Items where Author is "Купчик, Л. Є."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 89.

Методичне забезпечення

06-09-82М Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. (2024) Методичні вказівки та навчальні завдання до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (англійська / рівень володіння В2+)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-76М Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. (2023) Методичні вказівки та навчальні завдання для практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська) (рівень володіння В2+)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної і заочної форм навчання. Частина І. [Методичне забезпечення]

06-09-62M Крутько, Т. В. and Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. and Тадеєва, М. І. (2022) Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Англійська мова» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-70М Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. (2022) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ і навчальні завдання для розвитку мовленнєвих компетентностей та навичок самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-72М Купчик, Л. Є. (2022) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ і навчальні завдання для розвитку мовленнєвих компетентностей та навичок самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова /німецька/ професійного спілкування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-73М Купчик, Л. Є. and Левун, Г. Г. (2022) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ і навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 034 «Культурологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-68M Літвінчук, А. Т. and Купчик, Л. Є. (2022) Методичні рекомендації та навчальні завдання до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна (англійська) мова професійного спілкування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-57M Купчик, Л. Є. (2022) Методичні рекомендації та навчальні завдання до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова /німецька/ за професійним спрямуванням» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-55M Купчик, Л. Є. (2021) Методичні вказівки та навчальні завдання до практичних занять і самостійної роботи з вибіркової дисципліни «Розмовний курс сучасної англійської мови А2/В1» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-58M Купчик, Л. Є. and Крутько, Т. В. and Літвінчук, А. Т. (2021) Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за освітньо-науковою програмою підготовки доктор філософії (PhD) галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія». [Методичне забезпечення]

06-09-48 Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. (2020) Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Право» спеціальності «Право». [Методичне забезпечення]

06-09-51М Купчик, Л. Є. (2020) Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять і самостійної роботи з вибіркової дисципліни «Комунікативний курс англійської мови В1/В2» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-41 Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. (2019) Методичні рекомендації та навчальні завдання до практичних занять з вибіркової дисципліни «Англійська мова (рівень В2)» для здобувачів вищої освіти усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-42 Купчик, Л. Є. (2019) Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова /німецька/» для здобувачів вищої освіти (першого) бакалаврського рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-21 Тадеєва, М. І. and Вакуленко, О. Л. and Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. and Потапчук, С. С. and Попович, Р. Г. and Тимощук, І. О. (2018) Навчальні завдання та методичні рекомендації для розвитку мовленнєвих компетентностей та навичок самостійної роботи студентів другого магістерського рівня вищої освіти усіх спеціальностей НУВГП з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (частина І). [Методичне забезпечення]

06-09-22 Тадеєва, М. І. and Вакуленко, О. Л. and Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. and Потапчук, С. С. and Попович, Р. Г. and Тимощук, І. О. (2018) Навчальні завдання та методичні рекомендації для розвитку мовленнєвих компетентностей та навичок самостійної роботи студентів другого магістерського рівня вищої освіти усіх спеціальностей НУВГП з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (частина ІІ). [Методичне забезпечення]

06-09-25 Купчик, Л. Є. (2018) Методичні рекомендації та тестові завдання до вступного іспиту з німецької мови для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

06-09-20 Крутько, Т. В. and Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. (2017) Збірник тестових завдань для підготовки до вступного іспиту з англійської мови до магістратури для студентів усіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

06-09-15 Купчик, Л. Є. (2015) Навчальні завдання з дисципліни «Англійська мова» для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Право». [Методичне забезпечення]

06-09-10 Вакуленко, О. Л. and Борисюк, Т. Б. and Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. and Осецька, Н. Ф. (2014) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи студентів усіх напрямів підготовки НУВГП з дисципліни «Іноземна мова». [Методичне забезпечення]

06-09-11А Купчик, Л. Є. (2014) НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ до практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова /англійська/» для студентів спеціальностей 7.07010102, 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)» (Частина І). [Методичне забезпечення]

06-09-11Б Купчик, Л. Є. (2014) НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ до практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова /англійська/» для студентів спеціальностей 7.07010102, 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)» (Частина ІІ). [Методичне забезпечення]

Робочі програми

06-09-51 Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. (2020) Робоча програма з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Право» спеціальності «Право» НУВГП. Program of the Discipline FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES specialty Law. [Робочі програми]

06-09-50 Купчик, Л. Є. (2019) Робоча програма з дисципліни «Комунікативний курс англійської мови (В1/В2)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "COMMUNICATIVE COURSE OF ENGLISH (B1/B2)" specialty all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

06-09-49 Купчик, Л. Є. (2019) Робоча програма з дисципліни «Комунікативний курс англійської мови (В1/В2)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "COMMUNICATIVE COURSE OF ENGLISH (B1/B2)" specialty all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

06-09-42 Купчик, Л. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Розмовний курс сучасної англійської мови (А2/В1)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "COURSE OF CONTEMPORARY SPOKEN ENGLISH (A2/B1)" specialty all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

06-09-41 Купчик, Л. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Розмовний курс сучасної англійської мови (А2/В1)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "COURSE OF CONTEMPORARY SPOKEN ENGLISH (A2/B1)" specialty all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

06-09-30 Крутько, Т. В. and Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська) (рівень володіння мовою – B2) для студентів всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Elective Discipline "FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) (LEVEL B2)" specialty all Specialties of NUWEE. [Робочі програми]

06-09-31 Крутько, Т. В. and Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська) (рівень володіння мовою – B2) для студентів всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Elective Discipline "FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) (LEVEL B2)" specialty all Specialties of NUWEE. [Робочі програми]

06-09-35 Купчик, Л. Є. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Англійська мова за професійним спілкуванням (в рамках додаткових освітніх послуг)» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (within additional educational services)" specialty all Specialties of NUWEE. [Робочі програми]

06-09-20 Купчик, Л. Є. (2017) Робоча програма з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» Program of the Discipline "GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE" specialty 056 «International Economic Relations». [Робочі програми]

06-09-19 Купчик, Л. Є. (2017) Робоча програма з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів спеціальності 242 «Туризм». Program of the Discipline "GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE" specialty 242 «Tourism» specialization 242 «Tourism». [Робочі програми]

06-09-09 Літвінчук, А. Т. and Купчик, Л. Є. (2016) Робоча програма з вибіркової дисципліни «Практична граматика англійської мови» для студентів всіх напрямів підготовки НУВГП. [Робочі програми]

06-09-05 Купчик, Л. Є. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА) (рівень володіння мовою – B1)всіх спеціальностей НУВГП. [Робочі програми]

06-09-15 Купчик, Л. Є. (2015) Навчальні завдання з дисципліни «Англійська мова» для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Право». [Робочі програми]

Силабус

06-09-136S Купчик, Л. Є. and Левун, Г. Г. (2024) Силабус навчальної дисципліни "Лінгвокраїнознавство" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 034 «Культурологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки». [Силабус]

06-09-112S Купчик, Л. Є. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-науковою програмою "Управління персоналом та економіка праці" та освітньо-професійними програмами "Управління персоналом та економіка праці", "Бізнес-аналітика", за спеціальністю 051 "Економіка". [Силабус]

06-09-111S Купчик, Л. Є. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Управління проєктами", за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". [Силабус]

06-09-122S Купчик, Л. Є. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Менеджмент організацій і адміністрування", за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". [Силабус]

06-09-123S Купчик, Л. Є. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Технології захисту навколишнього середовища", за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища" галузі знань 18 "Виробництво та технології". [Силабус]

06-09-113S Купчик, Л. Є. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Водопостачання та водовідведення", за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво". [Силабус]

06-09-133S Купчик, Л. Є. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування" для здобувачів вищої освітиступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Теплогазопостачання і вентиляція", за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво". [Силабус]

06-09-130S Літвінчук, А. Т. and Купчик, Л. Є. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська) (рівень володіння В2+)" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за усіма освітньо-професійними програмами усіх спеціальностей НУВГП. [Силабус]

06-09-115S Купчик, Л. Є. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрохімія і ґрунтознавство", за спеціальністю 201 "Агрономія галузі знань" 20 "Аграрні науки та продовольство". [Силабус]

06-09-116S Купчик, Л. Є. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-науковою програмою "Агрохімія і ґрунтознавство", за спеціальністю 201 "Агрономія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". [Силабус]

06-09-125S Купчик, Л. Є. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо- професійною програмою "Лісове господарство", за спеціальністю 205 "Лісове господарство" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". [Силабус]

06-09-102S Купчик, Л. Є. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою "Агроінженерія", за спеціальністю 208 "Агроінженерія". [Силабус]

06-09-107S Купчик, Л. Є. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Транспортні технології", за спеціальністю 275 "Транспортні технології (за видами)", спеціалізація 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)". [Силабус]

06-09-117S Купчик, Л. Є. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Місцеве самоврядування", за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-09-118S Купчик, Л. Є. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Державна служба", за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-09-95S Купчик, Л. Є. and Левун, Г. Г. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Лінгвокраїнознавство" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 034 «Культурологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки». [Силабус]

06-09-91S Купчик, Л. Є. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Англійська мова" для здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії», які навчаються за освітньо-науковою програмою "Право", за спеціальністю 081 "Право" галузі знань 08 "Право". [Силабус]

06-09-84S Купчик, Л. Є. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська)" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», спеціалізація 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспортні технології» на базі ступеня «молодший бакалавр» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». [Силабус]

06-09-90S Купчик, Л. Є. (2022) Силабус навчальної дисципліни вільного вибору "Англійська мова (рівень B2)" для здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти усіх спеціальностей НУВГП. [Силабус]

06-09-20S Купчик, Л. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Комунікативний курс сучасної німецької мови» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх освітніх програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

06-09-71S Купчик, Л. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова (німецька)" за професійним спрямуванням (професійного спілкування) для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за всіма освітньо-професійними програмами за всіма спеціальностями. [Силабус]

06-09-70S Купчик, Л. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-науковою програмою "Управління персоналом та економіка праці" за освітньо-професійними програмами "Управління персоналом та економіка праці", "Бізнес-аналітика", за спеціальністю 051 "Економіка". [Силабус]

06-09-26S Купчик, Л. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Право" за спеціальністю 081 "Право". [Силабус]

06-09-49S Купчик, Л. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Право" за спеціальністю 081 "Право". [Силабус]

06-09-68S Купчик, Л. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Англійська мова" для здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії», які навчаються за освітньо-науковою програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія" галузі знань 201 "Аграрні науки та продовольство". [Силабус]

06-09-76S Купчик, Л. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни Іноземна мова професійного спілкування для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Лісове господарство, за спеціальністю 205 Лісове господарство. [Силабус]

06-09-33S Купчик, Л. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Друга іноземна мова (німецька)" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціалізацією (освітньо-професійною програмою) «Готельно-ресторанна справа» за спеціальністю 241 "Готельно-ресторанна справа". [Силабус]

06-09-48S Купчик, Л. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни Друга іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціалізацією (освітньо-професійною програмою) «Готельно-ресторанна справа» за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа. [Силабус]

06-09-32S Купчик, Л. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Друга іноземна мова (німецька)" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціалізацією (освітньо-професійною програмою) «Туризм» за спеціальністю 242 "Туризм". [Силабус]

06-09-47S Купчик, Л. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни Друга іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціалізацією (освітньо-професійною програмою) «Туризм» за спеціальністю 242 Туризм. [Силабус]

06-09-50S Купчик, Л. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни Іноземна мова професійного спілкування для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Транспортні технології, за спеціальністю 275 Трансопртні технології (за видами), 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). [Силабус]

06-09-34S Купчик, Л. Є. and Осіпчук, Н. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни Іноземна мова професійного спілкування для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Міжнародні економічні відносини, за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини. [Силабус]

06-09-72S Купчик, Л. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова (німецька)" професійного спілкування для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» другого-третього курсів (семестри 3-5) усіх освітньо-професійних програм спеціальностей ННІЕМ. [Силабус]

06-09-40S Літвінчук, А. Т. and Купчик, Л. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" (англійська) (рівень володіння мовою B2+) для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» для усіх спеціальностей НУВГП. [Силабус]

06-09-01S Купчик, Л. Є. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Правоохоронна діяльність", за спеціальністю 262 "Правоохоронна діяльність". [Силабус]

06-09-02S Купчик, Л. Є. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за спеціалізацією (освітньо-професійною програмою) "Місцеве самоврядування", за спеціальністю 281 "Публічне управління та самоврядування". [Силабус]

Опис дисципліни

Купчик, Л. Є. and Левун, Г. Г. and Kupchyk, L. Ye. and Levun, H. H. (2024) Лінгвокраїнознавство (укр.). Linguistic and Country Studies (en.). [Опис дисципліни]

Тадеєва, М. І. and Купчик, Л. Є. and Крутько, Т. В. and Літвінчук, А. Т. and Потапчук, С. С. and Голубєва, І. В. and Осіпчук, Н. В. and Тарасюк, Н. М. and Tadeyeva, M. I. and Kupchyk, L. Y. and Krutko, T. V. and Litvinchuk, A. T. and Potapchuk, S. S. and Holubieva, I. V. and Osipchuk, N. V. and Tarasiuk, N. M. (2023) Іноземна мова професійного спілкування /англійська/ (укр.). Foreign Language for Specific Purposes /English/ (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. and Kupchyk, L. Y. (2023) Іноземна мова професійного спілкування /англійська/ (укр.). Foreign Language for Specific Purposes /English/ (en.). [Опис дисципліни]

Літвінчук, А. Т. and Купчик, Л. Є. and Крутько, Т. В. and Потапчук, С. С. and Litvinchuk, A. T. and Kupchyk, L. Y. and Krutko, T. V. and Potapchuk, S. S. (2022) Іноземна мова (англійська) (рівень володіння В2+) (укр.). English as a foreign language (Level B2+) (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. and Левун, Г. Г. and Kupchyk, L. Ye. and Levun, H. H. (2022) Лінгвокраїнознавство (укр.). Linguistic and Country Studies (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. and Kupchyk, L. Y. (2021) Комунікативний курс сучасної німецької мови (укр.) Communicative Course of Contemporary German (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. and Kupchyk, L. Y. (2021) Іноземна мова /англійська/ (укр.) Foreign language /English/ (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. and Kupchyk, L. Y. (2021) Друга іноземна мова /німецька/ (за професійним спрямуванням) (укр.) German as a Second Foreign Language for Specific Purposes (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. and Kupchyk, L. Y. and Litvinchuk, A. T. (2020) Іноземна мова за професійним спрямуванням (укр.) Foreign Language for Specific Purposes (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. and Kupchyk, L. Y. (2019) Розмовний курс сучасної англійської мови (А2/В1) (укр.) Course of contemporary spoken English (Level A2/B1) (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. and Kupchyk, L. Y. (2019) Комунікативний курс англійської мови (укр.) Communicative Course of English (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. and Осецька, Н. Ф. and Kupchyk, L. Y. and Litvinchuk, A. T. and Ossetska, N. F. (2019) Іноземна мова за професійним спрямуванням (технічний напрям) (укр.) Foreign Language for Specific Purposes (technical direction) (en.). [Опис дисципліни]

Крутько, Т. В. and Потапчук, С. С. and Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. and Krutko, T. V. and Potapchuk, S. S. and Kupchyk, L. Y. and Litvinchuk, A. T. (2018) Іноземна мова (англійська) (рівень володіння – В1) (укр.) English as a Foreign Language (level B1) (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. and Kupchyk, L. Y. (2018) Іноземна мова (німецька) (рівень володіння – В1) (укр.) German as a Foreign Language (level B1) (en.). [Опис дисципліни]

Крутько, Т. В. and Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. and Krutko, T. V. and Kupchyk, L. Y. and Litvinchuk, A. T. (2018) Іноземна мова (англійська)(рівень володіння В2) (укр.) English as a foreign language (Level B2) (en.). [Опис дисципліни]

Тадеєва, М. І. and Попович, Р. Г. and Тимощук, І. О. and Крутько, Т. В. and Потапчук, С. С. and Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. and Tadeyeva, M. I. and Popovych, R. H. and Tymoshchuk, I. O. and Krutko, T. V. and Potapchuk, S. S. and Kupchyk, L. Y. and Litvinchuk, A. T. (2018) Іноземна мова за професійним спрямуванням (укр.) Foreign Language Specific Purposes (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. and Kupchyk, L. Y. (2017) Іноземна мова (німецька) (рівень володіння В1) (укр.) German as a Foreign Language (level B1) (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. and Kupchyk, L. Y. (2017) Друга іноземна мова (німецька) (укр.) German as a Second Foreign Language (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Thu Feb 29 08:01:53 2024 UTC.