За типом

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Автори | Тип елементу
Перейти до: A | D | H | K | M | N | P | S | Y | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Число елементів: 185.

A

Akimov, O. O. (2017) АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. ДП “Видавничий дім “Персонал” (1). с. 16-29.

Akimova, L. M. та Akimov, O. O. та Liakhovich, O. О. та Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. та Ляхович, О. О. (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Науковий вісник Полісся (4 (12)). с. 98-103.

Akimova, L. M. та Korzh, M. V. та Chub, I. та Акімова, Л. М. та Корж, М. В. та Чуб, І. (2017) APPROACH TO SYSTEMIC PROCESS OF THE ENTREPRENEURSHIP COMPETITIVENESS MANAGEMENT IN UKRAINE. International Journal of New Economics and Social Sciences (2). с. 37-43.

Akimova, L. M. та Lysachok, A. V. та Акімова, Л. М. та Лисачок, А. В. (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ДП “Видавничий дім “Персонал” (5). с. 16-28.

Akimova, А. О. та Akimova, Аnas. О. (2017) ANALYSIS OF TRADITIONAL CHINESE DRAMA. Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». с. 39-41.

D

Debski, S. S. та Skalski, D. та Lizakowski, P. та Grygus, I. та Stanula, A. (2017) ОЗДОРОВЧІ ВЛАСТИВОСТІ РУХОВОЇ ПОВЕДІНКИ НА ПРИКЛАДІ СКАНДИНАВСЬКОЇ ХОДЬБИ ТА МЕТАБОЛІЗМУ ЗАЛІЗА. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). с. 86-102.

Debski, S. S. та Skalski, D. та Lizakowski, P. та Grygus, I. M. (2017) Zdrowotne właściwości zachowań ruchowych – wybrane zagadnienia. MEDYCYNA I ZDROWIE (Т. 2). с. 12-44.

H

Hafied, Y. та Shynkaruk, L. та Khlapuk, M. та Marouf, N. та Meddour, A. та Хафід, Я. та Шинкарук, Л. А. та Хлапук, М. М. та Маруф, Н. та Меддур, А. С. (2017) LA CHARGE SEDIMENTAIRE DANS CERTAINS BASSINS DU NORD-OUEST ALGERIEN. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). с. 3-15.

Hafied, Y. та Shynkaruk, L. А. та Khlapuk, M. М. та Marouf, N. та Meddour, A. S. та Bouziane, M. T. та Хафід, Я. та Шинкарук, Л. А. та Хлапук, М. М. та Маруф, Н. та Меддур, А. С. Е. (2017) QUANTIFICATION DE LA CHARGE SEDIMENTAIRE PAR LA METHODE DU RNA DANS LE BASSIN DE TAFNA NORD-OUEST ALGERIEN. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). с. 18-31.

Harafonova, O. І. та Zhosan, G. V. та Akimova, L. M. та Гарафонова, О. І. та Жосан, Г. В. та Акімова, Л. М. (2017) THE SUBSTANTIATION OF THE STRATEGY OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE ENTERPRISE WITH THE AIM OF PROVIDING EFFICIENCY OF ITS ACTIVITIES. Маркетинг і менеджмент інновацій (3). с. 267-279.

K

Korzh, М. та Akimova, L. та Chub, I. та Корж, М. та Акімова, Л. М. та Чуб, І. (2017) SIMULATION OF CONTROL STRATEGY FOR INTERNATIONAL MARKETING SERVICES. National Aviation University (2). с. 131-138.

M

Mahlovanyy, A. та Pankevych, V. (2017) ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ІЗ КОНТРАКТУРАМИ ЖУВАЛЬНИХ М’ЯЗІВ: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). с. 103-109.

N

Nagorna, O. B. та Brega, L. B. та Gorchak, V. V. (2017) РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). с. 110-114.

P

Peczak-Graczyk, A. та Skalski, D. та Makar, P. та Waade, B. та Stanula, A. (2017) Стартова фобія та рівень оптимізму у дітей, які практикують спортивне обладнання. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). с. 115-126.

S

Savchenko, S. та Savinа, N. (2017) Financial instruments of international scientific and technical cooperation. University of Economy in Bydgoszcz. с. 254-264.

Skalski, D. та Lizakowski, P. та Nesterchuk, N. та Stanula, A. та Debski, S. S. та Glanert, D. (2017) ПОШКОДЖЕННЯ ПІД ЧАС СПОРТИВНОГО ПЛАВАННЯ ТА ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЯ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). с. 127-134.

Y

Yakymchuk, A. Y. та Valyukh, А. М. та Akimova, L. M. та Якимчук, А. Ю. та Валюх, А. М. та Акімова, Л. М. (2017) REGIONAL INNOVATION ECONOMY: ASPECTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT. Науковий вісник Полісся (3). с. 170-178.

І

Ільчук, О. І. та Акімова, Л. М. (2017) СУЧАСНИЙ СТАН ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. НУВГП. с. 166-169.

А

Акімов, О. О. (2017) Биотехнологии в нынешних условиях экологической безопасности. НУВГП. с. 136-147.

Акімов, О. О. (2017) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС. ДРІДУ НАДУ.

Акімов, О. О. (2017) ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ НА МАКРО- ТА МЕЗОРІВНЯХ. Ексклюзив-Систем. с. 11-13.

Акімов, О. О. (2017) ПРІОРИТЕТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. НТУ КПІ. с. 189-194.

Акімов, О. О. та Akimov, O. O. (2017) АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. ДП "Видавничий дім “Персонал”" (1(6)). с. 16-28.

Акімова, А. О. (2017) КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ ФОРМИ ДРАМИ ТЕАТРУ ХУАЦЗЮЙ. ДНУ ім. Альфреда Нобеля (1(13)). с. 81-90.

Акімова, А. О. (2017) АНАЛІЗ ВПЛИВУ НОВОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ У КИТАЙСЬКІЙ ДРАМІ ХХ СТОЛІТТЯ. Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». с. 97-101.

Акімова, А. О. (2017) НОВІТНЯ КИТАЙСЬКА ДРАМАТУРГІЯ: СИНТЕЗ ВІЗУАЛЬНОГО ТА ВЕРБАЛЬНОГО. ГО "Наукова філологічна організація «ЛОГОС»". с. 15-17.

Акімова, А. О. (2017) ІСТОРИЧНЕ ТЛО КИТАЙСЬКОЇ ДРАМИ КРІЗЬ ПРИЗМУ НОВІТНЬОЇ ДРАМАТУРГІЇ. Lublin. с. 40-44.

Акімова, А. О. (2017) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС КИТАЙСЬКОЇ ДРАМИ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ДРАМАТУРГІЇ. ГО "Наукова філологічна організація «ЛОГОС»". с. 11-15.

Акімова, А. О. (2017) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС КИТАЙСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ ХХ СТОЛІТТЯ. Міжнародний гуманітарний університет. с. 28-33.

Акімова, А. О. (2017) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС КИТАЙСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ: СПІВВІДНОШЕННЯ НОВИХ ФОРМ ВЕРБАЛЬНОГО Й ВІЗУАЛЬНОГО В ДРАМІ ТЯНЬ ХАНЯ «ЖІНКА-ІНСПЕКТОР СЕ ЯОХУАНЬ» (1961 р.). Херсонський державний університет (LXVII). с. 66-69.

Акімова, А. О. (2017) Розкриття теми «землі і людини» у п’єсі Цзинь Юня «Нірвана «Пса» (1986 р.). Science and Education a New Dimension (32). с. 7-12.

Акімова, А. О. та Akimova, А. О. (2017) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС ІСТОРИЧНИХ АСПЕКТІВ КИТАЙСЬКОЇ ДРАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НОВІТНЬОЇ ДРАМАТУРГІЇ. ХДУ (3). с. 102-108.

Акімова, А. О. та Akimova, А. О. (2017) МОДЕРНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ У НОВІТНІЙ КИТАЙСЬКІЙ РОЗМОВНІЙ ДРАМІ ЯК ПІДҐРУНТЯ СИНТЕЗУ ВІЗУАЛЬНОГО ТА ВЕРБАЛЬНОГО. Видавничий дім Дмитра Бураго (19). с. 39-47.

Акімова, А. О. та Akimova, А. О. (2017) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКОЛІННЯ «КУЛЬТУРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» У ДРАМІ ВАН ПЕЙГУНА «МИ» (1985 р.). МНУ імені В. О. Сухомлинського (1). с. 7-14.

Акімова, А. О. та Акімова, Анас. О. та Akimova, А. О. та Akimova, Anas. O. (2017) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КИТАЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ДРАМАТУРГІЇ. Херсонський державний університет (4). с. 171-175.

Акімова, Л. М. (2017) ПРАКТИКА ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У КРАЇНАХ ЄС. ДРІДУ НАДУ.

Акімова, Л. М. (2017) ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. ДРІДУ НАДУ. с. 10-12.

Акімова, Л. М. (2017) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД. Ексклюзив-Систем. с. 14-16.

Акімова, Л. М. (2017) АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ. ДРІДУ НАДУ. с. 43-46.

Акімова, Л. М. (2017) Економічні передумови та форми транснаціоналізації банківської сфери в умовах фінансової глобалізації. НУВГП. с. 36-43.

Акімова, Л. М. (2017) Bases of global Transformation Changes Financial Market. НУВГП. с. 75-87.

Акімова, Л. М. та Akimova, L. M. (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ. ДП “Видавничий дім “Персонал” (2(7)). с. 67-73.

Акімова, Л. М. та Akimova, L. M. (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ. ДП “Видавничий дім “Персонал”. с. 67-77.

Акімова, Л. М. та Akimova, L. M. (2017) THE CONTEMPORARY STATE OF THE FINANCIAL MARKET IN UKRAINE. НУВГП. с. 3-6.

Акімова, Л. М. та Akіmova, L. M. (2017) СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ. НАУ (1). с. 57-66.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2017) Моделі державної служби: досвід зарубіжних країн. ДРІДУ НАДУ. с. 159-161.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2017) ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ГРОМАДЯН В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. ДРІДУ НАДУ. с. 8-10.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2017) Вплив кредитування комерційних банків на стимулювання економічного зростання в Україні. ПолесГУ. с. 52-59.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2017) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Волин. обереги. с. 5-6.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2017) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ЯК ОБ’ЄКТУ УПРАВЛІННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ. Волин. обереги. с. 6-8.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. та Akimova, L. М. та Akimov, O. O. (2017) PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF CAREER GUIDANCE FOR YOUNG PEOPLE. ПолесГУ. с. 125-127.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. та Akіmova, L. M. та Akimov, O. O. (2017) ANALYSIS OF THE ECONOMIC CRISIS EVOLUTION. ПолесГУ. с. 133-135.

Акімова, Л. М. та Калетник, О. В. та Akimova, L. M. та Kaletnik, O. V. (2017) ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ. НАУ (2). с. 98-103.

Б

Бичковська, Л. С. та Цьомик, В. П. та Bychkovska, L. S. та Tsomyk, V. Р. (2017) СУПРЕМАТИЗМ ЗА МЕЖЕЮ ЖИВОПИСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). с. 92-99.

Бичковська, Л. С. та Чучупалова, В. О. та Bychkovska, L. S. та Chuchupalova, V. O. (2017) ВПЛИВ ДЕКОНСТРУКТИВІЗМУ НА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В АРХІТЕКТУРІ ТА МІСТОБУДУВАННІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). с. 86-92.

Богдановська, Н. В. та Кальонова, І. В. (2017) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЇ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). с. 5-10.

В

Вакуленко, Д. В. та Вакуленко, Л. О. та Кутакова, О. В. та Барладин, О. Р. та Храбра, С. З. (2017) ОЦІНКА ВПЛИВУ ПЕРЕБУВАННЯ У ЛАЗНІ НА СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ АРТЕРІАЛЬНИХ ОСЦИЛОГРАМ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). с. 11-17.

Валюх, А. М. (2017) РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ВУЗАМИ УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ С ЦЕЛЬЮ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. ПолесГУ. с. 127-129.

Валюх, А. М. (2017) Исследование основных составляющих организационно- экономического механизма рационального водопользования в региональном разрезе. НУВГП. с. 176-187.

Валюх, А. М. (2017) ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ: ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ. Волин. обереги. с. 90-92.

Власюк, А. П. та Жуковський, В. В. та Vlasiuk, A. P. та Zhukovskyi, V. V. (2017) ПРО ОДНУ ЗАДАЧУ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЧАСТИНКОВОГО МАСОПЕРЕНОСУ РАДІОНУКЛІДІВ У КАТАЛІТИЧНОМУ ПОРИСТОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). с. 34-44.

Войтюк, А. В. (2017) УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 58-60.

Г

Ганець, О. Л. (2017) РОЗРАХУНОК РАДІУСА ЗОНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОЖЕЖНОГО ГІДРАНТА З УРАХУВАННЯМ ЙОГО ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ТА РОЗМІЩЕННЯ ДО ОБ’ЄКТА ЗАЙМАННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 40-43.

Гегера, Т. О. (2017) ВПЛИВ ТЕХНОГЛОБАЛІЗМУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 61-64.

Герус, В. А. та Нerus, V. А. (2017) КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗАНИХ ФІЛЬТРАЦІЙНО-СУФОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ГЕТЕРОГЕННИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). с. 68-77.

Гладка, О. М. та Hladka, O. M. (2017) СУЧАСНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПІДЗЕМНОЇ ГІДРОДИНАМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). с. 78-85.

Гнесь, К. А. (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН З ВИКОРИСТАННЯМ ПНЕВМОКЛАСИФІКАЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 29-32.

Годлевський, П. М. та Старіков, В. С. (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ПРЕДМЕТУ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ САМОЗАХИСТУ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (1). с. 4-6.

Головатчик, Н. А. та Каширець, Н. М. (2017) ОЦІНКА ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 33-36.

Григус, І. М. та Грушевська, А. О. (2017) КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНУ ДИСТОНІЮ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). с. 18-22.

Григус, І. М. та Лавренчук, А. В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ПЛАНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). с. 23-26.

Губарев, В. Ю. (2017) КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ СТАН ГАЛУЗІ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 65-68.

Д

Демчук, Ю. В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ABC ТА XYZ-МЕТОДІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АНАЛІЗУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 69-71.

Дмитрів, О. П. та Дудко, С. А. та Dmytriv, O. Р. та Dudko, S. A. (2017) ВИЯВЛЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ СМІТТЄЗВАЛИЩ ЗА ДОПОМОГОЮ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ТА ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). с. 40-47.

Дмитрів, О. П. та Мосійчук, В. С. та Dmytriv, O. Р. та Mosiіchuk, V. S. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЛІСОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). с. 16-24.

З

Захарова, Л. М. та Zakharova, L. M. (2017) КІНЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОБОРОТНИХ ЗРУШЕНЬ ҐРУНТУ ПІД ЧАС ЙОГО ЛОКАЛЬНОГО ЗСУВУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). с. 124-136.

Зварич, О. М. (2017) АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 44-46.

Зінчук, О. Ю. (2017) ОГЛЯД ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ВОДОЗЛИВІВ З ТОНКОЮ СТІНКОЮ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 21-24.

Зінчук, О. Ю. та Березій, Р. А. (2017) ВИКОРИСТАННЯ МАСООБМІННОЇ КОНЦЕПЦЇ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМИВУ РУСЛА НА ДІЛЯНКАХ ЙОГО ДЕФОРМАЦІЙ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 17-20.

К

Каропа, Г. М. та Коротун, С. І. та Karopa, Н. М. та Korotun, S. I. (2017) КОГНІТИВНА ГЕОГРАФІЯ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. НУВГП (16). с. 5-18.

Клапчук, В. В. (2017) СТАН ЗДІБНОСТЕЙ ДО ОРІЄНТАЦІЇ У ПРОСТОРІ ТА ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИ ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. с. 7-12.

Клименко, Л. Г. та Клименко, Л. В. та Klymenko, L. Н. та Klymenko, L. V. (2017) ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ КОМУНІКАТИВНО-ОРІЄНТОВНОГО ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ. НУВГП (16). с. 19-25.

Ковальчук, Є. А. та Пономаренко, А. В. (2017) ПРОМИСЛОВІСТЬ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДОСЯГНЕННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 75-77.

Ковальчук, В. П. (2017) ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВТРАТ ЧЕРЕЗ ОГОРОДЖЕННЯ, ЩО ПРИЛЯГАЮТЬ ДО ҐРУНТУ, ЗА ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ТА ВІТЧИЗНЯНОЮ МЕТОДИКАМИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 10-13.

Ковальчук, Т. Т. (2017) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 78-81.

Козачук, Н. В. (2017) РЕЦЕПЦІЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ В УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 151-154.

Козіна, Ж. Л. (2017) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТВОРЧОГО НАПРЯМКУ В СПОРТИВНІЙ ПРАКТИЦІ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation). с. 13-21.

Корнієнко, В. Я. та Романовський, В. Я. та Korniіenko, V. Y. та Romanovskyі, V. Y. (2017) АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ІСНУЮЧИХ СПОСОБІВ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ І ПЕРСПЕКТИВА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В РІВНЕНСЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ РЕГІОНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). с. 100-106.

Корчик, Н. М. та Буденкова, Н. М. та Кирилюк, С. В. та Korchyk, N. M. та Budenkova, N. M. та Kyryliuk, S. V. (2017) ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ ТА ХІМІЧНЕ ОСАДЖЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЯХ РЕГЕНЕРАЦІЇ ФЕРУМ (ІІ, ІІІ)-ХЛОРИДНИХ ТА СУЛЬФАТНИХ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ РОЗЧИНІВ ТРАВЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). с. 261-267.

Корчик, Н. М. та Буденкова, Н. М. та Пророк, О. А. та Korchyk, N. M. та Budenkova, N. M. та Prorok, O. A. (2017) РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ДИНІТРОТОЛУЕНСУЛЬФОНАТНИХ ВІДХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). с. 45-54.

Косинська, І. Е. (2017) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГІДРОАКУМУЛЮЮЧОЇ ГАЛУЗІ У СВІТІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 25-28.

Кособуцький, Ф. Т. та Кособуцький, Ю. Ф. та Кисіль, В. М. та Kosobutskyі, F. T. та Kosobutskyi, Y. F. та Kysil, V. M. (2017) САМОКОНТРОЛЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ. НУВГП (16). с. 26-35.

Котяй, Н. І. та Ногас, А. О. (2017) БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (1). с. 22-27.

Кохан, С. Т. та Патеюк, А. В. та Бочкарникова, С. А. (2017) КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР В РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). с. 27-31.

Кохан, С. Т. та Патеюк, А. В. та Швецов, М. Ю. (2017) ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. с. 28-34.

Кравців, М. Б. (2017) ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 82-85.

Крива, А. В. та Перелигіна, В. Є. та Тарасюк, Н. В. та Ступчук, Л. М. та Kryva, A. V. та Perelyhina, V. E. та Tarasiuk, N. V. та Stupchuk, L. M. (2017) ІСТОРІЯ ТА ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ФОНДУ ЦІННОЇ ТА РІДКІСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Вісник Одеського національного університету (2(18)). с. 67-76.

Крижовець, М. Ю. (2017) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 86-89.

Кринична, І. П. та Акімов, О. О. (2017) Компетенційний підхід до професійної діяльності публічних службовців в умовах євроінтеграції. ДРІДУ НАДУ. с. 132-143.

Крупко, М. П. (2017) ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 90-93.

Крівцов, В. В. та Krivtsov, V. V. (2017) ДЕЯКІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ. НУВГП (16). с. 36-42.

Крівцов, В. В. та Krivtsov, V. V. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. НУВГП (16). с. 43-51.

Кубай, Г. В. (2017) СТАН СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ ДО ВЕДЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (1). с. 34-36.

Кузнєцова, О. Т. та Kuznіetsova, О. Т. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ З ВРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ. НУВГП (16). с. 52-63.

Кузнєцова, О. Т. та Зубрицький, Б. Д. (2017) ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ СПЕЦМЕДГРУП ТА ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ». Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (1). с. 37-40.

Куковський, А. Г. та Кизима, В. П. та Немоловська, Н. А. та Семчук, П. П. та Kukovskyі, A. Н. та Kуzуma, V. P. та Nemolovska, N. A. та Semchuk, P. P. (2017) ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ІРИГАЦІЙНИХ КАНАЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). с. 58-67.

Кусковець, С. Л. та Кусковець, А. С. та Kuskovets, S. L. та Kuskovets, А. S. (2017) АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСІВ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). с. 103-112.

Кусковець, С. Л. та Чернецька, І. В. та Сахарук, К. І. та Кусковець, А. С. та Kuskovets, S. L. та Chernetska, І. V. та Sakharuk, C. І. та Kuskovets, А. S. (2017) ВПЛИВ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА ЧАС БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ У ВИПАДКУ ПОЖЕЖІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). с. 55-65.

Кушнірук, Ю. С. та Калько, А. Д. та Кушнірук, О. Ю. (2017) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ТЕРИТОРІЇ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (1). с. 41-45.

Кушнірук, Ю. С. та Яковишина, М. С. (2017) Медичний туризм у Рівненській області: можливості та перспективи розвитку. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки (9). с. 112-119.

Кір’янов, В. М. та Kirianov, V. M. (2017) ГІДРОІНФОРМАТИКА: НАУКА ТА ОСВІТА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). с. 48-57.

Кіт, А. В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІРТУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 72-74.

Л

Левандовська, Л. Ю. (2017) ОСНОВИ ТА КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОГО НОРМУВАННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). с. 32-37.

Лисанець, М. В. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ НІТРОЦЕМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ З МАЛОВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 37-39.

Лисачок, А. В. (2017) ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 94-97.

Лисачок, А. В. (2017) ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 98-101.

Логацька, О. М. (2017) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ ТЕПЛООБМІННОЇ ВОДИ НА ФІЛЬТРАХ З ПЛАВАЮЧИМ ФІЛЬТРУЮЧИМ ШАРОМ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 3-6.

М

Магльований, А. В. та Кунинець, О. Б. (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ПОДАННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ЯК СИСТЕМИ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). с. 38-44.

Мазяр, А. К. (2017) ПРОБЛЕМА ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ РЕЛІГІЇ ТА ПОЛІТИКИ У СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 155-158.

Марюхніч, Н. В. (2017) ДИНАМІКА ПУЛЬСОВОЇ ВАРТОСТІ ПОТУЖНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ СТЕП-ЕРГОМЕТРІЇ ПІД ВПЛИВОМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ДОДАТКОВИХ САМОСТІЙНИХ ТРЕНУВАНЬ ПРИ ОСЛАБЛЕННІ ЗОРУ У ДІВЧАТ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (1). с. 46-49.

Микитин, Т. М. та Шелюк, В. О. (2017) ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ УКРАЇНИ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). с. 45-52.

Мирко, І. А. (2017) ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 159-161.

Мицкан, Б. М. та Лисенко, Ю. (2017) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). с. 53-60.

Мосійчук, І. Б. (2017) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 105-108.

Мошинський, В. С. (2017) ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГУМІДНИХ ЛАНДШАФТІВ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (1). с. 50-56.

Міщук, К. М. (2017) АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 102-104.

Н

Нагорна, О. Б. (2017) ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ ФУНКЦІЙ У СЛІПИХ ТА СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (1). с. 57-62.

Нагорна, О. Б. та Зелінський, В. М. (2017) ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ СПОРТИВНИХ ТРАВМ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). с. 61-66.

Неродюк, М. О. та Левицька, С. О. (2017) ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ СКЛАДОВИХ. НУВГП. с. 92-94.

Ніколенко, О. І. та Кудрявцев, А. І. (2017) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). с. 67-72.

О

Олексін, Ю. П. та Цимбалюк, В. І. та Гришко, В. І. та Міщук, І. В. та Олійник, Л. В. та Пасічнюк, В. Б. та Чернюк, І. А. та Oleksin, Y. P. та Tsymbalіuk, V. I. та Нryshko, V. I. та Mishchuk, I. V. та Oliіnyk, L. V. та Pasichnіuk, V. B. та Chernіuk, I. A. (2017) МОДЕЛІ Й ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ І СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. НУВГП (16). с. 64-77.

Онищук, О. О. та Onyshchuk, О. О. (2017) ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ МАТЕРІАЛІВ ТРИБОТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). с. 137-147.

Островський, Ю. М. (2017) ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛИ НУВГП. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 14-16.

П

Паламарчук, К. О. (2017) НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 109-112.

Петрик, В. А. (2017) ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ЗНЕЗАЛІЗНЮВАЛЬНІ ФІЛЬТРИ КОМІРКОВОГО ТИПУ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 7-9.

Погоріла, Г. В. (2017) ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА СКЛАДОВІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 113-116.

Полюхович, М. Д. та Левицька, С. О. (2017) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. НУВГП. с. 106-108.

Полюхович, М. М. (2017) ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТІВ ЗАРІЧНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 54-57.

Попко, О. В. (2017) ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 140-143.

Р

Рафальська, Н. М. (2017) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ БРЕНДИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПИВОВАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 117-120.

Рокочинський, А. М. та Волк, П. П. та Приходько, Н. В. та Rokochуnskyі, A. M. та Volk, P. P. та Prykhodko, N. V. (2017) ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНИХ ПРОЕКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). с. 25-33.

Романенко, Є. О. (2017) НЕЗВОРОТНІСТЬ РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Волин. обереги. с. 126-128.

Романишина, Н. М. (2017) ДОКАЗОВА БАЗА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ДИТЯЧОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧУ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (1). с. 63-67.

Рудик, А. В. (2017) МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ТА ПРИСКОРЕННЯ. НАУ. с. 25-27.

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2017) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПОХИБОК АКСЕЛЕРОМЕТРІВ БЕЗПЛАТФОРМНОЇ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. Вісник Вінницького політехнічного інституту (2). с. 7-13.

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2017) МЕТОДИКА ВИБОРУ ЧАСТОТИ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ СИГНАЛІВ ДАВАЧІВ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ МОБІЛЬНИХ РОБОТОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ. Вісник Хмельницького національного університету (1). с. 166-173.

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2017) ЗВ'ЯЗОК ТОЧНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПОСТІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОХИБКИ МЕМС АКСЕЛЕРОМЕТРІВ З ВАРІАЦІЄЮ АЛАНА. Приазовський державний технічний університет (35). с. 212-220.

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2017) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ ОБ’ЄКТА НА КІНЦЕВОМУ ІНТЕРВАЛІ ЧАСУ. Вимірювальна та Обчислювальна Техніка в Технологічних Процесах (1). с. 49-54.

Рудик, А. В. та Rudyk, A. V. (2017) СИНТЕЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ MATLAB. Вимірювальна та Обчислювальна Техніка в Технологічних Процесах (3). с. 87-93.

Рудик, А. В. та Квасніков, В. П. (2017) АМПЛІТУДНО-ФАЗОВИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИСОКОДОБРОТНИХ ЄМНІСНИХ МЕМС-СЕНСОРІВ. ВІСНИК ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (2). с. 198-204.

Рудик, А. В. та Квасніков, В. П. (2017) КАЛІБРУВАННЯ МАГНІТОМЕТРА HONEYWELL HMC5883L. ВІСНИК ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (3). с. 135-141.

Рудик, Б. П. та Остаповець, Ю. та Лебедь, О. О. та Rudyk, B. P. та Ostapovets, Y. та Lebed, O. O. (2017) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОГЕНЕРАТОРА ЗВУКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). с. 86-93.

С

Саблій, Л. А. та Ободович, О. М. та Сидоренко, В. В. та Коренчук, М. С. та Sabliі, L. A. та Obodovуch, О. М. та Sуdorenko, V. V. та Korenchuk, M. S. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЕРАЦІЙНО-ОКИСНЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ РОТОРНОГО ТИПУ ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). с. 94-102.

Савченко, В. М. (2017) СОСТОЯНИЕ ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ У БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). с. 73-78.

Савіна, Н. Б. та Капраль, О. Р. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ IНВЕСТИЦІЙН0Ї ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. Nauka i Studia (1(162)). с. 14-19.

Семенюк, Д. С. (2017) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ ДВОХ КРАЇН: ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 144-146.

Серілко, Л. С. та Пікула, М. В. та Стадник, О. С. та Серілко, Д. Л. та Serilko, L. S. та Pikula, M. V. та Stadnik, A. S. та Serilko, D. L. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РУХУ ЧАСТИНОК В УСТАНОВЦІ ДЛЯ ВІДЦЕНТРОВОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). с. 66-75.

Собянин, И. Ф. та Никулин, И. Н. та Воронков, А. В. та Смирнов, Д. В. (2017) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (1). с. 68-73.

Ставінська, О. М. (2017) ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ СКОЛІОЗІ У ДІТЕЙ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (1). с. 74-78.

Стрілець, В. М. та Стрілець, О. Р. та Сенніков, О. С. та Бондарук, А. А. та Strilets, V. M. та Strilets, O. R. та Sennikov, O. S. та Bondaruk, A. A. (2017) ПРУЖНИЙ ВАЛ КАРДАННОЇ ПЕРЕДАЧІ З ТРИКУТНИМ ПРОФІЛЬНИМ З’ЄДНАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). с. 76-85.

Стрілець, О. Р. та Strilets, O. R. (2017) ВИЗНАЧЕННЯ ККД БАГАТОСХОДИНКОВИХ ЗУБЧАСТИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ПЕРЕДАЧ У ПРИСТРОЇ ЗМІНИ ШВИДКОСТІ ЧЕРЕЗ СОНЯЧНЕ ЗУБЧАСТЕ КОЛЕСО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). с. 113-123.

Сівак, В. М. та Костюкова, Т. А. та Sivak, V. M. та Kostiukova, Т. А. (2017) АНАЛОГІЇ, АСОЦІАЦІЇ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПРОДУКТИВНО-ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ. НУВГП (16). с. 78-89.

Сівак, В. М. та Сорока, В. С. та Костюкова, Т. А. та Sivak, V. M. та Soroka, V. S. та Kostiukova, T. A. (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ. НУВГП (16). с. 90-98.

Т

Тимощук, К. А. (2017) ОЦІНКА ВПЛИВУ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 47-50.

Туровська, Г. І. та Костюкова, Т. А. та Turovska, H. I. та Kostiukova, T. A. (2017) МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ. НУВГП (16). с. 99-108.

Тхорук, В. П. (2017) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 121-124.

Тхорук, В. П. (2017) ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НИМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 125-128.

Ф

Філіпович, А. Ю. та Філіпович, Ю. Ю. та Filipovych, A. Y. та Filipovych, Y. Y. (2017) ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НОВИХ МЕТОДІВ СТРЕСОСТІЙКОСТІ. НУВГП (16). с. 109-117.

Х

Хлапук, М. М. та Корнійчук, В. І. та Безусяк, О. В. та Khlapuk, M. M. та Korniichuk, V. I. та BezusіaK, O. V. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛИ ОПОРУ СТИСНЕННЮ ПОТОКУ В МЕЖАХ ДОСКОНАЛОГО ВОДОЗЛИВУ З ТОНКОЮ СТІНКОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). с. 3-11.

Хомич, О. В. (2017) ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ПОРІВНЯННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 129-132.

Ц

Цейко, В. А. (2017) НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ІННОВАЦІЙНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 133-136.

Ч

Чаланова, Р. І. (2017) ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНДЕКСУ СТРЕС-РЕАКТИВНОСТІ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). с. 79-85.

Чередько, І. М. (2017) СОЦІОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ ГРУПИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 147-150.

Чернов, М. М. (2017) ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РЯТУВАЛЬНИКІВ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ ПОЖЕЖ ІЗ ВИСОКИМ ТЕПЛОВИДІЛЕННЯМ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 51-53.

Ш

Шевченко, І. А. та Shevchenko, I. А. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДНІПРОВСЬКИХ ВОДОСХОВИЩ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). с. 12-17.

Я

Якимчук, А. Ю. (2017) ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Волин. обереги. с. 138-140.

Якимчук, А. Ю. та Акімов, О. О. та Семенова, Ю. М. та Yakymchuk, A. Y. та Akimov, O. O. та Semenova, Y. M. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЗАЛУЧЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБОРОТ. ЧНТУ (1). с. 70-75.

Якимчук, А. Ю. та Акімова, Л. М. та Сімчук, Т. О. та Yakymchuk, A. Y. та Akimova, L. M. та Simchuk, Т. О. (2017) ПРИКЛАДНИЙ ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ. ЧНТУ (2(10)). с. 170-177.

Якимчук, А. Ю. та Якимчук, Ю. О. (2017) ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БАЛАНСА УКРАИНЫ: ОБУЧЕНИЕ РАСЧЕТНОМУ ПОДХОДУ. ПолесГУ. с. 56-59.

Якимчук, А. Ю. та Ярощук, В. В. (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ МОЛОДІ УКРАЇНИ. НУВГП. с. 190-192.

Якимчук, А. Ю. та Ярощук, В. В. (2017) УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Волин. обереги. с. 140-143.

Янчук, Р. М. та Трохимець, С. М. та Yanchuk, R. M. та Trokhymets, S. M. (2017) СТВОРЕННЯ КАРТОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЗА МАТЕРІАЛАМИ АЕРОЗНІМАННЯ З НЕПРОФЕСІЙНИХ БПЛА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). с. 32-39.

Ярощук, В. В. (2017) МОЛОДЬ НА РИНКУ ПРАЦІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). с. 137-139.

Ясінська, Л. Р. та Волк, П. П. та Yasinska, L. R. та Volk, P. P. (2017) МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ MOODLE. НУВГП (16). с. 118-121.

Яцков, М. В. та Осадча, Л. К. та Yatskov, M. V. та Osadcha, L. K. (2017) ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ, ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У ТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. НУВГП (16). с. 122-132.

Цей список був створений у Mon May 21 18:08:48 2018 UTC.