Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2021"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | M | S | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш | Я
Number of items: 104.

K

Kryvoruchko, N. I. and Mhaikl, Hala. K. and Криворучко, Н. І. and Мхайкл, Х. Х. (2021) Comprehensive approach to the formation of the architectural environment of rehabilitation centers. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 3-22.

M

Mamadou, Alouma Diallo and Gerasimov, Ie. G. and Stashuk, V. А. and Мамаду, Алума Діалло and Герасімов, Є. Г. and Сташук, В. А. (2021) АНАЛІЗ ВОДНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ЗА СИСТЕМНИМ ПІДХОДОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 117-129.

S

Shakhraichuk, M. I. and Voitovych, I. S. and Shynkarchuk, N. V. and Petrenko, S. V. and Шахрайчук, М. І. and Войтович, І. С. and Шинкарчук, Н. В. and Петренко, С. В. (2021) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ПРИ ВІДСТЕЖЕННІ ПАРАМЕТРІВ ПАЦІЄНТІВ ІЗ КОРОНАВІРУСНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 267-284.

Б

Барановський, С. В. and Бомба, А. Я. and Baranovskуi, S. V. and Bomba, А. Ya. (2021) ЛОГІСТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДИНАМІКИ ІНФЕКЦІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ДИФУЗІЙНИХ ЗБУРЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 74-88.

Бачишина, Л. Д. and Кундеренко, Д. І. and Bachyshyna, L. D. and Kunderenko, D. І. (2021) АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОЧІКУВАНЬ КОРИСТУВАЧІВ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ НА ПРИКЛАДІ ОНЛАЙН АПТЕКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 300-315.

Бачурін, Л. Л. and Іорданов, І. В. and Бессараб, І. М. and Король, А. В. and Каюн, О. П. and Подкопаєв, Є. С. and Демченко, О. В. and Ткачук, О. М. and Bachurin, L. L. and Iordanov, I. V. and Bessarab, I. М. and Korol, A. V. and Kaіun, O. Р. and Podkopaіev, Y. S. and Demchenko, O. V. and Tkachuk, O. М. (2021) КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ВІДКОТНИХ ШТРЕКІВ КРУТИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ОХОРОНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 217-236.

Бомба, А. Я. and Бойчура, М. В. and Мічута, О. Р. and Bomba, А. Ya. and Boichura, M. V. and Michuta, O. R. (2021) ОДИН ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ КОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ ОБЛАСТЕЙ КОМПЛЕКСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ФІЗИЧНІ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 285-299.

Бучинський, О. А. and Филипчук, В. Л. and Кусковець, С. Л. and Нос, М. В. and Тимкіна, О. Л. and Buchynskyі, O. A. and Fylypchuk, V. L. and Kuskovets, S. L. and Nos, M. V. and Tymkina, O. L. (2021) СТАН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ НА СУБ’ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 233-249.

В

Волкова, Л. А. and Козішкурт, С. М. and Volkova, L. A. and Kozishkurt, S. M. (2021) ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МЕЛІОРОВАНИХ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТІВ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 117-127.

Волощук, В. А. and Гапонюк, М. М. and Ющук, Б. В. and Voloshchuk, V. A. and Haponiuk, M. M. and Yushchuk, B. V. (2021) НАУКОВІ ПРИНЦИПИ РОЗРАХУНКУ І ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЄКТНИХ, ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОТЕХНІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 184-197.

Волощук, В. А. and Косинська, І. Е. and Ющук, Б. В. and Voloshchuk, V. A. and Kosynska, I. E. and Yushchuk, B. V. (2021) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЯВІВ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ НА ДОВГОТЕРМІНОВІЙ ОСНОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 93-105.

Г

Гасенко, А. В. and Новицький, О. П. and Пенц, В. Ф. and Hasenko, A. V. and Novytskyi, O. P. and Pents, V. F. (2021) РЕКОНСТРУКЦІЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ПІД ДОСТУПНЕ ЖИТЛО ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 27-40.

Голотюк, М. В. and Тхорук, Є. І. and Пахаренко, В. Л. and Дорощук, В. О. and Holotiuk, M. V. and Tkhoruk, Y. I. and Pakharenko, V. L. and Doroshchuk, V. O. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 38-46.

Гомон, П. С. and Homon, P. S. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ДІАГРАМИ «МОМЕНТ–КРИВИНА» ПІДСИЛЕНИХ БАЛОК З ДЕРЕВИНИ ПРЯМОКУТНОГО ПЕРЕРІЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 128-138.

Гомон, Св. Св. and Довбенко, Т. О. and Матвіюк, О. В. and Савчук, С. М. and Homon, Sv. Sv. and Dovbenko, T. O. and Matviiuk, O. V. and Savchuck, S. M. (2021) ВПЛИВ АГРЕСИВНОГО СЕРЕДОВИЩА НА СУЦІЛЬНУ ТА МОДИФІКОВАНУ ДЕРЕВИНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 139-147.

Гомон, Св. Св. and Матвіюк, О. В. and Савчук, С. М. and Верешко, О. В. and Кулаковський, Л. Я. and Homon, S. S. and Matviiuk, O. V. and Savchuck, S. M. and Vereshko, O. V. and Kulakovskyi, L. Y. (2021) ВПЛИВ АГРЕСИВНОГО СЕРЕДОВИЩА НА МІЦНІСНІ ТА ДЕФОРМІВНІ ПОКАЗНИКИ СУЦІЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ ХВОЙНИХ ПОРІД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 69-80.

Гопчак, І. В. and Басюк, Т. О. and Ковальов, І. О. and Gopchak, I. V. and Basіuk, T. O. and Kovalov, I. O. (2021) ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙН РІЧКИ ЛИПА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 147-157.

Гуртина, Л. Г. and Плитус, Р. М. and Хлапук, М. М. and Шумінський, В. Д. and Нurtуna, L. Н. and Plytus, R. M. and Khlapuk, M. М. and Shuminskyi, V. D. (2021) ВИКОРИСТАННЯ БЕТОННОГО ПОЛОТНА «CONCRETE CANVAS» ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТА РЕМОНТІ ГІДРОТЕХНІЧНИХ ТА ІНШИХ СПОРУД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 128-146.

Д

Давиденко, Н. В. and Давиденко, В. А. and Давиденко, Л. В. and Davydenko, N. V. and Davydenko, V. A. and Davydenko, L. V. (2021) ФОРМУВАННЯ ВИХІДНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБ’ЄКТІВ ВОДОПРОВІДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 338-354.

Давиденко, Н. В. and Куницький, С. О. and Давиденко, В. А. and Давиденко, Л. В. and Davydenko, N. V. and Kunytskyi, S. O. and Davydenko, V. A. and Davydenko, L. V. (2021) ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВКЛАДУ ГОДИННИХ ВИТРАТ ВОДИ З МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КОНФІГУРАЦІЮ ДОБОВОГО ГРАФІКА ВОДОПОДАЧІ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ДРУГОГО ПІДЙОМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 117-127.

Давиденко, Н. В. and Ліщина, В. О. and Davydenko, N. V. and Lishchyna, V. О. (2021) АРХІТЕКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ МІСЬКИХ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 184-196.

Дворкін, Л. Й. and Ніхаєва, Л. І. and Мироненко, Т. В. and Dvorkin, L. Y. and Nikhaeva, L. I. and Myronenko, T. V. (2021) АДГЕЗІЙНА МІЦНІСТЬ МОДИФІКОВАНИХ ЦЕМЕНТНО-ЗОЛЬНИХ РОЗЧИНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 394-404.

Джоші, А. and Dzhoshi, A. (2021) ТЕХНОЛОГІЯ ТОКЕНІЗАЦІЇ КАРТКОВИХ ДАНИХ В ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 67-73.

Довбенко, Т. О. and Dovbenko, T. O. (2021) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, ФОРМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ УМОВ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 328-337.

З

Завальний, О. В. and Колоша, М. С. and Zavalnyi, O. V. and Kolosha, M. S. (2021) ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВЕ КОДУВАННЯ (FORM-BASED CODES) ЯК МЕТОД РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 60-68.

Зигун, А. Ю. and Галінська, Т. А. and Zyhun, A. Yu. and Galinska, T. A. (2021) ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 114-125.

К

Ковальчук, В. А. and Kovalchuk, V. A. (2021) СПОРУДИ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 48-61.

Козак, Є. Б. and Cozac, Eugeniu (2021) МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ РОБОТОТЕХНІКИ З ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 217-232.

Колесников, А. В. and Олійник, Т. П. and Маковецька, О. О. and Дмитренко, М. П. and Kolesnуkov, A. V. and Olііnуk, T. P. and Makovetska, E. A. and Dmуtrenko, М. Р. (2021) ДІЯ СТРУКТУРИ ІНГРЕДІЄНТИХ ВПЛИВІВ НА ДЖЕРЕЛА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (994)). pp. 171-183.

Корнієнко, В. Я. and Семенюк, В. В. and Korniienko, V. Ia. and Semeniuk, V. V. (2021) АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ В РІВНЕНСЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ РЕГІОНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 209-216.

Кочмарський, В. З. and Костюк, О. П. and Тимейчук, О. Ю. and Kochmarskii, V. Z. and Kostiuk, O. P. and Tymeіchuk, O. Y. (2021) ВІДКЛАДЕННЯ У ВОДОГРІЙНИХ КОТЛАХ ТА ЇХ НАСЛІДКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 57-66.

Кузло, М. Т. and Гуйван, Є. Ф. and Kuzlo, M. T. and Guivan, E. F. (2021) ОЦІНКА СТАНУ ІСНУЮЧОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ НА ДІЛЯНКИ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 417-427.

Кузьмич, Л. В. and Воропай, Г. В. and Кузьмич, А. А. and Поліщук, В. В. and Кузьмич, С. А. and Kuzmych, L. V. and Voropaі, Н. V. and Kuzmych, A. A. and Polishchuk, V. V. and Kuzmych, S. A. (2021) КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВОДОГОСПОДАРСЬКО- МЕЛІОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 65-75.

Кінда, В. В. and Kinda, V. V. (2021) РОБОТА ІЗ ЧАСОВИМИ РЯДАМИ. КОМПОНЕНТИ РЯДІВ ТА СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 259-266.

Кір’янов, В. М. and Kirianov, V. M. (2021) ЗАСТОСУВАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ДЛЯ ОЦІНКИ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ НАДІЙНОСТІ ВООДОГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 88-105.

Л

Лук’янчук, О. П. and Lukianchuk, O. Р. (2021) АНАЛІЗ ТЯГОВОГО ОПОРУ БАГАТОЯРУСНОГО ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧА ПРИ РІЗНІЙ КОМПОНОВЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 158-167.

Літковець, С. П. and Litkovets, S. P. (2021) ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ БАГАТОКООРДИНАТНОГО КЕРУВАННЯ СТАТИЧНИМ ТИРИСТОРНИМ КОМПЕНСАТОРОМ З ПРИМУСОВОЮ КОМУТАЦІЄЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 380-393.

М

Магей, А. С. and Maheі, A. S. (2021) ПАЛАЦ ВІТОСЛАВСЬКИХ–ЛЬВОВИХ – ПЕРЛИНА ПОДІЛЬСЬКОЇ НЕОГОТИЧНОЇ САДИБНОЇ АРХІТЕКТУРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 35-47.

Макарчук, О. В. and Нестеренко, В. П. and Романовський, О. Л. and Карплюк, В. Р. and Makarchuk, O. V. and Nesterenko, V. P. and Romanovskyі, O. L. and Karplіuk, V. R. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ І ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІБРОСНАРЯДА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЩІЛИН У ҐРУНТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 47-56.

Морозов, Ю. В. and Morozov, Y. V. (2021) ПЕРЕВІРКА ТА ТЕСТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ НОРМАЛІЗОВАНОЇ РЕГРЕСІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 89-103.

Мосійчук, Я. Б. and Mosiichuk, Ya. B. (2021) ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОЧИЩЕНИХ СТІЧНИХ ВОД ТА ОСАДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 104-116.

Мілаш, Т. О. and Ліпянін, В. А. and Струк, Ж. М. and Milash, T. A. and Lipіanin, V. A. and Struk, Zh. M. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕЛЕНОГО РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ НА ПРИКЛАДІ СВІТОВОГО ДОСВІД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 50-59.

Міщенко, О. Д. and Чередніченко, П. П. and Mischenko, O. D. and Cherednichenko, P. P. (2021) ПРО РОЗШИРЕННЯ ІНФОРМОВАНОСТІ В ГАЛУЗІ МІСТОБУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 20-26.

Н

НУВГП, . (2021) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(93). - 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(93). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(93). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(93). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(95). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. 3(95). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. 3(95). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Титулка - Вісник НУВГП. Технічні науки. 3(95). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. 3(95). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(93). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

Наумчук, О. М. and Сидорчук, Б. П. and Мазурек, П. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В М. РІВНОМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 370-379.

Ніколайчук, В. В. and Тимейчук, О. Ю. and Костюк, О. П. and Nikolaichuk, V. V. and Tymeichuk, O. Y. and Kostiuk, O. P. (2021) РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ І ЖОРСТКІСТЬ ДЕТАЛЕЙ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ З’ЄДНАННЯ ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ МЕТОДАМИ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 198-208.

О

Онищенко, А. М. and Ковальчук, В. В. and Гібаленко, О. М. and Шалінський, В. В. and Чиженко, Н. П. and Гаркуша, М. В. and Onyshchenko, A. М. and Kovalchuk, V. V. and Нibalenko, O. М. and Shalinskyі, V. V. and Chуzhenko, N. Р. and Harkusha, M. V. (2021) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ АВАНКАМЕРИ ПРОЇЗДУ ГРЕБЛІ «ДНІПРОВСЬКА ГЕС». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 26-38.

Осетрін, М. М. and Osetrin, M. M. (2021) ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ЗА НАПРЯМОМ «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО І ГОСПОДАРСТВО». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 3-7.

Осетрін, М. М. and Костенко, Н. П. and Osetrin, M. M. and Kostenko, N. Р. (2021) ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ЕНЕРГОВИТРАТ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ В СИСТЕМІ ОЦІНКИ РІВНІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ МІСТА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 41-49.

Осетрін, М. М. and Тарасюк, В. П. and Беспалов, Д. О. and Дорош, М. І. and Osetrin, М. М. and Tarasiuk, V. P. and Bespalov, D. O. and Dorosh, M. I. (2021) ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТНОГО МАКРОМОДЕЛЮВАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 81-87.

П

Потапчук, І. В. and Potapchuk, I. V. (2021) ПРОЄКТУВАННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ В МІСТАХ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА РІВНЕ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 23-34.

Похильчук, І. О. and Тимейчук, О. Ю. and Костюк, О. П. and Pokhylchuk, I. O. and Tуmeіchuk, O. Yu. and Kostiuk, O. P. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИТІКАННЯ РІДИНИ ІЗ ВЕРТИКАЛЬНО РОЗМІЩЕНОЇ ПОРОЖНИНИ ДЕТАЛІ, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 106-116.

Піліпака, Л. М. and Андрусик, А. О. and Pilipaka, L. M. and Andrusyk, A. O. (2021) ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ІНФРАСТРУКТУРИ ЛЕГКОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 88-96.

Р

Рокочинський, А. М. and Волк, П. П. and Приходько, Н. В. and Деревягіна, Н. І. and Rokochуnskyi, A. M. and Volk, P. P. and Prykhodko, N. V. and Derevіahina, N. I. (2021) ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ, ЇХ ЗМІН ТА ВПЛИВ НА ЗАГАЛЬНИЙ ПРИРОДНО-МЕЛІОРАТИВНИЙ РЕЖИМ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 48-64.

Рокочинський, А. М. and Сташук, В. А. and Rokochуnskyi, A. M. and Stashuk, V. А. (2021) ВІДНОВЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ОСУШУВАНИХ ҐРУНТІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ГЛИБОКОГО АГРОМЕЛІОРАТИВНОГО РОЗПУШУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 161-170.

Рокочинський, А. М. and Сташук, В. А. and Волк, П. П. and Кожушко, Л. Ф. and Rokochynskyi, A. M. and Stashuk, V. А. and Volk, P. P. and Kozhushko, L. F. (2021) ФОРМУВАННЯ МОДУЛІВ ВОДОПОДАЧІ ТА ЇХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ЗВОЛОЖЕННІ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ У ЗМІННИХ КЛІМАТИЧНИХ ТА АГРОМЕЛІОРАТИВНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 75-87.

Романюк, В. В. and Супрунюк, В. В. and Безнюк, Л. І. and Romaniuk, V. V. and Supruniuk, V. V. and Bezniuk, L. I. (2021) НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН НЕРОЗРІЗНИХ ПЕРФОРОВАНИХ БАЛОК БІЛЯ ПРОМІЖНИХ ОПОР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 405-416.

С

Серілко, Л. С. and Сасюк, З. К. and Серілко, Д. Л. and Сиротинський, О. А. and Приндюк, К. Р. and Serilko, L. S. and Sasiuk, Z. K. and Serilko, D. L. and Sуrotуnskyі, O. А. and Pryndiuk, K. R. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З ПЕРЕТВОРЕНИМ СУХИМ ТЕРТЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 172-183.

Сидорчук, Б. П. and Наумчук, О. М. and Мазурек, П. and Sydorchuk, B. P. and Naumchuk, O. M. and Mаzurek, P. (2021) МОДЕЛЮВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ҐРУНТОВИХ КОЛЕКТОРІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 250-260.

Сиротинський, О. А. and Серілко, Д. Л. and Серілко, Л. С. and Syrotynskyі, O. A. and Serilko, D. L. and Serilko, L. S. (2021) ТЕХНІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВНЕСЕННЯ МЕЛІОРАНТІВ МАШИНОЮ МВМ-10. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 160-171.

Соколенко, В. М. and Голоднов, О. І. and Філатьєв, М. В. and Соколенко, К. В. and Sokolenko, V. M. and Holodnov, O. I. and Filatiev, M. V. and Sokolenko, K. V. (2021) ЗАВДАННЯ ТА УМОВИ РЕКОНСТРУКТИВНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ ЛИСИЧАНСЬКО-СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ З МЕТОЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 157-170.

Стадник, О. С. and Пікула, М. В. and Ігнатюк, Р. М. and Пахаренко, В. Л. and Морозюк, С. В. and Stadnyk, O. S. and Pikula, M. V. and Ihnatiuk, R. M. and Pakharenko, V. L. and Morozіuk, S. V. (2021) ВИКОРИСТАННЯ САЕ-СИСТЕМ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОВІТРЯНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 29-37.

Сташук, В. А. and Рокочинський, А. М. and Турченюк, В. О. and Stashuk, V. А. and Rokochуnskyi, A. M. and Turcheniuk, V. О. (2021) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ПІВДНЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 148-160.

Стрілець, О. Р. and Strilets, O. R. (2021) АЛГОРИТМ ПРОЄКТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ЗМІНИ ШВИДКОСТІ ЧЕРЕЗ СОНЯЧНЕ КОЛЕСО ЗУБЧАСТОГО ДИФЕРЕНЦІАЛА З ЗАМКНУТОЮ ГІДРОСИСТЕМОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 194-216.

Стрілець, О. Р. and Андрушков, В. І. and Стрілець, В. М. and Клюйко, В. В. and Шкадюк, Д. О. and Strilets, O. R. and Andrushkov, V. I. and Strilets, V. M. and Kliuiko, V. V. and Shkadiuk, D. O. (2021) Будова, принцип роботи та розрахунки муфти пружної двосторонньої. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 168-186.

Сунічук, С. В. and Sunichuk, S. V. (2021) ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СПОРУДИ «ГРАНІТНА НАБЕРЕЖНА» НА Р. ДНІПРО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 39-47.

Т

Татарченко, Г. О. and Tatarchenko, H. О. (2021) ОБ’ЄКТИ ЗАХИСТУ ПОВІТРЯ ТЕРИТОРІЙ МІСТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 126-135.

Ткачук, М. М. and Турченюк, В. О. and Шинкарук, Л. А. and Ткачук, Л. Р. and Tkachuk, M. M. and Turcheniuk, V. О. and Shуnkaruk, L. A. and Tkachuk, L. R. (2021) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ НА ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМАХ ІННОВАЦІЙНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 106-116.

Ткачук, О. А. and Ярута, Я. В. and Tkachuk, O. A. and Yaruta, Y. V. (2021) МІСТОБУДІВНА ОЦІНКА СПОРУД РЕГУЛЮВАННЯ ДОЩОВОГО СТОКУ В УМОВАХ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 8-19.

Трач, Ю. П. and Trach, Y. P. (2021) ТОЧКА НУЛЬОВОГО ЗАРЯДУ ТА КІНЕТИКА СОРБЦІЇ ІОНІВ Mn2+ ЦЕОЛІТОМ СОКИРНИЦЬКОГО РОДОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 355-369.

Тригуб, Р. М. and Trуhub, R. М. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ОСВОЄННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 106-113.

Туровська, Г. І. and Turovska, H. I. (2021) ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА З АНАЛІЗОМ ПОТЕНЦІЙНИХ РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ПРАЦЮЮЧИХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 316-327.

Ф

Філіпович, Ю. Ю. and Сунічук, С. В. and Filipovych, Y. Y. and Sunichuk, S. V. (2021) ЕНЕРГО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ВАКУУМНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 17-28.

Філіпович, Ю. Ю. and Сунічук, С. В. and Filipovych, Yu. Yu. and Sunichuk, S. V. (2021) РОЗРАХУНОК ЧАСУ ЗАЛИВУ ВОДОЮ ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСА З УРАХУВАННЯМ ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ УСМОКТУВАЛЬНОЇ ТРУБИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 15-25.

Х

Хлапук, М. М. and Безусяк, О. В. and Волк, Л. Р. and Khlapuk, M. М. and BezusіaK, O. V. and Volk, L. R. (2021) ДО ТЕОРІЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ПОТОКУ В ТРУБОПРОВОДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 76-92.

Ш

Шевчук, О. В. and Shevchuk, O. V. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ЗЕЛЕНИХ КОРИДОРІВ У ПЛАНУВАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ МІСТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 136-145.

Шидловська, О. В. and Шпаковська, О. М. and Шумінський, В. Д. and Хлапук, М. М. and Shydlovska, O. V. and Shpakovska, О. М. and Shumіnskyі, V. D. and Khlapuk, M. М. (2021) УТОЧНЕННЯ ДЕФОРМАТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ҐРУНТІВ МОДЕЛЮВАННЯМ ОСІДАННЯ ПАЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 3-15.

Шилова, Т. О. and Shylova, T. О. (2021) НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО БЛАГОУСТРОЮ МІСЬКИХ ВУЛИЦЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 146-156.

Шинкарук, Л. А. and Волк, Л. Р. and Вечер, В. В. and Shynkaruk, L. А. and Volk, L. R. and Vecher, V. V. (2021) ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ РЕГУЛЯЦІЙНО-ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ БІЛЯ МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ НА РІЧЦІ ТИСА В УМОВАХ РІЗКИХ ЗМІН КЛІМАТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 3-14.

Шолудько, М. В. and Шолудько, М. М. and Sholudko, M. V. and Sholudko, M. M. (2021) АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЛІ РІВНЕНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 1 ІМЕНІ М. В. ЛИСЕНКА НА ВУЛ. 16 ЛИПНЯ, 22 У М. РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 62-74.

Шпак, Г. М. and Shpak, H. M. (2021) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИТИВНОГО БАЛАНСУ NPK У ГРУНТІ ЗА ОРГАНІЧНИХ І ТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 146-159.

Шпортько, О. В. and Шпортько, Л. В. and Бомба, А. Я. and Shportko, A. V. and Shportko, L. V. and Bomba, А. Ya. (2021) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СЛОВНИКОВИХ МЕТОДІВ КОМПРЕСІЇ ДЛЯ ПРОГРЕСУЮЧОГО ІЄРАРХІЧНОГО СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ БЕЗ ВТРАТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 130-145.

Я

Янчук, О. Є. and Трохимець, С. М. and Дмитрів, О. П. and Yanchuk, O. Ye. and Trokhymets, S. M. and Dmytriv, O. Р. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ СТВОРЕНИХ ЗА ФОТОЗОБРАЖЕННЯМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 248-258.

Янчук, О. Є. and Шульган, Р. Б. and Дець, Т. І. and Yanchuk, O. Ye. and Shulhan, R. B. and Dets, T. I. (2021) ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 237-247.

Ястремський, С. В. and Пікула, М. В. and Yastremskyі, S. V. and Pikula, M. V. (2021) ПАРАМЕТРИЧНІ РОЗРАХУНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ З ЕЛЕКТРОКЕРОВАНОЮ ГІДРОПРИВІДНОЮ НАСОС-ФОРСУНКОЮ, УКОМПЛЕКТОВАНОЮ ВУЗЛОМ ЗАТРИМКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 187-193.

This list was generated on Thu Jun 1 07:49:19 2023 UTC.