Items where Subject is "Видання університету"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | L | M | N | P | S | Є | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 253.

K

Kryvoruchko, N. I. and Mhaikl, Hala. K. and Криворучко, Н. І. and Мхайкл, Х. Х. (2021) Comprehensive approach to the formation of the architectural environment of rehabilitation centers. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 3-22.

L

Livenda, K. O. (2021) PECULIARITIES OF THE ACCOUNTING ORGANIZATION IN PERIOD OF THE COVID-19 PANDEMIC. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 70-74.

M

Mamadou, Alouma Diallo and Gerasimov, Ie. G. and Stashuk, V. А. and Мамаду, Алума Діалло and Герасімов, Є. Г. and Сташук, В. А. (2021) АНАЛІЗ ВОДНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ЗА СИСТЕМНИМ ПІДХОДОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 117-129.

N

Nebava, M. I. and Li Yanan, . and Небава, Н. І. (2021) НАПРЯМКИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 114-126.

P

Pavelko, O. V. and Zinkevych, O. V. and Shyrko, B. F. and Павелко, О. В. and Зінкевич, О. В. and Ширко, Б. Ф. (2021) СУБ'ЄКТИ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ: АДАПТАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 230-244.

S

Shakhraichuk, M. I. and Voitovych, I. S. and Shynkarchuk, N. V. and Petrenko, S. V. and Шахрайчук, М. І. and Войтович, І. С. and Шинкарчук, Н. В. and Петренко, С. В. (2021) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ПРИ ВІДСТЕЖЕННІ ПАРАМЕТРІВ ПАЦІЄНТІВ ІЗ КОРОНАВІРУСНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 267-284.

Shcherbakova, A. S. and Щербакова, А. С. (2021) УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ІНТЕГРОВАННОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК НЕОБХІДНОЇ УМОВИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 157-168.

Shcherbakova, A. S. and Щербакова, А. С. (2021) ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 377-386.

Sribna, Y. V. and Stupnytskyi, V. V. and Stupnytska, N. I. and Срібна, Є. В. and Ступницький, В. В. and Ступницька, Н. І. (2021) СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО – ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ В КРАЇНАХ ЄС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 188-202.

Sribna, Y. V. and Stupnytskyi, V. V. and Stupnytska, N. I. and Срібна, Є. В. and Ступницький, В. В. and Ступницька, Н. І. (2021) СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО – ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ В КРАЇНАХ ЄС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 188-202.

Є

Єрешко, Ю. О. and Yereshko, Y. О. (2021) ФОРМАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 44-55.

І

Іванченко, А. М. and Ivanchenko, A. M. (2021) АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 65-73.

А

Антонюк, Р. А. (2021) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ Р. СТВИГА. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 22-25.

Б

Багатко, А. С. (2021) РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРАВНИКІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 130-133.

Бакай, С. М. (2021) ШКІДНИКИ КВАСОЛІ В УМОВАХ АГРОҐРУНТОВОЇ ЗОНИ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 15-17.

Барановський, С. В. and Бомба, А. Я. and Baranovskуi, S. V. and Bomba, А. Ya. (2021) ЛОГІСТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДИНАМІКИ ІНФЕКЦІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ДИФУЗІЙНИХ ЗБУРЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 74-88.

Бартош, В. Д. (2021) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 35-38.

Бачишина, Л. Д. and Кундеренко, Д. І. and Bachyshyna, L. D. and Kunderenko, D. І. (2021) АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОЧІКУВАНЬ КОРИСТУВАЧІВ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ НА ПРИКЛАДІ ОНЛАЙН АПТЕКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 300-315.

Бачурін, Л. Л. and Іорданов, І. В. and Бессараб, І. М. and Король, А. В. and Каюн, О. П. and Подкопаєв, Є. С. and Демченко, О. В. and Ткачук, О. М. and Bachurin, L. L. and Iordanov, I. V. and Bessarab, I. М. and Korol, A. V. and Kaіun, O. Р. and Podkopaіev, Y. S. and Demchenko, O. V. and Tkachuk, O. М. (2021) КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ВІДКОТНИХ ШТРЕКІВ КРУТИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ОХОРОНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 217-236.

Безтелесна, Л. І. and Василів, В. Б. and Beztelesna, L. I. and Vasyliv, V. B. (2021) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 3-15.

Боднарська, А. І. and Якимчук, А. Ю. and Bodnarska, A. I. and Yakymchuk, A. Y. (2021) CТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛ ПРЕССЛУЖБИ РІВНЕНСЬКОЇ ОДА: СПРИЯННЯ ФОРМУВАННЮ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЕКОНОМІЧНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 3-15.

Бомба, А. Я. and Бойчура, М. В. and Мічута, О. Р. and Bomba, А. Ya. and Boichura, M. V. and Michuta, O. R. (2021) ОДИН ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ КОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ ОБЛАСТЕЙ КОМПЛЕКСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ФІЗИЧНІ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 285-299.

Борщевська, І. М. and Ліхо, О. А. and Турчина, К. П. and Буднік, З. М. and Borshchevska, I. M. and Likho, O. A. and Turchуna, K. P. and Budnik, Z. M. (2021) ОЦІНКА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 14-27.

Бєдунков, Г. В. (2021) ВПЛИВ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ НА ГІДРОХІМІЧНИЙ СТІК РІЧОК. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 26-29.

Бєдункова, О. О. and Статник, І. І. and Вознюк, Н. М. and Biedunkova, O. O. and Statnyk, I. I. and Voznіuk, N. M. (2021) АНАЛІЗ НАВАНТАЖЕННЯ БІОГЕНАМИ ВОДНОЇ ЕКОСИСТЕМИ РІЧКИ ГОРИНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 3-13.

Бєдункова, О. О. and Ціпан, Ю. Р. and Biedunkova, O. O. and Tsipan, Yu. R. (2021) ПЕРВИННІ ДАНІ ПРО ФЕРМЕНТАТИВНУ АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ ПІСЛЯ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 3-13.

В

Велігурська, А. М. (2021) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 39-41.

Власюк, Ю. С. (2021) ТРЕНДИ У РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ФІТНЕС-ЦЕНТРІВ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 42-44.

Войтко, С. В. and Трофименко, О. О. and Voitko, S. V. and Trofymenko, O. O. (2021) РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ЗАСАДАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 16-25.

Волкова, Л. А. and Козішкурт, С. М. and Volkova, L. A. and Kozishkurt, S. M. (2021) ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МЕЛІОРОВАНИХ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТІВ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 117-127.

Волощук, В. А. and Косинська, І. Е. and Ющук, Б. В. and Voloshchuk, V. A. and Kosynska, I. E. and Yushchuk, B. V. (2021) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЯВІВ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ НА ДОВГОТЕРМІНОВІЙ ОСНОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 93-105.

Г

Гарань, А. О. (2021) ЕФЕКТИВНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 3-6.

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2021) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 26-34.

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2021) СУТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 35-43.

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 16-25.

Гасенко, А. В. and Новицький, О. П. and Пенц, В. Ф. and Hasenko, A. V. and Novytskyi, O. P. and Pents, V. F. (2021) РЕКОНСТРУКЦІЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ПІД ДОСТУПНЕ ЖИТЛО ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 27-40.

Глюдзик-Шемота, М. Ю. and Hliudzyk-Shemota, M. Yu. (2021) РОЛЬ МІНЛИВОСТІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СОРТІВ ТЮТЮНУ З КОМПЛЕКСОМ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 25-36.

Голотюк, М. В. and Тхорук, Є. І. and Пахаренко, В. Л. and Дорощук, В. О. and Holotiuk, M. V. and Tkhoruk, Y. I. and Pakharenko, V. L. and Doroshchuk, V. O. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 38-46.

Гомон, П. С. and Homon, P. S. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ДІАГРАМИ «МОМЕНТ–КРИВИНА» ПІДСИЛЕНИХ БАЛОК З ДЕРЕВИНИ ПРЯМОКУТНОГО ПЕРЕРІЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 128-138.

Гомон, Св. Св. and Довбенко, Т. О. and Матвіюк, О. В. and Савчук, С. М. and Homon, Sv. Sv. and Dovbenko, T. O. and Matviiuk, O. V. and Savchuck, S. M. (2021) ВПЛИВ АГРЕСИВНОГО СЕРЕДОВИЩА НА СУЦІЛЬНУ ТА МОДИФІКОВАНУ ДЕРЕВИНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 139-147.

Гомон, Св. Св. and Матвіюк, О. В. and Савчук, С. М. and Верешко, О. В. and Кулаковський, Л. Я. and Homon, S. S. and Matviiuk, O. V. and Savchuck, S. M. and Vereshko, O. V. and Kulakovskyi, L. Y. (2021) ВПЛИВ АГРЕСИВНОГО СЕРЕДОВИЩА НА МІЦНІСНІ ТА ДЕФОРМІВНІ ПОКАЗНИКИ СУЦІЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ ХВОЙНИХ ПОРІД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 69-80.

Гопчак, І. В. and Басюк, Т. О. and Ковальов, І. О. and Gopchak, I. V. and Basіuk, T. O. and Kovalov, I. O. (2021) ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙН РІЧКИ ЛИПА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 147-157.

Гриб, Й. В. and Михальчук, М. А. and Войтишина, Д. Й. and Hryb, Y. V. and Mykhalchuk, M. A. and Voityshyna, D. Y. (2021) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ПЕРІОД ПОТЕПЛІННЯ КЛІМАТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 28-37.

Григус, І. М. (2021) Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), № 8. НУВГП, Рівне. ISBN ISSN 2522-1795

Григус, І. М. (2021) Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), № 9. НУВГП, Рівне. ISBN ISSN 2522-1795

Гурський, А. Й. and Hurskyi, A. Y. (2021) ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ЕНДОКРИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЗОКРЕМА ЧОЛОВІЧОГО КЛІМАКСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 37-49.

Гуртина, Л. Г. and Плитус, Р. М. and Хлапук, М. М. and Шумінський, В. Д. and Нurtуna, L. Н. and Plytus, R. M. and Khlapuk, M. М. and Shuminskyi, V. D. (2021) ВИКОРИСТАННЯ БЕТОННОГО ПОЛОТНА «CONCRETE CANVAS» ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТА РЕМОНТІ ГІДРОТЕХНІЧНИХ ТА ІНШИХ СПОРУД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 128-146.

Д

Давиденко, Н. В. and Давиденко, В. А. and Давиденко, Л. В. and Davydenko, N. V. and Davydenko, V. A. and Davydenko, L. V. (2021) ФОРМУВАННЯ ВИХІДНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБ’ЄКТІВ ВОДОПРОВІДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 338-354.

Давиденко, Н. В. and Куницький, С. О. and Давиденко, В. А. and Давиденко, Л. В. and Davydenko, N. V. and Kunytskyi, S. O. and Davydenko, V. A. and Davydenko, L. V. (2021) ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВКЛАДУ ГОДИННИХ ВИТРАТ ВОДИ З МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КОНФІГУРАЦІЮ ДОБОВОГО ГРАФІКА ВОДОПОДАЧІ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ДРУГОГО ПІДЙОМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 117-127.

Давиденко, Н. В. and Ліщина, В. О. and Davydenko, N. V. and Lishchyna, V. О. (2021) АРХІТЕКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ МІСЬКИХ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 184-196.

Данченков, В. О. (2021) РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 106-109.

Дворкін, Л. Й. and Ніхаєва, Л. І. and Мироненко, Т. В. and Dvorkin, L. Y. and Nikhaeva, L. I. and Myronenko, T. V. (2021) АДГЕЗІЙНА МІЦНІСТЬ МОДИФІКОВАНИХ ЦЕМЕНТНО-ЗОЛЬНИХ РОЗЧИНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 394-404.

Демянчик, В. Т. and Демянчик, В. В. and Колесник, Т. М. and Demianchyk, V. T. and Demianchyk, V. V. and Kolesnyk, T. M. (2021) ЭКСПАНСИЯ БЕЛОЗУБКИ БЕЛОБРЮХОЙ CROCIDURA LEUCODON В БЕЛАРУСИ. НУВГП (4(96)). pp. 47-61.

Джоші, А. and Dzhoshi, A. (2021) ТЕХНОЛОГІЯ ТОКЕНІЗАЦІЇ КАРТКОВИХ ДАНИХ В ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 67-73.

Довбенко, Т. О. and Dovbenko, T. O. (2021) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, ФОРМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ УМОВ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 328-337.

Догадін, В. М. (2021) ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ СУПРОВОДУ В ОСВІТІ В МЕЖАХ КОНЦЕПЦІЇ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 134-135.

З

Завальний, О. В. and Колоша, М. С. and Zavalnyi, O. V. and Kolosha, M. S. (2021) ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВЕ КОДУВАННЯ (FORM-BASED CODES) ЯК МЕТОД РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 60-68.

Задорожна, І. Д. (2021) ПОЗИТИВНА МАНІПУЛЯЦІЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 49-51.

Залеський, І. І. and Сафонов, Р. В. and Zaleskyi, I. I. and Safonov, R. V. (2021) ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ КОЛОДЯЗНОЇ ВОДИ НА РІВНЕНСЬКОМУ ПОЛІССІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 38-46.

Залеський, І. І. and Троцюк, В. С. and Майборода, Х. А. and Zaleskyi, I. I. and Trotsіuk, V. S. and Maiboroda, Kh. A. (2021) ЕКОЛОГО-ГОСПОДАРСЬКА КОМПЛЕКСНІСТЬ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ РІВНЕНЩИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 50-60.

Заячківська, О. В. and Хібеба, Б. М. and Zaiachkivska, O. V. and Hibeba, B. M. (2021) ЗОВНІШНІЙ БОРГ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 59-64.

К

Кирилюк, О. А. (2021) ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 52-55.

Клапків, Ю. М. and Вовк, В. М. and Klapkiv, Y. М. and Vovk, V. M. (2021) ЯКІСТЬ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 74-84.

Клим'юк, Ю. Ю. (2021) БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 56-59.

Клименко, Л. В. and Klymenko, L. V. (2021) ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ, МІСІЇ, ЦІЛЕЙ ТА ЗАВДАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 98-110.

Клименко, М. О. and Прищепа, А. М. and Клименко, О. М. and Варжель, О. В. and Klymenko, M. O. and Pryshchepa, A. М. and Klymenko, O. M. and Varzhel, O. V. (2021) ОЦІНКА ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І АГРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 62-79.

Ковальчук, В. А. and Kovalchuk, V. A. (2021) СПОРУДИ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 48-61.

Кожушко, Л. Ф. and Пахаренко, О. В. and Kozhushko, L. F. and Pakharenko, O. V. (2021) ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТА УМОВИ ЇХ ФОРМУВАННЯ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 26-35.

Кожушко, Л. Ф. and Фроленкова, Н. А. and Kozhushko, L. F. and Frolenkova, N. A. (2021) ЛІДЕРСТВО ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 36-48.

Козлюк, А. П. (2021) РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА: ЕЛЕМЕНТИ ТА ЗНАЧЕННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 60-62.

Конарівська, О. Б. and Яковишина, М. С. and Гордійчук, А. О. and Konarivska, O. B. and Yakovyshyna, M. S. and Нordiіchuk, A. O. (2021) СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ДЛЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ КРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 49-58.

Кондрацька, Н. М. and Ковшун, Н. Е. and Дума, В. Л. and Kondratska, N. M. and Kovshun, N. E. and Duma, V. L. (2021) НЕОБАНКІНГ ТА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 59-69.

Коноплицька, А. І. (2021) ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГЕЙМІНГУ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 110-112.

Корнійко, Л. М. and Korniiko, L. M. (2021) ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОБЕЗПЕКИ СЕЛІТЕБНИХ ТЕРИТОРІЙ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 61-71.

Король, Б. О. and Костюкевич, Р. М. and Костюкевич, А. М. and Korol, B. О. and Kostiukevych, R. M. and Kostiukevych, A. M. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ ФАХІВЦІВ-МЕНЕДЖЕРІВ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 70-85.

Костюкевич, Р. М. and Король, Б. О. and Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, R. M. and Korol, B. О. and Kostiukevych, A. M. (2021) КОМУНІКАЦІЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ У ПРОЄКТІ РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 86-100.

Котик, О. В. and Нечипорук, О. В. and Kotyk, O. V. and Nechyporuk, O. V. (2021) КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 101-111.

Котик, О. В. and Хібеба, Б. М. and Kotyk, O. V. and Khibeba, B. M. (2021) КОРПОРАТИВНІ КОНФЛІКТИ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 85-94.

Котик, Р. С. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ГНІЗДУВАННЯ ПРИПУТНЯ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА РІВНОГО. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 30-32.

Кочмарський, В. З. and Костюк, О. П. and Тимейчук, О. Ю. and Kochmarskii, V. Z. and Kostiuk, O. P. and Tymeіchuk, O. Y. (2021) ВІДКЛАДЕННЯ У ВОДОГРІЙНИХ КОТЛАХ ТА ЇХ НАСЛІДКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 57-66.

Красько, З. В. (2021) СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОНТЕРІВ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 117-119.

Кречко, М. Ю. (2021) АНАЛІЗ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 63-66.

Крисак, А. І. and Krysak, A. I. (2021) КРАУДІНВЕСТІНГ – ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 95-102.

Кроль, В. В. and Міщук, В. А. and Krol, V. V. and Mishchuk, V. A. (2021) ОЦІНКА ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 112-121.

Кузло, М. Т. and Гуйван, Є. Ф. and Kuzlo, M. T. and Guivan, E. F. (2021) ОЦІНКА СТАНУ ІСНУЮЧОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ НА ДІЛЯНКИ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 417-427.

Кузьмич, Л. В. and Воропай, Г. В. and Кузьмич, А. А. and Поліщук, В. В. and Кузьмич, С. А. and Kuzmych, L. V. and Voropaі, Н. V. and Kuzmych, A. A. and Polishchuk, V. V. and Kuzmych, S. A. (2021) КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВОДОГОСПОДАРСЬКО- МЕЛІОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 65-75.

Кузьмук, Н. В. (2021) ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК ЕЛЕМЕНТ ОХОРОНИ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ВОДОЙМ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 33-34.

Кучер, Ю. В. (2021) ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ ТЗОВ «АГРОЛІДЕР ЄВРОПА». Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 67-69.

Кушнір, Н. Б. and Костриченко, В. М. and Шандалюк, І. О. and Kushnir, N. B. and Kostryschenko, V. M. and Shandalіuk, I. O. (2021) ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОГО ПОРТФЕЛЯ В ДОСЛІДЖЕННІ ТОВАРООБОРОТУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 122-142.

Кінда, В. В. and Kinda, V. V. (2021) РОБОТА ІЗ ЧАСОВИМИ РЯДАМИ. КОМПОНЕНТИ РЯДІВ ТА СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 259-266.

Кір’янов, В. М. and Kirianov, V. M. (2021) ЗАСТОСУВАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ДЛЯ ОЦІНКИ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ НАДІЙНОСТІ ВООДОГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 88-105.

Л

Левицька, С. О. and Велігурська, А. М. and Levytska, S. O. and Velihurska, A. M. (2021) УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СУБ’ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 143-156.

Левицька, С. О. and Лівенда, К. О. and Levytska, S. O. and Livenda, K. O. (2021) ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСФЕРТНИХ ЦІН НА ЗАСАДАХ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 157-173.

Лук’янчук, О. П. and Lukianchuk, O. Р. (2021) АНАЛІЗ ТЯГОВОГО ОПОРУ БАГАТОЯРУСНОГО ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧА ПРИ РІЗНІЙ КОМПОНОВЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 158-167.

Лустюк, М. І. (2021) ПРИНЦИПИ ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ОТГ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ (НА ПРИКЛАДІ БІЛОКРИНИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 7-10.

Ляхович, О. О. and Середюк, О. С. and Liakhovych, O. O. and Serediuk, O. S. (2021) МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 103-113.

Лівенда, К. О. (2021) ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МІСЦЕВОГО РІВНЯ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 75-77.

Літковець, С. П. and Litkovets, S. P. (2021) ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ БАГАТОКООРДИНАТНОГО КЕРУВАННЯ СТАТИЧНИМ ТИРИСТОРНИМ КОМПЕНСАТОРОМ З ПРИМУСОВОЮ КОМУТАЦІЄЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 380-393.

Ліхо, О. А. and Гакало, О. І. and Likho, O. A. and Hakalo, O. I. (2021) ФОРМУВАННЯ ЗОН ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД НІТРАТАМИ НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 72-83.

М

Магей, А. С. and Maheі, A. S. (2021) ПАЛАЦ ВІТОСЛАВСЬКИХ–ЛЬВОВИХ – ПЕРЛИНА ПОДІЛЬСЬКОЇ НЕОГОТИЧНОЇ САДИБНОЇ АРХІТЕКТУРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 35-47.

Макарець, М. В. (2021) РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 113-116.

Макарчук, О. В. and Нестеренко, В. П. and Романовський, О. Л. and Карплюк, В. Р. and Makarchuk, O. V. and Nesterenko, V. P. and Romanovskyі, O. L. and Karplіuk, V. R. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ І ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІБРОСНАРЯДА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЩІЛИН У ҐРУНТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 47-56.

Маланчук, Л. О. and Данилюк, А. В. and Malanchuk, L. О. and Danyliuk, A. V. (2021) АНАЛІЗ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 174-182.

Марчук, А. В. (2021) УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЙТИНГАХ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 78-79.

Мельник, Л. М. and Melnyk, L. M. (2021) ОЦІНКА ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 183-194.

Михальчук, С. О. (2021) ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ У ЗДІЙСНЕННІ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 120-122.

Мороз, О. С. and Moroz, O. S. (2021) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ЗБОРІ УРОЖАЮ ПЛОДОВИХ І ЯГІДНИХ КУЛЬТУР В САДАХ ІНТЕНСИВНОГО САДІВНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 119-133.

Мороз, О. Т. and Клименко, В. О. and Бєдунков, Н. В. and Moroz, O. T. and Klymenko, V. O. and Biedunkov, Н. V. (2021) СПЕЦИФІКА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 80-92.

Мороз, О. Т. and Клименко, В. О. and Шур, Т. М. and Moroz, O. T. and Klymenko, V. O. and Shur, T. М. (2021) АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ПРИНЦИПІВ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 84-97.

Морозов, Ю. В. and Morozov, Y. V. (2021) ПЕРЕВІРКА ТА ТЕСТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ НОРМАЛІЗОВАНОЇ РЕГРЕСІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 89-103.

Мосійчук, Я. Б. and Mosiichuk, Ya. B. (2021) ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОЧИЩЕНИХ СТІЧНИХ ВОД ТА ОСАДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 104-116.

Мошинський, В. С. and Клименко, Л. В. and Moshynskyi, V. S. and Klymenko, L. V. (2021) ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ НА ФОРМУВАННЯ ЗАСАД СТАЛОГО РОЗВИТКУ СЕРЕДНІХ МІСТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 93-111.

Міклуха, О. Л. and Позняковська, Н. М. and Mikluha, O. L. and Pozniakovska, N. M. (2021) АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ: ЦИФРОВА ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 195-206.

Мілаш, Т. О. and Ліпянін, В. А. and Струк, Ж. М. and Milash, T. A. and Lipіanin, V. A. and Struk, Zh. M. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕЛЕНОГО РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ НА ПРИКЛАДІ СВІТОВОГО ДОСВІД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 50-59.

Міщенко, О. Д. and Чередніченко, П. П. and Mischenko, O. D. and Cherednichenko, P. P. (2021) ПРО РОЗШИРЕННЯ ІНФОРМОВАНОСТІ В ГАЛУЗІ МІСТОБУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 20-26.

Міщук, Г. Ю. and Неверковець, А. В. and Mishchuk, H. Yu. and Neverkovets, A. V. (2021) ЕКОНОМІКА «НОВОЇ НОРМАЛЬНОСТІ»: ОЦІНКА ЗМІН В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 207-219.

Н

НУВГП, . (2021) Вісник НУВГП. Економічні науки. НУВГП, Рівне. ISBN 2306-5478

НУВГП, . (2021) Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем. НУВГП, Рівне.

НУВГП, . (2021) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(93). - 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(93). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(93). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(93). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(93). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(93). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(93). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(93). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Зміст - Студентський вісник НУВГП. Вип. 2(16). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Содержание - Студентський вісник НУВГП. Вип. 2(16). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Титулка - Студентський вісник НУВГП. Вип. 2(16). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Содержание - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) ТЕЗИ УЧАСНИКІВ ПІДСУМКОВОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ВІДЕО-КОНФЕРЕНЦІЇ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» (20–22 квітня 2021 року). НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-492-8

НУВГП, . (2021) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(95). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(95). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(95). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(95). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. 3(95). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. 3(95). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Титулка - Вісник НУВГП. Технічні науки. 3(95). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(96). НУВГП, Рівне. ISBN 2306-5478

НУВГП, . (2021) Содержание - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(95). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Content - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Content - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. 3(95). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(93). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Content - Студентський вісник НУВГП. Вип. 2(16). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Content -Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(93). 2021. [Файли]

Наумчук, О. М. and Сидорчук, Б. П. and Мазурек, П. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В М. РІВНОМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 370-379.

Никитюк, П. А. and Никитюк, Ю. А. and Nіkіtуuk, P. A. and Nіkіtуuk, Yu. A. (2021) ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ПРИРОДНИХ ВОДОЙМ ЗА ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИННИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВ РІЗНОЇ ПОТУЖНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 112-127.

О

Окач, С. О. (2021) РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОБІЗНЕСУ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 80-82.

Оксенчук, С. І. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ. Ст (2(16)). pp. 83-85.

Олійник, О. О. and Міщук, В. А. and Oliinyk, O. O. and Mishchuk, V. A. (2021) АНАЛІТИКА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 220-229.

Онищенко, А. М. and Ковальчук, В. В. and Гібаленко, О. М. and Шалінський, В. В. and Чиженко, Н. П. and Гаркуша, М. В. and Onyshchenko, A. М. and Kovalchuk, V. V. and Нibalenko, O. М. and Shalinskyі, V. V. and Chуzhenko, N. Р. and Harkusha, M. V. (2021) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ АВАНКАМЕРИ ПРОЇЗДУ ГРЕБЛІ «ДНІПРОВСЬКА ГЕС». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 26-38.

Осадча, О. О. and Павелко, О. В. and Osadcha, O. O. and Pavelko, O. V. (2021) МІКРОРІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ОБЛІКОВИЙ СУПРОВІД І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 127-137.

Осетрін, М. М. and Osetrin, M. M. (2021) ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ЗА НАПРЯМОМ «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО І ГОСПОДАРСТВО». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 3-7.

Осетрін, М. М. and Костенко, Н. П. and Osetrin, M. M. and Kostenko, N. Р. (2021) ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ЕНЕРГОВИТРАТ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ В СИСТЕМІ ОЦІНКИ РІВНІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ МІСТА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 41-49.

Осетрін, М. М. and Тарасюк, В. П. and Беспалов, Д. О. and Дорош, М. І. and Osetrin, М. М. and Tarasiuk, V. P. and Bespalov, D. O. and Dorosh, M. I. (2021) ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТНОГО МАКРОМОДЕЛЮВАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 81-87.

П

Павелко, О. В. and Велігурська, А. М. and Лівенда, К. О. and Pavelko, O. V. and Velihurska, A. M. and Livenda, K. O. (2021) ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПАЛИВА ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ СЛІДОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 101-119.

Павелко, О. В. and Гарапко, Н. І. and Pavelko, O. V. and Нarapko, N. I. (2021) ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЯК КЛЮЧОВЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 138-155.

Павелко, О. В. and Гарапко, Н. І. and Pavelko, O. V. and Нarapko, N. I. (2021) ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЯК КЛЮЧОВЕ ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 138-155.

Павелко, О. В. and Романець, О. В. and Чабар, Ю. О. and Pavelko, O. V. and Romanets, O. V. and Chabar, Y. O. (2021) ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 245-267.

Пахаренко, О. В. and Pakharenko, O. V. (2021) ЕЛЕМЕНТИ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ЗНАЧЕННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 268-274.

Петрухіна, В. А. (2021) НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 86-88.

Полтавченко, Т. В. and Буднік, З. М. and Стецюк, Л. М. and Антонюк, Р. А. and Poltavchenko, T. V. and Budnik, Z. M. and Stetsiuk, L. M. and Antoniuk, R. А. (2021) ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОШИРЕННЯ ТРЕМАТОДОЗІВ ІХТІОФАУНИ МЛИНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 14-24.

Потапчук, І. В. and Potapchuk, I. V. (2021) ПРОЄКТУВАННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ В МІСТАХ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА РІВНЕ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 23-34.

Похильчук, І. О. and Тимейчук, О. Ю. and Костюк, О. П. and Pokhylchuk, I. O. and Tуmeіchuk, O. Yu. and Kostiuk, O. P. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИТІКАННЯ РІДИНИ ІЗ ВЕРТИКАЛЬНО РОЗМІЩЕНОЇ ПОРОЖНИНИ ДЕТАЛІ, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 106-116.

Пупенко, А. І. (2021) ФЕНОМЕН ДЕЗІНФОРМАЦІЇ: СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 136-139.

Піліпака, Л. М. and Андрусик, А. О. and Pilipaka, L. M. and Andrusyk, A. O. (2021) ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ІНФРАСТРУКТУРИ ЛЕГКОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 88-96.

Р

Радько, А. О. and Ковшун, Н. Е. and Мельник, І. В. and Radko, A. О. and Kovshun, N. E. and Melnуk, I. B. (2021) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ МЕНЕДЖМЕНТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 120-130.

Рокочинський, А. М. and Волк, П. П. and Приходько, Н. В. and Деревягіна, Н. І. and Rokochуnskyi, A. M. and Volk, P. P. and Prykhodko, N. V. and Derevіahina, N. I. (2021) ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ, ЇХ ЗМІН ТА ВПЛИВ НА ЗАГАЛЬНИЙ ПРИРОДНО-МЕЛІОРАТИВНИЙ РЕЖИМ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 48-64.

Рокочинський, А. М. and Сташук, В. А. and Rokochуnskyi, A. M. and Stashuk, V. А. (2021) ВІДНОВЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ОСУШУВАНИХ ҐРУНТІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ГЛИБОКОГО АГРОМЕЛІОРАТИВНОГО РОЗПУШУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 161-170.

Рокочинський, А. М. and Сташук, В. А. and Волк, П. П. and Кожушко, Л. Ф. and Rokochynskyi, A. M. and Stashuk, V. А. and Volk, P. P. and Kozhushko, L. F. (2021) ФОРМУВАННЯ МОДУЛІВ ВОДОПОДАЧІ ТА ЇХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ЗВОЛОЖЕННІ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ У ЗМІННИХ КЛІМАТИЧНИХ ТА АГРОМЕЛІОРАТИВНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 75-87.

Романець, О. В. (2021) СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ НУВГП. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 89-91.

Романюк, В. В. and Супрунюк, В. В. and Безнюк, Л. І. and Romaniuk, V. V. and Supruniuk, V. V. and Bezniuk, L. I. (2021) НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН НЕРОЗРІЗНИХ ПЕРФОРОВАНИХ БАЛОК БІЛЯ ПРОМІЖНИХ ОПОР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 405-416.

С

Самолюк, Н. М. and Samoliuk, N. M. (2021) SOFT ТА HARD SKILLS НА РИНКУ ПРАЦІ: СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 275-294.

Самолюк, Н. М. and Міщук, В. А. and Samoliuk, N. M. and Mishchuk, V. A. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ БРЕНДУ РОБОТОДАВЦЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 156-167.

Самолюк, Н. М. and Міщук, В. А. and Samoliuk, N. M. and Mishchuk, V. A. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ БРЕНДУ РОБОТОДАВЦЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 156-167.

Серілко, Л. С. and Сасюк, З. К. and Серілко, Д. Л. and Сиротинський, О. А. and Приндюк, К. Р. and Serilko, L. S. and Sasiuk, Z. K. and Serilko, D. L. and Sуrotуnskyі, O. А. and Pryndiuk, K. R. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З ПЕРЕТВОРЕНИМ СУХИМ ТЕРТЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 172-183.

Сиротинський, О. А. and Серілко, Д. Л. and Серілко, Л. С. and Syrotynskyі, O. A. and Serilko, D. L. and Serilko, L. S. (2021) ТЕХНІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВНЕСЕННЯ МЕЛІОРАНТІВ МАШИНОЮ МВМ-10. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 160-171.

Сиротинський, О. А. and Сиротинська, А. П. and Мельник, Л. В. and Syrotynskyi, О. А. and Syrotynska, A. P. and Melnyk, L. V. (2021) АВТОМАТИЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 295-304.

Скаковська, С. С. and Клим’юк, Ю. Ю. and Skakovska, S. S. and Klymiuk, Y. Y. (2021) РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 166-177.

Скаковська, С. С. and Клим’юк, Ю. Ю. and Skakovska, S. S. and Klymiuk, Y. Y. (2021) РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 168-177.

Скаковська, С. С. and Савіна, Н. Б. and Skakovska, S. S. and Savina, N. B. (2021) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 305-315.

Скаковська, С. С. and Ширко, Б. Ф. and Skakovska, S. S. and Shyrko, B. F. (2021) КРИТЕРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 316-327.

Скрипчук, П. М. and Шпак, Г. М. and Трохлюк, Т. М. and Skrypchuk, P. M. and Shpak, H. M. and Trokhlіuk, T. М. (2021) ПОВОДЖЕННЯ З ПОБІЧНИМИ ПРОДУКТАМИ В ЕКОНОМІЦІ: БІСНЕС-ПРОЦЕСИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 178-187.

Скрипчук, П. М. and Шпак, Г. М. and Трохлюк, Т. М. and Skrypchuk, P. M. and Shpak, H. M. and Trokhlіuk, T. М. (2021) ПОВОДЖЕННЯ З ПОБІЧНИМИ ПРОДУКТАМИ В ЕКОНОМІЦІ: БІСНЕС-ПРОЦЕСИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 178-187.

Смикова, Є. Ф. (2021) АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВІТЧИЗНЯНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ НА ОСНОВІ ІНДЕКСУ ПФТС. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 92-94.

Сокол, А. А. (2021) ПАСИВНИЙ БУДИНОК: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 11-14.

Стадник, О. С. and Пікула, М. В. and Ігнатюк, Р. М. and Пахаренко, В. Л. and Морозюк, С. В. and Stadnyk, O. S. and Pikula, M. V. and Ihnatiuk, R. M. and Pakharenko, V. L. and Morozіuk, S. V. (2021) ВИКОРИСТАННЯ САЕ-СИСТЕМ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОВІТРЯНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 29-37.

Стасюк, Б. Б. and Stasiuk, B. B. (2021) ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІСЬКИХ РІШЕНЬ ПРИ ВИБОРІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ, ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 131-145.

Стахів, О. А. and Заводний, Я. І. and Stakhiv, О. А. and Zavodnyi, Ya. I. (2021) ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА РОЗВИТОК ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УСПІХУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 328-339.

Сташук, В. А. and Рокочинський, А. М. and Турченюк, В. О. and Stashuk, V. А. and Rokochуnskyi, A. M. and Turcheniuk, V. О. (2021) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ПІВДНЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 148-160.

Стріла, І. В. (2021) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ТА ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 123-125.

Стрілець, О. Р. and Strilets, O. R. (2021) АЛГОРИТМ ПРОЄКТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ЗМІНИ ШВИДКОСТІ ЧЕРЕЗ СОНЯЧНЕ КОЛЕСО ЗУБЧАСТОГО ДИФЕРЕНЦІАЛА З ЗАМКНУТОЮ ГІДРОСИСТЕМОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 194-216.

Стрілець, О. Р. and Андрушков, В. І. and Стрілець, В. М. and Клюйко, В. В. and Шкадюк, Д. О. and Strilets, O. R. and Andrushkov, V. I. and Strilets, V. M. and Kliuiko, V. V. and Shkadiuk, D. O. (2021) Будова, принцип роботи та розрахунки муфти пружної двосторонньої. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 168-186.

Судук, О. Ю. and Suduk, O. Y. (2021) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЛАЙФ-МЕНЕДЖМЕНТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 340-348.

Судук, О. Ю. and Suduk, O. Y. (2021) САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО БРЕНДУ ОСОБИСТОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 349-356.

Сунічук, С. В. and Sunichuk, S. V. (2021) ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СПОРУДИ «ГРАНІТНА НАБЕРЕЖНА» НА Р. ДНІПРО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 39-47.

Т

Тихончук, Л. Х. and Чубок, Т. О. and Tykhonchuk, L. Kh. and Chubok, T. O. (2021) ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 146-156.

Ткачук, М. М. and Турченюк, В. О. and Шинкарук, Л. А. and Ткачук, Л. Р. and Tkachuk, M. M. and Turcheniuk, V. О. and Shуnkaruk, L. A. and Tkachuk, L. R. (2021) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ НА ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМАХ ІННОВАЦІЙНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 106-116.

Ткачук, О. А. and Ярута, Я. В. and Tkachuk, O. A. and Yaruta, Y. V. (2021) МІСТОБУДІВНА ОЦІНКА СПОРУД РЕГУЛЮВАННЯ ДОЩОВОГО СТОКУ В УМОВАХ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 8-19.

Ткачук, С. О. and Олійник, О. О. and Кучерова, А. В. and Tkachuk, S. О. and Oliіnyk, O. O. and Kucherova, A. V. (2021) ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ НОВИХ СОРТІВ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЗА ВНЕСЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ НОРМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 111-118.

Токар, І. В. (2021) ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ПОЛИВУ ПАРКОВИХ ЗОН В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 18-21.

Трач, Ю. П. and Trach, Y. P. (2021) ТОЧКА НУЛЬОВОГО ЗАРЯДУ ТА КІНЕТИКА СОРБЦІЇ ІОНІВ Mn2+ ЦЕОЛІТОМ СОКИРНИЦЬКОГО РОДОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 355-369.

Тригуб, Р. М. and Trуhub, R. М. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ОСВОЄННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 106-113.

Туровська, Г. І. and Turovska, H. I. (2021) ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА З АНАЛІЗОМ ПОТЕНЦІЙНИХ РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ПРАЦЮЮЧИХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 316-327.

Ф

Федонюк, В. В. and Мерленко, І. М. and Федонюк, М. А. and Бондарчук, С. П. and Ковальчук, Н. С. and Вознюк, С. Т. and Fedonіuk, V. V. and Merlenko, I. M. and Fedonіuk, N. A. and Bondarchuk, S. P. and Kovalchuk, N. S. and Vozniuk, S. T. (2021) ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОГО ВПЛИВУ РІЛЬНИЦТВА У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 128-144.

Фроленкова, Н. А. and Frolenkova, N. A. (2021) УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ЕЛЕКТРОННОГО РИНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 203-212.

Фроленкова, Н. А. and Frolenkova, N. A. (2021) УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ЕЛЕКТРОННОГО РИНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 203-212.

Фроленкова, Н. А. and Frolenkova, N. A. (2021) МЕНЕДЖМЕНТ НА РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ: ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВИХ ПРОЦЕСІВ ТА СУЧАСНА ІНФРАСТРУКТУРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 366-376.

Філіпович, Ю. Ю. and Сунічук, С. В. and Filipovych, Y. Y. and Sunichuk, S. V. (2021) ЕНЕРГО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ВАКУУМНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 17-28.

Філіпович, Ю. Ю. and Сунічук, С. В. and Filipovych, Yu. Yu. and Sunichuk, S. V. (2021) РОЗРАХУНОК ЧАСУ ЗАЛИВУ ВОДОЮ ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСА З УРАХУВАННЯМ ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ УСМОКТУВАЛЬНОЇ ТРУБИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 15-25.

Х

Хлапук, М. М. and Безусяк, О. В. and Волк, Л. Р. and Khlapuk, M. М. and BezusіaK, O. V. and Volk, L. R. (2021) ДО ТЕОРІЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ПОТОКУ В ТРУБОПРОВОДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 76-92.

Хібеба, Б. М. (2021) РОЛЬ ТЕХНОПАРКІВ В АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 95-97.

Ц

Царук, В. О. (2021) ОФШОРИЗАЦІЯ: ПОНЯТТЯ ОФШОРНИХ ЗОН, ОСОБЛИВОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 98-101.

Ч

Чабар, Ю. О. (2021) SWOT-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ НАПРЯМІВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ПРИКЛАДІ МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 102-105.

Чикун, Т. М. (2021) ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Студентський вісник НУВГП (2(16)). pp. 126-129.

Ш

Шидловська, О. В. and Шпаковська, О. М. and Шумінський, В. Д. and Хлапук, М. М. and Shydlovska, O. V. and Shpakovska, О. М. and Shumіnskyі, V. D. and Khlapuk, M. М. (2021) УТОЧНЕННЯ ДЕФОРМАТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ҐРУНТІВ МОДЕЛЮВАННЯМ ОСІДАННЯ ПАЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 3-15.

Шило, Ж. С. and Полюхович, В. Ф. and Shylo, Z. S. and Polіukhovуch, V. F. (2021) ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 213-225.

Шило, Ж. С. and Полюхович, В. Ф. and Shylo, Z. S. and Polіukhovуch, V. F. (2021) ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 213-225.

Шинкарук, Л. А. and Волк, Л. Р. and Вечер, В. В. and Shynkaruk, L. А. and Volk, L. R. and Vecher, V. V. (2021) ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ РЕГУЛЯЦІЙНО-ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ БІЛЯ МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ НА РІЧЦІ ТИСА В УМОВАХ РІЗКИХ ЗМІН КЛІМАТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 3-14.

Шолудько, М. В. and Шолудько, М. М. and Sholudko, M. V. and Sholudko, M. M. (2021) АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЛІ РІВНЕНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 1 ІМЕНІ М. В. ЛИСЕНКА НА ВУЛ. 16 ЛИПНЯ, 22 У М. РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 62-74.

Шпак, Г. М. and Shpak, H. M. (2021) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИТИВНОГО БАЛАНСУ NPK У ГРУНТІ ЗА ОРГАНІЧНИХ І ТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 146-159.

Шпортько, О. В. and Шпортько, Л. В. and Бомба, А. Я. and Shportko, A. V. and Shportko, L. V. and Bomba, А. Ya. (2021) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СЛОВНИКОВИХ МЕТОДІВ КОМПРЕСІЇ ДЛЯ ПРОГРЕСУЮЧОГО ІЄРАРХІЧНОГО СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ БЕЗ ВТРАТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 130-145.

Ю

Юрчик, Г. М. and Yurchyk, H. M. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 226-239.

Юрчик, Г. М. and Yurchyk, H. M. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 226-239.

Я

Якимчук, А. Ю. and Yakymchuk, A. Y. (2021) СТРАТЕГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 240-254.

Якимчук, А. Ю. and Yakymchuk, A. Yu. (2021) СТРАТЕГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 240-254.

Яковишина, М. С. and Конарівська, О. Б. and Громаченко, К. Ю. and Коротун, О. П. and Yakovyshyna, M. S. and Konarivska, O. B. and Gromachenko, K. Yu. and Korotun, O. Р. (2021) ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗЕВОГО МУЗЕЮ ЯК ФОРМИ ПРОМОЦІЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ МІСТА РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 169-183.

Янчук, О. Є. and Трохимець, С. М. and Дмитрів, О. П. and Yanchuk, O. Ye. and Trokhymets, S. M. and Dmytriv, O. Р. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ СТВОРЕНИХ ЗА ФОТОЗОБРАЖЕННЯМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 248-258.

Янчук, О. Є. and Шульган, Р. Б. and Дець, Т. І. and Yanchuk, O. Ye. and Shulhan, R. B. and Dets, T. I. (2021) ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 237-247.

Ястремський, С. В. and Пікула, М. В. and Yastremskyі, S. V. and Pikula, M. V. (2021) ПАРАМЕТРИЧНІ РОЗРАХУНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ З ЕЛЕКТРОКЕРОВАНОЮ ГІДРОПРИВІДНОЮ НАСОС-ФОРСУНКОЮ, УКОМПЛЕКТОВАНОЮ ВУЗЛОМ ЗАТРИМКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 187-193.

This list was generated on Sun Jul 3 00:03:17 2022 UTC.