Items where Subject is "Видання університету"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Book | Article | Файли
Number of items: 31.

Book

Григус, І. М. (2022) Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), № 10. НУВГП, Рівне. ISBN 2522-1795

Григус, І. М. (2022) Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), № 11. НУВГП, Рівне. ISBN 2522-1795

НУВГП, . (2022) Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(97). НУВГП, Рівне. ISBN ISSN 2306-5478

Article

Pavelko, О. V. and Fedas, Yu. V. and Tereshchuk, О. А. and Павелко, О. В. and Федас, Ю. В. and Терещук, О. А. (2022) СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 32-52.

Shvediuk, Iu. V. and Шведюк, Ю. В. (2022) РОЗРОБЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ НА ТЕРИТОРІЇ БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА ШОРФХАЙДЕ-ХОРІН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 90-98.

Sribna, Y. V. and Stupnytskyi, V. V. and Stupnytska, N. I. and Срібна, Є. В. and Ступницький, В. В. and Ступницька, Н. І. (2022) ЦИФРОВІЗАЦІЯ – ГЛОБАЛЬНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 53-66.

Wakuła, Monika and Вакула, Моніка (2022) ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 113-124.

Гаврилюк, В. А. and Бортнік, Т. П. and Ковальчук, Н. С. and Гаврилюк, С. В. and Мелимука, Р. Я. and Нavrуlіuk, V. А. and Bortnіk, T. Р. and Kovalchuk, N. S. and Нavrуlіuk, S. V. and Melуmuka, R. Ya. (2022) ВПЛИВ СУБСТРАТІВ НА ОСНОВІ ФЕРМЕНТОВАНИХ ДОБРИВ НА РОЗВИТОК КВІТКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 3-14.

Гаджиева, С. Р. and Кадырова, Э. М. and Рустамова, У. Н. and Герасимов, Е. Г. and Hajiyeva, S. R. and Gadirova, E. M. and Rustamova, U. N. and Gerasimov, I. G. (2022) РОЛЬ НАНОЧАСТИЦ TiO2 В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 15-26.

Гарнага, О. М. and Калинець, К. С. and Harnaha, О. М. and Kalynets, K. S. (2022) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ В СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 3-10.

Гриб, Й. В. and Шинкарук, Л. А. and Куньчик, Т. М. and Нryb, Y. V. and Shynkaruk, L. А. and Kunchyk, T. M. (2022) ГІДРОТЕХНІЧНІ ТА ІХТІОЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЛООЗЕРСЬКОЇ ВОДОЖИВИЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДНІПРО-БУЗЬКОГО КАНАЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 27-35.

Залеський, І. І. and Майборода, Х. А. and Zaleskyi, I. I. and Maiboroda, H. A. (2022) ЗМІНИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКОВИХ ВОД РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 36-47.

Клименко, В. О. and Klуmenko, V. О. (2022) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 48-60.

Клименко, М. О. and Мошинський, В. С. and Бєдункова, О. О. and Статник, І. І. and Klymenko, M. O. and Moshynskyi, V. S. and Biedunkova, O. O. and Statnyk, I. I. (2022) ВИБІР ІНДИКАТОРІВ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ ПРИП’ЯТЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 61-73.

Миронець, М. А. and Ціпан, Ю. Р. and Грицюк, І. І. and Семенюк, М. В. and Myronets, M. A. and Tsipan, Y. R. and Hrytsiuk, I. I. and Semeniuk, M. V. (2022) АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ НЕДЕРЕВНИХ РЕСУРСІВ ЛІСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 74-83.

Окорський, В. П. and Okorskyi, V. Р. (2022) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕЙРОМЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 11-22.

Олійник, Олена Олександрівна and Oliinyk, O. O. (2022) ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ: РОЛЬ ПРИВАТНИХ АГЕНТСТВ ЗАЙНЯТОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 23-31.

Прищепа, А. М. and Варжель, О. В. and Prуshchepa, A. М. and Varzhel, O. V. (2022) СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРОСФЕРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 84-99.

Фурманець, О. А. and Furmanets, O. A. (2022) ПРОДУКТИВНІСТЬ ЖИТА ОЗИМОГО НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ ЗА РІЗНИХ ДОЗ ОСНОВНОГО УДОБРЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 114-122.

Хижнякова, Н. О. and Khyzhniakova, N. О. (2022) ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ РИНКОВИХ ПРОЦЕСІВ У МЕНЕДЖМЕНТІ ТА МАРКЕТИНГУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 67-76.

Цікало, Є. І. and Tsikalo, Y. I. (2022) ІНТЕГРАЦІЙНА ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІШЕНЬ В СТАНДАРТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 77-89.

Швець, О. and Shvets, O. (2022) АКТУАЛЬНІ НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ҐРУНТОЗНАВСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 100-113.

Шило, Ж. С. and Shylo, Z. S. (2022) ПРОБЛЕМИ ТА НЕДОЛІКИ ПРЯМОГО ТА НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В ДЕРЖАВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 99-112.

Файли

НУВГП, . (2022) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(97). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(97). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(97). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип.1(97). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(97). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(97). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(97). 2022. [Файли]

НУВГП, . (2022) Content - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(97). 2022. [Файли]

This list was generated on Fri Aug 19 01:42:21 2022 UTC.