Items where Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 617.

Є

Ємець, О. А. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ПОТРЕБ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ПІД ПАРАМЕТРИ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 227-232.

Єрошкін, Ю. М. (2011) ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ШЛЮЗІВ-РЕГУЛЯТОРІВ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 133-138.

І

Іванченко, А. М. (2011) КОНКУРЕНЦІЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 63-67.

Іванченко, А. М. (2011) КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 80-91.

Іванченко, А. М. (2011) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ КОМЕРЦІЙНИХ БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 93-106.

Іванченко, А. М. (2011) МАРКЕТИНГОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ РІВНЕНСЬКОГО РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 92-98.

Іванченко, А. М. and Дубровський, М. (2011) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ПЛАТНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 92-100.

Іванчук, В. В. (2011) АНАЛІЗ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ БРАГОРЕКТИФІКАЦІЙНОЮ УСТАНОВКОЮ НЕПРЯМОЇ ДІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 218-223.

Іванчук, В. В. (2011) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КОНВЕКТИВНОЇ ДИФУЗІЇ У ВИПАДКУ НАЯВНОСТІ НЕВІДОМОГО ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 224-232.

Ігнатюк, І. З. (2011) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 99-104.

А

Аверкина, М. Ф. (2011) РОЛЬ ТЕОРІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТ В ТЕОРІЯХ УРБАНІСТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 11-17.

Адамчук, Т. Л. and Романів, О. Я. and Романів, А. С. (2011) КЛАСТЕРИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ АГРОЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 18-26.

104-119 Акімова, Л. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо проведення практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни „Міжнародний менеджмент” для студентів зі спеціальності 8.050104 „Фінанси”денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Акімова, Л. М. and Домбровська, А. О. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ БРЕНДИНГУ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (17(1)). pp. 80-90.

Акімова, Л. М. and Оскольський, В. В. (2011) МІСЦЕ ШТРИХОВОГО КОДУВАННЯ В СИСТЕМІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (17(3)). pp. 72-78.

Акімова, Л. М. and Слободенюк, Н. А. (2011) ЗАХОДИ ВПЛИВУ НА ВРЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (17(4)). pp. 154-161.

Акімова, Л. М. and Ютовець, С. В. (2011) ФРАНЧАЙЗИНГ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ. ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА ПРИРОДНО- РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ: ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ІНВЕСТИЦІЇ (2). pp. 56-65.

084-39 Андрушков, В. І. and Гуртовий, О. Г. and Тинчук, С. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-проектувальних робіт із навчальної дисципліни “Опір матеріалів” для студентів за напрямом підготовки 6.060101 „Будівництво” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Андрушков, В. І. and Русий, Є. М. (2011) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ОБОЛОНОК ЗМІННОЇ ТОВЩИНИ НА ПІДСТАВІ ГІПОТЕЗИ ПРЯМИХ ВЕРТИКАЛЕЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 165-170.

Андрійцьо, А. Ю. (2011) СКЛАДОВІ ТА РІВНІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КУЛЬТУРИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 238-245.

Андрійцьо, А. Ю. (2011) СЕРТИФІКАЦІЯ СЕМ ЯК СПОСІБ ОЦІНКИ КУЛЬТУРИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 274-281.

Артюшок, В. С. (2011) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 3-10.

Атаев, С. В. (2011) НАДЕЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 53-61.

Атаев, С. В. (2011) ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 62-69.

Атаєв, С. В. and Стефанишин, Д. В. (2011) ОЦІНКА РИЗИКУ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ КИЄВА ВНАСЛІДОК ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ДІОКСИДОМ АЗОТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 263-271.

Б

051-165 Бабич, Є. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання атестаційної магістерської роботи за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». [Методичне забезпечення]

051-157 Бабич, Є. М. and Караван, В. В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни “Залізобетонні конструкції інженерних споруд” для студентів спеціальностей 7.092101 і 8.092101 “Промислове та цивільне будівництво”. [Методичне забезпечення]

Бабына, И. В. and Акутина, А. С. (2011) ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 11-18.

Багнюк, Г. І. (2011) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В НОРМАХ ТРУДОВОГО ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 3-10.

Багнюк, Г. І. (2011) МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 27-34.

Бадинський, Л. О. (2011) ОЦІНКА ДІЇ ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ПРИ ЗМІНІ ЇХНЬОГО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ (на прикладі Західного Полісся України). [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Бальковський, В. В. (2011) СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 86-94.

Барановський, С. В. and Щодро, О. Є. (2011) ПОБУДОВА ПЛАНОВОЇ КАРТИНИ ТЕЧІЇ ТА ПРОСТОРОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ РУСЛА БІЛЯ ЦИЛІНДРИЧНОЇ МОСТОВОЇ ОПОРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 86-96.

Башлаков, Г. В. and Башлакова, О. С. (2011) СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 19-26.

Безпарточний, М. Г. (2011) ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПАРТНЕРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 27-33.

Безтелесна, Л. І. and Печенюк, А. В. (2011) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 27-33.

102-110 Безтелесна, Л. І. and Юрчик, Г. М. and Олійник, Олена Олександрівна (2011) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з переддипломної практики для студентів спеціальності 7.03050501/8.03050501 „Управління персоналом та економіка праці”. [Методичне забезпечення]

059-175 Безусяк, О. В. and Лушнікова, Н. В. (2011) Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Технологічне проектування формувального цеху. Агрегатно-потоковий спосіб виробництва” з дисципліни „Технологічні лінії виробництва бетонних і залізобетонних виробів” студентами за напрямом підготовки 6.060101 „Будівництво” за професійним спрямуванням «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Бейко, І. В. and Зінько, П. М. and Наконечний, О. Г. (2011) Задачі, методи і алгоритми оптимізації. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-184-2

Бобов, Г. Б. (2011) КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЦУКРОБУРЯКОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 3-10.

077-147 Боднарюк, Ф. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольних робіт з дисципліни “Хімія" для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050202 ,,Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ”. [Методичне забезпечення]

Бойко, В. В. (2011) ПРО СЕЙСМІЧНУ ДІЮ ЗОСЕРЕДЖЕНИХ І РОЗОСЕРЕДЖЕНИХ ЗАРЯДІВ В ҐРУНТОВОМУ МАСИВІ КАР’ЄРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 159-164.

Бомба, А. Я. and Гаврилюк, В. І. and Теребус, А. В. and Хлапук, М. М. (2011) КОМПЛЕКСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ФІЛЬТРАЦІЙНО-СУФОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ҐРУНТОВИХ ГРЕБЛЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 70-77.

063-396 Бондарєва, Т. Г. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Звітність підприємств» студентами спеціальності 8.050106 «Облік та аудит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Борейко, В. І. (2011) Економіка довкілля та природокористування. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-173-6

Борейко, В. І. (2011) ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ СОЦІАЛЬНИХ ІДЕЙ М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО ТА Й. А. ШУМПЕТЕРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 11-16.

Борейко, В. І. (2011) РОЛЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 34-40.

Борейко, В. І. and Мартиневська, О. Л. (2011) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЛІСОГОСПОДАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 11-16.

Борейко, В. І. and Павлюк, Н. П. (2011) АНАЛІЗ СТАНУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 17-22.

Борейко, В. І. and Трофімчук, М. О. (2011) ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ОБСЯГУ ГРОШОВЇ МАСИ ТА ЇЇ СТРУКТУРИ З ЕКОНОМІЧИМ ЗРОСТАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 23-29.

Босак, А. О. and Чорній, В. Я. (2011) ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЗОЛОТОДОБУВАННЯ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 30-35.

Боцьора, Л. О. (2011) АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ СВІТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 36-41.

Брежицька, О. А. (2011) ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ МІСЦЕВОГО ПЛАНУ ДІЙ З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ СЕЛІТЕБНИХ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 95-102.

Бронська, А. М. (2011) ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ОСВІТИ ЯК ІНСТИТУЦІЙНОГО ЧИННИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 17-24.

Бублик, М. І. and Коропецька, Т. О. (2011) СУЧАСНЕ РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ: РИНОК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 34-42.

Бугай, Т. В. and Галюта, А. А. (2011) ФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ЗА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИМИ ПІДХОДАМИ ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 25-36.

Бугай, Т. В. and Галюта, А. А. (2011) ФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ЗА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИМИ ПІДХОДАМИ ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 42-56.

Буденкова, Н. М. (2011) Фізико-хімічні методи досліджень. НУВГП, Рівне, Україна.

063-362 Бурченя, О. П. (2011) МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ до виконання контрольної роботи з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів зі спеціальності 7.050107 „Економіка підприємства” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Бухальська, Т. В. and Бухальський, В. О. (2011) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОПРАЦЮВАННЯ GNSS-СПОСТЕРЕЖЕНЬ РІЗНИМИ ПРОГРАМНИМИ ПАКЕТАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 221-228.

Бєдункова, О. О. and Липчей, І. О. and Мороз, Ю. М. (2011) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ШКОДИ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РІЧКИ ЗАМЧИСЬКО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 66-73.

Біда, П. І. (2011) ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВЛАШТУВАННЯ ДРЕНАЖНО-СОРБЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 23-30.

Бікс, Ю. С. (2011) ВИЗНАЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ВЕКТОРІВ ПЕРЕВАГ ЗА МЕТОДОМ ПАРНИХ ПОРІВНЯНЬ СААТІ У МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ МІЦНОСТІ БЕТОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 116-122.

Білоус, Н. М. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 3-10.

200-61 Білоус, Н. М. and Павлов, К. В. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Страхування» для студентів Інституту післядипломної освіти спеціальностей: 7.03050401 «Економіка підприємства»; 7.03050901 «Облік і аудит». [Методичне забезпечення]

200-62 Білоус, Н. М. and Павлов, К. В. (2011) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Страхування» для студентів Інституту післядипломної освіти спеціальностей: 7.03050401 «Економіка підприємства»; 7.03050901 «Облік і аудит». [Методичне забезпечення]

В

Вакуленко, О. В. and Красовська, А. М. (2011) Англійська мова. НУВГП, Рівне, Україна.

Василенко, Ж. А. (2011) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 41-46.

Вега, А. Ю. (2011) РЕГРЕСИОННО-КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 43-53.

Вербецька, К. Ю. (2011) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД (НА ПРИКЛАДІ ТИПОВОЇ р. ГУБІСЦКАЛІ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 91-99.

Вердиш, М. В. and Грановська, Л. М. (2011) НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАХОВСЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ БАСЕЙНОВОГО ПРИНЦИПУ УПРАВЛІННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 47-52.

082-171 Веремеєнко, С. І. and Олійник, О. О. and Ткачук, С. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи із дисципліни “Методика агрохімічних досліджень” студентами напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Веремеєнко, С. І. and Трушева, С. С. (2011) Біологічні системи землеробства. НУВГП, Рівне, Україна.

Власюк, А. П. and Кузло, М. Т. and Кушнір, І. О. (2011) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ВОДОНАСИЧЕНОГО ҐРУНТОВОГО МАСИВУ У ПРОЦЕСІ ЙОГО ОСУШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 190-204.

Власюк, А. П. and Мартинюк, П. М. and Прищепа, О. В. and Філатова, І. А. and Філатов, М. С. and Рощенюк, А. М. and Демчук, О. С. and Демчук, М. Б. and Мічута, О. Р. and Цвєткова, Т. П. and Федорчук, Н. А. (2011) Лабораторний практикум з програмування. НУВГП, Рівне.

Власюк, А. П. and Мартинюк, П. М. and Шпоняк, Л. О. (2011) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ҐРУНТУ ПІД ПЛОСКИМ ФЛЮТБЕТОМ З УРАХУВАННЯМ КОНТАКТНОГО РОЗМИВУ ЗГІДНО ОДНОФАЗНОЇ ЗАДАЧІ СТЕФАНА ТА ЇЇ ЧИСЛОВЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 229-235.

Власюк, А. П. and Мартинюк, П. М. and Яковлєв, А. (2011) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ҐРУНТІВ З УРАХУВАННЯМ ПРОСІДАНЬ ТА ПОВЗУЧОСТІ СКЕЛЕТУ ҐРУНТУ В ОДНОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 151-158.

Вознюк, Н. М. and Вербецька, К. Ю. and Лимар, О. М. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІКИ РІОНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 17-24.

Войтович, С. А. (2011) МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 47-52.

Волевач, Л. М. and Шмагай, І. В. (2011) МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 37-42.

Волк, П. П. and Рокочинський, А. М. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ МОДУЛЯ ДРЕНАЖНОГО СТОКУ В ОПТИМІЗАЦІЙНИХ РОЗРАХУНКАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ДРЕНАЖУ НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 3-10.

Волк, П. П. and Рокочинський, А. М. (2011) УРАХУВАННЯ ВПЛИВУ CТРОКІВ СІВБИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ВЕГЕТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНСТРУКЦІЇ ТА ПАРАМЕТРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ДРЕНАЖУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 11-16.

Волкова, Л. А. and Басюк, Т. О. (2011) Водні ресурси, їх використання та охорона. Практикум. НУВГП, Рівне, Україна.

075-140 Волкова, Л. А. and Басюк, Т. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту та розділу дипломного проекту з навчальної дисципліни “Екобезпека водокористування” “Нормування скидів стічних вод для забезпечення відповідної якості поверхневих вод в басейні річки” студентами за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

075-139 Волкова, Л. А. and Басюк, Т. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять з навчальної дисципліни “Екобезпека водокористування” “Використання водних ресурсів в басейні річки” студентами за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

075-138 Волкова, Л. А. and Басюк, Т. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної та розрахунково-графічної роботи “Оцінка використання водних ресурсів в басейні річки” з навчальної дисципліни “Водні ресурси, їх використання та охорона” студентами за напрямом підготовки 6.060103 „Гідротехніка” (водні ресурси) (професійне спрямування „Водопостачання та водовідведення”) заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

075-137 Волкова, Л. А. and Басюк, Т. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної та розрахунково-графічної роботи “Оцінка використання водних ресурсів в басейні річки” з навчальної дисципліни “Водні ресурси, їх використання та охорона” студентами за напрямом підготовки 6.060103 „Гідротехніка” (водні ресурси) (професійне спрямування „Гідромеліорація”)заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

075-114 Волкова, Л. А. and Галік, О. І. and Кушнірук, Ю. С. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломного проектування для студентів спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” професійного спрямування “Водогосподарська екологія та природокористування”. [Методичне забезпечення]

Волкова, Л. А. and Кушнірук, О. Ю. (2011) АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РАНЖУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗА МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 50-56.

Воловик, Г. П. (2011) Систематика тварин. Зоологічний довідник. НУВГП, Рівне, Україна.

034-147 Волощук, В. А. and Трофимчук, І. П. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи теплотехніки” для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання. Розділ «ТЕПЛОПЕРЕДАЧА». [Методичне забезпечення]

Востріков, В. П. and Мельник, В. С. and Пінчук, О. Л. and Гнатюк, В. М. (2011) МЕТОДИКА НАТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОБОТИ СИСТЕМИ ПОВЕРХНЕВОГО ОБІГРІВУ ҐРУНТУ ТА АВТОМАТИЗОВАНОГО ЗБОРУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ДАНИХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 40-49.

Востріков, В. П. and Романюк, І. В. and Пінчук, О. Л. (2011) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ГІДРАВЛІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕПЛОМЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ ПОВЕРХНЕВОГО ОБІГРІВУ ҐРУНТУ ОБОЛОНКАМИ-РУКАВАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 30-36.

Г

Гаврилов, В. И. and Московский, О. В. and Пищев, А. В. (2011) ГЕОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГАЗОНАСЫЩЕННЫЕ ПЛАСТЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПОТОЛКОУСТУПНОЙ ЛАВЫ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 173-176.

Гайдукевич, В. А. and Жеребятьєв, О. В. (2011) Штучні споруди на дорогах. НУВГП, Рівне, Україна.

Галиця, І. О. and Павлов, К. В. (2011) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТЛОВИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ В СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 54-59.

075-110 Галік, О. І. and Кушнірук, Ю. С. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проходження виробничої (технологічної) практики студентами III курсу напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” професійного спрямування "Водогосподарська екологія та природокористування”. [Методичне забезпечення]

Гарнага, О. М. (2011) СУТЬ ДОГОВОРІВ ЕМФІТЕВЗИСУ НА РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 53-57.

Гарнага, О. М. and Косінська, Т. А. (2011) ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 43-50.

Гелей, Л. О. (2011) УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 56-61.

Герасимов, Г. Г. (2011) Теоретичні основи теплотехніки. НУВГП, Рівне.

Герасимов, Г. Г. and Тотар, С. П. (2011) ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ГІДРАВЛІЧНОГО КЛАПАНА ЗРИВУ ВАКУУМУ СИФОННОГО ВОДОВИПУСКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 102-110.

Герасімов, Є. Г. (2011) ПРАВОВА ОСНОВА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 50-55.

081-107 Герасімов, Є. Г. and Романюк, І. В. and Пінчук, О. Л. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Облік води на водогосподарських об’єктах”на тему: “Розрахунок та складання паспорта водомірного поста” студентами напряму 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

081-121 Герасімов, Є. Г. and Романюк, І. В. and Пінчук, О. Л. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік води на водогосподарських об’єктах» студентами напряму 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Гладка, О. М. (2011) Практикум з інформатики. Використання табличного процесора Excel. НУВГП, Рівне, Україна.

100-98 Гладун, Л. В. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ » для студентів напряму 6.040301 «Прикладна математика» денної форми навчання Частина 2. [Методичне забезпечення]

Глухова, И. В. (2011) ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 60-67.

061-109 Гнєушев, В. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломного проекту студентами спеціальності 7.090301 «Розробка родовищ корисних копалин» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

061-141 Гнєушев, В. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання магістерської роботи студентами спеціальності 8.090301 «Розробка родовищ корисних копалин» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Гнєушев, В. О. and Крохмалюк, Ю. О. (2011) МІНІ-ТЕЦ НА БІОПАЛИВІ В УКРАЇНІ: ЛОГІКА СПОРУДЖЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОНОСІЯМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 58-65.

061-112 Гнєушев, В. О. and Стадник, О. С. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійного вивчення дисципліни „Основи винахідництва” студентами заочної форми навчання спеціальності 7.090301 „Розробка родовищ корисних копалин”. [Методичне забезпечення]

Гнєушев, В. О. and Стадник, О. С. and Боднарюк, Т. С. (2011) ОЦІНКА ЗБАГАЧУВАНОСТІ ВИСОКОЗОЛЬНОГО ТОРФУ У ВАЖКИХ РІДИНАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 194-201.

Голубкова, И. А. (2011) ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА КРУИЗНОГО СУДОХОДСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 62-68.

Гомон, Л. П. (2011) Ціноутворення та інвесторська кошторисна документація будівництва. НУВГП, Рівне, Україна.

Гончаров, С. and Гурин, В. А. and Сапсай, Г. and Зайонц, Й. and Фалда, Б. and Гардзінський, З. (2011) Освітній маркетинг у вищих школах України та Польщі. НУВГП, Рівне, Україна.

Гончаров, С. М. (2011) СПОЖИВАЧ В СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОМУ МАРКЕТИНГУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 68-76.

Гопчак, І. В. and Басюк, Т. О. (2011) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ ЧЕРНЯТСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА р. ПІВДЕННИЙ БУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 36-43.

Гопчак, І. В. and Басюк, Т. О. (2011) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ р. ГОРИНЬ В МЕЖАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС (м. НЕТІШИН). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 53-59.

Горбачук, Ю. А. (2011) ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 66-71.

Гордійчук, А. С. (2011) ЗЕМЛЯ ЯК ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 3-10.

Гордійчук, А. С. and Кондрашина, Г. П. (2011) ГЕНЕЗИС ТА ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ОБІГУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 72-83.

Гордійчук, А. С. and Стахів, О. А. and Стахів, Я. А. (2011) ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ТОРФОВИХ ҐРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 77-85.

Горячева, А. Л. (2011) РОЛЬ І МІСЦЕ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ТУРИЗМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 69-79.

Гриценко, Л. С. (2011) ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЕНЕРГО- ТА ЕКОЛОГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ В КАР’ЄРАХ НЕРУДНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 165-171.

Грицина, О. О. (2011) ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТАНТ РІВНЯННЯ НІТРИФІКАЦІЇ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 95-101.

087-99 Гром, В. М. (2011) Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи з історії української культури (для студентів всіх спеціальностей НУВГП). [Методичне забезпечення]

Громаченко, С. Ю. and Корчик, Н. М. and Рокочинський, А. М. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМИ ВНЕСЕННЯ МЕЛІОРАНТУ-СОРБЕНТУ У КОМПЛЕКСІ ІНЖЕНЕРНО-МЕЛІОРАТИВНИХ ЗАХОДІВ ПРИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 11-18.

Громаченко, С. Ю. and Рокочинський, А. М. (2011) ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ Й РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗНОЇ ОЦІНКИ ВОДНОГО РЕЖИМУ СМІТТЄЗВАЛИЩТА ПОЛІГОНІВ ВІДХОДІВ НА ДОВГОТЕРМІНОВІЙ ОСНОВІ Й ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЇХ СКЛАДОВИХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 25-32.

078-236 Гронтковська, Г. Е. and Гронтковська, О. І. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни „МІКРОЕКОНОМІКА” для студентів напрямів підготовки 6.030504 (економіка підприємства), 6.030505 (управління персоналом і економіка праці), 6.030508 (фінанси і кредит), 6.030509 (облік і аудит) денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Гроховська, Ю. Р. and Мосніцький, В. О. and Кононцев, С. В. (2011) РІДКІСНІ ВИДИ КРУГЛОРОТИХ І РИБ РІВНЕНЩИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 46-52.

102-109 Гуменюк, В. Я. (2011) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання і захисту кваліфікаційної роботи студентами зі спеціальності 7.03050501 / 8.03050501 – „Управління персоналом та економіка праці” усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

102-111 Гуменюк, В. Я. and Мазур, Н. О. (2011) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання і захисту дипломної роботи студентами напряму підготовки 6.030505 “Управління персоналом і економіка праці” на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. [Методичне забезпечення]

Гурин, В. А. and Будз, М. Д. (2011) ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ НА РОЗПОДІЛ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 3-10.

Гурин, В. А. and Меддур, Ахмедсалахеддін (2011) НАДІЙНІСТЬ КРАПЛИННИХ ВОДОВИПУСКІВ СИСТЕМ ЗРОШЕННЯ ЗА ДАНИМ НАТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 3-8.

Гурин, В. А. and Меддур, Ахмедсалахеддін (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ КРАПЛИННИХ ВОДОВИПУСКІВ СИСТЕМ ЗРОШЕННЯ «SІLVER DRІP» ПРИ ПОЛИВІ ВОДОЮ З МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБРИВАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 9-14.

067-14 Гус, В. М. (2011) Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Економіка природокористування” та завдання для виконання контрольної роботи студентами напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

067-17 Гус, В. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахункової роботи на тему «Економічна оцінка ефективності затрат на проведення природоохоронних заходів на підприємстві» з дисципліни „Економіка природокористування” студентами напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. [Методичне забезпечення]

067-26 Гус, В. М. and Дячук, О. І. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Економіка рибогосподарської галузі” для студентів за напрямом підготовки 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Гус, В. М. and Крива, Л. М. (2011) ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 86-92.

Гіроль, М. М. and Охримюк, Б. В. and Собчук, Г. and Лагуд, Г. (2011) Системи водовідведення. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-147-7

Д

Давидович, С. Н. and Давидович, К. І. (2011) БАГАТОПАРТІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ЯК ОДНА ІЗ ОЗНАК ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 11-17.

Данилко, В. К. and Тарасович, Л. В. (2011) РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ МЕХАНІЗМУ АГРОХІМІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 266-273.

043-28 Данченков, Я. В. (2011) Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з курсу “Засоби автоматики та телемеханіки ” для студентів напряму підготовки 6.070101 “Транспортні технології ” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

043-41 Данченков, Я. В. (2011) Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з курсу „Автоматизація і телемеханіка систем водопостачання і водовідведення” для студентів за спеціальністю 7.092601 „Водопостачання та водовідведення” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Дворкін, Л. Й. and Гарніцький, Ю. В. and Марчук, В. В. and Марчук, І. П. (2011) В’ЯЖУЧІ НИЗЬКОЇ ВОДОПОТРЕБИ НА ОСНОВІ ЗОЛИ-ВИНОСУ ТА БЕТОНИ НА ЇХ ОСНОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 119-126.

Дворкін, Л. Й. and Дворкін, О. Л. (2011) Опоряджувальні будівельні матеріали. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-166-8

Дворкін, Л. Й. and Дворкін, О. Л. and Бордюженко, О. М. (2011) Довідник з будівельного матеріалознавства. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-200-9

Дворкін, Л. Й. and Дворкін, О. Л. and Житковський, В. В. (2011) РОЗВ'ЯЗУВАННЯ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ. Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне.

Дворкін, Л. Й. and Дворкін, О. Л. and Мироненко, А. В. and Поліщук-Герасимчук, Т. О. and Кундос, М. Г. (2011) Модифіковані гіпсові і сульфатно-шлакові в'яжучі та матеріали на їх основі. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

Дворкін, Л. Й. and Дворкін, О. Л. and Мироненко, А. В. and Поліщук-Герасимчук, Т. О. and Кундос, М. Г. and Панічевний, А. В. (2011) СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ НА ОСНОВІ СУЛЬФАТНО-ШЛАКОВИХ В’ЯЖУЧИХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 128-135.

Дворкін, Л. Й. and Дворкін, О. Л. and Мироненко, А. В. and Поліщук-Герасимчук, Т. О. and Кундос, М. Г. and Тхор, Ю. А. (2011) МОДИФІКОВАНЕ СУЛЬФАТНО-ШЛАКОВЕ В’ЯЖУЧЕ МОКРОГО ПОМЕЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 159-164.

Дворкін, Л. Й. and Житковський, В. В. and Кулакевич, Р. М. (2011) ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ВІБРОПРЕСОВАНОГО ГІПСОБЕТОНУ НА КЕРАМЗИТОВОМУ ЗАПОВНЮВАЧІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 153-158.

Дворкін, Л. Й. and Мироненко, А. В. and Поліщук-Герасимчук, Т. О. (2011) БЕТОНИ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОГО СУЛЬФАТНО-ШЛАКОВОГО В’ЯЖУЧОГО МОКРОГО ПОМЕЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 123-128.

Дворкін, Л. Й. and Мироненко, А. В. and Поліщук-Герасимчук, Т. О. and Охремчук, К. В. and Калінський, М. С. (2011) ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ СУЛЬФАТНО-ШЛАКОВОГО В’ЯЖУЧОГО МОКРОГО ПОМЕЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 137-144.

Дворкін, О. Л. and Чорна, І. В. (2011) ЗАСТОСУВАННЯ ПИЛУ КЛІНКЕРОВИПАЛЮВАЛЬНИХ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ЕФЕКТИВНИХ В’ЯЖУЧИХ НИЗЬКОЇ ВОДОПОТРЕБИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 115-122.

Дворкін, О. Л. and Чорна, І. В. (2011) ВИКОРИСТАННЯ ПИЛУ-ВИНОСУ КЛІНКЕРОВИПАЛЮВАЛЬНИХ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ В'ЯЖУЧИХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 135-141.

Демидюк, С. М. (2011) ПРОБЛЕМНІ МОМЕНТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛІСОВОМУ СЕКТОРІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 51-56.

Дем’янюк, А. В. and Герасенко, Д. О. (2011) ЙМОВІРНІСНА ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ВОДОЗЛИВНОЇ ГРЕБЛІ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ГІДРОВУЗЛА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 127-132.

Дзензюр, Т. М. and Радіон, О. М. (2011) МІСТОБУДІВЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ПРОСПЕКТУ МИРУ В м. РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 154-159.

Долженчук, В. І. and Крупко, Г. Д. and Глущенко, М. К. and Запасний, В. С. (2011) НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СІВОЗМІН ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ЗОНИ ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 39-45.

Древецький, В. В. and Воробюк, С. П. (2011) АВТОМАТИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР ІНДЕКСУ В’ЯЗКОСТІ ОЛИВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 242-247.

Древецький, В. В. and Клепач, М. М. (2011) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО АНАЛІЗАТОРА ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 236-241.

Дуб, А. Р. (2011) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ СПРАВЛЯННЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 57-62.

Дунаєва, Є. А. and Попович, В. Ф. and Панютін, В. М. (2011) ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ (WEB) ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РІЧКОВОГО СТОКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 85-92.

035-241 Дєєв, С. С. and Крівцов, В. В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ з навчальної дисципліни „Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка” (розділ „ Нарисна геометрія ”) для студентів за напрямом підготовки 6.170202 „Охорона праці” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

035-242 Дєєв, С. С. and Крівцов, В. В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ з навчальної дисципліни „Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка” (розділ „Геометричне креслення”) для студентів за напрямом підготовки 6.170202 „Охорона праці” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

035-243 Дєєв, С. С. and Крівцов, В. В. and Франчук, С. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ з навчальної дисципліни „Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка” (розділ „ Проекційне креслення”) для студентів за напрямом підготовки 6.170202 „Охорона праці” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ж

043-34 Жуковський, В. В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни „Корпоративні системи та мережі” для студентів заочної форми навчання, які навчаються за напрямом підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". [Методичне забезпечення]

З

Залеський, І. І. (2011) ЗАСАДИ ІНТЕГРОВАНОЇ БАСЕЙНОВОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ РІЧОК УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 31-35.

104-138 Заячківська, О. В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Соціальне страхування» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-139 Заячківська, О. В. (2011) Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Соціальне страхування» та завдання до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-102 Заячківська, О. В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Соціальне страхування» для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-103 Заячківська, О. В. (2011) Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Соціальне страхування» та завдання до практичних занять для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-116 Заячківська, О. В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-117 Заячківська, О. В. (2011) Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» та завдання до практичних занять для студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Заячківська, О. В. and Годованюк, Р. А. (2011) ЦІНА ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (17/2). pp. 85-92.

Заячківська, О. В. and Горошнікова, Ю. С. (2011) ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (17/2). pp. 164-172.

Заячківська, О. В. and Михнюк, Н. В. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (17/3). pp. 88-93.

Зозулевич, А. Р. (2011) ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ БЛАГОДІЙНИЦТВА В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 84-91.

Зощук, Н. В. (2011) ЧАСОПРОСТОРОВИЙ ЗБІГ РЕЛІГІЙНО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ВЕРСІЙ У ДРАМАТУРГІЧНОМУ ТЕКСТІ А. МЕРДОК „ВИЩЕ ЗА БОГІВ: ДІАЛОГ ПРО РЕЛІГІЮ”. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 35-41.

063-436 Зубілевич, С. Я. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання індивідуальної (контрольної) роботи з навчальної дисципліни “Організація бухгалтерського обліку” для студентів спеціальності 7. 050106 та 8.050106 ”Облік і аудит” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

063-440а Зубілевич, С. Я. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Організація обліку у водному господарстві” для студентів спеціальності 7. 050106 ”Облік і аудит” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

063-437 Зубілевич, С. Я. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання індивідуальної (контрольної) роботи з навчальної дисципліни “Міжнародні стандарти фінансової звітності” для студентів спеціальності 8.050106 ”Облік і аудит” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Зуєвська, Н. В. and Волик, Ю. В. and Білоіван, В. О. (2011) ВИДОБУТОК ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛМАЗНО-КАНАТНОГО РІЗАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 180-185.

Зінь, Е. А. (2011) Управління автомобільним транспортом. НУВГП, Рівне, Україна.

К

Казаков, О. А. (2011) РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 107-114.

Калабухова, С. В. (2011) ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 101-108.

061-135 Калько, А. Д. and Мирон, Т. В. and Ігнатюк, Р. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни “Основи теорії транспорту” для студентів за напрямом підготовки 6.050301 “Гірництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Камінська, Т. В. (2011) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ ЗА БАСЕЙНОВИМ ПРИНЦИПОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 115-122.

Караван, В. В. (2011) Метрологія і стандартизація. НУВГП, Рівне.

Карачина, Н. П. and Вітюк, А. В. (2011) ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТА СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАШИНОБУДУВАННІ ВІННИЧЧИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 68-77.

Карпан, Т. С. and Агадишева, Т. І. (2011) ВПЛИВ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ НА РЕЗУЛЬТАТИ ТРАНСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 105-111.

Карпенко, Ю. В. (2011) ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 112-119.

Карпович, І. М. and Савич, В. О. and Шепетько, Ю. О. (2011) Основи програмування мовою Visual Basic. НУВГП, Рівне, Україна.

Кищун, В. А. (2011) АДАПТАЦІЯ ІНОМАРОК ДО ВІТЧИЗНЯНИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 78-85.

Клекоць, Г. Г. and Дивульська, Т. В. (2011) НАРКОМАНІЯ ЯК СПОСІБ САМОЗНИЩЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ПОКОЛІННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 220-225.

064-159 Клекоць, Г. Г. and Туровська, Г. І. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичної роботи на тему: «Характеристика осередків ураження, які виникають при аваріях на АЕС, хімічних та вибухонебезпечних об’єктах і при застосуванні сучасної зброї» з дисципліни «Цивільний захист» для студентів спеціальності 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Клименко, М. О. and Вознюк, Н. М. and Буднік, З. М. (2011) ХАРАКТЕРИСТИКА БАСЕЙНУ РІЧКИ ІКВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 11-16.

Клименко, М. О. and Прищепа, А. М. (2011) ВПЛИВ ВЕЛИКИХ МІСТ НА РОЗВИТОК АГРОСФЕРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 3-10.

Клименко, М. О. and Прищепа, А. М. and Брежицька, О. А. and Лащенко, О. and Нагорна, Л. (2011) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 3-8.

Клименко, М. О. and Статник, І. І. and Борщевська, І. М. (2011) ОЦІНЮВАННЯ ТОКСИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЕКОСИСТЕМ У ЗОНІ ВПЛИВУ ПІДПРИЄМСТВА ЦЕМЕНТНОГО ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 9-14.

Клименко, О. М. (2011) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ БІЛОГО ОЗЕРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 103-111.

Клімов, С. В. (2011) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТРУБЧАСТОГО ДРЕНАЖУ БЕЗТРАНШЕЙНИМ СПОСОБОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 56-63.

Коваленко, В. В. (2011) МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ПОБУДОВА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ЇЇ РІВЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 109-114.

Коваленко, Г. О. and Миколайчук, Я. Л. (2011) ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 86-93.

Ковальчук, В. А. (2011) РЕАГЕНТНА ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД ВІД АМОНІЙНОГО АЗОТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 56-63.

Ковальчук, С. В. (2011) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ ТА РОЗРОБКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ «ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖКА». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 25-30.

Ковальчук, С. В. (2011) ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ У ЗБЕРЕЖЕННІ ПРИРОДНОЇ РІВНОВАГИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 15-22.

Ковшун, Н. Е. (2011) КОРПОРАТИВНІ УТВОРЕННЯ НА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 120-125.

101-111 Кожушко, Л. Ф. and Кузнецова, Т. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання магістерської роботи (проекту) студентами спеціальності 8.050209 (новий шифр: 8.03060102) „Менеджмент інноваційної діяльності” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

101-139 Кожушко, Л. Ф. and Кузнецова, Т. О. and Швець, Ф. Д. (2011) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання і захисту дипломної роботи студентами спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Методичне забезпечення]

Кожушко, Л. Ф. and Ткачук, М. М. and Кириша, Р. О. (2011) ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ФІЛЬТРУЮЧОГО ЕЛЕМЕНТА В СКЛАДІ ДРЕНАЖНОГО МОДУЛЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 3-8.

Козак, Ю. П. (2011) ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 123-128.

Козлюк, В. В. (2011) ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В РЕГІОНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 126-132.

Козяр, М. М. and Фещук, Ю. В. (2011) Машинобудівні кресленики. НУВГП, Рівне, Україна.

Козяр, М. М. and Фещук, Ю. В. and Сасюк, З. К. (2011) Інженерна графіка в системі графічного пакету AutoCAD. НУВГП, Рівне, Україна.

Козішкурт, М. Є. and Козішкурт, С. М. (2011) ҐРУНТИ – ОСНОВНИЙ ОБ'ЄКТ ГІДРОМЕЛІОРАЦІЙ ЗЕМЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 27-32.

Козішкурт, С. М. and Фридель, Р. І. (2011) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО ЗАСОЛЕНІ І СОЛОНЦЕВІ ҐРУНТИ ТА ЇХНІ МЕЛІОРАЦІЇ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 33-39.

Колежнюк, Т. В. (2011) АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОГО ФІНАСУВАННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛВОДГОСПУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 94-100.

Колодійчук, А. А. and Марчук, Р. М. and Косюр, Г. М. and Колодійчук, А. К. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА ШВИДКІСНИЙ ТРАКТОР АВТОМАТИЧНОГО ПІДТРИМУВАННЯ НАТЯГУ ГУСЕНИЦЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 139-146.

Кононюк, А. Е. (2011) Основы научных исследований (общая теория эксперимента). UNSPECIFIED. Освіта України, Київ, Україна.

Кононюк, А. Е. (2011) Дискретно-непрерывная математика. Матрицы. Освіта України, Київ. ISBN 978-966-7599-50-8

Кононюк, А. Е. (2011) Консалтология. Общая теория консалтинга. Книга 4. Освіта України, Київ. ISBN 978-966-7599-50-8

101-135 Конопуд, Л. М. (2011) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Основи підприємницької діяльності та маркетингу ” для студентів за напрямом підготовки 6.070106 „Автомобільний транспорт” та 6.050601 „Теплоенергетика" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

101-134 Конопуд, Л. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Основи підприємницької діяльності та маркетингу ” для студентів за напрямом підготовки 6.070106 „Автомобільний транспорт ” та 6.050601 „Теплоенергетика" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Коптюк, Р. М. and Рокочинський, А. М. (2011) ВРАХУВАННЯ РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ В ПРОГНОЗНО-ОПТИМІЗАЦІЙНИХ РОЗРАХУНКАХ ПРОЕКТІВ НОВОГО БУДІВНИЦТВА Й РЕКОНСТРУКЦІЇ ОСУШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 9-14.

075-127 Корбутяк, М. В. and Басюк, Т. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної і практичних робіт із дисципліни „Руслові процеси” студентами за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Корж, М. В. (2011) ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 115-122.

Корж, М. В. (2011) ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 129-136.

Коробійчук, В. В. (2011) ПРИНЦИПИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ВИМІРЮВАНЬ В НАПРУЖЕНОМУ МАСИВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 167-172.

Коротун, С. І. (2011) ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 133-140.

077-132 Корчик, Н. М. and Бєлікова, С. В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни „Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані системи”. [Методичне забезпечення]

Корчик, Н. М. and Бєлікова, С. В. and Швець, О. В. (2011) ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ТЕХНОЛОГІЯХ ПЕРЕРОБКИ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНІВ ГАЛЬВАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 165-172.

Косолапов, В. И. (2011) О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ БЛЕНДОВ (ТЕЛЕСКОПИЗМОВ) В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 120-132.

Костриченко, В. М. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІНОВОГО РІШЕННЯ СУБ’ЄКТА АГРАРНОГО РИНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 137-145.

Костриченко, В. М. and Дивульська, Т. В. (2011) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАТ КБ „ПРИВАТБАНК”). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 101-107.

Костюк, О. П. (2011) Паливо та обладнання для його спалювання. НУВГП, Рівне, Україна.

Костюкевич, Р. М. (2011) Інвестиційний менеджмент. НУВГП, Рівне, Україна.

034-140 Кочмарський, В. З. (2011) ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ до курсової роботи з дисципліни „ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА” для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» та 6.050602 «Гідроенергетика» денної та заочної форм навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. [Методичне забезпечення]

Кравець, В. Г. and Терентьєв, О. М. and Косенко, Т. В. (2011) АНАЛІЗ ІЄРАРХІЙ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ВАРІАНТІВ ВИБОРУ СПОСОБУ ПІДРИВАННЯ ДЛЯ РУЙНУВАННЯ ГРАНІТНИХ МАСИВІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 151-158.

Кравець, С. В. and Лук’янчук, О. П. and Тимейчук, О. Ю. (2011) Дослідження робочих процесів машин і методи оптимізації. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-169-9

Кравченко, Н. В. (2011) Економіка галузі. НУВГП, Рівне, Україна.

Красовська, Ю. В. and Красовський, В. Р. (2011) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ТА ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В РЕКОНСТРУКЦІЮОСУШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 146-152.

067-11 Красовська, Ю. В. and Красовський, В. Р. (2011) Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Економіка підприємства» та завдання на розрахункову роботу для студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Крикавський, Є. В. and Савіна, Н. Б. (2011) Оцінка об'єктів інвестиційної логістичної структури у забезпеченні їх капіталізації. Вісник Донецького університету економіки та права (1). pp. 42-47.

Крикавський, Є. В. and Савіна, Н. Б. (2011) Детермінанти збурень у забезпеченні інвестиційного розвитку країни. НТУ КПІ. pp. 278-285.

Крусь, Ю. О. (2011) Основи та фундаменти: Курсове і дипломне проектування. НУВГП, Рівне.

Куба, В. В. and Середа, В. В. (2011) Теплоенергетичні установки: розрахунок і проектування. НУВГП, Рівне, Україна.

034-141 Куба, В. В. and Середа, В. В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до виконання курсового проекту з дисципліни «Теплотехнологічні процеси і установки» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика». [Методичне забезпечення]

034-144 Куба, В. В. and Середа, В. В. (2011) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування теплоенергетичних установок» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика». [Методичне забезпечення]

034-145 Куба, В. В. and Середа, В. В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Проектування теплоенергетичних установок» (Розділ «Розрахунок схем холодильних установок») для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика». [Методичне забезпечення]

034-137 Куба, В. В. and Трофимчук, І. П. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Тепломасообмін» на тему: «Розрахунок геометричних розмірів та втрат тепла теплової мережі, яка складається з котла, теплотраси та теплообмінного апарату» для студентів напрямів підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», та 6.050602 "Гідроенергетика" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Кузло, М. Т. (2011) Інженерне ґрунтознавство та механіка ґрунтів. НУВГП, Рівне, Україна.

053-96 Кузло, М. Т. and Фурсович, М. О. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни “Грунтознавство і механіка грунтів” для студентів за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво” професійне спрямування “Автомобільні дороги і аеродроми” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Кузло, М. Т. and Філатова, І. А. (2011) МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ВОДОПРОНИКЛИВОГО ҐРУНТОВОГО МАСИВУ ПРИ ФІЛЬТРАЦІЇ ВОДИ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ НАПРЯМКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 111-118.

101-110 Кузнецова, Т. О. (2011) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з проходження фахової практики студентами спеціальності 8.050209 (новий шифр: 8.03060102) “Менеджмент інноваційної діяльності”. [Методичне забезпечення]

101-103 Кузнецова, Т. О. and Гелухова, Н. М. and Мороз, Е. Г. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” студентами напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Кузнєцова, Т. В. and Шергіна, Л. А. (2011) СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 153-158.

Куковський, О. Г. and Познаховський, В. А. (2011) ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 108-113.

076-140 Кундрат, А. М. and Люсак, А. В. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Основи системного аналізу” студентами за напрямом підготовки 0801 «Геодезія, картографія та землеустрій» за професійним спрямуванням «Геоінформаційні системи та технології» денної форми навчання Частина 1. Складання та форми опису систем. [Методичне забезпечення]

Кундрат, М. М. and Мельник, Ю. В. (2011) ЛОКАЛЬНЕ РУЙНУВАННЯ ТА ГРАНИЧНА РІВНОВАГА В ПІДКРІПЛЕННІЙ ПЛАСТИНІ З УРАХУВАННЯМ НЕЛІНІЙНИХ ЯВИЩ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 196-204.

Курбет, Т. В. (2011) ІНТЕНСИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ 137CS МАКРОМІЦЕТАМИ У СВІЖИХ ДІБРОВАХ ПОДІЛЬСЬКОЇ ВИСОЧИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 44-49.

Кусковець, С. Л. and Грицюк, М. В. and Андросюк, В. Я. (2011) АНАЛІЗ СТАНУ З ПОЖЕЖАМИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2011 РІК ТА ОРГАНІЗАЦІЇ БОРОТЬБИ З НИМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 256-262.

Кусковець, С. Л. and Половко, А. П. and Борис, О. П. and Величко, Л. Д. (2011) РОЗПОДІЛ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В ДВОХШАРОВІЙ ПЛОСКІЙ КОНСТРУКЦІЇ ПРИ УМОВІ НЕІДЕАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО КОНТАКТУ МІЖШАРАМИ ТА НАЯВНОСТІ ГРАНИЧНИХ УМОВ ТРЕТЬОГО ТИПУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 143-150.

Кутя, В. М. and Гусарук, В. В. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ З ВИПЕРЕДЖУВАЧЕМ СМІТА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 248-253.

Кухар, О. В. and Гронтковська, О. І. (2011) СТРУКТУРНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАСОБИ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 114-120.

Кучер, В. А. (2011) МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦIНКИ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ШАХТИ ТА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТI ВУГIЛЛЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 121-126.

Кушнір, Н. Б. and Дячук, О. І. and Романів, О. Я. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ СФЕРИ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА РІВНЕНЩИНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 159-166.

Кушнір, Н. Б. and Коваль, Л. А. (2011) ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ЖІНОК В РЕГІОНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 167-174.

Кушнір, Н. Б. and Шостак, О. О. (2011) РОЛЬ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 127-132.

Кушнір, С. О. (2011) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЇ СФЕРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 133-140.

Кушнір, С. О. (2011) РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЇ СФЕРИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 141-146.

Кушнірук, Ю. С. (2011) ОЦІНКА ДИНАМІКИ ІНДИКАТОРНИХ НОЗОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ РАДІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 57-63.

075-101 Кушнірук, Ю. С. and Яковишина, М. С. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни “Заповідна справа” для студентів за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” заочної форми навчання (Кримський НКЦ). [Методичне забезпечення]

075-142 Кушнірук, Ю. С. and Яковишина, М. С. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Екологічні мережі” для студентів спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” професійного спрямування “Водогосподарська екологія та природокористування” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

056-266 Кізєєв, М. Д. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни "Основи проектної справи” для студентів напрямку підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» за професійним спрямуванням «Водопостачання та водовідведення» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

056-286 Кізєєв, М. Д. and Басюк, М. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичне моделювання» для студентів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» за професійним спрямуванням «Водопостачання та водовідведення» (Лабораторні роботи № 8 – 15). [Методичне забезпечення]

101-90 Кірічок, О. Г. and Судук, О. Ю. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи менеджменту» студентами за напрямом підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Кір’янов, В. М. and Керечан, Д. М. (2011) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ ТА ВИТРАТ ПОТОКУ ДЛЯ ВИБОРУ КОНСТРУКЦІЇ КРІПЛЕННЯ БЕРЕГІВ РІЧОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 78-84.

Л

076-120 Лагоднюк, О. А. and Німкович, Р. С. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геодезія» Частина І: «Нівелювання ІІІ та ІV класів» студентами напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Методичне забезпечення]

063-441 Лазаришина, І. Д. and Зубілевич, С. Я. and Бондарєва, Т. Г. and Вовк, В. М. and Левицька, О. О. and Міклуха, О. Л. and Павелко, О. В. and Позняковська, Н. М. and Сиротинська, А. П. and Суха, О. Р. and Головачова, Ю. В. and Дорошенко, О. О. and Зінкевич, О. В. and Мельничук, Н. В. and Погребняк, Н. Д. and Ткач, Н. О. and Хомедюк, В. О. and Шорнікова, С. В. and Боровик, О. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дипломного проектування для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік та аудит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

063-442 Лазаришина, І. Д. and Зубілевич, С. Я. and Бондарєва, Т. Г. and Суха, О. Р. and Позняковська, Н. М. (2011) Методичні вказівки для виконання дипломної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня – Магістр спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит». [Методичне забезпечення]

Лащівський, В. В. (2011) ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ І МОРОЗОСТІЙКІСТЬ МОДИФІКОВАНИХ ЖАРОСТІЙКИХ ЗОЛОШЛАКОБЕТОНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 145-150.

Левицька, С. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ДОКУМЕНТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РЕФОРМУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 175-182.

Лесняк, О. Ю. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ РЕНТНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВОДНИХ РЕСУРСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 147-152.

Лижник, Ю. Б. (2011) ДИНАМІКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 123-130.

Лук’янихіна, О. А. and Таранюк, К. В. (2011) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 183-190.

Лутаєв, В. В. and Циганчук, А. С. (2011) Соціально-політичні цінності та життєві орієнтації студентської молоді (за матеріалами конкретно-соціологічних досліджень в Національному університеті водного господарства та природокористування 2001-2010). UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

Луценко, С. О. (2011) МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМУ ГІРНИЧИХ РОБІТ ПРИ РОЗРОБЦІ ГЛИБОКИХ КАР’ЄРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 185-192.

059-176 Лушнікова, Н. В. (2011) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „Технологія будівельних матеріалів і виробів з місцевої сировини” студентами за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ляхович, О. О. (2011) СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 191-197.

Ліхо, О. А. and Клименко, О. М. and Статник, І. І. (2011) АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ГЕОСИСТЕМИ (БАСЕЙНИ РІЧОК). НУВГП, Рівне.

М

Мазур, Л. С. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗРОШЕННЯ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 153-158.

Макарчук, О. В. and Онокало, В. Г. and Кузьмук, І. П. (2011) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КУТА ЗАХВАТУ САМООБЕРТОВОЇ ФРЕЗИ ГЛИБИННОГО РОЗПУШУВАЧА ЛОКАЛЬНОЇ ДІЇ ІЗ САМООБЕРТОВИМИ ФРЕЗАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 147-152.

Макарчук, О. В. and Романовський, О. Л. and Горбатюк, Є. В. (2011) ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЛИБИННОГО РОЗПУШУВАЧА ЛОКАЛЬНОЇ ДІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 123-127.

Максимів, Ю. В. (2011) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ДЕРЕВООБРОБНОГО ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 131-138.

061-137 Маланчук, З. Р. and Боблях, С. Р. and Калько, А. Д. and Козяр, В. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕХАНІКА ГІРСЬКИХ ПОРІД» ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050301 «ГІРНИЦТВО» ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ. [Методичне забезпечення]

Маланчук, З. Р. and Боблях, С. Р. and Козяр, В. О. (2011) Механіка гірських порід. НУВГП, Рівне, Україна.

061-136 Маланчук, З. Р. and Калько, А. Д. and Боблях, С. Р. and Ігнатюк, Р. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОТЕХНОЛОГІЇ ГІРНИЦТВА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050301 «ГІРНИЦТВО» ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ. [Методичне забезпечення]

061-138 Маланчук, З. Р. and Калько, А. Д. and Боблях, С. Р. and Ігнатюк, Р. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050301 «ГІРНИЦТВО» ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ. [Методичне забезпечення]

061-139 Маланчук, З. Р. and Калько, А. Д. and Боблях, С. Р. and Ігнатюк, Р. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050301 «ГІРНИЦТВО» ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ. [Методичне забезпечення]

Маланчук, З. Р. and Коваленко, С. М. and Руденко, Г. В. and Сліпко, В. К. (2011) ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СИСТЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 173-177.

Малахов, О. А. (2011) ЭКОЛОГИЧЕСКИ ДЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИОН И ЕГО АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 198-201.

Малащенко, В. О. and Федорук, В. А. and Стрілець, В. М. (2011) НОВИЙ НАПРЯМОК В КОНСТРУЮВАННІ МУФТ – ІНЕРЦІЙНО-ФРИКЦІЙНІ МУФТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 106-118.

Мандзюк, О. М. (2011) СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 139-144.

Манековська, І. Є. and Яцков, М. В. (2011) Лабораторний практикум „Гідрохімія водойм”. НУВГП, Рівне, Україна.

055-173 Мартинов, С. Ю. and Зощук, В. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни: «МЕТОДИ І ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (частина 1) для студентів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» професійного спрямування «Водопостачання і водовідведення». [Методичне забезпечення]

055-174 Мартинов, С. Ю. and Зощук, В. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни: «МЕТОДИ І ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (частина 2) для студентів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» професійного спрямування «Водопостачання і водовідведення». [Методичне забезпечення]

Мартинюк, П. М. (2011) СТРУКТУРИ ДАНИХ ТА ПОХИБКИ В ПОРІВНЯННІ НАБЛИЖЕНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ЧИСЕЛЬНИМИ МЕТОДАМИ. I. СТРУКТУРИ ДАНИХ ТА ПОХИБКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 205-212.

Мартинюк, П. М. (2011) СТРУКТУРИ ДАНИХ ТА ПОХИБКИ В ПОРІВНЯННІ НАБЛИЖЕНИХ РОЗВЯЗКІВ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ЧИСЕЛЬНИМИ МЕТОДАМИ. II. РЕЗУЛЬТАТИ ЧИСЕЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 213-220.

Мартинюк, П. М. and Мічута, О. Р. (2011) Методи оптимізації та дослідження операцій. НУВГП, Рівне, Україна.

Мартинюк, П. М. and Семенчук, Ю. А. (2011) ГЕНЕРАЦІЯ ВУЗЛОВИХ ТА СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНИХ СІТОК В ПРОСТОРІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 193-200.

Матвійчук, Л. Ю. (2011) АНАЛІЗ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 145-150.

043-30 Матус, С. К. (2011) Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Основи автоматики і автоматизація виробничих процесів” студентами за напрямом підготовки 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Махно, А. М. (2011) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ ПРИ НАПРАВЛЕНОМУ РУЙНУВАННІ КАМЕНЮ НА ПРИКЛАДІ МОДЕЛІ З ОРГАНІЧНОГО СКЛА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 209-214.

056-285 Мацнєва, Т. С. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція» для студентів за напрямом підготовки 6.060103 Гідротехніка (Водні ресурси) денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

056-284 Мацнєва, Т. С. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи «Матеріали та обладнання систем теплопостачання» з дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція» студентами за напрямом підготовки 6.060103 Гідротехніка (Водні ресурси) денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

043-35 Мельник, В. С. (2011) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни “Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації” для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. [Методичне забезпечення]

043-36 Мельник, В. С. (2011) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни “Програмування мікроконтролерів” для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. [Методичне забезпечення]

Мельник, Л. В. (2011) ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 159-166.

Мельник, Л. В. and Оренчин, О. В. (2011) ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 167-173.

104-104 Мельник, Л. В. and Подлевський, А. А. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо проведення практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 7.050104 та 8.050104 «Фінанси» денної і заочної форми навчання Європейська кредитно- трансфертна система організації навчального процесу. [Методичне забезпечення]

104-99 Мельник, Л. В. and Подлевський, А. А. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів за спеціальностями 7.050104 та 8.050104 „Фінанси” денної і заочної форми навчання) Європейська кредитно-трансфертна система навчального процесу. [Методичне забезпечення]

Мельник, Л. М. (2011) ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 174-180.

104-105 Мельник, Л. М. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Фінансова санація та банкрутство підприємств”для студентів спеціальності 7.050104 „Фінанси”. [Методичне забезпечення]

104-107 Мельник, Л. М. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Управління фінансовою санацією підприємства”для студентів спеціальності 8.050104 „Фінанси”. [Методичне забезпечення]

104-106 Мельник, Л. М. and Веремеєнко, Т. С. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної підготовки та проведення практичних занять з дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств» для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси». [Методичне забезпечення]

104-108 Мельник, Л. М. and Веремеєнко, Т. С. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної підготовки та проведення практичних занять з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» для студентів спеціальності 8.050104 «Фінанси». [Методичне забезпечення]

200-56 Мельник, Л. М. and Павлов, К. В. (2011) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінанси» для студентів Інституту післядипломної освіти спеціальностей: 7.03050401 «Економіка підприємства»; 7.03050901 «Облік і аудит». [Методичне забезпечення]

200-55 Мельник, Л. М. and Павлов, К. В. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінанси» для студентів Інституту післядипломної освіти спеціальностей: 7.03050401 «Економіка підприємства»; 7.03050901 «Облік і аудит» Європейська кредитно-трансферна система. [Методичне забезпечення]

Мельник, Т. Д. (2011) МЕХАНІЗМИ НАРОЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 181-186.

Мельничук, Н. В. (2011) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 187-192.

063-439 Мельничук, Н. В. (2011) Методичні вказівки з навчальної практики “Університетська освіта” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”. [Методичне забезпечення]

Мельничук, О. Ю. and Дзюбинська, О. В. (2011) СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 221-226.

Мельничук, О. Ю. and Махахей, Н. М. (2011) ПРОБЛЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 233-239.

104-131 Меліхова, Т. Л. and Заячківська, О. В. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ГРОШІ І КРЕДИТ 2» для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

104-132 Меліхова, Т. Л. and Заячківська, О. В. (2011) Методичні вказівки і завдання до проведення практичних занять з дисципліни «Гроші і кредит 2» для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Мендусь, С. П. and Мендусь, П. І. and Степаненко, М. Г. and Рокочинський, А. М. (2011) ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКТИВНОГО ВИКОНАННЯ ТА РОЗРАХУНКУ ДРЕНАЖУ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 33-39.

Михальчук, М. А. and Косолапов, В. І. and Буднік, З. М. (2011) Українсько-англійський тлумачний екологічний словник. НУВГП, Рівне, Україна.

Мичко, М. В. (2011) МЕТЕДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНОГО КОМФОРТУ НАСЕЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 151-156.

Мозговий, А. О. (2011) АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ВПЛИВІВ ПО ГІДРОВУЗЛАХ ДНІПРОВСЬКОГО КАСКАДУ. ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ВПЛИВІВ ЗА СТАТИСТИЧНИМИ ДАНИМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 119-126.

Мольчак, Я. О. and Москальова, В. М. and Филипчук, В. Л. and Ліщук, М. Є. (2011) Основи охорони праці. РВВ ЛНТУ, Луцьк.

Мороз, Е. Г. and Токарчук, О. М. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 141-148.

Морозов, О. В. and Морозов, В. В. and Пічура, В. І. and Полухов, А. Я. (2011) РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГО-АГРОМЕЛІОРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ ЗРОШУВАНИХ ТА ПРИЛЕГЛИХ ДО НИХ ЗЕМЕЛЬ (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 59-66.

Москалець, В. В. and Москалець, Т. З. and Москалець, В. І. (2011) АГРОЕКОЛОГІЧНІ ТА ОНТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО НОСІВСЬКОЇ СДС ЧІАПВ НААН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 74-90.

Москальова, В. М. and Филипчук, В. Л. and Кусковець, С. Л. and Турченюк, В. О. (2011) Охорона праці у питаннях та відповідях. НУВГП, Рівне.

Мігірін, П. І. (2011) ДЕЯКІ АСПЕКТИ НОМІНАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ГІДРОМЕЛІОРАТИВНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 42-47.

Мігірін, П. І. (2011) ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ ПІДМОВИ ГІДРОМЕЛІОРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 61-67.

Мігірін, П. І. and Хвесик, Ю. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ФАХОВОЇ МОВИ ГЕОДЕЗІЇ, КАДАСТРУ ТА КАРТОГРАФІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 107-113.

Місько, Ю. Ю. (2011) ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ФУНДАМЕНТІВ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 127-134.

Мічута, О. Р. and Валькова, О. В. (2011) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗАГІПСОВАНИХ ҐРУНТІВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ СОЛЬОВОГО РОЗЧИНУ В НЕІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВАХ В ОДНОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 129-136.

Н

НУВГП, . (2011) ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. НУВГП, Рівне.

НУВГП, . (2011) Газета "Трибуна студента" - Випуск 1 (2104). [Газети]

НУВГП, . (2011) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(53), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(53), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(53), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(53), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Газета "Трибуна студента" - Випуск 10 (2112). [Газети]

НУВГП, . (2011) Газета "Трибуна студента" - Випуск 11 (2112). [Газети]

НУВГП, . (2011) Газета "Трибуна студента" - Випуск 12 (2113). [Газети]

НУВГП, . (2011) Газета "Трибуна студента" - Випуск 2 (2105). [Газети]

НУВГП, . (2011) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(54), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(54), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(54), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарскі науки. Вип. 2(54), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(54), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(54), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Газета "Трибуна студента" - Випуск 3 (2106). [Газети]

НУВГП, . (2011) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Гуманітарні науки. Вип. 3(55), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(55), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 3(55), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 3(55), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(55), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(55), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(55), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(55), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(55), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(56), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(56), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(56), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(56), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Газета "Трибуна студента" - Випуск 5 (2108). [Газети]

НУВГП, . (2011) Газета "Трибуна студента" - Випуск 6 (2109). [Газети]

НУВГП, . (2011) Газета "Трибуна студента" - Випуск 7-8 (2110). [Газети]

Наконечна, О. П. (2011) Концепт філософської культури у контексті самовизначення української та російської філософії. Полтава (10). pp. 135-141.

045-126 Наконечна, О. П. and Гаєвська, С. Р. (2011) Методичні поради та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Філософія» для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

Ненно, И. М. (2011) ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА СТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 149-156.

034-138 Ніколайчук, В. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «Теорія механізмів і машин та деталі машин» для студентів за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Німкович, Р. С. (2011) ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЦЕНТРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 248-255.

О

Окорський, В. П. and Валюх, А. М. (2011) Креативний менеджмент. НУВГП, Рівне, Україна.

Ольховик, О. І. and Кузьміна, М. С. (2011) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ СИСТЕМ ПІДҐРУНТОВОГО КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 15-22.

Ольховик, О. І. and Фридель, Р. І. (2011) ЗАСТОСУВАННЯ МЕМБРАННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДҐРУНТОВОГО ЗРОШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 19-26.

Ольховик, О. І. and Фридель, Р. І. (2011) ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕМБРАННИХ СИСТЕМ ПІДҐРУНТОВОГО ЗРОШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 22-29.

082-165 Олійник, О. О. and Ткачук, С. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт із дисципліни “Інтегрований захист рослин” студентами напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

082-170 Олійник, О. О. and Ткачук, С. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Методи агрохімічного аналізу" студентами спеціальності 8.09010102 «Агрохімія та ґрунтознавство» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

067-32 Онокало, В. Г. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни «Економіка підприємства» для студентів за напрямом підготовки 6.050503 „Машинобудування” професійного спрямування «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

031-84 Онокало, В. Г. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів за напрямом підготовки 6.050503 „ Машинобудування ” професійного спрямування “ Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання ” денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

067-33 Онокало, В. Г. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів за напрямом підготовки 6.050503 „Машинобудування” професійного спрямування «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» очної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

067-24 Онокало, В. Г. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Економіка енергетики» для студентів за напрямом підготовки 6.050601 “Теплоенергетика” професійного спрямування "Теплоенергетика" очної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

067-25 Онокало, В. Г. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка енергетики» для студентів за напрямом підготовки 6.050601 “Теплоенергетика” професійного спрямування «Теплоенергетика» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

067-22 Онокало, В. Г. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів за напрямом підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» професійного спрямування «Автомобільний транспорт» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Онокало, В. Г. and Онокало, Г. В. (2011) ОЦІНКА ЕФЕКТИВННОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ НА АВТОТРАНСПОРТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 193-198.

Оразов Мамет, Оразов Мамет (2011) УСЛОВИЯ НУЛЕВОЙ ПЛОТНОСТИ МНОЖЕСТВ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ В АРИФМЕТИЧЕСКИХ ПРОГРЕССИЯХ, ПРЕДСТАВИМЫХ В ВИДЕ p + am. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 213-217.

Орлов, В. О. and Литвиненко, Л. Л. and Квартенко, О. М. (2011) Обладнання та експлуатація систем водопостачання і водовідведення. НУВГП, Рівне, Україна.

Орлов, В. О. and Мартинов, С. Ю. and Куницький, С. О. and Меддур, М. М. (2011) РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДООЧИСНОГО КОМПЛЕКСУ СМТ ГОЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 37-43.

055-172 Орлов, В. О. and Мартинов, С. Ю. and Мінаєва, Н. Л. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання гідравлічного розрахунку водопровідної мережі на комп’ютері в курсовому проектуванні для студентів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Орлов, В. О. and Мінаєва, Н. Л. (2011) ВИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМІВ ПРОМИВКИ ФІЛЬТРУЮЧОЇ ЗАСИПКИ В БАШТАХ-КОЛОНАХ З ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНОЮ ЗАСИПКОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 31-36.

Орлов, В. О. and Шадура, В. О. and Проценко, С. Б. and Орлова, А. М. (2011) Водопостачання та водовідведення. Програма підготовки студентів до державної атестації освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”. НУВГП, Рівне, Україна.

Орлов, В. О. and Шадура, В. О. and Филипчук, В. Л. (2011) Міські інженерні мережі та споруди. НУВГП, Рівне, Україна.

Осадча, О. О. (2011) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 157-164.

063-389 Осадча, О. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Податкова система» студентами за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» заочної форми навчання Європейська кредитно-трансферна система. [Методичне забезпечення]

086-155 Осецька, Н. Ф. and Літвінчук, А. Т. (2011) Навчальні завдання з англійської мови для розвитку навичок читання та усного мовлення для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Осецька, Н. Ф. and Шумило, Т. М. (2011) АМЕРИКАНСЬКІ СВЯТА У ЖИТТІ ГРОМАДЯН США. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 114-119.

Осецька, Н. Ф. and Ярмолюк, Я. М. (2011) ВПЛИВ АНГЛІЦИЗМІВ НА СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 74-80.

Остапчук, О. П. and Ющук, М. О. (2011) МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ В ҐРУНТОВОМУ МАСИВІ В НЕІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 188-195.

П

Павлов, В. І. (2011) Фінансовий капітал в діяльності фінансово-промислових груп. Регіональна економіка (4). pp. 229-231.

104-20 Павлов, В. І. and Білоус, Н. М. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни « Нерухомість в Україні» для студентів денної і заочної форми навчання зі спеціальності 8.050104 «Фінанси». [Методичне забезпечення]

104-134 Павлов, В. І. and Білоус, Н. М. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Ринок нерухомості» для cтудентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної і заочної форми навчання Європейська кредитно - трансфертна система. [Методичне забезпечення]

Павлов, В. І. and Кадебська, Е. В. (2011) Формування системи оподаткування нерухомості в Україні. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2011) Університетська освіта. НУВГП, Рівне, Україна.

Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2011) Формування інституційної системи ринку цінних паперів в Україні. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

104-111 Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни „Ринок фінансових послуг” для студентів за спеціальністю 7.03050801 „Фінанси і кредит” Європейська кредитно-трансфертна система. [Методичне забезпечення]

104-133 Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2011) Методичні вказівки до оформлення магістерських (дипломних) робіт студентами за спеціальністю 8.03050801 та 7.03050801 „Фінанси і кредит”. [Методичне забезпечення]

104-113 Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни „Ринок фінансових послуг” для студентів за спеціальністю 8.03050801 „Фінанси і кредит”. [Методичне забезпечення]

104-67 Павлов, В. І. and Мельник, Л. В. and Кондрацька, Н. М. (2011) Методичні вказівки до виконання магістерських робіт студентами за спеціальністю 8.03050801 „Фінанси і кредит”. [Методичне забезпечення]

104-68 Павлов, В. І. and Мельник, Л. М. and Кондрацька, Н. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломних робіт студентами за спеціальністю 7.03050801 „Фінанси і кредит”. [Методичне забезпечення]

104-66 Павлов, В. І. and Мельник, Л. М. and Кондрацька, Н. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з переддипломної практики та РОБОЧА ПРОГРАМА до її виконання для студентів V курсу за спеціальністю 8.03050801 „Фінанси і кредит”. [Методичне забезпечення]

Павлов, В. І. and Мельник, О. М. and Фесіна, Ю. Г. (2011) Відтворення земельних ресурсів сільськогосподарського викорис-тання. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

Павлов, К. В. (2011) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ЖИТЛОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 199-204.

104-118 Павліха, Н. В. and Акімова, Л. М. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Міжнародний менеджмент” для студентів зі спеціальності 8.050104 „Фінанси” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Паллу, Л. М. and Савчук, Т. В. and Рокочинський, А. М. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЖИМНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗВОЛОЖЕННЯ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА ДОВГОТЕРМІНОВИМ ПРОГНОЗОМ У ПРОЕКТАХ БУДІВНИЦТВА Й РЕКОНСТРУКЦІЇ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 17-24.

101-114 Панасюк, І. О. and Орлова, М. О. and Пахаренко, О. В. (2011) Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”. [Методичне забезпечення]

Пасевич, А. М. and Григорович, О. С. and Кособуцький, Ю. Ф. (2011) Футбол. НУВГП, Рівне, Україна.

061-100 Пастухов, О. В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних та контрольної робіт з дисципліни "Технології відкритої розробки корисних копалин" (кусковий торф) студентами за напрямом підготовки 6.050301 "Гірництво" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

061-102 Пастухов, О. В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з вивчення дисципліни "Економіка" та до виконання практичних завдань і контрольної роботи студентами за напрямом підготовки 6.050301 “Гірництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

061-117 Пастухов, О. В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з вивчення дисципліни "Основи менеджменту" та до виконання практичних завдань і контрольної роботи студентами за напрямом підготовки 6.050301 “Гірництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Пастухова, В. І. and Садовчук, К. В. (2011) ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З МОЛОДИМ СПЕЦІАЛІСТОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 157-162.

Пашенко, А. А. (2011) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ ОПОЛЗНЕВОГО МАССИВА МЕТОДОМ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОПОЛЗНЕОПАСНЫЙ ГРУНТ УЧАСТКА СПАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «АЛМАЗНЫЙ» МДЦ «АРТЕК». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 177-181.

Петрук, І. Р. (2011) ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ – ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 165-171.

Петрук, І. Р. and Петрук, В. А. (2011) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИПАВОДКОВОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 202-208.

Петрук, А. М. (2011) ОЦІНКА ТІСНОТИ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ВСТАНОВЛЮВАНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ВОДНОЇ ЕКОСИСТЕМИ БІЛОГО ОЗЕРА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 23-32.

Петрівський, Я. Б. (2011) КІЛЬКІСНА ОЦІНКА РАДІОЛІТИЧНОГО НАПРУЖЕННЯ В ОБ’ЄМІ МАТЕРІАЛУ ІНЖЕНЕРНОГО БАР’ЄРУ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 208-213.

Петрівський, Я. Б. (2011) ОЦІНКА ЗНАЧЕННЯ ПОРОГОВОГО ТИСКУ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ПРИ СТВОРЕННІ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ТРІЩИНИ ГІДРОРОЗРИВУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 148-153.

Петрівський, Я. Б. and Тимчук, М. В. (2011) СПОСІБ СТВОРЕННЯ ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРНОГО ЕКРАНУ У МАСИВІ ГІРСЬКИХ ПОРІД ПІД ТЕХНОГЕННИМ СКУПЧЕННЯМ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 78-84.

Пивоварчук, Л. В. (2011) СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 172-179.

Писаренко, П. В. and Москалець, В. В. and Москалець, Т. З. and Москалець, В. І. (2011) ОСОБЛИВОСТІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ТА АСОЦІАТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ У АГРОЕКОСИСТЕМІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 64-75.

Писарчук, О. В. and Яртим, І. А. (2011) АУТСОРСІНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 163-168.

084-2 Подворний, А. В. and Тинчук, С. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-проектувальних робіт із навчальних дисциплін: “Опір матеріалів”, “Опір матеріалів і будівельна механіка”, “Технічна механіка” для студентів денної форми навчання за напрямами підготовки: “Гідротехніка (водні ресурси)”, “Теплоенергетика”, “Гідроенергетика”, “Охорона праці”. [Методичне забезпечення]

Подворний, А. В. and Хоружий, М. М. (2011) СТІЙКІСТЬ ШАРУВАТИХ ОБОЛОНОК ОБЕРТАННЯ ІЗ МАТЕРІАЛУ З ОДНІЄЮ ПЛОЩИНОЮ ПРУЖНОЇ СИМЕТРІЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ВАРІАНТУ УТОЧНЕНОЇ ТЕОРІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 159-164.

104-100 Подлевський, А. А. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо проведення практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Бюджетний менеджмент» для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» денної і заочної форми навчання Європейська кредитно-трансфертна система організації навчального процесу. [Методичне забезпечення]

Полуянов, В. П. and Полуянова, Е. И. (2011) МЕСТО И РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 209-217.

063-367 Поліщук, В. Л. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (РЕКОМЕНДАЦІЇ) та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни “ Податковий облік і звітність” студентами заочної форми навчання спеціальностей 7.03050901 “Облік і аудит” та 8.03050901 “Облік і аудит” Європейська кредитно-трансферна система. [Методичне забезпечення]

Попко, О. В. and Ковшун, А. О. (2011) ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 205-212.

Попович, Р. Г. and Корчевська, О. М. (2011) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛАТИНОМОВНИХ ТЕРМІНІВ, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬ У ЕКОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 55-60.

Потравный, И. М. and Гассий, В. В. (2011) ПРИМЕНЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 218-232.

Почужевський, О. Д. (2011) УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ТА ПАЛИВНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАР’ЄРНИХ АВТОСАМОСКИДІВ З ГІДРОМЕХАНІЧНОЮ ТРАНСМІСІЄЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 97-104.

Почужевський, О. Д. (2011) ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СКЛАДНОСТІ МАРШРУТУ РУХУ ТА УЗГОДЖЕНОСТІ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ «ДВИГУН-ТРАНСМІСІЯ» КАР’ЄРНОГО АВТОСАМОСКИДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 109-115.

Предыбайло, С. Д. (2011) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ НАМЕРЕНИЙ МОЛОДЕЖИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 233-238.

056-288 Проценко, С. Б. (2011) Методичні вказівки до лабораторних робіт № 1 – 7 з дисципліни «Геоіформаційні технології у системах ТГПіВ» для студентів спеціальності 8.092108 «Теплогазопостачання та вентиляція» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

056-278 Проценко, С. Б. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для підготовки до державного екзамену з дисципліни «Водовідведення» напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» професійного спрямування «Водопостачання та водовідведення». [Методичне забезпечення]

056-279 Проценко, С. Б. (2011) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи геоінформатики систем ВіВ» для студентів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» професійного спрямування «Водопостачання та водовідведення» спеціалізації «Інформаційні технології у водопостачанні і водовідведенні» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

056-289 Проценко, С. Б. (2011) Методичні вказівки до лабораторних робіт № 8 – 15 з дисципліни «Геоінформаційні технології у системах ТГПіВ» для студентів спеціальності 8.092108 «Теплогазопостачання та вентиляція» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Підвисоцький, В. Т. and Кальчук, С. В. and Іськов, С. С. (2011) РОЗПОДІЛ АЛМАЗІВ В ОСАДОВИХ КОЛЕКТОРАХ І РОЗСИПАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 178-184.

Пінчук, О. Л. (2011) АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ ТЕПЛОМЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 85-94.

Р

Радова, Н. В. (2011) АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 180-187.

035-248 Радонь, І. С. and Білоконь, С. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» ЗА ТЕМОЮ «РОБОЧІ КРЕСЛЕНИКИ ТА ЕСКІЗИ ДЕТАЛЕЙ» для студентів 1 курсу за напрямом підготовки 6.050503 «МАШИНОБУДУВАННЯ». [Методичне забезпечення]

061-119 Рибак, І. І. (2011) Методичні вказівки до вивчення та самостійної роботи з дисципліни “Стаціонарні машини” студентами за напрямом підготовки 6.050301 “Гірництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

061-120 Рибак, І. І. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Стаціонарні машини” студентами за напрямом підготовки 6.050301 “Гірництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

104-101 Римар, М. В. and Подлевський, А. А. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Бюджетний менеджмент» для студентів спеціальності 7.104050 «Фінанси» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ричков, П. А. (2011) NON OMNIS MORIAR. Архітектура в культурній праці князів Острозьких. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

Розумна, Н. В. (2011) ДО ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 169-176.

076-136 Романчук, С. В. and Янчук, Р. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи „Проектування земельних ділянок та підготовка розмічу- вальних елементів для перенесення проекту в натуру” з дисципліни „Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт” студентами за напрямом підготовки 0801 „Геодезія, картографія та землеустрій” за професійним спрямуванням „Землевпорядкування та кадастр” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ромашко, В. М. (2011) Діагностика та відновлення будинків і споруд. НУВГП, Рівне, Україна.

Рудик, А. В. (2011) Вплив високочастотної фільтрації на фазові флуктуації. Найновите постижения на европейската наука - 2011 (42). pp. 39-41.

Рудик, А. В. (2011) Пристрій для вимірювання мікропереміщень. PREDNI VEDECKE NOVINKY (27.08.2011-05.09.2011) (9). pp. 26-28.

Рябенко, О. А. and Тимощук, В. С. (2011) РОЗРАХУНКИ НЕУСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ВЕРХНЬОГО БАСЕЙНУ ГАЕС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 79-85.

Рябков, С. В. and Усата, Л. Г. and Усатий, С. В. and Тетьоркіна, О. Є. and Павелківський, О. В. (2011) ЗМІНИ ҐРУНТОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПІД ВПЛИВОМ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ ПЛОДОВИХ НАСАДЖЕНЬ ВОДОЮ РІЗНОЇ ЯКОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 67-77.

С

Саблій, Л. А. (2011) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД В БІОРЕАКТОРАХ З ІММОБІЛІЗОВАНИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 83-90.

Савчук, В. Г. and Грановська, Л. М. (2011) ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ У ЗРОШУВАНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 53-58.

Савіна, Н. Б. (2011) ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СТРУКТУР. НУ "Львівська політехніка". pp. 360-361.

Савіна, Н. Б. (2011) ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Управління розвитком (21). pp. 81-84.

Савіна, Н. Б. (2011) ВЕКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Севастопольский національний технічний університет. pp. 128-130.

Савіна, Н. Б. (2011) ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЛОГІСТИКИ. Університетська книга. pp. 598-600.

Савіна, Н. Б. (2011) Проблеми оцінювання трансформацій логістичних систем. ВНУ ім. Лесі Українки. pp. 156-157.

Савіна, Н. Б. (2011) ВЕКТОРНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 213-219.

102-108 Савіна, Н. Б. and Качан, Н. С. (2011) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з управлінської (переддипломної) практики для студентів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». [Робочі програми]

Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2011) Підприємництво і бізнес-планування. НУВГП, Рівне, Україна.

Савіна, Н. Б. and Крикавський, Є. В. and Savinа, N. B. and Krykavskyу, Е. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ІНВЕСТУВАННІ. ЛНТУ (8(30)). pp. 298-309.

Савіна, Н. Б. and Максимчук, Т. С. (2011) ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА МІСТІ РІВНЕ. Сумський державний університет. pp. 169-171.

Савіна, Н. Б. and Максимчук, Т. С. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ. ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського. pp. 377-379.

102-114 Савіна, Н. Б. and Олійник, Олена Олександрівна (2011) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для проведення практичних занять з дисципліни „Управління розвитком персоналу” для студентів спеціальності 7.03050501/8.03050501 „Управління персоналом і економіка праці”. [Методичне забезпечення]

Савіна, Н. Б. and Самолюк, Н. М. (2011) МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТА. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (4(49)). pp. 216-221.

Самолюк, Н. М. (2011) СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ – ПРІОРИТЕТНИЙ ЗАХІД ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 188-195.

035-240 Сасюк, З. К. and Козяр, М. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ для виконання графічних та розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Нарисна геометрія» для студентів денної форми навчання за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.050602 «Гідроенергетика», професійними спрямуваннями «Гідротехнічне будівництво», «Гідроенергетика». [Методичне забезпечення]

Сафоник, А. П. and Комар, А. В. and Бобровський, А. В. (2011) РОЗРОБКА КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ГАЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 226-234.

086-156 Сахнюк, О. В. (2011) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для розвитку мовленнєвих компетенцій та мовних знань аспірантів у курсі підготовки до складання кандидатського екзамену з англійської мови. [Методичне забезпечення]

Сахнюк, О. В. and Шумило, Т. М. (2011) ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 81-86.

Семенова, О. О. and Семенов, А. О. and Рудик, А. В. (2011) ФАЗІ-ЛОГІЧНИЙ ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ ДОСТУПОМ ДО МЕРЕЖІ CDMA. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. pp. 157-161.

Сербіна, Р. А. and Грановська, Л. М. (2011) ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ - МЕТОД КОМПЕНСАЦІЇ ІМОВІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(523)). pp. 40-46.

Сергушкін, Д. Ю. (2011) ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ АГЛОМЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 242-249.

043-43 Сидорчук, Б. П. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни „Ідентифікація і моделювання об’єктів автоматизації” студентами за напрямом підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Симоненко, В. І. (2011) ТЕХНОЛОГІЯ ВІДПРАЦЮВАННЯ ВМІСТИМОГО НА ДІЮЧИХ ШЛАМО- ТА ХВОСТОСХОВИЩАХ ВИРОБНИЦТВ З ПЕРЕРОБКИ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 172-179.

Сиротинська, А. П. and Сиротинський, О. А. (2011) ЛОГІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ВИТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 220-225.

Скрипник, І. Г. (2011) Фізико-хімічні методи досліджень будівельних матеріалів. НУВГП, Рівне, Україна.

Скрипчук, П. М. (2011) Екологічна сертифікація в сфері природокористування: еколого-економічні засади розвитку. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

Скрипчук, П. М. (2011) Теоретико-методологічні основи формування системи екологічної стандартизації і сертифікації. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

Скрипчук, П. М. and Скрипчук, М. П. (2011) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 239-246.

Собко, Б. Ю. (2011) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ РОЗСИПНИХ РОДОВИЩ ТИТАНО-ЦИРКОНІЄВИХ РУД В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 215-220.

Сокірко, І. О. (2011) РИСОВА ЗРОШУВАЛЬНА СИСТЕМА ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 15-21.

Солодкий, В. О. (2011) АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 226-232.

030-190 Сорока, В. С. and Гладковська, О. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни “Транспортно-експедиційна робота” студентами напряму підготовки 6.070101 “Транспортні технології” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Сорока, В. С. and Кравець, О. М. (2011) ПРИКЛАД ФОРМУВАННЯ ТАРИФНОЇ СИСТЕМИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 177-182.

Сорока, В. С. and Мартинюк, К. О. (2011) ЕФЕКТИВНІСТЬ ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 183-190.

Співак, І. Я. and Максимова, С. Я. (2011) ОПТИМІЗАЦІЯ ДОПУСКІВ НА ПАРАМЕТРИ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ КІЛ МЕТОДОМ ДОПУСКОВОГО ЕЛІПСОЇДНОГО ОЦІНЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 205-212.

Стадник, В. В. and Миколюк, О. А. (2011) ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 191-200.

Сталинский, Д. В. and Касимов, А. М. and Яцков, Н. В. and Варнавская, И. В. (2011) АНАЛИЗ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ НЕКОНДИЦИОННЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 254-261.

Стародуб, І. В. (2011) Законодавство у містобудуванні. НУВГП, Рівне, Україна.

774-88 Стародуб, І. В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Садово-паркове та ландшафтне будівництво» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» за професійним спрямуванням “Міське будівництво і господарство” усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Статник, І. І. and Клименко, О. М. (2011) МОДЕЛЬ ВІДНОВЛЕННЯ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ МАЛИХ РІЧОК (НА ПРИКЛАДІ РІЧКИ ПУТИЛІВКА). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 33-38.

Степова, О. В. (2011) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОПРОВОДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МОНІТОРИНГУ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 201-207.

Стефанишин, Д. В. (2011) ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ НЕКОНТРОЛЬОВАНОГО ВИЛИВУ ВОДИ З БАСЕЙНУ ДОБОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРАМАГСЬКОЇ ГЕС-1. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 91-100.

043-33 Стеценко, А. М. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Супервізорні системи керування та збору даних” для студентів напряму підготовки „Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Стрибулевич, Т. О. and Кияшко, О. М. (2011) УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 247-253.

Стрілець, В. М. and Федорук, В. А. and Стрілець, О. Р. and Герасимчук, А. Л. (2011) ПРУЖНІ МУФТИ З ПІДКОВОПОДІБНИМИ РАДІАЛЬНИМИ ПРУЖИНАМИ ТА ЇХНІ РОЗРАХУНКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 93-108.

061-140 Стріха, В. А. (2011) Робоча програма та методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами 3 курсу за напрямом підготовки 6.050301 „Гірництво ” денної форми навчання. [Робочі програми]

Ступнік, М. І. and Маланчук, Є. З. (2011) ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗОН ЗСУВУ І ОБВАЛЕННЯ НАНОСНИХ ГЛИНИСТИХ ПОРІД ПРИ ПІДЗЕМНІЙ РОЗРОБЦІ РУДНИХ РОДОВИЩ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 178-182.

Ступнік, М. І. and Маланчук, Є. З. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЛИНИСТИХ ПОРІД, ВЗАЄМОДІЮЧИХ З ВИСОКОМІНЕРАЛІЗОВАНИМИ ВОДАМИ ГЛИБОКИХ ГОРИЗОНТІВ ШАХТ КРИВБАСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 160-166.

Ступнік, М. І. and Маланчук, З. Р. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЛИНИСТИХ ПОРІД, ЩО ВЗАЄМОДІЮТЬ З ВИСОКОМІНЕРАЛІЗОВАНИМИ ВОДАМИ ГЛИБОКИХ ГОРИЗОНТІВ ШАХТ КРИВБАСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 202-208.

101-140 Судук, О. Ю. and Пахаренко, О. В. (2011) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія організації” студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6. 030601 “Менеджмент”. [Методичне забезпечення]

063-440 Суха, О. Р. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Аудит” для cтудентів за напрямом підготовки „Облік і аудит” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Суха, О. Р. and Адоньєва, Л. В. (2011) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СКЛАДУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 201-209.

Суха, О. Р. and Сучик, О. Я. (2011) РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ПРИ НАДАННІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 210-217.

033-71 Сухарєв, Е. О. and Корнієнко, В. Я. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної та контрольної роботи з дисципліни “Історія інженерної діяльності” для студентів напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Сяський, А. О. and Шинкарчук, Н. В. (2011) НАПРУЖЕНИЙ СТАН КУСКОВО-ОДНОРІДНОЇ ПЛАСТИНКИ З КРИВОЛІНІЙНИМИ РОЗРІЗАМИ НА ЛІНІЇ РОЗДІЛУ МАТЕРІАЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 171-177.

Сівак, В. М. and Пригорницький, Д. О. and Климюк, Ю. Є. (2011) ПОБУДОВА ПРОСТОРОВОГО ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ ФІЛЬТРІВ ІЗ ТРИШАРОВОЮ ЗАСИПКОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 70-82.

Сівак, В. М. and Шепетько, Ю. О. and Климюк, Ю. Є. (2011) МАТЕМАТИЧНЕМОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ МАСОПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ДВОШАРОВИХ ІЗОТРОПНИХ НАСИЧЕНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 37-55.

Сіпайло, Л. Г. (2011) ВАЖЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 196-201.

Т

Тадєєв, О. А. and Тадєєва, О. О. (2011) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ У РАЙОНАХ АКТИВНИХ СУЧАСНИХ РУХІВ ТА ЗСУВІВ ПОВЕРХНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 233-241.

Тадєєва, О. О. and Тадєєв, О. А. (2011) РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВДОСКОНАЛЕНОЇ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ У РАЙОНАХ АКТИВНИХ СУЧАСНИХ РУХІВ ТА ЗСУВІВ ПОВЕРХНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 240-247.

Тимейчук, О. Ю. and Кузьменко, В. М. and Тимейчук, Т. Б. (2011) Інформаційні системи та математичні методи наукових досліджень. НУВГП, Рівне.

Тимощук, Т. О. and Тимощук, І. О. (2011) З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 68-73.

Тишик, Н. С. (2011) ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ВЕЛИКОПРОЛЬОТНИХ МЕТАЛЕВИХ ПЕРЕКРИТТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 142-147.

Ткачук, К. К. and Савчук, В. П. (2011) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ КУБОВИДНОЙ ФОРМЫ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 183-187.

Ткачук, К. Н. and Єсипенко, А. С. and Филипчук, В. Л. and Полукаров, Ю. О. and Полукаров, О. І. and Ткачук, К. К. and Мітюк, Л. О. and Гіроль, А. М. (2011) Система державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-178-1

Ткачук, М. М. and Білецький, А. А. and Громадченко, В. Ю. and Клімов, С. В. (2011) Виробнича база будівництва. НУВГП, Рівне, Україна.

105-02 Ткачук, М. М. and Громадченко, В. Ю. and Дацишина, І. Б. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної, розрахунково-графічної робіт та відповідних розділів до дипломного проектування з навчальної дисципліни „Виробнича база будівництва” студентами напряму підготовки 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)” професійного спрямування „Гідромеліорація” всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

105-03 Ткачук, М. М. and Громадченко, В. Ю. and Дацишина, І. Б. (2011) Нормативні і довідкові матеріали для виконання контрольної та розрахунково-графічної робіт з навчальної дисципліни „Виробнича база будівництва” студентами напряму підготовки 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)” професійного спрямування „Гідромеліорація” всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

105-28 Ткачук, М. М. and Громадченко, В. Ю. and Кириша, Р. О. and Дацишина, І. Б. (2011) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Планування і управління будівництвом гідромеліоративної системи» з дисципліни «Планування і управління виробництвом в будівництві» та розділу дипломного проекту студентами спеціальності «Гідромеліорація» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

105-25 Ткачук, М. М. and Кириша, Р. О. (2011) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Комплексна механізація та технологія виконання будівельних робіт при споруджені водогосподарських об'єктів» з дисципліни «Організація і технологія водогосподарського будівництва» студентами за напрямом підготовки 6.06103 «Гідротехніка (водні ресурси)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ткачук, М. М. and Кухнюк, Н. В. (2011) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ РІЗНОГЛИБОКИХ ДРЕН ТА ГІДРОРЕГУЛЯТОРА, ВСТАНОВЛЕНОГО НА ГЛИБОКІЙ ДРЕНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 64-71.

Ткачук, О. А. and Косінов, В. П. and Новицька, О. С. (2011) Системи подачі та розподілення води населених пунктів. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-170-5

Ткачук, С. О. and Фурман, В. М. and Кучерова, А. В. and Солодка, Т. М. and Олійник, О. О. (2011) ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСІННЬОГО ТА ВЕСНЯНОГО ВНЕСЕННЯ АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ ПІД РІЗНІ СОРТИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 60-65.

Толкач, О. М. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОАЛЬНОГО МЕТОДУ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ДАНИХ НА ОСНОВІ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ ЇХ РОЗПОДІЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 186-193.

Трач, В. М. and Хоружий, М. М. (2011) ПРО ОДНОРІДНИЙ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН СФЕРИЧНОЇ АНІЗОТРОПНОЇ ОБОЛОНКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 136-142.

082-152 Трушева, С. С. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Біологічні системи землеробства” студентами напряму підготовки 6.090101 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

082-151 Трушева, С. С. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” студентами спеціальності 7.130101 “Агрохімія і ґрунтознавство”. [Методичне забезпечення]

Турченюк, В. О. and Сокірко, І. О. and Жовтоног, М. І. (2011) ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНОГО СТАНУ РИСОВИХ СИСТЕМ ДЕЛЬТИ ДУНАЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 72-78.

Турчина, К. П. and Клименко, М. О. (2011) ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРНОВО-КАРБОНАТНИХ ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 100-105.

033-72 Тхорук, Є. І. and Гавриш, В. С. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг науково – технічних розробок» для студентів зі спеціальності 7.090214, 8.090214 «Підйомно – транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання», 7.090220, 8.090220 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

033-82 Тхорук, Є. І. and Голотюк, М. В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни “Якість машин” для студентів напряму підготовки 6.050503 „Машинобудування” всіх професійних спрямувань денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

033-80 Тхорук, Є. І. and Голотюк, М. В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Якість машин” для студентів напряму підготовки 6.050503 „Машинобудування” всіх професійних спрямувань денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

033-81 Тхорук, Є. І. and Голотюк, М. В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Якість машин” для студентів напряму підготовки 6.050503 „Машинобудування” всіх професійних спрямувань денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

033-83 Тхорук, Є. І. and Голотюк, М. В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Якість машин” для студентів напряму підготовки 6.050503 „Машинобудування” всіх професійних спрямувань заочної форми навчан. [Методичне забезпечення]

033-73 Тхорук, Є. І. and Хітров, І. О. and Корнієнко, В. Я. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни “ Монтаж і ремонт об’єктів теплоенергетики” для студентів спеціальності 7.05060101 “ Теплоенергетика ” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ф

Фаізова, О. Л. (2011) СЕРЕДНІЙ КЛАС У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 233-245.

Филимонов, П. Е. and Морус, В. Л. (2011) МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА "ЖИДКОСТЬ-ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ" В ПОЛЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 182-189.

Филипчук, В. Л. and Прокопчук, Н. М. and Сурговський, М. В. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ДОТРИМАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗАКОНОДАВСТВА З ОХОРОНИ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 250-255.

064-164 Филипчук, В. Л. and Сурговський, М. В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Промислова екологія » студентами за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Методичне забезпечення]

Филипчук, Л. В. (2011) КОМПЛЕКСНЕ СТУПІНЧАСТЕ РЕГУЛЮВАННЯ рН та Eh СТІЧНИХ ВОД ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ВВЕДЕННЯ РЕАГЕНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 64-69.

082-161 Фурман, В. М. and Гладовська, Т. М. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розробка елементів системи землеробства господарства» з дисципліни «Загальне землеробство» студентам за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форми навчання. Частина 1. «Сівозміни, їх проектування та оцінка». [Методичне забезпечення]

082-162 Фурман, В. М. and Гладовська, Т. М. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розробка елементів системи землеробства господарства» з дисципліни «Загальне землеробство» студентам за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форми навчання. Частина 2.«Системи обробітку ґрунту». [Методичне забезпечення]

044-160 Фільо, І. Є. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики» (розділ "Створення презентацій") студентами 1 курсу всіх напрямків підготовки денної та заочної форм навчання НУВГП. [Методичне забезпечення]

Х

075-145 Холоденко, В. С. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до навчальної практики з дисципліни “Інженерна геологія та гідрогеологія” студентами за напрямом підготовки 6.170202 “Охорона праці” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

075-145 Холоденко, В. С. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до навчальної практики з дисципліни “Інженерна геологія та гідрогеологія” студентами за напрямом підготовки 6.170202 “Охорона праці” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

043-39 Христюк, А. О. (2011) Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Теорія автоматичного управління спеціальними системами” студентами денної форми навчання, за напрямом підготовки 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. [Методичне забезпечення]

043-40 Христюк, А. О. (2011) Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни „Теорія автоматичного управління спеціальними системами” студентами заочної форми навчання, за напрямом підготовки 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. [Методичне забезпечення]

Ц

Циганчук, А. С. and Циганчук, Л. А. (2011) ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 18-26.

Циганчук, Л. А. and Циганчук, А. С. (2011) РЕЛІГІЙНІ УПОДОБАННЯ СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 48-54.

Ч

Чабан, В. Й. (2011) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 214-219.

034-136 Червоний, Б. І. and Похильчук, І. О. (2011) ЗАВДАННЯ до виконання РГР з дисципліни «Основи проектування і експлуатації технологічного обладнання» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Чернобай, Л. І. and Климович, М. А. (2011) СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 202-208.

Чернобай, Л. І. and Сметана, В. Я. (2011) МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ ПРИНЦИПУ «ЗОЛОТОГО ПЕРЕТИНУ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 209-215.

Чернюк, В. В. (2011) ЗВЕДЕННЯ ДО ДВОХ ЗМІННИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ ДЛЯ НАПІРНИХ РОЗПОДІЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ, ПРОКЛАДЕНИХ У ПОТОЦІ РІДИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 44-52.

Чуприна, А. (2011) ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 216-222.

Ш

Швець, В. В. and Лисюк, О. І. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАТОРІВ В СУЧАСНИХ МІСТАХ НА ПРИКЛАДІ м. ВІННИЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 105-114.

Швець, Ф. Д. and Беліченко, Н. А. (2011) ТЕХНОПАРКИ ЯК ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 218-226.

Швець, Ф. Д. and Вовчук, І. А. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ У ПУБЛІЧНІ ТА ПРИВАТНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 227-233.

Шевчук, Т. Є. and Пащук, А. М. (2011) ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ: НАСЛІДКИ ТА ПЕРСПЕКТВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 100-106.

Шевчук, Т. Є. and Шумило, Т. М. (2011) ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ЗА ДАНИМИ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ЩОДО ОПИТУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 94-99.

Шевчук, Т. Є. and Ярмолюк, Я. М. (2011) УЧАСТЬ ЖІНОК У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВСТАНОВЛЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 87-93.

Шило, Ж. С. (2011) Статистика. НУВГП, Рівне, Україна.

Шило, Ж. С. (2011) ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ БАНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 246-253.

200-57 Шило, Ж. С. and Павлов, К. В. (2011) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів Інституту післядипломної освіти спеціальностей: 7.03050401 «Економіка підприємства»; 7.03050901 «Облік і аудит». [Методичне забезпечення]

Шиян, Д. В. (2011) СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 223-231.

Шкатула, В. П. (2011) ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 234-241.

Шульга, Ю. І. and Кружилко, О. Є. and Ткачук, К. Н. and Полукаров, О. І. and Полукаров, Ю. О. (2011) СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО МІЖГАЛУЗЕВОГО БАНКУ ДАНИХ БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 256-264.

Щ

056-287 Щербаков, В. М. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація, планування та управління підприємствами ВіВ» для студентів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» професійного спрямування «Водопостачання і водовідведення» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Щурик, М. В. (2011) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 254-260.

Ю

043-38 Юрчевський, Є. В. (2011) Завдання та методичні поради до виконання контрольної роботи з дисципліни “Оптимізація енерговикористання” для студентів напряму підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Я

Яворов, В. М. (2011) ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» СПРИЧИНЕНІ ДІЯЛЬНІСТЮ ЛЮДИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). pp. 76-85.

Якимчук, А. Ю. (2011) ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ ВЕРБИ БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 232-237.

Якимчук, А. Ю. and Берташ, Т. Б. (2011) ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО-2012 В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 242-249.

105-39 Якимчук, Б. Н. and Куковський, А. Г. and Кизима, В. П. and Макаренко, Р. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи на тему: “ Будівництво зовнішніх мереж теплопостачання ” з дисципліни " Організація і технологія будівельних робіт " для студентів за напрямом підготовки «Будівництво» 6.092100 професійного спрямування «Теплогазопостачання та вентиляція» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

105-33 Якимчук, Б. Н. and Куковський, А. Г. and Макаренко, Р. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи на тему: “Будівництво газопроводу” з дисципліни "Організація і технологія будівельних робіт" для студентів за напрямом підготовки «Будівництво»6.060101 професійного спрямування «Теплогазопостачання та вентиляція» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

105-34 Якимчук, Б. Н. and Макаренко, Р. М. and Куковський, А. Г. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи на тему: “Будівництво газопроводу” з дисципліни “Організація і планування будівництва” для студентів за напрямом підготовки «Будівництво» 6.060101 професійного спрямування «Теплогазопостачання та вентиляція» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Якимчук, Т. І. (2011) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 254-258.

774-00 Яковишина, М. С. (2011) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЗАПОВІДНОЇ ПРАКТИКИ для студентів за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування». [Робочі програми]

085-123 Ярмуш, Я. І. and Самолюк, І. В. (2011) МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ І ЗАВДАННЯ до виконання самостійної роботи з дисципліни “Вища математика” на тему “Диференціювання функції однієї змінної” для студентів І курсу напрямку підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ясінська, Л. Р. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ ФОРМУЛ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ШЕЗІ ТА КОЕФІЦІЄНТАШОРСТКОСТІ РУСЛА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ р. ДНІСТЕР В МЕЖАХ м. СТАРИЙ САМБІР ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 101-105.

077-142 Яцков, М. В. and Мисіна, О. І. (2011) ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для проведення підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни „Аналітична хімія” для студентів за напрямом підготовки 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

077-135 Яцков, М. В. and Мисіна, О. І. and Вербецька, К. Ю. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни „Хімія з основами біогеохімії” для студентів за напрямом підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. [Методичне забезпечення]

077-144 Яцков, М. В. and Мисіна, О. І. and Вербецька, К. Ю. (2011) ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для проведення підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни „Хімія” для студентів напряму підготовки 6.070101 „Транспортні технології”. [Методичне забезпечення]

077-143 Яцков, М. В. and Мисіна, О. І. and Вербецька, К. Ю. (2011) ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для проведення підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни „Хімія” для студентів напряму підготовки 6.070106 „Автомобільний транспорт”. [Методичне забезпечення]

077-141 Яцков, М. В. and Мисіна, О. І. and Вербецька, К. Ю. (2011) ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для проведення підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни „Хімія (тематичний розділ „Неорганічна та аналітична хімія”)” для студентів за напрямом підготовки 6.090101 „Агрономія” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Яцкова, О. М. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЯК СУБ’ЄКТА ПРИРОДНОЇ МОНОПОЛІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 250-255.

Яцкова, О. М. (2011) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБЛАСНИХ ВИРОБНИЧИХ УПРАВЛІНЬ МЕЛІОРАЦІЇ ТА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 259-265.

This list was generated on Tue Nov 28 16:12:43 2023 UTC.