Items where Subject is "Шифр галузі знань > 10 Природничі науки"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | Д | З | К | Л | М | О | Р | С | Т | Х
Number of items: 106.

Б

01-05-154S Басюк, Т. О. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни "Біогеографія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-155S Басюк, Т. О. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Ландшафтознавство» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-157S Басюк, Т. О. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Фізична океанологія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-145S Басюк, Т. О. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Корисні копалини України» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-156S Басюк, Т. О. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Конструктивна географія водних і мінеральних ресурсів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

03-10-48М Богданенко, О. В. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-321М Борщевська, І. М. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Екологія рослин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-230М Борщевська, І. М. (2021) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Збереження біорізноманіття» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-323М Борщевська, І. М. (2021) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Екологія рослин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Буденкова, Н. М. and Мисіна, О. І. and Budenkova, N. M. and Mysina, O. I. (2021) Фізична та колоїдна хімія, фізико-хімічні методи аналізу (укр.) Physical and colloid chemistry, physicochemical methods of analysis (en.). [Опис дисципліни]

01-05-153S Будз, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Загальна гідрологія» для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Геологія», спеціальності 103 «Науки про Землю». [Силабус]

01-05-151S Будз, О. П. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Методи і методика географічних досліджень» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-149S Будз, О. П. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Політична географія з основами геополітики» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-150S Будз, О. П. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Гідрометрія і облік стоку» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-148S Будз, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Загальна гідрологія» для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», спеціальності 106 «Географія». [Силабус]

01-05-152S Будз, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Водний кадастр та водний фонд України» для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», спеціальності 106 «Географія». [Силабус]

05-04-012S Бялик, І. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Географічні інформаційні системи і технології» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами", спеціальності "Географія". [Силабус]

05-04-017S Бялик, І. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Геоінформаціїні системи та бази» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами "Геологія" та "Гідрологія", спеціальності "Науки про Землю". [Силабус]

05-02-337М Бєдункова, О. О. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Гідроекологія» (модуль 1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-328М Бєдункова, О. О. (2021) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Біологія» (модуль 1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-28S Бєдункова, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни Біологія для здобувачів вищої освіти бакалаврського (першого) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами Екологія, за спеціальністю 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки та Технології захисту навколишнього середовища за спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища галузі знань 183 Виробництво і технології. [Силабус]

05-02-29S Бєдункова, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни Гідроекологія для здобувачів вищої освіти бакалаврського (першого) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами Екологія, за спеціальністю 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки та Технології захисту навколишнього середовища за спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища галузі знань 183 Виробництво і технології. [Силабус]

Бєдункова, О. О. and Гроховська, Ю. Р. and Вознюк, Н. М. and Клименко, Л. В. (2021) Освітньо-наукова програма "Екологія" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 "Екологія" галузі знань 10 "Природничі науки". Кваліфікація: доктор філософії (PhD). [Освітні програми]

Г

01-05-158S Гопчак, І. В. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Метеорологія і кліматологія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-159S Гопчак, І. В. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни "Природно-заповідний фонд та заповідна справа» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

Д

04-02-17S Дейнека, О. Ю. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Вища математика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

06-10-68S Дзюба, М. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика», «Гідроенергетика» спеціальності 145 «Гідроенергетика», «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», «Гідрологія» спеціальності 103 «Науки про Землю», «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю», «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія». [Силабус]

03-10-34М Довбенко, В. С. (2021) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія», «Технологія захисту навколишнього середовища», «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 101 «Екологія», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища», 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-35М Довбенко, В. С. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Геологія», «Гідрологія», «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», «Теплоенергетика» «Гідроенергетика», «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальностей 103 «Науки про землю» (геологія), 103 «Науки про землю» (гідрологія), 106 «Географія», 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-66S Довбенко, В. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» за спеціальністю 106 «Географія». [Силабус]

Довбенко, В. С. and Dovbenko, V. S. (2021) Безпека життєдіяльності та цивільний захист (укр.) Life safety and civil protection (en.). [Опис дисципліни]

З

05-02-34S Залеський, І. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Збалансоване природокористування" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Екологія", за спеціальністю 101 "Екологія". [Силабус]

05-02-38S Залеський, І. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "ПРИРОДООХОРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Екологія", за спеціальністю 101 "Екологія". [Силабус]

05-02-38S Залеський, І. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Технології захисту довкілля" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Екологія, за спеціальністю 101 "Екологія". [Силабус]

05-02-35S Залеський, І. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Екологія людини" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою 101 "Екологія", за спеціальністю 101 "Екологія". [Силабус]

05-02-334М Залеський, І. І. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Промислова екологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія». [Методичне забезпечення]

05-02-335М Залеський, І. І. (2021) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Збалансоване природокористування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія». [Методичне забезпечення]

01-05-177S Залеський, І. І. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-178S Залеський, І. І. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Раціональне використання природних ресурсів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

05-02-348М Залеський, І. І. and Каськів, М. В. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Екологія людини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» студентами спеціальності 101 «Екологія». [Методичне забезпечення]

05-02-41S Залеський, І. І. and Троцюк, В. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Землезнавство" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Екологія" за спеціальністю 101 "Екологія" та за освітньо-професійною програмою "Технології захисту навколишнього середовища" за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища". [Силабус]

К

Клименко, Л. В. and Вознюк, Н. М. and Бєдункова, О. О. and Борщевська, І. М. and Турчина, К. П. and Копилова, О. М. and Федорчук, О. М. (2021) Освітньо-професійна програма "Екологія" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 101 "Екологія" Галузь знань №10 "Природничі науки" Кваліфікація: Бакалавр з екології. [Освітні програми]

06-10-38S Клинова-Дацюк, Г. Д. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Екологія» ОПП, 101. Спеціальність «Екологія». [Силабус]

06-10-77S Клинова-Дацюк, Г. Д. and Міщук, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Українська державність і культура» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» ОПП, 106. Спеціальність «Географія». [Силабус]

01-01-05S Коптюк, Р. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Основи гідромеліорації» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». [Силабус]

01-05-87М Криницька, М. В. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Геологія родовищ корисних копалин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-88М Криницька, М. В. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Літологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Л

05-04-013S Лагоднюк, А. М. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Дистанційне зондування Землі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

М

01-05-160S Мельничук, В. Г. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Загальна геологія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

Мельничук, В. Г. and Холоденко, В. С. and Криницька, М. В. and Мельничук, Г. В. and Косяк, Д. С. (2021) Освітньо-професійна програма "Геологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 103 "Науки про Землю" галузі знань 10 "Природничі науки". Кваліфікація: бакалавр з наук про Землю. [Освітні програми]

01-05-162S Мельничук, Г. В. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Геоморфологія з основами четвертинної геології» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-161S Мельничук, Г. В. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Мінералогія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

Мельничук, Г. В. and Мельничук, В. Г. and Холоденко, В. С. (2021) Освітньо-професійна програма "Прикладна геологія та захист довкілля в надрокористуванні" Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 103 "Науки про Землю" галузі знань 10 "Природничі науки" кваліфікація: магістр наук про Землю. [Освітні програми]

05-06-28S Мисіна, О. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Хімія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Геологія» та «Гідрологія», спеціальності 103 «Науки про Землю». [Силабус]

05-06-31S Мисіна, О. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Основи геохімії та гідрохімії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

Мисіна, О. І. and Mysina, O. I. (2021) Хімія з основами біогеохімії (укр.) Chemistry with the basics of biogeochemistry (en.). [Опис дисципліни]

05-06-99М Мисіна, О. І. and Буденкова, Н. М. (2021) Тестові завдання поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Фізична та колоїдна хімія, фізико-хімічні методи аналізу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-100M Мошинський, В. С. and Наконечна, Ж. В. (2021) Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни «Ландшафтна екологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-99M Мошинський, В. С. and Наконечна, Ж. В. (2021) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Ландшафт на екологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня за освіт ньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-014S Мошинський, В. С. and Наконечна, Ж. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Ландшафтна екологія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія». [Силабус]

О

05-04-011S Остапчук, С. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Методи геоінформаційного картографування і моделювання в конструктивній географії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія». [Силабус]

05-04-010S Остапчук, С. М. and Лагоднюк, А. М. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Топографія з основами геодезії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

Р

Романів, А. С. and Корбутяк, М. В. and Залеський, І. І. (2021) Освітньо-професійна програма "Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 106 "Географія" галузі знань 10 "Природничі науки". Кваліфікація: Бакалавр географії. [Освітні програми]

01-05-138S Романів, О. Я. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Основи геопланування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-139S Романів, О. Я. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Основи суспільної географії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-140S Романів, О. Я. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Географія населення з основами демографії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-141S Романів, О. Я. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Геоекологія України» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-142S Романів, О. Я. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Економічна і соціальна географія України» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-143S Романів, О. Я. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Фізична географія материків» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-144S Романів, О. Я. (2021) Силабус освітньої компоненти практики «Практика навчальна ознайомча» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-168S Романів, О. Я. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Управління просторовим розвитком» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-167S Романів, О. Я. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни "Туристичний менеджмент, маркетинг та страхування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-174S Романів, О. Я. (2021) Силабус освітньої компоненти практики «Навчальна комплексна суспільно-географічна практика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-175S Романів, О. Я. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Регіональна економічна і соціальна географія країн світу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-164S Романів, О. Я. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Водний туризм та природооблаштування рекреаційних об’єктів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-165S Романів, О. Я. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Геотуризм» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-163S Романів, О. Я. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Географія туризму» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-166S Романів, О. Я. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Рекреаційне використання водних об’єктів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-131М Романів, О. Я. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи геопланування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-132М Романів, О. Я. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи суспільної географії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-133М Романів, О. Я. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Географія населення з основами демографії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-134М Романів, О. Я. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Геоекологія України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-135М Романів, О. Я. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Економічна і соціальна географія України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-136М Романів, О. Я. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Фізична географія материків» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-137М Романів, О. Я. (2021) Методичні вказівки до виконання завдань з навчально-ознайомчої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-169S Романів, О. Я. and Канарівська, О.Б. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Організація підприємницької діяльності в туризмі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-176S Романів, О. Я. and Кушнірук, Ю. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Рекреаційна географія" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами" спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-172S Романів, О. Я. and Кушнірук, Ю. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Рекреалогія" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами" спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-180М Романів, О. Я. and Мельничук, В. Г. and Басюк, Т. О. (2021) Методичні вказівки до проведення атестаційного екзамену (державного кваліфікаційного іспиту) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-170S Романів, О. Я. and Яковишина, М. С. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Сільський та екологічний туризм» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

01-05-171S Романів, О. Я. and Яковишина, М. С. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Міжнародний туризм та рекреаційні комплекси світу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

С

07-03-44S Сокаль, В. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни “Психолого-педагогічні основи професійної діяльності” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього ступеня, спеціальності 101 "Екологія", освітньо-професійної програми «Екологія». [Силабус]

05-02-42S Статник, І. І. (2021) Силабус освітньої компоненти навчальної дисципліни «Геоекологічна експертиза і аудит» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 "Географія". [Силабус]

Т

05-02-53S Турчина, К. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня спеціальності 101 «Екологія». [Силабус]

Х

01-05-122S Холоденко, В. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Навчальна комплексна природничо-географічна практика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія». [Силабус]

01-05-124S Холоденко, В. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Географія світового господарства» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», спеціальності 106 «Географія». [Силабус]

01-05-146S Холоденко, В. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Основи фізичної географії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», спеціальності 106 «Географія». [Силабус]

01-05-147S Холоденко, В. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Географічний моніторинг та прогнозування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», спеціальності 106 «Географія». [Силабус]

01-05-173S Холоденко, В. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Практика виробнича зі спеціалізації» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», спеціальності 106 «Географія». [Силабус]

01-05-125М Холоденко, В. С. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Географія світового господарства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-05-128М Холоденко, В. С. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи фізичної географії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» для денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Холоденко, В. С. and Kholodenko, V. S. (2021) Основи фізичної географії (укр.) Fundamentals of physical geography (en.). [Опис дисципліни]

Холоденко, В. С. and Kholodenko, V. S. (2021) Географічний моніторинг та прогнозування (укр.) Geographical Monitoring and Forecasting (en.). [Опис дисципліни]

Холоденко, В. С. and Kholodenko, V. S. (2021) Географія світового господарства (укр.) Geography of the world economy (en.). [Опис дисципліни]

Холоденко, В. С. and Kholodenko, V. S. (2021) Виробнича практика "Суспільно-географічна" (укр.) Production practice "Socio-geographical"(en.). [Опис дисципліни]

Холоденко, В. С. and Будз, О. П. and Криницька, М. В. and Мельничук, В. Г. and Мельничук, Г. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Гідрологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 103 "Науки про Землю" галузі знань 10 "Природничі науки". Кваліфікація: бакалавр з наук про Землю. [Освітні програми]

This list was generated on Sun Feb 25 01:18:07 2024 UTC.