Елементи, в яких автор: "Рудик, А. В."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 110.

Методичне забезпечення

04-03-232 Василець, С. В. та Древецький, В. В. та Рудик, А. В. (2018) Методичні вказівки до організації проходження науково-дослідної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-204 Древецький, В. В. та Василець, С. В. та Давиденко, В. А. та Рудик, А. В. та Літковець, С. П. (2017) Методичні вказівки до виконання дипломної (бакалаврської) роботи для студентів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-189 Древецький, В. В. та Василець, С. В. та Давиденко, В. А. та Рудик, А. В. та Літковець, С. П. (2017) Методичні вказівки до виконання дипломної (бакалаврської) роботи для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Методичне забезпечення]

04-03-164 Рудик, А. В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи №1 з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-167 Рудик, А. В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки. Частина 1. Методи розрахунку лінійних кіл постійного струму” для студентів спеціальності 141 ”Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-160 Рудик, А. В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” (розділ “Лінійні кола постійного струму”) для студентів спеціальності 141 ”Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-166 Рудик, А. В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” для студентів спеціальності 141 ”Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-160 Рудик, А. В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” (розділ “Лінійні кола постійного струму”) для студентів спеціальності 141 ”Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-161 Рудик, А. В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” (розділ “Лінійні кола синусоїдального струму”) для студентів спеціальності 141 ”Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-162 Рудик, А. В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” (розділ “Трифазні кола”) для студентів спеціальності 141 ”Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-163 Рудик, А. В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” (розділ “Лінійні пасивні чотириполюсники”) для студентів спеціальності 141 ”Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-165 Рудик, А. В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи №2 з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-26 Рудик, А. В. та Матус, С. К. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Метрологія, технологічні вимірювання та прилади” (частина 1 „Метрологія”) студентами за напрямом підготовки 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-4 Рудик, А. В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт №1…№5 з дисципліни „Мікросхемотехніка” студентами за напрямом підготовки 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-6 Рудик, А. В. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №1…№5 з дисципліни „Радіоелектроніка” студентами за напрямом підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-04-177 Рудик, А. В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт №1…№6 з дисципліни „Комп’ютерна схемотехніка” студентами за напрямом підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-27 Рудик, А. В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни „Мікросхемотехніка” студентами за напрямом підготовки 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-46 Рудик, А. В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” (розділ “Електротехніка”) для студентів напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-45 Рудик, А. В. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” (розділ “Електроніка”) для студентів напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-8 Данченков, Я. В. та Рудик, А. В. та Тарас, Б. І. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” (розділ “Мікропроцесорна техніка”) для студентів напрямів підготовки 6.050503 “Машинобудування” та 6.070106 “Автомобільний транспорт” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-5 Рудик, А. В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт №6…№10 з дисципліни „Мікросхемотехніка” студентами за напрямом підготовки 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-7 Рудик, А. В. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №6…№10 з дисципліни „Радіоелектроніка” студентами за напрямом підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-44 Рудик, А. В. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Проектування пристроїв автоматизації” студентами спеціальності 7.05020201 „Автоматизоване управління технологічними процесами” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-04-178 Рудик, А. В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт №7…№12 з дисципліни „Комп’ютерна схемотехніка” студентами за напрямом підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Книга

Рудик, А. В. (2012) Радіоелектроніка. Практикум. НУВГП, Рівне, Україна.

Дрючин, О. О. та Рудик, А. В. та Возняк, О. М. (2004) Електротехнічні пристрої. Ч. 1. Електричні машини та апарати. Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

Дрючин, О. О. та Рудик, А. В. та Возняк, О. М. (2004) Електротехнічні пристрої. Частина 2. Вторинні джерела електроживлення. ВНТУ, Вінниця.

Рудик, А. В. (2003) Радіоавтоматика. Частина 3. Дискретні та цифрові системи радіо-автоматики. Вінницький державний технічний університет, Вінниця.

Рудик, А. В. (2001) Радіоавтоматика. ВДТУ, Вінниця.

Рудик, А. В. (2001) Радіоавтоматика. ВДТУ, Вінниця.

Рудик, А. В. (2001) Радіоавтоматика. Частина 2. Нелінійні системи радіоавтоматики. ВДТУ, Вінниця.

Павлов, С. М. та Рудик, А. В. та Возняк, О. М. (2000) Схемотехніка. Частина 2. Аналогова техніка. ВДТУ, Вінниця.

Рудик, А. В. та Данченков, Я. В. та Маланчук, Є. З. (2014) Проектування пристроїв автоматизації. Практикум. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-277-1

Монографія

Рудик, А. В. та Квасніков, В. П. (2018) Наукові основи та принципи побудови приладової системи вимірювання прискорення мобільного робота. НЕ ВИЗНАЧЕНО. Мачулін, Харків.

Автореферати, дисертації

Рудик, А. В. (2018) НАУКОВІ ОСНОВИ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПРИЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ПРИСКОРЕННЯ МОБІЛЬНОГО РОБОТА. [Автореферати, дисертації] (Неопублікований)

Рудик, А. В. (2018) НАУКОВІ ОСНОВИ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПРИЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ПРИСКОРЕННЯ МОБІЛЬНОГО РОБОТА. [Автореферати, дисертації] (Неопублікований)

Стаття

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2018) ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОЦЕНКУ ТОЧНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ МОБИЛЬНОГО РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА. Азербайджанская инженерная академия (1). с. 122-132.

Рудик, А. В. та Рудик, В. А. (2018) РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ЛОКАЛЬНІЙ НАВІГАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МОБІЛЬНОГО РОБОТА. НАУ. с. 50-52.

Рудик, А. В. та Рудик, В. А. та Rudyk, A. V. та Rudyk, V. A. (2018) РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ПРИЛАДОВОЇ СИСТЕМИ МОБІЛЬНОГО РОБОТА. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. с. 99-101.

Рудик, А. В. та Рудик, В. А. та Матей, М. І. та Rudyk, A. V. та Rudyk, V. A. та Matei, M. I. (2018) ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСКОРЕННЯ ЯК ВИМІРЮВАНОЇ ВЕЛИЧИНИ. ОДАТРЯ. с. 52-55.

Квасніков, В. П. та Рудик, А. В. та Рудик, В. А. та Матей, М. І. (2018) АНАЛІЗ ЛОКАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ МОБІЛЬНИХ РОБОТІВ. ВІСНИК ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (2). с. 173-181.

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2017) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПОХИБОК АКСЕЛЕРОМЕТРІВ БЕЗПЛАТФОРМНОЇ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. Вісник Вінницького політехнічного інституту (2). с. 7-13.

Рудик, А. В. (2017) МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ТА ПРИСКОРЕННЯ. НАУ. с. 25-27.

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2017) МЕТОДИКА ВИБОРУ ЧАСТОТИ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ СИГНАЛІВ ДАВАЧІВ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ МОБІЛЬНИХ РОБОТОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ. Вісник Хмельницького національного університету (1). с. 166-173.

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2017) ЗВ'ЯЗОК ТОЧНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПОСТІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОХИБКИ МЕМС АКСЕЛЕРОМЕТРІВ З ВАРІАЦІЄЮ АЛАНА. Приазовський державний технічний університет (35). с. 212-220.

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2017) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ ОБ’ЄКТА НА КІНЦЕВОМУ ІНТЕРВАЛІ ЧАСУ. Вимірювальна та Обчислювальна Техніка в Технологічних Процесах (1). с. 49-54.

Рудик, А. В. та Квасніков, В. П. (2017) АМПЛІТУДНО-ФАЗОВИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИСОКОДОБРОТНИХ ЄМНІСНИХ МЕМС-СЕНСОРІВ. ВІСНИК ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (2). с. 198-204.

Рудик, А. В. та Квасніков, В. П. (2017) КАЛІБРУВАННЯ МАГНІТОМЕТРА HONEYWELL HMC5883L. ВІСНИК ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (3). с. 135-141.

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2017) СИНТЕЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ MATLAB. Вимірювальна та Обчислювальна Техніка в Технологічних Процесах (3). с. 87-93.

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2016) ПРИСТРОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ МІКРОМЕХАНІЧНИХ ДАВАЧІВ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 189-199.

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2016) ВИКОРИСТАННЯ СТЕЛС-ТЕХНОЛОГІЙ В МОБІЛЬНИХ РОБОТОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСАХ ТА МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ МАЛОПОМІТНИХ ОБ’ЄКТІВ. Вимірювальна та Обчислювальна Техніка в Технологічних Процесах (2). с. 146-150.

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2016) ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАННОЇ ТА ДІАГНОСТИЧНОЇ ФІЛЬТРАЦІЙ В МОБІЛЬНИХ РОБОТОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСАХ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ. Одеська державна академія технічного регулювання та якості (1(18)). с. 73-78.

Рудик, А. В. (2016) БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ СЕНСОРИ ДЛЯ МОБІЛЬНОЇ РОБОТОТЕХНІКИ. ВІСНИК ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (1). с. 33-39.

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2016) МОДЕЛЬ СТАНУ БЕЗПЛАТФОРМЕННОЇ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. с. 150.

Рудик, А. В. (2016) МЕТОДИ ОЦІНКИ ПРОСТОРОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ. НАУ. с. 31-33.

Квасніков, В. П. та Рудик, А. В. та Kvasnikov, V. P. та Rudyk, A. V. (2016) ВРАХУВАННЯ РОБОЧИХ УМОВ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ ОБ’ЄКТІВ В МАТЕМАТИЧНІЙ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ВИМІРЮВАННЯ. ОДАТРЯ (2(9)). с. 41-45.

Рудик, А. В. (2016) ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЄМНОСТІ МІКРОМЕХАНІЧНИХ ДАВАЧІВ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ МОБІЛЬНИХ РОБОТІВ ТА ЇЇ ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОМІНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ. Вісник ЖДТУ (3). с. 93-103.

Рудик, А. В. (2016) ОЦІНКА ТОЧНОСТІ НАВІГАЦІЙНО-ЧАСОВИХ ВИЗНАЧЕНЬ В СУПУТНИКОВИХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ. ВІСНИК ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (3). с. 39-45.

Квасніков, В. П. та Рудик, А. В. (2016) МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ MEMS – АКСЕЛЕРОМЕТРА. ВІСНИК ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (4). с. 86-92.

Рудик, А. В. (2015) МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ КООРДИНАТ ТА ПАРАМЕТРІВ РУХУ ОБ’ЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СУПУТНИКОВИХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ. ВІСНИК ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (4). с. 51-56.

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2015) ФАЗОЧАСТОТНИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ АМПЛІТУДИ ЗМІННОЇ НАПРУГИ СИНУСОЇДАЛЬНОЇ ФОР. Вимірювальна та Обчислювальна Техніка в Технологічних Процесах (4). с. 96-102.

Рудик, А. В. та Рудик, В. А. (2015) ФАЗОМЕТРЫ С МАСШТАБНО – ВРЕМЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ. «Nastolení moderní vědy – 2015» (6). с. 34-38.

Рудик, А. В. та Рудик, В. А. та Семенова, О. О. та Семенов, А. О. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬТРА ТОУ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ ВУЗЬКОСМУГОВИХ ПРОЦЕСІВ. ВІСНИК ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (2). с. 126-130.

Рудик, А. В. та Рудик, В. А. та Семенова, О. О. та Семенов, А. О. (2014) Аналіз зміни характеристик фільтра Тоу. ВІСНИК ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (3-4). с. 129-134.

Рудик, А. В. та Рудик, В. А. та Семенова, О. О. та Семенов, А. О. (2014) АНАЛІЗ ЗМІНИ ХАРАКТЕРИСТИК ФІЛЬТРА ТОУ ПРИ РОЗКИДІ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕМЕНТІВ СХЕМИ. НАУ. с. 120-122.

Рудик, А. В. та Семенова, О. О. та Семенов, А. О. (2013) АМПЛІТУДНО – ФАЗОВИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕЗОНАНСНИХ КОНТУРІВ. ВІСНИК ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (2). с. 276-281.

Рудик, А. В. та Семенова, О. О. та Семенов, А. О. (2013) ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬТРІВ КАЛМАНА ДЛЯ ОБРОБКИ ШУМОВИХ ПРОЦЕСІВ. ІІРТК. с. 187-189.

Рудик, А. В. та Рудик, В. А. (2013) Застосування амплітудно-фазового методу для вимірювання вологості речовин. Методи та прилади контролю якості (2(31)). с. 29-35.

Рудик, А. В. та Рудик, В. А. (2013) Застосування амплітудно-фазового методу для вимірювання вологості речовин. ІФНТУНГ. с. 157-158.

Семенова, О. О. та Семенов, А. О. та Рудик, А. В. та Чухов, В. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ СИНТЕЗУ ЕЛЕМЕНТІВ ТРІЙКОВОЇ ЛОГІКИ. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (1). с. 79-82.

Рудик, А. В. (2011) Вплив високочастотної фільтрації на фазові флуктуації. Найновите постижения на европейската наука - 2011 (42). с. 39-41.

Рудик, А. В. (2011) Пристрій для вимірювання мікропереміщень. PREDNI VEDECKE NOVINKY (27.08.2011-05.09.2011) (9). с. 26-28.

Семенова, О. О. та Семенов, А. О. та Рудик, А. В. (2011) ФАЗІ-ЛОГІЧНИЙ ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ ДОСТУПОМ ДО МЕРЕЖІ CDMA. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. с. 157-161.

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2007) АКСЕЛЕРОМЕТРИЧНІ ІНЕРЦІАЛЬНІ МІКРОСИСТЕМИ ОРІЄНТАЦІЇ. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. с. 103-105.

Анфілов, Р. А. та Возняк, О. М. та Рудик, А. В. (2005) Дослідження від'ємної індуктивності. Вісник ХНУ (4). с. 235-239.

Рудик, А. В. та Дрючин, О. О. та Семенов, А. О. (2005) Вплив зміни коефіцієнта підсилення на корені замкнених систем, синтезованих на основі принципу розділення. Дні науки "2005" (36). с. 52-55.

Рудик, А. В. та Дрючин, О. О. та Возняк, О. М. та Семенов, А. О. (2004) Дослідження структури поля випромінювання багатомодових систем. Наука і освіта (69). с. 62-64.

Рудик, А. В. та Дрючин, О. О. та Возняк, О. М. (2004) Пристрій для вимірювання мікропереміщень. Наука і освіта (63). с. 64-66.

Дрючин, О. О. та Рудик, А. В. та Возняк, О. М. (2004) Підвищення ефективності приводу постійного струму в мережах вторинного живлення. Наука і освіта (63). с. 42-44.

Дрючин, О. О. та Рудик, А. В. та Возняк, О. М. (2004) Система контролю і керування асинхронним двигуном. Науковий потенціал світу "2004" (61). с. 13-15.

Дрючин, О. О. та Рудик, А. В. та Возняк, О. М. (2004) Особливості застосування IGBT в імпульсних системах керування. Науковий потенціал світу "2004" (61). с. 11-13.

Рудик, А. В. та Павлов, С. М. (2003) До визначення основних параметрів варикапів. Вісник ВПІ (1). с. 72-77.

Рудик, А. В. та Барановський, І. В. (2001) Акустооптичний модулятор-параметричне коло оптичного діапазону. Вінницький державний технічний університет (8). с. 266-271.

Рудик, А. В. та Барановський, І. В. (2001) Прецизійні фазообертачі оптичного діапозону. Вісник Вінницького політехнічного інституту (2). с. 96-99.

Рудик, А. В. та Барановський, І. В. та Майхрук, Г. І. (2000) Методика визначення фазової нестабільності вихідного сигналу резонансного фільтра. Вимірювальна та Обчислювальна Техніка в Технологічних Процесах (1). с. 51-54.

Суп'ян, В. Я. та Рудик, А. В. та Суп'ян, Я. В. та Суп'ян, О. В. (2000) Вимірювання несучої частоти сигналу з амплітудно-імпульсною модуляцією. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (4). с. 54-59.

Рудик, А. В. та Суп'ян, Я. В. (2000) Масштабно-часове перетворення в пристроях реєстрації частотних характеристик виробів та матеріалів. Вісник Вінницького політехнічного інституту (5). с. 68-73.

Рудик, А. В. та Барановський, І. В. (2000) Використання принципу інваріантності в пристроях вимірювання частотних характеристик матеріалів. Вісник Вінницького політехнічного інституту (6). с. 79-85.

Суп'ян, В. Я. та Рудик, А. В. та Барановський, І. В. (1999) Фазові співвідношення при множенні частоти сигналів. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічний процесах (1). с. 5-11.

Рудик, А. В. (1999) Аналіз роботи індуктивних параметричних кіл в режимі гармонічної зміни параметра. Вісник Вінницького політехнічного інституту (6). с. 88-93.

Рудик, А. В. (1999) Амплітудно-фазовий метод вимірювання добротності реактивних елементів. ЖІТІ (11). с. 106-114.

Рудик, А. В. та Суп'ян, Я. В. (1999) Інваріантні методи в пристроях вимірювання частотних характеристик електричних та магнітних властивостей матеріалів. Контроль і управління в складних системах (КУСС-99) (2). с. 214-220.

Рудик, А. В. та Суп'ян, Я. В. (1999) Інваріантний метод автоматичної корекції похибки вимірювання малих переміщень. Контроль і управління в складних системах (КУСС-99) (2). с. 196-202.

Суп'ян, В. Я. та Рудик, А. В. та Барановський, І. В. (1999) Пристрої для вимірювання властивостей прозорих середовищ. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (3). с. 60-65.

Рудик, А. В. та Суп'ян, Я. В. (1997) Аналіз похибок відтворення сигналу фільтром синтезом цифро-аналового перетворювача. Вісник Вінницького політехнічного інституту (2). с. 70-76.

Рудик, А. В. (1996) Вимірювання нелінійності фазо-частотної характеристики електричного кола. Вісник Вінницького політехнічного інституту (4). с. 61-65.

Рудик, А. В. та Суп'ян, Я. В. (1995) Акустооптичний спосіб вимірювання малих приміщень. Вісник Вінницького політехнічного інституту (2). с. 58-62.

Михалко, М. В. та Рудик, А. В. та Рудик, В. А. МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ШУМІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ. НАУ. с. 177-180.

Рудик, А. В. ОПТИМІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ОПИТУВАННЯ ДАВАЧІВ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОБІЛЬНОГО РОБОТОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ В АНАЛОГОВОМУ ІНТЕРФЕЙСІ. Одеська державна академія технічного регулювання та якості. с. 158-163.

Рудик, А. В. ІНТЕГРАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ВІДХИЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЄМНОСТІ ВІД НОМІНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ. НАУ. с. 67-68.

Рудик, А. В. РОЗРОБКА ЛОКАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАЗЕМНОГО МОБІЛЬНОГО РОБОТА. НАУ. с. 75-76.

Рудик, А. В. та Рудик, В. А. ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПУ ІНВАРІАНТНОСТІ В ПРИСТРОЯХ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРІАЛІВ. ІІРТК-2015. с. 131-133.

Рудик, А. В. Оцінка швидкості ультразвуку в повітрі при реалізації системи ультразвукового зору. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. с. 273-275.

Квасніков, В. П. та Рудик, А. В. ПРАКТИЧНА ОЦІНКА ПОХИБОК ОДНОКАНАЛЬНОЇ БЕЗПЛАТФОРМНОЇ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА МЕМС-СЕНСОРАХ НА КОРОТКОМУ ЧАСОВОМУ ІНТЕРВАЛІ. НУВГП.

Робочі програми

04-03-35 Рудик, А. В. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Теоретичні основи електротехніки" 1, 2, 3 ч. для студентів, які навчаються з а спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Program of the Discipline "Theoretical basis of electrical engineering" 1, 2, 3 parts. [Робочі програми]

04-03-91 Рудик, А. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Електротехніка та комп’ютерна електроніка» для студентів, які навчаються за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення». Program of the Discipline "Electrical engineering and computer electronics" Specialty 121 «Software Engineering». [Робочі програми]

04-03-90 Рудик, А. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Цифрова та мікропроцесор-на техніка» для студентів, які навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Program of the Discipline Digital and microprocessor technology specialty 141 «Power engineering, electrical engineering and electromechanics». [Робочі програми]

Опис дисципліни

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2018) Цифрова та мікропроцесорна техніка (укр.) Digital and microprocessor technology (en.). [Опис дисципліни]

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2018) Електротехніка та комп'ютерна електроніка (укр.) Electrical engineering and computer electronics (en.). [Опис дисципліни]

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2017) Теоретичні основи електротехніки 1, 2, 3 ч. (укр.) Theoretical foundations of electrical engineering, p. 1, 2, 3 (en.). [Опис дисципліни]

Цей список був створений у Wed Jan 16 12:11:23 2019 UTC.