Items where Subject is "Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: З | К | М | О | П | С | Т | Ш | Я
Number of items: 78.

З

03-10-21 Зощук, В. О. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальностей 051 «Економіка (Економічна кібернетика)», 051 «Економіка (Бізнес аналітика та управління персоналом і економіка праці)», 292 «Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу)», 281 «Публічне управління та адміністрування», 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-107 Зощук, В. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «LIFE SAFETY AND CIVIL PROTECTION» speciality 053 «Psychology». [Робочі програми]

К

06-10-13S Клинова-Дацюк, Г. Д. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» ОПП, 053. Спеціальність «Психологія». [Силабус]

07-03-160 Кочубей, А. В. (2020) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень у галузі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-46М Кушнір, О. О. and Кушнір, В. П. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Математична статистика. Математичні методи в психології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

М

06-10-37 Малевич, Л. Д. and Шийка, С. В (2020) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальності 053 «Психологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

О

07-03-252 Оксентюк, Н. В. (2020) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». [Методичне забезпечення]

07-03-124 Оксентюк, Н. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи коучінгу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Психологія» за спеціальністю 053 «Психологія». Program of the Discipline "BASICS OF COACHING" specialt 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-121 Оксентюк, Н. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Практична психологія в маркетингу та рекламі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» за спеціальністю 053 «Психологія». Program of the Discipline "PRACTICAL PSYCHOLOGY IN MARKETING AND ADVERTISING" specialt 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-154 Оксентюк, Н. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія реклами» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Психологія» за спеціальністю 053 «Психологія». Program of the Discipline "PSYCHOLOGY ADVERTISING" specialt 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-122 Оксентюк, Н. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Проективні методики дослідження особистості» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності Психологія. Program of the Discipline PROJECTIVE METHODS FOR THE STUDY OF PERSONALITY for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-123 Оксентюк, Н. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Техніки соціально-психологічного тренінгу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності "Психологія". Program of the Discipline "TECHNIQUES OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING" for applicants of Bachelor level of education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

Оксентюк, Н. В. and Oksentiuk, N. V. (2020) Основи психологічного консультування (укр.) Basics of psychological counseling (en.). [Опис дисципліни]

Оксентюк, Н. В. and Oksentiuk, N. V. (2020) Основи коучінгу (укр.) Coaching (en.). [Опис дисципліни]

Оксентюк, Н. В. and Oksentiuk, N. V. (2020) Організаційний коучінг (укр.) Organizational coaching (en.). [Опис дисципліни]

Оксентюк, Н. В. and Oksentiuk, N. V. (2020) Практична психологія в маркетингу та рекламі (укр.) Practical Psychology in Marketing and Advertising (en.). [Опис дисципліни]

Оксентюк, Н. В. and Oksentiuk, N. V. (2020) Проективні методи дослідження особистості (укр.) Projective methods for the study of personality (en.). [Опис дисципліни]

Оксентюк, Н. В. and Oksentiuk, N. V. (2020) Малюнкові методи в психології (укр.) Projective methods of personality research (en.). [Опис дисципліни]

Оксентюк, Н. В. and Oksentiuk, N. V. (2020) Психологія реклами (укр.) Projective methods of personality research (en.). [Опис дисципліни]

Оксентюк, Н. В. and Oksentiuk, N. V. (2020) Техніки соціально-психологічного тренінгу (укр.) Techniques of social-psychological training (en.). [Опис дисципліни]

Оксентюк, Н. В. and Ставицький, О. О. and Шпак, С. Г. and Смольська, Л. М. and Примачок, Л. Л. (2020) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ПСИХОЛОГІЯ" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". Кваліфікація: бакалавр з психології. [Освітні програми]

06-05-84М Олійник, Олена Олександрівна (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління і адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини» (змістовий модуль 1 «Соціальна відповідальність: сутність, напрями, інструменти реалізації», змістовий модуль 3 «Соціальна відповідальність перед зовнішніми стейкхолдерами») денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-07S Олійник, Олена Олександрівна and Туровська, Г. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». [Силабус]

П

06-03-80 Подлевський, А. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи бізнесу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. Program of the discipline "BUSINESS BASICS" specialt 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-240 Примачок, Л. Л. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Психологія здоров’я» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-241 Примачок, Л. Л. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Корекційна психологія» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-140 Примачок, Л. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Медична психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «MEDICAL PSYCHOLOGY» for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-128 Примачок, Л. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Корекційна психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності «Психологія». Program of the Discipline CORRECTIVE PSYCHOLOGY for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-127 Примачок, Л. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія здоров’я» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності «Психологія». Program of the Discipline HEALTH PSYCHOLOGY for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-139 Примачок, Л. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Дитяча психологія та психотерапія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності «Психологія». Program of the discipline "CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY" for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-126 Примачок, Л. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія соціальної роботи» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності «Психологія». Program of the discipline "PSYCHOLOGY OF SOCIAL WORK" for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-148 Примачок, Л. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія соматичних хворих» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Психологія» спеціальності «Психологія». Program of the discipline "PSYCHOLOGY OF SOMATIC PATIENTS" for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

Примачок, Л. Л. and Prymachok, L. L. (2020) Дитяча психологія та психотерапія (укр.) Child Psychology and Psychotherapy (en.). [Опис дисципліни]

Примачок, Л. Л. and Prymachok, L. L. (2020) Основи психології (укр.) Fundamentals of psychology (en.). [Опис дисципліни]

Примачок, Л. Л. and Prymachok, L. L. (2020) Медична психологія(укр.) MEDICAL PSYCHOLOGY (en.). [Опис дисципліни]

Примачок, Л. Л. and Prymachok, L. L. (2020) Психологія соціальної роботи (укр.) Psychology of social work (en.). [Опис дисципліни]

Примачок, Л. Л. and Prymachok, L. L. (2020) Психологія соматичних хворих (укр.) Psychology of somatic patients (en.). [Опис дисципліни]

С

07-03-12S Сокаль, В. А. (2020) Силабус навчальної дисципліни “АРТ-педагогіка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня, спеціальності 053 "Психологія" освітньо-професійної програми "Психологія". [Силабус]

07-03-142 Сокаль, В. А. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка» для ОПП здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 053 "Психологія". Program of the discipline "PEDAGOGY" specialty 053 "Psychology ". [Робочі програми]

07-03-257 Сокаль, В. А. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-169М Сокаль, В. А. (2020) Курс лекцій з навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-254 Ставицький, О. О. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Політична психологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-251 Ставицький, О. О. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психологія праці та організаційна психологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-258 Ставицький, О. О. (2020) Методичні вказівки до навчальної, виробничої та переддипломної практик для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної і заочної форми навчання. for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology" full-time and correspondence forms of study. [Методичне забезпечення]

07-03-155 Ставицький, О. О. (2020) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ" для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Program of the discipline "SOCIAL PSYCHOLOGY. PSYCHOLOGY OF SOCIAL WORK" for applicants and (bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

07-03-137 Ставицький, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 Психологія. Program of the Discipline LABOR PSYCHOLOGY AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

07-03-136 Ставицький, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 Психологія. Program of the Discipline LEGAL PSYCHOLOGY for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

07-03-138 Ставицький, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 Психологія. Program of the Discipline POLITICAL PSYCHOLOGY for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

Ставицький, О. О. and Stavitskyі, O. O. (2020) Виробнича практика (укр.) Internship (en.). [Опис дисципліни]

Ставицький, О. О. and Stavitskyі, O. O. (2020) Психологія праці та організаційна психологія (укр.) Labor psychology and organizational psychology (en.). [Опис дисципліни]

Ставицький, О. О. and Stavitskyі, O. O. (2020) Юридична психологія (укр.) Legal psychology (en.). [Опис дисципліни]

Ставицький, О. О. and Stavitskyі, O. O. (2020) Політична психологія (укр.) Political psychology (en.). [Опис дисципліни]

Ставицький, О. О. and Stavitskyі, O. O. (2020) Переддипломна практика (укр.) Pre-diploma practice (en.). [Опис дисципліни]

Ставицький, О. О. and Stavitskyі, O. O. (2020) Психологічна практика (навчальна практика) (укр.) Psychological practice (educational practice) (en.). [Опис дисципліни]

Ставицький, О. О. and Stavitskyі, O. O. (2020) Соціальна психологія. Психологія соціальної роботи.SOCIAL PSYCHOLOGY. PSYCHOLOGY OF SOCIAL WORK. [Опис дисципліни]

Ставицький, О. О. and Stavitskyі, O. O. (2020) Кризова психологія (укр.) Сrisis psychology (en.). [Опис дисципліни]

Ставицький, О. О. and Оксентюк, Н. В. and Шпак, С. Г. (2020) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ПСИХОЛОГІЯ" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". Кваліфікація: магістр психології. [Освітні програми]

Т

03-10-55М Туровська, Г. І. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» за змістовим модулем «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами зі спеціальностей 011 «Освітні педагогічні науки», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ш

06-07-23 Шадюк, Т. А. (2020) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Етика і естетика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності Психологія. Program of the discipline "ETHICS AND AESTHETICS" for applicants of bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07- 03 -146 Шевчук, Т. Є. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціалізація особистості» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Programofthe Discipline Socialization of personality for first-time (bachelor) education recipients specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

07-03-147 Шевчук, Т. Є. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми соціальної політики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Programofthe Discipline CURRENT SOCIAL POLICY PROBLEMS for first-time (bachelor) education recipients specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

Шевчук, Т. Є. and Shevchuk, T. E. (2020) Психологічні основи ергономіки.Psychological bases of ergonomics. [Опис дисципліни]

Шевчук, Т. Є. and Shevchuk, T. Ye. (2020) Актуальні проблеми соціальної політики (укр.) Current issues of social policy (en.). [Опис дисципліни]

Шевчук, Т. Є. and Shevchuk, T. Ye. (2020) Соціалізація особистості (укр.) Socialization of personality (en.). [Опис дисципліни]

07-03-249 Шпак, С. Г. (2020) Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія сім’ї» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-260 Шпак, С. Г. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Арт-терапія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «ART THERAPY» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-151 Шпак, С. Г. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Малюнкові методи в психології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «IMAGE METHODS IN PSYCHOLOGY» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-259 Шпак, С. Г. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Патопсихологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «PATH-PSYCHOLOGY» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

07-03-157 Шпак, С. Г. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія особистісного розвитку» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the discipline «PSYCHOLOGY OF PERSONALITY DEVELOPMENT» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

Шпак, С. Г. and Shpak, S. H. (2020) Арт-терапія (укр.) Art-therapy (en.). [Опис дисципліни]

Шпак, С. Г. and Shpak, S. H. (2020) Основи сексології (укр.) The Basics Sexology (en.). [Опис дисципліни]

Шпак, С. Г. and Shpak, S. H. (2020) Патопсихологія (укр.) Pathopsychology (en.). [Опис дисципліни]

Шпак, С. Г. and Shpak, S. H. (2020) Малюнкові методи в психології.Projective methods of personality research. [Опис дисципліни]

Шпак, С. Г. and Shpak, S. H. (2020) Психологія сім′ї (укр.) Psychology Family (en.). [Опис дисципліни]

Шпак, С. Г. and Shpak, S. H. (2020) Психологія особистісного розвитку.Psychology of personal development. [Опис дисципліни]

Шпак, С. Г. and Shpak, S. H. (2020) Основи психотерапії (укр.) The basics of psychotherapy (en.). [Опис дисципліни]

Я

07-03-153 Якубовська, С. С. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління в публічній сфері» для здобувачів І (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT ІN THE PUBLSK SPHERE» for applicants for the first (bachelor) level of education of specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

Якубовська, С. С. and Yakubovska, S. S. (2020) Психологія управління в публічній сфері.Psychology of management in the public sphere. [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed May 29 15:46:29 2024 UTC.