Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | S | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я
Number of items: 844.

K

Koval, S.I. and Kosolapova, E. V. and Коваль, С.І. and Косолапова, Е. В. (2015) ВПЛИВ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ НА ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ ТА ЇХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 94-104.

S

Savinа, N. B. and Malchik, M. V. and Савіна, Н. Б. and Мальчик, М. В. (2015) Modeling of the marketing business-processes under the industrial enterprise's competitiveness reflexive control. Варшава. pp. 219-226.

Є

Євтушенко, С. І. and Yevtushenko, S. I. (2015) ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СПОСОБІВ ВИДАЛЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 295-301.

Євтушик, Ю. О. and Чернецька, І. В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРЕСУ НА ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 71-73.

І

Іващук, Я. Г. and Ivashchuk, Y. G. (2015) АЛГОРИТМИ НАЙКРАЩОГО РІВНОМІРНОГО НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ЕЛЕМЕНТАМИ ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИХ КЛАСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 212-216.

Ігнатюк, Р. М. and Ігнатюк, О. Ю. and Ihnatiuk, R. M. and Ihnatiuk, О. Y. (2015) Професійне спрямування в середній освіті як основа майбутнього вибору професії. Технології навчання (15). pp. 147-153.

Ільчук, Д. and Ilchuk, D. (2015) Ремонтні технології і збільшення життєвого циклу виробу. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 22-23.

07-01-14 Іщенко, О. М. and Приступлюк, В. Л. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика складання кримінально-процесуальних документів» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

А

Акімов, О. О. (2015) МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Пубічне урядування (1). pp. 9-22.

Акімов, О. О. (2015) СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ. Публічне адміністрування: теорія та практика (1(13)).

Акімов, О. О. (2015) Особливості формування професійних компетентностей державного службовця в контексті євроінтеграції України. Державне управління та місцеве самоврядування (1). pp. 207-217.

Акімов, О. О. (2015) ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ НАУКОЮ В УКРАЇНІ. ДРІДУ НАДУ. pp. 5-7.

Акімов, О. О. (2015) Державне управління процесами забезпечення підготовки державних службовців з питань європейської інтеграції. ДРІДУ НАДУ. pp. 159-161.

Акімов, О. О. (2015) Правові засади публічного управління в контексті європейської інтеграції України. ДРІДУ НАДУ. pp. 99-103.

Акімов, О. О. and Акімова, Л. М. (2015) Реформування місцевого самоврядування: питання теорії і практики децентралізації. ДРІДУ НАДУ. pp. 7-10.

Акімов, О. О. and Акімова, Л. М. (2015) Кадровий потенціал та реформа місцевого самоврядування в Україні. ДРІДУ НАДУ. pp. 84-86.

Акімов, О. О. and Акімова, Л. М. (2015) Інноваційний розвиток територій в Україні: правові аспекти. ДРІДУ НАДУ. pp. 60-63.

Акімов, О. О. and Акімова, Л. М. (2015) ДЕЯКІ МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. ДРІДУ НАДУ. pp. 5-7.

Акімова, А. О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ КОХАННЯ В КИТАЙСЬКІЙ ТА ЯПОНСЬКІЙ МОВАХ. КНУ ім. Тараса Шевченка (54). pp. 3-7.

Акімова, Л. М. (2015) НАЦІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА. ДРІДУ НАДУ. pp. 7-10.

Акімова, Л. М. (2015) ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання (5).

Акімова, Л. М. (2015) ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. ДРІДУ НАДУ. pp. 7-10.

Акімова, Л. М. (2015) Механізм формування та розвитку системи товарної індетифікації в Україні. НУВГП. pp. 37-42.

Акімова, Л. М. and Акімов, О. О. (2015) Світовий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. ДРІДУ НАДУ. pp. 63-68.

Акімова, Л. М. and Акімов, О. О. (2015) ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СФЕРІ ОСВІТИ. ДРІДУ НАДУ. pp. 304-306.

Алексєєвець, І. П. (2015) ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА КОМПЛЕКСУ ПРОТИЕРОЗІЙНИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 22-26.

03-03-02 Андрушков, В. І. and Гуртовий, О. Г. and Тинчук, С. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт № 9-15 із навчальних дисциплін „Опір матеріалів” і „Технічна механіка” для студентів за напрямами підготовки: „Будівництво”, „Гідротехніка (водні ресурси)”, „Машинобудування”, „Автомобільний транспорт”, „Теплоенергетика”, „Гідроенергетика”, „Гірництво”, „Охорона праці”. [Методичне забезпечення]

Антонюк, О. Р. (2015) Збірник завдань з дисципліни «Організація і методика аудиту». Дятлик М., Рівне. ISBN 978-617-515-166-2

00-00 Антонюк, О. Р. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Аудит» студентам за напрями підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030509 «Облік та аудит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Б

Бабич, С. В. and Babych, S. V. (2015) АКТИВНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ПРОЕКТНІЙ ФОРМІ. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. ПОРІВНЯННЯ ПРОЕКТНОГО ТА ОПЕРАЦІЙНОГО МЕТОДІВ. Технології навчання (14). pp. 88-94.

Бабич, С. М. and Babуch, S. M. (2015) КОНТАКТНА ЗАДАЧА ДЛЯ НЕСКІНЧЕННОЇ ПЛАСТИНКИ З КРИВОЛІНІЙНИМ ОТВОРОМ І ЖОРСТКОГО ДИСКА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 41-46.

02-01-323 Бабич, Я. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисциплін:“Механічне обладнання підприємств будівельної індустрії”, “Машини для виробництва будівельних матеріа лів”, “Механічне обладнання підприємств будівельних мате-ріалів” для студентів технічних напрямів підготовки 6.050503 “Машинобудування”, 6.060101 “Будівництво” денної та заочної форми навчання. Розділ: “Дробарно-сортувальне обладнання”. [Методичне забезпечення]

Базилюк, В. Ю. (2015) ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «РІВЕНЬ ЛТД». Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 104-108.

Балабай, О. О. and Balabai, O. O. (2015) ІМОВІРНІСНА ОЦІНКА РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙ НА БЕТОННИХ ГРАВІТАЦІЙНИХ ГРЕБЛЯХ НА СКЕЛЬНІЙ ОСНОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 150-157.

Бардіна, Н. В. and Bardina, N. V. (2015) Особливості вантажних перевезень автомобільним транспортом за маршрутом Українам - Італія - Україна. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 15-17.

Безсмолий, Є. Б. (2015) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ З ПРАВОЗНАВСТВА ДО ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Безсмолий, Є. Б. (2015) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ З ПРАВОЗНАВСТВА ДО ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Безтелесна, Л. І. and Василів, В. Б. and Beztelesna, L. I. and Vasyliv, V. B. (2015) ОЦІНКА ВПЛИВУ УНІВЕРСИТЕТУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 5-10.

06-05-39 Безтелесна, Л. І. and Олійник, Олена Олександрівна (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів спеціальностей 8.03050701 «Маркетинг» та 8.03050301 «Міжнародна економіка». [Методичне забезпечення]

Безтелесна, Л. І. and Сазонець, І. Л. (2015) Соціальний концепт суспільних та економічних процесів національного розвитку. UNSPECIFIED. Волинські обереги, Рівне.

Бомба, А. Я. and Турбал, Ю. В. and Радовенюк, О. В. and Клап, А. В. and Турбал, М. Ю. and Bomba, A. Y. and Turbal, Y. V. and Radoveniuk, O. V. and Klap, A.V. and Turbal, M. Y. (2015) МЕТОД АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ПОШИРЕННЯ КРУГОВИХ СОЛІТОНОПОДІБНИХ ХВИЛЬ В РАМКАХ НАБЛИЖЕННЯ МІЛКОЇ ВОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 343-349.

Бондар, А. Є. and Bondar, A. Y. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ РІЧКОВОГО СТОКУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОСУШУВАНІ ВОДОЗБОРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 194-197.

06-02-133 Бондарєва, Т. Г. and Нагавичко, І. П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів за напрямами підготовки 6.030507 «Маркетинг», 6.030503 «Міжнародна економіка денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-133 Бондарєва, Т. Г. and Нагавичко, І. П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів за напрямами підготовки 6.030507 «Маркетинг», 6.030503 «Міжнародна економіка» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Борисюк, О. П. and Конончук, О. П. (2015) НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ ЗГИНАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПІДСИЛЕНИХ ВУГЛЕПЛАСТИКАМИ ЗА ДІЇ МАЛОЦИКЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Борматенко, М. В. (2015) УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ СИСТЕМ ТА ПОСЛУГ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Борматенко, М. В. (2015) УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ СИСТЕМ ТА ПОСЛУГ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Борщевська, І. М. and Borshchevska, I. M. (2015) ОСОБЛИВОСТІ АКУМУЛЯЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У АГРОФІТОЦЕНОЗАХ ЗОНИ ВПЛИВУ ПАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 3-10.

Бредюк, В. І. and Василів, В. Б. and Джоші, О. І. and Bredyuk, V. I. and Vasyliv, V. B. and Dzhoshi, O. I. (2015) ПРОГНОЗУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІІ-ГО ТА ІІІ-ГО СТУПЕНЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Технології навчання (14). pp. 31-36.

Бредюк, В. І. and Джоші, О. І. (2015) Економіко-математичне моделювання в середовищі табличного процесора МS Excel. НУВГП, Рівне.

05-06-64 Буденкова, Н. М. (2015) ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ поточного контролю знань з навчальної дисципліни „ХІМІЯ” (ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ №1: «ОСНОВНІ ЗАКОНИ ТА ПОНЯТТЯ ХІМІЇ. КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ХІМІЧНА КІНЕТИКА») для студентів за напрямами підготовки 6.050503 „Машинобудування”, 6.050601 „Теплоенергетика”, 6.050602 „Гідроенергетика”, 6.050301 „Гірництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-65 Буденкова, Н. М. (2015) ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ поточного контролю знань з навчальної дисципліни „ХІМІЯ” (ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ №2: «РОЗЧИНИ») для студентів за напрямами підготовки 6.050503 „Машинобудування”, 6.050601 „Теплоенергетика”, 6.050602 „Гідроенергетика”, 6.050301 „Гірництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-66 Буденкова, Н. М. (2015) ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ поточного контролю знань з навчальної дисципліни „ХІМІЯ” (ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ №3: «ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА МОЛЕКУЛ. ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕКТРОХІМІЯ») для студентів за напрямами підготовки 6.050503 „Машинобудування”, 6.050601 „Теплоенергетика”, 6.050602 „Гідроенергетика”, 6.050301 „Гірництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Буденкова, Н. М. and Яцков, М. В. (2015) Фізична хімія та хімія силікатів. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-297-9

Буднік, З. М. and Budnik, Z. M. (2015) КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ РІЧКИ ІКВА В МЕЖАХ ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 23-31.

Булах, О. В. (2015) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 109-112.

05-05-55 Бухальська, Т. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Кадастрове картографування» студентами напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Бухальська, Т. В. and Bukhalska, T. V. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 169-180.

Бухальська, Т. В. and Наконечна, Ж. В. and Bukhalska, T. V. and Nakonechna, Z. V. (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ ВОДООХОРОННИХ ЗОН ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 137-144.

Бухальський, І. О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 37-39.

Бялик, І. М. and Bialyk, I. M. (2015) АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕЛЯТИВІСТСЬКИХ ЕФЕКТІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ СУПУТНИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 197-203.

Бєдункова, О. О. and Глаз, С. М. and Bіedunkova, О. А. and Hlaz, S. M. (2015) ДОННІ ВІДКЛАДИ ЯК ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ВТОРИННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 40-49.

Білоус, Н. М. and Bilous, N. M. (2015) Інтегральна оцінка стійкості страстрахових компаній на регіональному рівні. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (8). pp. 232-237.

Бісовецький, Ю. А. and Щодро, О. Є. and Ніколайчук, О. М. and Bisovetskyi, Y. A. and Shchodro, O. E. and Nicolaychuk, O. M. (2015) ПРОБЛЕМА РОЗМИВУ ДНА НИЖНЬОГО Б’ЄФУ ГІДРОВУЗЛІВ НА НЕСКЕЛЬНІЙ ОСНОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 88-96.

В

Валіулліна, З. В. (2015) МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІКАХ СВІТУ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 10-15.

Василенко, В. Б. (2015) НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПЕРФОРОВАНИХ ПРОГОНІВ Z-ПОДІБНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ КОСОГО ЗГИНУ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Василенко, В. Б. (2015) НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПЕРФОРОВАНИХ ПРОГОНІВ Z-ПОДІБНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ КОСОГО ЗГИНУ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Васильчук, Н. В. and Vasylchuk, N. V. (2015) Аналіз та оцінка стану виробничого травматизму в машинобудівній галузі Рівненської області. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 68-71.

Ващик, С. М. and Vashchyk, S. М. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ЛЬВІВЩИНИ В РИНКОВИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 332-335.

Величко, О. А. (2015) ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «РІВНЕ-БОРОШНО»). Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 117-120.

Величко, О. А. (2015) ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА РЕГІОНУ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 113-116.

Величко, О. А. (2015) МІЖНАРОДНА РЕКЛАМА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 87-90.

Величко, О. А. (2015) МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ВІД ДИФУЗІЇ ІННОВАЦІЙ ДО СВІТОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 91-94.

Вербицька, К. В. and Verbytska, K.V. (2015) Конкурентоспроможність підприємства з виробництва скловиробів «Консьюмерс-Скло-Зоря». Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 75-77.

Вербицька, Н. В. (2015) АНАЛІЗ КІЛЬКІСНОГО РУХУ ПЕРСОНАЛУ: ФОРМАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 95-97.

Вергунов, В. А. and Гром, В. М. and Кагамлик, С. Р. and Коваленко, С. М. and Московченко, В. Ф. and Семещук, В. М. and Філіпович, Є. О. and Філіпович, Ю. Ю. and Ховрич, С. М. and Цибульський, В. І. (2015) З ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: 100-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

01-07-08 Веремчук, А. І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань з дисципліни “Лопатеві гідромашини та передачі” студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.050602 – «Гідроенергетика». [Методичне забезпечення]

Веретін, Л. С. (2015) УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Веретін, Л. С. (2015) УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Верьовкіна, С. Є. and Veryovkina, S. E. (2015) АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ОБОЛОНОК БУДІВЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 253-258.

Вижевська, Т. В. and Дем’янюк, К. О. and Дем’янюк, О. Б. and Vyzhevska, T. V. and Demianyuk, K. O. and Demianyuk, O. B. (2015) ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ БАГАТОСТУПЕНЕВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 92-101.

Власюк, А. П. and Жуковська, Н. А. and Vlasiuk, A. P. and Zhukovska, N. А. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ҐРУНТОВОГО МАСИВУ З ВІЛЬНОЮ ПОВЕРХНЕЮ ПІД ВПЛИВОМ ТЕПЛО-МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ РОЗЧИНЕНИХ У ФІЛЬТРАЦІЙНОМУ ПОТОЦІ РЕЧОВИН У ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 408-416.

Власюк, А. П. and Жуковська, Н. А. and Каюн, Д. В. and Бабанов, С. О. and Vlasiuk, A. P. and Zhukovska, N. А. and Kaіun, D. V. and Babanov, S. О. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ҐРУНТОВОГО МАСИВУ З УРАХУВАННЯМ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ В ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 85-95.

Власюк, А. П. and Остапчук, О. П. (2015) Математичне моделювання переносу сольових розчинів при фільтрації підземних вод у ґрунтових масивах. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

07-02-04 Водоп’ян, Т. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ» для студентів спеціальності 8.03040101 "Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-09 Водоп’ян, Т. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-11 Водоп’ян, Т. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-10 Водоп’ян, Т. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-08 Водоп’ян, Т. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Вознюк, Н. М. and Копилова, О. М. and Voznіuk, N. М. and Kopylova, O. М. (2015) БІОМОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ГІДРОЕКОСИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 32-39.

Возняк, Д. М. (2015) ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ З ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ ВІД ЗАТОПЛЕННЯ ТА ПІДТОПЛЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 27-30.

Возняк, О. Т. and Миронюк, Х. В. and Сухолова, І. Є. and Довбуш, О. М. and Voznyak, O. T. and Myroniuk, Kh. V. and Sukholova, I. E. and Dovbush, O. M. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПОВІТРОРОЗПОДІЛЕННЯ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ КОМБІНОВАНИМИ СТРУМИНАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 180-185.

Волкова, Л. А. and Литвиненко, Л. Л. and Volkova, L. А. and Litvinenko, L. L. (2015) ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 25-33.

01-02-73 Востріков, В. П. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи технічної експлуатації водогосподарських систем» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» Технічна експлуатація зрошувальних систем Лабораторна робота № 3 «Обстеження та оцінка технічного стану меліоративних (зрошувальних) каналів за вер- тикальними деформаціями та ступенем замулення» Лабораторна робота № 4 «Обстеження та оцінка технічного стану бетонних і залізобетонних елементів каналів та гідротехнічних споруд». [Методичне забезпечення]

01-02-74 Востріков, В. П. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи технічної експлуатації водогосподарських систем» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» Технічна експлуатація зрошувальних систем Лабораторна робота № 5 «Обстеження та оцінка технічного стану трубопроводів та арматури зрошувальних мереж». [Методичне забезпечення]

01-02-72 Востріков, В. П. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи технічної експлуатації водогосподарських систем» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» Технічна експлуатація зрошувальних систем Лабораторна робота № 1 «Визначення порядку руху та характеристик потоків води на зрошувальній системі» Лабораторна робота № 2 «Визначення втрат води із зрошувальної мережі та розробка заходів з підвищення к.к.д. каналів». [Методичне забезпечення]

Г

Гаврилюк, Ю. Ю. and Нечипорук, А. П. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ РІДИН АРЕОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ТОРСІЙНИХ ВАГ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 70-73.

Гавриш, В. С. and Тхорук, Є. І. and Голотюк, М. В. and Havrych, V. S. and Tkhoruk, Y. I. and Holotiuk, M. V. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РУЙНУВАННЯ ОДНОРІДНОГО МЕРЗЛОГО СЕРЕДОВИЩА ЗУБЦЯМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 354-357.

01-03-24 Галік, О. І. and Бондарчук, Д. С. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з дисциплін "Основи гідрології та метеорології", "Агрометеорологія", "Метеорологія і кліматологія" (розділ «Основні метеорологічні величини») для студентів за напрямами підготовки: 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура", 6.090101 "Агрономія", 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". [Методичне забезпечення]

Галік, О. І. and Стріха, В. А. and Леошек, О. М. and Halik, O. I. and Strikha, V. A. and Leoshek, O. M. (2015) Аналіз коливань елементів кліматотворних процесів тепло- та вологообігу за даними деяких пунктів спостережень різних агрокліматичних зон України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 212-222.

Ганін, П. С. and Віюк, С. А. (2015) СУПЕРГРАФІКА: ПОТЕНЦІАЛ РІЗНОВИДІВ ВУЛИЧНОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 3-6.

Гаращенко, В. І. and Гаращенко, О. В. and Harashchenko, V. I. and Harashchenko, O. V. (2015) ЧАСТОТНО-МАГНІТНИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ МАГНІТНОЇ ОЧИСТКИ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 299-309.

Гаєвський, В. Р. and Кочмарський, В. З. and Гаєвська, С. Г. and Haievskyі, V. R. and Kochmarskyi, V. Z. and Haievska, S. H. (2015) КОНДУКТОМЕТРИЧНО-ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ВУГЛЕКИСЛОТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 358-362.

05-06-46 Гаєвський, В. Р. and Рибалко, В. А. and Рудик, Б. П. (2015) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Фізика» розділ «КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ» для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Гвоздяк, П. І. and Сапура, О. В. and Чехівська, Т. П. and Gvozdyak, P. I. and Sapura, O. V. and Chekhіvska, T. P. (2015) БІОТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ГЕКСАМЕТИЛЕНДІАМІНВМІСНИХ ПРОМИСЛОВИХ ТОКСИЧНИХ ВІДХОДІВ У СТАВКУ-НАКОПИЧУВАЧІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 102-110.

Гевко, Б. М. and Скиба, О. П. and Колесник, О. А. and Мельничук, С. Л. and Hevko, B. М. and Skуba, О. P. and Kolesnyk, О. А. and Melnychuk, S. L. (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ГВИНТОВОЇ ОПОРИ ПІДВИЩЕНОЇ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 417-420.

Геніш, О. В. and Henish, O. V. (2015) Перспективні методи очистки води від сполук заліза для котеджних будинків. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 7-11.

Герасимов, Г. Г. and Герасімов, Є. Г. and Іванов, С. Ю. and Gerasimov, G. G. and Herasimov, Y. H. and Ivanov, S. Y. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ СТАБІЛІЗАТОРІВ ТИСКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 47-52.

Герасимчук, К. В. (2015) ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 121-124.

01-02-99 Герасімов, Є. Г. and Романюк, І. В. and Пінчук, О. Л. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичного заняття №1 на тему: «Методика виконання вимірювань при водообліку із застосуванням водомірних властивостей споруд перемінного напору (рівня) води» з дисципліни “Облік води на водогосподарських об’єктах” студентами напряму підготовки 6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-100 Герасімов, Є. Г. and Романюк, І. В. and Пінчук, О. Л. (2015) Методичні вказівки до використання термінологічних визначень під час вивчення дисципліни “Інтелектуальна власність” студентами спеціальності 7.06010108, 8.06010108 “Водопостачання та водовідведення” та 7.06010107, 8.06010107 “Теплогазопостачання і вентиляція” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Герус, О. І. (2015) ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ НА ОБЛІКОВІ РІШЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ФІЛІЇ «КОРЕЦЬКИЙ РАЙАВТОДОР». КРИТИЧНИЙ РОЗГЛЯД. ЗАХОДИ ПО ОПТИМІЗАЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 125-129.

Гессен, А. Є. (2015) ФOPМУВAННЯ COЦIAЛЬНИХ ПPOГPAМ ПIДПPИЄМCТВ НA OCНOВI OЦIНКИ PIВНЯ КOPПOPAТИВНOЇ COЦIAЛЬНOЇ ВIДПOВIДAЛЬНOCТI. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

04-01-03 Гладун, Л. В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ » для студентів напряму підготовки 6.040301 «Прикладна математика» денної форми навчання Частина 1. [Методичне забезпечення]

Гладченко, А. Ю. and Hladchenko, A. Y. (2015) ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 3-12.

Гладченко, А. Ю. and Hladchenko, A. Y. (2015) ПОТЕНЦІАЛ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАБІЛІЗАЦІЄЮ ЕКОНОМІКИ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 15-22.

Гнєушев, В. О. and Стадник, О. С. and Козяр, В. О. and Hnieushev, V. A. and Stadnyk, O. S. and Koziar, V. A. (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ ЗБАГАЧУВАНОСТІ ВИСОКОЗОЛЬНОГО ТОРФУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 421-425.

Головня, В. Д. (2015) РОЗВИТОК КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО КОНСТРУЮВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Головня, В. Д. (2015) РОЗВИТОК КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО КОНСТРУЮВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Голотюк, М. В. and Holotiuk, M. V. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ЗАМІНИ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН МАШИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 402-408.

02-01-340 Голотюк, М. В. and Кирикович, В. Д. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Теорія експлуатаційної надійності машин” для студентів спеціальності 8.05050308 “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-110 Гонтаренко, Н. А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів і послуг» студентами напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-111 Гонтаренко, Н. А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів і послуг» для студентів напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-72 Гонтаренко, Н. А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної дисципліни «Економічний механізм маркетингу» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-74 Гонтаренко, Н. А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до організації практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетинговий аудит» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-75 Гонтаренко, Н. А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Маркетинговий аудит» студентами напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-13-73 Гонтаренко, Н. А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Економічний механізм маркетингу» студентами напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-73 Гонтаренко, Н. А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Економічний механізм маркетингу» студентами напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Гопкало, Л. М. and Hopkalo, L. M. (2015) ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ І ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 13-22.

Господаренко, Г. М. and Рассадіна, І. Ю. and Hospodarenko, Н. N. and Rassadina, I. Y. (2015) Поживний режим чорнозему опідзоленого та врожай рижію ярого залежно від удобрення. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 233-242.

Гоч, М. В. (2015) АНАЛІЗ ВТРАТ ТИСКУ В ГІДРОЛІНІЇ ЕКСКАВАТОРА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 74-79.

Гоч, М. В. (2015) АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ РУЧНИХ ВІБРОКОТКІВ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 46-48.

Грановський, Д. Л. and Granovskyі, D. L. (2015) УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВІ ІСНУЮЧОЇ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОЇ БАЗИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 265-269.

Гриб, Й. В. and Климнюк, О. М. and Бузевич, І. Ю. and Михальчук, М. А. and Hryb, Y. V. and Klymnіuk, O. M. and Buzevусh, І. Y. and Myhalchuk, M. A. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КИСНЕВОГО РЕЖИМУ ЗАМОРНИХ ВОДОЙМ, СКЛАДУ АБОРИГЕННОЇ ІХТІОФАУНИ В ПІДЛІДНИЙ ПЕРІОД І ЇЇ ВІДНОВЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 133-152.

Гриб, Й. В. and Сондак, В. В. and Волкощовець, О. В. and Войтишина, Д. Й. and Hryb, Y. V. and Sondak, V. V. and Volkoschovets, O. V. and Voityshyna, D. Y. (2015) ТРАНСКОРДОННИЙ ІХТІОЕКОЛОГІЧНИЙ ЗАПОВІДНИЙ РЕГІОН «ВЕРХНІЙ ДНІПРО» – ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗАВДАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 53-61.

05-09-05 Григус, І. М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Нетрадиційні засоби оздоровлення» для студентів напрямів підготовки 6.010201 «Фізичне виховання» та 6.010203 «Здоров’я людини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Григус, І. М. and Романишин, М. Я. (2015) Перша медична допомога. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-298-6

Грицаюк, О. В. (2015) ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 69-70.

Грицина, О. О. and Лукашевич, Б. О. and Костюк, О. І. and Hrytsyna, O. O. and Lykashevuch, B. O. and Kostyk, O. I. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПАРАМЕТРУ ПОТОКУ ВІДМОВ РОЗПОДІЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ІЗ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ ВІД ДИНАМІКИ ДОВЖИНИ МЕРЕЖІ ГАЗОПОСТАЧАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 186-193.

Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. (2015) РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В УКРАИНЕ: ФАКТОРЫ РИСКА. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук. pp. 243-248.

Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. and Hrytsiuk, P. M. and Babych, T. Y. (2015) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ В РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. ХНУ (2). pp. 218-223.

06-11-31 Грицюк, П. М. and Василів, В. Б. (2015) Робоча програма «Інформаційні технології в управлінні проектами» для студентів за спеціальністю 8.18010013 „Управління проектами". [Робочі програми]

Гришкевич, П. М. (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 130-133.

Громаченко, С. Ю. and Gromachenko, S. Y. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ВОДНОГО БАЛАНСУ РЕКУЛЬТИВАЦІЙНОГО ШАРУ ОБ’ЄКТУ СКЛАДУВАННЯ ВІДХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 270-274.

Губницька, О. М. and Костюкова, Т. А. and Gubnytska, O. M. and Kostiukova, T. A. (2015) ДІЄВІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ВИКЛАДАЧАМИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Технології навчання (14). pp. 117-122.

Гудь, В. М. and Hud, V. M. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ СКАЛЯРНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ РІЗНИХ ЗАКОНАХ ЗМІНИ НАПРУГИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 376-381.

Гурський, А. Й. and Hurskyі, A. Y. (2015) ЦИНКОВМІСНІ ПРЕПАРАТИ ЯК ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАСІБ ПОРУШЕНЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ І СТАТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ В РЕГІОНІ ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ ТА РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 50-55.

03-03-01 Гуртовий, О. Г. and Андрушков, В. І. and Тинчук, С. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт № 1-8 із навчальних дисциплін „Опір матеріалів” і „Технічна механіка”: „Міцність та деформативні властивості конструкційних матеріалів” для студентів за напрямами підготовки: „Будівництво”, „Гідротехніка (водні ресурси)”, „Машинобудування”, „Автомобільний транспорт”, „Теплоенергетика”, „Гідроенергетика”, „Гірництво”, „Охорона праці”. [Методичне забезпечення]

Гуртовий, О. Г. and Тинчук, С. О. and Жук, Д. В. and Hurtovyi, O. Н. and Tynchuk, S. O. and Zhuk, D. V. (2015) ФІЗИЧНО НЕЛІНІЙНА ЗАДАЧА ДЛЯ БАГАТОШАРОВИХ ПЛИТ НА АБСОЛЮТНО ЖОРСТКІЙ ОСНОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 332-344.

Д

Данилишина, Н. and Danilishina, N. (2015) Симулятивно-ігровий контекст культури постмодерну. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 158-159.

04-03-115 Данченков, Я. В. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №8 «Вивчення та дослідження автоматичної системи обліку теплової енергії» з навчальної дисципліни „Автоматизовані системи управління”, студентами напряму підготовки 6.050601 “Теплоенергетика” денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Дворкин, Л. И. and Дворкин, О. Л. (2015) Расчетное прогнозирование свойств и проектирование составов бетона. Инфра-Инженерия, Москва.

Дворкін, Л. Й. and Дворкін, О. Л. (2015) Проектування складів бетонів. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Дворкін, Л. Й. and Дворкін, О. Л. (2015) Проектування складів бетонів. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Дворкін, Л. Й. and Житковський, В. В. and Марчук, В. В. and Стрихарчук, С. С. and Dvorkin, L. Y. and Zhytkovskyi, V. V. and Marchuk, V. V. and Strykharchuk, S. S. (2015) АДГЕЗІЙНА ЗДАТНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ З ПИЛОВИДНИМ ГРАНІТНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 345-352.

Дегтяр, М. В. and Degtyar, M. V. (2015) ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 111-116.

Демчук, К. О. and Demchuk, K. A. (2015) Розвиток міського пасажирського транспорту Рівного: проблеми та перспективи. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 18-21.

Денисяк, В. Л. and Кравчук, О. В. (2015) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ВИСОКОМІЦНИХ НАДШВИДКОТВЕРДНУЧИХ БЕТОНІВ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 3-4.

05-04-19 Дець, Т. І. (2015) Методичні вказівки до виконання самостійних та лабораторних робіт з дисципліни "Мережевий аналіз в ГІС" студентам напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" Частина 2. Пошук оптимальних маршрутів та обчислення областей обслуговування. [Методичне забезпечення]

Джифтах Бен-Ашер, . and Бнаяху Бар-Йозеф, . and Гінзбург, Аркадій and Волинський, Роман and Jiftah Ben-Asher, . and Bnajahu Bar-Josef, . and Ginzburg, Arkadii and Volynskyi, Roman (2015) ВИКОРИСТАННЯ РІВНЯННЯ ПЕНМАНА-МОНТЕЙСА І МНОЖИННОЇ ЛІНІЙНОЇ РЕГРЕСІЇ ДЛЯ ТРАНСПІРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 388-394.

Джоші, О. І. (2015) ОЦІНКА ЯКОСТІ ЧАСОВОГО РЯДУ НАРОДЖУВАНОСТІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Регіональна бізнес-економіка та управління (3(47)). pp. 125-130.

Дзюра, А. (2015) ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО БУДІВНИЦТВУ СЕЛЕЗАХИСНИХ СПОРУД. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 31-35.

05-04-43 Дмитрів, О. П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Геоінформаційні системи” студентами спеціальності 7.09010102 «Агрохімія і ґрунтознавство» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-51 Дмитрів, О. П. and Чудовець, Л. М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт на тему «Рішення задач на топографічних картах» з навчальної дисципліни “Геодезія” студентами напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Долженчук, В. І. and Долженчук, Н. В. and Dolzhenchuk, V. I. and Dolzhenchuk, N. V. (2015) АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ПОЛІСЬКОЇ ЧАСТИНИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 56-70.

Домбровський, Я. І. and Шумінський, В. Д. and Шидловська, О. В. and Данилюк, О. М. and Dombrowskyi, Y. І. and Shuminskyі, V. D. and Shydlovska, O. V. and Danyluk, O. M. (2015) РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОПУСКНОЇ ГАЛЕРЕЇ БАШТОВОГО ВОДОСКИДУ КОСІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА БІЛЯ с. КАШПЕРІВКА, ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 68-73.

Дорошенко, О. О. and Doroshenko, O. O. (2015) МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ПЛАНУ РАХУНКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 23-31.

06-02-141 Дорошенко, О. О. and Вашай, Ю. В. (2015) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.030500901 «Облік і аудит». [Методичне забезпечення]

06-02-140 Дорошенко, О. О. and Вашай, Ю. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит». [Методичне забезпечення]

Дорощук, В. О. and Поліщук, М. А. and Doroshchuk, V. A. and Polishchuk, M. A. (2015) СТАН, РОЗВИТОК ТА БУДІВНИЦТВО АВТОДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 207-216.

Драгоман, А. В. (2015) ПІДХОДИ ДО ВИЗНАННЯ СУТНОСТІ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ НАРАХУВАННЯ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 98-100.

04-03-119 Древецький, В. В. and Данченков, Я. В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Організація і проведення наукових досліджень та захист інтелектуальної власності” для студентів спеціальності 7.05020201, 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами». [Методичне забезпечення]

Дубарець, М. С. (2015) ВПЛИВ СЕЗОННИХ ФАКТОРІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ НА ФОРМУВАННЯ ЇХ ЯКОСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 80-82.

Дякова, В. І. and Dyakova, V. I. (2015) Система протипаводкового захисту - безпека життєдіяльності населення. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 44-47.

Ж

Жемба, А. Й. and Zhemba, A. Y. (2015) Використання педагогічних і організаційно-управлінських засобів з метою активізації навчання. Технології навчання (15). pp. 209-218.

Жиглей, І. В. and Кисель, А. В. and Zhyhlei, I. V. and Kysel, A. V. (2015) СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ, ПІДПРИЄМСТВА, ДЕРЖАВИ, СУСПІЛЬСТВА: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ СИСТЕМОЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 22-34.

Жичковська, І. О. (2015) ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАНЬ МОНОЛІТНИХ ОБЛИЦЮВАНЬ КАНАЛІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДОБАВКИ “ПЕНЕТРОН АДМІКС”. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 36-39.

Жовтоног, О. І. and Поліщук, В. В. and Чорна, К. І. and Деменкова, Т. Ф. and Салюк, А. Ф. and Zhovtonog, О. І. and Polishchuk, V. V. and Chorna, K. І. and Demenkova, T. F. and Salyuk, A. F. (2015) ІНТЕГРОВАНІ ПЛАНИ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗРОШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 293-300.

Жук, В. М. and Завойко, Б. В. and Попадюк, І. Ю. and Матлай, І. І. and Пиць, Х. М. and Zhuk, V. M. and Zavoiko, B. V. and Popadiuk, I. Y. and Matlai, I. I. and Pyts, K. M. (2015) ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ МОДЕЛІ ПЕРЕПАДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛОДЯЗЯ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ФОРМИ З КРИВОЛІНІЙНИМ ВХІДНИМ ПАТРУБКОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 252-257.

Жук, М. М. (2015) ОСНОВНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 134-137.

З

Заболотна, В. А. and Zabolotnaya, V. A. (2015) Використання ресурсного потенціалу Вінниччини при формуванні регіонального туристичного продукту. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 78-80.

Завальський, В. В. (2015) РОЗВИТОК КОНСТРУКЦІЙ САМОХІДНОГО ШАСІ СШ 25. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 49-51.

Загоруйко, О. М. (2015) АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗШАТУННИХ ДВЗ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 83-87.

Загурський, А. А. (2015) ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ЗУБІВ ОДНОКІВШЕВИХ ЕКСКАВАТОРІВ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 52-55.

Залеський, І. І. and Zaleskyi, І. І. (2015) ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МІСТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 71-79.

Залужна, А. Є. and Zaluzhna, A. Ye. (2015) МОРАЛЬНІ СМИСЛИ ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ У МОДУСАХ «СПРАВЖНІСТЬ-НЕСПРАВЖНІСТЬ» ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 34-39.

Залужний, А. and Zaluzhnuy, А. (2015) Життєвий світ людини у філософії Е. Гуссерля. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 160-161.

Захарова, Д. С. (2015) Ефективність виробництва органічної продукції сільськогосподарських підприємств. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Захарова, Д. С. (2015) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Заячківська, О. В. (2015) ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ. Крок (3). pp. 233-234.

Заячківська, О. В. (2015) СТАНДАРТИЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ. НУВГП. pp. 95-99.

Заячківська, О. В. (2015) ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ У ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (21(1)). pp. 69-74.

Заячківська, О. В. and Лисачок, А. В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ УКРАЇНИ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (21(2)). pp. 47-54.

Золотарьова, І. Б. and Zolotariova, I. B. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ МЕЛІОРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 81-93.

Зоря, Р. В. and Кравець, С. В. and Zoria, R. V. and Kravets, S. V. (2015) ВПЛИВ ШВИДКОСТІ НА ПРОЦЕС РІЗАННЯ ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 391-401.

04-04-182 Зубик, Л. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інформаційні системи реального часу” студентами напряму підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія” денної форми навчання Частина 1. [Методичне забезпечення]

04-04-185 Зубик, Л. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Web-технології та web-дизайн” студентами напряму підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія” денної форми навчання Частина 1 JavaScript. [Методичне забезпечення]

04-04-186 Зубик, Л. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Web-технології та web-дизайн” студентами напряму підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія” денної форми навчання Частина 2 PHP. [Методичне забезпечення]

Зінкевич, О. В. (2015) ОБЛІК І АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УПРАВЛІННІ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Зінкевич, О. В. (2015) ОБЛІК І АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УПРАВЛІННІ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

К

Калюш, В. В. (2015) ОЦІНКА НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 74-76.

Калініченко, О. В. and Kalinichenko, O. V. (2015) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДПОВЕРХОВОГО ОБВАЛЕННЯ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ НА ШАХТІ «РОДІНА» З ПОХИЛОЮ ФОРМОЮ СТЕЛИНИ ПІДСІЧНОЇ КАМЕРИ НА ГЛИБИНАХ ПОНАД 1300 М. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 84-95.

Каращук, А. Ю. (2015) НЕОБХІДНІСТЬ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРИВАТНОГО МАЙНА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 138-140.

Кардаш, О. Л. (2015) Продовольча безпека України: оцінювання та державне регулювання. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Карпінська, М. М. (2015) ІНТЕГРОВАНА ОЦІНКА ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 141-144.

07-01-17 Кафарський, В. І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Європейська конвенція з прав людини: практика застосування, український контекст» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-09 Кафарський, В. І. and Дробуш, І. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ТА ПРАКТИКИ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання ОКР «Магістр». [Методичне забезпечення]

07-01-24 Кафарський, В. І. and Пасічнюк, В. Б. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг», денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-18 Кафарський, В. І. and Приступлюк, В. Л. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Процесуальні особливості розгляду справ в Європейському суді з прав людини» для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03040101 «Правознавство». [Методичне забезпечення]

Кахнич, П. Ф. and Бучинська, Л. В. and Kahnуch, P. F. and Buchynska, L. V. (2015) ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНИХ ВОД ІЗРАЇЛЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 185-188.

Каястха, К. П. and Kayastha, K. P. (2015) СКВАЖИНЫ С ГРАВИЙНО-ЗОНТИЧНЫМ ФИЛЬТРОМ УШИРЕННОГО КОНТУРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 33-48.

Квартенко, О. М. and Сафонов, Р. В. and Kvartenko, A. N. and Safonov, R. V. (2015) АНАЛІЗ СТУПЕНЯ АГРЕСИВНОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 49-57.

Кизима, В. П. and Куковський, А. Г. and Жичковська, І. О. and Kуzуma, V. P. and Kukovskyі, A. Н. and Zhychkowska, I. O. (2015) ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗІ ЗМІЦНЕННЯ ПІДВОДНИХ УКОСІВ РІЧОК І ВОДОЙМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 34-46.

Кирильчук, Ю. Ю. (2015) ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 239-242.

Киричок, А. (2015) Транспортная система Украины: состояние, проблемы, перспективы. LAMBERT Academic Publishing.

Киричок, А. and Иванов, Е. and Курочкин, Д. (2015) Логистика. LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN 978-3-659-68497-5

09-02-05 Кисіль, В. М. and Сотник, О. В. (2015) Методичні вказівки до дисципліни «Фізичне виховання» розділ: «Баскетбол. Індивідуальні дії гравців в нападі та захисті» для студентів денної форми навчання спортивних секцій та груп спортивного вдосконалення з баскетболу. [Методичне забезпечення]

Китюшко, О. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОРЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 88-90.

Клименко, В. О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 101-103.

Клименко, М. О. and Петрук, В. Г. and Мудрак, О. В. and Петрук, Р. В. and Клименко, Л. В. and Гнілуша, Н. В. (2015) Вступ до фаху. ОЛДІ-ПЛЮС, Херсон. ISBN 978-966-289-057-0

Клименко, М. О. and Пилипенко, Ю. В. and Гроховська, Ю. Р. and Лянзберг, О. В. and Бедункова, О. О. (2015) Гідроекологія. ОЛДІ-ПЛЮС, Херсон.

Клименко, М. О. and Статник, І. І. and Борщевська, І. М. (2015) Оцінка екологічного ризику діяльності підприємств цементної галузі (на прикладі ПАТ «Волинь-Цемент»). UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Клименко, О. М. and Клименко, М. О. and Klymenko, О. М. and Klymenko, М. О. (2015) ОЦІНКА РІВНІВ ЗАБРУДНЕННЯ CІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ РАДІОНУКЛІДАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 11-22.

Климюк, Ю. Є. and Klymiuk, Iu. Ie. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ДВОШАРОВИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 401-407.

Климюк, Ю. Є. and Klymіuk, Y. Y. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МАСОПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ДВОЗВ’ЯЗНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 71-84.

Клюха, Н. В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ВІТЧИЗНЯНА ТА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 145-149.

Клімов, С. В. and Klimov, S. V. (2015) Застосування сучасного програмного забезпечення при визначенні кошторисної вартості будівництва як інноваційна технологія навчання. Технології навчання (15). pp. 53-59.

01-02-83 Клімов, С. В. and Дацишина, І. Б. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ” для студентів за напрямом підготовки 6.060103 „ Гідротехніка (водні ресурси)” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Книшек, О. О. and Knyshek, O. O. (2015) МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД МИТНОГО КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ І АУДИТУ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 40-52.

Коваль, А. О. and Koval, А. А. (2015) Облаштування фотолабораторії та вибір обладнання для радіографічного контролю зварних з'єднань. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 54-57.

Ковальчук, В. П. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ТОВЩИНИ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ НА ПРИКЛАДІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ В М. РІВНЕ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 14-17.

Ковальчук, Н. С. and Гаврилюк, В. А. and Колесник, Т. Н. and Kovalchuk, N. S. and Havryliuk, V. A. and Kolesnyk, T. M. (2015) ВПЛИВ ФЕРМЕНТОВАНОГО ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА НА ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОЕКОСИСТЕМИ НА ДЕРНОВО-СЛАБОПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 105-113.

Ковальчук, Р. В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ БУЛЬДОЗЕРІВ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 91-92.

Ковшун, Н. Е. and Kovshun, N. E. (2015) РОЛЬ РЕНТНОГО ПІДХОДУ У ВДОСКОНАЛЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВОДОКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 32-43.

Кожушко, Л. Ф. and Велесик, Т. А. (2015) Формування ринку осушених земель сільськогосподарського призначення. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Козачук, Р. І. (2015) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БОКОВОГО ВИСИПАННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ З БУНКЕРА. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 56-59.

Козяр, В. О. and Ігнатюк, Р. М. and Стадник, О. С. and Kozіar, V. О. and Ihnatіuk, R. M. and Stadnyk, О. S. (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЦЕМЕНТАЦІЙНОГО ОСАДЖЕННЯ МІДІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 266-271.

02-05-8 Козяр, М. М. and Сасюк, З. К. and Білоконь, С. О. (2015) Методичні рекомендації та варіанти завдань до виконання графічних робіт з інженерної графіки на тему «Геометричне креслення» з дисциплін «Нарисна геометрія,інженерна та комп’ютерна графіка», «Інженерна та комп’ютерна графіка» та «Нарисна геометрія. Інженерна графіка» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт», 6.050503 «Машинобудування», 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050301 «Гірництво», 6.050602 «Гідроенергетика». [Методичне забезпечення]

Колева, Г. П. and Коleva, G. P. (2015) Основні прийоми псевдотехнологій «PR». Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 81-84.

Колядич, І. В. (2015) ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСОБІВ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ПОКУПЦІВ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 150-153.

Конарівська, О. Б. and Левун, О. І. and Konarivska, O. B. and Levun, О. I. (2015) ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 217-225.

Кондратюк, А. Ю. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 154-157.

Кондратюк, М. Ю. and Kondratiuk, M. Y. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БІОГАЗУ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 216-222.

Кондратюк, О. І. (2015) РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

02-05-37 Кондратюк, О. М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання графічних робіт з навчальної дисципліни „ Інженерна графіка” для студентів за напрямом підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології”. [Методичне забезпечення]

02-05-38 Кондратюк, О. М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та варіанти завдань до виконання індивідуальних графічних робіт з навчальної дисципліни „Інженерна графіка” (Розділ „Електричні кола і електромагнітні схеми”) для студентів за напрямом підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології”. [Методичне забезпечення]

Кондратюк, О. М. and Kondratiuk, О. М. (2015) МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ АБРАЗИВНОЇ ГРАНУЛИ З ДЕТАЛЯМИ ПРИ ВІБРАЦІЙНІЙ ОБРОБЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 436-443.

Кондратюк, О. М. and Kondratiuk, О. М. (2015) ВІДОБРАЖЕННЯ ТОПОГРАФІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ ГРАФІЧНОЮ СИСТЕМОЮ AUTOCAD. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 204-215.

Кондрацька, Н. М. and Клепач, М. М. and Шабловська, А. Р. and Kondratska, N. M. and Klepach, M. M. and Shablovska, A. R. (2015) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОСВІТА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ. Технології навчання (14). pp. 65-72.

Конончук, В. О. (2015) ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЦИТОФІЗІОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ОЦІНКИ ТОКСИЧНОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 40-43.

Конончук, М. М. (2015) НЕОБХІДНІСТЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 158-161.

Кононюк, А. Е. (2015) Дискретно-непрерывная математика. Графы. К.7, Ч.3. Освіта України, Київ. ISBN 978-966-373-694-5

Кононюк, А. Е. (2015) Дискретно-непрерывная математика. Графы. К.7, Ч.4. Освіта України, Киів. ISBN 978-966-373-694-5

Коптюк, Р. М. and Koptіuk, R. M. (2015) ВПЛИВ РОЗВИНЕНОГО РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 114-121.

Коптюк, Р. М. and Koptіuk, R. M. (2015) МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУ ВОДНОГО РЕЖИМУ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ РОЗВИНУТОСТІ РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 3-12.

Коптюк, Р. М. and Рокочинський, А. М. and Koptiuk, R. M. and Rokochynskyi, A. M. (2015) ОЦІНКА МЕЛІОРАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ В ПРОЕКТАХ БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ОСУШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 325-331.

05-08-23 Корбутяк, М. В. and Волинська, А. Р. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни "Туристичні ресурси України" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм". [Методичне забезпечення]

Корбутяк, М. В. and Гопчак, І. В. and Басюк, Т. О. and Korbutyak, M. V. and Hopchak, I. V. and Basyuk, T. O. (2015) ОЦІНКА ВПЛИВУ МЕЛІОРАТИВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙНИ МАЛИХ РІЧОК УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 156-161.

Корнійчук, В. І. and Korniіchuk, V. І. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ П’ЄЗОМЕТРИЧНОГО ТИСКУ НАД ПОРОГОМ ВОДОЗЛИВУ З ТОНКОЮ СТІНКОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 121-131.

Корнілов, Л. В. and Шульган, Р. Б. and Кібукевич, О. М. and Гіжицька, К. Л. and Kornilov, L. V. and Shulgan, R. B. and Kibukevych, O. M. and Hizhytska, K. L. (2015) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ З ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СТРУКТУР ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ МІСТА РІВНОГО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 181-196.

02-06-13 Корнієнко, В. Я. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни “Транспортні системи гірничих підприємств” для студентів напряму підготовки 6.050301 “Гірництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Корнієнко, В. Я. and Korniіenko, V. Y. (2015) КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ГІДРАВЛІЧНОГО ТА ГІДРОМЕХАНІЧНОГО СПОСОБІВ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 235-241.

02-06-17 Корнієнко, В. Я. and Васильчук, О. Ю. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Ресурсозберігаючі та маловідходні технології” для студентів спеціальностей 7.05030101, 8.05030101 «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-93 Король, Б. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з дисципліни «Система менеджменту промислової безпеки» для студентів спеціальностей 7.17020201, 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Король, Б. О. and Костюкевич, Р. М. and Korol, B. О. and Kostiukevych, R. М. (2015) ПРОФІЛЬ «ФАВОРИТІВ» І «АУТСАЙДЕРІВ» ІНТЕРНЕТ-АУДИТОРІЇ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 245-256.

05-08-25 Коротун, С. І. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Природні ресурси України" студентам напряму підготовки 6.140103. [Методичне забезпечення]

05-08-11 Коротун, С. І. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Економічна та соціальна географія України" для студентів напряму підготовки 6.140103 Туризм. [Методичне забезпечення]

05-08-24 Коротун, С. І. (2015) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи "Економічна та соціальна географія" для студентів напряму підготовки 6.140103 Туризм. [Методичне забезпечення]

05-06-27 Корчик, Н. М. and Мисіна, О. І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „ХІМІЯ” для студентів за напрямами підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

09-02-06 Кособуцький, Ф. Т. (2015) Методичні рекомендації до вивчення основ методики тренування волейболістів для студентів навчально-спортивного відділення та збірних команд з волейболу Європейська кредитно-трансферна система. [Методичне забезпечення]

Костриченко, В. М. and Kostrychenko, V. M. (2015) НЕТРАДИЦІЙНІ ЛЕКЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ. Технології навчання (14). pp. 23-30.

Костриченко, В. М. and Карпінська, М. М. and Kostrychenko, V. M. and Karpinska, M. M. (2015) ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНЮВАННЯ ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 44-53.

Кость, К. О. (2015) СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 162-165.

01-07-12 Костюк, О. П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Теплообмін та теплові режими у теплотехнологічних установках» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.05060101 «Теплоенергетика». [Методичне забезпечення]

Костюкова, Т. А. and Kostiukova, T. A. (2015) Сучасний освітній маркетинг та конкурентоспроможність вищих навчальних закладів. Технології навчання (15). pp. 164-170.

Костюкова, Т. А. and Туровська, Г. І. and Kostiukova, T. A. and Turovska, H. I. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ ЯК ОДНІЄЇ З ФОРМ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА. Технології навчання (14). pp. 43-50.

Костюковський, Р. О. and Kostukovskiy, R. O. (2015) Теплові насоси – сучасна, альтернативна технологія опалення та теплопостачання. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 38-41.

Косяк, Д. С. and Холоденко, В. С. and Kosyak, D. S. and Kholodenko, V. S. (2015) ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ ВОДООХОРОННИХ ЗОН РІЧОК УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 130-136.

Косінов, В. П. and Kosinov, V. P. (2015) ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЧИСЛА РОБОЧИХ НАСОСІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОЇ ПОДАЧІ ВОДИ СИСТЕМОЮ «НАСОСНА СТАНЦІЯ – ВОДОВІД» ПРИ УМОВІ АВАРІЇ НА ВОДОВОДІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 290-298.

Котова, А. О. and Бялик, І. М. and Kotova, A. O. and Bialyk, I. M. (2015) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ НАЗЕМНИХ МЕТОДІВ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 217-221.

05-06-38 Кочергіна, О. Д. and Орленко, В. Ф. and Рибалко, А. В. and Лебедь, О. О. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізика» розділ «Коливання і хвилі» для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Кочкарьов, Д. В. and Бабич, В. І. and Kochkarov, D. V. and Babych, V. I. (2015) ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРЯМОКУТНОГО ПРОФІЛЮ ЗА КОСОГО ЗГИНУ НА ОСНОВІ МЕТОДУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПОРІВ ЗАЛІЗОБЕТОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 171-175.

Кошевий, М. М. (2015) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАУКОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Кошевий, М. М. (2015) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАУКОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

02-01-312 Кравець, С. В. and Голотюк, М. В. and Косяк, О. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Теорія руйнування робочих середовищ” для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Кравець, С. В. and Кованько, В. В. and Лук’янчук, О. П. (2015) Наукові основи створення землерийно-ярусних машин і підземнорухомих пристроїв. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

02-01-339 Кравець, С. В. and Косяк, О. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Теорія руйнування робочих середовищ” для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-325 Кравець, С. В. and Нечидюк, А. А. and Косяк, О. В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Машини для прокладання підземних комунікацій ” для студентів спеціальності 7(8).05050308 “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Кравець, С. В. and Нечидюк, А. А. and Романовський, О. Л. (2015) Теорія технічних систем. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-303-7

Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. and Мацнєва, Т. С. and Мельник, О. М. and Kravchenko, N. V. and Kravchenko, V. S. and Matsnyeva, T. S. and Melnik, O. M. (2015) ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК НА ФЕРМАХ ВРХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). p. 259.

Кравченко, О. В. and Kravchenko, A. V. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАЛІЗО- ТА МАРГАНЕЦЬОКИСНЮЮЧИХ БАКТЕРІЙ У ПРИРОДНИХ БІОЦЕНОЗАХ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ЦИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 310-320.

Кравченко, О. В. and Kravchenko, O. V. (2015) РОЛЬ МІКРООРГАНІЗМІВ ПРИ ВИДАЛЕННІ ІЗ ВОДИ ВИСОКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАЛІЗА НА ФІЛЬТРАХ З ЦЕОЛІТОВИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 58-65.

Кравчун, О. В. and Kravchun, E. V. (2015) Вплив податку на додану вартість на фінансову діяльність підприємств. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 85-88.

06-09-17А Красовська, А. М. (2015) НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ з розвитку граматичної компетенції з англійської мови (теорія, тренувальні вправи) для студентів Іх курсів усіх напрямів підготовки НУВГП (Частина І). [Методичне забезпечення]

Крива, А. В. and Перелигіна, В. Є. and Kryva, A. V. and Perelyhina, V. E. (2015) Етапи становлення цифрового репозиторію Національного університету водного господарства та природокористування як засобу популяризації наукових публікацій. Технології навчання (15). pp. 142-146.

Крижановський, Р. А. (2015) ГЕНЕЗИС ПРЯМИХ ПОДАТКІВ В ЄВРОПІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 166-169.

01-05-04 Криницька, М. В. and Мельничук, Г. В. (2015) Методичні вказівки до навчальної практики з інженерної геології для студентів за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво” (частина ІІ, додатки). [Методичне забезпечення]

07-04-05 Крупка, О. В. (2015) Методичні рекомендації до вступного випробування з дисципліни «Історія України» для абітурієнтів НУВГП. [Методичне забезпечення]

07-04-04 Крупка, О. В. (2015) Методичні рекомендації до семінарських занять та завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів усіх напрямів підготовки НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-04-06 Крупка, О. В. (2015) Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Історія України» для слухачів підготовчих курсів до зовнішнього незалежного оцінювання відділення довузівської підготовки та профільного навчання. [Методичне забезпечення]

Крутий, Д. І. and Шевчук, Ю. В. (2015) ПОБУДОВА ТРАЄКТОРІЙ ДОННИХ ТЕЧІЙ НА КРУГОВОМУ ПОВОРОТІ РУСЛА. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 40-41.

02-05-27 Крівцов, В. В. (2015) Робочий зошит до практичних занять з навчальної дисципліни «Нарисна геометрія,інженерна та машинна графіка» з нарисної геометрії для студентів за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-28 Крівцов, В. В. (2015) Робочий зошит до практичних занять з навчальної дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка» за темою «Проекції з числовими позначками» для студентів за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Крівцов, В. В. and Krivtsov, V. V. (2015) ОКРЕМІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ. Технології навчання (14). pp. 80-87.

Крівцов, В. В. and Krivtsov, V. V. (2015) ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДЕЯКИХ ЗАДАЧ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ РОДИННИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ. Технології навчання (14). pp. 73-79.

Крівцов, В. В. and Krivtsov, V. V. (2015) Окремі питання адаптації першокурсників до навчального процесу при вивченні нарисної геометрії. Технології навчання (15). pp. 135-141.

Крівцов, В. В. and Krivtsov, V. V. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ РОДИННИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ З НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 365-375.

Крівцов, В. В. and Krivtsov, V. V. (2015) Технології відтворення 3D-контенту та їхнє застосування під час навчання фізики та інформатики у загальноосвітній і вищій школі. Технології навчання (15). pp. 127-134.

01-04-13 Куба, В. В. and Трофимчук, І. П. (2015) Методичні вказівки до практичних занять, контрольних та самостійних робіт з дисципліни “ТЕПЛОМАСООБМІН” для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Кузло, М. Т. and Kuzlo, M. T. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ГРУНТОВИХ СПОРУД В УМОВАХ ЗМІННОГО РІВНЯ ВОДИ У ВОДОЙМИЩІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 226-229.

Кузло, М. Т. and Житковський, В. В. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ПОДРІБНЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ВАЖКОГО БЕТОНУ ТА БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 321-331.

06-09-16 Кузло, Н. М. and Сидорчук, Н. Л. (2015) Навчальні завдання до виконання самостійної роботи з дисциплінии “Англійська мова” студентами І курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво”. [Методичне забезпечення]

09-02-04 Кузнєцова, О. Т. (2015) Методичні вказівки до виконання тестових завдань з дисципліни «Фізичне виховання» за допомогою комп’ютерної програми Test-II студентами денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

09–02–04 Кузнєцова, О. Т. (2015) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання тестових завдань з дисципліни «Фізичне виховання» за допомогою комп’ютерної програми Test-II студентами денної форми навчання Європейська кредитно-трансферна система. [Методичне забезпечення]

Кузнєцова, О. Т. and Kuznetsova, O. T. (2015) Мотивація студентів університету до систематичних занять фізичним вихованням. Технології навчання (15). pp. 108-115.

Кузнєцова, О. Т. and Kuznyetsova, O. T. (2015) ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Технології навчання (14). pp. 59-64.

Кузнєцова, О. Т. and Петрук, Л. А. and Kuznyetsova, O. T. and Petruk, L. A. (2015) ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ФІЗИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП. Технології навчання (14). pp. 51-58.

Кузьмич, Л. В. and Андрюк, І. М. and Kuzmуch, L. V. and Andriuk, I. M. (2015) ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ БАСЕЙНУ РІЧКИ СІРЕТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 26-33.

Кузьмич, Л. В. and Андрюк, І. М. and Kuzmуch, L. V. and Andriuk, I. M. (2015) ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ БАСЕЙНУ РІЧКИ СІРЕТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 426-430.

Куковський, А. Г. and Кизима, В. П. and Kukovskyі, A. G. and Kуzуma, V. P. (2015) ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА КОМПЛЕКСУ ПРОТИЕРОЗІЙНИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 198-204.

Кундрат, М. М. and Kundrat, М. М. (2015) ВІДШАРУВАННЯ НЕРОЗТЯГЛИВОГО ПІДСИЛЕННЯ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ ЗОСЕРЕДЖЕНИХ НЕПЕРЕРВНИХ ТА ЦИКЛІЧНИХ СИЛ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 353-364.

Куницький, М. О. and Бялик, І. М. and Кундрат, А. М. and Kunytskyi, M. O. and Bialyk, I. M. and Kundrat, A. M. (2015) ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПРОВІДНИХ ІНФОРМАЦІНЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 222-225.

06-09-15 Купчик, Л. Є. (2015) Навчальні завдання з дисципліни «Англійська мова» для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Право». [Робочі програми]

06-09-15 Купчик, Л. Є. (2015) Навчальні завдання з дисципліни «Англійська мова» для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Право». [Методичне забезпечення]

Курбала, Л. В. (2015) ОБГРУНТУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСОБУ ЗМЕНШЕННЯ ЙОГО ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 170-173.

04-03-114 Кутя, В. М. and Матус, С. К. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження інформаційно-вимірювальної системи контролю маси матеріалів» з дисципліни «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади» студентами за напрямом підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Кушнірук, Ю. С. (2015) Рекреалогія. НУВГП, Рівне.

05-08-15 Кушнірук, Ю. С. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни "Рекреаційна географія" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм". [Методичне забезпечення]

05-08-26 Кушнірук, Ю. С. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни "Медична географія" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм". [Методичне забезпечення]

05-08-26 Кушнірук, Ю. С. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни "Медична географія" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм". [Методичне забезпечення]

Кізєєв, М. Д. and Присяжнюк, І. М. and Присяжнюк, О. В. and Сафоник, А. П. and Kizіeіev, M. D. and Prysіazhnіuk, I. M. and Prysіazhnіuk, O. V. and Safonyk, A. P. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ ТИПУ «КОНВЕКЦІЯ – ДИФУЗІЯ – МАСООБМІН» В ПОРИСТИХ БАГАТОШАРОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 47-59.

Кільченко, М. І. (2015) ОСНОВИ СИНЕРГЕТИКИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 243-247.

Кірянов, В. М. and Білецький, А. А. and Клімов, С. В. and Пінчук, О. Л. and Kirianov, V. M. and Biletskyі, A. A. and Klimov, S. V. and Pinchuk, O. L. (2015) КАФЕДРА ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ: ІСТОРІЯ, ЗАВДАННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 205-211.

02-03-59 Кірічок, О. Г. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійного вивчення та виконання практичних робіт з дисципліни «Загальний курс транспорту» для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-61 Кірічок, О. Г. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення та виконання практичних робіт з дисципліни «Інфраструктура транспорту» для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-59 Кірічок, О. Г. (2015) Методичні вказівки для самостійного вивчення та виконання практичних робіт з дисципліни «Загальний курс транспорту» для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-61 Кірічок, О. Г. (2015) Методичні вказівки з дисципліни для самостійного вивчення та виконання практичних робіт з дисципліни «Інфраструктура транспорту» для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-52 Кірічок, О. Г. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Загальний курс транспорту» для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-58 Кірічок, О. Г. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань з дисципліни «Загальний курс транспорту» студентами напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-58 Кірічок, О. Г. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Загальний курс транспорту» студентами напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-60 Кірічок, О. Г. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійного вивчення та виконання практичних робіт з дисципліни «Проектування систем регіональних перевезень» для студентів спеціальності 7.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-60 Кірічок, О. Г. (2015) Методичні вказівки для самостійного вивчення та виконання практичних робіт з дисципліни «Проектування систем регіональних перевезень» для студентів спеціальності 7.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-56 Кірічок, О. Г. and Кристопчук, М. Є. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань з дисципліни «Інфраструктура транспорту» студентами напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-56 Кірічок, О. Г. and Кристопчук, М. Є. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Інфраструктура транспорту» студентами напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Кір’янов, В. М. and Керечан, Д. М. and Kiryanov, V. М. and Kerechan, D. M. (2015) ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЮЮЧИХ БАСЕЙНІВ НЕВЕЛИКИХ ЄМКОСТЕЙ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛИВІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 82-87.

Л

06-02-149 Лазаришина, І. Д. and Антонюк, О. Р. and Зубілевич, С. Я. and Позняковська, Н. М. and Нагавичко, І. П. (2015) Робоча програма виробничої практики з аудиту (контролю) студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» та методичні вказівки до виконання звіту з практики. [Робочі програми]

06-02-139 Лазаришина, І. Д. and Зубілевич, С. Я. and Антонюк, О. Р. and Бондарєва, Т. Г. and Вовк, В. М. and Дорошенко, О. О. and Міклуха, О. Л. and Осадча, О. О. and Павелко, О. В. and Позняковська, Н. М. and Сиротинська, А. П. and Боровик, О. М. and Зінкевич, О. В. and Погребняк, Н. Д. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломної роботи студентами спеціальності 7.03050901 «Облік та аудит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-126 Лазаришина, І. Д. and Зубілевич, С. Я. and Антонюк, О. Р. and Бондарєва, Т. Г. and Вовк, В. М. and Дорошенко, О. О. and Міклуха, О. Л. and Павелко, О. В. and Позняковська, Н. М. and Сиротинська, А. П. and Боровик, О. М. and Зінкевич, О. В. and Мосійчук, М. М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання бакалаврської роботи студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-126 Лазаришина, І. Д. and Зубілевич, С. Я. and Антонюк, О. Р. and Бондарєва, Т. Г. and Вовк, В. М. and Дорошенко, О. О. and Міклуха, О. Л. and Павелко, О. В. and Позняковська, Н. М. and Сиротинська, А. П. and Боровик, О. М. and Зінкевич, О. В. and Мосійчук, М. М. and Нагавичко, І. П. and Поліщук, В. Л. and Тимейчук, Т. Б. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання бакалаврської роботи студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-148 Лазаришина, І. Д. and Зубілевич, С. Я. and Антонюк, О. Р. and Бондарєва, Т. Г. and Дорошенко, О. О. and Павелко, О. В. and Позняковська, Н. М. (2015) Методичні вказівки до виконання магістерської роботи студентами спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-128 Лазаришина, І. Д. and Зінкевич, О. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Історія обліку, аналізу та аудиту» студентами спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-129 Лазаришина, І. Д. and Зінкевич, О. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Історія обліку, аналізу та аудиту» студентами спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ластовець, Н. В. and Lastovets, N. V. (2015) ТЕХНОЛОГІЇ ВИМІРЮВАННЯ КОНВЕКЦІЙНИХ ТЕЧІЙ В ПРИВІКОННІЙ ЗОНІ ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 194-200.

Лебедь, О. О. and Мислінчук, В. О. and Пастушенко, В. Й. (2015) ФІЗИЧНІ ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. НУВГП, Рівне.

Лебедь, О. О. and Мислінчук, В. О. and Прищепа, А. М. and Lebed, O. O. and Myslinchuk, V. О. and Prуschepa, A. M. (2015) Радонометрія природних водних джерел Здолбунівського району Рівненщини. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 172-180.

06-02-143 Левицька, С. О. and Осадча, О. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» студентами спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-142 Левицька, С. О. and Осадча, О. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» студентами спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Левицька, С. О. and Полюхович, М. Д. and Levytska, S. O. and Polіuhovych, M. D. (2015) ПРОГРАМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 54-63.

Левицька, С. О. and Сич, Д. М. and Levytska, S. О. and Sych, D. М. (2015) РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ОПТИМІЗАЦІЇ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 226-234.

Левицька, С. О. and Стець, Н. В. and Levytska, S. O. and Stets, N. V. (2015) СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 235-244.

Лесняк, О. Ю. and Lesnіak, O. Y. (2015) ВРАХУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 64-70.

Лисак, О. В. and Малкін, Е. С. and Lysak, O. V. and Malkin, E. S. (2015) АНАЛІЗ КОНФІГУРАЦІЇ КОНВЕКТИВНИХ КАНАЛІВ ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧИХ ЕЛЕКТРОПЕЧЕЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 265-274.

Лисанець, О. В. (2015) ОСНОВНІ ДЕФЕКТИ КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 60-61.

Лисачок, А. (2015) РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ПЕРЕДУМОВА РАДИКАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ: ДОСВІД ГРУЗІЇ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 174-177.

Лоєвська, А. О. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ВИДОБУТКУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 66-69.

Лоєвська, А. О. (2015) ПРОГНОЗУВАННЯ НАЙБІЛЬШ ОПТИМАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУТКУ МІДІ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 26-29.

02-01-304 Лук’янчук, О. П. (2015) Методичні вказівки до курсової роботи з навчальної дисципліни “Моделювання та оптимізація робочих процесів машин” для студентів спеціальностей 8.05050308 – «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» та 8.05050315 – «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів». [Методичне забезпечення]

Луценко, В. В. (2015) Технічна механіка рідини і газу в тестах і задачах. НУВГП, Рівне.

Лушнікова, Н. В. and Lushnikova, N. V. (2015) Архітектурні конкурси як засіб індивідуалізації самостійної роботи та підвищення мотивації до навчання студентів-архітекторів. Технології навчання (15). pp. 11-28.

Лушнікова, Н. В. and Lushnikova, N. V. (2015) Вебінар як альтернативна форма аудиторної навчальної діяльності у вищому навчальному закладі: досвід застосування. Технології навчання (15). pp. 29-45.

Люшин, А. Л. (2015) ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 178-180.

Ляшук, А. М. (2015) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 181-184.

03-04-030 Ліпянін, В. А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни „Інженерний захист міських територій” для студентів спеціа- льності 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)» освітньо- кваліфікаційного рівня магістр усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-04-029 Ліпянін, В. А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни „Інженерний захист міських територій” для студентів спеціальності 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ліпянін, В. А. and Мілаш, Т. О. and Lipianin, V. A. and Milash, T. O. (2015) МІСТОБУДІВЕЛЬНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СПОРУД ЗОВНІШНЬОГО ТРАНСПОРТУ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ УКРАЇНИ (на прикладі м. Рівне). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 456-465.

Ліпянін, В. А. and Стародуб, І. В. (2015) Інженерна підготовка і благоустрій міських територій. ., Рівне.

Ліпяніна, Х. В. and Lipіanina, К. V. (2015) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ОБ’ЄКТА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 71-77.

Лісовенко, Є. П. and Філіпович, Ю. Ю. and Lisovenko, Y. P. and Filipovych, Y. Y. (2015) СПОСІБ І УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ ВІТРОВИХ ХВИЛЬ І БРИЖІВ ВОДОСХОВИЩ У ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 158-168.

Літніцький, С. І. and Litnitskyі, S. I. (2015) НАБЛИЖЕНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТВІРНОЇ ДИСКРЕТНО ПРЕДСТАВЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ ОБЕРТАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 189-193.

Ліхо, О. А. and Гакало, О. І. and Liho, О. А. and Hakalo, О. І. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПОЛІСЬКИХ РАЙОНІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 122-132.

Ліщук, Н. В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БІОПАЛИВА НА РОБОТУ ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 62-64.

М

06-05-23 Мазур, Н. О. (2015) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання і захисту курсової роботи з дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини” студентами напряму підготовки 6.030505 “Управління персоналом і економіка праці”. [Методичне забезпечення]

06-05-40(а) Мазур, Н. О. (2015) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “Мотивування персоналу” студентами напряму підготовки 6.030505 “Управління персоналом і економіка праці”. [Методичне забезпечення]

Макаренко, О. М. (2015) АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 77-79.

Максимова, В. С. and Петрик, О. С. (2015) ПОПЕРЕЧНІ ШВИДКОСТІ ТЕЧІЇ НА ВИГИНІ ШИРОКОГО ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКУ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 42-43.

Максимчук, Ю. А. (2015) ЗМІНИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ СТИР НА ФОНІ СУЧАСНОГО РІВНЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 62-65.

Максімчук, О. С. (2015) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Максімчук, О. С. (2015) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Маланчук, Є. З. and Христюк, А. О. and Malanchuk, E. Z. and Khrystiuk, A. O. (2015) ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ КООРДИНАТ УПРАВЛІННЯ ТА КЕРУЮЧИХ ВПЛИВІВ ГІДРОМОНІТОРНОГО РОЗМИВУ КОРИСНИХ КОПАЛИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 242-247.

Маланчук, Л. О. and Мощич, С. З. and Тимощук, І. І. and Malanchuk, L. О. and Moshchych, S. Z. and Tymoshchuk, I. I. (2015) РЕАЛІЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ АЛЬТЕРНАТИВНИМ ПАЛИВОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 78-85.

Малецький, Зджіслав and Maletski, Zdzislav (2015) ВАЖЛИВІ ПРОЦЕСИ, КОТРІ ЗАГРОЖУЮТЬ БЕЗПЕЦІ ВОДОСХОВИЩ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 236-247.

Малиновська, О. А. and Malynovska, O. A. (2015) ЗАРУБІЖНІИЙ ДОСВІД ПОЛІТИКИ ПОВЕРНЕННЯ МІГРАНТІВ ТА ЇХНЬОЇ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 52-62.

Малкін, Е. С. and Журавська, Н. Є. and Мележик, Л. П. and Malkin, E. S. and Zhuravska, N. E. and Mеlеgik, L. P. (2015) ДО ПИТАННЯ ПРИГОТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОМАГНІЧЕНОЇ ВОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 66-72.

Мальчик, М. І. and Mаlchic, М. I. (2015) Експортний маркетинг міжнародних економічних відносин. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 89-92.

06-13-113 Мальчик, М. В. and Гонтаренко, Н. А. and Мартинюк, О. В. and Попко, О. В. and Толчанова, З. О. (2015) МЕТОДИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ З ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ НА БАЗІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ (НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ) для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-38 Мальчик, М. В. and Гонтаренко, Н. А. and Толчанова, З. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до організації і проведення виробничої організаційно-управлінської практики для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-37 Мальчик, М. В. and Гонтаренко, Н. А. and Толчанова, З. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до організації і проведення виробничої економічної практики для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

. Мальчик, М. В. and Коваль, С. І. (2015) Робоча програма "Міжнародний маркетинг" для студентів спеціальності 8.03050701 "Маркетинг". [Робочі програми]

. Мальчик, М. В. and Коваль, С. І. (2015) Робоча програма "Товарна інноваційна політика" для студентів спеціальності 8.03050701 "Маркетинг". [Робочі програми]

06-13-77 Мальчик, М. В. and Коваль, С. І. (2015) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг" студентами спеціальності 8.03050701 "Маркетинг" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-78 Мальчик, М. В. and Коваль, С. І. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних завдань із навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг" студентами спеціальності 8.03050701 "Маркетинг" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-79 Мальчик, М. В. and Коваль, С. І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Товарна інноваційна політика" студентами спеціальності 8.03050701 "Маркетинг" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-80 Мальчик, М. В. and Коваль, С. І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної дисципліни «Товарна інноваційна політика» для студентів спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

. Мальчик, М. В. and Мартинюк, О. В. (2015) Робоча програма «Маркетинговий аналіз» для студентів спеціальності 8.03050701 "Маркетинг". [Робочі програми]

Мальчик, М. В. and Попко, О. В. and Гонтаренко, Н. А. and Толчанова, З. О. and Мартинюк, О. В. and Коваль, С. І. and Мельник, Т. Д. (2015) Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія та практика. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

06-13-66 Мальчик, М. В. and Попко, О. В. and Толчанова, З. О. and Гонтаренко, Н. А. and Мартинюк, О. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо підготовки до комплексного державного екзамену за фахом для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг». [Методичне забезпечення]

. Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. (2015) Робоча програма «Паблік рилейшнз у бізнесі» для студентів спеціальності 8.03050701 «Маркетинг». [Робочі програми]

. Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. (2015) Робоча програма «Маркетинговий менеджмент» для студентів спеціальності 8.03050701 «Маркетинг». [Робочі програми]

. Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. and Мартинюк, О. В. (2015) Робоча програма «Маркетинговий аналіз» для студентів спеціальності 8.03050701 "Маркетинг". [Робочі програми]

Мальчик, Т. І. and Mаlchic, Т. I. (2015) Компоненти успіху маркетингу інновацій вітчизняних підприємств. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 93-95.

Мартинчук, І. В. (2015) УПРАВЛІННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯМ В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Мартинчук, А. and Mаrtynchuk, A. (2015) Вібраційні технології в авторемонтному виробництві. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 24-25.

Мартинюк, П. М. and Степанченко, О. М. and Бобошко, В. М. and Martyniuk, P. M. and Stepanchenko, O. M. and Boboshko, V. M. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ ҐРУНТІВ ПРИ НЕЛІНІЙНИХ КОМПРЕСІЙНИХ ЗАЛЕЖНОСТЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 150-155.

04-03-116 Матус, С. К. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади» студентами за напрямом підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-112 Матус, С. К. and Кутя, В. М. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження технічних засобів для вимірювання лінійних розмірів» з дисципліни «Метрологія,технологічні вимірювання та прилади» студентами за напрямом підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Матус, С. К. and Пастушенко, В. Й. and Matus, S. K. and Pastushenko, V. Y. (2015) ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГІДРОФІЗИЧНИХ ФУНКЦІЙ ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 302-310.

Матус, С. К. and Рокочинський, А. М. and Matus, S. K. and Rokochynskyi, A. M. (2015) УДОСКОНАЛЕННЯ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ НА АВТОМАТИЗОВАНИХ ОСУШУВАЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 162-170.

Мацнєва, Т. С. and Ковальчук, В. П. and Matsneva, Т. S. and Kovalchuk, V. P. (2015) АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ТА ОЦІНОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ З ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 275-281.

Мацнєва, Т. С. and Ковальчук, В. П. and Matsneva, Т. S. and Kovalchuk, V. P. (2015) АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ТА ОЦІНОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ З ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 275-281.

Мацнєва, Т. С. and Кравченко, Н. В. and Грицина, О. О. and Matsnyeva, T. S. and Kravchenko, N. V. and Grytsyna, O. O. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ПОРТФОЛІО У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Технології навчання (14). pp. 37-42.

Мацнєва, Т. С. and Россінський, Р. М. and Matsneva, T. S. and Rossinskyі, R. M. (2015) 50 РОКІВ – ЧАС ПІДСУМКІВ, ЧАС ДІЙ (до п’ятдесятиріччя заснування кафедри каналізації та санітарної техніки). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 3-11.

Машта, Н. О. and Бенчук, О. П. and Бенчук, Г. П. and Акімова, Л. М. and Дейнега, О. В. (2015) Основи стандартизації, метрології та управління якістю. О. Зень, Рівне. ISBN 978-617-601-144-6

Мащенко, В. А. and Mashchenko, V. А. (2015) ВІДБИВАННЯ ТА ЗАЛОМЛЕННЯ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ НА МЕЖІ ПРУЖНИХ CЕРЕДОВИЩ З ВІД’ЄМНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ ПУАССОНА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 382-387.

Медвідь, Н. В. and Medvid, N. V. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВОДОВОДУ ТА ЗОНИ ВИМИВУ НА ПРОЦЕСИ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ҐРУНТОВОЇ ГРЕБЛІ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 132-142.

Медвідь, С. Х. and Медвідь, О. С. and Medvid, S. F. and Medvid, O. S. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМПЕНСАЦІЙНОЇ ПЕТЛІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СКРУТОК МЕТАЛЕВИХ СІТОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 350-353.

Меддур, А. C. and Токар, О. І. and Токар, Л. О. and Meddour, A. S. and Tokar, O. I. and Tokar, L. O. (2015) ТЕХНОЛОГІЧНА НАДІЙНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 13-16.

Мельник, О. М. and Наливайко, Н. Я. and Melnуk, О. М. and Nalyvaіko, N. Y. (2015) ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ УПРАВЛІННЯ ОБСЯГАМИ ВИРОБНИЦТВА З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 86-95.

01-05-94 Мельничук, В. Г. (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Регіональна геологія". [Робочі програми]

01-05-96 Мельничук, В. Г. (2015) Робоча програма навчальної практики "Комплексна навчальна практика з геологічної зйомки" для студентів за напрямом підготовки 6.040103 "Геологія". [Робочі програми]

01-05-97 Мельничук, В. Г. (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи геофізики" для студентів за напрямом підготовки 6.040103 "Геологія". [Робочі програми]

01-05-98 Мельничук, В. Г. (2015) Робоча програма дисципліни "Гідроекологічне та інженерно-геологічне картогрофування" для студентів за напрямом підготовки 6.040103 "Геологія". [Робочі програми]

01-05-95 Мельничук, В. Г. (2015) Робоча програма навчальної геологічної практики із застосуванням топографічних методів складена у відповідності до робочої програм вивчення нормативних дисциплін „Загальна геологія” і „Топографія” для підготовки бакалаврів напряму 6.040103 «Геологія». [Робочі програми]

01-05-19 Мельничук, В. Г. and Криницька, М. В. (2015) Робоча програма дисципліни "Геологія, єкспертиза та розвідка родовищ", для студентів за напрямом підготовки 6.050301 "Гірництво". [Робочі програми]

Мельничук, М. Я. and Melnychuk, M. J. (2015) Інноваційне підприємництво як ключовий фактор сучасного економічного розвитку. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 96-99.

Мельничук, О. І. (2015) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ БАКРУТСТВА В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 185-188.

Мельничук, О. І. and Mеlnychuk, О. І. (2015) Ринок платіжних карток в Україні: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 100-103.

07-01-03 Мельничук, Ю. І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО» для студентів напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-13 Мельничук, Ю. І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ ПРАВА» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Мендусь, П. І. and Мендусь, С. П. and Турченюк, В. О. and Філіпчук, Б. А. and Рокочинський, А. М. and Mendus, P. I. and Mendus, S. P. and Turcheniuk, V. O. and Filipchuk, B. A. and Rokochуnskyі, A. M. (2015) ДРЕНАЖ НА РИСОВИХ СИСТЕМАХ ТА КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 248-251.

Мендусь, С. П. and Mendus, S. P. (2015) ПРИЧИНИ ЗНИЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ РИСОВИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 395-400.

Меснікович, Н. В. and Mеsnikovich, N. V. (2015) Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 104-107.

Мисливець, М. В. and Myslyvets, M. V. (2015) Сучасний стан страхового ринку України. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 108-110.

05-06-62 Мисіна, О. І. and Яцков, М. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни „ХІМІЯ З ОСНОВАМИ БІОГЕОХІМІЇ” (ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ №1: „ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ. ОСНОВИ БІОГЕОХІМІЇ”) для студентів за напрямом підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-63 Мисіна, О. І. and Яцков, М. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни „ХІМІЯ З ОСНОВАМИ БІОГЕОХІМІЇ” (ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ №2: „АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ”) для студентів за напрямом підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Мовчан, В. В. (2015) АНАЛІЗ РАЦІОНАЛЬНОСТІ РОЗКЛАДУ ДЗВІНКІВ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ НУВГП. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 189-191.

Мороз, А. О. (2015) ФІЗИКО – ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ГРУНТІВ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 54-57.

05-01-37 Мороз, О. С. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Меліоративне ґрунтознавство та землеробство ” для студентів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-36 Мороз, О. С. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Плодівництво ” для студентів напряму підготовки 6.090101 „Агрономія” заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Морозов, В. В. and Морозов, О. В. and Дудченко, К. В. and Корнбергер, В. Г. and Morozov, V. V. and Morozov, O. V. and Dudchenko, K. V. and Kornberher, V. H. (2015) ВОДНО-СОЛЬОВИЙ РЕЖИМ ГРУНТІВ ПРИ РЕГУЛЬОВАНОМУ ВИКОРИСТАННІ ДРЕНАЖНО-СКИДНИХ ВОД РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 319-324.

Морозько, О. В. and Чміль, А. О. and Mоrozko, О. V and Chmil, A. O. (2015) Еволюція концепції маркетингу в напрямі його екологічної складової. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 111-113.

Московченко, В. Ф. and Moskovchenko, V. F. (2015) ВІДРОДЖЕННЯ ОСУШУВАЛЬНИХ МЕЛІОРАЦІЙ В ПРИП’ЯТСЬКОМУ ПОЛІССІ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 13-25.

Мосійчук, О. М. (2015) ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ У ЛІТЕРАТУРНІЙ СПАДЩИНІ ФІЛОСОФІВ-ЕКЗИСТЕНЦІАЛІСТІВ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 132-135.

Мошинський, В. С. (2015) Положення про „Відділ технічних засобів навчання та навчальних комп’ютерних технологій”. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2015) Положення про службу охорони праці в Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2015) Положення про сектор зв'язків з громадськістю Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2015) Положення про сектор наукової роботи Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2015) Положення про Центр роботи з іноземними студентами та міжнародних відносин Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2015) Концепція освітньої діяльності та розвитку Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2015) Положення про порядок ведення договірної роботи в Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2015) Положення про приймальну комісію Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2015) Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

05-05-44 Мошинський, В. С. and Бухальська, Т. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи на тему «РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ» з навчальної дисципліни «Управління земельними ресурсами» студентами спеціальності 7.08010103, 8.08010103 «Землеустрій та кадастр» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Мощич, С. З. and Moshchych, S. Z. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОНІВ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 96-103.

Музичук, К. П. and Бабич, С. М. and Muzychuk, K. P. and Babych, S. M. (2015) ПОВНИЙ КОНТАКТ БЕРЕГІВ МІЖФАЗНИХ РОЗРІЗІВ В КУСКОВО-ОДНОРІДНІЙ ОРТОТРОПНІЙ ПЛАСТИНЦІ З ЕЛІПТИЧНОЮ МЕЖЕЮ ПОДІЛУ МАТЕРІАЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 112-120.

Муран, Р. О. and Таргоній, І. М. and Muran, R. О. and Tаrhoniy, I. М. (2015) Віддалений моніторинг і управління технологічними процесами та об'єктами. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 58-63.

06-09-14Б Мігірін, П. І. (2015) НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ для розвитку навичок усного мовлення з дисципліни «Іноземна мова» /англійська - спецкурс/ за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» (Частина II). [Методичне забезпечення]

06-09-14А Мігірін, П. І. (2015) НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ для розвитку навичок усного мовлення з дисципліни «Іноземна мова» /англійська - спецкурс/ для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» (Частина І). [Методичне забезпечення]

07-02-12 Міщук, І. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-19 Міщук, І. В. and Пасічнюк, В. Б. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ПРАВО (ГОСПОДАРСЬКЕ ТА КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО)» для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-20 Міщук, І. В. and Пасічнюк, В. Б. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ПРАВО (ПРАВОЗНАВСТВО, ТРУДОВЕ ПРАВО)» для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-06 Міщук, І. В. and Пасічнюк, В. Б. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «МЕДИЧНЕ ПРАВО» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-13 Міщук, І. В. and Пасічнюк, В. Б. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство»,денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Н

НУВГП, . (2015) ВІСНИК НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ НУВГП. НУВГП.

НУВГП, . (2015) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(69), 2015 (укр., англ., рос.). [Файли]

НУВГП, . (2015) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(69), 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(69), 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(69), 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(69), 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(69), 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(69), 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Зміст - Стратегія і тактика державного управління - №1-2. - 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Титульна сторінка - Збірник "Технології навчання"-Випуск 14 (2015 рік). [Файли]

НУВГП, . (2015) Зміст - Збірник "Технології навчання"-Випуск 14 (2015 рік). [Файли]

НУВГП, . (2015) Остання сторінка - Збірник "Технології навчання"-Випуск 14 (2015 рік). [Файли]

НУВГП, . (2015) Зміст - Технології навчання. Вип. 15, 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Титульна сторінка - Технології навчання. Вип.15, 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Остання сторінка - Технології навчання. Вип. 15, 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Зміст - Студентський вісник НУВГП. Вип 2(4), 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Титулка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки - 2015 - 1(69). [Файли]

НУВГП, . (2015) Зміст - Студентський вісник НУВГП - 2015 - 3(5). [Файли]

НУВГП, . (2015) Титульна сторінка - Студентський вісник НУВГП - 2015 - 3(5). [Файли]

НУВГП, . (2015) Обкладинка - Студентський вісник НУВГП - 2015 - 3(5). [Файли]

НУВГП, . (2015) Редакційна колегія - Студентський вісник НУВГП - 2015 - 3(5). [Файли]

НУВГП, . (2015) Зміст - Студентський вісник НУВГП - 2015 - 3(5). [Файли]

НУВГП, . (2015) Обкладинка - Студентський вісник НУВГП-2015-1. [Файли]

НУВГП, . (2015) Титульна сторінка - Студентський вісник НУВГП-2015-1. [Файли]

НУВГП, . (2015) Зміст - Студентський вісник НУВГП-2015-1. [Файли]

НУВГП, . (2015) Редакційна колегія - Студентський вісник НУВГП-2015-1. [Файли]

НУВГП, . (2015) Зміст - Вісник НУВГП-Сільськогосподарські науки-2015-1(69). [Файли]

НУВГП, . (2015) Содержание - Вісник НУВГП-Сільськогосподарські науки-2015-1(69). [Файли]

НУВГП, . (2015) Остання сторінка - Вісник НУВГП-Сільськогосподарські науки-2015-1(69). [Файли]

НУВГП, . (2015) Обкладинка - Студентський вісник НУВГП-2015-2. [Файли]

НУВГП, . (2015) Титульна сторінка - Студентський вісник НУВГП-2015-2. [Файли]

НУВГП, . (2015) Зміст - Студентський вісник НУВГП-2015-2. [Файли]

НУВГП, . (2015) Редакційна колегія - Студентський вісник НУВГП-2015-2. [Файли]

НУВГП, . (2015) Титульна сторінка - Студентський вісник. Вип. 3(5), 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Зміст - Студентський вісник. Вип. 3(5), 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Остання сторінка - Студентський вісник. Вип. 3(5), 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(71). Ч. 2, 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(71). Ч. 2, 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. 3(71). Ч. 2, 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(71). Ч. 2, 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(72), 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(72), 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(72), 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. 4(72), 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Content - Вісник НУВГП-Сільськогосподарські науки-2015-1(69). [Файли]

НУВГП, . (2015) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(69), 2014. [Файли]

НУВГП, . (2015) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(69), 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(71). Ч. 2, 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(72), 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Content - Збірник "Технології навчання"-Випуск 14 (2015 рік). [Файли]

НУВГП, . (2015) Content - Студентський вісник НУВГП. Вип. 2(4), 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Content - Студентський вісник НУВГП. Вип. 3(5), 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Content - Технології навчання. Вип. 15, 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Content – Студентський вісник НУВГП. Вип. 3(5), 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Front Page - Збірник "Технології навчання"-Випуск 14 (2015 рік). [Файли]

НУВГП, . (2015) Front Page - Технології навчання. Вип. 15, 2015. [Файли]

НУВГП, . (2015) Title - Заголовок. Студентський вісник НУВГП. Вип. 2(4), 2015. [Файли]

06-02-134 Нагавичко, І. П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» студентами напрямів підготовки 6.030507 «Маркетинг», 6.030503 «Міжнародна економіка» Європейська кредитно-трансферна система. [Методичне забезпечення]

06-02-134 Нагавичко, І. П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» студентами напрямів підготовки 6.030507 «Маркетинг», 6.030503 «Міжнародна економіка» Європейська кредитно-трансферна система. [Методичне забезпечення]

Назаренко, О. М. and Дружко, І. В. and Nazarenko, A. M. and Druzhko, I. V. (2015) МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ТЕПЛОНОСІЯ – ОДИН З ШЛЯХІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 201-208.

05-06-61 Назарук, Г. І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної та самосійної роботи з навчальної дисципліни „БІОНЕОРГАНІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ” для студентів за напрямом підготовки 6.090101 „Агрономія” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Назарчук, Ю. Ю. and Nazarchuk, J. Y. (2015) Аналіз індикаторів та заходи підвищення рівня фінансової безпеки держави. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 114-117.

06-07-144 Наконечна, О. П. (2015) Методичні рекомендації до вивчення теми «Філософська думка України» на семінарських заняттях з дисципліни «Філософія» для студентів всіх напрямів підготовки НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Наконечна, О. П. (2015) ФІЛОСОФСЬКА КУЛЬТУРА У ВИМІРІ ІДЕНТИЧНОСТІ. НУ "Острозька академія" (17). pp. 56-61.

02-01-334 Налобіна, О. О. and Косяк, О. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних робіт з дисципліни “Проектування та технологія виготовлення машин і обладнання” для студентів спеціальностей 7.05050308, 7.05050315 – «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» та «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Налобіна, О. О. and Поліщук, Л. М. and Nalobina, О. О. and Polishchuk, L. М. (2015) ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ТРЕСТИ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 409-416.

Наумець, М. В. (2015) ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО МІНІ-ПАРКУ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 7-10.

02-01-322 Нестеренко, В. П. and Лук’янчук, О. П. (2015) Методичні вказівки і завдання щодо виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни „Динаміка будівельних машин і обладнання” для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра спеціальностей 7(8).05050308 “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання”; 7(8).05050315 “Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Николайчук, Я. М. and Круліковський, Б. Б. and Возна, Н. Я. and Процюк, Г. Я. and Nykolaichuk, Y. M. and Krulikovskyi, B. B. and Vozna, N. Y. and Protsiuk, G. Y. (2015) ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ІНФОРМАТИКИ МОНІТОРИНГУ НАФТОВИХ РОДОВИЩ ТА ЗАХИСТУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ КАРПАТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 258-264.

05-06-45 Никонюк, Є. С. and Рудик, Б. П. and Соляк, Л. В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт із навчальної дисципліни «Фізика» Розділ «Електрика. Магнетизм» для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки денної, заочної та дистанційної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-10 Новак, А. І. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Спорудження гірничих виробок» студентами за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-11 Новак, А. І. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних ро- біт з дисципліни «Аерологія гірничих виробок» студентами за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Нікитенко, Д. В. and Nikytenko, D. V. (2015) ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 62-67.

Ніколайчук, В. В. and Тимейчук, О. Ю. and Nikolaichuk, V. V. and Tymeichuk, O. Y. (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЕТАЛЕЙ З’ЄДНАННЯ ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 417-424.

Ніколайчук, О. М. and Шинкарук, Л. А. and Орлов, І. Ю. and Nikolaichuk, О. М. and Shynkaruk, L. А. and Orlov, I. Y. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ ЗАКРИТТЯ ПОПЛАВКА-ЗАТВОРА ГІДРОАВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА РІВНЯ З ПОДОВЖЕНИМ ГІДРАВЛІЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 111-117.

Нікітенко, С. В. and Nikitenko, S. V. (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 67-73.

О

Оводюк, Н. М. (2015) ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 192-195.

Озимок, В. Д. (2015) ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЬ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 196-199.

07-03-13 Оксентюк, Н. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Психологія» для студентів зі спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-07 Оксентюк, Н. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Психологія» для студентів зі спеціальності 6.030401 «Право» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-09 Оксентюк, Н. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психологія трудових відносин рибогосподарських колективів» для студентів зі спеціальності 7.09020101 «Водні біоресурси» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-10 Оксентюк, Н. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Психологія трудових відносин рибогосподарських колективів» для студентів зі спеціальності 7.09020101 «Водні біоресурси» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Оксентюк, Н. В. and Oksentiuk, N. V. (2015) Можливості застосування ментальних карт у навчальному процесі. Технології навчання (15). pp. 194-208.

06-05-38 Олійник, Олена Олександрівна (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Аудит персоналу» для студентів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». [Методичне забезпечення]

06-05-37 Олійник, Олена Олександрівна (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять із дисципліни «Аудит персоналу» для студентів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці». [Методичне забезпечення]

06-05-41 Олійник, Олена Олександрівна (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів спеціальностей 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці», 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит». [Методичне забезпечення]

06-05-36 Олійник, Олена Олександрівна (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять із дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів спеціальностей 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці», 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит». [Методичне забезпечення]

Олійник, Олена Олександрівна and Oliinyk, O. O. (2015) УПРАВЛІНСЬКИЙ АУДИТ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 104-110.

Омельчук, І. С. (2015) ДЕКОРАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ В АРХІТЕКТУРІ ЧЕСЬКИХ КОЛОНІЙ НА ВОЛИНІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 11-13.

Онопрієнко, Д. М. and Onopriienko, D. M. (2015) ВПЛИВ ФЕРТИГАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 180-184.

Опалько, С. А. and Opаlkо, S. А. (2015) Особливості застосування мережевого маркетингу в Україні. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 118-121.

05-06-39 Орленко, В. Ф. and Рудик, Б. П. and Никонюк, Є. С. and Кочергіна, О. Д. and Соляк, Л. В. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізика» розділ «Оптика» для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-05-39 Орлов, В. О. and Литвиненко, Л. Л. and Квартенко, О. М. (2015) М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И до виконання фахового курсового проекту з дисципліни «Теоретичні основи водопідготовки промислових підприємств» для студентів спеціальності 8.06010108 «Водопостачання і водовідведення» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-137 Осадча, О. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-136 Осадча, О. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Облік міжнародних операцій» студентами спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-135 Осадча, О. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Облік міжнародних операцій» студентами спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-61 Остапчук, С. М. (2015) Лекції з дисципліни «Картографія» для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Методичне забезпечення]

П

06-02-130 Павелко, О. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-131 Павелко, О. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-130 Павелко, О. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-131 Павелко, О. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-93 Павлов, В. І. and Меліхова, Т. Л. and Миськовець, Н. П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з виробничої практики для студентів 5 курсу спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів». [Методичне забезпечення]

06-03-117 Павлов, В. І. and Павлов, К. В. and Свердлюк, І. В. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» для всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-16 Пастухов, О. В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Метрологія, стандартизація, сертифікація» студентами за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-117 Пастушенко, В. Й. and Стеценко, А. М. (2015) Методичні вказівки до лабораторної роботи № 8 з навчальної дисципліни “Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем управління” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 151 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Пенчук, В. О. and Гусаков, В. М. and Супонєв, В. М. and Балєсний, С. П. and Pеnchuk, V. О. and Husakov, V. М. and Suponіev, V. М. and Balіesnyі, S. P. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ПРОКОЛУ ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 384-390.

Переходько, І. (2015) ВОДНІ ОБ’ЄКТИ В ЛАНДШАФТНОМУ ПРОЕКТУВАННІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 18-20.

Петрашко, Л. Р. (2015) АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 80-83.

Петрович, В. В. and Артеменко, В. А. and Petrovуch, V. V. and Artemenko, V. A. (2015) МЕТОД ВІДНОВЛЕННЯ НАДВЕЛИКИХ ПРОПУСКІВ У ГІДРОЛОГІЧНИХ ТИМЧАСОВИХ РЯДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 125-129.

Петрук, А. М. and Petruk, А. М. (2015) ОЦІНЮВАННЯ ТІСНОТИ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВОДОЙМИ-ОХОЛОДЖУВАЧА ХАЕС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 153-162.

09-02-06 Петрук, Л. А. (2015) Методичні вказівки до виконання оздоровчих вправ при захворюваннях серцево-судинної системи студентами спеціальних медичних груп. [Методичне забезпечення]

09-02-06 Петрук, Л. А. (2015) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання оздоровчих вправ при захворюваннях серцево-судинної системи студентами спеціальних медичних груп. [Методичне забезпечення]

Печенюк, А. В. (2015) УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТІВ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Печенюк, А. В. (2015) УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТІВ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Погосов, О. Г. and Малкін, Е. С. and Pohosov, O. H. and Malkin, E. S. (2015) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДЦЕНТРОВИХ СЕПАРАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ З ПОДВІЙНИМ ВІДВЕДЕННЯМ РІДКОЇ ФАЗИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 209-214.

03-03-03 Подворний, А. В. and Тинчук, С. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни „Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності і пластичності” для студентів напряму 6.060101 „Будівництво” професійного спрямування „Промислове та цивільне будівництво”. [Методичне забезпечення]

Покуль, О. В. and Pokul, O. V. (2015) РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ ЗА УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 73-77.

Полтавченко, Т. В. and Парфенюк, І. О. and Юськов, А. В. and Poltavchenko, T. V. and Parphenіuk, I. O. and Yuskov, A. V. (2015) Інтродукція вугра річкового європейського у водойми Рівненської області. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 223-232.

Полунець, В. В. (2015) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ КАНАТІВ І ШКІВІВ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 93-96.

Поліщук, В. В. and Polishchuk, V. V. (2015) МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗРОШЕННЯ «ГІС ПОЛИВ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 431-438.

Пона, О. М. and Возняк, О. Т. and Шаповал, С. П. and Касинець, М. Є. and Pona, O. M. and Voznyak, O. T. and Shapoval, S. P. and Kasynets, M. Ye. (2015) ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ГЕЛІОПОКРІВЛІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 282-287.

Попко, О. В. and Pоpkо, O. V. (2015) Франчайзинг як альтернативний інструмент ефективного ведення бізнесу. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 122-125.

Попок, Т. В. (2015) ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ЗАГРОЗИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 252-253.

Портухай, О. І. and Portukhay, О. I. (2015) Аналіз агрофізичного стану торфового неглибокого ґрунту Західного Полісся. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 181-188.

Портухай, О. І. and Лисенко, Н. А. and Portukhay, О. I. and Lysenko, N. A. (2015) Оцінювання антропогенного навантаження на лісові екосистеми Рівненської області в контексті збалансованого розвитку. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 204-211.

Примак, А. Я. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЗУСИЛЬ, ЩО ДІЮТЬ В БЕЗШАТУННИХ МЕХАНІЗМАХ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 97-100.

Приступа, К. А. (2015) ТЛУМАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ «ВИДАТКИ», «ВИТРАТИ» ТА «ЗАТРАТИ» В БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 104-107.

Прогульний, В. І. and Рябков, М. В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛЬМАТАЦІЇ ПОРИСТОГО ПОЛІМЕРБЕТОНУ ПІНОПОЛІСТИРОЛОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 272-277.

Прокопчук, І. О. and Prokopchuk, I. О. (2015) Реклама як інструмент впливу на процес прийняття рішень споживачем. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 126-128.

Проценко, С. Б. (2015) ОЦІНКА СПОСОБІВ ПОКВАРТИРНОГО ОБЛІКУ СПОЖИВАННЯ ТЕПЛА НА ОПАЛЕННЯ В БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 215-226.

03-02-342 Проценко, С. Б. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Вентиляція» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» за професійним спрямуванням «Теплогазопостачання та вентиляція» всіх форм навчання. Частина 4. Додатки. [Методичне забезпечення]

03-02-344 Проценко, С. Б. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни «Основи геоінформатики систем водопостачання і водовідведення» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» за професійним спрямуванням «Водопостачання і водовідведення» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-341 Проценко, С. Б. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Вентиляція» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» за професійним спрямуванням «Теплогазопостачання та вентиляція» всіх форм навчання. Частина 3. Аеродинамічний розрахунок. [Методичне забезпечення]

03-02-339 Проценко, С. Б. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Вентиляція» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» за професійним спрямуванням «Теплогазопостачання та вентиляція» всіх форм навчання. Частина 1. Розрахунок повітрообміну. [Методичне забезпечення]

03-02-340 Проценко, С. Б. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Вентиляція» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» за професійним спрямуванням «Теплогазопостачання та вентиляція» всіх форм навчання. Частина 2. Розрахунок повітророзподілу. [Методичне забезпечення]

Проценко, С. Б. and Новицька, О. С. and Procenko, S. B. and Novytska, O. S. (2015) АНАЛІЗ НОВИХ НОРМАТИВНИХ ВИМОГ ДО РОЗРАХУНКУ ПРОЕКТНОГО ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 17-24.

Процюк, З. Б. and Protsiuk, Z. B. (2015) Аналіз проблем та напрямки розвитку автомобільно-транспортної системи. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 26-29.

Пшеничний, І. В. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСМІСІЙ КОЛІСНИХ МАШИН НА ДІАГНОСТИЧНОМУ СТЕНДІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 65-68.

Підгрушний, В. А. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 248-251.

Підгрушний, В. А. (2015) ТОВАРНИЙ ФЕТИШИЗМ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 200-203.

Пікула, М. В. and Pikula, M. V. (2015) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕКОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АВТОМОБІЛІ І АВТОМОБІЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО». Технології навчання (14). p. 123.

Пікула, М. В. and Pikula, M. V. (2015) Формування технологічної мобільності у студентів-машинобудівників. Технології навчання (15). pp. 60-65.

Р

Радченко, А. А. and Мальчик, Я. Я. and Radchenko, А. А. and Mаlchik, Y. Y. (2015) PR як інструмент маркетингових комунікацій. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 129-131.

Радчук, К. and Radchuk, K. I. (2015) Екологічні наслідки впровадження інженерно-меліоративних комплексів у геосистеми. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 48-50.

Радько, А. О. and Radko, A. О. (2015) ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СУТНОСТІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 111-117.

Разгонова, О. В. and Razhonova, О. V. (2015) ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ЗНЕВОДНЕННЯ ЧЕРВОНОГО ШЛАМУ ПІД ДІЄЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 117-123.

Рафальська, Д. П. and Rafalska, D. P. (2015) Асортиментна політика ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод». Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 132-135.

Редька, Н. В. (2015) ШТУКАТУРНІ РОЗЧИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАНІТНОГО АСПІРАЦІЙНОГО ПИЛУ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 5-7.

Реньова, О. К. (2015) СУЧАСНА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 204-206.

02-06-06 Рибак, І. І. and Мирон, Т. В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Основи гірничого виробництва” студентами за напрямом підготовки 6.050301 “Гірництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Рокочинський, А. М. and Волк, П. П. and Мендусь, С. П. and Коптюк, Р. М. and Rokochynskyi, A. M. and Volk, P. P. and Mendus, S. P. and Koptіuk, R. M. (2015) Впровадження оптимізаційних методів та моделей при підготовці студентів за напрямом підготовки "Гідротехніка (водні ресурси)". Технології навчання (15). pp. 45-52.

Рокочинський, А. М. and Кропивко, С. М. and Турченюк, В. О. and Rokochynskyі, A. М. and Kropyvko, S. M. and Turcheniuk, V. О. (2015) ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ РИСУ БЕЗ ПОСТІЙНОГО ЗАТОПЛЕННЯ НА РИСОВИХ КАРТАХ РІЗНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УМОВАХ ПРИДУНАЙСЬКИХ РИСОВИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 313-318.

Рокочинський, А. М. and Шалай, С. В. and Rokochуnskyі, A. M. and Shalai, S. V. (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ВРОЖАЙНОСТІ НА ОСУШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ У ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНИХ ПРОЕКТАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 281-286.

Романчук, С. С. and Єленець, П. Г. and Romanchuk, S. S. and Yelenets, P. Н. (2015) ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ МЕТАНУ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ЧЕРВОНОГРАДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 248-257.

03-06-43 Ромашко, В. М. and Ромашко, О. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту «Будівлі з дрібнорозмірних конструкцій» з дисципліни «Конструкції будівель і споруд» та до виконання курсового проекту «Одноквартирний житловий будинок» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів напряму 6.060102 «Архітектура». [Методичне забезпечення]

Россінський, В. М. and Rossinskyi, V. M. (2015) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗРАХУНКУ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ СУЧАСНИМИ ПРИКЛАДНИМИ ПРОГРАМНИМИ КОМПЛЕКСАМИ. Технології навчання (14). pp. 95-100.

Россінський, В. М. and Rossinskyi, V. M. (2015) УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД ШЛЯХОМ СТРУКТУРНОГО ПОДІЛУ ПОТОКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 124-131.

Россінський, В. М. and Россінський, Р. М. and Rossinskyi, V. M. and Rossinskyi, R. M. (2015) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬ, БУДИНКІВ І СПОРУД. Технології навчання (14). pp. 101-106.

Рудик, А. В. (2015) МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ КООРДИНАТ ТА ПАРАМЕТРІВ РУХУ ОБ’ЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СУПУТНИКОВИХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ. ВІСНИК ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (4). pp. 51-56.

Рудик, А. В. and Rudyk, A. V. (2015) ФАЗОЧАСТОТНИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ АМПЛІТУДИ ЗМІННОЇ НАПРУГИ СИНУСОЇДАЛЬНОЇ ФОР. Вимірювальна та Обчислювальна Техніка в Технологічних Процесах (4). pp. 96-102.

Рудик, А. В. and Рудик, В. А. (2015) ФАЗОМЕТРЫ С МАСШТАБНО – ВРЕМЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ. «Nastolení moderní vědy – 2015» (6). pp. 34-38.

Рудик, Н. О. (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМ ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 18-19.

Рудик, Н. О. and Rudyk, N. A. (2015) Особливості застосування водоочисних систем. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 42-43.

Рудык, А. В. and Рудык, В. А. (2015) ФАЗОМЕТРЫ С МАСШТАБНО–ВРЕМЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ. ELEKTROTECHNIKA A RADIOELEKTRONIKA. pp. 34-38.

Рімейка, M. and Юркіене, A. and Rimeika, M. and Jurkiene, A. (2015) ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ВТРАТАМИ ВОДИ В ЛИТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 12-23.

С

Савіна, Н. Б. and Savinа, N. B. and Tsetsyk, Y. P. and Цецик, Я. П. (2015) РОЛЬ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ВОЛЫНИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. International Journal of New Economics and Social Sciences (2(2)). pp. 23-28.

Савіна, Н. Б. and Цецик, Я. П. and Savina, N. B. and Tsetsyk, Y. P. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РІВНОГО НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ МІСТА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 118-126.

Сазонець, І. Л. and Sazonets, I. L. (2015) ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 127-134.

Сазонець, І. Л. and Березюк, Г. О. and Sazonets, I. L. and Berezіuk, Н. O. (2015) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА АКТИВІЗАЦІЮ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 78-84.

Сазонець, О. М. and Куряча, Н. В. and Sazonets, O. M. and Kuriacha, N. V. (2015) ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЧИННИКІВ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 135-142.

Самедова, Л. Р. (2015) ВІД РАЦІОНАЛЬНОЇ ДО НЕРАЦІОНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ МОДЕЛІ «HOMO ECONOMICUS». Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 108-111.

06-05-40 Самолюк, Н. М. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни „Управління персоналом” студентами напряму підготовки 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-15-28 Самороков, В. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛІСТИКА» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Право» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-12 Самороков, В. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ» для студентів спеціальності 8.03040101 «Право» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-07 Самороков, В. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-23 Самороков, В. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-22 Самороков, В. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-06 Самороков, В. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-15 Самороков, В. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ ДОКАЗІВ» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Сапсай, Г. І. and Бадинський, Л. О. and Лісовець, А. В. and Sapsay, G. І. and Badynskyі, L. О. and Lisovets, O. V. (2015) ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ОСУШЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 118-124.

Сардак, С. Е. and Sardak, S. E. (2015) КОНЦЕПТ І ПРІОРИТЕТИ СПРЯМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 84-91.

02-05-26 Сасюк, З. К. and Козяр, М. М. (2015) Методичні рекомендації та варіанти завдань до виконання графічних робіт з інженерної графіки на тему «Трубне з’єднання» з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050602 «Гідроенергетика». [Методичне забезпечення]

Світельський, М. М. and Коткова, Т. М. and Іщук, О. В. and Федючка, М. І. and Svitelskyi, M. M. and Kotkova, T. M. and Ishchuk, O. V. and Fedіuchka, M. I. (2015) Еколого-біологічні особливості формування кореневої маси валеріани лікарської в умовах Полісся України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 243-249.

01-07-09 Середа, В. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, контрольних та самостійних робіт з дисципліни «Теплові насоси та їх використання» для магістрів спеціальності 8.05060101 «Теплоенергетика». [Методичне забезпечення]

02-05-35 Серілко, Л. С. and Щурик, В. О. and Войтович, Л. В. (2015) ЗАВДАННЯ для виконання самостійної роботи з дисципліни «Теоретична механіка» (розділ «Кінематика») студентам за напрямами підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт», 6.050503 «Машинобудування», 6.050301 «Гірництво». [Методичне забезпечення]

Сигнаєвич, Д. М. and Syngaevych, D. M. (2015) Вплив роботи ГАЕС на надійність функціонування енергосистем. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 51-53.

Сидорчук, В. С. and Sydorchuk, V. S. (2015) Маркетинг у ресторанному бізнесі. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 136-137.

06-02-150 Сиротинська, А. П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення навчальної дисципліни "Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті" студентами спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-151 Сиротинська, А. П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті” студентами спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-138 Сиротинська, А. П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни “Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті” для студентів спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит”. [Методичне забезпечення]

02-01-321 Сиротинський, О. А. and Форсюк, С. Л. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни “Логістика підприємств виробництва будівельних матеріалів” для студентів спеціальності 7.05050315 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Скварок, М. Ю. (2015) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Скварок, М. Ю. (2015) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Скрипчук, П. М. and Трохлюк, Т. М. and Skrypchuk, P. M. and Trohlіuk, T. N. (2015) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЛЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 143-153.

Слободенюк, Н. А. and Slobodeniuk, N. А. (2015) Проблема людини, Бога та світу в середньовічній культурі. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 162-163.

Случак, Н. А. and Sluchak, N. A. (2015) МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИТРАТ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 154-159.

Собчук, С. М. (2015) ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 207-210.

07-03-17 Сокаль, В. А. (2015) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи» спеціальності 8. 18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-19 Сокаль, В. А. (2015) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Педагогіка і методика викладання у вищій школі» для студентів 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-18 Сокаль, В. А. (2015) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Основи педагогіки і психології вищої школи» спеціальності 8.04030101 «Прикладна математика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-20 Сокаль, В. А. (2015) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальностей: 8.18010021 «Педагогіка вищої школи», 8.18010021 «Управління навчальним закладом» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-16 Сокаль, В. А. (2015) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Основи педагогіки та пcихології» для студентів напряму підготовки 6.040302 «Інформатика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-13 Сокаль, В. А. and Залужна, А. Є. (2015) Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 8.18010021 «Педагогіка вищої школи», 8.18010021 «Управління навчальним закладом» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Соловей, І. О. and Solovey, I. O. (2015) П’ять поколінь скляної архітектури: концепція Майкла Віггінтона. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 3-6.

Соловей, О. В. and Sоlоvеy, A. V. (2015) Проблеми підвищення енергоефективності економіки України. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 138-141.

Солодка, Т. М. and Вавринчук, М. А. and Solodka, T. M. and Vavrynchuk, M. A. (2015) Вивчення алелопатичного впливу ріпаку озимого. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 195-203.

Сорока, В. and Пальчевская, А. and Киричок, А. (2015) Оптимизация системы транспортного обслуживания населения. UNSPECIFIED. LAP LAMBERT Academic Publishing.

07-03-16 Спічек, Г. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Право» денної форми навчання Частина 1. [Методичне забезпечення]

07-03-18 Спічек, Г. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Право» денної форми навчання Частина 2. [Методичне забезпечення]

07-03-19 Спічек, Г. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Господарське право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Право» денної форми навчання Частина 3. [Методичне забезпечення]

Старіков, В. С. and Нагорна, О. Б. and Годлевський, П. М. (2015) МЕТОДИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ (СМГ) ПРИ ОВОЛОДІННІ ТЕХНІКОЮ САМОЗАХИСТУ. Херсонський державний університет. pp. 213-217.

06-08-79 Стасюк, Б. Б. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Менеджмент» студентами спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.0305509 «Облік і аудит», «Економіча кібернетика». [Методичне забезпечення]

06-08-89 Стасюк, Б. Б. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи та виконання практичних занять з вивчення дисципліни “УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ” студентами напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”, денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-62 Стасюк, Б. Б. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних (контрольних) робіт з дисципліни “ТЕОРІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ” для студентів напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент ” денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Степанченко, О. М. and Stepanchenko, O. M. (2015) МЕТОДИ АПРОКСИМАЦІЇ КІНЕМАТИЧНИХ ГРАНИЧНИХ УМОВ В ЗАДАЧАХ РОЗЧИНЕННЯ СОЛЬОВИХ ПЛАСТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 60-70.

Степанченко, О. М. and Stepanchenko, O. M. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗЧИНЕННЯ СОЛЬОВИХ ВКЛЮЧЕНЬ В ҐРУНТОВИХ ОСНОВАХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 96-111.

Степасюк, О. О. (2015) ВПЛИВ ХАРАКТЕРИСТИК ГРАНІТНОГО ВІДСІВУ НА МІЦНІСТЬ ДРІБНОЗЕРНИСТОГО БЕТОНУ НА ЙОГО ОСНОВІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 11-13.

04-03-118 Стець, С. Є. and Рудик, А. В. and Матус, С. К. and Христюк, А. О. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Основи метрології та електричних вимірювань” (частина 1 „Основи метрології”) студентами напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Столярчук, А. М. (2015) РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СИРОВИННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 30-33.

Сторчак, К. С. (2015) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 211-214.

Сторчак, К. С. (2015) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 112-115.

Стратонова, Н. О. (2015) РЕФЛЕКСІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДОХРИСТИЯНСЬКИХ СВІТОГЛЯДНИХ УЯВЛЕНЬ В ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМЯТКАХ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. ДНУЗТ (7). pp. 150-157.

Стратонова, Н. О. (2015) Ескапізм у віртуальний простір. СНУ ім. В. Даля. pp. 12-15.

Стребіж, Т. В. and Strebizh, T. V. (2015) ВІЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 145-149.

Стрілець, В. М. and Войтович, Л. В. and Стрілець, О. Р. (2015) Технічна механіка. НУВГП.

02-05-31 Стрілець, В. М. and Войтович, Л. В. and Стрілець, О. Р. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічна механіка» (розділ 2: «Основи конструювання апаратів, механізмів, машин») для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Стрілець, В. М. and Похильчук, І. О. and Стрілець, О. Р. and Strilets, V. M. and Pohylchuk, I. O. and Strilets, О. R. (2015) Методика поточного діагностування рівня знань студентів з дисципліни "Машинознавство". Технології навчання (15). pp. 5-10.

Стрілець, В. М. and Похильчук, І. О. and Стрілець, О. Р. and Strilets, V. M. and Pokhylchuk, I. O. and Strilets, O. R. (2015) РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ЗАЛУЧЕННЯ ЇХ ДО ВИНАХІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ. Технології навчання (14). pp. 5-15.

02-05-39 Стрілець, В. М. and Стрілець, О. Р. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технічна механіка» (розділ: «Основи конструювання апаратів, механізмів і машин») для студентів-бакалаврів напряму 6.050601 «Теплоенергетика», які навчаються на денній і заочній формі навчання. [Методичне забезпечення]

Стрілець, О. Р. and Strilets, O. R. (2015) КЕРУВАННЯ ЗМІНАМИ ШВИДКОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕПОВНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЧЕРЕЗ САТЕЛІТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 425-435.

Суботіна, І. Ю. (2015) ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЙОГО В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 84-86.

06-08-92 Судук, О. Ю. (2015) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бізнес-планування та експертиза проектів» студентами спеціальності 8.18010013 «Управління проектами». [Методичне забезпечення]

04-02-06 Сяський, В. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до виконання самостійної роботи з дисципліни „Вища математика” на тему: „Інтегральне числення функції однієї змінної” для студентів І курсу напряму підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Сівак, В. М. and Пригорницький, Д. О. and Климюк, Ю. Є. and Sivak, V. M. and Pryhornytskyі, D. O. and Klymiuk, Y. Y. (2015) ПОБУДОВА ПРОСТОРОВОГО ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ ТРИШАРОВИХ ФІЛЬТРІВ ІЗ КУСКОВО-ОДНОРІДНИМИ ПОРИСТИМИ ЗАВАНТАЖЕННЯМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 363-375.

Сівко, В. Й. and Науменко, Ю. В. and Кузьмінець, М. П. and Дейнека, К. Ю. (2015) Теорія обертових машин. НУВГП, Київ-Рівне. ISBN ISBN 978-966-327-309-9

Сідлецька, В. В. (2015) ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ НА ПРИКЛАДІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ В М. РІВНЕ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 8-10.

Сіпайло, Л. Г. and Sipaіlo, L. Н. (2015) СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 91-98.

Т

01-07-11 Тимейчук, О. Ю. and Кузьменко, В. М. (2015) Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни “Інформаційні технології” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050601 “Теплоенергетика”. [Методичне забезпечення]

01-07-10 Тимейчук, О. Ю. and Кузьменко, В. М. (2015) Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни “Основи інформаційних технологій та програмування” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050602 “Гідроенергетика”. [Методичне забезпечення]

Тимейчук, О. Ю. and Кузьменко, В. М. and Тимейчук, Т. Б. and Tymeychuk, O. Y. and Kuz’menko, V. M. and Tymeychuk, T. B. (2015) З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНИХ КОНСПЕКТІВ ЛЕКЦІЙ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС. Технології навчання (14). pp. 16-22.

Тимощук, І. І. and Мощич, С. З. and Єленець, П. Г. and Артеменко, В. І. and Tymoshchuk, I. I. and Moshchych, S. Z. and Yelenets, P. Н. and Artemenko, V. I. (2015) ВИГОТОВЛЕННЯ РІДКОГО ПАЛИВА З ТОРФУ – ЗАПОРУКА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 258-265.

Тимчак, В. О. (2015) ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 44-45.

Тинчук, С. О. and Tynchuk, S. O. (2015) АНАЛІТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК НЕСКІНЧЕННОЇ ПЛИТИ НА ЖОРСТКІЙ ОСНОВІ ПІД ЗОСЕРЕДЖЕНОЮ СИЛОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 376-383.

Тинчук, С. О. and Tynchuk, S. O. (2015) АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ МОДЕЛЕЙ В ЗАДАЧАХ ДЕФОРМУВАННЯ БАГАТОШАРОВИХ ПЛИТ НА ЖОРСТКІЙ ОСНОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 336-342.

Тирик, М. І. (2015) ХУДОЖНИК ІВАН МАРЧУК ТА ЙОГО ВНЕСОК У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО МАЛЯРСТВА. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 136-138.

Тиховецька, О. М. (2015) АЛЬТЕРНАТИВНІ ЦИКЛИ РОБОТИ ДВЗ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 101-103.

Ткачук, А. В. (2015) РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 116-118.

Ткачук, А. В. and Ткачук, Т. І. and Tkachuk, A. V. and Tkachuk, T. I. (2015) ФОРМУВАННЯ ПЛАНІВ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ШЛЯХОМ ОЦІНКИ УМОВ ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЗА АЛГОРИТМОМ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 9-12.

01-02-98 Ткачук, М. М. and Кириша, Р. О. and Дацишина, І. Б. (2015) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Комплексна механізація та технологія водогосподарського будівництва», а також розділу дипломного проекту, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація та технологія водогосподарського будівництва» студентами напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ткачук, М. М. and Кириша, Р. О. and Дацишина, І. Б. and Tkachuk, M. M. and Kirisha, R. A. and Datsyshyna, I. B. (2015) ДРЕНАЖНО-МОДУЛЬНІ СИСТЕМИ З ВЕРТИКАЛЬНИМИ ФІЛЬТРАМИ ГІДРАВЛІЧНО ЗВ’ЯЗАНИМИ З ДРЕНАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 287-292.

Ткачук, М. М. and Якимчук, Б. Н. and Кириша, Р. О. (2015) Організація та технологія будівельних робіт. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-291-7

Ткачук, О. А. (2015) МІСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-317-4

Ткачук, О. А. and Сальчук, В. Л. and Tkachuk, О. А. and Salchuk, V. L. (2015) НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ПАРАМЕТРІВ СТОКУ ДОЩОВИХ ВОД ПРИ ЙОГО РЕГУЛЮВАННІ НА МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 132-140.

Ткачук, О. А. and Шевчук, О. В. and Tkachuk, O. A. and Shevchuk, O. V. (2015) МОДЕЛЬ ЗАТРИМАННЯ ДОЩОВИХ ВОД НА ІНФІЛЬТРАЦІЙНИХ МАЙДАНЧИКАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 485-497.

Ткачук, Р. М. and Tkachuk, R. M. (2015) УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ ДРЕНАЖНО-МОДУЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ З РІЗНОРІВНЕВИМ ПІДКЛЮЧЕННЯМ РЕГУЛЮЮЧИХ ДРЕН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 474-484.

Токар, Л. О. and Tokar, L. О. (2015) ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ДОВЖИН ДРЕН ТА ЇХ УКЛОНІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ОСУШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 62-67.

Токарець, С. А. and Федчук, Ю. А. and Tokarets, S. A. and Fedchuk, Y. A. (2015) Використання комбінованих режимів роботи автобусів на міських маршрутах пасажирського сполучення. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 30-33.

Толкач, О. М. and Бакка, М. Т. and Tolkach, O. M. and Bakka, M. T. (2015) ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА СОРТНОСТІ ПІРОФІЛІТОВИХ СЛАНЦІВ КУР’ЯНІВСЬКОГО РОДОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 301-305.

06-13-14 Толчанова, З. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до організації практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетингова товарна політика» студентами напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-15 Толчанова, З. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Маркетингова товарна політика» студентами напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-68 Толчанова, З. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до організації практичних занять з навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз» студентами напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-69 Толчанова, З. О. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз» студентами напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Трапаідзе, Важа and Двалашвілі, Гіоргі and Trapaidze, Vazha and Dvalashvili, Giorgi (2015) ОЦІНКА ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГРУЗІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 176-179.

Трач, Р. В. and Trach, R. V. (2015) МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 160-168.

Трофименко, Н. В. and Trofуmenko, N. V. (2015) АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 169-177.

Трофімчук, М. О. (2015) Регулювання конкурентних відносин на ринку цінних паперів України. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Трофімчук, Тетяна Михайлівна (2015) Оцінювання та забезпечення розвитку людського капіталу підприємств. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

05-04-052 Трохимець, С. М. and Ревуцький, В. Р. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Геодезія” «Складання топографічного плану за результатами тахеометричного знімання» студентами за напрямами підготовки 6.090101 «Агрономія» та 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Туболець, К. Г. (2015) ОЦІНКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ ПОСЛУГАМИ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Туболець, К. Г. (2015) ОЦІНКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ ПОСЛУГАМИ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

04-01-05 Тулашвілі, Ю. Й. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни „ Командна розробка програмних проектів” для студентів напряму підготовки 6.040302 ,,Інформатика” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-06 Тулашвілі, Ю. Й. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни „ Командна розробка програмних проектів” для студентів напряму підготовки 6.040302 ,,Інформатика” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Туровська, А. О. (2015) АНАЛІЗ ДОВГОСТРОКОВОЇ ДИНАМІКИ РЕАЛЬНОГО ВВП УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 215-217.

Туровська, А. О. (2015) АНАЛІЗ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ СУЧАСНОЇ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНИХ ЖІНОК. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 119-121.

Туровська, А. О. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 122-124.

Туровська, А. О. and Turovska, А. О. (2015) Розлучення – одна з найскладніших соціальних проблем сучасного суспільства. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 164-166.

Туровська, Г. І. and Євтушик, Ю. О. and Turovska, G. I. and Evtushуk, Y. О. (2015) АНАЛІЗ СТАНУ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ЗА 2006-2014 РОКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 3-8.

Туровська, Г. І. and Костюкова, Т. А. and Turovska, H. I. and Kostiukova, T. A. (2015) Впровадження інтерактивних форм навчання - один з найважливіших напрямів удосконалення підготовки студентів у сучасному вищому навчальному закладі. Технології навчання (15). pp. 66-78.

Турченюк, В. О. and Рокочинський, А. М. and Мендусь, П. І. and Мендусь, С. П. and Turcheniuk, V. A. and Rokochynskyi, A. M. and Mendus, P. I. and Mendus, S. P. (2015) ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИДУНАЙСЬКИХ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 306-312.

Турченюк, М. О. and Швець, М. Д. and Turchenіuk, M. O. and Shvets, M. D. (2015) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЕСТЕТИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ СКЛАДСЬКИХ РЕГІОНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА ЇХ ПРИМІЩЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 466-473.

Турчик, І. І. (2015) ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЗАХОДІВ ПО ВІДНОВЛЕННЮ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 58-61.

Тхорук, Є. І. and Кучер, О. О. and Tkhoruk, E. I. and Kucher, O. O. (2015) Формування системи оновлення парку рухомого складу як необхідної умови стійкого розвитку автотранспорного підприємства. Технології навчання (15). pp. 154-163.

Тхорук, В. (2015) ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 218-221.

Тюпа, Д. Є. and Tyupa, D. E. (2015) Інгібітор корозії «Дігазфен-1». Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 64-67.

У

Уйма, А. and Лис, А. and Ujma, A. and Lis, A. (2015) ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЗАТРАТИ – ВИБРАНІ ПРИКЛАДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 243-252.

Уйма, А. and Совер-Каспшик, І. and Ujma, A. and Sowier-Kasprzyk, I. (2015) ДОЩОВІ ВОДИ З ДАХУ БУДІВЕЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЛИВОВИХ СТОКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 79-91.

Ухань, К. В. and Uhan, K. V. (2015) Дослідження стану професійного захворювання в Україні. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 72-74.

Ф

Фаренюк, Є. Г. (2015) ТЕПЛОВИЙ РЕЖИМ СВІТЛОПРОЗОРИХ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ СУЧАСНИХ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Фаренюк, Є. Г. (2015) ТЕПЛОВИЙ РЕЖИМ СВІТЛОПРОЗОРИХ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ СУЧАСНИХ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Федина, К. М. and Fedyna, K. M. (2015) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. Економічний форум (4). pp. 199-203.

01-05-03 Федоришин, Ю. І. and Новосад, Я. О. (2015) Методичні вказівки до навчальної практики з інженерної геології для студентів за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво” (частина І, основний зміст). [Методичне забезпечення]

Федорчук, В. П. (2015) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ В ШЛЯХО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 222-224.

Федорчук, О. С. and Fedorchuk, О. S. (2015) Фактори туристської привабливості Вінницької області. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 142-145.

Федчук, Ю. А. and Токарець, С. А. and Fedchuk, Y. А. and Тоkarets, S. А. (2015) Аналіз тарифних систем оплати послуг міського пасажирського транспорту. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 146-150.

Федюра, О. С. (2015) ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 225-226.

Филипчук, В. Л. and Fylypchuk, V. L. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФЛОТАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ МЕТАЛОВМІСНИХ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 141-152.

03-09-32 Филипчук, В. Л. and Прокопчук, Н. М. and Кусковець, С. Л. and Шаталов, О. С. and Довбенко, В. С. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проходження переддипломної практики студентами 5 курсу спеціальності 7.17020201 «Охорона праці (за галузями)» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-32 Филипчук, В. Л. and Прокопчук, Н. М. and Кусковець, С. Л. and Шаталов, О. С. and Довбенко, В. С. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проходження переддипломної практики студентами 5 курсу спеціальності 7.17020201 «Охорона праці (за галузями)» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-33 Филипчук, В. Л. and Туровська, Г. І. (2015) Методичні вказівки для самостійної підготовки до державного фахового екзамену студентами спеціальності 7.17020201 «Охорона праці (за галузями)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Франкова, І. and Шмиговський, О. (2015) ВИКОРИСТАННЯ PROBE ДАНИХ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 20-21.

Фурман, В. М. and Олійник, О. О. and Солодка, Т. М. and Яцкова, В. and Furman, V. N. and Oliуnуk, О. A. and Solodka, T. M. and Yatskova, B. (2015) Моніторинг гумусового стану ґрунтів Сарненського району Рівненської області. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 189-194.

Фурман, В. М. and Троцюк, В. С. and Ковальчук, Н. С. (2015) Землеробство. НУВГП, Рівне.

Фурманець, О. А. and Піддубняк, В. А. and Furmanets, O. A. and Piddubniak, V. A. (2015) Прогнозування оптимальних строків посіву та збору пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 163-171.

Х

Ханин, И. Г. and Khanin, I. Н. (2015) ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИТ-СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ И МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 189-196.

Хлапук, М. М. and Безусяк, О. В. and Корнійчук, В. І. and Hlapuk, М. М. and Bezusyak, O. V. and Korniichuk, V. I. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ П'ЄЗОМЕТРИЧНОГО ТИСКУ В СТРУМИНІ ПОТОКУ ВОДОЗЛИВУ З ТОНКОЮ СТІНКОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 74-81.

Хлапук, М. М. and Щодро, О. Є. and Шинкарук, Л. А. and Безусяк, О. В. and Ясінська, Л. Р. and Khlapuk, M. М. and Shchodro, О. Е. and Shynkaruk, L. А. and Bezusiak, О. V. and Yasinska, L. R. (2015) УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ ГІДРОТЕХНІЧНОГО БУДІВНИЦТВА НУВГП ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ШКІДЛИВІЙ ДІЇ ВОД НА РІЧКАХ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 230-235.

Хомич, О. (2015) АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ СУЧАСНИМ СВІТОВИМ ТЕНДЕНЦІЯМ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 227-230.

Хітров, І. О. and Романюк, В. І. and Khitrov, I. О. and Romanjuk, V. I. (2015) РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 444-455.

Хіц, В. О. (2015) КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 125-127.

Ц

Цецик, Я. П. and Tsetsyk, Y. P. (2015) РОЗВИТОК ОСВІТИ Й ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВОЛИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 99-104.

Циганчук, А. С. and Циганчук, Л. А. and Tsyganchuk, A. S. and Tsyganchuk, L. A. (2015) УКРАЇНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ В УЯВЛЕННЯХ СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Технології навчання (14). pp. 107-116.

07-01-02 Цимбалюк, І. В. and Циганюк, М. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ПРАВОВА ІНФОРМАТИКА» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Право» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-11 Цимбалюк, І. В. and Циганюк, М. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-21 Цимбалюк, В. І. and Пасічнюк, В. Б. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проходження переддипломної практики для спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Цимбалюк, В. І. and Турбал, Ю. В. and Турбал, М. Ю. and Tsуmbaliuk, V. I. and Turbal, Y. V. and Turbal, M. Y. (2015) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПАСПОРТНИХ ДАНИХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 105-110.

07-02-02 Цимбалюк, В. І. and Циганюк, М. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ч

Чабан, І. В. and Chaban, I. V. (2015) АНАЛІЗ ТЕРМОДИНАМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПАКТНОГО УДАРНО-ПІННОГО АПАРАТУ З БЛОКОМ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 227-235.

Чабан, І. В. and Кізєєв, М. Д. and Chaban, I. V. and Kizeev, M. D. (2015) ОСОБЛИВОСТІ СИТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ, КОНДИЦІОНУВАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ СТАНЦІЙ ВОДОПІДГОТОВКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 34-40.

Ш

Шабловський, А. О. (2015) ПОРІВНЯННЯ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ ПИЛИПА ОРЛИКА ТА КОНСТИТУЦІЄЮ УНР 1918 р. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 254-257.

Шакура, Я. (2015) ПРОТИСЕЛЕВІ ЗАХОДИ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 21-22.

07-03-14 Шанюк, В. І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія масової комунікації» для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03040101 «Правознавство». [Методичне забезпечення]

07-03-07 Шанюк, В. І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика проведення журналістських розслідувань» для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03040101 «Правознавство». [Методичне забезпечення]

07-03-04 Шанюк, В. І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ПРАВНИЧА ЛІНГВІСТИКА» для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03040101 «Правознавство». [Методичне забезпечення]

07-03-02 Шанюк, В. І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ЖУРНАЛІСТСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ» для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03040101 «Правознавство». [Методичне забезпечення]

07-03-01 Шанюк, В. І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «СТИЛІСТИКА Й РЕДАГУВАННЯ» для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03040101 «Правознавство». [Методичне забезпечення]

07-03-17 Шанюк, В. І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проходження виробничої практики «Журналістська практика» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Шаповал, С. П. and Shapoval, S. P. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ НАПРЯМКУ ТА ШВИДКОСТІ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ НА КОНВЕКТИВНІ ТЕПЛОВТРАТИ ГЕЛІОПОКРІВЛІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 288-294.

Шарстук, Т. П. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ТОРФОВОГО РОДОВИЩА «ПІД БОРОМ». Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 34-36.

Шведюк, В. А. and Shvediuk, V. А. (2015) Призначення розрахункової швидкості на з’їздах багаторівневих роз’язок. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 34-37.

02-03-62 Швець, М. Д. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійного вивчення та виконання практичних робіт з дисципліни “Вступ до фаху” студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 “Транспортні технології (за видами транспорту)”. [Методичне забезпечення]

Шевченко, А. А. and Shevchenko, А. А. (2015) ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА НАПОРНОЙ ФЛОТАЦИИ ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 153-162.

Шевчук, А. Ю. and Shevchuk, A. Y. (2015) ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ТРУБОПРОВОДІВ СИСТЕМИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ВОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 73-78.

Шевчук, Л. І. and Мельник, С. Р. and Коваль, І. З. and Shevchuk, L. I. and Melnyk, S. R. and Koval, I. Z. (2015) ВПЛИВ ПРИРОДИ ГАЗУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАВІТАЦІЙНОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ У ВОДІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 278-289.

Шевчук, О. В. and Shevchuk, O. V. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ВОДОПРОНИКНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДОЩОВОГО СТОКУ НА ЗАБУДОВАНИХ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 163-170.

Шевчук, Т. Є. and Shevchuk, T. E. (2015) Проблеми формування громадянської компетентності студентів технічних університетів у вітчизняній педагогічній теорії і практиці. Технології навчання (15). pp. 116-126.

Шепітчак, В. Б. and Shepitchak, V. B. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ОПРОМІНЕННЯ ПРОМЕНЕВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ОПАЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 236-242.

Шило, Б. В. (2015) ГІРАВЛІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХВИЛЯСТОГО СТРИБКА. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 44-46.

Шило, Б. В. (2015) РОЗРАХУНКИ МІСЦЕВИХ ДЕФОРМАЦІЙ ГРУНТУ НА ОСНОВІ МАСООБМІНО-КОНВЕКТИВНОЇ КОНЦЕПЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 47-49.

Шило, Б. В. (2015) СПОСОБИ ПРОПУСКУ НАДЛИШКОВОЇ ВИТРАТИ В ПЕРІОДИ ПОВЕНЕЙ ТА ПАВОДКІВ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 23-25.

Шило, Б. В. (2015) ЦЕРКОВНО-МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА XVII – XVIII СТ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 139-141.

Шипка, Ю. О. and Shipka, Y. A. (2015) Аналіз первинного ринку нерухомості в Україні. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 151-154.

Шишкіна, О. О. and Погоріла, Г. В. and Shуshkina, O. O. and Pohorila, Н. V. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ДЛЯ ПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 178-188.

Штогун, А. О. and Shtohun, A. O. (2015) Проблеми використання ІКТ при формуванні в учнів основної школи поняття «Організм рослини як цілісна система». Технології навчання (15). pp. 184-193.

Штогун, А. О. and Shtohun, A. O. (2015) Психолого-педагогічні особливості організації самостійно-пізнавальної діяльності ліцеїстів з біології засобами інформаційних технологій. Технології навчання (15). pp. 171-183.

07-03-11 Штука, І. А. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до семінарських занять з навчальної дисципліни «Політологія» для студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Шукало, Є. Л. and Shukalo, E. L. (2015) Дослідження динаміки зростання втрат напору на гідравлічній установці знезалізнення води спрощеною аерацією та фільтруванням в залежності від швидкості фільтрування. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 12-14.

Шумер, Н. С. (2015) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ АУДИТОРА: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ ПРОФЕСІЇ. Студентський вісник НУВГП (3(5)). pp. 128-131.

Щ

03-02-310 Щербаков, В. М. (2015) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Організація управління системами теплогазопостачання і вентиляції» для студентів спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Щербаков, В. М. and Shcherbakov, V. N. (2015) ОЧИЩЕННЯ ТА БАГАТОКРАТНЕ ВИКОРИСТАННЯ СТІЧНИХ ВОД ПІСЛЯ ЗОЛІННЯ ШКІР НА ШКІРЯНИХ ЗАВОДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 171-179.

03-02-07 Щербаков, В. М. and Хоцінський, О. І. (2015) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Організація управління системами теплогазопостачання і вентиляції» для студентів спеціальності 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Щодро, О. Є. and Shchodro, O. E. (2015) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗРАХУНКУ МІСЦЕВИХ ДЕФОРМАЦІЙ ДНА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 97-104.

Щодро, О. Є. and Ходневич, Я. В. and Катерина, Є. І. and Воробей, В. C. and Shchodro, O. Y. and Khodnevych, Y. V. and Kateryna, Y. I. and Vorobei, V. S. (2015) РОЗРАХУНОК ДЕФОРМАЦІЙ РУСЕЛ ПРИ НЕСТАЦІОНАРНОМУ РУСІ ПОТОКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 143-149.

01-06–55 Щодро, О. Є. and Шинкарук, Л. А. and Меддур, А. С. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Транспорт і шляхи сполучень» для студентів напряму підготовки 6.0601.01«Будівництво» за професійним спрямуванням «Гідротехнічне будівництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Э

Эпоян, С. М. and Карагяур, А. С. and Голубка, А. Э. and Epoyan, S. M. and Karagiaur, A. S. and Golubka, A. E. (2015) О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРЕДОЧИСТКИ ПЕРЕД УСТРОЙСТВАМИ МИКРО- И УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 24-32.

Ю

Юдко, М. Ф. and Yudko, M. F. (2015) Маркетингова діяльності ТМ «Рум’янець». Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 155-157.

Юрчик, Г. М. and Yurchуk, Н. M. (2015) СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 197-206.

Я

Якименко, В. І. (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА НА РІВНЕНЩИНІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 50-53.

06-06-65 Якимчук, А. Ю. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Ділові комунікації» для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-06-64 Якимчук, А. Ю. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять з дисципліни «Ділові комунікації» для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Якимчук, А. Ю. and Валюх, А. М. (2015) Документно-інформаційні комунікації. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-319-8

Якобчук, М. Ю. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА МІСТОБУДІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ШТЕТЛІВ НА ВОЛИНІ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 14-17.

05-04-26 Янчук, О. Є. and Прокопчук, А. В. and Левчук, Н. В. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Побудова та управління банками геоїнформації” студентами напряму підготовки 080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” професійного спрямування "Геоінформаційні системи і технології", Частина 3 "Робота з MySQL та PHP". [Методичне забезпечення]

Янчук, О. Є. and Шульган, Р. Б. and Дець, Т. І. and Голішовець, О. Є. and Yanchuk, O. E. and Shulhan, R. B. and Dets, T. I. and Holishovets, O. E. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ТРАНФОРМАЦІЇ РАСТРУ У ПРОГРАМІ TRANSFORM. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 275-280.

Яременко, О. and Yaremenko, А. (2015) Проблема любові у філософському дискурсі. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 167-168.

Ярмуш, Я. І. and Самолюк, І. В. (2015) Вища математика. Практикум. НУВГП, Рівне.

04-02-07 Ярмуш, Я. І. and Самолюк, І. В. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ до самостійної роботи із дисципліни “Теорія ймовірностей і математична статистика“ з розділу ”ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ” для студентів напряму підготовки 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ясинський, Р. О. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ШЛЯХІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗЕРНА ВІД ЕЛЕВАТОРІВ ДО ПОРТІВ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 231-234.

Яскал, Я. (2015) ТЕХНОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ВІТЧИЗНЯНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). pp. 235-238.

Яцков, М. В. and Войцешевський, Б. Д. (2015) Хімія. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-308-2

Яцков, М. В. and Осадча, Л. К. and Yatskov, M. V. and Osadcha, L. K. (2015) Система моніторингу якості підготовки фахівців у Технічному коледжі Національного університету водного господарства та природокористування. Технології навчання (15). pp. 79-93.

Яцков, М. В. and Осадча, Л. К. and Yatskov, M. V. and Osadcha, L. K. (2015) Інноваційні педагогічні технології підготовки конкурентоспроможності фахівців у Технічному коледжі Національного університету водного господарства та природокористування. Технології навчання (15). pp. 94-107.

Яцков, М. В. and Корчик, Н. М. and Кирилюк, С. В. and Беседюк, В. Ю. and Yatskov, М. V. and Korchyk, N. M. and Kyrylіuk, S. V. and Besedіuk, V. Y. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ pH та Eh В ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ОТРИМАННЯ МОЛОЧНО-СИРОВАТКОВИХ БІЛКОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 223-234.

This list was generated on Fri Dec 1 17:26:28 2023 UTC.