Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020 > Вісник 2"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Д | К | Л | Н | О | П | С | Т | Ш | Я
Number of items: 31.

А

Алієва, А. Ю. and Aliieva, A. Yu. (2020) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ НА ЗАСАДАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 3-13.

Антонюк, О. Р. and Antoniuk, O. R. (2020) РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ТА АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 14-21.

Б

Баланюк, М. В. and Balanіuk, M. V. (2020) АНАЛІЗ ДЕПОЗИТНОЇ ТА КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 22-31.

В

Вашай, Ю. В. and Дорошенко, О. О. and Vashaі, Yu. V. and Doroshenko, O. O. (2020) СТРУКТУРУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 32-38.

Д

Дорошенко, О. О. and Doroshenko, O. O. (2020) ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ АУДИТ В УКРАЇНІ: ЗНАЧЕННЯ ТА НАПРЯМКИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 39-48.

Дун Чживей, . and Зянько, В. В. and Dong Zhiwei, . and Zianko, V. V. (2020) ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОСВІТНІХ КЛАСТЕРІВ ЯК ВАЖЛИВА КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 49-58.

Д’яченко, Ю. Ю. and Dіachenko, Y. Y. (2020) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ІНСТИТУЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 59-65.

Д’яченко, Ю. Ю. and Dіachenko, Y. Y. (2020) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ІНСТИТУЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 59-65.

К

Клімова, А. В. and Klimova, А. V. (2020) ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 66-75.

Ковшун, Н. Е. and Стрільчук, В. М. and Kovshun, N. E. and Strilchuk, V. M. (2020) РЕЙТИНГУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЯК ЕТАП ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 77-87.

Костриченко, В. М. and Ковальчук, О. В. and Kostrychenko, V. M. and Kovalchuk, V. O. (2020) ОБҐРУНТУВАННЯ КІЛЬКІСНОГО ТА ЯКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 88-104.

Л

Ляхович, О. О. and Liakhovych, O. O. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 105-111.

Н

НУВГП, . (2020) Вісник. Економічні науки. НУВГП.

НУВГП, . (2020) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(90), 2020. [Файли]

Нетепчук, В. В. and Netepchuk, V. V. (2020) ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД У ПОБУДОВІ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 112-121.

Нетепчук, В. В. and Netepchuk, V. V. (2020) МОДЕЛЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ «УПРАВЛЯТИ ЯКІСТЮ» У ФОРМАТІ IDF0. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 122-135.

О

Олійник, Олена Олександрівна and Oliinyk, O. O. (2020) ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ НА ЗАСАДАХ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 136-147.

П

Павелко, О. В. and Гарапко, Н. І. and Pavelko, O. V. and Harapko, N. I. (2020) ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 148-164.

Павлюк, А. А. and Pavlіuk, A. A. (2020) АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЙ КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 165-173.

Попко, О. В. and Popko, O. V. (2020) ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ОПЕРАТОРІВ МОЛОЧНОГО РИНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 174-187.

С

Сазонець, І. Л. and Джинджоян, В. В. and Sazonets, I. L. and Dzhyndzhoian, V. V. (2020) СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 188-197.

Сазонець, О. М. and Никончук, В. М. and Sazonets, O. M. and Nykonchuk, V. M. (2020) МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 198-210.

Срібна, Є. В. and Ступницький, В. В. and Sribna, Y. V. and Stupnytskyi, V. V. (2020) ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 211-222.

Стеценко, С. П. and Боліла, Н. В. and Іванченко, А. М. and Stetsenko, S. P. and Bolila, N. V. and Ivanchenko, A. M. (2020) АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА І КОНТРОЛЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНТРОЛЬНИХ КАРТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 223-233.

Т

Торба, І. В. and Torba, I. V. (2020) ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ РЕКЛЕЙМІНГУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 234-247.

Ш

Швець, Ф. Д. and Пахаренко, О. В. and Андрійцьо-Рузаєва, А. Ю. and Shvets, F. D. and Pakharenko, O. V. and Andriitso-Ruzaieva, А. Y. (2020) ІНСТРУМЕНТАРІЙ МЕТОДОЛОГІЇ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 248-259.

Я

Якимчук, А. Ю. and Кардаш, О. Л. and Якимчук, О. Ф. and Yakymchuk, A. Yu. and Kardash, O. L. and Yakymchuk, O. F. (2020) ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 260-272.

This list was generated on Sun Jun 4 17:50:01 2023 UTC.