Items where Division is "Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Д | З | М | П | С
Number of items: 24.

А

06-02-80 Антонюк, О. Р. and Позняковська, Н. М. (2019) Робоча програма «Фінансовий контроль суб’єктів державного та підприємницького сектору економіки». Program of the Discipline "Financial control of government and private business sectors of economy" specialty 071 « Аccounting and taxation». [Робочі програми]

Б

06-02-267 Бондарєва, Т. Г. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» (частина І) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

В

06-02-84 Вовк, В. М. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Аналіз діяльності суб'єктів державного сектору", спеціальність 071 "Облік і оподаткування". Program of the Discipline "Analysis of the Activities of Public Sector Entities" specialty 071 "Accounting and Taxation". [Робочі програми]

Д

06-02-85 Дорошенко, О. О. and Зінкевич, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність суб’єктів державного сектору» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»» (за скороченим терміном навчання). Program of the Discipline «Accounting and reporting of public sector entities» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

З

06-02-253 Зубілевич, С. Я. (2019) Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Методичне забезпечення]

06-02-93 Зубілевич, С. Я. (2019) Робоча програма з Міжнародних стандартів фінансової звітності для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (інтегровані). Program of the Discipline "International Financial Reporting Standards" speciality 071 «Accounting and taxation» (integrated). [Робочі програми]

06-02-83 Зубілевич, С. Я. (2019) Робоча програма з Обліково-аналітичного забезпечення управління ризиками для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціально-сті 071 «Облік і оподаткування» (інтегровані). Program of the Discipline Accounting and analytical support of risk management Speciality 071 «Accounting and taxation» (integrated). [Робочі програми]

06-02-101 Зубілевич, С. Я. (2019) Робоча програма з "Організації бухгалтерського обліку" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the discipline "Organization of Accounting" speciality 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-77 Зубілевич, С. Я. (2019) Робоча програма з Інтегрованої звітності здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування». Program of the Discipline "Integrated reporting" Speciality 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-75 Зубілевич, С. Я. and Ровенець, Т. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і аудит управлінської діяльності» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline «Accounting and Audit of Managerial Activity» Specility 281 «Public management and administration». [Робочі програми]

06-02-272 Зінкевич, О. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік і звітність суб’єктів державного сектору» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Методичне забезпечення]

М

06-02-81 Міклуха, О. Л. (2019) Робоча програма «Аналіз фінансової безпеки підприємства» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування». Program of the Discipline specialty 071 « Аccounting and taxation». [Робочі програми]

П

06-02-91 Павелко, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність у банках» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (за скороченим терміном навчання). Program of the Discipline «Accounting and reports in banks» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-268 Павелко, О. В. (2019) Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Облік розрахунків за податками» для здобувачів вищої освіти за напрямами підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-269 Павелко, О. В. (2019) Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Облік розрахунків за податками» для здобувачів вищої освіти за напрямами підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-82 Павелко, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік розрахунків за податками» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за напрямами підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит». Program of the Discipline «Tax calculations accounting». [Робочі програми]

06-02-92 Позняковська, Н. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський фінансовий облік здобувачів вищої освіти першого (бакала-врського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Accounting» speciality 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-279 Позняковська, Н. М. and Довгалець, Ю. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський фінансовий облік» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

06-02-266 Позняковська, Н. М. and Довгалець, Ю. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Методичне забезпечення]

Позняковська, Н. М. and Зубілевич, С. Я. and Сиротинська, А. П. and Міклуха, О. Л. and Довгалець, Ю. В. (2019) Освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування" першого рівня вищої освіти за спецальністю 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: бакалавр обліку і оподаткування. [Освітні програми]

06-02-281 Позняковська, Н. М. and Сиротинська, А. П. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальних дисциплін «Фінансовий облік» та «Бухгалтерський фінансовий облік» для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

С

06-02-258 Сиротинська, А. П. (2019) Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Автоматизація бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-257 Сиротинська, А. П. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Автоматизація бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 Економіка (Економічна кібернетика) денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-95 Сиротинська, А. П. (2019) Робоча програма дисципліни «Облік і оподаткування в середовищі «1С: Бухгалтерія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Економічна кібернетика», «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline ACCOUNTING AND TAXATION IN THE SOFTWARE «1C: ACCOUNTING» specialty 051 "Economy", 072 "Finance, banking and in-surance", 073 "Management", 075 "Marketing", 076 "Entrepreneurship, trade and exchange activities", 292 "International Economic Relations". [Робочі програми]

This list was generated on Thu Feb 9 06:16:44 2023 UTC.