Елементи, в яких автор: "Савіна, Н. Б."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 69.

Методичне забезпечення

06-05-49 Савіна, Н. Б. та Костюкевич, А. М. (2018) Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Підприємництво» для студентів спеціальності 051 «Економіка». [Методичне забезпечення]

102-101 Савіна, Н. Б. та Костюкевич, А. М. (2012) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА» студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

102-103 Савіна, Н. Б. та Костюкевич, А. М. (2010) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „ПІДПРИЄМНИЦТВО І БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ” для студентів напряму підготовки 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

102-114 Савіна, Н. Б. та Олійник, Олена Олександрівна (2011) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для проведення практичних занять з дисципліни „Управління розвитком персоналу” для студентів спеціальності 7.03050501/8.03050501 „Управління персоналом і економіка праці”. [Методичне забезпечення]

06-05-28 Савіна, Н. Б. та Олійник, Олена Олександрівна (2014) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів спеціальностей 8.03050401 «Економіка підприємства» та 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Книга

Мошинський, В. С. та Клименко, М. О. та Савіна, Н. Б. та Коротун, С. І. (2018) ТУРИЗМ: НАУКА, ОСВІТА, ПРАКТИКА Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування. О. Зень, Рівне. ISBN 978-617-601-242-9

Савіна, Н. Б. та Костюкевич, А. М. (2013) Основи підприємництва та маркетингу. НУВГП, Рівне, Україна.

Савіна, Н. Б. та Костюкевич, А. М. (2011) Підприємництво і бізнес-планування. НУВГП, Рівне, Україна.

Стаття

Савіна, Н. Б. та Капраль, О. Р. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ IНВЕСТИЦІЙН0Ї ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. Nauka i Studia (1(162)). с. 14-19.

Савіна, Н. Б. (2016) ІНДИКАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ. НУВГП. с. 81-83.

Савіна, Н. Б. та Крикавський, В. Є. (2016) МОДЕЛЬ «TDABC» ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ. ВНЗ "Національна академія управління". с. 57-59.

Савіна, Н. Б. та Savinа, N. B. та Срібна, Е. та Sribna, Е. (2016) ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ. International Journal of New Economics and Social Sciences (2(4)). с. 33-41.

Савіна, Н. Б. та Матус, С. К. та Степанченко, О. М. (2016) ЛОГИСТИКА ПРОДАЖ ХИМПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН. Дангаринский государственный университет. с. 46-48.

Совик, Л. Е. та Лосев, Р. Н. та Савіна, Н. Б. (2016) ПРОГРАММНО–ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ИННОВАЦИОНОМ КЛАСТЕРЕ. ПолесГУ. с. 104-125.

Савіна, Н. Б. та Ковшун, Н. Е. (2016) БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКА СТРУКТУРА ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ. Одесса. с. 101-102.

Савіна, Н. Б. та Фалович, В. А. (2016) Детерминанты механизма государственного управления инвестициями в логистические системы. Redakcja Wydawnictw AGN. с. 283-292.

Савіна, Н. Б. та Подлевський, А. А. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ. НУВГП (3(75)). с. 153-165.

Савіна, Н. Б. та Подлевський, А. А. та Savina, N. В. та Podlevskyi, A. А. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). с. 153-165.

Савіна, Н. Б. та Ковшун, Н. Е. та Savina, N. B. та Kovshun, N. Е. (2016) ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТАЛОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 183-193.

Савіна, Н. Б. та Цецик, Я. П. та Savina, N. B. та Tsetsyk, Y. P. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РІВНОГО НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ МІСТА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 118-126.

Савіна, Н. Б. та Savinа, N. B. та Tsetsyk, Y. P. та Цецик, Я. П. (2015) РОЛЬ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ВОЛЫНИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. International Journal of New Economics and Social Sciences (2(2)). с. 23-28.

Savinа, N. B. та Malchik, M. V. та Савіна, Н. Б. та Мальчик, М. В. (2015) Modeling of the marketing business-processes under the industrial enterprise's competitiveness reflexive control. Варшава. с. 219-226.

Савіна, Н. Б. (2014) ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (1). с. 50-57.

Савіна, Н. Б. та Мардієва, О. Ю. (2014) Клієнтоорієнтований підхід в політиці обслуговування клієнтів фінансово-кредитних установ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (4). с. 83-91.

Савіна, Н. Б. (2014) ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. ЕКОНОМІКА: реалії часу (2(12)). с. 101-110.

Савіна, Н. Б. (2014) ЛОГІСТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. ЛУБП (12). с. 252-257.

Савіна, Н. Б. та Savinа, N. B. (2014) ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ. Научные трудыДонНТУ (5). с. 195-204.

Савіна, Н. Б. (2014) КВАНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ЗБУРЕНЬ МІЖ УЧАСНИКАМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ. НУ "Львівська політехніка". с. 226-227.

Савіна, Н. Б. (2014) ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. ОНПУ. с. 137-139.

Савіна, Н. Б. та Костюкевич, А. М. (2014) МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ КЕРІВНИКІВ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(67)). с. 313-320.

Савіна, Н. Б. (2014) МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ В ІНФРАСТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ ЛОГІСТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). с. 358-364.

Савіна, Н. Б. (2014) ОСНОВНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ З ВРАХУВАННЯМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). с. 373-380.

Савіна, Н. Б. та Срібна, Є. В. (2014) ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). с. 342-347.

Савіна, Н. Б. (2014) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ. НУВГП. с. 17-19.

Якимишин, Л. Я. та Савіна, Н. Б. та Шевців, Л. Ю. та Yakymyshyn, L.Yа. та Savyna, N.B. та Shevtsyv, L.Yu. (2014) УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ В ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК НА ЗАСАДАХ VЕSTED. Науковий вісник НЛТУ (24.3). с. 309-315.

Савіна, Н. Б. та Крачунов, Христо (2013) ВОЗМОЖНОСТИ МОДИФИЦИРОВАННОГО ДОХОДНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР». Устойчивое развитие (3). с. 137-143.

Савіна, Н. Б. та Крачунов, Христо (2013) Инвестиционное предложение для реализации международного логистического центра в условиях евроинтеграции. Устойчивое развитие (6). с. 85-90.

Савіна, Н. Б. та Рудомёткин, В. В. (2013) Прогнозирование изменений стоимости объектов логистики. Речной транспорт (3). с. 88-91.

Савіна, Н. Б. (2013) Інвестування у логістичні системи-актуальний напрям підвищення економічної безпеки країни. Видавець Чабаненко Ю. А.. с. 464-492.

Савіна, Н. Б. та Savinа, N. B. та Htey, N. I. та Voznyak, H. S. (2013) Logistics system of the country as an integrated economic structure. Львівська політехніка. с. 311-314.

Савіна, Н. Б. (2012) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ У СТВОРЕННІ І РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. ЛУБП (9). с. 134-140.

Савіна, Н. Б. (2012) КОНТРОЛІНГ ЗА ЗБУРЕННЯМИ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Вісник Донецького університету (2). с. 216-220.

Савіна, Н. Б. та Крикавський, Є. В. (2012) КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ ЛОГІСТИЧНИХ СТРУКТУР. Вісник ХНУ (5). с. 54-58.

Савіна, Н. Б. (2012) ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЛОГІСТИЧНИХ СТРУКТУР. ТІСІТ. с. 94-97.

Савіна, Н. Б. (2012) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ ЯК СКЛАДОВА ЛОГІСТИЧНИХ ІНФРАСТРУКТУР. НУВГП. с. 190-192.

Савіна, Н. Б. та Крикавський, Є. В. (2012) SWOT – АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ПОРТФЕЛЕМ БІЗНЕСУ ЛОГІСТИЧНОЇ НЕРУХОМОСТІ. ЛУБП (9). с. 87-92.

Савіна, Н. Б. (2011) ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СТРУКТУР. НУ "Львівська політехніка". с. 360-361.

Крикавський, Є. В. та Савіна, Н. Б. (2011) Оцінка об'єктів інвестиційної логістичної структури у забезпеченні їх капіталізації. Вісник Донецького університету економіки та права (1). с. 42-47.

Савіна, Н. Б. та Самолюк, Н. М. (2011) МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТА. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (4(49)). с. 216-221.

Савіна, Н. Б. (2011) ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Управління розвитком (21). с. 81-84.

Савіна, Н. Б. та Крикавський, Є. В. та Savinа, N. B. та Krykavskyу, Е. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ІНВЕСТУВАННІ. ЛНТУ (8(30)). с. 298-309.

Савіна, Н. Б. та Максимчук, Т. С. (2011) ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА МІСТІ РІВНЕ. Сумський державний університет. с. 169-171.

Савіна, Н. Б. (2011) ВЕКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Севастопольский національний технічний університет. с. 128-130.

Савіна, Н. Б. та Максимчук, Т. С. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ. ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського. с. 377-379.

Савіна, Н. Б. (2011) ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЛОГІСТИКИ. Університетська книга. с. 598-600.

Савіна, Н. Б. (2011) Проблеми оцінювання трансформацій логістичних систем. ВНУ ім. Лесі Українки. с. 156-157.

Крикавський, Є. В. та Савіна, Н. Б. (2011) Детермінанти збурень у забезпеченні інвестиційного розвитку країни. НТУ КПІ. с. 278-285.

Савіна, Н. Б. (2011) ВЕКТОРНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). с. 213-219.

Савіна, Н. Б. та Savinа, N. B. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ І ПРОЦЕСІВ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ. ЛНТУ (7(26)). с. 291-300.

Савіна, Н. Б. (2010) Проблеми умов функціонування складових логістичного забезпечення. Київ. с. 144-149.

Савіна, Н. Б. (2009) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ НА ЕТАПІ ПОВЕРНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. ЖДУ ім. Івана Франка (2).

Савіна, Н. Б. (2006) Контролінг інвестиційної діяльності. ДЕГІ. с. 167-170.

Савіна, Н. Б. та Крикавський, Є. В. та Чухрай, Н. І. (2005) Логістика фінансів підприємства. ВДУ ім. Лесі Українки (1). с. 171-175.

Савіна, Н. Б. ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ. НУВГП. с. 73-75.

Савіна, Н. Б. та Savinа, N. B. (2014) ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). с. 449-457.

Савіна, Н. Б. та Savinа, N. B. (2014) ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ У ЛОГІСТИЧНУ СИСТЕМУ КРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). с. 361-367.

Робочі програми

06-05-23 Савіна, Н. Б. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Розвиток особистості, персоналу, підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Development of personality, personnel, enterprises" for all specialty. [Робочі програми]

06-05-07 Савіна, Н. Б. (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація власного бізнесу» для всіх спеціальностей магістерської підготовки. [Робочі програми]

102-108 Савіна, Н. Б. та Качан, Н. С. (2011) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з управлінської (переддипломної) практики для студентів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». [Робочі програми]

Цей список був створений у Thu Jun 21 00:50:48 2018 UTC.