Items where Author is "Савіна, Н. Б."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 86.

Методичне забезпечення

06-05-65 Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2019) Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «ПІДПРИЄМНИЦТВО» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". [Методичне забезпечення]

06-05-49 Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2018) Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Підприємництво» для студентів спеціальності 051 «Економіка». [Методичне забезпечення]

06-05-28 Савіна, Н. Б. and Олійник, Олена Олександрівна (2014) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Менеджмент персоналу” для студентів спеціальностей 8.03050401 «Економіка підприємства» та 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

102-101 Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2012) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА» студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

102-114 Савіна, Н. Б. and Олійник, Олена Олександрівна (2011) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для проведення практичних занять з дисципліни „Управління розвитком персоналу” для студентів спеціальності 7.03050501/8.03050501 „Управління персоналом і економіка праці”. [Методичне забезпечення]

102-103 Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2010) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „ПІДПРИЄМНИЦТВО І БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ” для студентів напряму підготовки 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Мошинський, В. С. and Клименко, М. О. and Савіна, Н. Б. and Коротун, С. І. (2018) ТУРИЗМ: НАУКА, ОСВІТА, ПРАКТИКА Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування. О. Зень, Рівне. ISBN 978-617-601-242-9

Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2013) Основи підприємництва та маркетингу. НУВГП, Рівне, Україна.

Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2011) Підприємництво і бізнес-планування. НУВГП, Рівне, Україна.

Monograph

Позняковська, Н. М. and Зубілевич, С. Я. and Міклуха, О. Л. and Пушкар, Михайло and Осмятченко, Володимир and Савіна, Н. Б. and Сиротинська, А. П. and Антонюк, О. Р. and Бондарєва, Т. Г. and Довгалець, Ю. В. and Дорошенко, О. О. and Левицька, С. О. and Мосійчук, М. М. and Павелко, О. В. and Осадча, О. О. and Ровенець, Т. О. and Зінкевич, О. В. (2019) Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Article

Савіна, Н. Б. and Баланюк, М. В. and Savina, N. B. and Balanіuk, M. V. (2019) ПОТЕНЦІАЛ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ У РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(58)). pp. 31-43.

Бочко, О. Ю. and Малецька, О. І. and Савіна, Н. Б. and Bochko, O. Y. and Maletska, O. I. and Savina, N. B. (2019) АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ УМОВ ЕВРОІНТЕГРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 59-66.

Савіна, Н. Б. and Дорощук, Н. І. and Savina, N. B. and Doroshchuk, N. I. (2019) ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 82-90.

Савіна, Н. Б. and Подлевський, А. А. and Savina, N. B. and Podlevskyi, A. А. (2018) МЕХАНІЗМИ СИСТЕМНОЇ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 3-12.

Антонов, А. В. and Савіна, Н. Б. and Antonov, A. V. and Savina, N. B. (2018) МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СИСТЕМІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 255-264.

Савіна, Н. Б. and Срібна, Є. В. and Savina, N. B. and Sribna, Ye. V. (2018) ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА – СУТНІСТЬ ТА ЗАКОНОМІРНІСТЬ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 181-190.

Савіна, Н. Б. and Яворська, М. К. and Savinа, N. B. and Yavorska, M. K. (2018) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАУКОВОЇ СФЕРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 202-211.

Савіна, Н. Б. and Яворськка, М. К. (2018) Шляхи забезпечення розвитку науки вищої школи як підсистеми національної інноваційної системи. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту (22). pp. 229-236.

Савіна, Н. Б. and Яворська, М. (2018) Методичний підхід організаційно-правового забезпечення реформ в країні. Knowledge. Education. Law. Management. (KELM) (3(23)). pp. 149-156.

Савіна, Н. Б. and Ковшун, Н. Е. (2017) НОВА ПАРАДИГМА СИСТЕМИ СТАЛОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 129-137.

Савіна, Н. Б. and Подлевський, А. А. and Savina, N. B. and Podlevskyi, A. А. (2017) ПРІОРИТЕТИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 194-201.

Савіна, Н. Б. and Пиртко, М. С. (2017) Фінансові потреби територіальної громади та механізм їх задоволення. РДГУ. pp. 209-210.

Савіна, Н. Б. and Сазонець, І. Л. (2017) Внутрішня політика польської адміністрації на Волині напередодні Другої світової війни. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад. pp. 184-185.

Савіна, Н. Б. and Капраль, О. Р. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ IНВЕСТИЦІЙН0Ї ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. Nauka i Studia (1(162)). pp. 14-19.

Савіна, Н. Б. (2016) ІНДИКАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ. НУВГП. pp. 81-83.

Савіна, Н. Б. and Крикавський, В. Є. (2016) МОДЕЛЬ «TDABC» ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ. ВНЗ "Національна академія управління". pp. 57-59.

Савіна, Н. Б. and Savinа, N. B. and Срібна, Е. and Sribna, Е. (2016) ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ. International Journal of New Economics and Social Sciences (2(4)). pp. 33-41.

Савіна, Н. Б. and Матус, С. К. and Степанченко, О. М. (2016) ЛОГИСТИКА ПРОДАЖ ХИМПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН. Дангаринский государственный университет. pp. 46-48.

Совик, Л. Е. and Лосев, Р. Н. and Савіна, Н. Б. (2016) ПРОГРАММНО–ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ИННОВАЦИОНОМ КЛАСТЕРЕ. ПолесГУ. pp. 104-125.

Савіна, Н. Б. and Ковшун, Н. Е. (2016) БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКА СТРУКТУРА ПРИБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ. Одесса. pp. 101-102.

Савіна, Н. Б. and Фалович, В. А. (2016) Детерминанты механизма государственного управления инвестициями в логистические системы. Redakcja Wydawnictw AGN. pp. 283-292.

Савіна, Н. Б. and Подлевський, А. А. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ. НУВГП (3(75)). pp. 153-165.

Савіна, Н. Б. and Подлевський, А. А. and Savina, N. В. and Podlevskyi, A. А. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 153-165.

Савіна, Н. Б. and Ковшун, Н. Е. and Savina, N. B. and Kovshun, N. Е. (2016) ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТАЛОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). pp. 183-193.

Савіна, Н. Б. and Цецик, Я. П. and Savina, N. B. and Tsetsyk, Y. P. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РІВНОГО НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ МІСТА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 118-126.

Савіна, Н. Б. and Savinа, N. B. and Tsetsyk, Y. P. and Цецик, Я. П. (2015) РОЛЬ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ВОЛЫНИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. International Journal of New Economics and Social Sciences (2(2)). pp. 23-28.

Savinа, N. B. and Malchik, M. V. and Савіна, Н. Б. and Мальчик, М. В. (2015) Modeling of the marketing business-processes under the industrial enterprise's competitiveness reflexive control. Варшава. pp. 219-226.

Савіна, Н. Б. and Savinа, N. B. (2014) ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 449-457.

Савіна, Н. Б. and Savinа, N. B. (2014) ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ У ЛОГІСТИЧНУ СИСТЕМУ КРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 361-367.

Савіна, Н. Б. (2014) ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (1). pp. 50-57.

Савіна, Н. Б. and Мардієва, О. Ю. (2014) Клієнтоорієнтований підхід в політиці обслуговування клієнтів фінансово-кредитних установ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (4). pp. 83-91.

Савіна, Н. Б. (2014) ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. ЕКОНОМІКА: реалії часу (2(12)). pp. 101-110.

Савіна, Н. Б. (2014) ЛОГІСТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. ЛУБП (12). pp. 252-257.

Савіна, Н. Б. and Savinа, N. B. (2014) ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ. Научные трудыДонНТУ (5). pp. 195-204.

Савіна, Н. Б. (2014) КВАНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ЗБУРЕНЬ МІЖ УЧАСНИКАМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ. НУ "Львівська політехніка". pp. 226-227.

Савіна, Н. Б. (2014) ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. ОНПУ. pp. 137-139.

Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2014) МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ КЕРІВНИКІВ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(67)). pp. 313-320.

Савіна, Н. Б. (2014) МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ В ІНФРАСТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ ЛОГІСТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 358-364.

Савіна, Н. Б. (2014) ОСНОВНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ З ВРАХУВАННЯМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 373-380.

Савіна, Н. Б. and Срібна, Є. В. (2014) ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 342-347.

Савіна, Н. Б. (2014) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ. НУВГП. pp. 17-19.

Якимишин, Л. Я. and Савіна, Н. Б. and Шевців, Л. Ю. and Yakymyshyn, L.Yа. and Savyna, N.B. and Shevtsyv, L.Yu. (2014) УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ В ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК НА ЗАСАДАХ VЕSTED. Науковий вісник НЛТУ (24.3). pp. 309-315.

Савіна, Н. Б. and Крачунов, Христо (2013) ВОЗМОЖНОСТИ МОДИФИЦИРОВАННОГО ДОХОДНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР». Устойчивое развитие (3). pp. 137-143.

Савіна, Н. Б. and Крачунов, Христо (2013) Инвестиционное предложение для реализации международного логистического центра в условиях евроинтеграции. Устойчивое развитие (6). pp. 85-90.

Савіна, Н. Б. and Рудомёткин, В. В. (2013) Прогнозирование изменений стоимости объектов логистики. Речной транспорт (3). pp. 88-91.

Савіна, Н. Б. (2013) Інвестування у логістичні системи-актуальний напрям підвищення економічної безпеки країни. Видавець Чабаненко Ю. А.. pp. 464-492.

Савіна, Н. Б. and Savinа, N. B. and Htey, N. I. and Voznyak, H. S. (2013) Logistics system of the country as an integrated economic structure. Львівська політехніка. pp. 311-314.

Савіна, Н. Б. (2012) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ У СТВОРЕННІ І РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. ЛУБП (9). pp. 134-140.

Савіна, Н. Б. (2012) КОНТРОЛІНГ ЗА ЗБУРЕННЯМИ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Вісник Донецького університету (2). pp. 216-220.

Савіна, Н. Б. and Крикавський, Є. В. (2012) КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ ЛОГІСТИЧНИХ СТРУКТУР. Вісник ХНУ (5). pp. 54-58.

Савіна, Н. Б. (2012) ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЛОГІСТИЧНИХ СТРУКТУР. ТІСІТ. pp. 94-97.

Савіна, Н. Б. (2012) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ ЯК СКЛАДОВА ЛОГІСТИЧНИХ ІНФРАСТРУКТУР. НУВГП. pp. 190-192.

Савіна, Н. Б. and Крикавський, Є. В. (2012) SWOT – АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ПОРТФЕЛЕМ БІЗНЕСУ ЛОГІСТИЧНОЇ НЕРУХОМОСТІ. ЛУБП (9). pp. 87-92.

Савіна, Н. Б. (2011) ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СТРУКТУР. НУ "Львівська політехніка". pp. 360-361.

Крикавський, Є. В. and Савіна, Н. Б. (2011) Оцінка об'єктів інвестиційної логістичної структури у забезпеченні їх капіталізації. Вісник Донецького університету економіки та права (1). pp. 42-47.

Савіна, Н. Б. and Самолюк, Н. М. (2011) МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТА. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (4(49)). pp. 216-221.

Савіна, Н. Б. (2011) ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Управління розвитком (21). pp. 81-84.

Савіна, Н. Б. and Крикавський, Є. В. and Savinа, N. B. and Krykavskyу, Е. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ІНВЕСТУВАННІ. ЛНТУ (8(30)). pp. 298-309.

Савіна, Н. Б. and Максимчук, Т. С. (2011) ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА МІСТІ РІВНЕ. Сумський державний університет. pp. 169-171.

Савіна, Н. Б. (2011) ВЕКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Севастопольский національний технічний університет. pp. 128-130.

Савіна, Н. Б. and Максимчук, Т. С. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ. ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського. pp. 377-379.

Савіна, Н. Б. (2011) ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЛОГІСТИКИ. Університетська книга. pp. 598-600.

Савіна, Н. Б. (2011) Проблеми оцінювання трансформацій логістичних систем. ВНУ ім. Лесі Українки. pp. 156-157.

Крикавський, Є. В. and Савіна, Н. Б. (2011) Детермінанти збурень у забезпеченні інвестиційного розвитку країни. НТУ КПІ. pp. 278-285.

Савіна, Н. Б. (2011) ВЕКТОРНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 213-219.

Савіна, Н. Б. and Savinа, N. B. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ І ПРОЦЕСІВ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ. ЛНТУ (7(26)). pp. 291-300.

Савіна, Н. Б. (2010) Проблеми умов функціонування складових логістичного забезпечення. Київ. pp. 144-149.

Савіна, Н. Б. (2009) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ НА ЕТАПІ ПОВЕРНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. ЖДУ ім. Івана Франка (2).

Савіна, Н. Б. (2006) Контролінг інвестиційної діяльності. ДЕГІ. pp. 167-170.

Савіна, Н. Б. and Крикавський, Є. В. and Чухрай, Н. І. (2005) Логістика фінансів підприємства. ВДУ ім. Лесі Українки (1). pp. 171-175.

Савіна, Н. Б. ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ. НУВГП. pp. 73-75.

Робочі програми

06-05-23 Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Розвиток особистості, персоналу, підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Development of personality, personnel, enterprises" for all specialty. [Робочі програми]

06-05-31 Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація пошуку роботи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей Program of the Discipline “Organization of job search" for all specialty. [Робочі програми]

06-05-07 Савіна, Н. Б. (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація власного бізнесу» для всіх спеціальностей магістерської підготовки. [Робочі програми]

102-108 Савіна, Н. Б. and Качан, Н. С. (2011) РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з управлінської (переддипломної) практики для студентів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». [Робочі програми]

Опис дисципліни

Савіна, Н. Б. and Savina, N. B. (2019) Інвестування (укр.) Investment (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Mon Nov 18 06:13:25 2019 UTC.