Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2019"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш
Number of items: 97.

І

Іванів, В. В. and Бігун, І. В. and Ivaniv, V. V. and Bihun, I. V. (2019) ЗАСТОСУВАННЯ ТА МЕТОДИ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ НАПІРНИХ ТРУБОПРОВОДІВ-ЗБИРАЧІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 76-89.

А

Азізов, Т. Н. and Кочкарьов, Д. В. and Azizov, T. N. and Kochkarоv, D. V. (2019) ДО РОЗРАХУНКУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ЗА ДОПОМОГОЮ СТРИЖНЕВОЇ АПРОКСИМАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 137-146.

Б

Багрій, М. М. and Тихенко, О. М. and Левченко, Л. О. and Колумбет, В. П. and Рєзнік, Д. В. and Bahrii, M. М. and Tykhenko, O. М. and Levchenko, L. О. and Columbet, V. Р. and Rieznуk, D. V. (2019) РОЗРОБЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 237-244.

Бичковська, Л. С. and Хоронжевська, Ю. О. and Bychkovska, L. S. and Khoronzhevska, Yu. O. (2019) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО СЕРЕДОВИЩА У МІСЬКІЙ ЗАБУДОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 159-168.

Бомба, А. Я. and Барановський, С. В. and Bomba, А. Ya. and Baranovskуi, S. V. (2019) СИНГУЛЯРНІ ПРОСТОРОВО РОЗПОДІЛЕНІ ДИФУЗІЙНІ ЗБУРЕННЯ ОДНОГО КЛАСУ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 54-65.

Білоконь, С. О. and Приходько, Н. В. and Коптюк, Р. М. and Ричко, Д. М. and Рокочинський, А. М. and Bilokon, S. O. and Prykhodko, N. V. and Koptiuk, R. M. and Rychko, D. M. and Rokochуnskyi, A. M. (2019) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗРОШЕННЯ ДОЩУВАННЯМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІБРАЦІЙНОГО ФІЛЬТРУ ВІДСТІЙНИКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЗРОШУВАЛЬНОЇ ВОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 31-39.

В

Волк, П. П. and Volk, P. P. (2019) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОЛЬДЕРНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 57-69.

Волк, П. П. and Приходько, Н. В. and Рокочинський, А. М. and Volk, P. P. and Prykhodko, N. V. and Rokochуnskyi, A. M. (2019) СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ АГРОМЕЛІОРАТИВНИМИ ЛАНДШАФТАМИ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 41-51.

Волк, П. П. and Рокочинський, А. М. and Volk, P. P. and Rokochynskyі, A. M. (2019) ВПЛИВ РОБОТИ ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ НА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 4-13.

Вілкул, Ю. Г. and Скачков, А. А. and Жуков, С. О. and Vilkul, Yu. Н. and Skachkov, А. А. and Zhukov, S. О. (2019) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ І ПРОМИСЛОВИХ ПРОБЛЕМ КРИВБАСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 127-140.

Г

Гапонова, Л. В. and Гребінчук, С. С. and Коренєв, Р. В. and Haponova, L. V. and Hrebіnchuk, S. S. and Koreniev, R. V. (2019) ДО ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЖОРСТКОСТІ ВАЛЬЦЬОВОГО З’ЄДНАННЯ МЕТАЛЕВИХ ОБОЛОНОК СПЕЦІАЛЬНОГО ВИДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 169-177.

Гапіч, Г. В. and Hapich, H. V. (2019) АНАЛІЗ ПРИЧИН ГІДРОДИНАМІЧНОЇ АВАРІЇ НА ҐРУНТОВИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУДАХ КАСКАДУ ШТУЧНИХ ВОДОЙМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 73-82.

Гаращенко, О. В. and Гаращенко, В. І. and Сафоник, А. П. and Соляк, Л. В. and Harashchenko, O. V. and Harashchenko, V. I. and Safonyk, A. P. and Solіak, L. V. (2019) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ФІЛЬТРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 107-118.

Гаєвський, В. Р. and Кочмарський, В. З. and Гаєвська, С. Г. and Потапчук, А. В. and Куба, В. В. and Соляк, Л. В. and Haіevskуi, V. R. and Kochmarskуi, V. Z. and Haіevska, S. Н. and Potapchuk, A. V. and Kuba, V. V. and Soliak, L. V. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ ОКСИЕТИЛИДЕНДИФОСФОНОВОЇ КИСЛОТИ (ОЕДФК) НА КРИСТАЛІЗАЦІЮ КАРБОНАТУ КАЛЬЦІЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 176-182.

Гаєвський, В. Р. and Кочмарський, В. З. and Гаєвська, С. Р. and Кочергіна, О. Д. and Соляк, Л. В. and Haievskyі, V. R. and Kochmarskyi, V. Z. and Haievska, S. H. and Kocherhina, O. D. and Soliak, L. V. (2019) ВИЗНАЧЕННЯ ДИСПЕРСНОГО СКЛАДУ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ НА ОСНОВІ ТУРБІДИМЕТРИЧНО-СЕДИМЕНТАЦІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 218-225.

Гевко, І. Б. and Комар, Р. В. and Гудь, В. З. and Марчук, Н. М. and Hevko, І. B. and Komar, R. V. and Hud, V. Z. and Mаrchuk, N. М. (2019) СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ ПРУЖНО-ЗАПОБІЖНИХ МУФТ ГВИНТОВИХ КОНВЕЄРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 172-184.

Герасимов, Г. Г. and Герасімов, Є. Г. and Іванов, С. Ю. and Herasуmov, H. H. and Gerasimov, Ie. H. and Ivanov, S. Yu. (2019) РОЗРАХУНОК КОНУСНОГО ФІЛЬТРА ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 92-111.

Герасімов, Є. Г. and Gerasimov, Ie. G. (2019) ОСНОВИ БЕЗМАШИННОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 52-64.

Глива, В. А. and Ніколаєв, К. Д. and Халмурадов, Б. Д. and Геращенко, Л. В. and Hlyva, V. A. and Nikolaiev, K. D. and Khalmuradov, B. D. and Herashchenko, L. V. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОІОННОГО РЕЖИМУ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ЙОГО НОРМАЛІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 115-123.

Гопчак, І. В. and Басюк, Т. О. and Hopchak, I. V. and Basіuk, T. O. (2019) ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙН МАЛОЇ РІЧКИ ВИЖІВКА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 65-75.

Гопчак, І. В. and Яковишина, М. С. and Gopchak, I. V. and Yakovyshyna, M. S. (2019) РЕКРЕАЦІЙНА ЄМНІСТЬ ПРИБЕРЕЖНОЇ СМУГИ БІЛОГО ОЗЕРА У БАСЕЙНІ МАЛОЇ РІЧКИ БЕРЕЗИНА РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 39-53.

Гопчак, І. В. and Яцик, А. В. and Басюк, Т. О. and Gopchak, I. V. and Yatsyk, A. V. and Basiuk, T. O. (2019) МЕТОДОЛОГІЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-ЕКОЛОГІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ БАСЕЙНІВ МАЛИХ РІЧОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(58)). pp. 14-22.

Гопчак, І. В. and Яцик, А. В. and Басюк, Т. О. and Семенко, Л. О. and Gopchak, I. V. and Yatsyk, A. V. and Basiuk, T. O. and Semenko, L. O. (2019) НАУКОВІ ОСНОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ДОПУСТИМИХ РІВНІВ ВІДБОРУ ВОДИ З МАЛИХ РІЧОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 45-56.

Гуртина, Л. Г. and Харин, П. Л. and Хлапук, М. М. and Шумінський, В. Д. and Hurtуna, L. Н. and Kharуn, P. L. and Khlapuk, M. M. and Shuminskyi, V. D. (2019) ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ СПОРУД З ҐРУНТОВИХ МАТЕРІАЛІВ, ПІДСИЛЕНИХ ГЕОРЕШІТКАМИ, З ВРАХУВАННЯМ СЕЙСМІЧНИХ ВПЛИВІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 28-44.

Д

Данова, К. В. and Хворост, М. В. and Малишева, В. В. and Danova, K. V. and Khvorost, M. V. and Malysheva, V. V. (2019) РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ПРАЦІВНИКА ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 107-114.

Джоші, А. and Dzhoshi, A. (2019) РОЗПОДІЛЕНЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 96-106.

Ж

Жуковська, Н. А. and Жуковський, В. В. and Zhukovska, N. А. and Zhukovskyі, V. V. (2019) МАТЕМАТИЧНЕ І КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БАГАТОШАРОВОГО ҐРУНТОВОГО МАСИВУ З РУХОМОЮ ВІЛЬНОЮ ПОВЕРХНЕЮ У ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 116-125.

З

Зубик, Л. В. and Zubyk, L. V. (2019) МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 211-217.

Зубик, Л. В. and Зубик, Я. Я. and Іваницька, А. Ю. and Батечко, О. Я. and Zubyk, L. V. and Zubyk, Y. Y. and Ivanytska, A. Y. and Batechko, O. Y. (2019) ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ ПРИВАТНИХ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 126-136.

К

Калініченко, О. В. and Kalinichenko, Е. V. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МАСИВУ ПРИ ВІДПРАЦЮВАННІ ПОКЛАДУ З СУЦІЛЬНОЮ ТА КОМБІНОВАНОЮ «КАРКАСНО-МОДУЛЬНОЮ» ТЕХНОЛОГІЄЮ ЗАКЛАДКИ КАМЕР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 141-152.

Клименко, М. О. and Кухнюк, О. М. and Klуmenko, M. O. and Kukhniuk, O. M. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРА ЗАКРУТКИ В ГЕНЕРОВАНИХ ВИХРОВИХ ПОВІТРЯНИХ ПОТОКАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 203-212.

Клімов, С. В. and Іванчук, Г. С. and Klimov, S. V. and Ivanchuk, Н. S. (2019) ПРОТИПАВОДКОВІ ЗАХОДИ НА РІЧЦІ ТИСА В СЕЛИЩІ ВЕЛИКИЙ БИЧКІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 27-40.

Козішкурт, С. М. and Турченюк, В. О. and Kozishkurt, S. M. and Turcheniuk, V. О. (2019) МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКУ ВОДНИХ РЕЖИМІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 19-27.

Козішкурт, С. М. and Турченюк, В. О. and Kozishkurt, S. M. and Turcheniuk, V. О. (2019) АГРОГІДРОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА ЕКСПРЕС-МЕТОД ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 18-26.

Колесник, О. А. and Стадник, О. С. and Kolesnyk, О. А. and Stadnyk, O. S. (2019) РОЗРОБКА СПОСОБУ ЗНИЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ВИКИДНИХ ГАЗІВ АВТОБУСІВ З ДИЗЕЛЬНИМИ ДВИГУНАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 239-250.

Кондратюк, О. М. and Kondratiuk, О. М. (2019) ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОДІЇ АБРАЗИВНОЇ ГРАНУЛИ З ПОВЕРХНЕЮ ДЕТАЛІ ПРИ ВІБРАЦІЙНІЙ ОБРОБЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 189-197.

Круліковський, Б. Б. and Шпортько, О. В. and Чепелева, М. Е. and Krulikovskyі, B. B. and Shportko, О. V. and Chepeleva, M. E. (2019) РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СУПРОВОДУ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ ВІДЗНАК СПІВРОБІТНИКАМИ УНІВЕРСИТЕТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 200-210.

Куницький, С. О. and Kunytskyi, S. O. (2019) ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ ПІДЗЕМНИХ ДЖЕРЕЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 179-188.

Куницький, С. О. and Kunytskyi, S. O. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ СТАНЦІЇ ВОДОПІДГОТОВКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 90-98.

Кухнюк, О. М. and Kukhniuk, O. M. (2019) АНАЛІЗ ЗМІНИ ТИСКУ ВИХРОВИХ ПОВІТРЯНИХ ПОТОКІВ В УМОВАХ ПЛАНОВАНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 150-158.

Кізєєв, М. Д. and Куницький, М. О. and Kizіeіev, M. D. and Kunуtskyi, M. O. (2019) ОЦІНКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 99-106.

Кір’янов, В. М. and Kirianov, V. M. (2019) ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ВОДНОГО РЕЖИМУ В ЗРОШУВАЛЬНИХ МЕЛІОРАЦІЯХ НА ЗАСАДАХ ГІДРОІНФОРМАТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 40-55.

Л

Лапінський, А. В. and Кузьмінчук, А. В. and Астрелін, І. М. and Кримець, Г. В. and Гаращенко, О. В. and Lapinskyі, A. V. and Kuzminchuk, A. V. and Astrelin, I. M. and Krуmets, Н. V. and Harashchenko, O. V. (2019) ЗРАЗКОВА ПРИРОДНА ВОДА І ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ У ВОДОЙМАХ РІВНЕНЩИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 183-194.

Лебедь, О. О. and Мислінчук, В. О. and Кочергіна, О. Д. and Lebed, O. O. and Mуslinchuk, V. О. and Kocherhina, O. D. (2019) ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСУ ПОТЕНЦІАЛУ ҐРУНТОВОГО РАДОНУ ЯК РЕПЕРУ ЕКОЛОГІЧНОЇ РАДОНОВОЇ БЕЗПЕКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 226-236.

Лук’янчук, О. П. and Lukianchuk, O. Р. (2019) МОДЕЛЮВАНННЯ СТРУКТУРИ РОЗПУШЕНОГО ҐРУНТУ ПІСЛЯ ДІЇ КРИВОЛІНІЙНИМ РОБОЧИМ ЕЛЕМЕНТОМ ЯРУСНОГО ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 225-238.

М

Мурашко, О. В. and Шевченко, В. В. and Бенрадi, І. and Абдельхадi, М. and Кубійович, М. І. and Murashko, O. V. and Shevchenko, V. V. and Benradі, I. and Abdelhadі, M. and Kubiіovуch, M. I. (2019) ЗАПОВНЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ МІЖ КАРКАСОМ ТА НЕНЕСУЧИМИ СТІНАМИ ПРИ СТИСКУЮЧОМУ НАВАНТАЖЕННІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 166-178.

Мішутін, А. В. and Твардовський, І. О. and Заволока, М. В. and Кінтя, Л. and Mishutin, A. V. and Tvardovskyi, I. O. and Zavoloka, M. V. and Kintia, L. (2019) ОБСТЕЖЕННЯ МОСТУ ЧЕРЕЗ РІЧКУ ЧИЧИКЛІЯ ПО ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА В СМТ МИКОЛАЇВКА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 147-156.

Н

НУВГП, . (2019) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(86), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(86), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. 2(86), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(86), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Титулка - Вісник НУВГП. Технічні науки - 2019 - 1(85). [Файли]

НУВГП, . (2019) Зміст - Вісник НУВГП - Технічні науки - 2019 - 1(85). [Файли]

НУВГП, . (2019) Содержание - Вісник НУВГП - Технічні науки - 2019 - 1(85). [Файли]

НУВГП, . (2019) Остання сторінка - Вісник НУВГП - Технічні науки - 2019 - 1(85). [Файли]

НУВГП, . (2019) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(87), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(87), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. 3(87), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(87), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(88), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(88), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(88), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(88). 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Content - Вісник НУВГП - Технічні науки - 2019 - 1(85). [Файли]

НУВГП, . (2019) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(86), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(87), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(88). 2019. [Файли]

Нестеренко, В. П. and Nesterenko, V. P. (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ГИДРОПРИВОДІВ МАШИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 263-268.

Новачок, О. М. and Новачок, А. Р. and Новачок, І. О. and Novachok, O. M. and Novachok, A. R. and Nоvachok, I. O. (2019) ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДРОІНФОРМАТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 3-15.

Ніколайчук, В. В. and Тимейчук, О. Ю. and Nikolaichuk, V. V. and Tymeichuk, O. Y. (2019) ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЕТАЛЕЙ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ З’ЄДНАННЯ ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 253-262.

П

Петрик, М. Р. and Хіміч, О. М. and Бойко, І. В. and Петрик, О. Ю. and Petryk, M. R. and Khimich, O. M. and Boіko, I. V. and Petryk, O. Yu. (2019) ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ НАНОПОРИСТИХ СИСТЕМ ЗІ ЗВОРОТНИМИ ЗВ'ЯЗКАМИ ДЛЯ АДСОРБЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 66-83.

Попов, В. М. and Таргоній, М. М. and Popov, V. M. and Targoniі, M. M. (2019) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯМ ВОДОПОДАЧЕЮ НА ЗРОШУВАЛЬНІЙ СИСТЕМІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 28-38.

Похильчук, І. О. and Тимейчук, О. Ю. and Сасюк, З. К. and Pokhylchuk, I. O. and Tymeichuk, O. Y. and Sasiuk, Z. K. (2019) ПОРІВНЯННЯ АНАЛІТИЧНИХ ТА ГРАФІЧНИХ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ КІНЕМАТИЧНИХ ДІАГРАМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 245-252.

Прохоренко, М. В. and Прохоренко, С. В. and Мороз, М. В. and Соляк, Л. В. and Prokhorenko, M. V. and Prokhorenko, S. V. and Moroz, M. V. and Solіak, L. V. (2019) ЗАДАЧА З ІМПУЛЬСНОЮ ДІЄЮ ДЛЯ ОДНОГО РІВНЯННЯ КОЛИВАНЬ СТРУНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 119-127.

Проценко, С. Б. and Новицька, О. С. and Переходько, С. С. and Protsenko, S. B. and Novytska, O. S. and Perekhodko, S. S. (2019) ОСОБЛИВОСТІ АЕРОДИНАМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ У КОМП’ЮТЕРНІЙ ПРОГРАМІ MAGICAD. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 128-138.

Пінчук, О. Л. and Романюк, І. В. and Герасімов, Є. Г. and Pinchuk, O. L. and Romaniuk, I. V. and Gerasimov, Ie. G. (2019) КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУРИ В ГРУНТІ ТА ПРИЗЕМНОМУ ШАРІ ПОВІТРЯ ЗА УМОВ ПОВЕРХНЕВОГО ОБІГРІВУ ШИРОКОЮ ОБОЛОНКОЮ-РУКАВОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 56-64.

Р

Радіонов, М. О. and Бринь, Л. В. and Radionov, M. O. and Bryn, L. V. (2019) УДОСКОНАЛЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 133-149.

Романів, А. С. and Параняк, Н. М. and Дацько, О. С. and Витрику, Н. М. and Romaniv, A. S. and Paranіak, N. M. and Datsko, O. S. and Vytrykush, N. M. (2019) ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 124-132.

С

Семенюк, В. В. and Оксенюк, Р. Р. and Крупенко, Д. О. and Semenіuk, V. V. and Okseniuk, R. R. and Krupenko, D. O. (2019) ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 195-202.

Сталінська, І. В. and Stalinska, I. V. (2019) ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ МЕТОДОМ ХЛОРУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ М. ХАРКОВА). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 92-106.

Т

Ткачук, М. М. and Ткачук, Р. М. and Білецький, А. А. and Tkachuk, M. M. and Tkachuk, R. M. and Biletskyi, A. A. (2019) ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ ДРЕНАЖНО-МОДУЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ НА ОСУШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 79-91.

Ткачук, О. А. and Ярута, Я. В. and Tkachuk, O. A. and Yaruta, Y. V. (2019) ІНФІЛЬТРАЦІЙНІ БАСЕЙНИ ЗІ ЩЕБЕНЕВИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ ТА РОСЛИННИМ ВЕРХНІМ ШАРОМ В СИСТЕМАХ ДОЩОВОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 112-126.

Токар, Л. О. and Токар, О. І. and Водько, В. Р. and Tokar, L. O. and Tokar, O. I. and Vodko, V. R. (2019) НОРМУВАННЯ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ ПРИ ЇХ ПРОЕКТУВАННІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(58)). pp. 23-30.

Токар, Л. О. and Токар, О. І. and Поташник, С. І. and Ясінська, Л. Р. and Tokar, L. O. and Tokar, O. I. and Potashnyk, S. I. and Yasinska, L. R. (2019) ІМОВІРНІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ТРАПЕЦЕЇДАЛЬНИХ КАНАЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 65-72.

Толмачов, С. М. and Tolmachov, S. M. (2019) СТИРАНІСТЬ ДОРОЖНІХ БЕТОНІВ ЯК КРИТЕРІЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ ДОВГОВІЧНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 157-171.

Трач, Р. В. and Trach, R. V. (2019) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 178-188.

Трач, Р. В. and Trach, R. V. (2019) МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПРОЕКТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 213-224.

Трофимчук, О. М. and Яковлєв, Є. О. and Анпілова, Є. С. and Trofymchuk, O. M. and Yakovliev, Ye. О. and Anpilova, Ye. S. (2019) ПРОСТОРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ГІС ДЛЯ ОЦІНКИ ГІДРОЕКОЛОГІЧНИХ ЗМІН РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ В ЗОНАХ ВПЛИВУ ГІРНИЧОДОБУВНИХ РЕГІОНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 83-92.

Ф

Филипчук, В. Л. and Кашлєв, М. С. and Кусковець, С. Л. and Fylypchuk, V. L. and Kashlіev, М. S. and Kuskovets, S. L. (2019) БЕЗПЕКА ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ НА СУДНАХ ОФШОРНОГО ФЛОТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 153-165.

Филипчук, Л. В. and Fylypchuk, L. V. (2019) МОДЕЛЮВАННЯ ОБ‘ЄКТУ КЕРУВАННЯ ПРИ ОЧИЩЕННІ СТІЧНИХ ВОД ВІД ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 189-199.

Філіпович, Ю. Ю. and Філіпович, Є. О. and Filipovych, Yu. Yu. and Filipovуch, Ye. О. (2019) ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ РОБОТИ ОБОРОННИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 16-27.

Х

Хлапук, М. М. and Мошинський, В. С. and Безусяк, О. В. and Волк, Л. Р. and Khlapuk, M. М. and Moshynskyi, V. S. and BezusіaK, O. V. and Volk, L. R. (2019) АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ РУХУ ПОТОКУ В ТРУБОПРОВОДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 70-78.

Хлапук, М. М. and Мошинський, В. С. and Безусяк, О. В. and Волк, Л. Р. and Khlapuk, M. М. and Moshynskyi, V. S. and BezusіaK, O. V. and Volk, L. R. (2019) ДО РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ РУХУ ПОТОКУ В ТРУБОПРОВОДАХ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМУ РЕЖИМІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 3-18.

Хлапук, М. М. and Мошинський, В. С. and Безусяк, О. В. and Волк, Л. Р. and Khlapuk, M. М. and Moshynskyi, V. S. and BezusіaK, O. V. and Volk, L. R. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ТУРБУЛЕНТНОЇ КІНЕМАТИЧНОЇ В’ЯЗКОСТІ В ТРУБОПРОВОДАХ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМУ РЕЖИМІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 3-17.

Ш

Шадура, В. О. and Shadura, V. O. (2019) СТВОРЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ МОДЕЛІ ВОДОЗАБОРУ ІЗ СВЕРДЛОВИН ШЛЯХОМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РОЗРАХУНКОВИХ ПАРАМЕТРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 107-115.

Шаталов, О. С. and Кусковець, С. Л. and Shatalov, O. S. and Kuskovets, S. L. (2019) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ СМЕРТЕЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 166-175.

Шолудько, М. В. and Шолудько, М. М. and Sholudko, M. V. and Sholudko, M. M. (2019) ПРОЯВИ НОВОГО МОДЕРНІЗМУ В ПРОЕКТАХ РІВНЕНСЬКИХ АРХІТЕКТОРІВ 1970-1990 РОКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 139-165.

This list was generated on Thu Jun 1 09:12:20 2023 UTC.