Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020 > Вісник 4"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Щ | Ю | Я
Number of items: 51.

І

Іванченко, А. М. and Ivanchenko, A. M. (2020) ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 64-72.

А

Антонюк, О. Р. and Antoniuk, O. R. (2020) ПОЗИТИВНА ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (РАТ): ОГЛЯД КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 3-10.

Б

Бурченя, О. П. and Burchenia, O. P. (2020) СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕДАКЦІЯМИ ГАЗЕТ НА ОСНОВІ ВЕБАНАЛІТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 11-21.

В

Вашай, Ю. В. and Дорошенко, О. О. and Vashai, Y. V. and Doroshenko, O. O. (2020) ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 22-30.

Г

Голікова, О. С. and Golikova, О. S. (2020) ПРОГРАМНИЙ ПІДХІД ДО ПИТАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 31-47.

З

Заячківська, О. В. and Zaiachkivska, O. V. (2020) ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 48-55.

Заячківська, О. В. and Хібеба, Б. М. and Zaiachkivska, O. V. and Khibeba, B. M. (2020) ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 56-63.

К

Ковшун, Н. Е. and Мазур, Н. О. and Kovshun, N. E. and Mazur, N. O. (2020) УРАХУВАННЯ МОЛОДІЖНОЇ МІГРАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРІОРИТЕТІВ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 73-84.

Кожушко, Л. Ф. and Щербакова, А. С. and Kozhushko, L. F. and Shcherbakova, A. S. (2020) ЛІДЕРСТВО ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 85-95.

Коротун, О. П. and Korotun, O. Р. (2020) КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 96-111.

Костюкевич, А. М. and Костюкевич, Р. М. and Антонюк, С. Ю. and Kostiukevych, A. M. and Kostiukevych, R. M. and Antoniuk, S. Y. (2020) РОЗВИТОК МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В СІЛЬСЬКИХ ГРОМАДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 112-120.

Кузнєцова, Т. В. and Левун, О. І. and Kuznietsova, T. V. and Levun, О. I. (2020) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 121-132.

Кузнєцова, Т. В. and Лесняк, О. Ю. and Красовська, Ю. В. and Подлевська, О. М. and Kuznietsova, T. V. and Lesniak, O. Y. and Krasovska, Y. V. and Podlevska, O. M. (2020) ОЦІНКА ДИНАМІКИ ЗАГАЛЬНОЇ ФАКТОРНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 133-141.

Кушнірук, Ю. С. and Семенов, С. С. and Kushniruk, Y. S. and Semenov, S. S. (2020) СПОРТИВНИЙ АВТОТУРИЗМ – ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 142-151.

Л

Левицька, С. О. and Levytska, S. O. (2020) НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 152-166.

Лозова, Т. П. and Седікова, І. О. and Бойко, О. В. and Lozova, T. P. and Sedikova, I. O. and Boyko, O. V. (2020) ФОРМУВАННЯ РИНКУ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ В УМОВАХ ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 167-176.

М

Мeльник, Л. М. and Дума, В. Л. and Яковчук, О. В. and Melnyk, L. M. and Duma, V. L. and Yakovchuk, O. V. (2020) РОЛЬ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 196-206.

Мазур, Н. О. and Целюх, Я. О. and Mazur, N. O. and Tseliukh, Ya. О. (2020) ТЕНДЕНЦІЇ ТА МОТИВИ РОЗВИТКУ ВОЛОНТЕРСТВА В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 177-185.

Мельник, Л. В. and Melnyk, L. V. (2020) ОЦІНКА ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТНИХ ВКЛАДЕНЬ НАСЕЛЕННЯ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 186-195.

Міщук, Г. Ю. and Семчук, Д. О. and Mishchuk, H. Y. and Semchuk, D. O. (2020) ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК ТА ПОВЕДІНКОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 207-218.

Н

НУВГП, . (2020) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(92), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(92), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. 4(92), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(92), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(92), 2020. [Файли]

О

Осадча, О. О. and Савіна, Н. Б. and Osadcha, O. O. and Savina, N. B. (2020) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 219-226.

П

Павелко, О. В. and Велігурська, А. М. and Pavelko, O. V. and Velihurska, A. M. (2020) МЕХАНІЗМ КРЕДИТУВАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ БАНКАМИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 227-241.

Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. and Petruk, V. A. and Petruk, I. R. (2020) СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ, ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИЗМУ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 242-257.

Подлевська, О. М. and Савіна, Н. Б. and Подлевський, А. А. and Podlevska, O. M. and Savina, N. B. and Podlevskyi, A. А. (2020) ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 258-268.

Позняковська, Н. М. and Демчук, М. С. and Pozniakovska, N. M. and Demchuk, M. S. (2020) ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: УКРАЇНА ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 269-281.

Приступа, Л. А. and Коваль, В. В. and Коваленко-Марченкова, Є. В. and Prystupa, L. А. and Koval, V. V. and Kovalenko-Marchenkova, Ye. V. (2020) УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 282-292.

Р

Рощик, І. А. and Овсійчук, О. С. and Roshchyk, I. A. and Ovsiichuk, O. S. (2020) РИНОК ІТ-ПРОДУКТІВ: АНАЛІТИКА ДЛЯ ЗАСНУВАННЯ І РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 293-307.

Рощик, І. А. and Овсіюк, М. В. and Roshchyk, I. A. and Ovsiіuk, M. V. (2020) ПРЕМІЮВАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЦЕНТРАХ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 308-323.

С

Савіна, Н. Б. and Savina, N. B. (2020) ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 500-508.

Савіна, Н. Б. and Кузьминчук, Н. В. and Куценко, Т. М. and Нагорний, Д. О. and Savina, N. B. and Kuzmynchuk, N. V. and Kutsenko, T. M. and Nahornyi, D. O. (2020) ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БРЕНДАМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 509-519.

Самолюк, Н. М. and Samoliuk, N. M. (2020) ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 324-333.

Скаковська, С. С. and Skakovska, S. S. (2020) АНАЛІЗ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 334-347.

Скаковська, С. С. and Котик, О. В. and Skakovska, S. S. and Kotyk, O. V. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІНАНСИСТІВ У ЗВО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 348-357.

Скрипчук, П. М. and Шпак, Г. М. and Трохлюк, Т. М. and Караїмчук, І. В. and Skrypchuk, P. M. and Shpak, H. M. and Trokhlіuk, T. М. and Karaimchuk, I. V. (2020) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВІ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 358-374.

Соболєва, Т. О. and Якубова, К. В. and Sobolieva, T. О. and Yakubova, K. V. (2020) СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 375-384.

Срібна, Є. В. and Ступницький, В. В. and Ступницька, Н. І. and Sribna, Y. V. and Stupnytskyi, V. V. and Stupnytska, N. I. (2020) НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ – ЦИФРОВИЙ ВИМІР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 385-400.

Судук, О. Ю. and Suduk, O. Y. (2020) ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЄКТІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 401-408.

Судук, О. Ю. and Suduk, O. Y. (2020) КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА – ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 409-415.

Т

Томчук, О. В. and Tomchuk, O. V. (2020) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТ В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 416-431.

Ф

Федина, К. М. and Fedyna, K. M. (2020) ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ КАСОВОГО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 432-438.

Фроленкова, Н. А. and Ступницька, М. О. and Frolenkova, N. A. and Stupnytska, M. O. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 439-447.

Щ

Щербакова, А. С. and Храбан, А. А. and Shcherbakova, A. S. and Khraban, A. A. (2020) ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ СФЕРИ ТОРГІВЛІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 448-458.

Ю

Юрчик, Г. М. and Савіна, Н. Б. and Yurchуk, Н. M. and Savina, N. B. (2020) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 459-469.

Я

Якимчук, А. Ю. and Yakymchuk, A. Yu. (2020) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ Й ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 470-479.

Якимчук, Т. І. and Красовська, Ю. В. and Подлевська, О. М. and Yakymchuk, T. I. and Krasovska, Y. V. and Podlevska, O. M. (2020) МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 481-491.

Якимчук, Т. І. and Кузнєцова, Т. В. and Лесняк, О. Ю. and Стахів, О. А. and Yakуmchuk, T. І. and Kuznietsova, T. V. and Lesniak, O. Y. and Stakhiv, О. А. (2020) УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ У МІЖНАРОДНОМУ МАРКЕТИНГУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 492-499.

This list was generated on Wed Sep 28 18:37:03 2022 UTC.