Items where Subject is "Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | К | О | П | С | Ц | Ш | Я
Number of items: 64.

Б

Брушковський, О. Л. and Broushkovsky, A. L. (2019) Теорія ймовірностей і математична статистика. Вища математика (укр.) Probability Theory and Mathematical Statistics. Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

К

Карпович, І. М. and Karpovich, І. М. (2019) Інформатика та комп'ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technic (en.). [Опис дисципліни]

07-03-144 Колодич, О. Б. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-98 Колодич, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психофізіологія» для студентів, які навчаються за спеціальністю: 053 Психологія. Program of the Discipline "Рsychophysiology" branch of knowledge 05 Social and behavioral sciences specialty 053 Psychology. [Робочі програми]

07-03-188 Колодич, О. Б. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психологія інклюзії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 "Психологія", галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-100 Колодич, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія інклюзії» для студентів, які навчаються за спеціальністю 053 "Психологія". Program of the Discipline "Рsychology of Inclusion" specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

07-03-186 Колодич, О. Б. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Психофізіологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-187 Колодич, О. Б. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-99 Колодич, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» для студентів, які навчаються за спеціальністю: 053 Психологія. Program of the Discipline "Methodology of psychological examination’s conducting in various branches of psychology" branch of knowledge 05 Social and behavioral sciences specialty 053 Psychology. [Робочі програми]

Колодич, О. Б. and Kolodych, O. B. (2019) Клінічна психологія (укр.) Clinical Psychology (en.). [Опис дисципліни]

Колодич, О. Б. and Kolodych, O. B. (2019) Психофізіологія (укр.) Psychophysiology (en.). [Опис дисципліни]

Колодич, О. Б. and Kolodych, O. B. (2019) Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології (укр.) The method of conducting psychological examination in various fields of psychology (en.). [Опис дисципліни]

Колодич, О. Б. and Kolodych, O. B. (2019) Психологія інклюзії (укр.) Рsychology of Inclusion (en.). [Опис дисципліни]

07-03-157 Кочубей, А. В. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень у галузі психології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія», спеціалізації «Психологія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-158 Кочубей, А. В. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна психологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія», спеціалізації «Психологія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-103 Кочубей, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень у галузі психології» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline "BASIS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD PSYCHOLOGY". [Робочі програми]

07-03-104 Кочубей, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогічна психологія» для студентів спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline "PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY". [Робочі програми]

04-02-136 Кушнір, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline Mathematical Statistics. Mathematical Methods in Psychology specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

Кушнір, О. О. and Kushnir, O. O. (2019) Математична статистика. Математичні методи в психології (укр.) Mathematical statistics. Mathematical methods in psychology (en.). [Опис дисципліни]

О

07-03-199 Оксентюк, Н. В. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальних дисциплін «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Основи психологічного консультування», «Педагогічна психологія», «Психологія праці та організаційна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-120 Оксентюк, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності Психологія. Program of the Discipline BASICS OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

Оксентюк, Н. В. and Oksentiuk, N. V. (2019) Теорія і методика організації психотренінгу (укр.) Psychology (en.). [Опис дисципліни]

Оксентюк, Н. В. and Ставицький, О. О. and Шпак, С. Г. and Сарнавська, О. В. and Примачок, Л. Л. (2019) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", кваліфікація: бакалавр психології. [Освітні програми]

П

Примачок, Л. Л. and Prymachok, L. L. (2019) Психологія здоров'я (укр.) Health Psychology (en.). [Опис дисципліни]

Примачок, Л. Л. and Prymachok, L. L. (2019) Корекційна психологія (укр.) Korektsіyna psychology (en.). [Опис дисципліни]

Примачок, Л. Л. and Prymachok, L. L. (2019) Психологія (укр.) Psychology (en.). [Опис дисципліни]

С

07-03-190 Сокаль, В. А. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка. Соціальна педагогіка. Корекційна педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». [Методичне забезпечення]

07-03-166 Сокаль, В. А. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Етнопсихологія та етнопедагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 "Психологія" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-162 Сокаль, В. А. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Педагогіка. Соціальна педагогіка. Корекційна педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-165 Сокаль, В. А. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-102 Сокаль, В. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка. Соціальна педагогіка. Корекційна педагогіка» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 053 “Психологія”. Program of the Discipline "PEDAGOGY. SOCIAL PEDAGOGY. CORRECTIVE PEDAGOGY." specialty 053"Psychology ". [Робочі програми]

07-03-119 Ставицький, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 "Психологія". Program of the Discipline "SOCIAL PSYCHOLOGY" for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

07-03-155 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психологія вищої школи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-145 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Історія психології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-146 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-147 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Антропологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-148 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Практикум з психології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-149 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Диференціальна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-150 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Психодіагностика та корекція» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-153 Ставицький, О. О. (2019) Методичні рекомендації до конспектування лекцій та першоджерел з психології для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-151 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Психологія конфлікту» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-152 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Психологія підприємницької діяльності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-227 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Соціальна психологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-250 Ставицький, О. О. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Юридична психологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ставицький, О. О. and Stavitskyі, O. O. (2019) Соціальна психологія (укр.) Social psychology (en.). [Опис дисципліни]

07-03-107 Ставицький, О. О. and Оксентюк, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline GENERAL PSYCHOLOGY for applicants of Bachelor level of education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

Ставицький, О. О. and Оксентюк, Н. В. and Шпак, С. Г. (2019) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Психологія» Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація:магістр психології. [Освітні програми]

07-03-243 Сталовєрова, Г. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Соціологія та політологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалавського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної форми навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

Сталовєрова, Г. В. and Stalovierova, G. V. (2019) Соціологія і політологія (укр.) Sociology and politology (en.). [Опис дисципліни]

07-03-129 Сталовєрова, Г. В. and Чернюк, І. А. (2019) Робоча програма «Соціологія та політологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline "Sociology and Politology" for applicants of bachelor level of education specialty 053 “Psihology». [Робочі програми]

Ц

Цецик, Я. П. and Tsetsyk, Y. P. (2019) Державотворення в Україні (укр.) State formation in Ukraine (en.). [Опис дисципліни]

Ш

07-03-113 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма «Педагогічної практики» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи». working program PEDAGOGICAL PRACTICE for applicants II (master's) level of education of the specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education". [Робочі програми]

07-03-225 Шевчук, Т. Є. (2019) Методичні рекомендації для самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Інженерна педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форми навчання "Engineering psychology for first-time (bachelor) education recipients" specialty 053 "Psychology". [Методичне забезпечення]

07-03-226 Шевчук, Т. Є. (2019) Методичні рекомендації для підготовки семінарських занять з навчальної дисципліни «Інженерна психологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форми навчання [Електронне видання] Engineering psychology for first-time (bachelor) education recipients specialty 053 "Psychology". [Методичне забезпечення]

07-03-114 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 053 «Психологія». Programofthe Discipline Engineering psychology for first-time (bachelor) education recipients specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

Шевчук, Т. Є. and Shevchuk, T. E. (2019) Інженерна психологія (укр.) Engineering Psychology (en.). [Опис дисципліни]

07-03-246 Шпак, С. Г. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Вікова психологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-134 Шпак, С. Г. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «ТHE BASICS OF PSECHOTHERAPY» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-133 Шпак, С. Г. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «AGE PSYCHOLOGY» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-135 Шпак, С. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія сім′ї» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «PSYCHOLOGY FAMILY» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

Шпак, С. Г. and Shpak, S. H. (2019) Вікова психологія (укр.) Age psychology (en.). [Опис дисципліни]

Я

07-03-126 Якубовська, С. С. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Психологія управління» для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-125 Якубовська, С. С. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психологія управління» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-68 Якубовська, С. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління» для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT» for applicants I (bachelor) level of education of specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

This list was generated on Wed May 29 14:57:56 2024 UTC.