За типом

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Автори | Тип елементу
Перейти до: A | K | S | А | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Х | Ц | Ч | Я
Число елементів: 70.

A

Akimov, O. O. (2017) АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. ДП “Видавничий дім “Персонал” (1). с. 16-29.

K

Korzh, М. та Akimova, L. та Chub, I. та Корж, М. та Акімова, Л. М. та Чуб, І. (2017) SIMULATION OF CONTROL STRATEGY FOR INTERNATIONAL MARKETING SERVICES. National Aviation University (2). с. 131-138.

S

Savchenko, S. та Savinа, N. (2017) Financial instruments of international scientific and technical cooperation. University of Economy in Bydgoszcz. с. 254-264.

А

Акімов, О. О. (2017) Биотехнологии в нынешних условиях экологической безопасности. НУВГП. с. 136-147.

Акімов, О. О. (2017) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС. ДРІДУ НАДУ.

Акімов, О. О. та Akimov, O. O. (2017) АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. ДП "Видавничий дім “Персонал”" (1(6)). с. 16-28.

Акімова, А. О. (2017) КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ ФОРМИ ДРАМИ ТЕАТРУ ХУАЦЗЮЙ. ДНУ ім. Альфреда Нобеля (1(13)). с. 81-90.

Акімова, А. О. (2017) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС КИТАЙСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ: СПІВВІДНОШЕННЯ НОВИХ ФОРМ ВЕРБАЛЬНОГО Й ВІЗУАЛЬНОГО В ДРАМІ ТЯНЬ ХАНЯ «ЖІНКА-ІНСПЕКТОР СЕ ЯОХУАНЬ» (1961 р.). Херсонський державний університет (LXVII). с. 66-69.

Акімова, А. О. (2017) Розкриття теми «землі і людини» у п’єсі Цзинь Юня «Нірвана «Пса» (1986 р.). Science and Education a New Dimension (32). с. 7-12.

Акімова, Л. М. (2017) ПРАКТИКА ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У КРАЇНАХ ЄС. ДРІДУ НАДУ.

Акімова, Л. М. (2017) ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. ДРІДУ НАДУ. с. 10-12.

Акімова, Л. М. (2017) Bases of global Transformation Changes Financial Market. НУВГП. с. 75-87.

Акімова, Л. М. та Akimova, L. M. (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ. ДП “Видавничий дім “Персонал” (2(7)). с. 67-73.

Акімова, Л. М. та Akimova, L. M. (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ. ДП “Видавничий дім “Персонал”. с. 67-77.

Акімова, Л. М. та Akimova, L. M. (2017) THE CONTEMPORARY STATE OF THE FINANCIAL MARKET IN UKRAINE. НУВГП. с. 3-6.

Акімова, Л. М. та Akіmova, L. M. (2017) СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ. НАУ (1). с. 57-66.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2017) Моделі державної служби: досвід зарубіжних країн. ДРІДУ НАДУ. с. 159-161.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2017) ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ГРОМАДЯН В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. ДРІДУ НАДУ. с. 8-10.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. та Akimova, L. М. та Akimov, O. O. (2017) PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF CAREER GUIDANCE FOR YOUNG PEOPLE. ПолесГУ. с. 125-127.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. та Akіmova, L. M. та Akimov, O. O. (2017) ANALYSIS OF THE ECONOMIC CRISIS EVOLUTION. ПолесГУ. с. 133-135.

В

Валюх, А. М. (2017) РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ВУЗАМИ УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ С ЦЕЛЬЮ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. ПолесГУ. с. 127-129.

Валюх, А. М. (2017) Исследование основных составляющих организационно- экономического механизма рационального водопользования в региональном разрезе. НУВГП. с. 176-187.

Войтюк, А. В. (2017) УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 58-60.

Г

Ганець, О. Л. (2017) РОЗРАХУНОК РАДІУСА ЗОНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОЖЕЖНОГО ГІДРАНТА З УРАХУВАННЯМ ЙОГО ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ТА РОЗМІЩЕННЯ ДО ОБ’ЄКТА ЗАЙМАННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 40-43.

Гегера, Т. О. (2017) ВПЛИВ ТЕХНОГЛОБАЛІЗМУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 61-64.

Гнесь, К. А. (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН З ВИКОРИСТАННЯМ ПНЕВМОКЛАСИФІКАЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 29-32.

Головатчик, Н. А. та Каширець, Н. М. (2017) ОЦІНКА ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 33-36.

Губарев, В. Ю. (2017) КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ СТАН ГАЛУЗІ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 65-68.

Д

Демчук, Ю. В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ABC ТА XYZ-МЕТОДІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АНАЛІЗУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 69-71.

З

Зварич, О. М. (2017) АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 44-46.

Зінчук, О. Ю. (2017) ОГЛЯД ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ВОДОЗЛИВІВ З ТОНКОЮ СТІНКОЮ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 21-24.

Зінчук, О. Ю. та Березій, Р. А. (2017) ВИКОРИСТАННЯ МАСООБМІННОЇ КОНЦЕПЦЇ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМИВУ РУСЛА НА ДІЛЯНКАХ ЙОГО ДЕФОРМАЦІЙ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 17-20.

К

Ковальчук, Є. А. та Пономаренко, А. В. (2017) ПРОМИСЛОВІСТЬ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДОСЯГНЕННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 75-77.

Ковальчук, В. П. (2017) ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВТРАТ ЧЕРЕЗ ОГОРОДЖЕННЯ, ЩО ПРИЛЯГАЮТЬ ДО ҐРУНТУ, ЗА ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ТА ВІТЧИЗНЯНОЮ МЕТОДИКАМИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 10-13.

Ковальчук, Т. Т. (2017) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 78-81.

Козачук, Н. В. (2017) РЕЦЕПЦІЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ В УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 151-154.

Корчик, Н. М. та Буденкова, Н. М. та Кирилюк, С. В. та Korchyk, N. M. та Budenkova, N. M. та Kyryliuk, S. V. (2017) ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ ТА ХІМІЧНЕ ОСАДЖЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЯХ РЕГЕНЕРАЦІЇ ФЕРУМ (ІІ, ІІІ)-ХЛОРИДНИХ ТА СУЛЬФАТНИХ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ РОЗЧИНІВ ТРАВЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). с. 261-267.

Косинська, І. Е. (2017) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГІДРОАКУМУЛЮЮЧОЇ ГАЛУЗІ У СВІТІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 25-28.

Кравців, М. Б. (2017) ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 82-85.

Крижовець, М. Ю. (2017) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 86-89.

Крупко, М. П. (2017) ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 90-93.

Кіт, А. В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІРТУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 72-74.

Л

Лисанець, М. В. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ НІТРОЦЕМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ З МАЛОВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 37-39.

Лисачок, А. В. (2017) ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 94-97.

Лисачок, А. В. (2017) ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 98-101.

Логацька, О. М. (2017) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ ТЕПЛООБМІННОЇ ВОДИ НА ФІЛЬТРАХ З ПЛАВАЮЧИМ ФІЛЬТРУЮЧИМ ШАРОМ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 3-6.

М

Мазяр, А. К. (2017) ПРОБЛЕМА ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ РЕЛІГІЇ ТА ПОЛІТИКИ У СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 155-158.

Мирко, І. А. (2017) ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 159-161.

Мосійчук, І. Б. (2017) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 105-108.

Міщук, К. М. (2017) АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 102-104.

О

Островський, Ю. М. (2017) ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛИ НУВГП. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 14-16.

П

Паламарчук, К. О. (2017) НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 109-112.

Петрик, В. А. (2017) ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ЗНЕЗАЛІЗНЮВАЛЬНІ ФІЛЬТРИ КОМІРКОВОГО ТИПУ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 7-9.

Погоріла, Г. В. (2017) ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА СКЛАДОВІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 113-116.

Полюхович, М. М. (2017) ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТІВ ЗАРІЧНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 54-57.

Попко, О. В. (2017) ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 140-143.

Р

Рафальська, Н. М. (2017) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ БРЕНДИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПИВОВАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 117-120.

С

Савіна, Н. Б. та Капраль, О. Р. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ IНВЕСТИЦІЙН0Ї ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. Nauka i Studia (1(162)). с. 14-19.

Семенюк, Д. С. (2017) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ ДВОХ КРАЇН: ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 144-146.

Т

Тимощук, К. А. (2017) ОЦІНКА ВПЛИВУ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 47-50.

Тхорук, В. П. (2017) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 121-124.

Тхорук, В. П. (2017) ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НИМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 125-128.

Х

Хомич, О. В. (2017) ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ПОРІВНЯННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 129-132.

Ц

Цейко, В. А. (2017) НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ІННОВАЦІЙНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 133-136.

Ч

Чередько, І. М. (2017) СОЦІОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ ГРУПИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 147-150.

Чернов, М. М. (2017) ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РЯТУВАЛЬНИКІВ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ ПОЖЕЖ ІЗ ВИСОКИМ ТЕПЛОВИДІЛЕННЯМ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 51-53.

Я

Якимчук, А. Ю. та Акімов, О. О. та Семенова, Ю. М. та Yakymchuk, A. Y. та Akimov, O. O. та Semenova, Y. M. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЗАЛУЧЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБОРОТ. ЧНТУ (1). с. 70-75.

Якимчук, А. Ю. та Акімова, Л. М. та Сімчук, Т. О. та Yakymchuk, A. Y. та Akimova, L. M. та Simchuk, Т. О. (2017) ПРИКЛАДНИЙ ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ. ЧНТУ (2(10)). с. 170-177.

Якимчук, А. Ю. та Якимчук, Ю. О. (2017) ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БАЛАНСА УКРАИНЫ: ОБУЧЕНИЕ РАСЧЕТНОМУ ПОДХОДУ. ПолесГУ. с. 56-59.

Ярощук, В. В. (2017) МОЛОДЬ НА РИНКУ ПРАЦІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 137-139.

Цей список був створений у Thu Sep 21 10:19:16 2017 UTC.