Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: . | A | C | D | G | H | K | M | N | P | R | S | Y | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 2231.

.

., . (2017) Іноземна мова (англійська) (рівень володіння А1) (укр.) English as a Foreign Language (level A1) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова (німецька) (рівень володіння А1) (укр.) German as a Foreign Language (level A1) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова (англійська) (рівень володіння В2) (укр.) English as a foreign language (Level B2) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова (німецька) (рівень володіння А2) (укр.) German as a Foreign Language (level A2) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова за професійним спрямуванням (укр.) Foreign Language for Specific Purposes (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Містобудівельна графіка (укр.) Town-planning graphics (en.). [Опис дисципліни]

A

Akimov, O. O. (2017) АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. ДП “Видавничий дім “Персонал” (1). pp. 16-29.

Akimova, L. M. and Akimov, O. O. and Liakhovich, O. О. and Акімова, Л. М. and Акімов, О. О. and Ляхович, О. О. (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Науковий вісник Полісся (4 (12)). pp. 98-103.

Akimova, L. M. and Korzh, M. V. and Chub, I. and Акімова, Л. М. and Корж, М. В. and Чуб, І. (2017) APPROACH TO SYSTEMIC PROCESS OF THE ENTREPRENEURSHIP COMPETITIVENESS MANAGEMENT IN UKRAINE. International Journal of New Economics and Social Sciences (2). pp. 37-43.

Akimova, L. M. and Lysachok, A. V. and Акімова, Л. М. and Лисачок, А. В. (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ДП “Видавничий дім “Персонал” (5). pp. 16-28.

Akimova, А. О. and Akimova, Anas. O. (2017) Analysis of traditional chinese drama. Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». pp. 39-41.

Akimova, А. О. and Akimova, Аnas. О. (2017) ANALYSIS OF TRADITIONAL CHINESE DRAMA. Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». pp. 39-41.

C

Chachanidze, G. and Buchashvili, G. and Чачанідзе, Г. and Бучашвілі, Г. (2017) КРЕДИТНА СИСТЕМА ПРОЕКТУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ АКАДЕМІЧНИХ ПЛАНІВ ТА КУРСІВ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 5-7.

D

Debski, S. S. and Skalski, D. and Lizakowski, P. and Grygus, I. and Stanula, A. (2017) ОЗДОРОВЧІ ВЛАСТИВОСТІ РУХОВОЇ ПОВЕДІНКИ НА ПРИКЛАДІ СКАНДИНАВСЬКОЇ ХОДЬБИ ТА МЕТАБОЛІЗМУ ЗАЛІЗА. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). pp. 86-102.

Debski, S. S. and Skalski, D. and Lizakowski, P. and Grygus, I. M. (2017) Zdrowotne właściwości zachowań ruchowych – wybrane zagadnienia. MEDYCYNA I ZDROWIE (Т. 2). pp. 12-44.

G

Grygus, I. M. and Maistruk, Mykola and Zukow, Walery and Григус, І. М. (2017) Effect of Physical Therapy on Respiratory Function in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Antropol (41). pp. 255-260.

Grygus, I. M. and Григус, І. М. (2017) The role of physical activity in the rehabilitation of patients suffering from mild persistent bronchial asthma. Physical Activity Review (5). pp. 155-166.

H

Hafied, Y. and Shynkaruk, L. and Khlapuk, M. and Marouf, N. and Meddour, A. and Хафід, Я. and Шинкарук, Л. А. and Хлапук, М. М. and Маруф, Н. and Меддур, А. С. (2017) LA CHARGE SEDIMENTAIRE DANS CERTAINS BASSINS DU NORD-OUEST ALGERIEN. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 3-15.

Hafied, Y. and Shynkaruk, L. А. and Khlapuk, M. М. and Marouf, N. and Meddour, A. S. and Bouziane, M. T. and Хафід, Я. and Шинкарук, Л. А. and Хлапук, М. М. and Маруф, Н. and Меддур, А. С. Е. (2017) QUANTIFICATION DE LA CHARGE SEDIMENTAIRE PAR LA METHODE DU RNA DANS LE BASSIN DE TAFNA NORD-OUEST ALGERIEN. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 18-31.

Harafonova, O. І. and Zhosan, G. V. and Akimova, L. M. and Гарафонова, О. І. and Жосан, Г. В. and Акімова, Л. М. (2017) THE SUBSTANTIATION OF THE STRATEGY OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE ENTERPRISE WITH THE AIM OF PROVIDING EFFICIENCY OF ITS ACTIVITIES. Маркетинг і менеджмент інновацій (3). pp. 267-279.

Hladchenko, A. Y. and Гладченко, А. Ю. (2017) ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 66-71.

Hrytsiuk, P. M. and Babych, T. Y. (2017) OPTIMIZATION OF CROP INDUSTRY STRUCTURE IN UKRANE TAKING INTO ACCOUNT RISKS. Published by Sciemcee Publishing. pp. 63-78.

K

Korzh, М. and Akimova, L. M. and Chub, I. and Корж, М. and Акімова, Л. М. and Чуб, І. (2017) SIMULATION OF CONTROL STRATEGY FOR INTERNATIONAL MARKETING SERVICES. National Aviation University (2). pp. 131-138.

M

Mahlovanyy, A. and Pankevych, V. (2017) ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ІЗ КОНТРАКТУРАМИ ЖУВАЛЬНИХ М’ЯЗІВ: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). pp. 103-109.

N

Nagorna, O. B. and Brega, L. B. and Gorchak, V. V. (2017) РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). pp. 110-114.

P

Peczak-Graczyk, A. and Skalski, D. and Makar, P. and Waade, B. and Stanula, A. (2017) Стартова фобія та рівень оптимізму у дітей, які практикують спортивне обладнання. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). pp. 115-126.

R

Rudyk, A. V. (2017) ANALYSIS OF THE ERRORS OF MEMS ACCELEROMETERS BY THE ALLAN VARIATION METHOD. ВІСНИК ЖДТУ (1). pp. 100-109.

S

Savchenko, S. and Savinа, N. (2017) Financial instruments of international scientific and technical cooperation. University of Economy in Bydgoszcz. pp. 254-264.

Skalski, D. and Lizakowski, P. and Nesterchuk, N. and Stanula, A. and Debski, S. S. and Glanert, D. (2017) ПОШКОДЖЕННЯ ПІД ЧАС СПОРТИВНОГО ПЛАВАННЯ ТА ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЯ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). pp. 127-134.

Y

Yakymchuk, A. Y. and Valyukh, А. М. and Akimova, L. M. and Якимчук, А. Ю. and Валюх, А. М. and Акімова, Л. М. (2017) REGIONAL INNOVATION ECONOMY: ASPECTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT. Науковий вісник Полісся (3). pp. 170-178.

І

06-01-44 Іванченко, А. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни “Інтелектуальний бізнес” для студентів магістрів галузі знань 07 “Управління і адміністрування”. Program of the discipline “Intellectual business” specialty 076 “Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges”. [Робочі програми]

Іванченко, А. М. and Ivanchenko, A. M. (2017) ВДОСКОНАЛЕННЯ ТИПОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 134-140.

Іванчук, Н. В. and Ivanchuk, N. V. (2017) Програмування і підтримка веб-застосувань (укр.) Programming and support for web-applications (en.). [Опис дисципліни]

04-02-14 Іващук, Я. Г. and Грабова, У. З. (2017) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з дис-ципліни «Вища математика», з розділу "Інтегральне числення функцій однієї змінної " для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-22 Ігнатюк, Р. М. and Глінчук, В. М. (2017) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ напрям підготовки 6.070101 «Автомобільний транспорт». [Робочі програми]

Ільчук, О. І. (2017) СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 81-83.

Ільчук, О. І. and Акімова, Л. М. (2017) СУЧАСНИЙ СТАН ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. НУВГП. pp. 166-169.

05-08-13 Ільїн, Л. В. and Кушнірук, Ю. С. and Романів, А. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Зелений туризм" для студентів за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм". [Робочі програми]

05-08-33 Ільїн, Л. В. and Сіпайло, Л. Г. and Ilin, L. V. and Sipailo, L. H. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень". Program of the Discipline "Methodology of scientific research". [Робочі програми]

03-08-10 Іщук, О. О. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Організація виробництва на підприємствах будівельних виробів і конструкцій» (розділ «Організація технологічних процесів виготовлення збірних залізобетонних виробів агрегатним способом») для студентів всіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

А

Азарян, В. А. and Жуков, С. А. and Стриха, В. А. and Azarian, V. A. and Zhukov, S. А. and Strikha, V. А. (2017) ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕРИОДА ОПРОБОВАНИЯ ЗАБОЕВ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КАРЬЕРА НА ПРИБЫЛЬ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 42-52.

04-05-14 Акуленко, К. Ю. (2017) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-12 Акуленко, К. Ю. and Тулашвілі, Ю. Й. (2017) Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи бакалавра для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-13 Акуленко, К. Ю. and Тулашвілі, Ю. Й. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія прийняття рішень» для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Акімов, О. О. (2017) Биотехнологии в нынешних условиях экологической безопасности. НУВГП. pp. 136-147.

Акімов, О. О. (2017) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС. ДРІДУ НАДУ.

Акімов, О. О. (2017) ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ НА МАКРО- ТА МЕЗОРІВНЯХ. Ексклюзив-Систем. pp. 11-13.

Акімов, О. О. (2017) ПРІОРИТЕТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. НТУ КПІ. pp. 189-194.

Акімов, О. О. and Akimov, O. O. (2017) АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. ДП "Видавничий дім “Персонал”" (1(6)). pp. 16-28.

Акімов, О. О. and Akimov, O. O. (2017) АНАЛІЗ СИСТЕМОГЕНЕЗУ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Державне управління: удосконалення та розвиток (10).

Акімов, О. О. and Akimov, O. O. (2017) АНАЛІЗ СКЛАДОВОЇ НЕАДИТИВНОСТІ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ЯК ПАРАДИГМИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Державне управління: удосконалення та розвиток (8).

Акімова, А. О. (2017) КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ ФОРМИ ДРАМИ ТЕАТРУ ХУАЦЗЮЙ. ДНУ ім. Альфреда Нобеля (1(13)). pp. 81-90.

Акімова, А. О. (2017) АНАЛІЗ ВПЛИВУ НОВОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ У КИТАЙСЬКІЙ ДРАМІ ХХ СТОЛІТТЯ. Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». pp. 97-101.

Акімова, А. О. (2017) НОВІТНЯ КИТАЙСЬКА ДРАМАТУРГІЯ: СИНТЕЗ ВІЗУАЛЬНОГО ТА ВЕРБАЛЬНОГО. ГО "Наукова філологічна організація «ЛОГОС»". pp. 15-17.

Акімова, А. О. (2017) ІСТОРИЧНЕ ТЛО КИТАЙСЬКОЇ ДРАМИ КРІЗЬ ПРИЗМУ НОВІТНЬОЇ ДРАМАТУРГІЇ. Lublin. pp. 40-44.

Акімова, А. О. (2017) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС КИТАЙСЬКОЇ ДРАМИ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ДРАМАТУРГІЇ. ГО "Наукова філологічна організація «ЛОГОС»". pp. 11-15.

Акімова, А. О. (2017) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС КИТАЙСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ ХХ СТОЛІТТЯ. Міжнародний гуманітарний університет. pp. 28-33.

Акімова, А. О. (2017) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС КИТАЙСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ: СПІВВІДНОШЕННЯ НОВИХ ФОРМ ВЕРБАЛЬНОГО Й ВІЗУАЛЬНОГО В ДРАМІ ТЯНЬ ХАНЯ «ЖІНКА-ІНСПЕКТОР СЕ ЯОХУАНЬ» (1961 р.). Херсонський державний університет (LXVII). pp. 66-69.

Акімова, А. О. (2017) Розкриття теми «землі і людини» у п’єсі Цзинь Юня «Нірвана «Пса» (1986 р.). Science and Education a New Dimension (32). pp. 7-12.

Акімова, А. О. and Akimova, А. О. (2017) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС ІСТОРИЧНИХ АСПЕКТІВ КИТАЙСЬКОЇ ДРАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НОВІТНЬОЇ ДРАМАТУРГІЇ. ХДУ (3). pp. 102-108.

Акімова, А. О. and Akimova, А. О. (2017) МОДЕРНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ У НОВІТНІЙ КИТАЙСЬКІЙ РОЗМОВНІЙ ДРАМІ ЯК ПІДҐРУНТЯ СИНТЕЗУ ВІЗУАЛЬНОГО ТА ВЕРБАЛЬНОГО. Видавничий дім Дмитра Бураго (19). pp. 39-47.

Акімова, А. О. and Akimova, А. О. (2017) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКОЛІННЯ «КУЛЬТУРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» У ДРАМІ ВАН ПЕЙГУНА «МИ» (1985 р.). МНУ імені В. О. Сухомлинського (1). pp. 7-14.

Акімова, А. О. and Акімова, Анас. О. and Akimova, А. О. and Akimova, Anas. O. (2017) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КИТАЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ДРАМАТУРГІЇ. Херсонський державний університет (4). pp. 171-175.

Акімова, Л. М. (2017) ПРАКТИКА ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У КРАЇНАХ ЄС. ДРІДУ НАДУ.

Акімова, Л. М. (2017) ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. ДРІДУ НАДУ. pp. 10-12.

Акімова, Л. М. (2017) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД. Ексклюзив-Систем. pp. 14-16.

Акімова, Л. М. (2017) АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ. ДРІДУ НАДУ. pp. 43-46.

Акімова, Л. М. (2017) Економічні передумови та форми транснаціоналізації банківської сфери в умовах фінансової глобалізації. НУВГП. pp. 36-43.

06-03-26 Акімова, Л. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" для студентів за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". [Робочі програми]

06-03-139 Акімова, Л. М. (2017) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Податковий менеджмент” для студентів спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” (спеціалісти та магістри) денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Акімова, Л. М. (2017) Bases of global Transformation Changes Financial Market. НУВГП. pp. 75-87.

Акімова, Л. М. and Akimova, L. M. (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ. ДП “Видавничий дім “Персонал” (2(7)). pp. 67-73.

Акімова, Л. М. and Akimova, L. M. (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ. ДП “Видавничий дім “Персонал”. pp. 67-77.

Акімова, Л. М. and Akimova, L. M. (2017) THE CONTEMPORARY STATE OF THE FINANCIAL MARKET IN UKRAINE. НУВГП. pp. 3-6.

Акімова, Л. М. and Akіmova, L. M. (2017) СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ. НАУ (1). pp. 57-66.

Акімова, Л. М. and Акімов, О. О. (2017) Моделі державної служби: досвід зарубіжних країн. ДРІДУ НАДУ. pp. 159-161.

Акімова, Л. М. and Акімов, О. О. (2017) ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ГРОМАДЯН В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. ДРІДУ НАДУ. pp. 8-10.

Акімова, Л. М. and Акімов, О. О. (2017) Вплив кредитування комерційних банків на стимулювання економічного зростання в Україні. ПолесГУ. pp. 52-59.

Акімова, Л. М. and Акімов, О. О. (2017) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Волин. обереги. pp. 5-6.

Акімова, Л. М. and Акімов, О. О. (2017) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ЯК ОБ’ЄКТУ УПРАВЛІННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ. Волин. обереги. pp. 6-8.

Акімова, Л. М. and Акімов, О. О. and Akimova, L. M. and Akimov, O. O. (2017) PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF CAREER GUIDANCE FOR YOUNG PEOPLE. ПолесГУ. pp. 125-127.

Акімова, Л. М. and Акімов, О. О. and Akіmova, L. M. and Akimov, O. O. (2017) ANALYSIS OF THE ECONOMIC CRISIS EVOLUTION. ПолесГУ. pp. 133-135.

Акімова, Л. М. and Калетник, О. В. and Akimova, L. M. and Kaletnik, O. V. (2017) ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ. НАУ (2). pp. 98-103.

Акімова, Л. М. and Корж, М. В. and Чуб, І. В. (2017) УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

06-03-157 Акімова, Л. М. and Федина, К. М. (2017) Методичні вказівки для самостійної підготовки та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів у галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Альшаафі Мохамед Алі, . and Alshaafi Mohamed Ali, . (2017) ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 3-10.

Альшаафі Мохамед Алі, . and Alshaafi Mohamed Ali, . (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЯВЛЕННЯ НАПРЯМІВ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 118-127.

03-05-23 Андрушков, В. І. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни “Опір матеріалів та будівельна механіка” для студентів, які навчаються за спеціальностю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”. Program of the Discipline "Resistance of materials and construction mechanics" specialty 192 Construction and Civil Engineering. [Робочі програми]

Андрушков, В. І. and Andrushkov, V. I. (2017) Експлуатація і реконструкція мостових споруд (спеціальний курс) (укр.) Operation and reconstruction of bridge structures (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Андрушков, В. І. and Andrushkov, V. I. (2017) Опір матеріалів та будівельна механіка (укр.) Resistance of materials and construction mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Андрушков, В. І. and Andrushkov, V. I. (2017) Опір матеріалів (укр.) Strength of materials (en.). [Опис дисципліни]

06-14-02 Антонова, С. Є. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення публічного адміністрування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізація Публічне управління та адміністрування. Program of the Discipline Informational and analytical activities in public administration specialty 281 Public management and administration specialization Public management and administration. [Робочі програми]

06-14-11 Антонова, С. Є. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи управлінської діяльності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-12 Антонова, С. Є. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Основи управлінської діяльності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-26 Антонова, С. Є. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи управлінської діяльності» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline Basis Of Management Activity Basis Of Management Activity (name of the discipline). [Робочі програми]

06-14-30 Антонова, С. Є. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління спільним майном» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline Management by a common mine specialty 192 Construction and civil engineering. [Робочі програми]

06-14-13 Антонова, С. Є. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Управління спільним майном» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво і цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-14 Антонова, С. Є. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Управління спільним майном» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво і цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Антонова, С. Є. and Antonova, S. Y. (2017) Аналіз соціально-економічного розвитку регіону (укр.) Analysis of socio-economic development of the region (en.). [Опис дисципліни]

Антонова, С. Є. and Antonova, S. Y. (2017) Основи управлінської діяльності(укр.) Basics of the scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Антонова, С. Є. and Antonova, S. Y. (2017) Інформаційно-аналітична діяльність(укр.) Information and analytical activity (en.). [Опис дисципліни]

Антонова, С. Є. and Antonova, S. Y. (2017) Інформаційно-аналітичне забезпечення публічного адміністрування(укр.) Information and analytical support for public administration (en.). [Опис дисципліни]

Антонова, С. Є. and Antonova, S. Y. (2017) Управління житлово-комунальним господарством (укр.) Management of housing and communal services (en.). [Опис дисципліни]

Антонова, С. Є. and Antonova, S. Y. (2017) Системний аналіз інформаційних процесів (укр.) System analysis of information processes (en.). [Опис дисципліни]

Антонюк, О. Р. and Antoniuk, O. (2017) Аудит (укр.) Audit (en.). [Опис дисципліни]

Антонюк, О. Р. and Antoniuk, O. (2017) Організація і методика аудиту (укр.) The Organization and Methods of Audit (en.). [Опис дисципліни]

06-02-166 Антонюк, О. Р. and Бондарєва, Т. Г. and Вовк, В. М. and Дорошенко, О. О. and Зінкевич, О. В. and Зубілевич, С. Я. and Міклуха, О. Л. and Павелко, О. В. and Позняковська, Н. М. and Сиротинська, А. П. and Журавльова, Т. В. and Мосійчук, М. М. and Нагавичко, І. П. and Поліщук, В. Л. (2017) Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-207 Антонюк, О. Р. and Зубілевич, С. Я. and Позняковська, Н. М. (2017) Робоча програма виробничої і переддипломної практики та методичні вказівки до виконання звіту з практики студентами спеціальності 071«Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти. [Методичне забезпечення]

Антонюк, О. Р. and Ситнікова, А. О. and Antonіuk, O. R. and Sytnikova, A. O. (2017) РОЗВИТОК АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАКОНОДАВСТВА: ДОСВІД УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 102-123.

Антонюк, О. Ю. (2017) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 71-74.

Б

Бабич, Є. М. and Бабич, В. Є. (2017) Розрахунок і конструювання залізобетонних балок. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-347-1

Бабич, Є. М. and Караван, В. В. (2017) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО" другого рівня вищої освіти за спеціальностю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво". Кваліфікація: інженер-будівельник. [Освітні програми]

Бабич, Є. М. and Ромашко, В. М. (2017) МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРАХУНКУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ДЕФОРМАЦІЙНО-СИЛОВОЮ МОДЕЛЛЮ. Наука і будівництво (3(13)). pp. 16-21.

Бабич, Є. М. and Ромашко, В. М. and Babich, Ye. М. and Romashko, V. M. (2017) РОЗРАХУНОК НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ КОСОЗАВАНТАЖЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ДІАГРАМ ЇХ СТАНУ. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (34). pp. 86-94.

Бабич, С. М. and Музичук, К. П. and Babych, S. M. and Muzychuk, K. P. (2017) РОЗРАХУНОК МАТОЧИНИ ПРЯМОБІЧНОГО ШЛІЦЬОВОГО З’ЄДНАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 149-158.

06-11-16 Бабич, Т. Ю. (2017) Робоча програма «Застосування графів в економічних задачах» для студентів всіх спеціальностей. Program of the Discipline "Application of graphs in economic problems" specialty "ALL SPECIALTIES". [Робочі програми]

06-11-12 Бабич, Т. Ю. (2017) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Геоінформаційні системи і технології". Program of the Discipline Geoinformation systems and technologies. [Робочі програми]

Бабич, Т. Ю. and Babych, T. I. (2017) Дискретний аналіз (укр.) Discrete analysis (en.). [Опис дисципліни]

Бабич, Т. Ю. and Babych, T. I. (2017) Геоінформаційні системи (укр.) Geographic information systems (en.). [Опис дисципліни]

Бабич, Т. Ю. and Babych, T. I. (2017) Моделювання та прогнозування стану довкілля (укр.) Modeling and forecasting of the environment (en.). [Опис дисципліни]

Бабич, Т. Ю. and Babych, T. Y. (2017) Геоінформаційні системи і технології (укр.) Geographic information systems and technologies (en.). [Опис дисципліни]

03-08-18 Байцар, Т. В. (2017) Робоча програма з дисципліни „Дизайн житлового середовища” для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Program of the Discipline "HABITABLE ENVIRONMENT DESIGN" спеціальність specialty 191 «Аrchitecture and Urban-planning». [Робочі програми]

03-08-19 Байцар, Т. В. (2017) Робоча програма з дисципліни „Дизайн інтерʼєру”для студентів денної форми навчання які навчаються, за всіма спеціальностями НУВГП. Program of the Discipline "A design is apartment" specialty All specialties. [Робочі програми]

05-04-208 Бачишин, Б. Д. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» для студентів, які навчаються за спеціальністю 193 геодезія та землеустрій. Program of the Discipline ENGINEERING GEODESY specialty 193 geodesy and land management specializations geodesy. [Робочі програми]

05-04-209 Бачишин, Б. Д. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Технічні основи проектування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 193 геодезія та землеустрій. Program of the Discipline TECHNICAL BASES OF PLANNING specialty 193 geodesy and land management specializations geodesy, land management and cadastre,geographic information systems and technologies. [Робочі програми]

Бачишин, Б. Д. and Bachyshyn, B. D. (2017) Інженерна геодезія (укр.) Engineering geodesy(en.). [Опис дисципліни]

Бачишин, Б. Д. and Bachyshyn, B. D. (2017) Технічні основи проектування (укр.) Technical bases of designing(en.). [Опис дисципліни]

04-01-22 Бачишина, Л. Д. (2017) Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Інформатика і програмування” за темою “Використання електронного процесора Excel” для студентів спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-22 Бачишина, Л. Д. (2017) Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Інформатика і програмування” за темою “Використання електронного процесора Excel” для студентів спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Бачишина, Л. Д. and Bachyshyna, L. D. (2017) ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІН КЛІМАТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 3-10.

Бачишина, Л. Д. and Bachyshyna, L. D. (2017) Інформатика і комп'ютерна техніка (укр.) Informatics and computer facilities (en.). [Опис дисципліни]

. Безкоровайний, Д. О. and Звягінцева, І. М. and Комаревич, О. Є. (2017) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Організація та проведення навчально- тренувального процесу з армспорту)(для всіх освітніх програм Університету). [Методичне забезпечення]

Безтелесна, Л. І. and Пивоварчук, Л. В. (2017) Інституційне забезпечення реалізації соціальних гарантій держави. UNSPECIFIED. Кондор-Видавництво, Київ.

Безтелесна, Л. І. and Юрчик, Г. М. (2017) ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Бізнес-аналітика» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» Кваліфікація: бакалавр з економіки. [Освітні програми]

Безтелесна, Л. І. and Юрчик, Г. М. (2017) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Управління персоналом і економіка праці» Другого рівня вищої освіти За спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» Кваліфікація: магістр з економіки. [Освітні програми]

Безтелесна, Л. І. and Юрчик, Г. М. (2017) ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Управління персоналом і економіка праці». Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки». Кваліфікація: бакалавр з економіки. [Освітні програми]

03-09-08 Безусяк, О. В. (2017) Робоча програма «Технологія бетонних та залізобетонних виробів» із скороченим терміном навчання для студентів за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія", cпеціалізація "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів". Program of the Discipline "Technology of Concrete and Reinforced Concrete Products" specialty 192 "Construction and Сivil Engineering" specialization "Technologies of Building Constructions, Products and Materials". [Робочі програми]

Безусяк, О. В. and Bezusyak, O. V. (2017) Арматура для залізобетонних конструкцій (укр.) Armature for reinforced concrete structures (en.). [Опис дисципліни]

Безусяк, О. В. and Bezusyak, O. V. (2017) Гідротехнічні споруди (укр.) Hydrotechnical structures (en.). [Опис дисципліни]

Безусяк, О. В. and Bezusyak, O. V. (2017) Гідротехнічні споруди (укр.) Hydrotechnical structures (en.). [Опис дисципліни]

Безусяк, О. В. and Bezusyak, O. V. (2017) Гідротехнічні споруди (укр.) Hydrotechnical structures (en.). [Опис дисципліни]

Безусяк, О. В. and Bezusyak, O. V. (2017) Процеси і апарати у виробництві будівельних конструкцій виробів і матеріалів (укр.) Processes and apparatuses in the production of building structures of products and materials (en.). [Опис дисципліни]

Безусяк, О. В. and Bezusyak, O. V. (2017) Технологічні лінії виробництва бетонних і залізобетонних виробів (укр.) Technological lines of production of concrete and reinforced concrete products (en.). [Опис дисципліни]

Безусяк, О. В. and Bezusyak, O. V. (2017) Технологія бетонних та залізобетонних виробів (укр.) Technology of concrete and reinforced concrete products (en.). [Опис дисципліни]

03-08-12 Бенедюк, П. О. (2017) Робоча програма «Проектування громадських просторів» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». [Робочі програми]

03-08-11 Бенедюк, П. О. and Матвіюк, О. В. (2017) Робоча програма «Архітектурне проектування з використанням ЕОМ» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування Program of the Discipline ARCHITECTURAL DESIGN WITH COMPUTER USE specialty 191 «Аrchitecture and Urban-planning». [Робочі програми]

Бичковська, Л. С. and Bychkovska, L. S. (2017) Типологія будівель і споруд (укр.) Typology of buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

Бичковська, Л. С. and Цьомик, В. П. and Bychkovska, L. S. and Tsomyk, V. Р. (2017) СУПРЕМАТИЗМ ЗА МЕЖЕЮ ЖИВОПИСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 92-99.

Бичковська, Л. С. and Чучупалова, В. О. and Bychkovska, L. S. and Chuchupalova, V. O. (2017) ВПЛИВ ДЕКОНСТРУКТИВІЗМУ НА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В АРХІТЕКТУРІ ТА МІСТОБУДУВАННІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 86-92.

Богданенко, О. В. and Bogdanenko, O. V. (2017) Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (укр.) Life safety and basics labor protection (en.). [Опис дисципліни]

Богдановська, Н. В. and Кальонова, І. В. (2017) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЇ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). pp. 5-10.

Бойко, Д. І. (2017) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН СВІТУ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 75-77.

Бойчук, К. В. and Мелконян, Г. А. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ AUTOCAD ПРИ ЦИФРУВАННІ КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 30-32.

03-08-10 Бондарчук, Л. Ю. (2017) Робоча програма «Архітектурне комп’ютерне моделювання» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Program of the Discipline "COMPUTER-AIDED ARCHITECTURAL MODELING" specialty 191 «Architecture and Urban-planning». [Робочі програми]

Бондарчук, Л. Ю. and Bondarchuk, L. Y. (2017) Архітектурне комп'ютерне моделювання (укр.) Architectural computer modeling (en.). [Опис дисципліни]

06-02-182 Бондарєва, Т. Г. (2017) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в обліку та оподаткуванні» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-183 Бондарєва, Т. Г. (2017) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в обліку та оподаткуванні» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-188 Бондарєва, Т. Г. (2017) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спецкурс за вибором» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-189 Бондарєва, Т. Г. (2017) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Спецкурс за вибором» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-188 Бондарєва, Т. Г. (2017) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спецкурс за вибором» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-189 Бондарєва, Т. Г. (2017) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Спецкурс за вибором» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-174 Бондарєва, Т. Г. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-175 Бондарєва, Т. Г. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-19 Бондарєва, Т. Г. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємств» для студентів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «The Business Accountability». [Робочі програми]

06-02-20 Бондарєва, Т. Г. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в обліку та оподаткуванні» для студентів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «The methodology of the scientific research in the accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-22 Бондарєва, Т. Г. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за вибором» для студентів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Special course of choice» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-21 Бондарєва, Т. Г. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «The Accounting (general theory)». [Робочі програми]

06-02-186 Бондарєва, Т. Г. (2017) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Звітність підприємств» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-34 Бондарєва, Т. Г. (2017) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Бухгалтерський облік (загальна теорія)". Program of the Discipline "The Accounting (general theory)". [Робочі програми]

Бондарєва, Т. Г. and Bondaryeva, T. (2017) Бухгалтерський облік (загальна теорія) (укр.) Accounting (General Theory) (en.). [Опис дисципліни]

Бондарєва, Т. Г. and Bondaryeva, T. (2017) Звітність підприємств (укр.) Enterprisers reporting (en.). [Опис дисципліни]

Бондарєва, Т. Г. and Bondaryeva, T. (2017) Методологія наукових досліджень в обліку та оподаткуванні (укр.) The Methodology of scientific research in accounting and taxation (en.). [Опис дисципліни]

Бондарєва, Т. Г. and Bondaryeva, T. (2017) Науковий семінар (укр.) Scientific workshop (en.). [Опис дисципліни]

Бордюженко, О. М. (2017) Основи термодинаміки, теплотехніка і теплотехнічне обладнання (укр.). [Опис дисципліни]

03-09-04 Бордюженко, О. М. (2017) Робоча програма «Енергозбереження в технології будівельних матеріалів» для студентів за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія". Program of the Discipline "Energy saving in building materials technology" specialty 192 "Construction and civil engineering" specialization " Technology of building structures, products and materials". [Робочі програми]

03-09-03 Бордюженко, О. М. (2017) Робоча програма «Аналіз будівельно-технологічних задач та методи їх оптимального рішення» для студентів за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія". Program of the Discipline Analysis of construction and technological problems and methods of their optimal solution specialty 192 "Construction and civil engineering" specialization " Technology of building structures, products and materials". [Робочі програми]

Бордюженко, О. М. and Bordyuzhenko, O. M. (2017) Аналіз будівельно-технологічних задач та методи їх оптимального рішення (укр.) Analysis of construction and technological problems and methods of their optimal solution (en.). [Опис дисципліни]

Бордюженко, О. М. and Bordyuzhenko, O. M. (2017) Енергозбереження в технології будівельних матеріалів (укр.) Energy saving in building materials technology (en.). [Опис дисципліни]

Бордюженко, О. М. and Bordyuzhenko, O. M. (2017) Технологія виробництва будівельних матеріалів і виробів (укр.) Technology of production of building materials and products (en.). [Опис дисципліни]

06-02-146 Боровик, О. М. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Навчальний тренінг з обліку і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Боровик, О. М. and Вовк, В. М. and Самчук, І. М. and Borovyk, O. M. and Vovk, V. M. and Samchuk, I. M. (2017) ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ: УКРАЇНСЬКИЙ І ПОЛЬСЬКИЙ ПІДХОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 68-78.

06-09-16 Ботвінко-Ботюк, О. М. and Літвінчук, А. Т. (2017) Робоча програма з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів ННІЕМ. [Робочі програми]

05-07-22 Брега, Л. Б. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Громадське здоров’я» для студентів спеціальності: 227 «Фізична реабілітація» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Брега, Л. Б. and Brega, L. B. (2017) Діагностика і програми фізичної реабілітації в акушерстві та гінекології (укр.) Diagnostics and programs of physical rehabilitation in obstetrics and gynecology (en.). [Опис дисципліни]

Брега, Л. Б. and Brega, L. B. (2017) Фізіологія людини (укр.) Human physiology (en.). [Опис дисципліни]

Брега, Л. Б. and Brega, L. B. (2017) Фізіотерапія та рефлексотерапія (укр.) Physiotherapy and reflexology (en.). [Опис дисципліни]

Брега, Л. Б. and Brega, L. B. (2017) Громадське здоров'я (укр.) Public health (en.). [Опис дисципліни]

Брега, Л. Б. and Brega, L. B. (2017) Рефлексотерапія та ерготерапія (укр.) Reflexotherapy and ergotherapy (en.). [Опис дисципліни]

Бредюк, В. І. and Bredyuk, V. I. (2017) Прикладна економетрика (укр.) Applied Econometrics (en.). [Опис дисципліни]

Бредюк, В. І. and Bredyuk, V. I. (2017) Прогнозування соціально-економічних процесів (укр.) Forecasting of social and economic processes (en.). [Опис дисципліни]

Бредюк, В. І. and Bredyuk, V. I. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Бредюк, В. І. and Bredyuk, V. I. (2017) Дослідження операцій (укр.) Operations Research (en.). [Опис дисципліни]

06-11-23 Бредюк, В. І. and Джоші, О. І. (2017) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Економіко-математичні методи і моделі". Program of the Discipline "Economic-mathematical methods and models". [Робочі програми]

Бредюк, В. І. and Джоші, О. І. and Bredyuk, V. I. and Joshi, O. I. (2017) Економіко-математичні методи і моделі (укр.) Economic and mathematical methods and models (en.). [Опис дисципліни]

01-05-17 Бровко, Г. І. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «ГІДРОГЕОЛОГІЯ» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» Program of the Discipline «HYDROGYOLOGY» Specialty 103 «Scienceаbout the Еarth» Specialization «Geology». [Робочі програми]

01-05-18 Бровко, Г. І. (2017) Робоча програма дисципліни "Геологія та гідрогеологія" для студентів які навчаються за спеціальністю 192 ”Будівництво та цивільна інженерія” Спеціалізація: водогосподарське та природоохоронне будівництво,гідромеліорація, раціональне використання і охорона водних ресурсів, гідротехнічне будівництво Program of the Discipline «GEOLOGY and HYDROGYOLOGY» Specialty «192 Building and Engenering Constucting» Specialization «Hydrotechnical, Melioration, Rational Use and Protection of Water Resources, Hydrotechnical Constructing». [Робочі програми]

Бровко, Г. І. and Brovko, G. I. (2017) Оцінка запасів підземних вод (укр.) Estimation of groundwater reserves (en.). [Опис дисципліни]

Бровко, Г. І. and Brovko, G. I. (2017) Гідрогеологія (укр.) Hydrogeology (en.). [Опис дисципліни]

Брушковський, О. Л. and Дубчак, І. В. and Цецик, С. П. (2017) Практикум з вищої математики. НУВГП, Рівне.

05-06-84 Буденкова, Н. М. (2017) Тестові завдання поточного та підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни „Основи хімії” для студентів спеціальності 103 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-33 Буденкова, Н. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни „Хімія навколишнього середовища та санітарно-хімічний аналіз” для студентів за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища”. Program of the Discipline «Environmental Сhemistry and Sanitary-Chemical Analysis» specialty 183 "Technologies of Environmental Protection". [Робочі програми]

05-06-77 Буденкова, Н. М. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Органічна та фізична хімія” для студентів спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізації „Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”. [Методичне забезпечення]

05-06-79 Буденкова, Н. М. (2017) Тестові завдання поточного та підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни „Органічна хімія” для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Буденкова, Н. М. and Budenkova, N. M. (2017) Основи хімії (укр.). Basics of chemistry (en.). [Опис дисципліни]

Буденкова, Н. М. and Budenkova, N. M. (2017) Хімія (Органічна)(укр.) Chemistry (Organic) (en.). [Опис дисципліни]

Буденкова, Н. М. and Budenkova, N. M. (2017) Органічна та фізична хімія (укр.). Organic and physical chemistry (en.). [Опис дисципліни]

Буденкова, Н. М. and Budenkova, N. M. (2017) Фізична та колоїдна хімія, фізико-хімічні методи аналізу (укр.). Physical and colloidal chemistry, physico-chemical methods of analysis (en.). [Опис дисципліни]

05-06-32 Буденкова, Н. М. and Budenkova, N. M. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи хімії". Program of the Discipline "Basics of Chemistry". [Робочі програми]

Будз, О. П. and Budz, O. P. (2017) Інженерна гідрологія (укр.) Engineering hydrology (en.). [Опис дисципліни]

Будз, О. П. and Budz, O. P. (2017) Загальна гідрологія (укр.) General hydrology (en.). [Опис дисципліни]

Будз, О. П. and Budz, O. P. (2017) Гідрологія, гідрометрія (укр.) Hydrology is hydrometry (en.). [Опис дисципліни]

01-05-22 Будз, О. П. and Косяк, Д. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна гідрологія» для студентів за спеціальністю 103 «Науки про Землю (геологія)» Program of the Discipline «GENERAL HYDROLOGY» Specialty 103 «Sciences are about Earth» specialization «Geology». [Робочі програми]

Бурченя, О. П. and Burchenia, O. P. (2017) Вступ до фаху «Облік і оподаткування» (укр.) Introduction to the specialty "Accounting and taxation" (en.). [Опис дисципліни]

Бухальська, Т. В. and Bukhalska, T. V. (2017) Управління земельними ресурсами (укр.) Land administration (en.). [Опис дисципліни]

05-04-223 Бялик, І. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни “ГІС і бази даних” для студентів спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”, спеціалізації „Геодезія”, „Геоінформаційні системи і технології”, „Землеустрій та кадастр”. Program of the Discipline "GIS and database" specialization "Land management and cadastre", "Geographic information systems and technologies", "Geodesy". [Робочі програми]

Бялик, І. М. and Bialyk, I. M. (2017) ГІС і бази даних(укр.) GIS and database(en.). [Опис дисципліни]

05-02-25 Бєдункова, О. О. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біомоніторинг навколишнього середовища» для студентів усіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

05-02-39 Бєдункова, О. О. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Управління та поводження з відходами» для студентів спеціальності 101 “Екологія”. [Методичне забезпечення]

05-02-37 Бєдункова, О. О. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Утилізація промислових та небезпечних відходів» для студентів спеціальності 183 “Технології захисту навколишнього середовища”. [Методичне забезпечення]

Бєдункова, О. О. and Bedunkova, O. O. (2017) Біомоніторинг навколишнього середовища (укр.) Biomonitoring of the environment (en.). [Опис дисципліни]

05-02-40 Бєдункова, О. О. and Троцюк, В. С. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Утилізація комунальних відходів» для студентів спеціальності “Технології захисту навколишнього середовища”. [Методичне забезпечення]

Білецький, А. А. and Bileski, A. A. (2017) Основи організації і технології будівництва гідроенергетичних об'єктів (укр.) Fundamentals of organization and technology of construction of hydro-energy objects (en.). [Опис дисципліни]

Білецький, А. А. and Bileski, A. A. (2017) Організація та виробнича база будівництва (укр.) Organization and production base of construction (en.). [Опис дисципліни]

Білецький, А. А. and Bileski, A. A. (2017) Організація і технологія будівельних робіт (укр.) Organization and technology of construction works (en.). [Опис дисципліни]

Білоконь, С. О. and Bilokon, S. O. (2017) СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ ПОЛИВНОЇ ВОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ СІТЧАСТОГО ФІЛЬТРА З ВИКОРИСТАННЯМ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ ВІБРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 21-31.

Білоус, А. Р. and Сторожук, Р. М. (2017) ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ НАПІРНИХ ФІЛЬТРІВ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 16-18.

Білоус, А. Р. and Сторожук, Р. М. (2017) ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ НАПІРНИХ ФІЛЬТРІВ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 14-15.

06-03-32 Білоус, Н. М. (2017) Робоча програма з дисципліни «Страховий менеджмент» для студентів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування Program of the Discipline INSURANCE MANAGEMENT specialty 072 «Finance, banking and insurance» specialization «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

06-03-29 Білоус, Н. М. (2017) Робоча програма з дисципліни «Страхування» для студентів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Program of the Discipline Insurance specialty 072 Finance, banking and insurance specialization Finance, banking and insurance. [Робочі програми]

06-03-161 Білоус, Н. М. (2017) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Страхування» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». [Методичне забезпечення]

06-03-173 Білоус, Н. М. (2017) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Ринок нерухомості» для студентів спеціальністі 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». [Методичне забезпечення]

06-03-25 Білоус, Н. М. (2017) Робоча програма з дисципліни «Ринок нерухомості» для студентів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (інтегровані). Program of the Discipline «THE REAL ESTATE MARKET» speciality 072 "Finance, banking and insurance". [Робочі програми]

06-03-30 Білоус, Н. М. (2017) Робоча програма з дисципліни «Страхування» для студентів спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», (інтегровані) Program of the Discipline Insurance specialty 072 «Finance, banking and insurance» specialization «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

06-03-25 Білоус, Н. М. (2017) Робоча програма з дисципліни «Ринок нерухомості» для студентів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», (інтегровані) Program of the Discipline THE REAL ESTATE MARKET specialty 072 Finance, banking and insurance specialization Finance, banking and insurance. [Робочі програми]

06-03-144 Білоус, Н. М. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Управління захистом комерційної таємниці на підприємстві» для студентів спеціальністі 073 «Менеджмент». [Методичне забезпечення]

06-03-31 Білоус, Н. М. (2017) Робоча програма з дисципліни «Ринок нерухомості» для студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Program of the Discipline THE REAL ESTATE MARKET direction of training 6.030508 «Finance and credit». [Робочі програми]

06-03-160 Білоус, Н. М. and Ляхович, О. О. (2017) Методичні вказівки до проходження фінансової практики для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Біскуп, В. М. and Бобрик, К. О. and Кирилюк, І. А. and Корнелюк, Д. І. and Федорчук, В. О. (2017) СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ 3D КАРТИ РІВНЕНСЬКОГО ЗООПАРКУ: ОГЛЯД ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 26-29.

Біскуп, В. М. and Федорчук, В. О. (2017) СТВОРЕННЯ КАРТОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ ІНТЕРАКТИВНОЇ КАРТИ ЗООПАРКУ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 23-25.

В

Вакуленко, Д. В. and Вакуленко, Л. О. and Кутакова, О. В. and Барладин, О. Р. and Храбра, С. З. (2017) ОЦІНКА ВПЛИВУ ПЕРЕБУВАННЯ У ЛАЗНІ НА СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ АРТЕРІАЛЬНИХ ОСЦИЛОГРАМ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). pp. 11-17.

06-09-12 Вакуленко, О. Л. and Попович, Р. Г. and Тимощук, І. О. and Літвінчук, А. Т. (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для магістрів всіх напрямів підготовки НУВГП. [Робочі програми]

Валюх, А. М. (2017) РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ВУЗАМИ УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ С ЦЕЛЬЮ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. ПолесГУ. pp. 127-129.

Валюх, А. М. (2017) Исследование основных составляющих организационно- экономического механизма рационального водопользования в региональном разрезе. НУВГП. pp. 176-187.

Валюх, А. М. (2017) ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ: ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ. Волин. обереги. pp. 90-92.

07-05-17 Валюх, А. М. and Вострікова, Н. В. and Цецик, Я. П. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять з дисципліни «Управління виборчою кампанією» для студентів галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-32 Валюх, А. М. and Вострікова, Н. В. and Цецик, Я. П. (2017) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Управління виборчою кампанією» для студентів галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-50 Валіулліна, З. В. (2017) Робоча програма «Економіка зарубіжних країн» для студентів, які навчаються за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline ECONOMY OF FOREIGN COUNTRIES 292 International economic relations. [Робочі програми]

Валіулліна, З. В. and Valiullina, Z. V. (2017) ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОРПОРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 79-89.

Валіулліна, З. В. and Valiullina, Z. V. (2017) Бізнес-моделі міжнародної компанії (укр.) Business model of an international company (en.). [Опис дисципліни]

06–01–201 Василенко, Ж. А. (2017) Методические указания до выполнения курсовой работы по дисциплине “Организация производства” студентами направления подготовки 6.030504 “Экономика предприятия” дневной и заочной форм обучения на тему “Организация производства продукции на предприятии”. [Методичне забезпечення]

04-03-190 Василець, С. В. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи релейного захисту та автоматизації електричних систем» для студентів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-192 Василець, С. В. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Техніка високих напруг» для студентів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-191 Василець, С. В. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Мікропроцесорна техніка в системах обліку енергії та релейному захисті» для студентів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-193 Василець, С. В. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Розосереджена генерація в системах електропостачання» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-24 Василець, С. В. (2017) Робоча програма з дисципліни «Комп’ютерний аналіз систем електроенергетики» для студентів, які навчаються за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Program of the Discipline COMPUTER ANALYSIS OF THE ELECTRIC POWER SYSTEMS speciality 141 - Electrical power engineering, electrotechnics and electromechanics. [Робочі програми]

04-03-17 Василець, С. В. (2017) Робоча програма з дисципліни «Розосереджена генерація в системах електропостачання» для студентів за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Робочі програми]

Василець, С. В. and Vasylets, S. V. (2017) Комп'ютерний аналіз систем електроенергетики (укр.) Computer analysis of the electric power systems (en.). [Опис дисципліни]

Василець, С. В. and Vasylets, S. V. (2017) Розосереджена генерація в системах електропостачання (укр.) Distributed generation in power supply systems (en.). [Опис дисципліни]

Василець, С. В. and Vasylets, S. V. (2017) Основи релейного захисту та автоматизація електричних систем (укр.) Fundamentals of relay protection and automation of power systems (en.). [Опис дисципліни]

Василець, С. В. and Vasylets, S. V. (2017) Техніка високих напруг (укр.) High voltage engineering (en.). [Опис дисципліни]

Василець, С. В. and Vasylets, S. V. (2017) Мікропроцесорна техніка в системах обліку енергії та релейному захисті (укр.) Microprocessor technology in energy accounting and relay protection systems (en.). [Опис дисципліни]

04-03-203 Василець, С. В. and Василець, К. С. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Комп’ютерний аналіз систем електроенергетики» (частина 1) для студентів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-205 Василець, С. В. and Василець, К. С. (2017) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Математичні задачі електроенергетики» для студентів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Василець, С. В. and Древецький, В. В. and Давиденко, В. А. (2017) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія Кваліфікація: інженер-електрик. [Освітні програми]

Василів, В. Б. and Vasyliv, V. B. (2017) Інформаційний менеджмент (укр.) Information Management (en.). [Опис дисципліни]

Василів, В. Б. and Vasyliv, V. B. (2017) Інформаційні системи і технології в управлінні (укр.) Information Systems and Technologies in Management (en.). [Опис дисципліни]

Василів, В. Б. and Vasyliv, V. B. (2017) Створення і аналіз бізнес-плану з використанням Project Expert (укр.) A business plan creating and analyzing using Project Expert (en.). [Опис дисципліни]

06-11-31 Василів, В. Б. and Волошин, В. С. (2017) Методичні рекомендації до курсової роботи з навчальної дисципліни «Корпоративні інформаційні системи» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Інформаційні технології в бізнесі» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-20 Василів, В. Б. and Волошин, В. С. (2017) Робоча програма «Електронний бізнес» для студентів які навчаються за спеціальністю 051 Економіка. Program of the Discipline "E-Business" Specialty 051 Economics. [Робочі програми]

05-01-46 Веремеєнко, С. І. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Адаптивні системи землеробства» для студентів за спеціальністю 201 „Агрономія”. Program of the Discipline "Adaptive farming systems" specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

05-01-67 Веремеєнко, С. І. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості» для студентів за спеціальністю 201 „Агрономія”. Program of the Discipline "Soil protection and reproduction of their fertility" specialty 201 "Agronomy" specialization "Agrochemistry and Soil Science". [Робочі програми]

05-01-26 Веремеєнко, С. І. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» для студентів за спеціальністю 201 „Агрономія”. Program of the Discipline Soil science with the basics of geology specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

Веремеєнко, С. І. and Veremeenko, S. I. (2017) Адаптивні системи землеробства (укр.) Adaptive farming systems (en.). [Опис дисципліни]

Веремеєнко, С. І. and Veremeyenko, S. I. (2017) Ґрунтознавство з основами геології (укр.) Soil Science with the basics of geology (en.). [Опис дисципліни]

Веремеєнко, С. І. and Veremeyenko, S. I. (2017) Охорона ґрунтів та відтворення їх родючості (укр.) Soil protection and restoration of their fertility (en.). [Опис дисципліни]

05-01-60 Веремеєнко, С. І. and Олійник, О. О. and Кучерова, А. В. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Рекультивація земель» студентами спеціальності 201 „Агрономія” денної i заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-59 Веремеєнко, С. І. and Олійник, О. О. and Фурманець, О. А. (2017) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості» студентами спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-56 Веремеєнко, С. І. and Солодка, Т. М. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Сільськогосподарська радіобіологія” студентами спеціальності 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

01-06-29 Веремчук, А. І. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні насосні станції” для студентів, які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» другого (магістерського) рівня підготовки. Program of the Discipline «SPECIAL PUMP STATIONS» Specialty 145 Hydropower. [Робочі програми]

01-06-27 Веремчук, А. І. (2017) Робоча програма “Гідроенергетичне обладнання станцій” для студентів які навчаються за спеціальністю 145 „Гідроенергетика” першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline «Hydropower equipment stations» Specialty 145 Hydropower. [Робочі програми]

01-06-24 Веремчук, А. І. and Поплавський, Д. М. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Гідравлічні машини» для студентів спеціальності 145 “Гідроенергетика” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-59 Веремчук, О. А. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціалізований рухомий склад автотранспорту” для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-60 Веремчук, О. А. (2017) Ілюстративний матеріал до вивчення дисципліни „Спеціалізований рухомий склад автотранспорту” для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-16 Веремчук, О. А. (2017) Робоча програма «Спеціалізований рухомий склад автотранспорту» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». PROGRAM OF THE DISCIPLINE SPECIALIZED ROLLING STOCK OF VEHICLES specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

Вечер, В. В. and Vecher, V. V. (2017) Енерго та ресурсозбереження (укр.) Energy and resource conservation (en.). [Опис дисципліни]

Вечер, В. В. and Vecher, V. V. (2017) Гідротехнічні споруди енергетичних об'єктів і систем (укр.) Hydrotechnical structures of power facilities and systems (en.). [Опис дисципліни]

Вечер, В. В. and Шинкарук, Л. А. and Vecher, V. V. and Shynkaruk, L. А. (2017) БОРОТЬБА З НАНОСАМИ ПРИ ВОДОЗАБОРІ З ПЕРЕДГІРСЬКИХ ДІЛЯНОК РІЧОК ТА НА КАНАЛАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 103-111.

Вижевська, Т. В. and Vyzhevska, T. V. (2017) Теоретичні основи водоочистки (укр.) Theoretical foundations of water purification (en.). [Опис дисципліни]

Вижевська, Т. В. and Vyzhevska, T. V. (2017) Водовідведення (мережі) (укр.) Wastewater disposal (networks) (en.). [Опис дисципліни]

Вижевська, Т. В. and Vyzhevska, T. V. (2017) Процеси та апарати водоочистки (укр.) Water treatment processes and devices (en.). [Опис дисципліни]

Вижевська, Т. В. and Пілецький, А. Є. and Vyzhevska, T. V. and Piletskyі, A. Y. (2017) ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ РЕГУЛЮВАННЯ ДОЩОВОГО СТОКУ ПРИ ОЧИЩЕННІ УСЬОГО ЙОГО ОБ’ЄМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 52-60.

Власюк, А. П. and Жуковський, В. В. and Vlasiuk, A. P. and Zhukovskyi, V. V. (2017) ПРО ОДНУ ЗАДАЧУ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЧАСТИНКОВОГО МАСОПЕРЕНОСУ РАДІОНУКЛІДІВ У КАТАЛІТИЧНОМУ ПОРИСТОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 34-44.

06-02-170 Вовк, В. М. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни "Фінансовий аналіз" для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-168 Вовк, В. М. (2017) Конспект лекцій з навчальної дисципліни " Фінансовий аналіз " для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-169 Вовк, В. М. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни "Фінансовий аналіз" для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-16 Вовк, В. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітичне забезпечення фінансових рішень» для студентів, які навчаються за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування. Program of the Discipline "Analytical Support of Financial Decisions" specialty "071 – Accounting and Taxation". [Робочі програми]

Вовк, В. М. and Vovk, V. M. (2017) Аналітичне забезпечення фінансових рішень (укр.) Analytical Support of Financial Decisions (en.). [Опис дисципліни]

Вовк, В. М. and Vovk, V. M. (2017) Фінанси підприємств (укр.) Business Finance (en.). [Опис дисципліни]

Вовк, В. М. and Vovk, V. M. (2017) Фінансовий аналіз (укр.) Financial Analysis (en.). [Опис дисципліни]

Вовк, В. М. and Макарчук, Н. В. and Vovk, V. M. and Makarchuk, N. V. (2017) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 3-10.

06-02-167 Вовк, В. М. and Мосійчук, М. М. (2017) Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Аналітичне забезпечення фінансових рішень" для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-160 Вовк, В. М. and Мосійчук, М. М. (2017) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Аналітичне забезпечення фінансових рішень» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-161 Вовк, В. М. and Мосійчук, М. М. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Аналітичне забезпечення фінансових рішень» студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-31 Водоп’ян, Т. В. and Тичковська, О. В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільне право» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-32 Водоп’ян, Т. В. and Тичковська, О. В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільний процес» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-108 Водяна, С. П. (2017) Робоча програма з дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальності 184 «Гірництво». Program of the Discipline "Higher Mathematics" specialty 184 «Mining». [Робочі програми]

04-02-23 Водяна, С. П. (2017) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи із дисципліни ”Вища математика” з розділу ”Вступ до математичного аналізу” для студентів спеціальності 184 “Гірництво” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-24 Водяна, С. П. (2017) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи із дисципліни ”Вища математика” з розділу ”Похідна функції однієї змінної та її застосування” для студентів спеціальності 184 “Гірництво” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-25 Водяна, С. П. (2017) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи із дисципліни ”Вища математика” з розділу ”Функції багатьох змінних” для студентів спеціальності 184 “Гірництво” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Водяна, С. П. and Vodyana, S. P. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

05-02-48 Вознюк, Н. М, and Прищепа, А. М. (2017) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ» студентами спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Методичне забезпечення]

05-02-06 Вознюк, Н. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічні аспекти якості продукції» для всіх спеціальностей НУВГП. [Робочі програми]

05-02-23 Вознюк, Н. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Моніторинг довкілля» для студентів які навчаються, за спеціальностями 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» Program of the Discipline ENVIRONMENTAL MONITORING specialty 101 Ecology 183 Environmental protection technologies. [Робочі програми]

05-02-24 Вознюк, Н. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона і раціональне використання природних ресурсів» для студентів які навчаються, за спеціальністю 101 Екологія Program of the Discipline PROTECTION AND RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES specialty 101 Ecology. [Робочі програми]

Вознюк, Н. М. and Voznyuk, N. M. (2017) Екологічні аспекти якості продукції (укр.) Environmental aspects of product quality (en.). [Опис дисципліни]

05-02-47 Вознюк, Н. М. and Копилова, О. М. (2017) Методичні вказівки для виконання практичних робіт із дисципліни «Охорона і раціональне використання природних ресурсів» студентами спеціальності 101 «Екологія». [Методичне забезпечення]

05-02-48 Вознюк, Н. М. and Прищепа, А. М. (2017) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» студентами спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Методичне забезпечення]

Вознюк, С. Т. and Мошинський, В. С. and Клименко, М. О. and Лико, Д. В. and Гнєушев, В. О. and Лагоднюк, О. А. and Вознюк, Н. М. and Кучерова, А. В. (2017) Торфово-земельний ресурс Північно-Західного регіону України. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Войтишина, Д. Й. and Кривко, Д. П. and Дацюк, І. А. (2017) БАСІВКУТСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ: ІХТІОЕКОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 49-52.

Войтишина, Д. Й. and Ярмольчук, Т. П. (2017) МІСЦЕ РИЗИКОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ В ГАЛУЗІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 53-56.

Войтович, Л. В. and Voitovych, L. V. (2017) Технічна механіка (укр.) Technical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Войтович, Л. В. and Voitovych, L. V. (2017) Теорія механізмів і машин та деталей машин (укр.) Theory of mechanisms and machine and machine details (en.). [Опис дисципліни]

Войтович, Л. В. and Стрілець, О. Р. and Voitovych, L. V. and Strilets, O. R. (2017) Технічна механіка (укр.) Terchnical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Войтюк, А. В. (2017) УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 58-60.

Волк, П. П. (2017) Розробка водогосподарсько-меліоративних проектів з урахуванням змін клімату (2 курс). [Опис дисципліни]

Волк, П. П. (2017) Розробка водогосподарсько-меліоративних проектів з урахуванням змін клімату (5 курс). [Опис дисципліни]

Волк, П. П. and Приходько, Н. В. and Волкова, Л. А. and Рокочинський, А. М. and Volk, P. P. and Prykhodko, N. V. and Volkova, L. A. and Rokochуnskyi, A. M. (2017) АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 10-19.

01-01-24 Волкова, Л. А. and Козішкурт, С. М. (2017) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Відновлення водних ресурсів» (модуль «Оцінка запасів поверхневих вод у басейні річки») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" за освітньою програмою «Раціональне використання та охорона водних ресурсів» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-01-23 Волкова, Л. А. and Козішкурт, С. М. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Водні ресурси, їх використання та охорона» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" за освітньою програмою «Раціональне використання та охорона водних ресурсів» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-37 Володимирець, В. О. (2017) Робоча програма навчальної ознайомчо-ботанічної практики для студентів спеціальності 201 “Агрономія". [Робочі програми]

05-01-36 Володимирець, В. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни “Гербологія” для студентів спеціальності 201 “Агрономія”. [Робочі програми]

05-01-49 Володимирець, В. О. (2017) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни “Гербологія” для студентів спеціальності 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

05-01-49 Володимирець, В. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни “Кормовиробництво з основами тваринництва” для студентів спеціальності 201 “Агрономія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Fodder production with the basics of animal husbandry” specialty 201 Agronomy. [Робочі програми]

05-01-48 Володимирець, В. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни “Біохімія рослин” для студентів спеціальності 201 “Агрономія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Plant biochemistry” specialty 201 Agronomy. [Робочі програми]

05-01-62 Володимирець, В. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни “Біологія грунтів з основами сільськогосподарської мікробіології” для студентів спеціальності 201 “Агрономія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Biology of soils with the basics of microbiology of agriculture”. [Робочі програми]

06-11-32 Волошин, В. С. (2017) Методичні рекомендації до лабораторних робіт і самостійної роботи роботи з навчальної дисципліни «Корпоративні інформаційні системи» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Інформаційні технології в бізнесі» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-07 Волошин, В. С. (2017) Робоча програма «Адміністрування в БІС» для студентів які навчаються за спеціальністю 051 Економіка Program of the Discipline Administration in AIS Specialty 051 Economics Specialization Information technology in business. [Робочі програми]

06-11-08 Волошин, В. С. (2017) Робоча програма «Технології управління контентом» для студентів які навчаються за спеціальністю 051 Економіка Program of the Discipline Content management technologies Specialty 051 Economics Specialization Information technology in business. [Робочі програми]

06-11-06 Волошин, В. С. (2017) Робоча програма «Корпоративні інформаційні системи» для студентів які навчаються за спеціальністю 051 Економіка. Program of the Discipline Corporate information systems Specialty 051 Economics Specialization Information technology in business. [Робочі програми]

06-11-17 Волошин, В. С. (2017) Робоча програма «Інформаційне забезпечення створення WEB-додатків» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Information support creating WEB-applications" specialty "for students of all specialties NUWEE". [Робочі програми]

06-11-18 Волошин, В. С. (2017) Робоча програма «Інформаційне забезпечення створення WEB-додатків» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Information support creating WEB-applications" specialty for students of all specialties NUWEE. [Робочі програми]

06-11-19 Волошин, В. С. (2017) Робоча програма «Інформаційне забезпечення WEB-сайтів» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Information support of WEB-sites" specialty for students of all specialties NUWEE. [Робочі програми]

Волошин, В. С. and Voloshin, V. S. (2017) Адміністрування в бухгалтерських інформаційних системах (укр.) Administration in accounting information systems (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. and Voloshin, V. S. (2017) Комп'ютерні мережі та технології у діловодстві (укр.) Computer networks and technology in office work (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. and Voloshin, V. S. (2017) Технології управління контентом (укр.) Content management technologies (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. and Voloshin, V. S. (2017) Корпоративні інформаційні системи (укр.) Corporate information systems (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. and Voloshin, V. S. (2017) Електронний бізнес (укр.) E-Business (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. and Voloshin, V. S. (2017) Програмні засоби обробки інформації (укр.) Information processing tools (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. and Voloshin, V. S. (2017) Інформаційні технології в економіці (укр.) Informational technologies in economics (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. and Voloshin, V. S. (2017) Бази даних MySQL (укр.) MySQL databases (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. and Voloshin, V. S. (2017) Бази даних MySQL (укр.) MySQL databases (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. and Voloshin, V. S. (2017) Інформаційне забезпечення створення WEB-додатків (укр.) Information support creating WEB-applications (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. and Voloshin, V. S. (2017) Інформаційне забезпечення створення WEB-додатків (укр.) Information support creating WEB-applications (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. and Voloshin, V. S. (2017) Інформаційне забезпечення WEB-сайтів (укр.) Information support of WEB-sites (en.). [Опис дисципліни]

Волошин, В. С. and Voloshin, V. S. (2017) Інформаційне забезпечення WEB-сайтів (укр.) Information support of WEB-sites (en.). [Опис дисципліни]

Волощук, В. А. and Voloshchuk, V. A. (2017) ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ, ЗНАЧЕНЬ ТА ПРИЧИН ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ВТРАТ У ТЕПЛОНАСОСНІЙ УСТАНОВЦІ НА СТІЧНИХ ВОДАХ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПОГЛИБЛЕНОГО ЕКСЕРГЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 112-121.

Воськало, Н. М. and Гарга, В. О. and Voskalo, N. M. and Harha, V. O. (2017) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 239-250.

Вікторчук, М. В. and Victorchuk, M. V. (2017) Сімейне право України: актуальні проблеми теорії та практики (укр.) Family Law of Ukraine: actual problems of theory and practice (en.). [Опис дисципліни]

Вікторчук, М. В. and Victorchuk, M. V. (2017) Захист прав людини і основоположних свобод в Європейському суді з прав людини (укр.) Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in the European Court of Human Rights (en.). [Опис дисципліни]

Г

Гадзал, Я. М. (2017) Меліорація та облаштування Українського Полісся. UNSPECIFIED. ОЛДІ-ПЛЮС, Київ – Рівне.

Галич, В. М. and Галич, О. А. and Попіль, Д. Ю. (2017) Освітньо-професійна програма "Журналістика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 061 "Журналістика" галузі знань 06 "Журналістика" кваліфікація: бакалавр журналістики. [Освітні програми]

Галич, О. О. and Halych, O. O. (2017) Управління виробництвом електроенергії на гідроенергетичних установках (укр.) Management of electricity production on hydroelectric power plants (en.). [Опис дисципліни]

Галянт, В. О. (2017) ПРОБЛЕМНІ СЛОВА У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 113-115.

Ганець, О. Л. (2017) РОЗРАХУНОК РАДІУСА ЗОНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОЖЕЖНОГО ГІДРАНТА З УРАХУВАННЯМ ЙОГО ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ТА РОЗМІЩЕННЯ ДО ОБ’ЄКТА ЗАЙМАННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 40-43.

Гапонюк, М. М. (2017) ПІДВИЩЕННЯ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ У ЗМІННИХ УМОВАХ ТА НАЯВНИХ РИЗИКІВ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 10-13.

Гарапко, Н. І. (2017) ОБЛІК І КОНТРОЛЬ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

04-03-28 Гаращенко, В. І. (2017) Робоча програма з дисципліни "Основи енергетичного менеджменту" для студентів, які навчаються, за спеціальністю: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Program of the Discipline FUNDAMENTALS OF ENERGY MANAGEMENT specialty: 141 "Electroenergetics, electrical engineering and electromechanics", 151 "Automation and Computer-Integrated Technologies" specialization Automated control of technological processes. [Робочі програми]

Гаращенко, В. І. and Garashchenko, V. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаращенко, В. І. and Garashchenko, V. I. (2017) Основи енергетичного менеджменту (укр.) Fundamentals of Energy Management (en.). [Опис дисципліни]

04-03-29 Гаращенко, О. В. (2017) Робоча програма з дисципліни "Електромеханічні системи привода" для студентів, які навчаються, за спеціальністю: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Program of the Discipline ELECTROMECHANICAL DRIVE SYSTEMS specialty: 141 "Electroenergetics, electrical engineering and electromechanics". [Робочі програми]

Гаращенко, О. В. and Garashchenko, O. V. (2017) Електромеханічні системи привода (укр.) Electromechanical drive systems (en.). [Опис дисципліни]

Гаращенко, О. В. and Гаращенко, В. І. and Harashchenko, O. V. and Harashchenko, V. I. (2017) МАГНІТОСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ФІЛЬТР-МАТРИЦІ З КОНТАКТУЮЧИХ СТРИЖНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 20-27.

06-02-213 Гарнага, О. М. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни ”Облік і оподаткування в середовищі 1С Бухгалтерія” для студентів спеціальностей 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво,торгівля та біржова діяльність" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2017) Управлінський облік (укр.) Administrative accounting (en.). [Опис дисципліни]

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2017) Електронна комерція (укр.) Electronic commerce (en.). [Опис дисципліни]

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2017) Інформаційні системи і технології підприємств (укр.) Information systems and technologies in accounting and taxation (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevsky, V. R. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevsky, V. R. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevsky, V. R. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гевко, Б. М. and Кондратюк, О. М. and Ляшук, О. Л. and Марчук, М. М. and Серілко, Л. С. and Галан, Ю. Я. (2017) Підвищення ефективності вібраційно-відцентрового оброблення деталей вільними абразивами. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Гегера, Т. О. (2017) ВПЛИВ ТЕХНОГЛОБАЛІЗМУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 61-64.

Герасименко, Г. Ю. (2017) АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАНУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 36-38.

01-06-11 Герасимов, Г. Г. (2017) Робоча програма "Інноваційні технології в гідроенергетиці" для студентів за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». [Робочі програми]

Герасимов, Г. Г. and Герасімов, Є. Г. and Herasymov, H. H. and Herasimov, Y. H. (2017) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В РОЗГАЛУЖЕНОМУ ТРУБОПРОВОДІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 12-20.

Герасімов, Є. Г. and Gerasimov, E. G. (2017) Монтажні і спеціальні роботи в гідротехнічному будівництві (укр.) Installation and special works in hydraulic engineering (en.). [Опис дисципліни]

Герус, В. А. and Herus, V. А. (2017) КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗАНИХ ФІЛЬТРАЦІЙНО-СУФОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ГЕТЕРОГЕННИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 68-77.

04-05-20 Гладка, О. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Комп'ютерна дискретна математика" для студентів, які навчаються за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології". PROGRAM OF THE DISCIPLINE Computer Discrete Mathematics specialty 126 "Information systems and technologies". [Робочі програми]

Гладка, О. М. and Hladka, O. M. (2017) СУЧАСНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПІДЗЕМНОЇ ГІДРОДИНАМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 78-85.

Гладка, О. М. and Hladka, O. M. (2017) Інформаційні технології у водогосподарській галузі (укр.) Information technology in the water industry (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. and Hladka, O. M. (2017) Математичні методи дослідження операцій (укр.) Mathematical methods of operations research (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. and Hladka, O. M. (2017) Моделювання систем (укр.) Modeling of systems (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. and Hladka, O. M. (2017) Чисельні методи (укр.). Numerical Methods (en.). [Опис дисципліни]

04-05-04 Гладка, О. М. and Карпович, І. М. and Зубик, Л. В. (2017) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни “Додаткові розділи дискретної математики. Теорія графів” для студентів спеціальності “ Комп’ютерні науки та інформаційні технології” спеціалізації “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”. [Методичне забезпечення]

04-05-05 Гладка, О. М. and Карпович, І. М. and Зубик, Л. В. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Системне програмне забезпечення” для студентів спеціальності “ Комп’ютерні науки та інформаційні технології” спеціалізації “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”. Частина І. [Методичне забезпечення]

04-05-08 Гладка, О. М. and Карпович, І. М. and Зубик, Л. В. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з дисципліни “Моделі економічної динаміки” для студентів спеціальності “ Комп’ютерні науки та інформаційні технології” спеціалізації “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”. Частина ІІ. [Методичне забезпечення]

04-05-08 Гладка, О. М. and Карпович, І. М. and Зубик, Л. В. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з дисципліни “Моделі економічної динаміки” для студентів спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” спеціалізації “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг” Частина ІІ. [Методичне забезпечення]

04-05-07 Гладка, О. М. and Карпович, І. М. and Зубик, Л. В. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з дисципліни “Моделі економічної динаміки” для студентів 4 курсу спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” спеціалізації “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг” Частина І. [Методичне забезпечення]

04-05-07 Гладка, О. М. and Карпович, І. М. and Зубик, Л. В. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з дисципліни “Моделі економічної динаміки” для студентів 4 курсу спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” спеціалізації “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”. Частина І. [Методичне забезпечення]

04-05-06 Гладка, О. М. and Карпович, І. М. and Зубик, Л. В. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Системне програмне забезпечення” для студентів спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” спеціалізації “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”. Частина ІI. [Методичне забезпечення]

04-05-06 Гладка, О. М. and Карпович, І. М. and Зубик, Л. В. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Системне програмне забезпечення” для студентів спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” спеціалізації “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг” Частина ІI. [Методичне забезпечення]

Гладун, Л. В. and Gladun, L. V. (2017) Теорія керування (укр.) Control theory (en.). [Опис дисципліни]

Гладун, Л. В. and Gladun, L. V. (2017) Диференційні рівняння (укр.) Differential equations (en.). [Опис дисципліни]

Гладун, Л. В. and Gladun, L. V. (2017) Функціональний аналіз (укр.) Functional analysis (en.). [Опис дисципліни]

Гладун, Л. В. and Gladun, L. V. (2017) Інтелектуальний аналіз даних і м'які обчислення (укр.) Intellectual data analysis and soft calculations (en.). [Опис дисципліни]

Гладун, Л. В. and Gladun, L. V. (2017) Теорія функцій комплексної змінної (укр.) The theory of functions of a complex variable (en.). [Опис дисципліни]

04-01-10 Гладун, Л. В. and Мартинюк, П. М. (2017) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Диференціальні рівняння» для студентів спеціальностей 113 «Прикладна математика» та 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» денної форми навчання. Частина 1. [Методичне забезпечення]

Гнесь, К. А. (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН З ВИКОРИСТАННЯМ ПНЕВМОКЛАСИФІКАЦІЇ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 29-32.

03-10-11 Гнєушев, В. О. (2017) Робоча програма дисципліни "Охорона праці в галузі" для студентів за спеціальністю 227 «Фізична реабілітація». [Робочі програми]

Гнєушев, В. О. and Hnieushev, V. O. (2017) Промислова безпека сучасних виробничих технологій (укр.) Industrial safety of contemporary production technologies (en.). [Опис дисципліни]

Гнєушев, В. О. and Hnieushev, V. O. (2017) Безпека вибухових робіт в будівництві (укр.) Safety of blasting in construction (en.). [Опис дисципліни]

Годлевський, П. М. and Старіков, В. С. (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ПРЕДМЕТУ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ САМОЗАХИСТУ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (1). pp. 4-6.

Головатчик, Н. А. and Каширець, Н. М. (2017) ОЦІНКА ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 33-36.

02-01-27 Голотюк, М. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Роботомеханічні системи та комплекси» для студентів за всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline «Robot-mechanical systems and complexes» for all NUWM specialties. [Робочі програми]

03-01-62 Гомон, П. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення та кошторисна справа» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти Program of the Discipline "Estimate and determination cost of building" specialty "192 Construction and civil engineering" specialization "Management of multi-apartment building (a group of buildings)". [Робочі програми]

03-01-63 Гомон, П. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціально-економічні аспекти міського планування» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline "Socio-economic aspects of urban planning" specialty "192 Construction and civil engineering" specialization "Management of multi-apartment building (a group of buildings". [Робочі програми]

03-04-518 Гомон, С. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерне проектування міських територій, будівель і споруд». для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації «Міське будівництво та господарство» бакалаврського рівня вищої освіти Program of the Discipline Engineering design of urban areas, buildings and structures specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization Urban planning and development. [Робочі програми]

03-04-525 Гомон, С. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Утримання житлової забудови» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline "The urban of buildings maintenance" 192 Construction and civil engineering" specialization "Manage an apartment building (a group of houses)". [Робочі програми]

03-04-520 Гомон, С. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Містобудівне забезпечення будівництва" для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Міське будівництво та господарство» бакалаврського рівня вищої освіти Program of the Discipline Urban planning support specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization Urban planning and development. [Робочі програми]

Гомон, С. С. and Gohon, S. S. (2017) Інженерне проектування міських територій, будівель і споруд (укр.) Engineering design of urban areas, buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

03-04-519 Гомон, С. С. and Дмитрук, В. П. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Утримання міської забудови» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» » спеціалізації «Міське будівництво та господарство» бакалаврського рівня вищої освіти Program of the Discipline The urban of buildings maintenance specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization Urban planning and development. [Робочі програми]

Гонтаренко, Н. А. and Gontarenko, N. A. (2017) Рекламний менеджмент (укр.) Advertising Management (en.). [Опис дисципліни]

Гонтаренко, Н. А. and Hontarenko, N. А. (2017) АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО МАРКЕТИНГУ В ПРИВАТБАНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 275-282.

Гонтаренко, Н. А. and Микитинець, С. В. and Hontarenko, N. А. and Mykytynets, S. V. (2017) МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА І ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 11-19.

Гопчак, І. В. and Gopchak, I. V. (2017) Агрометеорологія (укр.) Agrometeorology (en.). [Опис дисципліни]

Гопчак, І. В. and Gopchak, I. V. (2017) Метеорологія і кліматологія (укр.) Meteorology and Climatology (en.). [Опис дисципліни]

Гопчак, І. В. and Gopchak, I. V. (2017) Основи гідрології та метеорології (укр.) Substance of hydrology and meteorology (en.). [Опис дисципліни]

Гопчак, І. В. and Hopchak, I. V. (2017) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗМІН ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВЕРХНЬОЇ ТЕЧІЇ р. ПРИП’ЯТЬ В МЕЖАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 77-85.

04-02-13 Грабова, У. З. (2017) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи із дисципліни «Вища математика» для спеціальностей 074 «Публічне управління та адміністрування» та 029 «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Григліцка, А. and Gryglicka, A. (2017) РИЗИК І НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ У ОБЛІКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 153-163.

Григус, І. М. (2017) Нетрадиційні засоби оздоровлення. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-342-6

Григус, І. М. (2017) Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), № 1. НУВГП, Рівне. ISBN ISSN 2522-1795

Григус, І. М. (2017) Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), № 2. НУВГП, Рівне. ISBN ISSN 2522-1795

Григус, І. М. and Grygus, I. M. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. and Grygus, I. M. (2017) Фізична реабілітація в кардіології (укр.) Physical rehabilitation in cardiology (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. and Grуgus, I. M. (2017) Діагностика і моніторинг стану здоров'я (укр.) Diagnosis and monitoring of health (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. and Grуgus, I. M. (2017) Діагностика і програми фізичної реабілітації в пульмонології (укр.) Diagnostics and programs of physical rehabilitation in pulmonology (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. and Grуgus, I. M. (2017) Нетрадиційні засоби оздоровлення (укр.) Non-traditional means of healing (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. and Grуgus, I. M. (2017) Нетрадиційні засоби оздоровлення (укр.) Non-traditional means of healing (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. and Grуgus, I. M. (2017) Фізична реабілітація в пульмонології (укр.) Physical rehabilitation in pulmonology (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. and Grуgus, I. M. (2017) Наукові дослідження у фізичній реабілітації (укр.) Scientific research in physical rehabilitation (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. and Грушевська, А. О. (2017) КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНУ ДИСТОНІЮ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). pp. 18-22.

Григус, І. М. and Лавренчук, А. В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ПЛАНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). pp. 23-26.

Григус, І. М. and Нестерчук, Н. Є. and Нагорна, О. Б. (2017) ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров'я». Кваліфікація: бакалавр фізичної терапії, ерготерапії. [Освітні програми]

Гринів, Т. and Занюк, А. and Hryniv, T. and Zanіuk, A. (2017) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КАПІТАЛУ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 251-261.

Грицай, О. І. and Кметь, М. О. and Hrytsaі, О. І. and Kmet, M. О. (2017) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ПРО ВИТРАТИ НА МАРКЕТИНГ В СТРУКТУРІ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 180-193.

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2017) Контроль, облік та паспортизація в системах ТГПіВ (укр.) Control, registration and certification systems Heat- Gas supply and Ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2017) Газопостачання (укр.) Gas Supply (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2017) Експлуатація, налагоджування та реконструкція систем ТГПіВ (укр.) Maintenance, adjustment and reconstruction of Heat- Gas supply and Ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2017) Безпека будівництва та експлуатація систем газопостачання (укр.) Safety construction and operation of gas supply systems (en.). [Опис дисципліни]

06-11-14 Грицюк, П. М. (2017) Робоча програма дисципліни «Стохастичні процеси та моделі в економіці» для студентів за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізація «Інформаційні технології в бізнесі». Program of the Discipline «Stochastic processes and models in the economy» specialty «051 Economics» specialization «Information technology in business». [Робочі програми]

06-11-19 Грицюк, П. М. (2017) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни „Моделювання і прогнозування у фінансовій сфері” для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-18 Грицюк, П. М. (2017) Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання і прогнозування у фінансовій сфері» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Грицюк, П. М. and Hrytsiuk, P. M. (2017) Економічна кібернетика (укр.) Economic Cybernetics (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. and Hrytsiuk, P. M. (2017) Основи зеленої економіки (укр.) Foundations of the green economy (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. and Hrytsiuk, P. M. (2017) Методи обробки нечіткої інформації (укр.) Methods of processing fuzzy information (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. and Hrytsiuk, P. M. (2017) Моделювання і прогнозування у фінансовій сфері (укр.) Modeling and forecasting in the financial sector (en.). [Опис дисципліни]

06-11-24 Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. (2017) Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічна кібернетика» студентами напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика». [Методичне забезпечення]

Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. and Hrytsiuk, P. M. and Babych, T. Y. (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА. НУВГП (4). pp. 170-179.

Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. and Hrytsiuk, P. M. and Babych, T. Y. (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА. НУВГП (4). pp. 170-179.

06-13-25 Грицюк, П. М. and Бредюк, В. І. (2017) Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” студентами напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Грицюк, П. М. and Бредюк, В. І. and Василів, В. Б. and Бабич, Т. Ю. and Волошин, В. С. and Джоші, О. І. and Кардаш, О. Л. (2017) Економічна інформатика. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-336-5

Грицюк, П. М. and Бредюк, В. І. and Джоші, О. І. (2017) ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: бакалавр з економіки. [Освітні програми]

07-01-41 Гришко, В. І. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи римського приватного права» для студентів спеціальності 081 «Право» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-42 Гришко, В. І. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія політичних і правових вчень» для студентів спеціальності 081 «Право» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-05 Гром, В. М. (2017) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни „Історія та культура України“ для студентів усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Гронтковська, Г. Е. and Grontkovska, H. E. (2017) Мікроекономіка (укр.) Microeconomics (en.). [Опис дисципліни]

Гроховська, Ю. Р. (2017) ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ БАСЕЙНУ ПРИП’ЯТІ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Губарев, В. Ю. (2017) КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ СТАН ГАЛУЗІ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 65-68.

Гудь, В. М. and Hud, V. M. (2017) Енергоаудит (укр.) Energy audit (en.). [Опис дисципліни]

Гудь, В. М. and Hud, V. M. (2017) Промислова електроніка (укр.) Industrial electronics (en.). [Опис дисципліни]

Гудь, В. М. and Hud, V. M. (2017) Моделювання систем автоматизації (укр.) Modeling of automation systems (en.). [Опис дисципліни]

04-03-196 Гудь, В. М. and Кулик, Н. І. (2017) Методичні вказівки до виробничої практики для студентів спеціальності 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Методичне забезпечення]

Гупалюк, В. М. and Іванченко, А. М. and Собуцький, В. О. and Hupalіuk, V. M. and Ivanchenko, A. M. and Sobutskyі, V. О. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВТРАТ ЕКОНОМІКИ ДОНБАСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 11-17.

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2017) Будівництво мостів (спецкурс) (укр.) Construction of bridges (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2017) Планування та управління будівництвом транспортних споруд (укр.) Planning and management of construction of transport facilities (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2017) Опір матеріалів (укр.) Resistance of Materials (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2017) Опір матеріалів (укр.) Resistance of Materials (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2017) Опір матеріалів (укр.) Resistance of Materials (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2017) Варіаційні методи в розрахунках мостових конструкцій (укр.) Variation Methods in Calculations of Bridge Structures (en.). [Опис дисципліни]

Гуртовий, О. Г. and Gurtovy, O. G. (2017) Варіаційні методи в розрахунках будівельних конструкцій (укр.) Variational methods in calculations of building constructions (en.). [Опис дисципліни]

06-01-21 Гус, В. М. (2017) Робоча програма «Обгрунтування та експертиза бізнес – проектів» для студентів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». [Робочі програми]

06-01-20 Гус, В. М. (2017) Робоча програма «Економіка і організація інноваційної діяльності» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». [Робочі програми]

06-01-228 Гус, В. М. and Попко, О. В. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-230 Гус, В. М. and Попко, О. В. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Гірак, А. М. and Hirak, A. M. (2017) Біомеханіка (укр.) Biomechanics (en.). [Опис дисципліни]

Гірак, А. М. and Hirak, A. M. (2017) Часткові методики адаптивної фізичної культури (укр.) Partial Methods of Adaptive Physical Culture (en.). [Опис дисципліни]

Гірак, А. М. and Hirak, A. M. (2017) Теорія і методика фізичного виховання (укр.) Theory and methods of physical education (en.). [Опис дисципліни]

03-02-11 Гіроль, М. М. (2017) Робоча програма "Методологія наукових досліджень" для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізацією «Теплогазопостачання та вентиляція». Program of the Discipline «Methodology of scientific research» specialty 192 "Construction and civil engineering" specialization "Heat and gas supply and ventilation". [Робочі програми]

Гіроль, М. М. and Hirol, M. M. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Гіроль, М. М. and Hirol, M. M. (2017) Санітарно–технічне обладнання будівель (укр.) Sanitary equipment of buildings (en.). [Опис дисципліни]

Гіроль, М. М. and Hirol, М. М. (2017) Організація управління системами теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Organization of control of systems of heat and gas supply and ventilation (en.). [Опис дисципліни]

03-02-367 Гіроль, М. М. and Гіроль, А. М. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (Спеціалізація – «Теплогазопостачання і вентиляція») денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Д

04-03-183 Давиденко, В. А. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни «Системи електропостачання» (розділ «Розрахунок електричних навантажень») для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Методичне забезпечення]

04-03-184 Давиденко, В. А. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни «Електричні системи та мережі» (розділ «Розрахунок розімкнених електричних мереж») для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Методичне забезпечення]

04-03-185 Давиденко, В. А. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни «Електричні системи та мережі» (розділ «Схеми заміщення та параметри елементів електричних мереж»)для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Методичне забезпечення]

04-03-186 Давиденко, В. А. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Електричні системи та мережі» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Методичне забезпечення]

04-03-187 Давиденко, В. А. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електричні системи та мережі» (розділ «Розрахунок складних замкнених електричних мереж») для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Методичне забезпечення]

Давиденко, В. А. and Davydenko, V. A. (2017) Споживачі електричної енергії (укр.) Consumers of electric energy (en.). [Опис дисципліни]

Давиденко, В. А. and Davydenko, V. A. (2017) Електричні системи та мережі (укр.) Electric systems and networks (en.). [Опис дисципліни]

Давиденко, В. А. and Davydenko, V. A. (2017) Електропостачання електротехнічних установок споживачів (укр.) Power supply of electrotechnical equipment of consumers (en.). [Опис дисципліни]

Давиденко, В. А. and Davydenko, V. A. (2017) Системи електропостачання (укр.) Power supply systems (en.). [Опис дисципліни]

Давидчук, В. І. and Davydchuk, V. I. (2017) Кондиціювання повітря (укр.) Air Conditioning (en.). [Опис дисципліни]

Давидчук, В. І. and Davydchuk, V. I. (2017) Джерела теплопостачання та споживачі теплоти (укр.) Heat supply sources and heat consumers (en.). [Опис дисципліни]

Давидчук, В. І. and Davydchuk, V. I. (2017) Вентиляція (укр.) Ventilation (en.). [Опис дисципліни]

04-03-26 Данченков, Я. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія інформації» для студентів які навчаються за спеціальністю 151”Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Program of the Discipline Theory of information Specialty 151 "Automation and computer-integrated technology ". [Робочі програми]

Данченков, Я. В. and Danchenkov, J. V. (2017) Автоматизовані системи управління (укр.) Automated control systems (en.). [Опис дисципліни]

Данченков, Я. В. and Danchenkov, J. V. (2017) Основи автоматизації (укр.) Basics of automation (en.). [Опис дисципліни]

Данченков, Я. В. and Danchenkov, J. V. (2017) Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка та мехатроніка (укр.) Electrical engineering, electronics, microprocessor technology and mechatronics (en.). [Опис дисципліни]

Данченков, Я. В. and Danchenkov, J. V. (2017) Електроніка та мікропроцесорна техніка (укр.) Electronics and microprocessor technology (en.). [Опис дисципліни]

Данченков, Я. В. and Danchenkov, J. V. (2017) Теорія інформації (укр.) Theory of information (en.). [Опис дисципліни]

Дворкін, Л. Й. (2017) Будівельне матеріалознавство. НУВГП, Рівне.

03-09-15 Дворкін, Л. Й. (2017) Робоча програма «Будівельні матеріали з промислових відходів» для студентів спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія”. Спеціалізації “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” Program of the Discipline "Building materials from industrial waste " specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization Technologies of building structures, products and materials. [Робочі програми]

03-09-13 Дворкін, Л. Й. (2017) Робоча програма «Проектування складів бетонів та розчинів різних видів» для студентів спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія”. Спеціалізації “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”. Program of the Discipline "Designing of compositions of concretes and solutions of different types" specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization Technologies of building structures, products and materials. [Робочі програми]

03-09-12 Дворкін, Л. Й. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Довговічність будівельних матеріалів» для студентів спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія”. Спеціалізації “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”. Program of the Discipline Durability of building materials specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization Technologies of building structures, products and materials. [Робочі програми]

03-09-14 Дворкін, Л. Й. (2017) Робоча програма «Будівельні матеріали з промислових відходів» для студентів спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія”. Спеціалізації “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”. Program of the Discipline "Building materials from industrial waste" specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization Technologies of building structures, products and materials. [Робочі програми]

03-09-16 Дворкін, Л. Й. (2017) Методологія наукових досліджень: для студентів спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія”. Спеціалізації “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”– Program of the Discipline "Methodology of scientific research" specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization Technologies of building structures, products and materials. [Робочі програми]

Дворкін, Л. Й. and Dvorkin, L. I. (2017) Будівельне матеріалознавство. Кондор, Київ-Kiev. ISBN 978-617-7582-03-7

Дворкін, Л. Й. and Dvorkin, L. Y. (2017) Будівельне матеріалознавство. НУВГП, Рівне.

Дворкін, Л. Й. and Dvorkin, L. Y. (2017) В'яжучі речовини (укр.) Astringent substances (en.). [Опис дисципліни]

Дворкін, Л. Й. and Dvorkin, L. Y. (2017) Будівельні матеріали з промислових відходів (укр.) Building materials from industrial waste (en.). [Опис дисципліни]

Дворкін, Л. Й. and Dvorkin, L. Y. (2017) Проектування складів бетонів та розчинів різних видів (укр.) Design of composition of concretes and solutions of different species (en.). [Опис дисципліни]

Дворкін, Л. Й. and Dvorkin, L. Y. (2017) Довговічність будівельних матеріалів (укр.) Long-term building materials (en.). [Опис дисципліни]

Дворкін, Л. Й. and Dvorkin, L. Y. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Дворкін, Л. Й. and Бабич, Є. М. and Житковський, В. В. and Бордюженко, О. М. and Кочкарьов, Д. В. and Філіпчук, С. В. and Ковалик, І. В. and Ковальчук, Т. В. and Скрипник, М. М. (2017) Високоміцні швидкотверднучі бетони та фібробетони. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Дворкін, Л. Й. and Житковський, В. В. and Марчук, В. В. and Степасюк, Ю. О. and Скрипник, М. М. (2017) Ефективні технології бетонів та розчинів із застосуванням техногенної сировини. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

01-06-08 Дворкін, Л. Й. and Куба, В. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни ,,Основи сучасних технологій сушіння та випалювання матеріалів” спеціальність 144 «Теплоенергетика». [Робочі програми]

03-09-20 Дворкін, Л. Й. and Ніхаєва, Л. І. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „В’яжучі речовини” для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія".Спеціалізація «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». [Методичне забезпечення]

Дейб, А. Е. (2017) СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 109-112.

04-02-107 Дейнека, О. Ю. (2017) Робоча програма з дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціалізація «Управління інформаційними комунікаціями». Program of the Discipline Higher Mathematics specialty 029 «Informative, library and archived business» specialization «Information communication management». [Робочі програми]

04-02-106 Дейнека, О. Ю. (2017) Робоча програма з дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізація «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline Higher Mathematics specialty 074 «Public management and administration» specialization «Public management and administration». [Робочі програми]

04-01-09 Демчук, О. С. (2017) Робоча програма “Інформатика та комп’ютерна техніка” для студентів, які навчаються, за спеціальністю 201 “Агрономія”. Program of the Discipline Computer science and computer technology specialty 201 Agronomy. [Робочі програми]

Демчук, О. С. and Demchuk, O. S. (2017) Аналіз даних та м'які обчислення (укр.) Data Analysis and Soft Computing (en.). [Опис дисципліни]

Демчук, Ю. В. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ABC ТА XYZ-МЕТОДІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АНАЛІЗУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 69-71.

Дем’янюк, А. В. and Demianiuk, A. V. (2017) Основи наукових досліджень (укр.) Basics of Scientific Research (en.). [Опис дисципліни]

Дем’янюк, А. В. and Demianiuk, A. V. (2017) Економіка будівництва (укр.) Construction economics (en.). [Опис дисципліни]

Дем’янюк, А. В. and Demianiuk, A. V. (2017) Техніко-економічне обґрунтування ефективності гідротехнічних об’єктів (укр.) Feasibility studies in hydraulic construction industry (en.). [Опис дисципліни]

Дем’янюк, А. В. and Demianiuk, A. V. (2017) Гідротехнічні споруди (укр.) Hydraulic structures (en.). [Опис дисципліни]

Дець, Т. І. and Dets, T. I. (2017) Основи землевпорядкування(укр.) Bases of land use(en.). [Опис дисципліни]

Дець, Т. І. and Dets, T. I. (2017) Планування та управління ГІС-проектами (укр.) GIS project planning and management(en.). [Опис дисципліни]

Дець, Т. І. and Dets, T. I. (2017) Геоінформаційний аналіз даних дистанційного зондування Землі(укр.) Geoinformation analysis of Earth remote sensing data(en.). [Опис дисципліни]

Дець, Т. І. and Dets, T. I. (2017) Технології публікації геопросторових даних(укр.) Geospatial Data Publishing Technologies(en.). [Опис дисципліни]

Дець, Т. І. and Dets, T. I. (2017) Мережевий аналіз в ГІС(укр.) Network analysis in GIS(en.). [Опис дисципліни]

05-04-231 Дець, Т. І. and Прокопчук, А. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Планування та управління ГІС-проектами» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізації «Геоінформаційні системи і технології». Program of the Discipline "BASIСS OF REMOTE SENSING" field of study 193 "Land management and cadastre" specialization "Geographic information systems and technologies". [Робочі програми]

05-04-62 Дець, Т. І. and Тадєєв, О. А. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторної та самостійної робіт на тему «Аналіз транспортних маршрутів» з дисципліни «Мережевий аналіз в ГІС» студентами напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Методичне забезпечення]

Джоші, А. (2017) БЕЗПЕКА РОЗПОДІЛЕНИХ ЗАСТОСУНКІВ, ПОБУДОВАНИХ НА ОСНОВІ SPRING CLOUD. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 105-108.

06-11-21 Джоші, О. І. (2017) Робоча програма «Технологія проектування та адміністрування баз даних» для студентів які навчаються за спеціальністю 051 Економіка. Program of the Discipline "Technology of projection and administration of the data basis" Specialty 051 Economy. [Робочі програми]

06-11-22 Джоші, О. І. (2017) Робоча програма «Основи теорії систем і управління» для студентів які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті). Program of the Discipline "Fundamentals of the theory of systems and management" Specialty "Transport technologies" (on motor transport). [Робочі програми]

06-11-10 Джоші, О. І. (2017) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ". Program of the Discipline "Intellectual data analysis". [Робочі програми]

Джоші, О. І. and Joshi, O. I. (2017) Технологія проектування та адміністрування баз даних (укр.) Database design and administration technology (en.). [Опис дисципліни]

Джоші, О. І. and Joshi, O. I. (2017) Системи підтримки прийняття рішень (укр.) Decision support systems (en.). [Опис дисципліни]

Джоші, О. І. and Joshi, O. I. (2017) Основи теорії систем і управління (укр.) Fundamentals of the theory of systems and management (en.). [Опис дисципліни]

Дзюба, М. М. and Dziuba, M. M. (2017) Мистецтво публічного мовлення (укр.) The art of public speaking (en.). [Опис дисципліни]

06-10-09 Дзюба, М. М. and Малевич, Л. Д. (2017) Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-06 Дзюба, М. М. and Малевич, Л. Д. and Сидорчук, І. О. (2017) Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища», 201 «Агрономія», 207 «Водні ресурси та аквакультура». [Методичне забезпечення]

Дика, В. В. (2017) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ В ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 121-124.

Дмитрук, В. П. and Dmitruk, V. P. (2017) Утримання міської забудови (укр.) Maintenance of the mission of library of insurance (en.). [Опис дисципліни]

Дмитрук, В. П. and Dmitruk, V. P. (2017) Планування та благоустрій міст (укр.) Planning and safety of the city (en.). [Опис дисципліни]

Дмитрук, В. П. and Dmitruk, V. P. (2017) Реконструкція міської забудови (укр.) Reconstruction of city blanking (en.). [Опис дисципліни]

Дмитрук, В. П. and Dmytruk, V. P. (2017) Містобудівне забезпечення будівництва (укр.) Town-planning construction support (en.). [Опис дисципліни]

05-04-71 Дмитрів, О. П. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи на тему «Технічне нівелювання» з навчальної дисципліни «Геодезія» студентами спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-222 Дмитрів, О. П. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Геодезія» для студентів 2 курсу, які навчаються за спеціальністю 201 «Агрономія». Program of the Discipline "GEODESY" specialty 201 «Agronomics». [Робочі програми]

05-04-226 Дмитрів, О. П. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Програмно-технічний інструментарій ГІС» для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Program of the Discipline "SOFTWARE AND TECHNICAL TOOLS GIS" specialty 6.080101 «Geodesy, cartography and land management» specialization Geographic Information Systems. [Робочі програми]

05-04-221 Дмитрів, О. П. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «ГІС агроландшафтів» для студентів 6 курсу, які навчаються за спеціальністю 201 «Агрономія». Program of the Discipline "GIS OF AGROLANDSCAPES" specialty 201 "Agronomics". [Робочі програми]

Дмитрів, О. П. and Dmytriv, O. P. (2017) ГІС агроландшафтів(укр.) GIS of agrolandscapes(en.). [Опис дисципліни]

Дмитрів, О. П. and Dmytriv, O. P. (2017) Геодезія(укр.) Geodesy(en.). [Опис дисципліни]

Дмитрів, О. П. and Dmytriv, O. Р. (2017) Геодезія (1курс)(укр.) Geodesy (1st course)(en.). [Опис дисципліни]

Дмитрів, О. П. and Dmytriv, O. Р. (2017) Програмно-технічний інструментарій ГІС(укр.) Software and technical tools GIS(en.). [Опис дисципліни]

Дмитрів, О. П. and Дудко, С. А. and Dmytriv, O. Р. and Dudko, S. A. (2017) ВИЯВЛЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ СМІТТЄЗВАЛИЩ ЗА ДОПОМОГОЮ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ТА ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 40-47.

Дмитрів, О. П. and Мосійчук, В. С. and Dmytriv, O. Р. and Mosiіchuk, V. S. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЛІСОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 16-24.

03-10-18 Довбенко, В. С. (2017) Робоча програма «Основи теорії надійності в цивільній безпеці» для студентів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline «BASIS OF THE THEORY OF RELIABILITY IN CIVIL SECURITY» speciality 263 «Civil security» specialization «Occupational safety and health». [Робочі програми]

03-10-08 Довбенко, В. С. (2017) Робоча програма «Надійність інженерних систем та професійний ризик» для студентів Program of the Discipline «DEPENDABILITY OF ENGINEERING SYSTEM AND OCCUPATIONAL RISK» speciality 263 «Civil security» specialization «Occupational safety and health». [Робочі програми]

Довбенко, В. С. and Dovbenko, V. S. (2017) Основи теорії надійності в цивільній безпеці (укр.) Basis of the theory of reliability in civil security (en.). [Опис дисципліни]

Довбенко, В. С. and Dovbenko, V. S. (2017) Надійність інженерних систем та професійний ризик (укр.) Dependability of engineering system and occupational risk (en.). [Опис дисципліни]

Довбенко, В. С. and Dovbenko, V. S. (2017) Державне соціальне страхування від нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (укр.) State social insurance from accidents, occupational illness and accidents at work (en.). [Опис дисципліни]

03-10-22 Довбенко, Т. О. (2017) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для студентів за спеціальностями 071 "Облік і оподаткування". Program of the Discipline «LABOR PROTECTION IN THE BRANCH» specialty 071 "Accounting and taxation". [Робочі програми]

03-09-47 Довбенко, Т. О. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Система управління охороною праці суб’єкта господарювання” студентами спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-48 Довбенко, Т. О. (2017) Методичні рекомендації щодо порядку розробки та введення документації з охорони праці на суб’єкті господарювання з дисципліни “Система управління охороною праці суб’єкта господарювання” для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-49 Довбенко, Т. О. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Система управління охороною праці суб’єкта господарювання” студентами спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Довбенко, Т. О. and Dovbenko, T. (2017) Система управління охороною праці суб’єкта господарювання (укр.) System of management of occupational safety company (en.). [Опис дисципліни]

Довбенко, Т. О. and Dovbenko, T. O. (2017) ГЕНЕЗИС БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 122-130.

Довгалець, Ю. В. and Dovhalets, Y. V. (2017) МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 20-27.

Довгалець, Ю. В. and Dovhalets, Y. V. (2017) ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 3-8.

03-07-52 Довжук, О. М. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Комп’ютерний практикум" на тему: "Основи 3D моделювання в програмному комплексі 3D Studio Max" для студентів спеціальності 191 "Архітектура та містобудування" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-07-02 Довжук, О. М. and Ромашко, О. В. (2017) Робоча програма "Комп'ютерний практикум" для студентів за напрямом підготовки 6.060102 "Архітектура". Program of the Discipline "Computer practice" the direction of 6.060102 "Architecture". [Робочі програми]

Дорошенко, О. О. and Doroshenko, O. O. (2017) Облік і аудит (укр.) Accounting and Audit (en.). [Опис дисципліни]

Дорошенко, О. О. and Doroshenko, O. O. (2017) Облік у бюджетних установах (укр.) Accounting in budget institutions (en.). [Опис дисципліни]

Дорощук, В. О. and Doroshchuk, V. O. (2017) Вантажні перевезення (укр.) Freight transportation (engl.). [Опис дисципліни]

02-02-17 Дорощук, В. О. and Тхорук, Є. І. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Work Program of the discipline "Fundamentals of scientific research" speciality 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

02-02-16 Дорощук, В. О. and Тхорук, Є. І. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Work Program of the discipline "Freight transportation" speciality 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

Древецька, О. І. (2017) СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 78-80.

Древецький, В. В. and Drevets'kyi, V. V. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Древецький, В. В. and Drevets'kyi, V. V. (2017) Методологія наукових досліджень та захист інтелектуальної власності (укр.) Methodology of scientific research and protection of intellectual property (en.). [Опис дисципліни]

04-03-204 Древецький, В. В. and Василець, С. В. and Давиденко, В. А. and Рудик, А. В. and Літковець, С. П. (2017) Методичні вказівки до виконання дипломної (бакалаврської) роботи для студентів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-189 Древецький, В. В. and Василець, С. В. and Давиденко, В. А. and Рудик, А. В. and Літковець, С. П. (2017) Методичні вказівки до виконання дипломної (бакалаврської) роботи для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Методичне забезпечення]

06-14-01 Дробко, Е. В. (2017) Робоча програма з дисципліни "Зовнішня трудова міграція громадян України. Працевлаштування за кордоном" для студентів всіх спеціальностей. Program of the Discipline "External Labor Migration of Citizens of Ukraine. Employment Abroad " specialty all specialties. [Робочі програми]

Дробко, Е. В. and Drobko, E. V. (2017) Зовнішня трудова міграція громадян України. Працевлаштування за кордоном (укр.) External Labor Migration of Citizens of Ukraine. Employment Abroad (en.). [Опис дисципліни]

07-02-34 Дробуш, І. В. and Пасічнюк, В. Б. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи правознавство» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Дума, В. Л. and Duma, V. L. (2017) ОЦІНКА ПОДАТКОВОЇ СКЛАДОВОЇ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 11-21.

Ж

03-03-023 Жеребятьєв, О. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів" для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаври за скороченим терміном навчання (інтегровані) всіх спеціалізацій. Program of the discipline “Physico-chemical mechanics of road-building materials” for students of specialty 192 "Construction and civil engineering" bachelor's specializations "Roads and airports". [Робочі програми]

03-03-022 Жеребятьєв, О. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи та фундаменти транспортних споруд" для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаври за скороченим терміном навчання (інтегровані) всіх спеціалізацій. Program of the discipline “Transport structures foundations” for students of specialty 192 "Construction and civil engineering" bachelor's in specialization "Roads and airports". [Робочі програми]

Жеребятьєв, О. В. and Zherebiatiev, O. V. (2017) Фізико-хімічна механіка дорожно-будівельних матеріалів (укр.) Physico-chemical mechanics of road-building materials (en.). [Опис дисципліни]

Жеребятьєв, О. В. and Zherebyatiev, O. V. (2017) Основи і фундаменти транспортних споруд (укр.) Bases and foundations of transport structures (en.). [Опис дисципліни]

Жеребятьєв, О. В. and Кухнюк, О. М. and Zherebiаtіev, O. V. and Kukhniuk, O. M. (2017) ОСНОВИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ КОНСОЛІДАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 96-103.

03-09-10 Житковський, В. В. (2017) Робоча програма «Контроль та управління якістю продукції» для студентів за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізація «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Program of the Discipline "Control and Quality Control of Products" specialty 192 "Construction and civil engineering" specialization" Technologies of building constructions, products and materials". [Робочі програми]

03-09-09 Житковський, В. В. (2017) Робоча програма «Технологія опоряджувальних матеріалів» я для студентів за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізація «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Program of the Discipline "Technology of Decoration Materials" specialty 6.060101 "Construction" specialization " Technologies of building constructions, products and materials ". [Робочі програми]

03-09-25 Житковський, В. В. (2017) Робоча програма «Будівельне матеріалознавство» для студентів спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія”. Program of the Discipline "Construction materials" specialty 192 "Construction and civil engineering". [Робочі програми]

Житковський, В. В. and Zhitkovsky, V. V. (2017) Будівельне матеріалознавство (укр.) Build material knowledge (en.). [Опис дисципліни]

Житковський, В. В. and Zhitkovsky, V. V. (2017) Контроль та управління якістю продукції (укр.) Control and quality control of products (en.). [Опис дисципліни]

Житковський, В. В. and Zhitkovsky, V. V. (2017) Підприємства будівельної індустрії (укр.) Enterprises of the construction industry (en.). [Опис дисципліни]

Житковський, В. В. and Zhitkovsky, V. V. (2017) Технологія опоряджувальних та ізоляційних будівельних матеріалів (укр.) Technology of control and insulation building materials (en.). [Опис дисципліни]

Житковський, В. В. and Zhitkovsky, V. V. (2017) Технологія опоряджувальних матеріалів (укр.) Technology of controlling materials (en.). [Опис дисципліни]

Житковський, В. В. and Zhitkovsky, V. V. (2017) Технологія ізоляційних будівельних матеріалів (укр.) Technology of isolation build materials (en.). [Опис дисципліни]

Жуковська, Н. А. and Степанченко, О. М. and Мартинюк, П. М. and Зубик, Я. Я. (2017) Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні науки" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології". Професійна кваліфікація бакалавр з комп'ютерних наук. [Освітні програми]

Жуковський, В. В. and Zhukovskyi, V. V. (2017) Основи проектування систем штучного інтелекту та розпізнання образів (укр.) Fundamentals of designing artificial intelligence systems and pattern recognition (indicate a full title) (en.). [Опис дисципліни]

Жуковський, В. В. and Zhukovskyi, V. V. (2017) Об'єктно-орієнтоване програмування (укр.) Object-oriented programming (en.). [Опис дисципліни]

04-01-31 Жуковський, В. В. and Жуковська, Н. А. and Харів, Н. О. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін ,,Оптимізація обчислень”, ,,Паралельні та розподілені обчислення” для студентів спеціальностей 113 ,,Прикладна математика”, 121 ,,Інженерія програмного забезпечення”, 122 ,,Комп’ютерні науки”. [Методичне забезпечення]

З

Забейда, М. В. (2017) ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 125-128.

Заглинський, А. О. and Zaglynskyi, A. O. (2017) Економічна теорія (укр.) Economic theory(en.). [Опис дисципліни]

Зайцев, Д. Б. and Zaitsev, D. B. (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ПРОЕКТІВ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 155-167.

Зайцев, Д. Б. and Zaitsev, D. B. (2017) ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ У СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 338-350.

01-05-12 Залеський, І. І. (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальне землезнавство» для студентів за спеціальністю 103 «Науки про Землю» Program of the Discipline «General Earth Science» Specialty «Scienceаbout the Еarth» Specialization «Geology». [Робочі програми]

01-05-16 Залеський, І. І. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Геоморфологія з основами четвертинної геології» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» Program of the Discipline «Geomorphology with the basics of Quaternary geology» Specialty 103 «Scienceаbout the Еarth» Specialization «Geology». [Робочі програми]

Залеський, І. І. and Zaleskiy, I. I. (2017) Загальне землезнавство (укр.) General earth science (en.). [Опис дисципліни]

Залеський, І. І. and Zaleskiy, I. I. (2017) Геоморфологія з основами четвертинної геології (укр.) Geomorphology with the basics of Quaternary geology (en.). [Опис дисципліни]

Залеський, І. І. and Троцюк, В. С. and Михальчук, М. А. and Zaleskyi, I. I. and Trotsіuk, V. S. and Mуkhalchuk, M. A. (2017) ПАЛЕОЕВОЛЮЦІЯ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 81-90.

Залужний, А. Л. and Zaluzhnyi, A. L. (2017) АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПОТРЕБ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ДИСКУРСІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 28-37.

Замрій, Б. А. and Zamri, B. A. (2017) Прикладні інформаційні технології в охороні праці та техногенній безпеці (укр.) Applied information technologies in labor protection and technogenic safety (en.). [Опис дисципліни]

Замрій, Б. А. and Zamri, B. A. (2017) Архітектура комп'ютера (укр.) Computer Architecture (en.). [Опис дисципліни]

Замрій, Б. А. and Zamri, B. A. (2017) Паралельні та розподілені обчислення (укр.) Parallel and distributed computing (en.). [Опис дисципліни]

Замрій, Б. А. and Zamri, B. A. (2017) Програмування (укр.) Programming (en.). [Опис дисципліни]

Замрій, Б. А. and Zamri, B. A. (2017) Інформаційні системи реального часу (укр.) Real-time information systems (en.). [Опис дисципліни]

Замрій, Б. А. and Zamri, B. A. (2017) Системне програмне забезпечення (укр.) System software (en.). [Опис дисципліни]

Замрій, Б. А. and Zamri, B. A. (2017) Системне програмування (укр.) System software (en.). [Опис дисципліни]

Засідко, І. Б. and Полтуренко, М. С. and Мандрик, О. М. and Zasidko, I. B. and Polturenko, M. S. and Mandryk, O. M. (2017) ОСАДИ СТІЧНИХ ВОД ЯК ВТОРИННА СИРОВИНА У ВИРОБНИЦТВІ ЦЕГЛИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 104-113.

Захарова, Л. М. and Zakharova, L. M. (2017) КІНЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОБОРОТНИХ ЗРУШЕНЬ ҐРУНТУ ПІД ЧАС ЙОГО ЛОКАЛЬНОГО ЗСУВУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 124-136.

Заячківська, О. В. (2017) АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО СТАНУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. МГІ (24). pp. 34-38.

Заячківська, О. В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ. Leipzig. pp. 134-136.

06-03-27 Заячківська, О. В. (2017) Робоча програма «Аналіз економіко-екологічних проектів» для студентів спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка довкілля і природних ресурсів». [Робочі програми]

06-03-28 Заячківська, О. В. (2017) Робоча програма «Управління фінансово-економічною безпекою проектів» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою». [Робочі програми]

Заячківська, О. В. and Zayachkivska, O. V. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ. Куприенко СВ. pp. 34-38.

Заячківська, О. В. and Zayachkivska, O. V. (2017) ПРИНЦИПИ ТА ФАКТОРИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ТУРИЗМІ. Економічні студії (2(15)). pp. 50-53.

02-06-18 Заєць, В. В. (2017) Робоча програма «Гідромеханіка» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.050301 Гірництво. Program of the Discipline HYDROMECHANICS Direction of preparation 6.050301 Mining. [Робочі програми]

Зварич, О. М. (2017) АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 44-46.

Зима, І. Я. and Zyma, I. Y. (2017) ЗНАЧЕННЯ ОСВІТНІХ ІНСТИТУТІВ У ВДОСКОНАЛЕННІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ МЕДИЧНИХ КАДРІВ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 8-16.

03-10-17 Зощук, В. О. (2017) Робоча програма „Безпечна експлуатація систем під тиском” для студентів які навчаються, за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» Program of the Discipline SAFE OPERATING SYSTEMS UNDER PRESSURE specialty 263 Civil Safety specialization Labour Protection. [Робочі програми]

03-10-16 Зощук, В. О. (2017) Робоча програма „Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек” для студентів які навчаються, за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» Program of the Discipline NATURAL AND TECHNOGENIC THREATS, EVALUATIONS of DANGERS specialty 263 Civil Safety specialization Labour Protection. [Робочі програми]

Зощук, В. О. and Zoshchuk, V. O. (2017) Теорія катастроф (укр.) Catastrophe theory (en.). [Опис дисципліни]

Зощук, В. О. and Zoshchuk, V. O. (2017) Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек (укр.) Natural and man-made threats, hazard assessment (en.). [Опис дисципліни]

Зощук, В. О. and Zoshchuk, V. O. (2017) Безпечна експлуатація систем під тиском (укр.) Safe operation of pressure systems (en.). [Опис дисципліни]

Зощук, В. О. and Богданенко, О. В. and Zoshchuk, V. O. and Bogdanenko, O. V. (2017) Безпека життєдіяльності та цивільний захист (укр.) Life safety and civil protection (en.). [Опис дисципліни]

04-05-19 Зубик, Л. В. (2017) Робоча програма "Методи обчислень" для студентів, які навчаються за спеціальністю 126 "Інформаційні системи і технології". Program of the Discipline Methods of calculation specialty Information systems and technologies. [Робочі програми]

Зубик, Л. В. and Zubyk, L. V. (2017) Інтелектуальний аналіз даних (укр.) Intellectual data analysis (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Л. В. and Zubyk, L. V. (2017) Технології тестування програмних продуктів (укр.) Software Testing Technologies (en.). [Опис дисципліни]

04-05-02 Зубик, Л. В. and Зубик, Я. Я. (2017) Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Крос-платформне програмування” студентами спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Зубик, Я. Я. and Zubyk, Y. Y. (2017) Програмування на Android та unix-вмісних систем (укр.) Programming using Android and unix-based systems (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Я. Я. and Zubyk, Y. Y. (2017) Основи побудови трансляторів та теорія компіляції (укр.) Fundamentals of constructing translators and the theory of compilation (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Я. Я. and Zubyk, Y. Y. (2017) Інформаційні системи і технології в туризмі (укр.) Information systems and technologies in tourism (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Я. Я. and Zubyk, Y. Y. (2017) Операційні системи (укр.) Operating systems (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Я. Я. and Zubyk, Y. Y. (2017) Unix-подібні операційні системи (укр.) Unix-like operating systems (en.). [Опис дисципліни]

Зубрицький, Б. Д. and Цицаркін, О. В. and Григорович, О. С. and Пасевич, А. М. and Кособуцький, Ю. Ф. and Комаревич, О. Є. and Плотка, В. С. and Сотник, О. В. and Кисіль, В. М. and Кундельський, В. П. and Шолопак, П. В. and Шолопак, Л. Ф. and Кайда, Д. В. and Пашкевич, В. В. and Сініцина, О. В. and Шельчук, Н. О. and Бірук, І. Д. and Кособуцький, Ф. Т. and Підгурська, О. П. and Пінчук, В. Ф. and Zubryts’kyy, B. D. and Tsitsarkin, O. V. and Hrygorovych, O. S. and Pasevych, A. M. and Kosobuts’kyy, Y. F. and Komarevych, O. Y. and Plotka, V. S. and Sotnyk, O. V. and Kysil, V. M. and Kundel’s’kyy, V. P. and Sholopak, V. P. and Sholopak, L. F. and Kayda, D. V. and Pashkevych, V. V. and Sinitsyna, O. V. and Shel’chuk, N. O. and Biruk, I. D. and Kosobuts’kyy, F. T. and Pidgurs’ka, O. P. and Pinchuk, V. F. (2017) ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ (спортивні секції за видами спорту) (укр.) PHYSICAL EDUCATION (sports sections) (en.). [Опис дисципліни]

06-02-199 Зубілевич, С. Я. (2017) Методичні вказівки та завдання до практичних занять і са-мостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерсь-кого) рівня вищої освіти. [Методичне забезпечення]

06-02-195 Зубілевич, С. Я. (2017) Методичні вказівки до виконання до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти. [Методичне забезпечення]

06-02-27 Зубілевич, С. Я. (2017) Робоча програма з Організації бухгалтерського обліку для студентів, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Organization of accounting» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-198 Зубілевич, С. Я. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з навчальної дисципліни “Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами” для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” другого (магістерського) рівня вищої освіти. [Методичне забезпечення]

06-02-196 Зубілевич, С. Я. (2017) Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „Організація бухгалтерського обліку” для студентів спеціальності 071 „Облік і оподаткування” другого (магістерського) рівня вищої освіти. [Методичне забезпечення]

06-02-197 Зубілевич, С. Я. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами” для студентів спеціальності 071 „Облік і оподаткування” другого (магістерського) рівня вищої освіти. [Методичне забезпечення]

06-02-197 Зубілевич, С. Я. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Організація бухгалтерського обліку” для студентів спеціальності 071 „Облік і оподаткування” другого (магістерського) рівня вищої освіти. [Методичне забезпечення]

06-02-28 Зубілевич, С. Я. (2017) Робоча програма з Обліку і фінансової звітності за міжнародними стандартами для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Accounting and financial reporting under IFRS» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

Зубілевич, С. Я. and Zubilevych, S. Y. (2017) Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами (укр.) Accounting and financial statements under International Standards (en.). [Опис дисципліни]

Зубілевич, С. Я. and Zubilevych, S. Y. (2017) Організація бухгалтерського обліку (укр.) Organization of accounting (en.). [Опис дисципліни]

03-03-014 Зятюк, Ю. Ю. (2017) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Організація та безпека дорожнього руху" для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаврів спеціалізації “Автомобільні дороги і аеродроми”. Program of the discipline “Оrganization and safety of road motion” specialty: 192 "Construction and civil engineering" specialization: “Automobile roads and aerodromes”. [Робочі програми]

03-03-015 Зятюк, Ю. Ю. (2017) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Кoмп’ютерні технології у будівництві та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів” для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаврів спеціалізації “Автомобільні дороги і аеродроми”. Program of the discipline “Computer technologies in building and exploitation automobile roads and aerodromes” spеcialty: 192 "Construction and civil engineering" specialization: “Automobile roads and aerodromes”. [Робочі програми]

Зятюк, Ю. Ю. and Zyatyuk, Y. Y. (2017) Комп'ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг (укр.) Computer technology in road building and their exploitation (en.). [Опис дисципліни]

Зятюк, Ю. Ю. and Zyatyuk, Y. Y. (2017) Організація та безпека дорожнього руху (укр.) Road safety and it’s organization (en.). [Опис дисципліни]

06-02-184 Зінкевич, О. В. (2017) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Історія обліку, аналізу та аудиту» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-185 Зінкевич, О. В. (2017) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія обліку, аналізу та аудиту» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Зінкевич, О. В. and Zinkevych, O. V. (2017) Бухгалтерський облік у галузях народного господарства (укр.) Accounting in the branches of the national economy (en.). [Опис дисципліни]

Зінкевич, О. В. and Zinkevych, O. V. (2017) Історія обліку, аналізу та аудиту (укр.) History of accounting, analysis and audit (en.). [Опис дисципліни]

Зінчук, О. Ю. (2017) ОГЛЯД ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ВОДОЗЛИВІВ З ТОНКОЮ СТІНКОЮ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 21-24.

Зінчук, О. Ю. and Березій, Р. А. (2017) ВИКОРИСТАННЯ МАСООБМІННОЇ КОНЦЕПЦЇ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМИВУ РУСЛА НА ДІЛЯНКАХ ЙОГО ДЕФОРМАЦІЙ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 17-20.

К

Кайдашев, Р. and Романенко, Є. and Акімов, О. О. and Гербеда, С. and Гончаренко, М. and Гурковський, В. and Непомнящий, О. and Силкін, В. and Сиротенко, Р. and Чаплай, І. (2017) Перегляд судових рішень в адміністративному процесі: у 2 кн. Кн. 2. ДП “Вид. дім “Персонал”, Київ. ISBN 978-617-02-0267-3

Кайдашев, Р. and Романенко, Є. and Акімов, О. О. and Гербеда, С. and Гончаренко, М. and Гурковський, В. and Непомнящий, О. and Силкін, В. and Сиротенко, Р. and Чаплай, І. (2017) Перегляд судових рішень в адміністративному процесі: у 2 кн. Кн.1. ДП “Вид. дім “Персонал”, Київ. ISBN 978-617-02-0266-6

Калетник, К. В. (2017) ЛІМІТУЮЧІ ФАКТОРИ АНТРОПОГЕННОЇ ЕВТРОФІКАЦІЇ МАЛОЇ РІЧКИ ЗАМЧИСЬКО. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 42-45.

Калетник, О. В. (2017) СЬОГОДЕННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 84-87.

03-01-54 Караван, В. В. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи “Міжповерхове монолітне ребристе перекриття з плитами балочного типу” з навчальної дисципліни “Залізобетонні та кам’яні конструкції” для студентів усіх форм навчання спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” за спеціалізацією “Промислове та цивільне будівництво”. [Методичне забезпечення]

03-01-55 Караван, В. В. (2017) Методичні вказівки до курсового проектування “Розрахунок і конструювання залізобетонних центрально та позацентрово стиснутих колон й стовпчастих фундаментів під колони” з навчальної дисципліни “Залізобетонні та кам’яні конструкції” для студентів спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” за спеціалізацією “Промислове та цивільне будівництво” усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2017) Моделювання бізнес-процесів (укр.) Business processes modeling (en.). [Опис дисципліни]

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2017) Моделювання економіки (укр.) Economy modeling (en.). [Опис дисципліни]

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2017) Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства (укр.) Organization and management of information and analytical security of the enterprise (en.). [Опис дисципліни]

Каропа, Г. М. and Коротун, С. І. and Karopa, Н. М. and Korotun, S. I. (2017) КОГНІТИВНА ГЕОГРАФІЯ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. НУВГП (16). pp. 5-18.

Карпова, А. В. (2017) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 116-117.

04-05-11 Карпович, І. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія алгоритмів” для студентів спеціальності 122 ”Комп'ютерні науки та інформаційні технології”. [Робочі програми]

Карпович, І. М. and Karpovich, І. М. (2017) Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів (укр.) Computer Circuitry and Computer Architecture (en.). [Опис дисципліни]

Карпович, І. М. and Karpovich, І. М. (2017) WEB–ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB-ДИЗАЙН (укр.) WEB-TECHNOLOGIES AND WEB DESIGN(en.). [Опис дисципліни]

04-05-13 Карпович, І. М. and Гладка, О. М. and Зубик, Л. В. (2017) Робоча програма переддипломної практики та методичні вказівки для студентів спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" денної форми навчання. [Робочі програми]

04-05-17 Карпович, І. М. and Гладка, О. М. and Зубик, Л. В. (2017) Методичні вказівки та робоча програма виробничої практики для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» спеціалізації “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-18 Карпович, І. М. and Гладка, О. М. and Зубик, Л. В. (2017) Наскрізна програма практики CROSS-CUTTING PROGRAM OF PRACTICE для студентів спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". [Робочі програми]

Карпюк, А. А. and Підгайний, Ю. Б. and Карпюк, Л. А. (2017) Вступ до спеціальності. НУВГП, Рівне.

05-05-56 Кахнич, П. Ф. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни “Кадастр” для студентів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-57 Кахнич, П. Ф. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Земельний кадастр та використання земель на території сільської ради» з дисципліни «Кадастр» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-03 Кахнич, П. Ф. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Кадастр» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "CADASTRE" Specialty 193 "Geodesy and land management" specialization "Land management and cadastre". [Робочі програми]

05-05-04 Кахнич, П. Ф. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія та методика наукових досліджень» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» Program of the Discipline METHODOLOGY AND METHODS OF SCIENTIFIC RESEARCH Specialty 193 Geodesy and land management Specialization Land management and cadastre. [Робочі програми]

Квартенко, О. М. and Kvartenko, A. N. (2017) Хімія води і мікробіологія (укр.) Water chemistry and microbiology (en.). [Опис дисципліни]

Квартенко, О. М. and Kvartenko, О. М. (2017) ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ПІДЗЕМНИХ ВОД В СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ МАЛИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 35-41.

Кириша, Р. О. and Kirisha, R. O. (2017) Будівництво водогосподарських об'єктів (укр.) Construction of water facilities (en.). [Опис дисципліни]

Кириша, Р. О. and Kirisha, R. O. (2017) Виробнича база будівництва (укр.) Industrial Base of Construction (en.). [Опис дисципліни]

Кириша, Р. О. and Kirisha, R. O. (2017) Технологія і організація гідротехнічного будівництва (укр.) Technology and organization of hydrotechnical construction (en.). [Опис дисципліни]

09-02-14 Кисіль, В. М. and Сотник, О. В. and Бовсунюк, Д. В. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання» розділ: «Баскетбол. Організація і проведення змагань у ВНЗ» для студентів спортивних секцій та груп спортивного вдосконалення з баскетболу. [Методичне забезпечення]

Клапчук, В. В. (2017) СТАН ЗДІБНОСТЕЙ ДО ОРІЄНТАЦІЇ У ПРОСТОРІ ТА ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИ ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. pp. 7-12.

Клепач, М. М. and Klepach, M. M. (2017) Мікропроцесорні системи управління та захисту в енергетиці (укр.) Microprocessor control and protection systems in the energy sector (en.). [Опис дисципліни]

06-12-30 Клець, М. В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять і виконання самостійної роботи із дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-33 Клець, М. В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять і виконання самостійної роботи із дисципліни «Управління знаннями в міжнародній корпорації» для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Клименко, І. В. and Лозова, Г. and Акімова, Л. М. and Klymenko, I. and Lozova, G. and Akimova, L. M. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ. ЛРІДУ НАДУ (20).

Клименко, Л. Г. and Клименко, Л. В. and Klymenko, L. Н. and Klymenko, L. V. (2017) ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ КОМУНІКАТИВНО-ОРІЄНТОВНОГО ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ. НУВГП (16). pp. 19-25.

Клименко, М. О. and Борщевська, І. М. (2017) Екологія рослин. Лабораторний практикум. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-351-8

Клименко, М. О. and Бєдункова, О. О. (2017) Біоіндикація стану гідроекосистем за морфологічними та цитогенетичними характеристиками гомеостазу риб. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Клименко, М. О. and Залеський, І. І. (2017) Техноекологія. Олді-плюс, Херсон. ISBN 978-966-289-150-8

05-02-38 Клименко, М. О. and Клименко, О. М. and Бєдункова, О. О. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Альтернативні та енергоощадні технології утилізації відходів» для студентів усіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

05-02-11 Клименко, М. О. and Ліхо, О. А. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи екології» (Екологія) для студентів усіх неекологічних спеціальностей університету. Program of the Discipline BASICS OF ECOLOGY (ECOLOGY) For all non-ecological specialties of the university. [Робочі програми]

05-02-08 Клименко, М. О. and Ліхо, О. А. and Троцюк, В. С. and Борщевська, І. М. and Шевчук, І. В. and Михальчук, М. А. and Буднік, З. М. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Екологія (Основи екології)» Ч. 1. (практичні роботи №1-3) для студентів усіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-21 Клименко, М. О. and Мороз, О. Т. (2017) Робоча програма з дисципліни «Природоохоронне законодавство та екологічне право (ПЗтаЕП)» для студентів за напрямом підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Робочі програми]

Клименко, М. О. and Прищепа, А. М. and Борщевська, І. М. and Михальчук, М. А. and Буднік, З. М. (2017) Лабораторний практикум із загальної екології (та неоекології). НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-345-7

Клименко, О. М. and Клименко, Л. В. and Статник, І. І. and Ковальчук, Н. С. and Онищук, Н. В. and Klymenko, O. M. and Klymenko, L. V. and Statnik, I. I. and Kovalchuk, N. S. and Onyshchuk, N. V. (2017) БАЛАНС ГУМУСУ ТА ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ЗЕМЛЕРОБСТВІ РІВНЕНСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ ГОРИНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 103-113.

06-08-17 Клюха, О. О. (2017) Робоча програма з дисципліни «Комунікаційний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». Program of the Discipline "Communication management" Specialty 073 Management. [Робочі програми]

06-08-18 Клюха, О. О. (2017) Робоча програма з дисципліни «Комунікаційний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». Program of the Discipline "Communication management" specialty 073 "Management". [Робочі програми]

01-02-08 Клімов, С. В. (2017) Робоча програма «Реконструкція водогосподарських та природоохоронних об'єктів» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація (освітня програма) «Водогосподарське та природоохоронне будівництво». [Робочі програми]

01-02-09 Клімов, С. В. and Ольховик, О. І. (2017) Робоча програма «Будівництво природоохоронних об'єктів» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація (освітня програма) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів». [Робочі програми]

Клімова, А. В. and Бадинський, Л. О. and Klimova, А. V. and Badynskyi, L. O. (2017) ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 38-46.

Книшек, О. О. (2017) МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Книшек, О. О. (2017) МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Коберська, Т. А. and Koberskaya, T. A. (2017) Етика ділового спілкування (укр.) Ethics of business communication (en.). [Опис дисципліни]

Коваленко, К. І. (2017) КОНЦЕПЦІЯ РИЗИКІВ В ІХТІОЕКОСИСТЕМАХ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 60-63.

Ковалик, І. В. and Kovalik, I. V. (2017) Заповнювачі для бетонів (укр.) Fillers for concrete (en.). [Опис дисципліни]

Ковалик, І. В. and Kovalik, I. V. (2017) Організація технологічних процесів на підприємствах будіндустрії (укр.) Organization of technological processes at the enterprises of the building industry (en.). [Опис дисципліни]

Ковалик, І. В. and Kovalik, I. V. (2017) Технологічні процеси виробництва бетонних і залізобетонних виробів (укр.) Technological processes of production of concrete and reinforced concrete products (en.). [Опис дисципліни]

Ковалик, І. В. and Kovalik, I. V. (2017) Технології модифікованих будівельних розчинів (укр.) Technologies of modified building solutions (en.). [Опис дисципліни]

Коваль, С. І. and Koval, S. I. (2017) Маркетинговий аналіз (укр.) Marketing analysis (en.). [Опис дисципліни]

Коваль, С. І. and Koval’, S. I. (2017) Інфраструктура товарного ринку (укр.) The infrastructure of the commodity market (en.). [Опис дисципліни]

Ковальчук, Є. А. and Пономаренко, А. В. (2017) ПРОМИСЛОВІСТЬ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДОСЯГНЕННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 75-77.

03-06-34 Ковальчук, В. А. (2017) Робоча програма «Водопостачання і водовідведення у надзвичайних ситуаціях» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the discipline «Water supply and sewerage in emergency situations» specialty 192 «Building and Civil Engineering» specialization «Water supply and sewerage». [Робочі програми]

Ковальчук, В. А. and Kovalchuk, V. A. (2017) Системи водовідведення промислових підприємств (укр.) Industrial wastewater treatment systems (en.). [Опис дисципліни]

Ковальчук, В. А. and Kovalchuk, V. A. (2017) Інтенсифікація і реконструкція систем водовідведення (укр.) Intensification and reconstruktions of sewage systems (en.). [Опис дисципліни]

Ковальчук, В. А. and Kovalchuk, V. A. (2017) Сучасні технології вилучення сполук азоту та фосфору із стічних вод (укр.) Modern technologies of nitrogen and phosphorous removal from wastewater (en.). [Опис дисципліни]

Ковальчук, В. А. and Kovalchuk, V. A. (2017) Водовідведення (очищення стічних вод) (укр.) Sewerage (wastewater treatment) (en.). [Опис дисципліни]

Ковальчук, В. П. (2017) ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВТРАТ ЧЕРЕЗ ОГОРОДЖЕННЯ, ЩО ПРИЛЯГАЮТЬ ДО ҐРУНТУ, ЗА ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ТА ВІТЧИЗНЯНОЮ МЕТОДИКАМИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 10-13.

Ковальчук, Наталія (2017) Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Ковальчук, Т. Т. (2017) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 78-81.

Ковшун, Н. Е. and Kovshun, N. E. (2017) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПАСПОРТИЗАЦІЇ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 283-299.

06-01-220 Ковшун, Н. Е. and Костриченко, В. М. (2017) Методичні вказівки щодо проходження переддипломної виробничої практики для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Економіка підприємства»). [Методичне забезпечення]

06-01-220 Ковшун, Н. Е. and Костриченко, В. М. (2017) Методичні вказівки щодо проходження переддипломної виробничої практики для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Економіка підприємства»). [Методичне забезпечення]

06-01-208 Ковшун, Н. Е. and Левун, О. І. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Управління проектами» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-209 Ковшун, Н. Е. and Левун, О. І. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Організація торгівлі» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-219 Ковшун, Н. Е. and Левун, О. І. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Управління проектами» студентами спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-218 Ковшун, Н. Е. and Левун, О. І. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ковшун, Н. Е. and П'ятка, Н. С. and Kovshun, N. E. and Pіatka, N. S. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У КРАЇНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ: СТАТИСТИЧНИЙ ОГЛЯД. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 99-105.

Козачук, Н. В. (2017) РЕЦЕПЦІЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ В УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 151-154.

06-01-179 Козлюк, В. В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економічне управління підприємством» студентами спеціалізації «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-180 Козлюк, В. В. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Економічне управління підприємством» для студентів спеціалізації «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-17 Козяр, В. О. (2017) Робоча програма "Технологія переробки та використання корисних копалин в народному господарстві" для студентів напряму підготовки 6.050301 "Гірництво". Work Program of the Discipline "TECHNOLOGIES OF PROCESSING AND USE OF MINERAL RESOURCES IN THE NATIONAL ECONOMY" training direction 6.050301 "Mining". [Робочі програми]

02-06-22 Козяр, В. О. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Технологія переробки та використання корисних копалин в народному господарстві” студентами напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-23 Козяр, В. О. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Технологія переробки та використання корисних копалин в народному господарстві” студентами напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-12 Козяр, В. О. (2017) Робоча програма "Технологія переробки та використання корисних копалин в народному господарстві" для студентів напряму підготовки 6.050301 Гірництво. [Робочі програми]

02-06-10 Козяр, В. О. and Новак, А. І. (2017) Робоча програма Технологія та безпека виконання вибухових робіт для студентів за спеціальністю 184 Гірництво. [Робочі програми]

02-06-11 Козяр, В. О. and Новак, А. І. (2017) Робоча програма Технологія та безпека виконання вибухових робіт для студентів за спеціальністю 184 Гірництво. [Робочі програми]

02-06-21 Козяр, В. О. and Стріха, В. А. (2017) Методичні вказівки до організації та проходження виробничої практики для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-49 Козяр, М. М. (2017) Методичні рекомендації та варіанти завдань до виконання графічної роботи на тему «Перетин поверхні площиною» з нарисної геометрії для студентів зі спеціальностей: 133 «Галузеве машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 184 «Гірництво», 264 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Козяр, М. М. and Koziar, M. M. (2017) Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Descriptive geometry, engineering and computer graphics (en.). [Опис дисципліни]

Козяр, М. М. and Koziar, M. M. (2017) Нарисна геометрія, інженерна графіка та проекції з числовими позначками (укр.) Descriptive geometry, engineering graphics and projections with numerical marks for speciality (en.). [Опис дисципліни]

Козяр, М. М. and Коziar, M. M. (2017) Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Descriptive geometry, engineering and computer graphics (en.). [Опис дисципліни]

Козяр, М. М. and Коziar, M. M. (2017) Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Descriptive geometry, engineering and computer graphics (en.). [Опис дисципліни]

02-05-40 Козяр, М. М. and Сасюк, З. К. (2017) Методичні рекомендації до вивчення розділу дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» та варіанти завдань до виконання індивідуальних графічних робіт (епюрів) з нарисної геометрії для студентів зі спеціальностей: 133 «Галузеве машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 184 «Гірництво», 264 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Козіна, Ж. Л. (2017) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТВОРЧОГО НАПРЯМКУ В СПОРТИВНІЙ ПРАКТИЦІ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation). pp. 13-21.

02-03-14 Колесник, О. А. (2017) Робоча програма «Матеріалознавство і технологія матеріалів» для студентів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». [Робочі програми]

02-03-13 Колесник, О. А. and Івасюк, П. І. (2017) Робоча програма «Металознавство і зварювання» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Робочі програми]

02-03-15 Колесник, О. А. and Марчук, Р. М. and Івасюк, П. І. (2017) Робоча програма «Метали і зварювання в будівництві» для студентів за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці». [Робочі програми]

05-02-30 Колесник, Т. М. and Ковальчук, Н. С. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Збалансоване природокористування» для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». [Методичне забезпечення]

Колесник, Т. М. and Прищепа, А. М. and Статник, І. І. and Брежицька, О. А. and Kolesnyk, T. M. and Pryshchepa, A. M. and Statnyk, I. I. and Brezhytska, O. A. (2017) БІОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЛОМИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР РІВНЕНЩИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 10-20.

Колодійчук, Ю. В. (2017) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Колодійчук, Ю. В. (2017) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Коломієць, О. Г. (2017) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІТ-КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Коломієць, О. Г. (2017) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІТ-КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

05-08-31 Конарівська, О. Б. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Організація підприємницької діяльності в туризмі" для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм". Program of the Discipline «Organization of entrepreneurial activity in tourism» training direction 6.140103 – «Tourism». [Робочі програми]

Кондратюк, О. М. and Kondratiuk, О. М. (2017) Інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Engineering and computer graphics (en.). [Опис дисципліни]

Кондратюк, О. М. and Kondratiuk, О. М. (2017) САПР (укр.) SAPC (en.). [Опис дисципліни]

Кондрацька, Н. М. and Погоріла, Г. В. and Kondratska, N. M. and Pohorila, H. V. (2017) ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПП «РАДІВ-АГРО»). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 143-152.

Кононцев, С. В. and Konontsev, S. V. (2017) РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ БІОКОНВЕЄРА ПРИ ОЧИЩЕННІ ОБОРОТНОЇ ВОДИ РИБНИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 28-34.

Кононцев, С. В. and Гроховська, Ю. Р. and Саблій, Л. А. and Козар, М. Ю. and Konontsev, S. V. and Hrokhovska, Y. R. and Sabliі, L. A. and Kozar, M. Y. (2017) АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ СКЛАДУ ЗАБРУДНЕНЬ ОБОРОТНОЇ ВОДИ УЗВ ПОТРЕБАМ ВОДНИХ РОСЛИН У МАКРОЕЛЕМЕНТАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 68-75.

01-01-02 Коптюк, Р. М. (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Використання комп’ютерних технологій у водному господарстві» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. [Робочі програми]

06-14-37 Корбутяк, В. І. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Документаційне забезпечення діяльності організацій» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline Basis Of Management Activity specialty Construction and civil engineering. [Робочі програми]

06-14-38 Корбутяк, В. І. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Електронний документообіг» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline ELECTRONIC DOCUMENTATION specialty 192 Construction and civil engineering. [Робочі програми]

Корбутяк, В. І. and Korbutiak, V. I. (2017) Документне забезпечення діяльності організації(укр.) Documentary support of the organization (en.). [Опис дисципліни]

Корбутяк, В. І. and Korbutiak, V. I. (2017) Документознавство (укр.) Documentation (en.). [Опис дисципліни]

Корбутяк, В. І. and Korbutiak, V. I. (2017) Управлінське документознавство (укр.) Documentation in management (en.). [Опис дисципліни]

Корбутяк, В. І. and Korbutiak, V. I. (2017) Діловодство(укр.) Office work (en.). [Опис дисципліни]

Корбутяк, В. І. and Korbutiak, V. I. (2017) Кадрове діловодство (укр.) personnel office work (en.). [Опис дисципліни]

05-08-22 Корбутяк, М. В. and Романів, А. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Туристичні ресурси України" для студентів зі спеціальності 242 "Туризм". Program of the Discipline Tourist resources of Ukraine Specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

Корнійчук, О. І. and Korniichuk, O. I. (2017) Нормативна база будівництва (укр.) Normative base of construction (en.). [Опис дисципліни]

02-06-20 Корнієнко, В. Я. (2017) Робоча програма експлуатація транспортних систем гірничих підприємств для студентів спеціальності 184 "Гірництво". Program of the Discipline "Operation of transport systems of mining enterprises" specialty 184 "Mining". [Робочі програми]

02-06-16 Корнієнко, В. Я. and Васильчук, О. Ю. (2017) Робоча програма «Основи теорії транспорту та транспортні системи гірничих підприємств» для студентів, які навчаються за спеціальністю 184 «Гірництво» напрям підготовки 6.050301 Гірництво Program of the Discipline FUNDAMENTALS OF TRANSPORT THEORY AND TRANSPORT SYSTEMS OF MINING ENTERPRISES training direction 6.050301 Mining. [Робочі програми]

02-06-14 Корнієнко, В. Я. and Васильчук, О. Ю. (2017) Робоча програма «Основи теорії транспорту» для студентів які навчаються, за спеціальністю 184 «Гірництво». Program of the Discipline FUNDAMENTALS OF TRANSPORT THEORY pecialty 184 Mining. [Робочі програми]

02-06-15 Корнієнко, В. Я. and Васильчук, О. Ю. (2017) Робоча програма «Метрологія, стандартизація, сертифікація» для студентів які навчаються, за спеціальністю 184 «Гірництво». Program of the Discipline METROLOGY, STANDARDIZATION, CERTIFICATION pecialty 184 Mining. [Робочі програми]

Корнієнко, В. Я. and Романовський, В. Я. and Korniіenko, V. Y. and Romanovskyі, V. Y. (2017) АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ІСНУЮЧИХ СПОСОБІВ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ І ПЕРСПЕКТИВА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В РІВНЕНСЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ РЕГІОНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 100-106.

06-08-09 Король, Б. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація моніторингу і контролю проектів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління проектами». Program of the Discipline «ORGANIZATION OF PROJECT MONITORING AND CONTROL» specialty 073 «MANAGEMENT». [Робочі програми]

06-08-08 Король, Б. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління ризиками в проекті» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління проектами». Program of the Discipline «RISK MANAGEMENT IN THE PROJECT» specialty 073 «MANAGEMENT» specialization «PROJECT MANAGEMENT». [Робочі програми]

05-08-17 Коротун, С. І. (2017) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ спеціальність 242 "Туризм" Program of the Discipline Market of tourist services specialty 242 TOURISM. [Робочі програми]

05-08-27 Коротун, С. І. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Економічна та соціальна географія України" для студентів, які навчаються за спеціальністю 242 "Туризм". Program of the Discipline «Economic and social geography of Ukraine» speciality 242 "TOURISM". [Робочі програми]

Коротун, С. І. and Романів, А. С. and Кушнірук, Ю. С. (2017) Коротун, С. І. та Романів, А. С. та Кушнірук, Ю. С. (2017) Освітньо-професійна програма "Туризм" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 242 "Туризм" галузі знать 24 "Сфера обслуговування". Кваліфікація: бакалавр з туризму. [Освітні програми]. [Освітні програми]

05-08-15 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2017) Робоча програма виробничої (технологічної) практики для студентів освітнього рівня бакалавр, які навчаються за спеціальністю 242 "Туризм". [Робочі програми]

Корчик, Н. М. and Korchik, N. M. (2017) Хімія (укр.) Chemistry (en.). [Опис дисципліни]

Корчик, Н. М. and Korchik, N. M. (2017) Хімія (укр.) Chemistry (en.). [Опис дисципліни]

Корчик, Н. М. and Korchik, N. M. (2017) Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації (укр.). Production processes and equipment of automation objects (en.). [Опис дисципліни]

Корчик, Н. М. and Буденкова, Н. М. and Кирилюк, С. В. and Korchyk, N. M. and Budenkova, N. M. and Kyryliuk, S. V. (2017) ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ ТА ХІМІЧНЕ ОСАДЖЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЯХ РЕГЕНЕРАЦІЇ ФЕРУМ (ІІ, ІІІ)-ХЛОРИДНИХ ТА СУЛЬФАТНИХ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ РОЗЧИНІВ ТРАВЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). pp. 261-267.

Корчик, Н. М. and Буденкова, Н. М. and Пророк, О. А. and Korchyk, N. M. and Budenkova, N. M. and Prorok, O. A. (2017) РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ДИНІТРОТОЛУЕНСУЛЬФОНАТНИХ ВІДХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 45-54.

05-06-67 Корчик, Н. М. and Мисіна, О. І. (2017) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації" для студентів за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Косинська, І. Е. (2017) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГІДРОАКУМУЛЮЮЧОЇ ГАЛУЗІ У СВІТІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 25-28.

Кособуцький, Ф. Т. and Кособуцький, Ю. Ф. and Кисіль, В. М. and Kosobutskyі, F. T. and Kosobutskyi, Y. F. and Kysil, V. M. (2017) САМОКОНТРОЛЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ. НУВГП (16). pp. 26-35.

06-01-222 Костриченко, В. М. (2017) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Управління антикризовою діяльністю підприємства» студентами спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Методичне забезпечення]

06-01-04 Костриченко, В. М. (2017) Робоча програма «Обгрунтування господарських рішень підприємств і оцінювання ризиків» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Робочі програми]

06-01-05 Костриченко, В. М. (2017) Робоча програма «Управління антикризовою діяльністю підприємства» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Робочі програми]

06-01-15 Костриченко, В. М. (2017) Робоча програма «Обгрунтування господарських рішень підприємств і оцінювання ризиків» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (зі скороченим терміном навчання). [Робочі програми]

06-01-211 Костриченко, В. М. and Красовська, Ю. В. and Ковшун, Н. Е. and Левун, О. І. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень підприємств і оцінювання ризиків» студентами спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Частина 1 Господарські рішення в підприємницькій діяльності. [Методичне забезпечення]

06-01-211 Костриченко, В. М. and Красовська, Ю. В. and Ковшун, Н. Е. and Левун, О. І. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень підприємств і оцінювання ризиків» студентами спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Частина 1. Господарські рішення в підприємницькій діяльності. [Методичне забезпечення]

06-01-212 Костриченко, В. М. and Красовська, Ю. В. and Ковшун, Н. Е. and Левун, О. І. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень підприємств і оцінювання ризиків» студентами спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Частина 2 Оцінювання підприємницьких ризиків в процесі обґрунтування господарських рішень. [Методичне забезпечення]

06-01-210 Костриченко, В. М. and Красовська, Ю. В. and Левун, О. І. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень підприємств і оцінювання ризиків» для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-210 Костриченко, В. М. and Красовська, Ю. В. and Левун, О. І. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень підприємств і оцінювання ризиків» для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-213 Костриченко, В. М. and Красовська, Ю. В. and Левун, О. І. (2017) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень підприємств і оцінювання ризиків» студентами спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-223 Костриченко, В. М. and Подлевська, О. М. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Управління антикризовою діяльністю підприємства» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Методичне забезпечення]

01-06-22 Костюк, О. П. (2017) Робоча програма «Технічна термодинаміка» для студентів, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». [Робочі програми]

01-06-23 Костюк, О. П. (2017) Робоча програма «Технічна термодинаміка» для студентів, які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». [Робочі програми]

01-06-09 Костюк, О. П. and Куба, В. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни ,,Процеси і установки холодильної та кріогенної техніки’’ для магістрів спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Робочі програми]

06-05-33 Костюкевич, А. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація власного бізнесу» для всіх спеціальностей магістерської підготовки Program of the Discipline “Organization of own business” Specialty All specialty. [Робочі програми]

Косюк, К. С. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АРХІТЕКТУРНИХ ТЕРМІНІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 118-120.

01-05-21 Косяк, Д. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Заповідна справа» для студентів за спеціальністю 101 «Екологія» Program of the Discipline «BACKGROUND» Specialty 101 «Еcology». [Робочі програми]

01-05-20 Косяк, Д. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Гідрологія» для студентів за спеціальністю 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline «GENERAL HYDROLOGY» Specialty «101 «Еcology» 183 «Technologies of defence of environment»». [Робочі програми]

Косяк, Д. С. and Kosiak, D. S. (2017) Гідрологія (укр.) Hydrology (en.). [Опис дисципліни]

Косяк, Д. С. and Kosiak, D. S. (2017) Заповідна справа (укр.) Reservedcase (en.). [Опис дисципліни]

02-01-09 Косяк, О. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія машинобудування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”, спеціалізація «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання», «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». Program of the Discipline «History of mechanical engineering» Specialty 133 “Industrial mechanical engineering”. [Робочі програми]

02-01-373 Косяк, О. В. and Хітров, І. О. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Історія машинобудування” для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» в галузі знань 13 «Механічна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-374 Косяк, О. В. and Хітров, І. О. (2017) Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Історія машинобудування” для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» в галузі знань 13 «Механічна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Косінов, В. П. and Kosinov, V. P. (2017) Надійність систем водопостачання і водовідведення (укр.) Reliability water supply and water disposal systems (en.). [Опис дисципліни]

03-06-19 Косінов, В. П. and Савицький, В. В. (2017) Робоча програма «Метрологія і стандартизація» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Робочі програми]

Коткова, Т. М. and Kotkova, T. M. (2017) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПИТНОЇ ВОДИ ЛУГИНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ЖОРСТКІСТЬ (ТВЕРДІСТЬ) ТА ВМІСТ ЗАЛІЗА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 61-70.

Котяй, Н. І. and Ногас, А. О. (2017) БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (1). pp. 22-27.

Кохан, С. Т. and Патеюк, А. В. and Бочкарникова, С. А. (2017) КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР В РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). pp. 27-31.

Кохан, С. Т. and Патеюк, А. В. and Швецов, М. Ю. (2017) ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. pp. 28-34.

03-04-521 Кочкарьов, Д. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Міські інженерні споруди" для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Міське будівництво і господарство» бакалаврського рівня вищої освіти Program of the Discipline Urban engineering constructions specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization Urban planning and development. [Робочі програми]

Кочкарьов, Д. В. and Kochkarev, D. V. (2017) Архітектурне автоматизоване проектування будівель і споруд (укр.) Architectural automated design of buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

Кочкарьов, Д. В. and Kochkarev, D. V. (2017) Архітектура та комп'ютерне проектування промислових будівель (укр.) Architecture and computer design of industrial building (en.). [Опис дисципліни]

Кочкарьов, Д. В. and Kochkarev, D. V. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific researches (en.). [Опис дисципліни]

Кочкарьов, Д. В. and Kochkarev, D. V. (2017) Міські інженерні споруди (укр.) Urban engineering constructions (en.). [Опис дисципліни]

07-03- 87 Кочубей, А. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія та конфліктологія в професійній діяльності» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline PSYCHOLOGY AND CONFLICT IN PROFESSIONAL ACTIVITIES. [Робочі програми]

Кочубей, А. В. and Kochubei, A. V. (2017) Народознавство (укр.) Genesis (en.). [Опис дисципліни]

07-03-87 Кочубей, А. В. and Якубовська, С. С. (2017) Робочий зошит до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Педагогіка та методика викладання у вищій школі» для студентів усіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

Кочубей, А. В. and Якубовська, С. С. (2017) Педагогіка та методика викладання у вищій школі. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-357-0

02-01-14 Кравець, С. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Наукові основи створення машин для прокладання підземних комунікацій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування", галузь знань – 13 "Механічна інженерія". Ступінь підготовки – Магістр. Професійна спеціалізація – "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання". [Робочі програми]

02-01-354 Кравець, С. В. and Косяк, О. В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Машини для прокладання підземних комунікацій” для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» в галузі знань 13 «Механічна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Кравців, М. Б. (2017) ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 82-85.

Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. and Kravchenko, V. S. and Kravchenko, N. V. (2017) Інженерне обладнання будівель (укр.) Engineering equipment of buildings (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. and Kravchenko, V. S. and Kravchenko, N. V. (2017) Санітарно-технічне обладнання будівель (укр.) Sanitary equipment of buildings (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. and Kravchenko, V. S. and Kravchenko, N. V. (2017) Санітарно-технічне обладнання будівель і споруд (укр.) Sanitary equipment of buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

03-02-08 Кравченко, Н. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизація техніко-економічних розрахунків» для студентів за всіх спеціальностей НУВГП. [Робочі програми]

Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2017) Автоматизація техніко-економічних розрахунків (укр.) Automation of technical and economic calculations (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2017) Економіка в будівництві (укр.) Economics in construction (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2017) Економіка галузі (укр.) Economy of water supply and sewerage (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2017) Теплогазопостачання та вентиляція (укр.) Heat and gas supply and ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2017) Монтаж та налагодження систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Installation and adjustment of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2017) Монтаж систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Installation of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

03-02-13 Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка галузі". Program of the Discipline "Economy of water supply and sewerage". [Робочі програми]

Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2017) Техніко-економічні розрахунки в системах теплогазопостачання та вентиляції (укр.) Technical and economic calculations of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

03-02-363 Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» рівня вищої освіти «Бакалавр» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. and Kravchenko, N. V. and Kravchenko, V. S. (2017) Інженерне обладнання будівель (укр.) Engineering equipment of buildings (en.). [Опис дисципліни]

03-02-12 Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. and Kravchenko, N. V. and Kravchenko, V. S. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Теплогазопостачання та вентиляція". Program of the Discipline "Heat and gas supply and ventilation". [Робочі програми]

Кравчук, Г. В. (2017) ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МНОЖИННОСТІ ЗЛОЧИНІВ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 129-131.

06-01-37 Красовська, Ю. В. (2017) Робоча програма «Планування і контроль на підприємстві» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline PLANNING AND CONTROL AT THE ENTERPRISE Specialty 076 “Entrepreneurship, trade and stock-taking activity”. [Робочі програми]

06-01-34 Красовська, Ю. В. (2017) Робоча програма «Планування і контроль на підприємстві» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Program of the Discipline PLANNING AND CONTROL AT THE ENTERPRISE Training direction 6.030504 «Economics of enterprise». [Робочі програми]

06-01-118 Красовська, Ю. В. and Збагерська, Н. В. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» студентами спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання (у т. ч. інтегрованої форми навчання). [Методичне забезпечення]

06-01-35 Красовська, Ю. В. and Ковшун, Н. Е. (2017) Робоча програма «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline BASES OF SCIENTIFIC RESEARCHES Specialty 076 “Entrepreneurship, trade and stock-taking activity”. [Робочі програми]

Крива, А. В. and Перелигіна, В. Є. and Тарасюк, Н. В. and Ступчук, Л. М. and Kryva, A. V. and Perelyhina, V. E. and Tarasiuk, N. V. and Stupchuk, L. M. (2017) ІСТОРІЯ ТА ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ФОНДУ ЦІННОЇ ТА РІДКІСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Вісник Одеського національного університету (2(18)). pp. 67-76.

Криворучко, О. П. and Krуvoruchko, O. P. (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 72-80.

Крижовець, М. Ю. (2017) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 86-89.

Криницька, М. В. and Krynytska, M. V. (2017) Інженерна геологія і гідрогеологія (укр.) Engineering geology and hydrogeology (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. and Krynytska, M. V. (2017) Інженерна геологія та гідрогеологія (укр.) Engineering geology and hydrogeology (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. and Krynytska, M. V. (2017) Геологія та геоморфологія (укр.) Geology and Geomorphology (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. and Krynytska, M. V. (2017) Геологія родовищ корисних копалин (укр.) Geology of mineral deposits (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. and Krynytska, M. V. (2017) Геологія, експертиза та розвідка родовищ (укр.) Geology, expertise and exploration of deposits (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. and Krynytska, M. V. (2017) Історія та методологія наук про Землю (укр.) History and methodology of sciences are about Earth (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. and Krynytska, M. V. (2017) Петрографія (укр.) Petrography (en.). [Опис дисципліни]

Кринична, І. П. and Акімов, О. О. (2017) Компетенційний підхід до професійної діяльності публічних службовців в умовах євроінтеграції. ДРІДУ НАДУ. pp. 132-143.

Кристопчук, М. Є. and Krystopchuk, M. E. (2017) Основи теорії транспортних процесів і систем (укр.) Basic theory of transport processes and systems (en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. and Krystopchuk, M. E. (2017) Інфраструктура транспортних систем (укр.) Infrastructure of transport systems (en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. and Krystopchuk, M. E. (2017) Організація пасажирських автомобільних перевезень (укр.) Organization of passenger automobile transportations(en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. and Krystopchuk, M. E. (2017) Пасажирські перевезення (укр.) Passenger transportation (en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. and Krystopchuk, M. E. (2017) Управління проектами на міському транспорті (укр.) Project management on an urban transport (en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. and Krystopchuk, M. E. (2017) Транспорт та комфортне місто (укр.) Transport and comfortable city (en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. and Krystopchuk, M. E. (2017) Транспорт та комфортне місто (укр.) Transport and comfortable city (en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. and Krystopchuk, M. E. (2017) Проектування маршрутних систем міст (укр.) Transport systems in urban areas (en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, М. Є. and Krystopchuk, M. E. (2017) Транспортні системи урбанізованих територій (укр.) Transport systems in urban areas (en.). [Опис дисципліни]

02-02-72 Кристопчук, М. Є. and Дорощук, В. О. and Кірічок, О. Г. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» (частина І) для студентів спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-73 Кристопчук, М. Є. and Дорощук, В. О. and Кірічок, О. Г. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем»(частина ІI) для студентів спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-74 Кристопчук, М. Є. and Дорощук, В. О. and Кірічок, О. Г. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» (частина ІIІ) для студентів спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-02-14 Кристопчук, М.Є. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни “Управління проектами на міському транспорті” для студентів всіх спеціальностей НУВГП. Work Program of the Discipline "PROJECT MANAGEMENT ON AN URBAN TRANSPORT" Specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

04-04-206 Круліковський, Б. Б. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Комп᾽ютерна схемотехніка" Частина 1. Схемотехніка комбінаційних пристроїв для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-04-207 Круліковський, Б. Б. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з предмету "Комп᾽ютерна схемотехніка" Частина 2. Схемотехніка послідовністних пристроїв для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Круліковський, Б. Б. and Krilikovsky, B. B. (2017) Комп'ютерна схемотехніка (укр.) Computer circuitry (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. and Krilikovsky, B. B. (2017) Комп'ютерна електроніка (укр.) Computer electronics (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. and Krilikovsky, B. B. (2017) Основи конструювання комп'ютерних систем (укр.) Computer electronics (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. and Krilikovsky, B. B. (2017) Технічне обслуговування комп'ютерних систем (укр.) Maintenance of computer systems (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. and Krilikovsky, B. B. (2017) Мікропроцесорні системи (укр.) Microprocessor systems (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. and Соломко, М. Т. and Николайчук, Я. М. and Мартинюк, П. М. and Тадеєв, П. О. and Рейнська, В. Б. (2017) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Комп'ютерна інженерія" другого рівня вищої освіти за спеціальністю № 123 "Комп'ютерна інженерія" галузі знань № 12 "Інформаційні технології". Кваліфікація: магістр з комп'ютерної інженерії. [Освітні програми]

Крупко, М. П. (2017) ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 90-93.

03-03-028 Крусь, Ю. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Штучні споруди на автомобільних дорогах» для студентів за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаври спеціалізації “Автомобільні дороги та аеродроми. Program of the Discipline “Artificial Structures on the Automobile Roads” for students of specialty 192 “Construction and Civil Engineering” bachelors of specializations “Automobile Roads and Aerodromes”. [Робочі програми]

03-03-024 Крусь, Ю. О. (2017) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕХАНІКА ҐРУНТІВ, ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД». Program of the Discipline Mechanics of Soils, Bases and Foundations of Transport Structures. [Робочі програми]

Крусь, Ю. О. and Krus', Y. O. (2017) Автоматизоване проектування інженерних споруд на автомобільних дорогах (укр.) Automatized engineering constructions’ design on roads (en.). [Опис дисципліни]

Крусь, Ю. О. and Krus', Y. O. (2017) Проектування інженерних споруд на автомобільних дорогах (укр.) Engineering constructions’ design on roads (en.). [Опис дисципліни]

Крусь, Ю. О. and Krus’, Y. O. (2017) Штучні споруди на автомобільних дорогах (укр.) Artificial structures on roads (en.). [Опис дисципліни]

Крусь, Ю. О. and Krus’, Y. O. (2017) Механіка грунтів, основи та фундаменти транспортних споруд (укр.) Soil mechanics, bases and foundations of transport structures (en.). [Опис дисципліни]

06-09-11А Крутько, Т. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» підготовки здобувачів ступеня доктора філософії. [Робочі програми]

06-09-20 Крутько, Т. В. and Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. (2017) Збірник тестових завдань для підготовки до вступного іспиту з англійської мови до магістратури для студентів усіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

02-05-63 Крівцов, В. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна графіка» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 “ Будівництво та цивільна інженерія ”. Program of the Discipline «192 Building and Civil Engineering». [Робочі програми]

Крівцов, В. В. and Krivtsov, V. V. (2017) ДЕЯКІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ. НУВГП (16). pp. 36-42.

Крівцов, В. В. and Krivtsov, V. V. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. НУВГП (16). pp. 43-51.

Крівцов, В. В. and Krivtsov, V. V. (2017) Інженерна графіка (укр.) Engineering graphics (en.). [Опис дисципліни]

Крівцов, В. В. and Козяр, М. М. and Коптюк, Р. М. (2017) Зображення земляних споруд за допомогою методу проекцій з числовими позначками. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-363-1

01-06-07 Куба, В. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни ,,Термодинаміка та тепломасообмін’’ для студентів які навчаються за спеціальністю 192 ,,Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізація ,,Теплогазопостачання та вентиляція”. Program of the Discipline "Thermodynamics and heat and mass transfer" specialty 192 "Construction and civil engineering" specialization ,,Heat supply and ventilation’’. [Робочі програми]

Кубай, Г. В. (2017) СТАН СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ ДО ВЕДЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (1). pp. 34-36.

Кубай, Г. В. and Kubai, H. V. (2017) Кінезіологія (укр.) Kinesiology (en.). [Опис дисципліни]

Кубай, Г. В. and Kubai, H. V. (2017) Кінезотерапія (укр.) Kinesitherapy (en.). [Опис дисципліни]

Кубай, Г. В. and Kubai, H. V. (2017) Фізична реабілітація в травматології та ортопедії (укр.) A physical rehabilitation is in a traumatology and orthopaedy (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. and Kudryavtsev, A. I. (2017) Сучасні фітнес технології (укр.) Modern fitness technology (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. and Kudryavtsev, A. I. (2017) Олімпійський та професійний спорт, плавання з методикою викладання (укр.) Olympic and professional sports, swimming with the method of teaching (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. and Kudryavtsev, A. I. (2017) Теорія та методика сучасного фітнесу (укр.) Theory and methods of modern fitness (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. and Kudryavtsev, A. I. (2017) Теорія і методика викладання спортивних дисциплін (спорт. ігри. плав.) (укр.) Theory and methods of teaching sports disciplines (sport. Games. Melt.) (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. and Kudryavtsev, A. I. (2017) Теорія і технології рекреаційно-оздоровчої рухової активності (укр.) The theory and technology of recreation and recreational motor activity (en.). [Опис дисципліни]

03-03-002 Кузло, М. Т. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Механіка сипучих матеріалів і грунтів". [Робочі програми]

03-03-021 Кузло, М. Т. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Технологія будівництва автомобільних доріг" для студентів спеціальністі 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізація “Автомобільні дороги і аеродроми”. Program of the discipline “TECHNOLOGY OF HIGHWAYS CONSTRUCTION” for students of speciality 192 “Construction and civil engineering”, specialization “Automobile roads and aerodroms”. [Робочі програми]

03-03-020 Кузло, М. Т. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Технологія ремонтно-відновлювальних робіт" для студентів спеціальністі 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізація “Автомобільні дороги і аеродроми”. Program of the discipline “TECHNOLOGY OF MAINTENANCE-RECOVERING WORKS” for students of speciality 192 “Construction and civil engineering”, specialization “Automobile roads and aerodroms”. [Робочі програми]

Кузло, М. Т. and Kuzlo, M. T. (2017) Аеродроми (укр.) Aerodromes (en.). [Опис дисципліни]

Кузло, М. Т. and Kuzlo, M. T. (2017) Будівництво аеродромів (укр.) Aerodromes engineering (en.). [Опис дисципліни]

Кузло, М. Т. and Kuzlo, M. T. (2017) Механіка сипучих матеріалів і ґрунтів (укр.) Mechanics of dry materials and soils (en.). [Опис дисципліни]

Кузло, М. Т. and Kuzlo, M. T. (2017) Технологія ремонтно-відновлювальних робіт (укр.) Technology of repair and restoration works (en.). [Опис дисципліни]

Кузло, М. Т. and Kuzlo, M. T. (2017) Технологія будівництва автомобільних доріг (укр.) Technology of road building (en.). [Опис дисципліни]

Кузло, М. Т. and Супрунюк, В. В. and Фурсович, М. О. (2017) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Автомобільні дороги і аеродроми» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціалізацією Автомобільні дороги і аеродроми Кваліфікація: інженер-будівельник. [Освітні програми]

Кузло, М. Т. and Фурсович, М. О. and Крусь, Ю. О. and Kuzlo, M. T. and Fursovych, M. O. and Krus', Y. O. (2017) Інженерна геологія та механіка ґрунтів (укр.) Engineering geology and soils’ mechanics (en.). [Опис дисципліни]

06-09-17 Кузло, Н. М. (2017) Робоча програма з дисципліни «Англомовна лінгвістична компетенція інженерів-будівельників» (англійська) для студентів будівельних спеціальностей НУВГП для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" магістри. Program of the discipline “THE ENGLISH LANGUAGE LINGUISTIC COMPETENCE OF CIVIL ENGINEERS” for students of specialty 192 "Construction and civil engineering" masters. [Робочі програми]

Кузло, Н. М. (2017) English for civil engineering students. НУВГП, Рівне.

09-02-03 Кузнєцова, О. Т. (2017) Робоча програма спецкурсу «Оздоровчі технології у фізичному вихованні студентів» для студентів за спеціальністю всі спеціальності. Program of the special course Health-improving technologies in the students’ physical educationof students ALL SPECIALTIES ALL SPECIALIZATIONS. [Робочі програми]

09-02-02 Кузнєцова, О. Т. (2017) Робоча програма спецкурсу «Професійно-прикладна фізична підготовка студентів» для студентів за спеціальністю всі спеціальності. Program of the special course professionally-applied physical preparation of students ALL SPECIALTIES ALL SPECIALIZATIONS. [Робочі програми]

Кузнєцова, О. Т. and Kuznyetsova, O. T. (2017) Оздоровчі технології у фізичному вихованні студентів (укр.) Health-improving technologies in the students’ physical education (en.). [Опис дисципліни]

Кузнєцова, О. Т. and Kuznyetsova, O. T. (2017) Професійно-прикладна фізична підготовка студентів (укр.) Students’ professional applied physical training (en.). [Опис дисципліни]

Кузнєцова, О. Т. and Kuznіetsova, О. Т. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ З ВРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ. НУВГП (16). pp. 52-63.

Кузнєцова, О. Т. and Зубрицький, Б. Д. (2017) ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ СПЕЦМЕДГРУП ТА ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ». Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (1). pp. 37-40.

09-02-12 Кузнєцова, О. Т. and Кособуцький, Ю. Ф. and Григорович, О. С. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Професійно-прикладна фізична підготовка студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей для студентів денної форми навчання з дисципліни «Фізичне виховання». [Методичне забезпечення]

Кузнєцова, О. Т. and Петрук, Л. А. and Kuznyetsova, O. T. and Petruk, L. A. (2017) ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ спец. мед. групи (чол. – оздоровче тренування, жін. – фітнес)(укр.) Physical education in special educational department (male – health-improving training, female – fitness) (en.). [Опис дисципліни]

09-02-21 Кузнєцова, О. Т. and Пінчук, В. Ф. and Пасевич, А. М. and Кисіль, В. М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Оздоровчі засоби у професійно-прикладній фізичній підготовці студентів комунікативної групи спеціальностей для студентів денної форми навчання з дисципліни «Фізичне виховання». [Методичне забезпечення]

Кузнєцова, Т. В. and Красовська, Ю. В. and Подлевська, О. М. (2017) Управління потенціалом підприємства. НУВГП, Рівне.

06-01-107 Кузнєцова, Т. В. and Красовська, Ю. В. and Подлевська, О. М. (2017) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для студентів ІІ рівня вищої освіти (магістерський) спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Методичне забезпечення]

06-01-107 Кузнєцова, Т. В. and Красовська, Ю. В. and Подлевська, О. М. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для студентів ІІ рівня вищої освіти (магістерський) спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Методичне забезпечення]

06-01-42 Кузнєцова, Т. В. and Подлевська, О. М. and Красовська, Ю. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для студентів магістрів галузі знань 07 «Управління і адміністрування». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE’S POTENTIAL» 07 «Management and Administration» Specialty 076 "Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges". [Робочі програми]

06-01-109 Кузнєцова, Т. В. and Подлевська, О. М. and Красовська, Ю. В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо самостійного вивчення навчальної дисципліни „Управління потенціалом підприємства” для студентів магістрів спеціальності 076 „Підриємництво, торгівля та біржова діяльність”. [Методичне забезпечення]

06-01-40 Кузнєцова, Т. В. and Сіпайло, Л. Г. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «ECONOMY OF ENTERPRISE» 05 «Social and behavioral sciences» 07 «Management and Administration» 29 «International Relations». [Робочі програми]

Кузьмич, І. М. (2017) ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ БЕТОННОЇ БАЛКИ ЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЯ ЇЇ ПОПЕРЕДНЬОГО ОБТИСНЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 3-6.

Куковський, А. Г. and Кизима, В. П. and Немоловська, Н. А. and Семчук, П. П. and Kukovskyі, A. Н. and Kуzуma, V. P. and Nemolovska, N. A. and Semchuk, P. P. (2017) ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ІРИГАЦІЙНИХ КАНАЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 58-67.

04-03-14 Кулик, Н. І. (2017) Робоча програма «Ринок енергії» для студентів за спеціальністю «Електротехніка та електротехнології». [Робочі програми]

04-03-195 Кулик, Н. І. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Ринок енергії” для студентів за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-198 Кулик, Н. І. (2017) Конспект лекцій з дисципліни “Ринок енергії” для студентів за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Кулик, Н. І. and Kulik, N. I. (2017) Електротехніка та електроніка (укр.) Electrical engineering and electronics (en.). [Опис дисципліни]

Кулик, Н. І. and Kulik, N. I. (2017) Ринок енергії (укр.) Energy market (en.). [Опис дисципліни]

Кулик, Н. І. and Kulik, N. I. (2017) Основи електротехніки та електроніки (укр.) Fundamentals of electrical engineering and electronics (en.). [Опис дисципліни]

Кулик, Н. І. and Kulik, N. I. (2017) Введення в електроенергетику (укр.) Introduction to electric power engineering (en.). [Опис дисципліни]

05-04-66 Кундрат, А. М. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Основи системного аналізу” Частина 1. Основи опису систем та їх аналіз, студентами спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-67 Кундрат, А. М. (2017) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни „Аналіз і моделювання в ГІС” студентами спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-68 Кундрат, А. М. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Основи системного аналізу” Частина 2. Методи системного аналізу в умовах прийняття рішень, студентами спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Кундрат, М. М. and Kundrat, М. М. (2017) Інформатика та комп’ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technology (en.). [Опис дисципліни]

Кундрат, М. М. and Kundrat, М. М. (2017) Інформатика та комп’ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technology (en.). [Опис дисципліни]

Кундрат, М. М. and Kundrat, М. М. (2017) Інформатика та комп’ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technology (en.). [Опис дисципліни]

Кундрат, М. М. and Kundrat, М. М. (2017) Сучасні комп’ютерні технології (укр.) Modern computer technology (en.). [Опис дисципліни]

06-09-20 Купчик, Л. Є. (2017) Робоча програма з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» Program of the Discipline "GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE" specialty 056 «International Economic Relations». [Робочі програми]

06-09-19 Купчик, Л. Є. (2017) Робоча програма з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів спеціальності 242 «Туризм». Program of the Discipline "GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE" specialty 242 «Tourism» specialization 242 «Tourism». [Робочі програми]

Купчик, Л. Є. and Kupchyk, L. Y. (2017) Іноземна мова (німецька) (рівень володіння В1) (укр.) German as a Foreign Language (level B1) (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. and Kupchyk, L. Y. (2017) Друга іноземна мова (німецька) (укр.) German as a Second Foreign Language (en.). [Опис дисципліни]

03-09-40 Кусковець, С. Л. (2017) Методичні вказівки до проведення практичних і семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Аварійно-рятувальна, інженерна та протипожежна техніка» студентами спеціальності 263 «Цивільна безпека» спеціалізації «Охорона праці» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-41 Кусковець, С. Л. (2017) Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему: «Розрахунок витрат пально-мастильних матеріалів. Порядок ведення облікової документації транспортних засобів підрозділів ДСНС» з дисципліни «Аварійно-рятувальна, інженерна та протипожежна техніка» студентами спеціальності 263 «Цивільна безпека» спеціалізації «Охорона праці» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-14 Кусковець, С. Л. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВ» спеціальність 263 Цивільна безпека спеціалізація Охорона праці (інтегровані). Program of the Discipline FIRE SAFETY PRODUCTION Specialty 263 Civil security specialization Labor protection (integrated). [Робочі програми]

03-10-13 Кусковець, С. Л. (2017) Робоча програма «Аварійно-рятувальна, інженерна та протипожежна техніка» для студентів за спеціальністю «Цивільна безпека». Program of the Discipline EMERGENCY RESCUE, ENGINEERING AND FIRE-PREVENTION TECHNIQUE specialty 263 Civil security specialization Labor protection (integrated). [Робочі програми]

03-10-21 Кусковець, С. Л. (2017) Робоча програма «Пожежна безпека виробництв» для студентів всіх спеціальностей Program of the Discipline FIRE SAFETY PRODUCTION specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

Кусковець, С. Л. and Kuskovets, S. L. (2017) Аварійно-рятувальна, інженерна та протипожежна техніка (укр.) Emergency rescue, engineering and fire-fighting techniques (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. and Kuskovets, S. L. (2017) Пожежна безпека виробництв (укр.) Fire safety production (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. and Kuskovets, S. L. (2017) Пожежна безпека виробництв (укр.) Fire safety production (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. and Kuskovets, S. L. (2017) Основи пожежної безпеки (укр.) Fundamentals of fire safety (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. and Kuskovets, S. L. (2017) Державне управління охороною праці та техногенною безпекою (укр.) State administration of labour a guard and by technogenic safety (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. and Kuskovets, S. L. (2017) Теорія горіння та вибуху (укр.) Theory of combustion and explosion (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. and Кусковець, А. С. and Kuskovets, S. L. and Kuskovets, А. S. (2017) АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСІВ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 103-112.

Кусковець, С. Л. and Чернецька, І. В. and Сахарук, К. І. and Кусковець, А. С. and Kuskovets, S. L. and Chernetska, І. V. and Sakharuk, C. І. and Kuskovets, А. S. (2017) ВПЛИВ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА ЧАС БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ У ВИПАДКУ ПОЖЕЖІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 55-65.

Кутова, Н. Г. (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Кутова, Н. Г. (2017) УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Кучер, О. О. and Kucher, O. O. (2017) Дослідження операцій в транспортних системах (укр.) Probes of operations in transport systems (engl.). [Опис дисципліни]

Кучер, О. О. and Kucher, O. O. (2017) Транспортно-експедиторська діяльність (укр.) Transport and forwarding activity (en.). [Опис дисципліни]

Кучерова, А. В. and Kucherova, A. V. (2017) Вступ до фаху (укр.) Introduction to Specialty (en.). [Опис дисципліни]

Кучерова, А. В. and Kucherova, A. V. (2017) Охорона земель (укр.) Land Conservation (en.). [Опис дисципліни]

Кучерова, А. В. and Kucherova, A. V. (2017) Біологія ґрунтів з основами сільськогосподарської мікробіології (укр.) Soil Biology with the Fundamentals of Agricultural Microbiology (en.). [Опис дисципліни]

Кучерова, А. В. and Kucherova, A. V. (2017) Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва (укр.) Standardization and Quality Management of Crop Production (en.). [Опис дисципліни]

Кучерова, А. В. and Kucherova, A. V. (2017) Утилізація і знезараження відходів агросфери (укр.) Utilization and Decontamination of Agricultural Wastes (en.). [Опис дисципліни]

05-01-46 Кучерова, А. В. and Олійник, О. О. (2017) Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами спеціальності 201 "Агрономія " денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-110 Кушнір, В. П. (2017) Робоча програма ”Вища математика” для студентів, які навчаються за спеціальністю «Комп'ютерна інженерія». Program of the Discipline "Higher Mathematics" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-02-109 Кушнір, В. П. (2017) Робоча програма ”Вища математика” для студентів, які навчаються за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» і "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Program of the Discipline "Higher Mathematics" specialty 151 "Automation and Computer-Integrated Technologies", 141 "Electrical and Electronic Engineering". [Робочі програми]

Кушнір, В. П. and Kushnir, V. P. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, В. П. and Kushnir, V. P. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, В. П. and Kushnir, V. P. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

04-02-12 Кушнір, В. П. and Тадеєв, П. О. and Дейнека, О. Ю. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Вища математика" з розділів "Лінійна алгебра та аналітична геометрія", "Вступ до математичного аналізу", "Диференціальне числення функції однієї змінної" студентами спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-16 Кушнір, Н. Б. and Адамчук, Т. Л. (2017) Робоча програма «Аналіз господарської діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Робочі програми]

06-01-131 Кушнір, Н. Б. and Адамчук, Т. Л. and Горбачук, Ю. А. (2017) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” денної, заочної (дистанційної) форми навчання та скороченим терміном навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-231 Кушнір, Н. Б. and Ковшун, Н. Е. and Костриченко, В. М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання та захисту магістерських робіт для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-14 Кушнір, Н. Б. and Кузнецова, Т. В. and Сіпайло, Л. Г. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» для галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» НУВГП. [Робочі програми]

06-01-86 Кушнір, Н. Б. and Кузнєцова, Т. В. and Сіпайло, Л. Г. (2017) Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Статистика» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (в т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

06-01-87 Кушнір, Н. Б. and Кузнєцова, Т. В. and Сіпайло, Л. Г. (2017) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Статистика" для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (в т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

Кушнір, Н. Б. and Кузнєцова, Т. В. and Сіпайло, Л. Г. (2017) Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. [Освітні програми]

06–01-62 Кушнір, Н. Б. and Кузнєцова, Т. В. and Сіпайло, Л. Г. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Статистика” для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (в т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

06-01-24 Кушнір, Н. Б. and Якимчук, Т. І. (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Робочі програми]

04-02-103 Кушнір, О. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ» спеціальність 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline Mathematical analysis 113 "Applied Mathematics". [Робочі програми]

04-02-105 Кушнір, О. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «ВИЩА МАТЕМАТИКА» спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології». Program of the Discipline Higher Mathematics specialty 126 "Information systems and technologies". [Робочі програми]

04-02-104 Кушнір, О. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» спеціальність 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). Program of the Discipline Probability Theory and Mathematical Statistics 275 "Transport technology (road transport)". [Робочі програми]

Кушнір, О. О. and Kushnir, O. O. (2017) Математичний аналіз (укр.) Mathematical analysis (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, О. О. and Kushnir, O. O. (2017) Теорія ймовірності та математична статистика (укр.) Probability Theory and Mathematical Statistics (en.). [Опис дисципліни]

04-02-11 Кушнір, О. О. and Кушнір, В. П. (2017) Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Математичний аналіз" з розділу "Застосування визначених інтегралів" для студентів спеціальності 113 "Прикладна математика" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Кушнірук, Ю. С. and Калько, А. Д. and Кушнірук, О. Ю. (2017) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ТЕРИТОРІЇ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (1). pp. 41-45.

05-08-23 Кушнірук, Ю. С. and Романів, А. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Зелений туризм" для студентів зі спеціальності 242 "Туризм". Program of the Discipline Green tourism Specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

Кушнірук, Ю. С. and Яковишина, М. С. (2017) Медичний туризм у Рівненській області: можливості та перспективи розвитку. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки (9). pp. 112-119.

05-08-16 Кушнірук, Ю. С. and Яковишина, М. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Заповідна справа" для студентів, які навчаються за спеціальністю 242 "Туризм" РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Program of the Discipline ЗАПОВІДНА СПРАВА Nature Reserves Management спеціальність specialty 242 "Туризм" 242 TOURISM. [Робочі програми]

05-08-49 Кушнірук, Ю. С. and Яковишина, М. С. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Міжнародний туризм" для студентів спеціальності 242 "Туризм". [Методичне забезпечення]

05-08-20 Кушнірук, Ю. С. and Яковишина, М. С. (2017) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу "Заповідна справа" для студентів спеціальності 242 "Туризм". [Методичне забезпечення]

05-08-18 Кушнірук, Ю. С. and Яковишина, М. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародний туризм" для студентів, які навчаються за спеціальністю 242 "Туризм". Program of the Discipline «International tourism» specialty 242 TOURISM. [Робочі програми]

05-08-22 Кушнірук, Ю. С. and Яковишина, М. С. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Екомережа України" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм". [Методичне забезпечення]

03-02-07 Кізєєв, М. Д. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація та сучасні технології проектування в будівництві» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. [Робочі програми]

03-02-10 Кізєєв, М. Д. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Математичне моделювання та оптимізація систем теплогазопостачання і вентиляції» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція». Program of the Discipline "Mathematical modeling and optimization of systems in Heat and Gas Supply and Ventilation Systems" specialty 192 "Construction and Civil Engineering" specialization "Heat and gas supply and ventilation". [Робочі програми]

Кізєєв, М. Д. and Kizyeyev, M. D. (2017) Основи проектної справи (укр.) Fundamentals of the project business (en.). [Опис дисципліни]

Кізєєв, М. Д. and Kizyeyev, M. D. (2017) Математичне моделювання та оптимізація систем ТГПіВ (укр.) Mathematical modelling and HGS&V systems optimization (en.). [Опис дисципліни]

Кізєєв, М. Д. and Kizyeyev, M. D. (2017) Використання вторинних та відновлювальних енергоресурсів у системах ТГПіВ (укр.) Use of secondary and renewable energy resources in HGS&V systems (en.). [Опис дисципліни]

04-03-18 Кінчур, О. Ф. (2017) Робоча програма дисципліни «Перехідні процеси в електроенергетиці» для студентів для студентів за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Робочі програми]

Кінчур, О. Ф. and Kinchur, A. F. (2017) Теорія автоматичного керування (укр.) Theory of automatic control (en.). [Опис дисципліни]

Кінчур, О. Ф. and Kinchur, A. F. (2017) Перехідні процеси в електроенергетиці (укр.) Transients are in an electroenergy (en.). [Опис дисципліни]

02-02-15 Кірічок, О. Г. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Загальний курс транспорту» для студентів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Work Program of the Discipline "General course of transport" specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

Кірічок, О. Г. and Kirichok, O. G. (2017) Загальний курс транспорту (укр.) General course of transport (engl.). [Опис дисципліни]

Кірічок, О. Г. and Kirichok, O. G. (2017) Інтелектуальна власність (укр.) Intellectual Property (en.). [Опис дисципліни]

Кірічок, О. Г. and Kirichok, O. G. (2017) Безпека руху (укр.) Safety (engl.). [Опис дисципліни]

Кірічок, О. Г. and Kirichok, O. G. (2017) Інфраструктура транспорту (укр.) Transport Infrastructure (engl.). [Опис дисципліни]

02-02-82 Кірічок, О. Г. and Востріков, В. П. and Стрілець, В. М. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання. Практичне заняття № 2 «Вивчення ознак та підготовка документації для набуття прав на торговельні марки». [Методичне забезпечення]

02-02-81 Кірічок, О. Г. and Востріков, В. П. and Стрілець, В. М. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної і заочної форм навчання. Практичне заняття № 1 «Вивчення ознак та підготовка документації для набуття прав на винаходи і корисні моделі». [Методичне забезпечення]

02-02-83 Кірічок, О. Г. and Востріков, В. П. and Стрілець, В. М. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної і заочної форм навчання. Практичне заняття № 3 «Вивчення ознак та підготовка документації для набуття прав на об’єкти авторського права». [Методичне забезпечення]

01-02-20 Кір’янов, В. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління будівництвом гідромеліоративних систем» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Гідромеліорація». Program of the Discipline Construction management of hydro-reclamation systems speciality 192 «Construction and civil engineering» specialization: «Hydro-reclamation». [Робочі програми]

01-02-131 Кір’янов, В. М. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи із дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Водогосподарське та природоохоронне будівництво». [Методичне забезпечення]

01-02-132 Кір’янов, В. М. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань курсового проекту із дисципліни «Управління будівництвом гідромеліоративних систем» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Гідромеліорація». [Методичне забезпечення]

01-02-133 Кір’янов, В. М. (2017) Нормативні і додаткові матеріали до виконання практичних завдань курсового проекту із дисципліни «Управління будівництвом гідромеліоративних систем» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Гідромеліорація». [Методичне забезпечення]

Кір’янов, В. М. and Kirianov, V. M. (2017) ГІДРОІНФОРМАТИКА: НАУКА ТА ОСВІТА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 48-57.

Кіт, А. В. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІРТУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 72-74.

Л

05-05-70 Лагоднюк, О. А. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології в діяльності організації» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline « » Specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization «Management of multi-apartment building (a group of buildings)». [Робочі програми]

Лазаришина, І. Д. and Мосійчук, М. М. and Lazaryshyna, I. D. and Mosiychuk, М. М. (2017) Аналіз господарської діяльності (укр.) Analysis of economic activity (en.). [Опис дисципліни]

06-02-156 Лазаришина, І. Д. and Позняковська, Н. М. and Погребняк, Н. Д. (2017) Робоча програма та методичні вказівки до проходження виробничої облікової практики на прикладі підприємств та організацій для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Лебедь, В. О. and Lebed, V. O. (2017) ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА МОТИВАЦІЮ ПЕРСОНАЛУ (НА ПРИКЛАДІ ДП «БУРШТИН УКРАЇНИ»). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 147-154.

Лебедь, О. О. and Lebed, A. A. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Лебедь, О. О. and Lebed, O. O. (2017) Основи біофізики(укр.) Fundamentals of biophysics(en.). [Опис дисципліни]

Лебедь, О. О. and Lebed, O. O. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Лебедь, О. О. and Lebed, O. O. (2017) Фізика з основами біофізики (укр.). Physics with the basics of biophysics(en.). [Опис дисципліни]

Лебедь, О. О. and Мислінчук, В. О. and Андрєєв, О. А. (2017) Радон: моніторинг та геоекологічний аналіз його впливу на екосистему міста Рівного. UNSPECIFIED. РМАНУМ, Рівне.

Левандовська, Л. Ю. (2017) ОСНОВИ ТА КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОГО НОРМУВАННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). pp. 32-37.

06-02-14 Левицька, С. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управління підприємством» для студентів, які навчаються, за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" Program of the Discipline ««ACCOUNTING IN THE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE»» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

Левицька, С. О. and Levytska, S. O. (2017) Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва (укр.) Accounting and reporting of small business entities (en.). [Опис дисципліни]

Левицька, С. О. and Levytska, S. O. (2017) Бухгалтерський облік в управлінні підприємством (укр.) Accounting in the management of the enterprise (en.). [Опис дисципліни]

Левицька, С. О. and Levytska, S. O. (2017) Облік зовнішньо-економічної діяльності (укр.) Accounting of foreign economic activity (en.). [Опис дисципліни]

06-02-165 Левицька, С. О. and Зубілевич, С. Я. and Антонюк, О. Р. and Бондарєва, Т. Г. and Дорошенко, О. О. and Зінкевич, О. В. and Павелко, О. В. and Позняковська, Н. М. (2017) Методичні вказівки до виконання магістерської роботи студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-15 Левицька, С. О. and Міклуха, О. Л. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» для студентів, які навчаються, за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" Program of the Discipline «CONSOLIDATION OF FINANCIAL STATEMENTS» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-180 Левицька, С. О. and Осадча, О. О. (2017) Методичні вказівки та завдання для практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-181 Левицька, С. О. and Осадча, О. О. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Левицька, С. О. and Хомич, О. В. and Levytska, S. О. and Khomych, O. V. (2017) ОБЛІКОВО-УПРАВЛІНСЬКІ ПІДХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В СИСТЕМІ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 47-62.

Лемішовська, О. С. and Петрушина, А. Б. and Lemishovska, O. S. and Petrushуna, A. B. (2017) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 215-227.

06-01-12 Лесняк, О. Ю. (2017) Робоча програма «Конкурентоспроможність підприємства» для студентів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». [Робочі програми]

06-01-07 Лесняк, О. Ю. (2017) Робоча програма «Конкурентоспроможність підприємства» для студентів за спеціальністю 8.03050401 «Економіка підприємства». [Робочі програми]

06-01-10 Лесняк, О. Ю. and Шебуня, В. Д. (2017) Робоча програма «Економічна безпека підприємства» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Робочі програми]

Лисанець, М. В. (2017) ЗАСТОСУВАННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ НІТРОЦЕМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ З МАЛОВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 37-39.

Лисачок, А. В. (2017) ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 94-97.

Лисачок, А. В. (2017) ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 98-101.

Литвиненко, Л. Л. and Litvinenko, L. L. (2017) Обладнання та експлуатація систем водопостачання та водовідведення (укр.) Equipment water and wastwater systems and their operation (en.). [Опис дисципліни]

Литвиненко, Л. Л. and Litvinenko, L. L. (2017) Раціональне використання водних ресурсів (укр.) Rational use of water resources (en.). [Опис дисципліни]

Литвиненко, Н. О. and Блащук, М. Б. and Lytvynenko, N. О. and Blashchuk, M. В. (2017) БАЗОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В ОБ’ЄДНАННЯХ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 202-214.

Логацька, О. М. (2017) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ ТЕПЛООБМІННОЇ ВОДИ НА ФІЛЬТРАХ З ПЛАВАЮЧИМ ФІЛЬТРУЮЧИМ ШАРОМ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 3-6.

02-01-08 Лук’янчук, О. П. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи експериментальних досліджень» для студентів спеціальностей: 133 "Галузеве машинобудування" спеціалізації: „Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”, „Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва”. [Робочі програми]

02-01-368 Лук’янчук, О. П. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Моделювання та оптимізація робочих процесів машин“ для студентів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування“. [Методичне забезпечення]

02-01-369 Лук’янчук, О. П. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Моделювання та оптимізація робочих процесів машин” для студентів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Методичне забезпечення]

Лук’янчук, О. П. and Серілко, Д. Л. and Єрмолін, А. Р. and Lukіanchuk, O. Р. and Serіlko, D. L. and Yermolin, A. R. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ З ВЕРТИКАЛЬНИМ РОТОРОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 131-140.

Луценко, С. О. and Lutsenko, S. О. (2017) ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ ГОРНЫХ РАБОТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 194-203.

03-08-21 Лушнікова, Н. В. (2017) Робоча програма для студентів з навчальної дисципліни «Критика сучасних архітектурно-дизайнерських теорій» за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування Program of the Discipline CRITISISM OF MODERN ARCHITECTURAL AND DESIGN THEOIRES Specialty 191 Architecture and Town Planning. [Робочі програми]

03-08-09 Лушнікова, Н. В. (2017) Робоча програма «Новітні матеріали і технології для дизайну інтер’єрів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Program of the Discipline Новітні матеріали і технології для дизайну інтер’єрів ADVANCED MATERIALS AND TECHNOLOGIES FOR INTERIOR DESIGN спеціальність 191 Архітектура та містобудування specialty 191 Architecture and Town Planning. [Робочі програми]

03-08-07 Лушнікова, Н. В. (2017) Робоча програма для студентів з навчальної дисципліни «Матеріал в архітектурній творчості» за спеціальністю спеціальність 191 Архітектура та містобудування. [Робочі програми]

03-08-20 Лушнікова, Н. В. (2017) Робоча програма для студентів з навчальної дисципліни «Гендерні аспекти в архітектурі та міському плануванні» за всіма спеціальностями. Program of the Discipline GENDER ASPECTS IN ARCHITECTURE AND CITY PLANNING Specialty All specialties. [Робочі програми]

Лушнікова, Н. В. and Lushnikova, N. V. (2017) Новітні матеріали і конструкції, реновація будівель і споруд (укр.) Advanced materials and constructions, renovation of buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

06-03-127 Ляхович, О. О. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Цінні папери та біржова діяльність» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-128 Ляхович, О. О. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Цінні папери та біржова діяльність» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ляхович, О. О. and Демчук, В. А. and Liakhovych, O. O. and Demchuk, V. A. (2017) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 63-71.

Ляхович, О. О. and Процюк, А. А. and Liakhovych, O. O. and Protsiuk, A. A. (2017) СВІТОВИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ У БУДІВЕЛЬНОМУ СЕКТОРІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 72-78.

Ляхович, О. О. and Рудик, В. І. and Lіahovуch, O. О. and Rudyk, V. І. (2017) ПЕРЕВАГИ І ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 32-40.

03-04-513 Ліпянін, В. А. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна підготовка міських територій» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Міське будівництво та господарство» бакалаврського рівня вищої освіти Program of the Discipline Engineering preparation of urban territory specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization Urban planning and development. [Робочі програми]

Ліпянін, В. А. and Lipyanin, V. A. (2017) Планування міст та транспорт (укр.) City planning and transport (en.). [Опис дисципліни]

Ліпянін, В. А. and Lipyanin, V. A. (2017) Інженерна підготовка та благоустрій міських територій (укр.) Engineering preparation and improvement of city territories (en.). [Опис дисципліни]

Ліпянін, В. А. and Lipyanin, V. A. (2017) Інженерна підготовка міських територій (укр.) Engineering preparation of city territories (en.). [Опис дисципліни]

03-04-512 Ліпянін, В. А. and Мілаш, Т. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Планування міст і транспорт» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» бакалаврського рівня вищої освіти Program of the discipline "Urban and Transport Planning" specialty 192 «Construction and civil engineering». [Робочі програми]

03-04-037 Ліпянін, В. А. and Шевчук, О. В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та курсового проекту з дисципліни «Інженерна підготовка міських територій» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Міське будівництво і господарство» першого (бакалаврського) бакалаврського рівня вищої освіти усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-13 Літвінчук, А. Т. (2017) Робоча програма з вибіркової дисципліни «Практичний курс сучасної англійської мови» для студентів всіх напрямів підготовки НУВГП. [Робочі програми]

04-03-197 Літковець, С. П. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи автоматики в галузі» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Літковець, С. П. and Litkovets, S. P. (2017) Автоматизований електропривод (укр.) Automatic Electric Drive (en.). [Опис дисципліни]

Літковець, С. П. and Litkovets, S. P. (2017) Електропостачання промислових і цивільних об’єктів (укр.) Power supply of industrial and civil objects (en.). [Опис дисципліни]

05-02-41 Ліхо, О. А. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Ліцензування і патентування наукової продукції» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

05-02-23 Ліхо, О. А. (2017) Методичні вказівки до для виконання практичних робіт з дисципліни «Басейнове управління» студентами спеціальності 101 «Екологія». [Методичне забезпечення]

05-02-24 Ліхо, О. А. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Антропогенний вплив на басейни річок» студентами спеціальності 101 «Екологія». [Методичне забезпечення]

05-02-22 Ліхо, О. А. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни «Інженерія водна» для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Методичне забезпечення]

05-02-12 Ліхо, О. А. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерія водна» для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Program of the Discipline WATER ENGINEERING specialty 183 Environmental protection technologies. [Робочі програми]

05-02-22 Ліхо, О. А. and Likho, O. A. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Ліцензування і патентування наукової продукції". Program of the Discipline "Licensing and patenting of scientific products". [Робочі програми]

Ліхо, О. А. and Liko, O. A. (2017) Ліцензування і патентування наукової продукції (Ліцензування і патентування наукової продукції у водогосподарській галузі) (укр.) Licensing and Patenting of Scientific Products (Licensing and Patenting of Scientific Products in the Water Industry) (en.). [Опис дисципліни]

05-05-02 Ліщинський, А. Г. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» Program of the Discipline LEGISLATIVE PROVISION OF THE REAL ESTATE CADASTRE Specialty 193 Geodesy and land management Specialization Land management and cadastre. [Робочі програми]

М

Магльований, А. В. and Кунинець, О. Б. (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ПОДАННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ЯК СИСТЕМИ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). pp. 38-44.

Мажайский, Ю. А. and Рокочинский, А. Н. and Волчек, А. А. and Мешик, О. П. (2017) Мелиорация Полесья. Книга 2: Мелиорация Украинского Полесья. Том 1. UNSPECIFIED. Мещер. ф-л ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова», Брест - Ровно - Варшава - Рязань.

06-05-10а Мазур, Н. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка праці» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 "Міжнародні економічні відносини". Program of the Discipline "LABOR ECONOMICS", specialty 292 "International Economic Relations". [Робочі програми]

Мазур, Н. О. and Mazur, N. O. (2017) Мотивування персоналу (укр.) Staff motivation (en.). [Опис дисципліни]

Мазяр, А. К. (2017) ПРОБЛЕМА ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ РЕЛІГІЇ ТА ПОЛІТИКИ У СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 155-158.

Майструк, М. І. and Maistruk, M. I. (2017) Анатомія людини (укр.) Anatomy human (en.). [Опис дисципліни]

Майструк, М. І. and Maistruk, M. I. (2017) Діагностика і програми фізичної реабілітації в ортопедії та травматології (укр.) Diagnostics and programs of physical rehabilitation in orthopedics and traumatology (en.). [Опис дисципліни]

Майструк, М. І. and Maistruk, M. I. (2017) Ерготерапія (укр.) Occupational therapy (en.). [Опис дисципліни]

Майструк, М. І. and Maistruk, M. I. (2017) Лікувальний масаж (укр.) Therapeutic massage (en.). [Опис дисципліни]

Майструк, М. І. and Maistruk, M. I. (2017) Лікувальний масаж і самомасаж (укр.) Therapeutic massage and self massage (en.). [Опис дисципліни]

Макар, Н. М. (2017) СПЕЦИФІКА ФРІЛАНСУ В ПРОВЕДЕННІ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 88-90.

Макаренко, В. В. and Маланчук, Є. З. and Рудик, А. В. and Співак, В. М. (2017) МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ЦИФРОВИХ СХЕМ. НУВГП, Рівне.

Макаренко, Р. М. and Шадура, В. О. and Вижевська, Т. В. and Караван, В. В. and Ліпянін, В. А. and Подворний, А. В. and Кравченко, В. С. and Житковський, В. В. and Супрунюк, В. В. (2017) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво". Кваліфікація: технік-будівельник. [Освітні програми]

02-01-387 Макарчук, О. В. and Маркова, О. В. (2017) Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни “Комплексна механізація в будівництві” для студентів за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-347 Макарчук, О. В. and Маркова, О. В. (2017) Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни “Комплексна механізація в будівництві” для студентів за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" денної та заочної форми навчання навчання. [Методичне забезпечення]

02-06-08 Маланчук, Є. З. and Васильчук, О. Ю. (2017) Робоча програма «Комп’ютерні технології в гірництві» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 184 «Гірництво». [Робочі програми]

04-03-170 Маланчук, Є. З. and Христюк, А. О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи №1 на тему "Дослідження однофазного трансформатора" з навчальної дисципліни "Електричні машини" студентами спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Методичне забезпечення]

04-03-178 Маланчук, Є. З. and Христюк, А. О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Електричні машини" для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Методичне забезпечення]

04-03-171 Маланчук, Є. З. and Христюк, А. О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи №2 на тему "Дослідження тягових електромагнітів" з навчальної дисципліни "Електричні машини" студентами спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Методичне забезпечення]

04-03-179 Маланчук, Є. З. and Христюк, А. О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Електротехніка та електромеханіка". Ч.2."Електромеханіка" студентами спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». [Методичне забезпечення]

04-03-172 Маланчук, Є. З. and Христюк, А. О. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 на тему "Дослідження характеристик трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором" з навчальної дисципліни "Електричні машини" студентами спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". [Методичне забезпечення]

04-03-173 Маланчук, Є. З. and Христюк, А. О. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 на тему "Дослідження однофазного асинхронного двигуна та випробування трифазного асинхронного двигуна в режимі однофазного" з навчальної дисципліни "Електричні машини" студентами спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". [Методичне забезпечення]

04-03-174 Маланчук, Є. З. and Христюк, А. О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи №5 на тему "Дослідження характеристик трифазного синхронного генератора" з навчальної дисципліни "Електричні машини" студентами спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Методичне забезпечення]

04-03-175 Маланчук, Є. З. and Христюк, А. О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи №6 на тему " Дослідження характеристик синхронного двигуна" з навчальної дисципліни "Електричні машини" студентами спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Методичне забезпечення]

04-03-176 Маланчук, Є. З. and Христюк, А. О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи №7 на тему "Дослідження характеристик генераторів постійного струму з незалежним та паралельним збудженням " з навчальної дисципліни "Електричні машини" студентами спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Методичне забезпечення]

04-03-177 Маланчук, Є. З. and Христюк, А. О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи №8 на тему "Дослідження характеристик двигуна постійного струму із паралельним збудженням " з навчальної дисципліни "Електричні машини" студентами спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Методичне забезпечення]

02-06-07 Маланчук, З. Р. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальні технології видобутку корисних копалин" для студентів спеціальностей 184 «Гірництво». [Робочі програми]

02-06-19 Маланчук, З. Р. and Козяр, В. О. and Заєць, В. В. (2017) Робоча програма «Проектування, будівництво та реконструкція шахт та кар’єрів» для студентів за спеціальністю 184 «Гірництво» (магістр). Program of the Discipline DESIGN, CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF MINES AND QUARRIES Specialty 184 Mining. [Робочі програми]

Маланчук, З. Р. and Корнієнко, В. Я. and Козяр, В. О. (2017) ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Гірництво» першого рівня вищої освіти за спеціальністю № 184 Гірництво галузі знань № 18 Виробництво та технології Кваліфікація: інженер з гірничих робіт. [Освітні програми]

Маланчук, З. Р. and Маланчук, Є. З. and Корнієнко, В. Я. (2017) Спеціальні технології видобутку корисних копалин. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-352-5

Маланчук, Л. О. and Malanchuk, L. О. (2017) Електронний документообіг (укр.) Electronic document flow (en.). [Опис дисципліни]

Маланчук, Л. О. and Malanchuk, L. О. (2017) Вступ до фаху(укр.) Entry to the profession (en.). [Опис дисципліни]

Маланчук, Л. О. and Malanchuk, L. О. (2017) Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування(укр.) Office management in public administration and local government (en.). [Опис дисципліни]

Маланчук, Л. О. and Дряєва, І. П. and Malanchuk, L. О. and Driaieva, I. P. (2017) ПОСИЛЕННЯ СТІЙКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 17-20.

Малащенко, В. О. and Стрілець, В. М. and Новіцький, Я. М. and Стрілець, О. Р. (2017) Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання. НУВГП, Рівне.

06-09-11 Малевич, Л. Д. (2017) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Лінгвістичні основи документознавства". Program of the Discipline "LINGUISTIC FOUNDATIONS OF DOCUMENTATION". [Робочі програми]

06-12-03 Малевич, Л. Д. and Дзюба, М. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей НУВГП. [Робочі програми]

06-10-10 Малевич, Л. Д. and Шийка, С. В (2017) Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Лінгвістичні основи документознавства» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-07 Малевич, Л. Д. and Шийка, С. В (2017) Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Малков, Д. І. and Malkov, D. I. (2017) РОЛЬ І ФУНКЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 79-87.

Малков, Д. І. and Malkov, D. I. (2017) СУЧАСНІ ФАКТОРИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 60-67.

Мальчик, М. В. and Malchyk, M. V (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Research Methodology (en.). [Опис дисципліни]

Мальчик, М. В. and Malchyk, M. V. (2017) Міжнародний маркетинг (укр.) International Marketing (en.). [Опис дисципліни]

Мальчик, М. В. and Malchyk, M. V. (2017) Маркетинг відносин (укр.) Marketing relationship (en.). [Опис дисципліни]

Мальчик, М. В. and Mal’chyk, М. V. (2017) Управління продажем (укр.) Management of sale (en.). [Опис дисципліни]

06-09-23 Мальчик, М. В. and Коваль, С. І. (2017) Робоча програма «Інфраструктура товарного ринку» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Маркетинг». Program of the Discipline "Infrastructure of commodity market" specialty 075 «Marketing». [Робочі програми]

06-13-167 Мальчик, М. В. and Попко, О. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Промисловий маркетинг» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. [Робочі програми]

06-13-121 Мальчик, М. В. and Попко, О. В. (2017) Робоча програма «Логістичний менеджмент» для студентів спеціальності 075«Маркетинг» Program of the Discipline «Logistics management» specialty 075 «Marketing». [Робочі програми]

06-13-122 Мальчик, М. В. and Попко, О. В. (2017) Робоча програма «Стратегічний маркетинг» для студентів спеціальності 075«Маркетинг» Program of the Discipline «Strategic Marketing» specialty 075 «Marketing». [Робочі програми]

06-13-120 Мальчик, М. В. and Попко, О. В. (2017) Робоча програма «Логістика» для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Program of the Discipline «Logistics» straight preparation 6.030502 «Economic Cybernetics». [Робочі програми]

Мальчик, М. В. and Попко, О. В. and Мартинюк, О. В. (2017) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Маркетинг» ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА другого рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування Кваліфікація:магістр з маркетингу. [Освітні програми]

06-13-31 Мальчик, М. В. and Толчанова, З. О. and Попко, О. В. and Гонтаренко, Н. А. and Мартинюк, О. В. (2017) Методичні рекомендації для виконання та захисту дипломних бакалаврських робіт студентами напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». [Методичне забезпечення]

Маринюк, В. В. (2017) РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ МЕТОДОМ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 91-93.

02-01-386 Маркова, О. В. (2017) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дис-ципліни “Проектування металоконструкцій машин” для студентів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-41 Мартинов, С. Ю. (2017) Робоча програма «Водопостачання (водоочисні споруди)» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізацією «Водопостачання та водовідведення» за скороченим терміном навчання. Program of the Discipline WATER SUPPLY (WATER TREATMENT PLANTS) 192 «CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING» specialization «WATER SUPPLY AND SEWERAGE». [Робочі програми]

06-14-01 Мартиню, Г. Ф. (2017) Методичні вказівки щодо проходження навчальної практики студентами 1 курсу спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» для денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-11 Мартинюк, П. М. (2017) Робоча програма «Сучасні програмні середовища комп’ютерного моделювання задач природокористування» для аспірантів, які навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Program of the discipline "Modern program environments for computer modeling of nature resources use problems" specialty 122 "Сomputer science and information technology". [Робочі програми]

04-01-10 Мартинюк, П. М. (2017) Робоча програма дисципліни "Математичне та комп’ютерне моделювання процесів в соціальних середовищах за умов впливу агресивних факторів" для здобувачів вищої освіти третього рівня, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the discipline "Mathematical and computer modeling processes in the social environments under the influence of aggressive factors" specialty 122 " Сomputer science and information technology". [Робочі програми]

Мартинюк, П. М. and Martyniuk, P. M. (2017) Рівняння математичної фізики (укр.) Equations of mathematical physics (en.). [Опис дисципліни]

Мартинюк, П. М. and Martyniuk, P. M. (2017) Математичне моделювання (укр.) Mathematical modelling (en.). [Опис дисципліни]

Мартинюк, П. М. and Martyniuk, P. M. (2017) Проекційно-сіткові та безсіткові методи математичної фізики (укр.) Projection-mesh and mesh-free methods of mathematical physics (en.). [Опис дисципліни]

04-01-09 Мартинюк, П. М. and Мічута, О. Р. (2017) Робоча програма “Алгоритми та методи в задачах фільтраційної консолідації” для аспірантів, які навчаються за спеціальностями 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". Program of the discipline "Algorithms and methods in problems of filtration consolidation" specialty 122 "Сomputer science and information technology". [Робочі програми]

04-01-07 Мартинюк, П. М. and Остапчук, О. П. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ПРОЕКЦІЙНО-СІТКОВІ ТА БЕЗСІТКОВІ МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ». Частина 1 для студентів спеціальностей 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «Магістр» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-08 Мартинюк, П. М. and Остапчук, О. П. (2017) Робоча програма «Математичне і комп`ютерне моделювання в пористих середовищах» для аспірантів, які навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the Discipline Mathematical and computer modeling in porous environment specialty 122 “Computer science and information technology”. [Робочі програми]

Мартієнко, А. І. and Хумарова, Н. І. and Martiіenko, А. І. and Khumarova, N. І. (2017) РЕАЛІЗАЦІЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 262-274.

03-09-02 Марчук, В. В. (2017) Робоча програма «Сучасні методи розв`язання будівельно-технологічних задач, випробувань та контролю якості будівельних матеріалів» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Робочі програми]

Марчук, В. В. and Marchuk, V. V. (2017) Бетони і будівельні розчини (укр.) Concrete and mortar (en.). [Опис дисципліни]

Марчук, В. В. and Marchuk, V. V. (2017) Проектування і реконструкція підприємств будівельної індустрії (укр.) Designing and reconstruction of construction industry enterprises (en.). [Опис дисципліни]

Марчук, В. В. and Marchuk, V. V. (2017) Сучасні методи досліджень, випробувань та контролю якості будівельних матеріалів (укр.) Modern methods of research, testing and quality control of building materials (en.). [Опис дисципліни]

Марчук, В. В. and Marchuk, V. V. (2017) Сучасні методи розв'язання будівельно-технологічних задач, випробувань та контролю якості будівельних матеріалів (укр.) Modern methods of solving construction and technological problems, testing and quality control of building materials (en.). [Опис дисципліни]

Марчук, В. В. and Marchuk, V. V. (2017) Технологія стінових керамічних та автоклавних матеріалів (укр.) Technology of wall ceramic and autoclave materials (en.). [Опис дисципліни]

Марчук, В. В. and Marchuk, V. V. (2017) Розв'язання будівельно-технологічних задач методами математичного моделювання (укр.) The solution of construction and technological problems by methods of mathematical modeling (en.). [Опис дисципліни]

02-03-52 Марчук, Р. М. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» для студентів спеціальності 274 «Автомобiльний транспорт» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-51 Марчук, Р. М. (2017) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». [Методичне забезпечення]

02-03-25 Марчук, Р. М. (2017) Робоча програма «Технічна експлуатація автомобілів» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Автомобільний транспорт» Program of the Discipline THE TECHNICAL EXPLOITATION OF THE AUTOMOBILE specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

02-03-53 Марчук, Р. М. and Марчук, М. М. and Кужій, В. А (2017) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-54 Марчук, Р. М. and Марчук, М. М. and Кужій, В. А. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» для студентів спеціальності 274 «Автомобiльний транспорт» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-55 Марчук, Р. М. and Марчук, М. М. and Кужій, В. А. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» для студентів спеціальності 274 «Автомобiльний транспорт» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Марюхніч, Н. В. (2017) ДИНАМІКА ПУЛЬСОВОЇ ВАРТОСТІ ПОТУЖНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ СТЕП-ЕРГОМЕТРІЇ ПІД ВПЛИВОМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ДОДАТКОВИХ САМОСТІЙНИХ ТРЕНУВАНЬ ПРИ ОСЛАБЛЕННІ ЗОРУ У ДІВЧАТ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (1). pp. 46-49.

03-01-201 Масюк, Г. Х. (2017) Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни «Основи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд» для студентів магістрів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». [Робочі програми]

Масюк, Г. Х. and Алексієвець, І. І. and Masjuk, G. H. and Aleksijevets, I. I. (2017) ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПОЗАЦЕНТРОВО СТИСНУТИХ КОЛОН ЗА ДІЇ МАЛОЦИКЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ІЗ ЗНАКОЗМІННИМИ ЕКСЦЕНТРИСИТЕТАМИ. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (34). pp. 136-142.

Матвіюк, О. В. and Matviyuk, O. V. (2017) Переддипломна практика (укр.) Pre-diploma practice (en.). [Опис дисципліни]

Матвіюк, О. В. and Matviyuk, O. V. (2017) Науково-проектна практика (укр.) Research design practice (en.). [Опис дисципліни]

Мелконян, Г. А. and Олексін, О. О. (2017) ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ AUTOCAD В ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 33-35.

Мельник, В. С. and Melnik, V. S. (2017) Безпека життєдіяльності (укр.) Life safety (en.). [Опис дисципліни]

06-03-36 Мельник, Л. В. (2017) Робоча програма з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів, які навчаються за спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка», 056 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline «Money and credit» speciality 071 "Accounting, auditing and taxation", 073 "Management", 074 "Marketing", 076 "Economics of enterprise, trade and exchange activities", 051 "Economics", 056 "International economic relations". [Робочі програми]

06-03-35 Мельник, Л. В. (2017) Робоча програма «Гроші і кредит» для студентів, які навчаються за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the Discipline Money and credit Specialty 072 Finance, Banking and Insurance Specialization 072 Finance, Banking and Insurance. [Робочі програми]

06-03-33 Мельник, Л. В. (2017) Робоча программа «Фінансовий менеджмент у сфері фінансово – економічної безпеки» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» (Управління фінансово – економічною безпекою) Program of the Discipline Financial management in the field of financial and economic security Specialty 073 Management Specialization 073 Financial and economic security management. [Робочі програми]

06-03-23 Мельник, Л. М. (2017) Робоча программа «Управління фінансовою санацією підприємства» для студентів, які навчаються за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Program of the Discipline Management of financial sanation of the enterprise Specialty 072 Finance, Banking and Insurance Specialization 072 Finance, Banking and Insurance. [Робочі програми]

06-03-24 Мельник, Л. М. (2017) Робоча программа «Економічні ризики та фінансова санація підприємства» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» (Управління фінансово – економічною безпекою) Program of the Discipline Economic risks and financial rehabilitation of the enterprise Specialty 073 Management Specialization 073 Financial and economic security management. [Робочі програми]

06-03-22 Мельник, Л. М. (2017) Робоча программа «Система фінансово – економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» (Управління фінансово – економічною безпекою) Program of the Discipline System of financial and economic analysis of the subject of economic activity Specialty 073 Management Specialization 073 Financial and economic security management. [Робочі програми]

Мельник, Л. М. and Melnyk, L. М. (2017) ФІНАНСОВА РІВНОВАГА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 22-29.

Мельничук, І. М. and Melnichyk, I. N. (2017) Інженерна гідравліка (укр.) Engineering hydraulics (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, І. М. and Melnichyk, I. N. (2017) Гідравліка (укр.) Hydraulics (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, І. М. and Melnichyk, I. N. (2017) Гідравліка, гідрологія, гідрометрія (укр.) Hydraulics, hydrology, hydrometry (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, І. М. and Melnichyk, I. N. (2017) Технічна механіка рідини і газу (укр.) Technical mechanics of fluid and gase (en.). [Опис дисципліни]

01-05-15 Мельничук, В. Г. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна геологія» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» Program of the Discipline «GENERAL GEOLOGY» Specialty 103 «Scienceаbout the Еarth» Specialization «Geology». [Робочі програми]

01-05-14 Мельничук, В. Г. (2017) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Інженерна геодинаміка” для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю». [Методичне забезпечення]

Мельничук, В. Г. and Melnichuk, V. G. (2017) Інженерна геодинаміка (укр.) Engineering geodynamics (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, В. Г. and Melnichuk, V. G. (2017) Загальна геологія (укр.) General geology (en.). [Опис дисципліни]

01-05-08 Мельничук, В. Г. and Melnichuk, V. G. (2017) Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни "Основи пошуків, видобування та експертизи бурштину". Program of the Discipline "Public search, expertise and examination of burshtin". [Робочі програми]

Мельничук, В. Г. and Гопчак, І. В. and Холоденко, В. С. (2017) ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Гідрологія». Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю галузі знань 10 Природничі науки. Кваліфікація: технік-гідролог. [Освітні програми]

01-05-9 Мельничук, Г. В. (2017) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Загальна геологія” для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю». [Методичне забезпечення]

01-05-11 Мельничук, Г. В. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Загальна геологія” для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю». [Методичне забезпечення]

01-05-13 Мельничук, Г. В. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Мінералогія” для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю». [Методичне забезпечення]

Мельничук, Г. В. and Melnichuk, G. V. (2017) Історична геологія з основами палеонтології (укр.) Historical geology with the basics of paleontology (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Г. В. and Melnichuk, G. V. (2017) Мінералогія (укр.) Mineralogy (en.). [Опис дисципліни]

06-07-03 Мельничук, М. С. (2017) Робоча програма «Філософія геопростору» для студентів, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм». [Робочі програми]

06-07-151 Мельничук, М. С. (2017) Методичні вказівки та плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософія геопростору» для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Мельничук, М. С. and Melnichuk, M. S. (2017) КУЛЬТОВА АРХІТЕКТОНІКА ЯК СТРИЖНЕВИЙ ЕЛЕМЕНТ РИТУАЛІЗАЦІЇ У ГЕОПРОСТОРІ ХРИСТИЯНСТВА: КУЛЬТУРОЛОГІЧНО-ФІЛОСОФСЬКА ТРАНСКРИПЦІЯ. Гуманітарний часопис (3-4). pp. 95-100.

Мельничук, М. С. and Melnichuk, M. S. (2017) Філософія геопростору (укр.) Philosophy of Geospatial (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, М. С. and Melnichuk, M. S. (2017) Філософія статі (укр.) Philosophy of sex (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Ю. І. and Melnichuk, Y. I. (2017) Основи теорії та практики аргументації (укр.) Bases of theory and practice of argumentation (en.). [Опис дисципліни]

06-03-153 Меліхова, Т. Л. (2017) Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Економіка регіону» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної заочно-дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-152 Меліхова, Т. Л. (2017) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Економіка регіону» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочно-дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Меліхова, Т. Л. and Melikhova, T. L. (2017) РОЛЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ У ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ВЕЛИКИХ МІСТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 53-62.

06-03-79 Меліхова, Т. Л. and Миськовець, Н. П. (2017) Методичні вказівки для виконання практичних і лабораторних занять з навчальної дисципліни «Економіка довкілля та природокористування» для студентів спеціальності 051 «Економіка» («Економіка довкілля і природних ресурсів») галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної та заочно-дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Микитин, Т. М. and Шелюк, В. О. (2017) ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ УКРАЇНИ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). pp. 45-52.

Мирко, І. А. (2017) ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 159-161.

Миськовець, Н. П. (2017) РОЗВИТОК ЕКОСИСТЕМНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ ВИМОГ ФАО. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Миськовець, Н. П. (2017) РОЗВИТОК ЕКОСИСТЕМНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ ВИМОГ ФАО. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Миськовець, Н. П. and Myskovets, N. P. (2017) ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 30-41.

05-06-76 Мисіна, О. І. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни „Гідрохімія водойм” для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Мисіна, О. І. and Mysina, O. I. (2017) Хімія (укр.) Chemistry (en.). [Опис дисципліни]

Мисіна, О. І. and Mysina, O. I. (2017) Хімія (фізична та колоїдна)(укр.) Chemistry (physical and colloidal)(en.). [Опис дисципліни]

Мисіна, О. І. and Mysina, O. I. (2017) Гідрохімія водойм (укр.). Hydrochemistry of reservoirs (en.). [Опис дисципліни]

03-08-02 Михайлишин, О. Л. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Архітектура культових будівель» для всіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

03-08-17 Михайлишин, О. Л. (2017) Робоча програма «Дизайн в сучасному та історичному середовищі міста» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Program of the Discipline ДИЗАЙН В СУЧАСНОМУ ТА ІСТОРИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТА DESIGN IN MODERN AND HISRORIC ENVIRONMENT OF THE CITY (назва навчальної дисципліни) (name of the discipline) спеціальність specialty 191 «Архітектура та містобудування» 191 «Аrchitecture and Urban-planning». [Робочі програми]

03-08-04 Михайлишин, О. Л. (2017) Робоча програма «Архітектура культових будівель» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Program of the Discipline ARCHITECTURE OF RELIGIOUS BUILDINGS specialty 191 «Аrchitecture and Urban-planning». [Робочі програми]

03-08-05 Михайлишин, О. Л. (2017) Робоча програма «Проектування в історично сформованому середовищі» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Program of the Discipline DESIGN IN HISRORIC FORMED ENVIRONMENT 191 specialty «Аrchitecture and Urban-planning». [Робочі програми]

03-08-01 Михайлишин, О. Л. and Матвіюк, О. В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проектування в історично сформованому середовищі» студентами спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». [Методичне забезпечення]

03-08-16 Михайлишин, О. Л. and Ричков, П. А. (2017) Робоча програма «Архітектурно-дизайнерське проектування (концептуальне)» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Program of the Discipline «АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКЕ ПРОЕКТУВАННЯ (КОНЦЕПТУАЛЬНЕ)» ARCHITECTURAL PLANNING AND DESIGN (CONCEPTUAL) (назва навчальної дисципліни) (name of the discipline) спеціальність specialty 191 «Архітектура та містобудування» 191 «Аrchitecture and Urban-planning». [Робочі програми]

03-08-15 Михайлишин, О. Л. and Ричков, П. А. (2017) Робоча програма «Архітектурне проектування (концептуальне)» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Program of the Discipline «АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ (КОНЦЕПТУАЛЬНЕ)» АRCHITECTURAL DESIGN (CONCEPTUAL) (назва навчальної дисципліни) (name of the discipline) спеціальність specialty 191 «Архітектура та містобудування» 191 «Аrchitecture and Urban-planning». [Робочі програми]

Михайлишин, О. Л. and Ричков, П. А. and Лушнікова, Н. В. and Смолінська, О. Е. and Mykhaylyshyn, O. L. and Rychkov, P. A. and Lushnikova, N. V. and Smolinska, O. E. (2017) Архітектурне проектування (концептуальне) (укр.) Architectural Design (conceptual) (en.). [Опис дисципліни]

Михайлишин, О. Л. and Ричков, П. А. and Потапчук, І. В. and Лушнікова, Н. В. and Смолінська, О. Е. (2017) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки бакалаврів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Кваліфікація: бакалавр архітектури. [Освітні програми]

03-08-08 Михайлишин, О. Л. and Смолінська, О. Е. and Бенедюк, П. О. (2017) Робоча програма «Архітектурне проектування» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». [Робочі програми]

03-08-03 Михайлишин, О. Л. and Яцунова, Н. А. and Сергіюк, І. М. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту №2 на тему: «Реабілітаційно-рекреаційний комплекс для неповносправних» з дисциплін «Архітектурне проектування (концептуальне)», для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». [Методичне забезпечення]

Михасюк, К. В. (2017) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БУХГАЛТЕРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В КОЛЕДЖАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Мицкан, Б. М. and Лисенко, Ю. (2017) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). pp. 53-60.

02-01-409 Мобіло, Л. В. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Будівельна техніка” для студентів всіх спеціальностей НУВГП всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-388 Мобіло, Л. В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «Машини і обладнання технологічного транспорту» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування". [Методичне забезпечення]

02-01-19 Мобіло, Л. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна техніка» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline Construction machinery For all NUWM specialties. [Робочі програми]

Мобіло, Л. В. and Mobilo, L. V. (2017) Будівельна техніка (укр.) Construction machinery (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, М. В. and Moroz, M. V. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

05-01-45 Мороз, О. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Грунтознавство» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline «Soil Sciense» specialty 193 «Geodesy and Land Management». [Робочі програми]

05-01-42 Мороз, О. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Землеробство на меліорованих землях» для студентів спеціальності 201 «Агрономія». Program of the Discipline «Agriculture on reclaimed land» specialty 201 «Agronomy». [Робочі програми]

06-09-44 Мороз, О. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Плодівництво» для студентів спеціальності 201 «Агрономія». Program of the Discipline «Fruit Growin» specialty 201 «Agronomy». [Робочі програми]

05-01-52 Мороз, О. С. (2017) Робоча програма навчальної практики "Грунтознавство та рослинництво" для студентів спеціальності 201 «Агрономія». Program of educational practice "Soil Sciense and Plant Growing" specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

Мороз, О. С. and Moroz, O. S. (2017) Землеробство на меліорованих землях (укр.) Agriculture of the reclaimed land (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, О. С. and Moroz, O. S. (2017) Плодівництво (укр.) Fruit Growing (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, О. С. and Moroz, O. S. (2017) Ґрунтознавство (укр.) Soil Science (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, О. С. and Moroz, O. S. (2017) Ґрунтознавство (укр.) Soil science (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, О. С. and Moroz, O. S. (2017) Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва (укр.) Technology of Storing and Plant Products Processing (en.). [Опис дисципліни]

Мосійчук, І. Б. (2017) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 105-108.

Мотруніч, М. В. (2017) УТОЧНЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗГИНУ БАГАТОШАРОВОЇ ПЛАСТИНИ МЕТОДОМ БУБНОВА-ГАЛЬОРКІНА. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 7-9.

Мошинський, В. С. (2017) ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА КОРИСТУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЮ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2017) ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГУМІДНИХ ЛАНДШАФТІВ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (1). pp. 50-56.

Мошинський, В. С. (2017) Порядок електронного звернення громадян щодо виготовлення документів (дублікатів документів) про освіту НУВГП. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2017) ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС ПІДРУЧНИКІВ, НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ТА МОНОГРАФІЙ зі змінами та доповненнями. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2017) Положення про індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2017) ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ зі змінами та доповненнями. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2017) Положення про запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2017) Положення про форми навчання, форми організації освітнього прцесу та види навчальних занять у Національному університеті водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2017) Положення про студентські наукові об'єднання Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2017) Положення про Школу лідерства Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП). [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2017) Концепція про навчання впродовж життя в НУВГП. [Законодавчі та нормативно правові документи]

05-05-08 Мошинський, В. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Моніторинг і охорона земель» для студентів, які навчаються за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» Спеціалізація Землеустрій та кадастр. Program of the Discipline LAND MONITORING AND PROTECTION Specialty 193 Geodesy and land management Specialization Land management and cadastre. [Робочі програми]

Мошинський, В. С. (2017) Стратегія інтернаціоналізації Національного університету водного господарства та природокористування на період до 2020 року. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Мошинський, В. С. (2017) Положення конкурсу "NUWEE CHALLENGE". [Законодавчі та нормативно правові документи] (Unpublished)

05-05-11 Мошинський, В. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Ландшафтна екологія» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Екологія». Program of the discipline "LANDSCAPE ECOLOGY" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

Мошинський, В. С. and Moshinsky, V. S. (2017) Ландшафтна екологія (укр.) Landscape ecology (en.). [Опис дисципліни]

Мошинський, В. С. and Moshynsky, V. S (2017) Моніторинг та охорона земель (укр.) Land monitoring and protection (en.). [Опис дисципліни]

05-05-05 Мошинський, В. С. and Бухальська, Т. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління земельними ресурсами» для студентів, які навчаються за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», cпеціалізація "Землеустрій та кадастр". Program of the Discipline "LAND ADMINISTRATION" Specialty 193 "Geodesy and land management" specialization "Land management and cadastre". [Робочі програми]

Мошинський, В. С. and Хлапук, М. М. and Білецький, А. А. and Турченюк, В. О. and Кропивко, С. М. and Ніколайчук, О. М. and Клімов, С. В. (2017) Тимчасовий стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки фахівців спеціальності 194 « Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Стандарт вступає в силу з 01 вересня 2017 року і діє як тимчасовий до прийняття офіційного стандарту Міністерством освіти і науки України. [Законодавчі та нормативно правові документи]

06-02-192 Міклуха, О. Л. (2017) Методичні вказівки та завдання до практичних занять до проведення практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» для студентів спеціальності – 071 «Облік і оподаткування», рівень вищої освіти – магістерський, галузь знань – 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-26 Міклуха, О. Л. (2017) Робоча програма «Стратегічний управлінський облік» для студентів які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Strategic management accounting» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

Міклуха, О. Л. and Mikluha, O. L. (2017) Стратегічний управлінський облік (укр.) Strategic management accounting (en.). [Опис дисципліни]

Міклуха, О. Л. and Мосійчук, Н. А. and Miklukha, O. L. and Mosiichuk, N. A. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 88-95.

03-04-526 Мілаш, Т. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Благоустрій прибудинкових територій» для здобувачів вищої освіти, які навчаютьсяза спеціальністю192 «Будівництво та цивільна інженерія»освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline "Improvement of the adjacent territories" 192 Construction and civil engineering" specialization«Management of multi-apartment building (a group of buildings)». [Робочі програми]

Мічута, О. Р. and Michuta, O. R. (2017) Комп'ютерна дискретна математика (укр.) Computer discrete mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Мічута, О. Р. and Michuta, O. R. (2017) Дискретна математика (укр.) Discrete mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Мічута, О. Р. and Michuta, O. R. (2017) Програмування засобами С#.NET (укр.) Programming by means of C#.NET (en.). [Опис дисципліни]

07-02-08 Міщук, І. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів денної форми навчання, всіх спеціальностей. [Робочі програми]

07-01-43 Міщук, І. В. and Гришко, В. І. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та історія держави і права» для студентів спеціальності 081 «Право» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-28 Міщук, І. В. and Пасічнюк, В. Б. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (Документознавство та інформаційна діяльність). [Методичне забезпечення]

07-02-27 Міщук, І. В. and Пасічнюк, В. Б. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (Документознавство та інформаційна діяльність) денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Міщук, Г. Ю. and Mishchuk, H. Y. (2017) ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ ЯК ІНДИКАТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 160-168.

Міщук, Г. Ю. and Джигар, Т. М. and Шишкіна, О. О. (2017) Економічний аналіз. НУВГП, Рівне.

Міщук, Г. Ю. and Лебедь, В. О. and Mishchuk, H. Y. and Lebed, V. O. (2017) МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ФАКТОРІВ, МОДЕЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 96-105.

Міщук, К. М. (2017) АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 102-104.

Н

НУВГП, . (2017) Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. Київський університет права, Рівне.

НУВГП, . (2017) ВІСНИК НАВЧАЛЬНО‐НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ НУВГП. НУВГП.

НУВГП, . (2017) ЛЮДИНА У СВІТІ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ. НУВГП, Рівне. (Unpublished)

НУВГП, . (2017) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(77), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(77), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. 1(77), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(77), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Зміст - Стратегія і тактика державного управління - № 1-2 - 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Зміст - Технології навчання. Вип. 16, 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Титульна сторінка - Технології навчання. Вип.16, 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Остання сторінка - Технології начання. Вип. 16, 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(78), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(78), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. 2(78), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(78), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Редакційна колегія - Вісник НУВГП - Технічні науки - 2017 - 1(77). [Файли]

НУВГП, . (2017) Титулка - Вісник НУВГП. Технічні науки - 2017 - 2(78). [Файли]

НУВГП, . (2017) Зміст - Вісник НУВГП - Технічні науки - 2017 - 2(78). [Файли]

НУВГП, . (2017) Содержание - Вісник НУВГП-Технічні науки - 2017 - 2(78). [Файли]

НУВГП, . (2017) Остання сторінка - Вісник НУВГП - Технічні науки - 2017 - 2(78). [Файли]

НУВГП, . (2017) Зміст - Студентський вісник НУВГП - 2017 - №1(7). [Файли]

НУВГП, . (2017) Зміст - Студентський вісник НУВГП - 2017 - №2(8). [Файли]

НУВГП, . (2017) Зміст-Вісник НУВГП-Технічні науки-2017-1(77). [Файли]

НУВГП, . (2017) Содержание-Вісник НУВГП-Технічні науки-2017-1(77). [Файли]

НУВГП, . (2017) Остання сторінка-Вісник НУВГП-Технічні науки-2017-1(77). [Файли]

НУВГП, . (2017) Титульна сторінка - Студентський вісник НУВГП-2017-2. [Файли]

НУВГП, . (2017) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(79), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(79), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(79), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Редакційна колегія - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(79), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(79), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(79), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. 3(79), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(79), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Содержание - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Content - Вісник НУВГП - Технічні науки - 2017 - 2(78). [Файли]

НУВГП, . (2017) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(77), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(78), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(79), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Content – Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Content-Вісник НУВГП-Технічні науки-2017-1(77). [Файли]

Нагавичко, І. П. and Nagavichko, I. P. (2017) Бухгалтерський облік (укр.) Accounting (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. (2017) ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ ФУНКЦІЙ У СЛІПИХ ТА СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (1). pp. 57-62.

Нагорна, О. Б. and Nagornaya, O. B. (2017) Комплексна реабілітація військовослужбовців та членів їх сімей (укр.) Comprehensive rehabilitation of servicemen and their families (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. and Nagornaya, O. B. (2017) Основи фізичної реабілітації (укр.) Fundamentals of physical rehabilitation (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. and Nagornaya, O. B. (2017) Інноваційні засоби фізичної реабілітації (укр.) Innovative means of physical rehabilitation (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. and Nagornaya, O. B. (2017) Фізична реабілітація в неврології та нейрохірургія (укр.) Physical rehab in neurology and neurosurgery (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. and Nagornaya, O. B. (2017) Фізична реабілітація в хірургії (укр.) Physical rehabilitation in surgery (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. and Зелінський, В. М. (2017) ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ СПОРТИВНИХ ТРАВМ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). pp. 61-66.

02-06-09 Надутий, В. П. and Васильчук, О. Ю. (2017) Робоча програма «Основи гірничого виробництва» для студентів спеціальності 184 Гірництво. [Робочі програми]

02-06-21 Надутий, В. П. and Корнієнко, В. Я. (2017) Робоча програма “ Експлуатація гірничих машин та комплексів з виробництва та переробки корисних копалин» для студентів за спеціальністю 184 «Гірництво» (магістр). Program of the Discipline EXPLOITATION OF MINING MACHINES AND COMPLEXES FOR THE PRODUCTION AND PROCESSING OF MINERALS Specialty 184 Mining. [Робочі програми]

03-06-31 Назаров, С. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Водопостачання (водозабірні споруди)» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» із скороченим терміном навчання. [Робочі програми]

Назаров, С. М. and Nazarov, S. M. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific recearch (en.). [Опис дисципліни]

Назаров, С. М. and Nazarov, S. M. (2017) Водопостачання ІІ частина (водозабірні споруди) (укр.) Water supply part 2 (water intake buildings) (en.). [Опис дисципліни]

Назаров, С. М. and Солодкий, О. Д. and Васильчук, О. С. and Nazarov, S. M. and Solodkyi, O. D. and Vasуlchuk, O. S. (2017) ПРО РАЦІОНАЛЬНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СІТЧАСТИХ СТРУМЕНЕРЕАКТИВНИХ ФІЛЬТРІВ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 61-70.

Назаров, С. М. and Солодкий, О. Д. and Васильчук, О. С. and Nazarov, S. M. and Solodkyi, O. D. and Vasуlchuk, O. S. (2017) ВПЛИВ ОБ’ЄМНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАБРУДНЕНЬ У ВОДІ НА ОСНОВНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОКАЗНИК РОБОТИ ФІЛЬТРА ССФ-500. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 76-86.

03-06-29 Назаров, С. М. and Шадура, В. О. and Косінов, В. П. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Перша технологічна практика» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» із скороченим терміном навчання. Рrogram of the Discipline «First Technological Practice» specialty 192 «Building and Civil Engineering» with the brief term of education. [Робочі програми]

Назарук, В. Д. and Nazaruk, V. D. (2017) Системи електронного документообігу (укр.) Electronic document management systems (en.). [Опис дисципліни]

Назарук, В. Д. and Nazaruk, V. D. (2017) Основи теорії захисту інформації (укр.) Fundamentals of information security theory (en.). [Опис дисципліни]

Назарук, В. Д. and Nazaruk, V. D. (2017) Організація захисту інформації в комп'ютерних системах (укр.) Organization of information security in computer (en.). [Опис дисципліни]

Назарук, В. Д. and Nazaruk, V. D. (2017) Захист інформації (укр.) Protection of information (en.). [Опис дисципліни]

Назарук, В. Д. and Nazaruk, V. D. (2017) Захист інформації в комп'ютерних системах (укр.) Protection of information in computer systems (en.). [Опис дисципліни]

Назарук, В. Д. and Nazaruk, V. D. (2017) Теорія електричних та магнітних кіл (укр.) The theory of electric and magnetic circles (en.). [Опис дисципліни]

06-07-153 Наконечна, О. П. (2017) Методичні рекомендації до вивчення теми «Пізнання як філософська проблема» на семінарських заняттях з дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Наконечна, О. П. (2017) Філософія та наука: взаємозв’язок та взаємодія. ДНУЗТ. pp. 14-16.

Наконечна, О. П. and Nakonechna, O. P. (2017) Філософія (укр.) Philosophy (en.). [Опис дисципліни]

Наконечна, О. П. and Залужна, А. Є. and Стратонова, Н. О. and Шадюк, Т. А. (2017) Освітньо-професійна програма «Релігієзнавство» першого рівня вищої освіти за спеціальністю № 031 «Релігієзнавство» галузі знань № 03 «Гуманітарні науки». Кваліфікація: 1. бакалавр з релігійних комунікацій та комунікаційних засобів сучасної культури. 2. бакалавр з етичних основ релігії та консультаційної діяльності в соціальній та військовій сферах. [Освітні програми]

06-07-150 Наконечна, О. П. and Шадюк, Т. А. (2017) Методичні вказівки та плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Екологічна етика» для студентів усіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-07-01 Наконечна, О. П. and Шадюк, Т. А. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічна етика» для студентів усіх спеціальностей НУВГП. [Робочі програми]

02-01-404 Науменко, Ю. В. (2017) Методичні рекомендації до вивчення розділу «Властивості робочих середовищ барабанних машин» навчальної дисципліни «Робочі процеси машин барабанного типу» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-396 Науменко, Ю. В. (2017) Лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Робочі процеси машин барабанного типу» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-397 Науменко, Ю. В. (2017) Розрахунковий практикум з навчальної дисципліни «Робочі процеси машин барабанного типу» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-20 Наумчук, О. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». Program of the Discipline Information Systems and Technology. [Робочі програми]

Неродюк, М. О. and Левицька, С. О. (2017) ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ СКЛАДОВИХ. НУВГП. pp. 92-94.

02-01-390 Нестеренко, В. П. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт: «Розрахунок, аналіз і дослідження сумісної роботи двигунів внутрішнього згоряння і гідродинамічних передач» з навчальної дисципліни: «Приводи будівельних машин та обладнання» студентами спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Методичне забезпечення]

02-01-391 Нестеренко, В. П. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт: «Розрахунок, аналіз і дослідження пневматичних приводів» з навчальної дисципліни: «Приводи будівельних машин та обладнання» студентами спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Методичне забезпечення]

02-01-12 Нестеренко, В. П. (2017) Робоча програма з дисципліни «Приводи будівельних машин та обладнання» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування», галузь знань – 13 «Механічна інженерія». Ступень підготовки - Магістр. Професійні спеціалізації: «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва». Program of the Discipline "Actuating devices machines and equipment" specialty 133 "Engineering Sector" specialization "Lifting, Road Construction and Reclamation Machines and Equipment (Mining)", "Equipment for Chemical Manufactures and Enterprises of Construction Materials", "Machinery and equipment agriculture". [Робочі програми]

Нестеренко, В. П. and Nesterenko, V. P. (2017) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАСОСНОГО БЛОКА ПРИ ЙОГО РОБОТІ В ТУРБІННОМУ РЕЖИМІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 71-76.

Нестеренко, В. П. and Nesterenko, V. P. (2017) РЕЗУЛЬТАТИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАСОСНИХ БЛОКІВ З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ КАПСУЛЬНИМ АГРЕГАТОМ В ТУРБІННИХ РЕЖИМАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 86-92.

Нестерчук, Н. Є. and Nesterchuk, N. E. (2017) Корекційна педагогіка (укр.) Corrective pedagogy (en.). [Опис дисципліни]

Нестерчук, Н. Є. and Nesterchuk, N. E. (2017) Фізична рекреація (укр.) Physical recreation (en.). [Опис дисципліни]

Нестерчук, Н. Є. and Nesterchuk, N. E. (2017) Профілактично-лікувальний масаж (укр.) Prophylactic and therapeutic massage (en.). [Опис дисципліни]

Нестерчук, Н. Є. and Nesterchuk, N. E. (2017) Реабілітація в спорті (укр.) Rehabilitation in sport (en.). [Опис дисципліни]

Нетепчук, В. В. and Netepchuk, V. V. (2017) ПРOЦЕCНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНИХ CИCТЕМ УПРАВЛІННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 41-49.

Новак, А. І. and Семенюк, В. В. and Novak, A. I. and Semeniuk, V. V. (2017) МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УКРАИНЫ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 186-193.

01-02-11 Новачок, О. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Використання вільного програмного забезпечення у водній інженерії» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. [Робочі програми]

Новицька, О. С. and Novytska, O. S. (2017) Очищення вентиляційних викидів (укр.) Gas treatment technologies (en.). [Опис дисципліни]

Новицька, О. С. and Novytska, O. S. (2017) Опалення та вентиляція (укр.) Heating and ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Новицька, О. С. and Novytska, O. S. (2017) Опалення (укр.) Heating of industrial buildings (en.). [Опис дисципліни]

Новицька, О. С. and Novytska, O. S. (2017) Опалення промислових будівель (укр.) Heating of industrial buildings (en.). [Опис дисципліни]

Новицька, О. С. and Novytska, O. S. (2017) Модернізація та реконструкція систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Modernization and reconstruction of heat, gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Новицька, О. С. and Novytska, O. S. (2017) Вентиляція, кондиціонування та очищення повітря (укр.) Ventilation, air conditioning and gas treatment (en.). [Опис дисципліни]

05-07-23 Ногас, А. О. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Діагностика і програми фізичної реабілітації в геронтології» для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ногас, А. О. and Nogas, A. O. (2017) Біохімія фізичного виховання і спорту (укр.) Biochemistry of physical education and sports (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. and Nogas, A. O. (2017) Біохімія фізичного виховання і спорту (укр.) Biochemistry of physical education and sports (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. and Nogas, A. O. (2017) Діагностика і програми фізичної реабілітації в геронтології (укр.) Diagnostics and programs of physical rehabilitation in gerontology (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. and Nogas, A. O. (2017) Фізична реабілітація в ревматології (укр.) Physical rehab in rheumatology (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. and Nogas, A. O. (2017) Фізична реабілітація при множинних захворюваннях (укр.) Physical rehabilitation for multiple diseases (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. and Nogas, A. O. (2017) Фізична реабілітація в косметології (укр.) Physical rehabilitation in cosmetology (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. and Nogas, A. O. (2017) Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів (укр.) Physical rehabilitation in diseases of internal organs (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. and Nogas, A. O. (2017) Рефлексотерапія (укр.) Reflexotherapy (en.). [Опис дисципліни]

Нікитенко, Д. В. and Nikytenko, D. V. (2017) Теорія організації та управління безпекою соціальних систем. The theory of organization and management of the safety of social systems. [Опис дисципліни]

05-05-83 Ніколайчук, К. М. and Кахнич, П. Ф. (2017) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Землеустрій та кадастр», «Геоінформаційні системи і технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ніколайчук, О. М. and Nikolaichuk, O. M. (2017) Гідротехнічні споруди (укр.) Hydrotechnical structures (en.). [Опис дисципліни]

Ніколенко, О. І. and Кудрявцев, А. І. (2017) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). pp. 67-72.

02-01-392 Нікітін, В. Г. and Нечидюк, А. А. (2017) Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни «Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-399 Нікітін, В. Г. and Нечидюк, А. А. (2017) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Нікіфорович, О. Є. and Волощук, В. А. and Nikiforovych, O. Y. and Voloshchuk, V. A. (2017) ЕКСЕРГОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОГО РАЙОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 42-52.

03-09-22 Ніхаєва, Л. І. (2017) Матеріалознавство та технологія матеріалів: для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека» Program of the Discipline "Material Science and Materials Technology" specialty 263 «Сivil security». [Робочі програми]

О

Окорський, В. П. (2017) Збірник тестових завдань з дисципліни "Креативний менеджмент". НУВГП, Рівне. (Unpublished)

Окорський, В. П. and Валюх, А. М. (2017) Креативний менеджмент. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-366-2

Окорський, В. П. and Пахаренко, О. В. and Стасюк, Б. Б. (2017) Збірник тестових завдань з дисципліни "МЕНЕДЖМЕНТ": практикум. НУВГП, Рівне.

07-03-45 Оксентюк, Н. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Практична психологія» для студентів усіх спеціальностей НУВГП. [Робочі програми]

Оксентюк, Н. В. and Oksentiuk, N. V. (2017) Позитивна психологія (укр.) Positive psychology (en.). [Опис дисципліни]

Оксентюк, Н. В. and Oksentiuk, N. V. (2017) Психологія (укр.) Psychology (en.). [Опис дисципліни]

Оксентюк, Н. В. and Ставицький, О. О. and Процюк, О. В. and Якубовська, С. С. (2017) Освітньо-професійна програма "Психологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". Кваліфікація: бакалавр з психології. [Освітні програми]

Олексін, Ю. П. and Кочубей, А. В. and Якубовська, С. С. (2017) Освітньо-професійна програма "Педагогіка вищої школи" другого рівня вищої освіти за спеціальністю №011 "Освітні педагогічні науки" галузі знань №01 "Освіта". Освітня кваліфікація: магістр наук про освіту. Професійна кваліфікація: викладач університетів і вищих навчальних закладів. [Освітні програми]

Олексін, Ю. П. and Кочубей, А. В. and Якубовська, С. С. (2017) Освітньо-професійна програма «Управління навчальним закладом» другого рівня вищої освіти за спеціальністю №073 «Менеджмент» галузі знань №07 «Управління та адміністрування». Кваліфікація: Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання). [Освітні програми]

07-02-30 Олексін, Ю. П. and Пасічнюк, В. Б. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Правознавство для документознавця» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (Документознавство та інформаційна діяльність) денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-05 Олексін, Ю. П. and Пасічнюк, В. Б. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Правознавство для документознавця» для студентів денної форми, спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в галузі знань 02 «Культура і мистецтво». [Робочі програми]

Олексін, Ю. П. and Цимбалюк, В. І. and Гришко, В. І. and Міщук, І. В. and Олійник, Л. В. and Пасічнюк, В. Б. and Чернюк, І. А. and Oleksin, Y. P. and Tsymbalіuk, V. I. and Hryshko, V. I. and Mishchuk, I. V. and Oliіnyk, L. V. and Pasichnіuk, V. B. and Chernіuk, I. A. (2017) МОДЕЛІ Й ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ І СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. НУВГП (16). pp. 64-77.

Ольховик, О. І. and Olhovik, O. I. (2017) Організація і технологія водогосподарських робіт (укр.) Organization and technology of aquiculturalworks (en.). [Опис дисципліни]

Ольховик, О. І. and Білецький, А. А. and Olkhovik, O. I. and Beletsky, A. A. (2017) Будівництво водогосподарських та природоохоронних систем (укр.) Construction of water management and environmental protection systems (en.). [Опис дисципліни]

Ольховик, О. І. and Данилюк, І. В. and Ольховик, Б. Є. and Olkhovyk, O. I. and Danylіuk, I. V. and Olkhovyk, B. Y. (2017) ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНОГО СТАНУ ОЗЕРА БАСІВ КУТ В МІСТІ РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 93-102.

Ольховик, О. І. and Клімов, С. В. and Olhovik, O. I. and Klimov, S. V. (2017) Організація і технологія будівництва (укр.) Organization and technology of construction (en.). [Опис дисципліни]

Ольшанська, М. В. and Зірник, К. Р. and Olshanska, M. V. and Zirnyk, K. R. (2017) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 124-133.

04-04-199 Ольшанський, П. В. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни "Інтернет-технології та ресурси" студентами спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність)". [Методичне забезпечення]

04-04-204 Ольшанський, П. В. (2017) Методичні вказівки для практично-семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Захист інформації" студентами спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність)". Частина І. Боротьба з комп’ютерними вірусами. [Методичне забезпечення]

04-04-196 Ольшанський, П. В. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка" студентами спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія". Частина І. [Методичне забезпечення]

04-04-197 Ольшанський, П. В. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка" студентами спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія". Частина ІІ. [Методичне забезпечення]

04-04-193 Ольшанський, П. В. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни "Технології захисту інформацїї" студентами напряму підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки". Частина І. [Методичне забезпечення]

04-04-194 Ольшанський, П. В. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни "Технології захисту інформацїї" студентами напряму підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки". Частина ІІ. [Методичне забезпечення]

04-04-195 Ольшанський, П. В. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни "Технології захисту інформацїї" студентами напряму підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки". Частина ІІІ. [Методичне забезпечення]

04-04-203 Ольшанський, П. В. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни "Об’єктно-орієнтоване програмування" студентами напряму підготовки 6.050102 "Комп’ютерна інженерія". Частина І. [Методичне забезпечення]

04-04-190 Ольшанський, П. В. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни "Захист інформацїї в комп’ютерних системах" студентами напряму підготовки 6.050102 "Комп’ютерна інженерія". Частина І. [Методичне забезпечення]

04-04-198 Ольшанський, П. В. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни "Сучасні операційні системи" студентами напряму підготовки 6.050102 "Комп’ютерна інженерія". Частина І. Операційні системи сімейства Windows. [Методичне забезпечення]

04-04-191 Ольшанський, П. В. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни "Захист інформацїї в комп’ютерних системах" студентами напряму підготовки 6.050102 "Комп’ютерна інженерія". Частина ІI. [Методичне забезпечення]

04-04-192 Ольшанський, П. В. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни "Захист інформацїї в комп’ютерних системах" студентами напряму підготовки 6.050102 "Комп’ютерна інженерія". Частина ІII. [Методичне забезпечення]

04-04-205 Ольшанський, П. В. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни "Захист інформацїї в комп’ютерних системах" студентами напряму підготовки 6.050102 "Комп’ютерна інженерія". Частина ІV. Кодування інформації. [Методичне забезпечення]

04-04-202 Ольшанський, П. В. (2017) Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни "Програмування під платформу .NET" студентами напряму підготовки 6.050102 "Комп’ютерна інженерія". [Методичне забезпечення]

04-04-200 Ольшанський, П. В. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Програмування під платформу .NET" студентами напряму підготовки 6.050102 "Комп’ютерна інженерія". Частина І. [Методичне забезпечення]

04-04-201 Ольшанський, П. В. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Програмування під платформу .NET" студентами напряму підготовки 6.050102 "Комп’ютерна інженерія". Частина ІI. [Методичне забезпечення]

Ольшанський, П. В. and Olshansky, P. V. (2017) Інформатика та комп'ютерна техніка (укр.) Computer science and computer technology (en.). [Опис дисципліни]

Ольшанський, П. В. and Olshansky, P. V. (2017) Інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Engineering and computer graphics (en.). [Опис дисципліни]

Ольшанський, П. В. and Olshansky, P. V. (2017) Програмування під платформу .NET (укр.) Programming under the .NET platform (en.). [Опис дисципліни]

Ольшанський, П. В. and Olshansky, P. V. (2017) Програмування засобами С#.NET (укр.) Programming with C#.NET (en.). [Опис дисципліни]

Ольшанський, П. В. and Olshansky, P. V. (2017) Web-технології та web-дизайн (укр.) Web-technologies and web-design (en.). [Опис дисципліни]

05-01-38 Олійник, О. О. (2017) Робоча програма з дисципліни "Рекультивація земель для студентів", які навчаються за спеціальністю 201 „Агрономія”. Program of the Discipline Land rehabilitation specialty 201 "Agronomy" specialization Agrochemistry and Soil Science. [Робочі програми]

Олійник, О. О. and Oleinik, O. O. (2017) Агрохімсервіс (укр.) Agropharmacology (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, О. О. and Oleinik, O. O. (2017) Агрофармакологія з основами інтегрованого захисту рослин (укр.) Agropharmacology with Principles of integrated plant protection (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, О. О. and Oleinik, O. O. (2017) Інтегрований захист рослин (укр.) Integrated Protection of Plants (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, О. О. and Oleinik, O. O. (2017) Рекультивація земель (укр.) Land Rehabilitation (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, О. О. and Oleinik, O. O. (2017) Методика агрохімічних досліджень (укр.) Methods of Agrochemicals research (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, О. О. and Oleinik, O. O. (2017) Бонітування ґрунтів та оцінка якості земель (укр.) Soil quality and land quality assessment (en.). [Опис дисципліни]

05-01-28 Олійник, Оксана Олексіївна (2017) Робоча програма з дисципліни "Агрофармакологія з основами інтегрованого захисту рослин" для студентів, які навчаються за спеціальністю 201 «Агрономія». Program of the Discipline "Agropharmacology with principles of integrated plant protection" specialty 201 AGRONOMY. [Робочі програми]

05-01-47 Олійник, Оксана Олексіївна (2017) Робоча програма з дисципліни "Агрохімсервіс", які навчаються за спеціальністю 201 „Агрономія”. Program of the Discipline Agrochemical service specialty 201 "Agronomy" specialization Agrochemistry and Soil Science. [Робочі програми]

05-04-219 Олійник, Оксана Олексіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт» для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Program of the Discipline "GEODETIC SUPPORT OF LAND SURVEY AND CADASTRAL WORKS" field of study 6.080101 "Geodesy, сartography and land management" specialization "Land management and cadastre". [Робочі програми]

Олійник, Олена Олександрівна (2017) Соціальна відповідальність. НУВГП, Рівне.

06-05-46 Олійник, Олена Олександрівна (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Ринкова інфраструктура» для студентів спеціальності 051 «Економіка». [Методичне забезпечення]

06-05-13 Олійник, Олена Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Ринкова інфраструктура» для студентів за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці». [Робочі програми]

06-05-28 Олійник, Олена Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів, які навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline «Social responsibility» specialty 076 "Entrepreneurship, trade and stock exchange activity". [Робочі програми]

Олійник, Олена Олександрівна and Oliinyk, O. O. (2017) Ринкова інфраструктура (укр.) Market Infrastructure (en.). [Опис дисципліни]

Онищук, О. О. and Onyshchuk, О. О. (2017) ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ МАТЕРІАЛІВ ТРИБОТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 137-147.

Онокало, В. Г. (2017) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». pp. 21-25.

Онокало, В. Г. and Onokalo, V. G. (2017) Теоретичні аспекти ефективності інвестицій у розвиток персоналу підприємства. МДУ (9). pp. 556-559.

Орлова, А. М. and Orlova, A. M. (2017) Водопідготовка систем теплопостачання (укр.) Water Treatment of Heating Systems (en.). [Опис дисципліни]

Орлова, А. М. and Orlova, A. M. (2017) Водопостачання та водовідведення (укр.) Water supply and Water Disposal (en.). [Опис дисципліни]

Орлова, А. М. and Orlova, A. M. (2017) Водопідготовка на теплових та атомних електричних станціях (укр.) Water treatment for thermal, nuclear and power plants (en.). [Опис дисципліни]

Осадча, О. О. and Osadcha, O. O. (2017) Облік і звітність в оподаткуванні (укр.) Accounting and reporting in taxation (en.). [Опис дисципліни]

Осадча, О. О. and Osadcha, O. O. (2017) Податкова система (укр.) Tax system (en.). [Опис дисципліни]

Осадча, О. О. and Гришкевич, П. М. and Osadcha, O. O. and Hryshkevych, P. M. (2017) ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 308-315.

Остапчук, О. П. and Ostapchuk, O. P. (2017) Аналіз даних та математична статистика (укр.) Data analysis and mathematical statistics (en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, О. П. and Ostapchuk, O. P. (2017) Математичне і комп'ютерне моделювання природних і техногенних систем (укр.) Mathematical and computer modelling of natural and man-made systems (en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, О. П. and Ostapchuk, O. P. (2017) Чисельні методи математичної фізики (укр.) Numerical methods of mathematical physics (en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, О. П. and Іванчук, Н. В. and Ostapchuk, O. P. and Ivanchuk, N. V. (2017) Програмування (укр.) Programming (en.). [Опис дисципліни]

04-01-21 Остапчук, О. П. and Рощенюк, А. М. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання кваліфікаційної роботи студентами спеціальностей 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". [Методичне забезпечення]

05-04-230 Остапчук, С. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Топографія з основами геодезії» для студентів за спеціальністю 103 «Науки про Землю» («Геологія»). Program of the discipline "Topography with the basics of geodesy" specialty 103 «Earth science» specialization «Geology». [Робочі програми]

05-04-201 Остапчук, С. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни “Топографія з основами картографії” для студентів за спеціальністю 183 “Технології захисту навколишнього середовища”. [Робочі програми]

05-04-202 Остапчук, С. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Топографічне креслення" для студентів за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій", спеціалізація "Геодезія", "Землеустрій та кадастр", "Геоінформаційні системи". [Робочі програми]

05-04-203 Остапчук, С. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни “Картографічний метод досліджень” для студентів за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій” спеціалізація “Землеустрій та кадастр”; “Геоінформаційні системи і технології”. [Робочі програми]

Остапчук, С. М. and Ostapchuk, S. M. (2017) Картографія 1(укр.) Cartography 1(en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, С. М. and Ostapchuk, S. M. (2017) Картографічний метод досліджень (укр.) Cartographic method of research(en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, С. М. and Ostapchuk, S. M. (2017) Топографічне креслення (укр.) Drawings are topographical(en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, С. М. and Ostapchuk, S. M. (2017) Топографія з основами картографії (укр.) Topography with the basics of cartography (en.). [Опис дисципліни]

05-04-72 Остапчук, С. М. and Левчук, Н. В. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Картографія” студентами за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” Частина І. [Методичне забезпечення]

Остапчук, С. М. and Німкович, Р. С. and Ostapchuk, S. M. and Nimkovych, R. S. (2017) ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО ЦЕНТРУ ТЕРИТОРІЇ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 178-185.

Остапчук, С. М. and Прокопчук, А. В. and Ostapchuk, S. M. and Prokopchuk, А. V. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТЕЖОК ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМАНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 53-59.

Островський, Ю. М. (2017) ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛИ НУВГП. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 14-16.

П

06-02-23 Павелко, О. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік у банках» для студентів, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Accounting in banks». [Робочі програми]

Павелко, О. В. and Pavelko, O. V. (2017) Облік у банках (укр.) Banking accounting (en.). [Опис дисципліни]

Павелко, О. В. and Pavelko, O. V. (2017) Облік інвестицій (укр.) Investments accounting (en.). [Опис дисципліни]

Павлуш, О. С. (2017) ДЕГРАДАЦІЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ АБОРИГЕННОЇ ІХТІОФАУНИ ВОДОЙМ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ ТА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 64-67.

Паламарчук, К. О. (2017) НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 109-112.

Панчук, Ю. М. (2017) Інженерна геодезія. [Опис дисципліни]

Панчук, Ю. М. (2017) Інженерна геодезія(Спецкурс)(укр.) Geodetic support of land survey and cadastral works(en.). [Опис дисципліни]

Панчук, Ю. М. and Panchuk, Y. M. (2017) Основи геодезії (укр.) Basics of geodesy (en.). [Опис дисципліни]

Панчук, Ю. М. and Panchuk, Y. M. (2017) Геодезія (укр.) Geodesy (en.). [Опис дисципліни]

Панчук, Ю. М. and Panchuk, Yu. M. (2017) Основи геодезії (укр.) Basics of geodesy (en.). [Опис дисципліни]

Панчук, Ю. М. and Panchuk, Yu. M. (2017) Будівництво(укр.) Construction(en.). [Опис дисципліни]

Панько, В. І. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЧАСУ ПЕРЕБУВАННЯ ВОДИ В МОДЕЛЯХ ФІЛЬТРІВ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 19-22.

07-02-29 Пасічнюк, В. Б. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Господарське право» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (Документознавство та інформаційна діяльність) денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-30 Пахаренко, В. Л. and Глінчук, В. М. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання »для студентів за напрямом підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-03 Пахаренко, В. Л. and Глінчук, В. М. (2017) Робоча програма «Взаємозамінність, стандартизація і технічне вимірювання» для студентів за напрямом підготовки 6.070106 “Автомобільний транспорт”. [Робочі програми]

02-03-05 Пахаренко, В. Л. and Глінчук, В. М. (2017) Робоча програма «Технологія обробки матеріалів» для студентів за напрямом підготовки 6.070106 “Автомобільний транспорт”. [Робочі програми]

Петренко, О. І. and Шматок, Ю. В. and Petrenko, O. I. and Shmatok, Y. V. (2017) СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 63-72.

Петрик, В. А. (2017) ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ЗНЕЗАЛІЗНЮВАЛЬНІ ФІЛЬТРИ КОМІРКОВОГО ТИПУ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 7-9.

06-01-225 Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни „Стратегія і розвиток бізнесу” студентами спеціальності 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” денної та заочної форм навчання (у тому числі зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

06-01-226 Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. (2017) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з дисципліни „Стратегія і розвиток бізнесу” для студентів спеціальності 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” денної та заочної форм навчання (у тому числі зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

09-02-13 Петрук, Л. А. and Підгурська, О. П. and Плотка, В. С. (2017) Методичні рекомендації до виконання оздоровчих вправ при захворюваннях органів травлення студентами спеціальних медичних груп НУВГП. [Методичне забезпечення]

Печенюк, А. В. and Pecheniuk, A. V. (2017) Системи і механізми соціального захисту (укр.) Systems and mechanisms of social protection (en.). [Опис дисципліни]

Пивоварчук, Л. В. and Яковчук, О. В. and Pyvovarchuk, L. V. and Yakovchuk, O. V. (2017) АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 73-79.

09-02-20 Плотка, В. С. and Петрук, Л. А. and Пінчук, В. Ф. (2017) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни «Фізичне виховання» тема «Атлетична і ритмічна гімнастика. Вдосконалення фізичних якостей засобами сучасних фітнес-занять» для студентів спеціальних медичних груп. [Методичне забезпечення]

Погоріла, Г. В. (2017) ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА СКЛАДОВІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 113-116.

06-02-11 Погребняк, Н. Д. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік » для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Робочі програми]

03-05-22 Подворний, А. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни „Проектування мостів і труб” для студентів які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізації „Мости і транспортні тунелі”. Program of the Discipline DESIGN OF BRIDGES AND PIPES SPECIALTY 192 „CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING” SPECIALIZATION „BRIDGES AND TRANSPORT TUNNELS”. [Робочі програми]

03-05-21 Подворний, А. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни „Опір матеріалів (спеціальний курс), теорія пружності, пластичності та повзучості” для студентів які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізації „Мости і транспортні тунелі”. Program of the Discipline RESISTANCE OF MATERIALS (SPECIAL COURSE),THEORY OF ELASTICITY, PLASTICITY AND CREEP SPECIALTY 192 „CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING” SPECIALIZATION „BRIDGES AND TRANSPORT TUNNELS”. [Робочі програми]

Подворний, А. В. and Podvornyi, A. V. (2017) Будівельна механіка (спеціальний курс) (укр.) Construction mechanics (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. and Podvornyi, A. V. (2017) Будівельна механіка (спеціальний курс) (укр.) Construction mechanics (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. and Podvornyi, A. V. (2017) Проектування мостів і труб (укр.) Design of bridges and pipes (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. and Podvornyi, A. V. (2017) Проектування мостів і труб (спеціальний курс) (укр.) Design of bridges and pipes (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. and Podvornyi, A. V. (2017) Числові методи розрахунку і автоматизація проектування (укр.) Numerical methods of calculation and automation of design (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. and Podvornyi, A. V. (2017) Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності і пластичності (укр.) Resistance of materials (special course) and bases of the theory of elasticity and plasticity (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. and Podvornyi, A. V. (2017) Опір матеріалів (спеціальний курс), теорія пружності, пластичності та повзучості (укр.) Resistance of materials (special course), theory of elasticity, plasticity and creep (en.). [Опис дисципліни]

Подворний, А. В. and Podvornyi, A. V. (2017) Теоретична механіка та опір матеріалів (укр.) Theoretical mechanics and resistance of materials (en.). [Опис дисципліни]

06-01-23 Подлевська, О. М. (2017) Робоча програма «Потенціал і розвиток підприємства» для студентів за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". [Робочі програми]

06-01-39 Подлевська, О. М. (2017) Робоча програма «Організація зовнішньої торгівлі» для студентів, які навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Program of the Discipline "Organization of foreign trade" specialty 076 "Entrepreneurship, trade and stock-taking activities", specialization 076 "Entrepreneurship, trade and stock-taking activities". [Робочі програми]

06-01-224 Подлевська, О. М. (2017) Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни «Організація зовнішньої торгівлі» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Методичне забезпечення]

06-01-22 Подлевська, О. М. (2017) Робоча програма «Потенціал і розвиток підприємства» для студентів за напрямом підготовки 076 “ Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Робочі програми]

06-01-227 Подлевська, О. М. and Красовська, Ю. В. (2017) Методичні вказівки щодо самостійного вивчення навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів другого рівня вищої освіти (магістерський) спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Методичне забезпечення]

06-01-43 Подлевська, О. М. and Красовська, Ю. В. (2017) Робоча програма «Методологія наукових досліджень» для студентів ІІ рівня вищої освіти (магістерський) за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline «Methodology of scientific research» Specialty 076 «Entrepreneurship, trade and stock-taking activities» Specialization 076 «Entrepreneurship, trade and stock-taking activities». [Робочі програми]

Подлевський, А. А. (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Подлевський, А. А. (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Подлевський, А. А. and Рудик, В. І. and Podlevskyi, A. А. and Rudyk, V. І. (2017) СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА З ДОПОМОГОЮ КЛАСТЕРІВ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 164-169.

Подлевський, А. А. and Середа, О. А. and Podlevskyi, A. А. and Sereda, O. А. (2017) ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 9-22.

02-02-06 Познаховський, В. А. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни “Таксомоторні перевезення” для студентів за спеціальністю 275.03 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”. [Робочі програми]

Познаховський, В. А. and Poznahovskij, V. A (2017) Організація міжнародних автомобільних перевезень (укр.) Organization of the international automobile transport (en.). [Опис дисципліни]

Познаховський, В. А. and Poznahovskij, V. A (2017) Таксомоторні перевезення (укр.) Taxi transportation (en.). [Опис дисципліни]

Познаховський, В. А. and Poznahovskij, V. A (2017) Ефективність транспорту (укр.) Transport Efficiency (en.). [Опис дисципліни]

Познаховський, В. А. and Poznahovskij, V. A (2017) Основи економіки автомобільного транспорту(укр.) The fundamentals of the economy of road transport (en.). [Опис дисципліни]

06-02-30 Позняковська, Н. М. (2017) Робоча програма з Фінансового обліку 1 для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Financial accounting 1» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-32 Позняковська, Н. М. (2017) Робоча програма з Фінансового обліку 1, 2 для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Financial accounting 1, 2» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-31 Позняковська, Н. М. (2017) Робоча програма з Фінансового обліку 2 для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Financial accounting 2» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

Позняковська, Н. М. and Poznyakovska, N. M. (2017) Фінансовий облік 1 (укр.) Financial accounting 1 (en.). [Опис дисципліни]

Позняковська, Н. М. and Poznyakovska, N. M. (2017) Фінансовий облік 1,2 (укр.) Financial accounting 1,2 (en.). [Опис дисципліни]

Позняковська, Н. М. and Poznyakovska, N. M. (2017) Фінансовий облік 2 (укр.) Financial accounting 2 (en.). [Опис дисципліни]

Позняковська, Н. М. and Poznyakovska, N. M. (2017) Державний фінансовий контроль (укр.) State Financial Control (en.). [Опис дисципліни]

Позняковська, Н. М. and Poznіakovska, N. M. (2017) ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 18-27.

Позняковська, Н. М. and Poznіakovska, N. M. (2017) ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ «ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 50-59.

Покуль, О. В. (2017) ІНФРАСТРУКТУРНО-ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Покуль, О. В. (2017) ІНФРАСТРУКТУРНО-ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Польовий, В. М. and Poljovuy, V. M. (2017) Система застосування добрив (укр.) System of Fertilizers’ Use (en.). [Опис дисципліни]

05-01-47 Польовий, В. М. and Трушева, С. С. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Система застосування добрив” (таблиці) студентами спеціальності 201 “Агрономія” денної фори навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-51 Польовий, В. М. and Трушева, С. С. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Система застосування добрив” студентами спеціальності 201 “Агрономія” денної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Полюхович, М. Д. and Левицька, С. О. (2017) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. НУВГП. pp. 106-108.

Полюхович, М. М. (2017) ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТІВ ЗАРІЧНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 54-57.

06-03-154 Полінчук, О. П. and Котик, О. В. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Банківська система» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». [Методичне забезпечення]

06-02-171 Поліщук, В. Л. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Податковий облік і звітність» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-179 Поліщук, В. Л. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Податковий облік і звітність» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-172 Поліщук, В. Л. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “Податковий облік і звітність” студентами спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-173 Поліщук, В. Л. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни “Податковий облік і звітність” студентами спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-208 Поліщук, В. Л. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “Організація первинного обліку” студентами спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-209 Поліщук, В. Л. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення навчальної дисципліни “Організація первинного обліку” студентами спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-33 Поліщук, В. Л. (2017) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Організація первинного обліку". Program of the Discipline ORGANIZATION OF PRIMARY ACCOUNTING. [Робочі програми]

06-02-17 Поліщук, В. Л. (2017) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ". Program of the Discipline TAX ACCOUNTING AND REPORTING. [Робочі програми]

Поліщук, В. Л. and Polischuk, V. L. (2017) Навчальний тренінг з обліку і оподаткування (укр.) Training in accounting and taxation (en.). [Опис дисципліни]

Поліщук, В. Л. and Polishchuk, V. L. (2017) Податковий облік і звітність (укр.) Tax accounting and reporting (en.). [Опис дисципліни]

Поліщук, В. Л. and Polishchuk, V. L. (2017) Організація первинного обліку (укр.) The organization of primary accounting (en.). [Опис дисципліни]

Попко, О. В. (2017) ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 140-143.

Попко, О. В. and Popko, O. V. (2017) Товарна інноваційна політика (укр.) Commercial innovative policy (en.). [Опис дисципліни]

Попко, О. В. and Popko, O. V. (2017) Логістичний менеджмент (укр.) Logistics Management (en.). [Опис дисципліни]

Попко, О. В. and Popko, O. V. (2017) Маркетинговий менеджмент (укр.) Marketing Management (en.). [Опис дисципліни]

Попко, О. В. and Popko, O. V. (2017) Стратегічний маркетинг (укр.) Strategic Marketing (en.). [Опис дисципліни]

03-08-09 Потапчук, І. В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дисципліни "Архітектурне проектування" до виконання курсової роботи "ВИВЧЕННЯ КЛАСИЧНИХ ОРДЕРІВ" для студентів спеціальності 191 „Архітектура та містобудування” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-08-08 Потапчук, І. В. and Бичковська, Л. С. and Сергіюк, І. М. (2017) Методичні вказівки з дисципліни "Архітектурне проектування" до виконання курсового проекту „Одноквартирний житловий будинок з благоустроєм ділянки” для студентів спеціальності 191 „Архітектура та містобудування” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Потійчук, О. Б. and Potiychuk, O. B. (2017) Проектування розв'язок на автомобільних дорогах та міських вулицях (укр.) Design of junctions on automobile roads and urban streets (en.). [Опис дисципліни]

Потійчук, О. Б. and Potiychuk, O. B. (2017) Транспортні розв'язки (укр.) Transport junctions (en.). [Опис дисципліни]

02-05-56 Похильчук, І. О. (2017) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Теорія механізмів і машин» для студентів сеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» та 274 «Автомобільний транспорт» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Похильчук, І. О. and Pokhylchook, I. O. (2017) Теорія механізмів і машин (укр.) Theory of Mechanisms and Machines (en.). [Опис дисципліни]

Похильчук, І. О. and Pokhylchook, I. O. (2017) Теорія механізмів і машин (укр.) Theory of Mechanisms and Machines (en.). [Опис дисципліни]

Притула, М. Ю. (2017) ЕКОНОМІЧНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Притула, М. Ю. (2017) ЕКОНОМІЧНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Прищепа, А. М. and Борщевська, І. М. and Буднік, З. М. and Брежицька, О. А. and Курилюк, О. М. and Pryshchepa, A. М. and Borshchevska, I. M. and Budnik, Z. M. and Brezhytska, O. A. and Kurуliuk, O. M. (2017) БІОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА СТАНУ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА РІВНОГО НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ФЛУКТУЮЧОЇ АСИМЕТРІЇ. Студентський вісник НУВГП (4(80)). pp. 30-38.

05-02-18 Прищепа, А. М. and Брежицька, О. А. and Стецюк, Л. М. and Ковальчук, Н. С. and Буднік, З. М. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Екологічна безпека» для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту довкілля» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-17 Прищепа, А. М. and Брежицька, О. А. and Стецюк, Л. М. and Ковальчук, Н. С. and Буднік, З. М. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічна безпека» для студентів спеціальності 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту довкілля» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Прищепа, А. М. and Золотарьова, І. Б. and Pryshchepa, A. М. and Zolotariova, I. B. (2017) САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ СТАН ҐРУНТІВ ЛЬВІВЩИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 50-60.

Прищепа, А. М. and Клименко, О. М. and Клименко, Л. В. (2017) Оцінка стану агросфери сільських населених пунктів за показниками сталого розвитку. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Прищепа, О. В. and Pryshchepa, O. V. (2017) Моделювання випадкових процесів (укр.) Modelling of random processes (en.). [Опис дисципліни]

Прищепа, О. В. and Pryshchepa, O. V. (2017) Теорія ймовірностей (укр.) Probability theory (en.). [Опис дисципліни]

Прищепа, О. В. and Pryshchepa, O. V. (2017) Теорія ймовірності і математична статистика (укр.) Probability theory and mathematical statistics (en.). [Опис дисципліни]

Прищепа, О. В. and Pryshchepa, O. V. (2017) Випадкові процеси та їх моделювання (укр.) Random processes and their modelling (en.). [Опис дисципліни]

Прокопчук, А. В. and Prokopchuk, A. V. (2017) Транспортно-навігаційні ГІС (укр.) Transport and navigation GIS(en.). [Опис дисципліни]

Прокопчук, Н. М. and Prokopchuk, N. M. (2017) Виробнича санітарія та фізіологія праці (укр.) Industrial sanitation and physiology of labor (en.). [Опис дисципліни]

Прокопчук, Н. М. and Prokopchuk, N. M. (2017) Системи індивідуального захисту в охороні праці (укр.) Systems of personal protection in labor protection (en.). [Опис дисципліни]

03-02-365 Проценко, С. Б. (2017) Методичні вказівки до практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи, глосарій з дисципліни «Системи промислової та аварійної вентиляції» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-364 Проценко, С. Б. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи, глосарій з дисципліни «Автономні системи інженерного обладнання будівель та споруд» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-366 Проценко, С. Б. (2017) Методичні вказівки до лабораторних робіт, самостійної та індивідуальної роботи, глосарій з дисципліни «Комп’ютерне моделювання систем теплогазопостачання і вентиляції» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Проценко, С. Б. and Protsenko, S. B. (2017) Автоматизоване проектування систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Automated design of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Проценко, С. Б. and Protsenko, S. B. (2017) Автономні системи інженерного обладнання будівель та споруд (укр.) Autonomous systems of engineering equipment for buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

Проценко, С. Б. and Protsenko, S. B. (2017) Основи геоінформатики систем водопостачання і водовідведення (укр.) Basics of geoinformatics of water supply and sewage systems (en.). [Опис дисципліни]

Проценко, С. Б. and Protsenko, S. B. (2017) САПР систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) CAD systems of heat and gas supply and ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Проценко, С. Б. and Protsenko, S. B. (2017) Комп'ютерне моделювання систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Computer modelling of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Проценко, С. Б. and Protsenko, S. B. (2017) Системи промислової та аварійної вентиляції (укр.) Industrial and emergency ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

03-07-48 Пугачов, Є. В. and Зданевич, В. А. and Кундрат, Т. М. and Літніцький, С. І. (2017) Методичні вказівки та завдання до виконання практичних робіт з дисципліни «Будівельна фізика» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Архітектурно-будівельна акустика. Частина 1. Зорове сприйняття і видимість в залах кінотеатрів. [Методичне забезпечення]

03-07-50 Пугачов, Є. В. and Кундрат, Т. М. and Літніцький, С. І. (2017) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Архітектурні конструкції» на тему: «Двоповерховий двосекційний житловий будинок із дрібнорозмірних елементів» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Пшитула, К. and Przytuła, K. (2017) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОЧИМА КОРИСТУВАЧІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 228-238.

09-02-19 Підгурська, О. П. and Петрук, Л. А. and Пасевич, А. М. (2017) Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання» за темою «Волейбол» для студентів спортивних секцій та груп спортивного вдосконалення з волейболу. [Методичне забезпечення]

03-04-529 Піліпака, Л. М. (2017) Робоча програма і методичні вказівки з науково-дослідної практики для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program and methodological instructions for scientific-research practice 192 Construction and civil engineering" specialization«Management of multi-apartment building (a group of buildings)». [Робочі програми]

03-04-527 Піліпака, Л. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Містобудівна документація» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського)рівня вищої освіти Program of the Discipline "Town planning documentation" 192 Construction and civil engineering" specialization«Management of multi-apartment building (a group of buildings)». [Робочі програми]

03-04-514 Піліпака, Л. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Міський транспорт» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Міське будівництво та господарство» бакалаврського рівня вищої освіти Program of the Discipline Urban transport specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization Urban planning and development. [Робочі програми]

03-04-515 Піліпака, Л. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Міські вулиці і дороги» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Міське будівництво та господарство» бакалаврського рівня вищої освіти. Program of the Discipline Streets and roads specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization Urban planning and development. [Робочі програми]

Піліпака, Л. М. and Pilipaka, L. M. (2017) Міські вулиці та дороги (укр.) Streets and roads (en.). [Опис дисципліни]

Піліпака, Л. М. and Pilipaka, L. M. (2017) Містобудівельні системи (укр.) Urban systems (en.). [Опис дисципліни]

Піліпака, Л. М. and Pilipaka, L. M. (2017) Міський транспорт (укр.) Urban tranport (en.). [Опис дисципліни]

Пічура, В. І. and Скок, С. В. and Pichura, V. I. and Skok, S. V. (2017) СЕЗОННО-ГІДРОЛОГІЧНА СТРУКТУРА РОЗПОДІЛУ ЗЛИВНИХ СТОКІВ МІСТА ХЕРСОН У ПРИМІСЬКІЙ АКВАТОРІЇ ДНІПРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 91-102.

Р

Рафальська, Н. М. (2017) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ БРЕНДИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПИВОВАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 117-120.

Рафальська, Н. М. (2017) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 94-97.

Рашман, Б. Г. (2017) ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ МАРКЕТИНГОВОЇ АГЕНЦІЇ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Рашман, Б. Г. (2017) ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ МАРКЕТИНГОВОЇ АГЕНЦІЇ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Рейнська, В. Б. and Reinska, V. B. (2017) Прикладне програмне забезпечення (укр.) Application Software (en.). [Опис дисципліни]

Рейнська, В. Б. and Reinska, V. B. (2017) Економіка та організація інформаційного бізнесу (укр.) Economics and organization of information business (en.). [Опис дисципліни]

Рейнська, В. Б. and Reinska, V. B. (2017) Інформатика та комп'ютерна техніка (укр.) Informatics and Computer Engineering (en.). [Опис дисципліни]

04-03-23 Реут, Д. Т. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни ”Розробка пристроїв на базі Arduino” для студентів всіх спеціальностей Program of the Discipline Development of an Arduino-based devices specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

Реут, Д. Т. and Reut, D. T. (2017) Розробка пристроїв на базі Arduino (укр.) Development of an Arduino-based devices (en.). [Опис дисципліни]

Реут, Д. Т. and Reut, D. T. (2017) Мехатроніка та роботизовані комплекси (укр.) Mechatronics and robotic complexes (en.). [Опис дисципліни]

Реут, Д. Т. and Reut, D. T. (2017) Програмування мікроконтролерів (укр.) Microcontroller programming (en.). [Опис дисципліни]

Рибалко, А. В. and Rybalko, A. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

02-03-26 Рижий, О. П. and Ігнатюк, Р. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Новітні технології в галузі» для студентів, які навчаються за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт. Program of the Discipline “NEW TECHNOLOGIES IN THE FIELD” Specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

03-08-06 Ричков, П. А. (2017) Робоча програма «Методологія наукових досліджень» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCHES" specialty 191 «Аrchitecture and Urban-planning». [Робочі програми]

Ричков, П. А. and Rychkov, P. A. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodologyof scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Ричков, П. А. and Лушнікова, Н. В. and Rychkov, P. A. and Lushnikova, N. V. (2017) Критика сучасних архітектурних теорій (укр.) Criticism of modern architectural theories (en.). [Опис дисципліни]

Рокочинський, А. М. and Білецький, А. А. and Турченюк, В. О. and Кропивко, С. М. and Ніколайчук, О. М. and Клімов, С. В. (2017) Освітньо-професійна програма "Гідротехнічне будівництво" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: 2213.1 гідротехнік-дослідник. [Освітні програми]

Рокочинський, А. М. and Білецький, А. А. and Турченюк, В. О. and Кропивко, С. М. and Ніколайчук, О. М. and Клімов, С. В. (2017) Освітньо-професійна програма "Гідромеліорація" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво". Кваліфікація: 2213.1 гідротехнік-дослідник. [Освітні програми]

Рокочинський, А. М. and Білецький, А. А. and Турченюк, В. О. and Кропивко, С. М. and Ніколайчук, О. М. and Клімов, С. В. (2017) Освітньо-професійна програма «Водна інженерія та водні технології» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництв, водна інженерія та водні технології" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво". Кваліфікація: Магістр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. [Освітні програми]

Рокочинський, А. М. and Білецький, А. А. and Турченюк, В. О. and Кропивко, С. М. and Ніколайчук, О. М. and Клімов, С. В. (2017) Освітньо-професійна програма "Гідротехнічне будівництво" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: Магістр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. [Освітні програми]

Рокочинський, А. М. and Білецький, А. А. and Турченюк, В. О. and Кропивко, С. М. and Ніколайчук, О. М. and Клімов, С. В. (2017) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Гідроінформатика» Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології галузі знань 19 Архітектура та будівництво Кваліфікація: Магістр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. [Освітні програми]

Рокочинський, А. М. and Волк, П. П. and Приходько, Н. В. and Rokochуnskyі, A. M. and Volk, P. P. and Prykhodko, N. V. (2017) ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНИХ ПРОЕКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 25-33.

Рокочинський, А. М. and Живиця, В. А. and Волкова, Л. А. and Ромащенко, М. І. and Савчук, Д. П. and Мендусь, С. П. and Величко, С. В. and Трофимчук, Д. М. and Приходько, Н. В. and Чіпак, В. П. and Коломис, С. М. and Шобей, О. З. and Стойка, С. С. (2017) ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ. ОЛДІ-ПЛЮС, Херсон. ISBN 978-966-289-139-3

Рокочинський, А. М. and Клімов, С. В. and Білецький, А. А. and Турченюк, В. О. and Хлапук, М. М. (2017) Освітньо-професійна програма "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: Бакалавр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. [Освітні програми]

01-01-26 Рокочинський, А. М. and Турченюк, В. О. and Коптюк, Р. М. and Козішкурт, С. М. and Волк, П. П. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Основи водного господарства та природооблаштування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітніми програмами «Гідромеліорація», «Водогосподарське та природоохоронне будівництво», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Романенко, Є. О. (2017) НЕЗВОРОТНІСТЬ РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Волин. обереги. pp. 126-128.

Романишина, Н. М. (2017) ДОКАЗОВА БАЗА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ДИТЯЧОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧУ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (1). pp. 63-67.

Романюк, М. В. (2017) ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ: ЕКОЛОГІЧНА ТА ТЕХНОГЕННА НЕБЕЗПЕКИ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 46-48.

05-08-14 Романів, А. С. (2017) Робоча програма "Спеціалізований туризм" для студентів за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм". [Робочі програми]

Романів, А. С. and Корбутяк, М. В. and Коротун, С. І. and Кушнірук, Ю. С. (2017) Освітньо-професійна програма "Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 106 "Географія" галузі знань 10 "Природничі науки". Кваліфікація: Бакалавр географії. Географ. Фахівець з управління водними та мінеральними ресурсами. [Освітні програми]

03-07-01 Ромашко, В. М. and Ромашко, О. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Архітектура будівель і споруд» для студентів які навчаються, за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Робочі програми]

04-01-26 Рощенюк, А. М. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисциплін "Основи захисту і кодування інформації" для студентів спеціальності 113 "Прикладна математика" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Рощенюк, А. М. and Roshcheniuk, A. M. (2017) Захист інформації (укр.) Information security (en.). [Опис дисципліни]

Рудик, А. В. (2017) МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ТА ПРИСКОРЕННЯ. НАУ. pp. 25-27.

Рудик, А. В. (2017) Порівняльний аналіз точнісних характеристик класичної та акселерометричних інерціальних навігаційних систем. ВНТУ. pp. 209-210.

Рудик, А. В. and Rudyk, A. V. (2017) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПОХИБОК АКСЕЛЕРОМЕТРІВ БЕЗПЛАТФОРМНОЇ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. Вісник Вінницького політехнічного інституту (2). pp. 7-13.

Рудик, А. В. and Rudyk, A. V. (2017) МЕТОДИКА ВИБОРУ ЧАСТОТИ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ СИГНАЛІВ ДАВАЧІВ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ МОБІЛЬНИХ РОБОТОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ. Вісник Хмельницького національного університету (1). pp. 166-173.

Рудик, А. В. and Rudyk, A. V. (2017) ЗВ'ЯЗОК ТОЧНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПОСТІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОХИБКИ МЕМС АКСЕЛЕРОМЕТРІВ З ВАРІАЦІЄЮ АЛАНА. Приазовський державний технічний університет (35). pp. 212-220.

Рудик, А. В. and Rudyk, A. V. (2017) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ ОБ’ЄКТА НА КІНЦЕВОМУ ІНТЕРВАЛІ ЧАСУ. Вимірювальна та Обчислювальна Техніка в Технологічних Процесах (1). pp. 49-54.

Рудик, А. В. and Rudyk, A. V. (2017) Теоретичні основи електротехніки 1, 2, 3 ч. (укр.) Theoretical foundations of electrical engineering, p. 1, 2, 3 (en.). [Опис дисципліни]

Рудик, А. В. and Rudyk, A. V. (2017) СИНТЕЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ ПРОГРАМНИМИ ЗАСОБАМИ MATLAB. Вимірювальна та Обчислювальна Техніка в Технологічних Процесах (3). pp. 87-93.

Рудик, А. В. and Квасніков, В. П. (2017) АМПЛІТУДНО-ФАЗОВИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИСОКОДОБРОТНИХ ЄМНІСНИХ МЕМС-СЕНСОРІВ. ВІСНИК ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (2). pp. 198-204.

Рудик, А. В. and Квасніков, В. П. (2017) КАЛІБРУВАННЯ МАГНІТОМЕТРА HONEYWELL HMC5883L. ВІСНИК ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ (3). pp. 135-141.

Рудик, Б. П. and Остаповець, Ю. and Лебедь, О. О. and Rudyk, B. P. and Ostapovets, Y. and Lebed, O. O. (2017) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОГЕНЕРАТОРА ЗВУКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 86-93.

06-04-07 Ряба, О. І. (2017) Робоча програма «Інституційна економіка та управління» для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», 057 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the discipline «Institutional economics and management» specialty 051 «Еconomics», 057 «International Economic Relations», 071 «Accounting and Audit», 072 «Finance, Banking and Insurance», 073 «Management», 075 «Marketing», 076 «Entrepreneurship, Trade and Stock-taking activity». [Робочі програми]

06-04-11 Ряба, О. І. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Політична економія» для студентів за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини. [Робочі програми]

Ряба, О. І. and Ryaba, O. I. (2017) Політична економія (укр.) Political Economy (en.). [Опис дисципліни]

Рябенко, О. А. and Riabenko, O. A. (2017) Робота гідроенергетичних об’єктів в умовах хвильових процесів (укр.) Hydropower facilities operating in conditions of wave processes (en.). [Опис дисципліни]

Рябенко, О. А. and Riabenko, O. A. (2017) Гідроелектростанції в особливих кліматичних умовах (укр.) Hydropower plants in specific climatic conditions (en.). [Опис дисципліни]

Рябенко, О. А. and Riabenko, O. A. (2017) Теорія подібності та моделювання гідравлічних процесів (укр.) Similarity theory and modelling of hydraulic processes (en.). [Опис дисципліни]

Рябенко, О. А. and Riabenko, O. A. (2017) Теорія подібності та моделювання гідравлічних процесів (укр.) Similarity theory and modelling of hydraulic processes (en.). [Опис дисципліни]

01-06-27 Рябенко, О. А. and Галич, О. О. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Методи та прилади візуалізації течії» студентами спеціальності 145 - «Гідроенергетика» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Рябенко, О. А. and Костюк, О. П. and Середа, В. В. (2017) Освітньо-професійна програма «Теплоенергетика» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» Кваліфікація:2149.2 інженер-дослідник. [Освітні програми]

Рябенко, О. А. and Філіпович, Ю. Ю. and Веремчук, А. І. (2017) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГІДРОЕНЕРГЕТИКА» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 145 Гідроенергетика галузі знань 14 Електрична інженерія Кваліфікація: інженер-енергетик. [Освітні програми]

С

Саблій, Л. А. and Ободович, О. М. and Сидоренко, В. В. and Коренчук, М. С. and Sabliі, L. A. and Obodovуch, О. М. and Sуdorenko, V. V. and Korenchuk, M. S. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АЕРАЦІЙНО-ОКИСНЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ РОТОРНОГО ТИПУ ДЛЯ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 94-102.

Савченко, В. М. (2017) СОСТОЯНИЕ ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ У БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). pp. 73-78.

Савіна, Н. Б. and Капраль, О. Р. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ IНВЕСТИЦІЙН0Ї ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. Nauka i Studia (1(162)). pp. 14-19.

Савіна, Н. Б. and Ковшун, Н. Е. (2017) НОВА ПАРАДИГМА СИСТЕМИ СТАЛОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 129-137.

Савіна, Н. Б. and Пиртко, М. С. (2017) Фінансові потреби територіальної громади та механізм їх задоволення. РДГУ. pp. 209-210.

Савіна, Н. Б. and Подлевський, А. А. and Savina, N. B. and Podlevskyi, A. А. (2017) ПРІОРИТЕТИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 194-201.

Савіна, Н. Б. and Сазонець, І. Л. (2017) Внутрішня політика польської адміністрації на Волині напередодні Другої світової війни. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад. pp. 184-185.

Сазечек, Любомір and Sazecek, Lubomir and Шляховий, В’ячеслав (2017) МИРОТИН ТА ЧЕСЬКИЙ ГАЙ. ШЛЯХОВИЙ.

Сазонець, І. Л. (2017) Наукові основи та імплементація світових практик місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад. UNSPECIFIED. Волинські обереги, Рівне.

06-14-31 Сазонець, І. Л. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Антимонопольне регулюваня ринків послуг для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline ANTIMONOPOLE REGULATION OF SERVICES MARKETS specialization Management of multi-apartment building (a group of buildings). [Робочі програми]

06-14-32 Сазонець, І. Л. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Муніципальне управління» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline MUNICIPAL MANAGEMENT specialty 192 Construction and civil engineering. [Робочі програми]

06-14-33 Сазонець, І. Л. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів, для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline STATE AND REGIONAL GOVERNANCE specialty 192 Construction and civil engineering. [Робочі програми]

Сазонець, І. Л. and Sazonets, I. L. (2017) МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ В КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 51-60.

Сазонець, І. Л. and Лещенко, М. М. (2017) Державно-інституційне регулювання концентрації капіталу міжнародних та національних корпорацій. UNSPECIFIED. Волинські обереги, Рівне.

Сазонець, І. Л. and Якимчук, А. Ю. and Антонова, С. Є. and Дробко, Е. В. (2017) Освітньо-професійна програма "Публічне управління та адміністрування" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування". Кваліфікація: бакалавр з публічного управління та адміністрування. [Освітні програми]

06-12-47 Сазонець, О. М. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-48 Сазонець, О. М. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом» для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-12-47 Сазонець, О. М. (2017) Робоча програма "Інформатизація світогосподарського розвитку" для студентів, які навчаються за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». PROGRAM OF THE DISCIPLINE INFORMATIZATION OF THE WORLD ECONOMIC DEVELOPMENT 292 International economic relations. [Робочі програми]

Сазонець, О. М. and Валіулліна, З. В. and Гладченко, А. Ю. and Жемба, А. Й. (2017) Освітньо-професійна програма "Міжнародний бізнес" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 292 "Міжнародні економічні відносини" Галузі знань 29 "Міжнародні відносини" Кваліфікація: бакалавр міжнародних економічних відносин. [Освітні програми]

Сазонець, О. М. and Гладченко, А. Ю. and Поляков, M. В. (2017) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Міжнародні економічні відносини» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини галузі знань 29 Міжнародні відносини Кваліфікація: магістр міжнародних економічних відносин. [Освітні програми]

06-12-46 Сазонець, О. М. and Поляков, M. В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „Інформатизація світогосподарського розвитку” для студентів спеціальності 292 „Міжнародні економічні відносини” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Саленко, А. С. and Salenko, A. S. (2017) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 21-25.

04-02-10 Самолюк, І. В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ до самостійної роботи із дисципліни “Вища математика“ з розділу ”ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ” для студентів спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-10 Самолюк, Н. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління персоналом» для студентів, які навчаються за скороченим терміном навчання, за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини», «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Робочі програми]

06-05-44 Самолюк, Н. М. (2017) Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Управління персоналом» студентами заочної форми навчання за спеціальностями «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Методичне забезпечення]

06-05-09 Самолюк, Н. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління персоналом» для студентів, які навчаються за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини», «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». ProgramoftheDiscipline Personnel Management specialty International Economic Relations Economy / Accounting and taxation /Finance, Banking and Insurance / Management / Marketing/ Business, tradeandexchangeactivities specialization/ allspecializations. [Робочі програми]

Самолюк, Н. М. and Samoliuk, N. M. (2017) ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 80-90.

Самолюк, Н. М. and Samoliuk, N. M. (2017) Трудові договірні відносини (укр.) Employment Contractual Relations (en.). [Опис дисципліни]

Самолюк, Н. М. and Samoliuk, N. M. (2017) Управління персоналом (укр.) Personnel Management (en.). [Опис дисципліни]

Самолюк, Н. М. and Samoliuk, N. M. (2017) Фізіологія і психологія праці (укр.) Physiology and Psychology of Labour (en.). [Опис дисципліни]

Самолюк, Н. М. and Бондарець, Д. В. and Samoliuk, N. M. and Bondarets, D. V. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 63-71.

02-05-52 Сасюк, З. К. (2017) Методичні вказівки та варіанти завдань до виконання індивідуальних графічних робіт з нарисної геометрії (частина 1) для студентів спеціальності 145 «Гідроенергетика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Сасюк, З. К. and Sasiuk, Z. K. (2017) Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Descriptive geometry, engineering and computer graphics for speciality (en.). [Опис дисципліни]

Сасюк, З. К. and Sasiuk, Z. K. (2017) Інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Engineering graphics (en.). [Опис дисципліни]

02-05-53 Сасюк, З. К. and Козяр, М. М. (2017) Методичні вказівки та варіанти завдань до виконання індивідуальних графічних робіт з нарисної геометрії (частина 2) для студентів зі спеціальності 145 «Гідроенергетика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-15 Сафоник, А. П. (2017) Робоча програма з дисципліни «Ідентифікація та моделювання систем керування» для аспірантів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the discipline "Identification and modeling of control systems" specialty 122 «Сomputer science and information technology». [Робочі програми]

04-01-14 Сафоник, А. П. (2017) Робоча програма з дисципліни «Моделювання автоматизованих систем керування» для аспірантів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the discipline "Modeling of automated control systems" specialty 122 «Сomputer science and information technology». [Робочі програми]

04-01-13 Сафоник, А. П. (2017) Робоча програма з дисципліни «Моделювання природних та техногенних процесів» для аспірантів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the discipline "Modeling of natural and іndustrial processes" specialty 122 «Сomputer science and information technology». [Робочі програми]

04-01-12 Сафоник, А. П. (2017) Робоча програма з дисципліни «Програмно-апаратні комплекси керування технологічними процесами» для аспірантів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the discipline "Software and hardware complexes for control of technological processes" specialty 122 «Сomputer science and information technology». [Робочі програми]

Сафоник, А. П. and Safonik, A. P. (2017) Комп'ютерне проектування електроенергетичних систем (укр.) Computer designing of electroenergetic systems (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. and Safonyk, A. P. (2017) Комп'ютерні системи та мережі в АСКТП (укр.) Computer systems and networks in the control system (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. and Safonyk, A. P. (2017) Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем управління (укр.) Designing of computer-integrated control systems (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. and Safonyk, A. P. (2017) Інформатика та комп'ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technology (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. and Safonyk, A. P. (2017) Математичні задачі енергетики (укр.) Mathematical problems of power engineering (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. and Safonyk, A. P. (2017) Числові методи (укр.) Numerical methods (en.). [Опис дисципліни]

Сафоник, А. П. and Safonyk, A. P. (2017) Технології об'єктно-орієнтованого та web-програмування (укр.) Technologies of object-oriented and web-programming (en.). [Опис дисципліни]

Світельський, М. М. and Іщук, О. В. and Федючка, М. І. and Пінкіна, Т. В. and Матковська, С. І. and Svitelskyi, M. M. and Ishchuk, O. V. and Fedіuchka, M. I. and Pinkina, T. V. and Matkovska, S. I. (2017) ІНТРОДУКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОБАЧОЇ КРОПИВИ П’ЯТИЛОПАТЕВОЇ (LEONURUS QUINQUELOBATUS GILIB.) В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 3-9.

Семенюк, Д. С. (2017) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ ДВОХ КРАЇН: ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 144-146.

Семещук, Т. В. and Semeshchuk, T. V. (2017) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 47-54.

Середа, О. В. (2017) АНАЛІЗ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ МАГАЗИНУ КАНЦЕЛЯРСЬКИХ ТОВАРІВ ЗА МЕТОДИКОЮ БОСТОНСЬКОЇ КОНСАЛТИНГОВОЇ ГРУПИ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 98-101.

Середюк, Т. Б. and Serediuk, T. B. (2017) СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ДИФУЗІЄЮ ІННОВАЦІЙ НА РИНКАХ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ІНВАРІАНТНОСТІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 105-118.

Серілко, Д. Л. and Serilko, D. L. (2017) Теоретична механіка (укр.) Theoretical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

02-05-60 Серілко, Л. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни “Теоретична механіка” для студентів за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”. “Theoretical mechanics”, 133 “Sectoral mechanical engineering”. [Робочі програми]

Серілко, Л. С. and Serilko, L. S. (2017) Теоретична механіка (укр.) Theoretical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Серілко, Л. С. and Serilko, L. S. (2017) Теоретична механіка (укр.) Theoretical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Серілко, Л. С. and Serilko, L. S. (2017) Теоретична механіка (укр.) Theoretical mechanics (en.). [Опис дисципліни]

Серілко, Л. С. and Пікула, М. В. and Стадник, О. С. and Серілко, Д. Л. and Serilko, L. S. and Pikula, M. V. and Stadnik, A. S. and Serilko, D. L. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РУХУ ЧАСТИНОК В УСТАНОВЦІ ДЛЯ ВІДЦЕНТРОВОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 66-75.

02-05-54 Серілко, Л. С. and Щурик, В. О. and Войтович, Л. В. (2017) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Теоретична механіка» (розділ «Кінематика») студентами спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт»,133 «Галузеве машинобудування». [Методичне забезпечення]

04-03-194 Сидорчук, Б. П. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Ідентифікація і моделювання об’єктів автоматизації” для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за напрямом 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. [Методичне забезпечення]

Сидорчук, Б. П. and Sydorchuk, B. P. (2017) Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів (укр.) Identification and modeling of technological objects (en.). [Опис дисципліни]

Сидорчук, Н. Л. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Сидорчук, Н. Л. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

06-02-178 Сиротинська, А. П. (2017) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Навчальний тренінг з обліку і оподаткування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-13 Сиротинська, А. П. (2017) Робоча програма дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті» для студентів, які навчаються, за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline MANAGERIAL INFORMATION SYSTEMS IN ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-18 Сиротинська, А. П. (2017) Робоча програма дисципліни «Навчальний тренінг з обліку і оподаткування» для студентів, які навчаються, за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline TRAINING ON ACCOUNTING AND TAXATION specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-12 Сиротинська, А. П. (2017) Робоча програма дисципліни «Автоматизація управління торговим підприємством в системі «1С: Управління торговим підприємством» для студентів, які навчаються, за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline AUTOMATION OF TRADING ENTERPRISE MANAGEMENT IN SYSTEM IN «1С: TRADING ENTERPRISE MANAGEMENT» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

Сиротинська, А. П. and Sirotinska, A. P. (2017) Автоматизована обробка даних (укр.) Automated data processing (en.). [Опис дисципліни]

Сиротинська, А. П. and Sirotinska, A. P. (2017) Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні (укр.) Information systems and technologies in accounting and taxation (en.). [Опис дисципліни]

02-01-385 Сиротинський, О. А. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт на тему: "МАШИНИ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР", "ТРАКТОРНІ ПРИЧЕПИ" з курсу: “Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва” для студентів зі спеціальності 201 ―Агрономія. [Методичне забезпечення]

02-01-379 Сиротинський, О. А. and Дмишук, М. Д. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт на тему: "БУРЯКОВІ СІВАЛКИ", "ЛЬОНОВІ ТА ОВОЧЕВІ СІВАЛКИ", "КАРТОПЛЕСАДЖАЛКИ" з навчальної дисципліни: “Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва” для студентів зі спеціальності 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

02-01-380 Сиротинський, О. А. and Дмишук, М. Д. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт на тему: "РОЗСАДОСАДИЛЬНІ МАШИНИ", МАШИНИ ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН" з навчальної дисципліни: “Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва” для студентів зі спеціальності 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

02-01-382 Сиротинський, О. А. and Дмишук, М. Д. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт на тему: "МАШИНИ ДЛЯ СКОШУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР", "ЛЬОНОЗБИРАЛЬНІ МАШИНИ" з навчальної дисципліни: “Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва” для студентів зі спеціальності 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

02-01-375 Сиротинський, О. А. and Прокопчук, Н. М. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт на тему: "НАВІСНІ ПЛУГИ", "НАЧІПНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПЛУГИ" з навчальної дисципліни: “Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва” для студентів зі спеціальності 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

02-01-381 Сиротинський, О. А. and Процик, Д. І. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт на тему: "МАШИНИ ДЛЯ ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ", "МАШИНИ ДЛЯ ЗРОШУВАННЯ" з навчальної дисципліни: “Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва” для студентів зі спеціальності 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

02-01-384 Сиротинський, О. А. and Серілко, Д. Л. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт на тему: "КУКУРУДЗОЗБИРАЛЬНІ МАШИНИ" "БУРЯКОЗБИРАЛЬНІ МАШИНИ" з навчальної дисципліни:“Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва”для студентів зі спеціальності 201 ―Агрономія. [Методичне забезпечення]

02-01-378 Сиротинський, О. А. and Смалько, М. А. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт на тему: "ЗЕРНОТУКОВІ СІВАЛКИ", "ПНЕВМАТИЧНІ СІВАЛКИ" з курсу: “Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва” для студентів зі спеціальності 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

02-01-376 Сиротинський, О. А. and Стріха, В. А. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт на тему: "ЛУЩИЛЬНИКИ, БОРОНИ, КОТКИ, ЗЧІПКИ", "КУЛЬТИВАТОРИ" з навчальної дисципліни: “Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва” для студентів зі спеціальності 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

02-01-377 Сиротинський, О. А. and Стріха, В. А. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт на тему: "Машини для приготування, завантаження та внесення добрив" з навчальної дисципліни: “Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва” для студентів зі спеціальності 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

02-01-383 Сиротинський, О. А. and Форсюк, С. Л. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт на тему: "ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ КОМБАЙНИ" "КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНІ МАШИНИ" з курсу: “Механізація, електрифікація та автоматизація cільськогосподарського виробництва” для студентів зі спеціальності 201 ― Агрономія. [Методичне забезпечення]

Сич, Д. М. and Sych, D. М. (2017) ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 316-328.

06-03-06 Скаковська, С. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "ENTRY TO THE SPECIALITY" Specialty 072 «Finance, banking and Insurance». [Робочі програми]

Скаковська, С. С. and Заблюк, Ю. В. and Skakovska, S. S. and Zablіuk, Y. V. (2017) ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 72-79.

Скаковська, С. С. and Пасічна, Т. В. and Skakovska, S. S. and Pasichna, T. V. (2017) МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 90-101.

Скаковська, С. С. and Прокопчук, О. М. and Skakovska, S. S. and Prokopchuk, O. M. (2017) ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 55-62.

Скаковська, С. С. and Пугайко, У. О. and Skakovska, S. S. and Puhaіko, U. O. (2017) ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 38-46.

Скачков, А. А. and Жуков, С. О. and Стріха, В. А. and Skachkov, А. А. and Zhukov, S. А. and Strikha, V. А. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИЛОВИХ ПОЛІВ ЗА ВИБУХОВОГО РУЙНУВАННЯ ТРІЩИНУВАТИХ АНІЗОТРОПНИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 32-41.

Скиба, В. П. and Вознюк, Н. М. and Skyba, V. P. and Voznіuk, N. M. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РІВНЯ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ПІВДЕННИХ РІЧОК УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ РІЧКИ МОЛОЧНА). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 71-80.

Скибінська, З. М. and Ковалик, М. О. and Skybinska, Z. M. and Kovalyk, M. O. (2017) АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПАТ «ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ»). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 90-101.

02-03-63 Скочук, М. П. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Організація автомобільних перевезень, дорожні умови та безпека руху» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Скрипчук, П. М. and Skrypchuk, P. M. (2017) CИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 329-337.

Скрипчук, П. М. and Дудла, І. О. and Судук, О. Ю. and Щербакова, А. С. and Кропивко, Д. С. and Шпак, Г. М. and Скрипчук, М. П. (2017) Словник-довідник з екологізації підприємництва і товарознавства. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-341-9

Скрипчук, П. М. and Судук, О. Ю. and Skrypchuk, P. M. and Suduk, O. Y. (2017) АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 80-89.

Слюсарчук, В. Ю. and Slyusarchuk, V. Y. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

04-02-15 Слюсарчук, Л. М. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» з розділу «Диференціальне числення функції декількох змінних» студентами спеціальностей: 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика», 103 «Геологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-17 Слюсарчук, Л. М. and Самолюк, І. В. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» з розділу «Ряди» студентами спеціальностей: 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика», 103 «Геологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-16 Слюсарчук, Л. М. and Цецик, С. П. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» з розділу «Диференціальні рівняння» студентами спеціальностей: 144 «Теплоенергетика», 145 «Гідроенергетика», 103 «Геологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Смолінська, О. Е. and Бенедюк, П. О. and Smolinska, O. E. and Benediuk, P. O. (2017) Архітектурна графіка (укр.) Architectural graphics (en.). [Опис дисципліни]

Собянин, И. Ф. and Никулин, И. Н. and Воронков, А. В. and Смирнов, Д. В. (2017) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (1). pp. 68-73.

07-03-50 Сокаль, В. А. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Етнопедагогіка» для студентів усіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline Ethnopedagogy All specialties All specializations. [Робочі програми]

07-03-51 Сокаль, В. А. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи педагогіки та психології» для студентів усіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline Fundamentals of Pedagogy and Psychology ll specialties All specializations. [Робочі програми]

07-03-49 Сокаль, В. А. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка успіху та розвитку кар’єри» для студентів усіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline Pedagogy of success and career development All specialties All specializations. [Робочі програми]

Сокур, М. І. and Білецький, В. С. and Гнєушев, В. О. and Божик, Д. П. and Sokur, M. I. and Biletskyі, V. S. and Hnieushev, V. O. and Bozhyck, D. P. (2017) ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ВИСОКОЯКІСНОГО КУБОВИДНОГО ЩЕБЕНЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 87-95.

05-01-31 Солодка, Т. М. (2017) Робоча програма «Генетика з основами селекції» для студентів, які навчаються за спеціальністю 201 "Агрономія"(укр.). Program of the Discipline "Genetics with the basics of selection" specialty 201 "Agronomy"(en.). [Робочі програми]

05-01-33 Солодка, Т. М. (2017) Робоча програма «Сільськогосподарська радіобіологія» для студентів, які навчаються за спеціальністю 201 «Агрономія» Program of the Discipline Agricultural radiobiology specialty 201 Agronomy. [Робочі програми]

05-01-34 Солодка, Т. М. (2017) Робоча програма «Фізіологія рослин» для студентів, які навчаються за спеціальністю 201 «Агрономія» Program of the Discipline Plant physiology спеціальність specialty 201 Agronomy. [Робочі програми]

05-01-57 Солодка, Т. М. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Ентомологія” студентами спеціальності 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

05-01-58 Солодка, Т. М. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Генетика з основами селекції” студентами спеціальності 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

05-01-32 Солодка, Т. М. (2017) Робоча програма «Фітопатологія» для студентів, які навчаються за спеціальністю 6.090101 «Агрономія» (укр.). Program of the Discipline Phytopathology specialty 6.090101 Agronomy (en.). [Робочі програми]

Солодка, Т. М. and Solodka, T. M. (2017) Адаптивне рослинництво (укр.) Adaptive plant-grower (en.). [Опис дисципліни]

Солодка, Т. М. and Solodka, T. M. (2017) Сільськогосподарська радіобіологія (укр.) Agricultural radiobiology (en.). [Опис дисципліни]

Солодка, Т. М. and Solodka, T. M. (2017) Біотехнологія (укр.) Biotechnology (en.). [Опис дисципліни]

Солодка, Т. М. and Solodka, T. M. (2017) Генетика з основами селекції (укр.) Genetics with Principles of selection (en.). [Опис дисципліни]

Солодка, Т. М. and Solodka, T. M. (2017) Фізіологія рослин (укр.) Physiology of Plants (en.). [Опис дисципліни]

Солодка, Т. М. and Solodka, T. M. (2017) Рослинництво з основами луківництва (укр.) Plant Growing (en.). [Опис дисципліни]

Солодка, Т. М. and Solodka, T. M. (2017) Фітопатологія (укр.) Plant pathology (en.). [Опис дисципліни]

Солодка, Т. М. and Solodka, T. M. (2017) Ентомологія (укр.) Еntomology (en.). [Опис дисципліни]

Солодка, Т. М. and Тимчак, В. and Solodka, T. M. and Tymchak, V. (2017) ВЕРИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЗЕМЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 21-29.

06-01-33 Солодкий, В. О. (2017) Робоча програма «Підприємництво» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Робочі програми]

Солодкий, В. О. and Solodkyi, V. O. (2017) Моделі і методи прийняття рішень в економіці підприємства (укр.) Models and methods of decision making in the economy of enterprise (en.). [Опис дисципліни]

Солодкий, В. О. and Solodkyі, V. O. (2017) СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ У КОНТЕКСТІ РІВНОВАЖНОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 91-99.

Соломко, М. Т. and Solomko, M. T. (2017) Комп'ютерна логіка (укр.) Computer logic (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. and Solomko, M. T. (2017) Комп'ютерні мережі (укр.) Computer networks (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. and Solomko, M. T. (2017) Системи управління базами даних (укр.) Database management systems (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. and Solomko, M. T. (2017) Управління інноваційними проектами (укр.) Management of innovative projects (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. and Solomko, M. T. (2017) Сучасні операційні системи (укр.) Modern operating systems (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. and Solomko, M. T. (2017) Мережеві інформаційні технології (укр.) Network Information Technology (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. and Solomko, M. T. (2017) Об'єктно-орієнтоване програмування (укр.) Object-Oriented Programming (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. and Solomko, M. T. (2017) Організація баз даних (укр.) Organization of databases (en.). [Опис дисципліни]

Сорока, В. С. (2017) Комерційна робота на транспорті. [Опис дисципліни]

09-02-16 Сотник, О. В. and Кисіль, В. М. and Бартош, І. І. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Фізичне виховання» «Фізична підготовка баскетболістів» для студентів спортивних секцій та груп спортивного вдосконалення з баскетболу. [Методичне забезпечення]

Ставінська, О. М. (2017) ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ СКОЛІОЗІ У ДІТЕЙ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (1). pp. 74-78.

Стадник, О. С. and Рижий, О. П. and Пікула, М. В. and Пашкевич, С. М. and Stadnyk, O. S. and Ryzhyi, O. P. and Pikula, M. V. and Pashkevych, S. M. (2017) УТИЛІЗАЦІЯ ЗНОШЕНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН НА РІВНЕНЩИНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 141-148.

Сталовєрова, Г. В. and Stalovierova, G. V. (2017) Політичний менеджмент (укр.) Political Management (en.). [Опис дисципліни]

Сталовєрова, Г. В. and Stalovierova, G. V. (2017) Політологія (укр.) Politology (en.). [Опис дисципліни]

07-03-55 Сталовєрова, Г. В. and Давидович, С. Н. and Сталовєрова, А. В. (2017) Робоча програма «Соціологія» для студентів усіх напрямів підготовки Program of the Discipline SOCIOLOGY specialty All specialties specialization All specializations. [Робочі програми]

07-03-58 Сталовєрова, Г. В. and Сталовєрова, А. В. (2017) Робоча програма «Політичний менеджмент» для студентів усіх напрямів підготовки Program of the Discipline POLITICAL MANAGEMENT specialty All specialties specialization All specializations. [Робочі програми]

07-03-54 Сталовєрова, Г. В. and Сталовєрова, А. В. (2017) Робоча програма «Політологія» для студентів усіх напрямів підготовки Program of the Discipline POLITOLOGY specialty All specialties specialization All specializations. [Робочі програми]

Стасюк, С. Р. and Stasіuk, S. R. (2017) ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД БІОЛОГІЧНИМ МЕТОДОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 42-51.

06-01-202 Стахів, О. А. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Управління витратами» для студентів напряму підготовки: 6.030504 "Економіка підприємства". [Методичне забезпечення]

06-01-202 Стахів, О. А. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Управління витратами» студентами студентів напряму підготовки: 6.030504 "Економіка підприємства". [Методичне забезпечення]

06-01-187 Стахів, О. А. and Адамчук, Т. Л. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Економіка торгівельного підприємства» студентами спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

Стахів, О. А. and Адамчук, Т. Л. and Stakhiv, О. А. and Adamchuk, T. L. (2017) ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 28-37.

Стахів, О. А. and Адамчук, Т. Л. and Stakhiv, О. А. and Adamchuk, T. L. (2017) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА ЗА УЗАГАЛЬНЮЮЧИМИ ПОКАЗНИКАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 100-111.

Степанченко, О. М. and Stepanchenko, O. M. (2017) Функціональне програмування (укр.) Functional programming (Masters) (en.). [Опис дисципліни]

Степанченко, О. М. and Stepanchenko, O. M. (2017) Основи функціонального програмування (укр.) Fundamentals of functional programming (en.). [Опис дисципліни]

Степанченко, О. М. and Мартинюк, П. М. and Жуковський, В. В. (2017) Освітньо-професійна програма "Інтернет речей" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" галузі знань 12 "Інформаційні технології" Кваліфікація: бакалавр з інженерії програмного забезпечення. [Освітні програми]

Степанюк, А. А. and Stepanuk, A. A. (2017) Будівельна техніка (укр.) Construction machinery (en.). [Опис дисципліни]

Степанюк, А. А. and Stepanuk, A. A. (2017) Безпечна експлуатація будівельних машин, механізмів та обладнання (укр.) Safe operation of construction machinery, machinery and equipment (en.). [Опис дисципліни]

03-09-07 Степасюк, Ю. О. (2017) Робоча програма «Матеріали для дорожнього одягу» із скороченим терміном навчання для студентів за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізація «Автомобільні дороги та аеродроми» Program of the Discipline " Materials for road clothes " specialty 192 "Construction and civil engineering" specialization " Motorways and airfields ". [Робочі програми]

03-09-11 Степасюк, Ю. О. (2017) Робоча програма «Технології сучасних ресурсоекономних будівельних матеріалів» для студентів за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізація «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Program of the Discipline "Technology of modern resourcesaving building materials" specialty 192 "Construction and civil engineering" specialization "Technologies of building structures, products and materials". [Робочі програми]

Степасюк, Ю. О. and Stepasyuk, Y. O. (2017) Технологія сучасних ресурсоекономних будівельних матеріалів (укр.) Technology of modern resource-saving building materials (en.). [Опис дисципліни]

Степасюк, Ю. О. and Stepasyuk, Y. O. (2017) Матеріали для дорожнього одягу (укр.) Traveling Materials (en.). [Опис дисципліни]

Стефанишин, Д. В. and Stefanyshyn, D. V. (2017) Управління режимами роботи гідротехнічних споруд та гідроенергетичних об'єктів (укр.) Control of operation regimes of hydraulic structures and hydropower projects (en.). [Опис дисципліни]

Стефанишин, Д. В. and Stefanyshyn, D. V. (2017) Надійність гідротехнічних об'єктів (укр.) Hydropower projects safety (en.). [Опис дисципліни]

Стефанишин, Д. В. and Stefanyshyn, D. V. (2017) Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ (укр.) Mathematical methods and models in calculations on a computer (en.). [Опис дисципліни]

Стефанишин, Д. В. and Stefanyshyn, D. V. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of Scientific Research (en.). [Опис дисципліни]

Стеценко, А. М. and Stetsenko, A. M. (2017) Інтегровані системи управління (укр.) Integrated control systems (en.). [Опис дисципліни]

Стець, Н. В. and Stets, N. V. (2017) ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 95-98.

04-03-41 Стець, С. Є. (2017) Робоча програма «Інтелектуальні системи електропостачання» для студентів, які навчаються за спеціальністю: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Program of the discipline «INTELLIGENT POWER SUPPLY SYSTEMS» specialty 141 «Power engineering, electrical engineering and electromechanics». [Робочі програми]

04-03-16 Стець, С. Є. (2017) Робоча програма «Основи метрології та електричних вимірювань» для студентів за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Робочі програми]

Стешенко, Б. В. (2017) ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Стешенко, Б. В. (2017) ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

06-07-02 Стратонова, Н. О. (2017) Робоча програма «Культурологія та релігієзнавство» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Туризм». [Робочі програми]

06-07-152 Стратонова, Н. О. (2017) Методичні вказівки та плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Культурологія та релігієзнавство» для студентів спеціальності «Туризм» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-07-04 Стратонова, Н. О. (2017) Робоча програма «Філософія відеоігор» для студентів всіх спеціальностей. Program of the Discipline PHILOSOPHY OF VIDEOGAMES Speciality all specialisations. [Робочі програми]

Стратонова, Н. О. and Stratonova, N. O. (2017) Культурологія та релігієзнавство (укр.) Culture and religion studies (en.). [Опис дисципліни]

Стратонова, Н. О. and Stratonova, N. O. (2017) Кіберкультура (укр.) Cyberculture (en.). [Опис дисципліни]

Стратонова, Н. О. and Stratonova, N. O. (2017) Філософія відеоігор (укр.) Philosophy of Videogames (en.). [Опис дисципліни]

Стрілець, В. М. and Strilets, V. M. (2017) Деталі машин і ПТО (укр.) Machine Elements and Hoisting Transport Equipment (en.). [Опис дисципліни]

02-05-57 Стрілець, В. М. and Стрілець, О. Р. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання» для студентів за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». Program of the Discipline «MACHINE ELEMENTS AND HOISTING TRANSPORT EQUIPMENT» Specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

02-05-58 Стрілець, В. М. and Стрілець, О. Р. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання» для студентів за напрямом підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт». Program of the Discipline «MACHINE ELEMENTS AND HOISTING TRANSPORT EQUIPMENT» Training direction 6.070106 «Automobile transport». [Робочі програми]

Стрілець, В. М. and Стрілець, О. Р. and Сенніков, О. С. and Бондарук, А. А. and Strilets, V. M. and Strilets, O. R. and Sennikov, O. S. and Bondaruk, A. A. (2017) ПРУЖНИЙ ВАЛ КАРДАННОЇ ПЕРЕДАЧІ З ТРИКУТНИМ ПРОФІЛЬНИМ З’ЄДНАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 76-85.

Стрілець, О. Р. and Strilets, O. R. (2017) ВИЗНАЧЕННЯ ККД БАГАТОСХОДИНКОВИХ ЗУБЧАСТИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ПЕРЕДАЧ У ПРИСТРОЇ ЗМІНИ ШВИДКОСТІ ЧЕРЕЗ СОНЯЧНЕ ЗУБЧАСТЕ КОЛЕСО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 113-123.

Стрілець, О. Р. and Strilets, O. R. (2017) Основи конструювання (укр.) Fundamentals of Constructing (en.). [Опис дисципліни]

Стрілець, О. Р. and Strilets, O. R. (2017) Деталі машин (укр.) Machine elements (en.). [Опис дисципліни]

02-05-59 Стрілець, О. Р. and Стрілець, В. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Деталі машин» для студентів за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування». Program of the Discipline «MACHINE ELEMENTS» Training direction 6.050503 «Mechanical Engineering». [Робочі програми]

Стрільчук, В. М. and Strilchuk, V. M. (2017) СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В РЕГІОНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 300-307.

02-06-13 Стріха, В. А. (2017) Робоча програма «Вступ в спеціальність та корисні копалини України» для студентів, що навчаються, за спеціальністю 184 «Гірництво». Work Program of the Discipline «INTRODUCTION TO THE SPECIALTY AND MINERALS OF UKRAINE» Specialty 184 «Mining». [Робочі програми]

02-06-20 Стріха, В. А. and Козяр, В. О. (2017) Методичні вказівки до організації та проходження виробничої практики для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-10 Судук, О. Ю. (2017) Робоча програма «Адміністративний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "ADMINISTRATIVE MANAGEMENT" specialty 281 "PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION". [Робочі програми]

Судук, О. Ю. and Щербакова, А. С. and Suduk, O. Y. and Shcherbakova, A. S. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 112-121.

03-03-005 Супрунюк, В. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Будівництво та експлуатація інженерних мереж на автомобільних дорогах та аеродромах" для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаврів спеціалізації “Автомобільні дороги і аеродроми”. Program of the discipline “Construction and operation of engineering networks” Sptcialty: 192 "Construction and civil engineering" Specialization: “Automobile roads and aerodromes”. [Робочі програми]

03-03-007 Супрунюк, В. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Організація та планування дорожнього виробництва" для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаврів спеціалізації “Автомобільні дороги і аеродроми”. Program of the discipline “Organization and planning of road production” Sptcialty: 192 "Construction and civil engineering" Specialization: “Automobile roads and aerodromes”. [Робочі програми]

03-03-009 Супрунюк, В. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Транспортні інженерні споруди" для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаврів спеціалізації “Автомобільні дороги і аеродроми”. Program of the discipline “Transport engineering structures” Sptcialty: 192 "Construction and civil engineering" Specialization: “Automobile roads and aerodromes”. [Робочі програми]

03-03-006 Супрунюк, В. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Моніторинг транспортних потоків та дорожнього середовища" для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаврів спеціалізації “Автомобільні дороги і аеродроми”. Program of the discipline ““Monitoring of traffic flows and road environment” Sptcialty: 192 "Construction and civil engineering" Specialization: “Automobile roads and aerodromes”. [Робочі програми]

03-03-010 Супрунюк, В. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Механіка грунтів, основи і фундаменти" для студентів за спеціальністю 263 „Цивільна безпека”, бакалаврів спеціалізації “Охорона праці. Program of the discipline “Mechanics of Soils, Fundamentals and Foundations” Sptcialty: 263 “Civil safety” Specialization: “Occupational Health” Higher Education: baccalaureate. [Робочі програми]

Супрунюк, В. В. and Suprunyuk, V. V. (2017) Проектування основ і фундаментів у складних інженерно-геологічних умовах (укр.) Bases’ and foundations’ design in difficult engineering and geological conditions (en.). [Опис дисципліни]

Супрунюк, В. В. and Suprunyuk, V. V. (2017) Основи розрахунків конструкцій дорожніх споруд (укр.) Basics of construction’s calculation of road structures (en.). [Опис дисципліни]

Супрунюк, В. В. and Suprunyuk, V. V. (2017) Будівництво та експлуатація інженерних мереж (укр.) Building and exploitation of engineering chains (en.). [Опис дисципліни]

Супрунюк, В. В. and Suprunyuk, V. V. (2017) Моніторинг транспортних потоків та дорожнього середовища (укр.) Monitoring of traffic courses and road environment (en.). [Опис дисципліни]

Супрунюк, В. В. and Suprunyuk, V. V. (2017) Організація та планування дорожнього виробництва (укр.) Organization and planning of road production (en.). [Опис дисципліни]

Супрунюк, В. В. and Suprunyuk, V. V. (2017) Механіка грунтів, основи і фундаменти (укр.) Soil mechanics, bases and foundations (en.). [Опис дисципліни]

03-03-008 Супрунюк, В. В. and Фурсович, М. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Проектування основ та фундаментів в складних геологічних умовах" для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаврів спеціалізації “Промислове і цивільне будівництво”. Program of the discipline" Designing the foundations and foundations in complex geological conditions” Sptcialty: 192 "Construction and civil engineering" Specialization: “Industrial and Civil Engineering”. [Робочі програми]

Сяський, А. О. and Шевцова, Н. В. and Дейнека, О. Ю. and Sіaskyi, A. О. and Shevtsova, N. V. and Deіneka, O. Y. (2017) МІЖФАЗНА ТРІЩИНА В НЕСКІНЧЕННІЙ ІЗОТРОПНІЙ ПЛАСТИНЦІ З ПІДКРІПЛЕНИМ КРУГОВИМ ОТВОРОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 168-177.

04-02-21 Сяський, В. О. (2017) Методичні вказівки та завдання до виконання самостійної роботи з дисципліни „Вища математика” на тему: „Подвійний інтеграл та його застосування” для студентів спеціальності 193 „Геодезія та землеустрій” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-116 Сяський, В. О. (2017) Робоча програма ”Вища математика” для студентів, які навчаються за спеціальністю «Геодезія та земоеустрій». Program of the Discipline "Higher Mathematics" specialty "Geodesy and geolocation". [Робочі програми]

04-02-20 Сяський, В. О. (2017) Методичні вказівки та завдання до виконання cамостійної роботи з дисципліни „Вища математика” на тему: „Ряди” для студентів спеціальності 193 „Геодезія та землеустрій” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Сяський, В. О. and Siaskyi, V. O. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Сяський, В. О. and Siaskyi, V. O. (2017) Вища та прикладна математика (укр.) Higher and Applied Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Сівак, В. М. and Костюкова, Т. А. and Sivak, V. M. and Kostiukova, Т. А. (2017) АНАЛОГІЇ, АСОЦІАЦІЇ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПРОДУКТИВНО-ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ. НУВГП (16). pp. 78-89.

Сівак, В. М. and Сорока, В. С. and Костюкова, Т. А. and Sivak, V. M. and Soroka, V. S. and Kostiukova, T. A. (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ. НУВГП (16). pp. 90-98.

05-08-32 Сіпайло, Л. Г. and Громаченко, К. Ю. and Sipailo, L. H. and Hromachenko, K. Y. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень". Program of the Discipline "Basics of the scientific research". [Робочі програми]

Т

04-02-18 Тадеєв, П. О. and Кушнір, В. П. and Дейнека, О. Ю. (2017) Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи із дисципліни «Алгебра та геометрія» (частина І) для студентів зі спеціальності 113 «Прикладна математика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-019 Тадеєв, П. О. and Кушнір, В. П. and Дейнека, О. Ю. (2017) Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи «Алгебра та геометрія» (частина ІІ) для студентів зі спеціальності 113 «Прикладна математика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Тадеєва, М. І. and Крутько, Т. В. and Попович, Р. Г. and Тимощук, І. О. and Tadeіeva, M. I. and Krutko, T. V. and Popovych, R. H. and Tymoshchuk, I. O. (2017) Іноземна мова для здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії (укр.) Foreign Language for PhD students (en.). [Опис дисципліни]

Тадєєв, О. А. and Tadyeyev, О. А. (2017) Основи вищої та супутникової геодезії(укр.) Fundamentals of higher and satellite geodesy(en.). [Опис дисципліни]

Тадєєв, О. А. and Tadyeyev, О. А. (2017) Вища геодезія(укр.) Higher geodesy(en.). [Опис дисципліни]

Тадєєв, О. А. and Tadyeyev, О. А. (2017) Математична обробка геодезичних вимірів (укр.) Mathematical processing of geodetic measurements(en.). [Опис дисципліни]

05-04-224 Тадєєв, О. А. and Бялик, І. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни “Основи вищої та супутникової геодезії” для студентів спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”, спеціалізації „Геодезія”, „Геоінформаційні системи і технології”, „Землеустрій та кадастр”. Program of the Discipline "Fundamentals of Higher and Satellite Geodesy" specialization 193 "Land management and cadastre", "Geographic information systems and technologies", "Geodesy". [Робочі програми]

05-04-74 Тадєєв, О. А. and Дець, Т. І. (2017) Методичні вказівки до виконання самостійних та лабораторних робіт з дисципліни «Математична обробка геодезичних вимірів» студентами спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»: Розділ 3. Метод найменших квадратів. Побудова емпіричних формул методом найменших квадратів. [Методичне забезпечення]

03-03-018 Таргоній, С. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Проектування автомобільних доріг” для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаври всіх спеціалізацій. Program of the discipline “Design of roads” for students of speciality 192 “Construction and civil engineering”, specialization “Automobile roads and aerodroms”. [Робочі програми]

Таргоній, С. В. and Tarhoniy, S. V. (2017) Проектування автомобільних доріг (укр.) Design of highways (en.). [Опис дисципліни]

Таргоній, С. В. and Tarhoniy, S. V. (2017) Проектування автомобільних доріг (спецкурс) (укр.) Highways’ design (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Таргоній, С. В. and Tarhoniy, S. V. (2017) Системи автоматизованого проектування автомобільних доріг (укр.) Systems of automatized roads’ design (en.). [Опис дисципліни]

03-06-70 Тетеря, О. І. and Мартинов, С. Ю. and Назаров, С. М. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи «Ознайомлення з технологією очищення господарсько- побутових стічних вод на прикладі роботи установок «BIOTAL-T» (Cтандарт) для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-71 Тетеря, О. І. and Мартинов, С. Ю. and Назаров, С. М. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Вивчення системи автоматизованого керування роботою установки «BIOTAL-T»(Cтандарт)» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-72 Тетеря, О. І. and Мартинов, С. Ю. and Назаров, С. М. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження гідроавтоматичних пристроїв, які використовуються в установках «BIOTAL»» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-13 Тимейчук, О. Ю. and Кузьменко, В. М. (2017) Робоча програма “Інформаційні технології” для студентів за спеціальністю 144 “Теплоенергетика”. [Робочі програми]

01-06-22 Тимейчук, О. Ю. and Кузьменко, В. М. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ”Математичні методи і моделі” для студентів спеціальності 144 „Теплоенергетика” усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Тимощук, І. О. and Tymoshchuk, I. O. (2017) Іноземна мова (французька) (рівень володіння А1) (укр.) French as a Foreign Language (level A1) (en.). [Опис дисципліни]

Тимощук, І. О. and Tymoshchuk, I. O. (2017) Іноземна мова (французька) (рівень володіння А2) (укр.) French as a Foreign Language (level A2) (en.). [Опис дисципліни]

Тимощук, К. А. (2017) ОЦІНКА ВПЛИВУ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 47-50.

06-09-18 Тимощук, Т. О. (2017) Робоча програма з дисципліни «Друга іноземна мова» (польська) для студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». Program of the Discipline ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (польська)specialty 227 «Physical therapy, ergotherapy». [Робочі програми]

Тимчак, В. О. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗООБЕНТОСУ ВОДНОГО ТА ҐРУНТОВОГО СЕРЕДОВИЩА. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 68-70.

03-05-20 Тинчук, С. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни “Опір матеріалів” для студентів, які навчаються за спеціальностю 274 „Автомобільний транспорт” бакалавр на базі молодшого спеціаліста (за інтегрованим навчальним планом). Program of the Discipline "Strength of materials" specialty 274 "Road transport". [Робочі програми]

Тинчук, С. О. and Tynchuk, S. O. (2017) Технічна механіка 2 (укр.) Technical mechanics 2 (en.). [Опис дисципліни]

Тинчук, С. О. and Tynchuk, S. O. (2017) Основи теорії споруд (укр.) Fundamentals of the theory of structures (en.). [Опис дисципліни]

Тинчук, С. О. and Tynchuk, S. O. (2017) Основи теорії споруд (укр.) Fundamentals of the theory of structures (en.). [Опис дисципліни]

Тинчук, С. О. and Tynchuk, S. O. (2017) Організація будівництва транспортних споруд (спеціальний курс) (укр.) Organization of construction of transport structures (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Тинчук, С. О. and Tynchuk, S. O. (2017) Опір матеріалів (укр.) Resistance of Materials (en.). [Опис дисципліни]

Тинчук, С. О. and Tynchuk, S. O. (2017) Опір матеріалів (укр.) Resistance of Materials (en.). [Опис дисципліни]

Тирик, М. І. (2017) ЄВРОПЕЙСЬКІ МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 136-139.

Тирик, М. І. (2017) МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ НА ЛЮДИНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ ELCUT. Студентський вісник НУВГП (2(8)). pp. 39-41.

Тихончук, Л. Х. and Tykhonchuk, L. K. (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ В МІЖНАРОДНОМУ ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 26-31.

Ткачук, М. М. and Tkachuk, M. M. (2017) Управління будівництвом водогосподарських та природоохоронних систем (укр.) Management of construction of water management and environmental systems (en.). [Опис дисципліни]

Ткачук, М. М. and Tkachuk, M. M. (2017) Організація та технологія водогосподарського будівництва (укр.) Organization and technology of water management the construction (en.). [Опис дисципліни]

01-04-21 Ткачук, М. М. and Кириша, Р. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління будівництвом водогосподарських та природоохоронних систем» підготовки магістра за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна» інженерія, спеціалізації «Водогосподарське та природоохоронне будівництво». Program of the Discipline «Construction Management and conservation of water management systems» Specialty of 192 Building and Civil Engineering. [Робочі програми]

01-04-200 Ткачук, М. М. and Кириша, Р. О. (2017) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „Управління будівництвом водогосподарських та природоохоронних систем” для студентів спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізація „Водогосподарське та природоохоронне будівництво” другого (магістерського) рівня вищої освіти. [Методичне забезпечення]

03-04-523 Ткачук, О. А. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерне забезпечення житлових будівель» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти Program of the Discipline "Engineering supply of housing buildings" 192 Construction and civil engineering" specialization "Management of multi-apartment building (a group of buildings)". [Робочі програми]

03-04-524 Ткачук, О. А. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти Program of the Discipline "Methodology of science" 192 Construction and civil engineering" specialization "Management of multi-apartment building (a group of buildings)". [Робочі програми]

03-04-517 Ткачук, О. А. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Міські інженерні мережі» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Міське будівництво та господарство» бакалаврського рівня вищої освіти Program of the Discipline Urban engineering networks specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization Urban planning and development. [Робочі програми]

03-04-028 Ткачук, О. А. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Міське господарство» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Міське будівництво і господарство» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ткачук, О. А. and Tkachuk, O. A. (2017) Міські інженерні мережі (укр.) City engineering networks (en.). [Опис дисципліни]

Ткачук, О. А. and Tkachuk, O. A. (2017) Інженерне забезпечення міських територій (укр.) Engineering of city territories (en.). [Опис дисципліни]

Ткачук, О. А. and Tkachuk, O. A. (2017) Міське господарство (укр.) Urban of development (en.). [Опис дисципліни]

03-04-038 Ткачук, О. А. and Кочкарьов, Д. В. and Піліпака, Л. М. (2017) Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» спеціалізації «Міське будівництво і господарство» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-04-055 Ткачук, О. А. and Кочкарьов, Д. В. and Піліпака, Л. М. and Гомон, С. С. (2017) Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» спеціалізації «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ткачук, О. А. and Ліпянін, В. А. (2017) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО І ГОСПОДАРСТВО» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво Кваліфікація: інженер-будівельник. [Освітні програми]

03-04-516 Ткачук, О. А. and Сальчук, В. Л. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерне забезпечення міських територій» для студентів, які навчаються за спеціальністю192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Міське будівництво та господарство» бакалаврського рівня вищої освіти. Program of the Discipline Engineering maintenanceof urban areasspecialty 192 «Construction and civil engineering» specialization Urban planning and development. [Робочі програми]

Токар, Л. О. and Tokar, L. O. (2017) Аеродинаміка вентиляції (укр.) Aerodynamics of ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Токар, Л. О. and Tokar, L. O. (2017) Прикладна гідравліка (укр.) Hydro-gas dynamics (en.). [Опис дисципліни]

Токар, Л. О. and Tokar, L. O. (2017) Гідрогазодинаміка (укр.) Hydrogasdynamics (en.). [Опис дисципліни]

Токар, Л. О. and Tokar, L. O. (2017) Гідрогазодинаміка (укр.) Hydrogasdynamics (en.). [Опис дисципліни]

Токар, Л. О. and Tokar, L. O. (2017) Гідрогазодинаміка (укр.) Hydrogasdynamics (en.). [Опис дисципліни]

Токар, Л. О. and Tokar, L. O. (2017) Технічна механіка рідини і газу (укр.) Technical mechanics of liquid and gas (en.). [Опис дисципліни]

Токар, О. І. and Tokar, O. I. (2017) Інженерна гідравліка систем теплогазопостачання та вентиляції (укр.) Engineering hydraulics of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Токар, О. І. and Tokar, O. I. (2017) Технічна механіка рідини і газу (укр.) Technical mechanics of liquid and gas (en.). [Опис дисципліни]

03-05-14 Трач, В. М. (2017) Робоча програма з будівельної механіки (загальний курс) для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Work program on academic discipline “Building mechanics (general course)” Specialty 192 "Building and Civil Engineering". [Робочі програми]

03-05-17 Трач, В. М. (2017) Робоча програма з будівельної механіки (спеціальний курс) для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія” спеціалізації «Мости і транспортні тунелі». Work program on academic discipline “Building mechanics” (SPECIAL COURSE) Specialty 192 “Building and Civil Engineering” Specializations “Bridges and transport tunnels”. [Робочі програми]

03-05-16 Трач, В. М. (2017) Робоча програма з будівельної механіки (спеціальний курс) для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія” спеціалізації „Промислове та цивільне будівництво” (інтегровані). Work program on academic discipline “Building mechanics” (SPECIAL COURSE) Specialty 192 “Building and Civil Engineering” Specializations “Industrial and civil building” (іntegrated). [Робочі програми]

03-05-15 Трач, В. М. (2017) Робоча програма з будівельної механіки (спеціальний курс) для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, професійного спрямування “Промислове та цивільне будівництво”. Work program on academic discipline “Building mechanics” (SPECIAL COURSE)Specialty 192 "Building and civil engineering" Specializations "Industrial and civil building". [Робочі програми]

03-05-19 Трач, В. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни „Основи надійності мостових споруд” для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізації „Мости і транспортні тунелі” Work program on academic discipline “Base reliability of bridge structures” Specialty 192 “Building and Civil Engineering” Specializations “Bridges and transport tunnels”. [Робочі програми]

03-05-18 Трач, В. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни „Проектування і будівництво тунелів і метрополітенів” для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізації „Мости і транспортні тунелі”. Work program on academic discipline “Design and building of tunnels and metropolitenes” Specialty 192 “Building and Civil Engineering” Specializations “Bridges and transport tunnels”. [Робочі програми]

Трач, В. М. and Trach, V. M. (2017) Основи надійності мостових споруд (укр.) Base reliability of bridge structures (en.). [Опис дисципліни]

Трач, В. М. and Trach, V. M. (2017) Будівельна механіка (загальний курс) (укр.) Building mechanics (general course) (en.). [Опис дисципліни]

Трач, В. М. and Trach, V. M. (2017) Будівельна механіка (спеціальний курс) (укр.) Building mechanics (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Трач, В. М. and Trach, V. M. (2017) Будівельна механіка (спеціальний курс) (укр.) Building mechanics (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Трач, В. М. and Trach, V. M. (2017) Будівельна механіка (спеціальний курс) (укр.) Building mechanics (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Трач, В. М. and Trach, V. M. (2017) Проектування і будівництво тунелів і метрополітенів (укр.) Design and building of tunnels and metropolitenes (en.). [Опис дисципліни]

Трач, Р. В. and Trach, R. V. (2017) ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В БУДІВНИЦТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 106-116.

Трач, Р. В. and Trach, R. V. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 159-167.

Трач, Р. В. and Trach, R. V. (2017) МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ (BIM) В БУДІВНИЦТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 23-31.

Трач, Ю. П. and Trach, Y. P. (2017) Імітаційне моделювання у системах водопостачання і водовідведення (укр.) Simulation in water supply and watertreatment systems (en.). [Опис дисципліни]

Трофименко, П. І. and Trofymenko, P. I. (2017) ОБСЯГИ ЕМІСІЇ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ З ДЕРНОВО-СЕРЕДНЬОПІДЗОЛИСТИХ ГЛЕЮВАТИХ СУПІЩАНИХ ҐРУНТІВ ПІД ЖИТОМ ОЗИМИМ В ХОЛОДНИЙ ПЕРІОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 39-49.

05-04-206 Трохимець, С. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Геодезичні прилади з основами метрології та стандартизації» для студентів за спеціальністю «Геодезія та землеустрій». [Робочі програми]

05-04-75 Трохимець, С. М. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи фотограмметрії» студентами спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» Частина І: «Теоретичні основи фотограмметрії». [Методичне забезпечення]

05-04-216 Трохимець, С. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи фотограмметрії» для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій Program of the Discipline BASIСS OF PHOTOGRAMMETRY field of study 6.080101 "Geodesy, сartography and land management" specialization Land management and cadastre Geographic information systems and technologies Geodesy. [Робочі програми]

05-04-215 Трохимець, С. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи дистанційного зондування» для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» Program of the Discipline BASIСS OF REMOTE SENSING field of study 6.080101 "Geodesy, сartography and land management" specialization Land management and cadastre Geographic information systems and technologies Geodesy. [Робочі програми]

05-04-218 Трохимець, С. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Застосування безпілотних літальних апаратів в ГІС» для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціалізація Геоінформаційні системи і технології. Program of the Discipline APPLICATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN GIS field of study 6.080101 "Geodesy, сartography and land management" specialization Geographic information systems and technologies. [Робочі програми]

05-04-217 Трохимець, С. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фотограмметрія та дистанційне зондування» для студентів, які навчаються за скороченим терміном навчання, за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» Program of the Discipline PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING specialty 193 "Geodesy and land management" specialization Land management and cadastre. [Робочі програми]

Трохимець, С. М. and Trokhymets, S. M. (2017) Застосування безпілотних літальних апаратів в ГІС(укр.) Application of unmanned aerial vehicles in GIS(en.). [Опис дисципліни]

Трохимець, С. М. and Trokhymets, S. M. (2017) Основи фотограмметрії(укр.) Basiсs of photogrammetry(en.). [Опис дисципліни]

Трохимець, С. М. and Trokhymets, S. M. (2017) Основи дистанційного зондування(укр.) Basiсs of remote sensing(en.). [Опис дисципліни]

Трохимець, С. М. and Trokhymets, S. M. (2017) Геодезичні прилади з основами метрології та стандартизації (укр.) Geodetic instruments with the basics of metrology and standardization(en.). [Опис дисципліни]

Трохимець, С. М. and Trokhymets, S. M. (2017) Фотограмметрія та дистанційне зондування (укр.) Photogrammetry and remote sensing(en.). [Опис дисципліни]

05-04-77 Трохимець, С. М. and Янчук, Р. М. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Застосування безпілотних літальних апаратів в ГІС» студентами спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Методичне забезпечення]

05-01-29 Трушева, С. С. (2017) Робоча програма "Моніторинг ґрунтів" для студентів, які навчаються за спеціальністю "Агрономія". [Робочі програми]

05-01-30 Трушева, С. С. (2017) Робоча програма "Біологічні системи землеробства" для студентів, які навчаються за спеціальністю "Агрономія". [Робочі програми]

05-01-52 Трушева, С. С. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Моніторинг ґрунтів” студентами спеціальності 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

05-01-53 Трушева, С. С. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Біологічні системи землеробства” студентами спеціальності 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

05-01-54 Трушева, С. С. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологія ґрунтів з основами рекультивації земель” студентами спеціальності 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

05-01-55 Трушева, С. С. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Методологія наукових досліджень в агрономії” студентами спеціальності 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

05-01-50 Трушева, С. С. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Екологія ґрунтів з основами рекультивації земель” студентами спеціальності 201 “Агрономія” денної фори навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-40 Трушева, С. С. (2017) Робоча програма переддипломної практики для студенті за спеціальністю 201 „Агрономія” Program Undergraduate practice specialty 201 "Agronomy" specialization Agrochemistry and Soil Science. [Робочі програми]

05-01-31 Трушева, С. С. (2017) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЕКОЛОГІЯ ГРУНТІВ З ОСНОВАМИ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ", спеціальність 6.090101 "Агрономія". Program of the Discipline "ECOLOGY OF SOILS WITH PRINCIPLES OF LAND RECULTIVATION", specialty 6.090101 "Agronomy". [Робочі програми]

05-01-39 Трушева, С. С. (2017) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Program of the Discipline МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В АГРОНОМІЇ Methodology of Science Research in Agronomy спеціальність 201 "Агрономія" specialty 201 "Agronomy" спеціалізація Агрохімія і ґрунтознавство specialization Agrochemistry and Soil Science. [Робочі програми]

Трушева, С. С. and Trusheva, S. S. (2017) Біологічні системи землеробства (укр.) Biological Systems of Farming (en.). [Опис дисципліни]

Трушева, С. С. and Trusheva, S. S. (2017) Екологія ґрунтів з основами рекультивації земель (укр.) Ecology of Soils with Principles of Land Recultivation (en.). [Опис дисципліни]

Трушева, С. С. and Trusheva, S. S. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of Scientific Research (en.). [Опис дисципліни]

Трушева, С. С. and Trusheva, S. S. (2017) Часткове ґрунтознавство (укр.) Partial Soil Science (en.). [Опис дисципліни]

Трушева, С. С. and Trusheva, S. S. (2017) Основи наукових досліджень (укр.) Principles of Science Research (en.). [Опис дисципліни]

Трушева, С. С. and Trusheva, S. S. (2017) Моніторинг ґрунтів (укр.) Soil Monitoring (en.). [Опис дисципліни]

05-01-48 Трушева, С. С. and Олійник, О. О. (2017) Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи здобувачами магістерського рівня вищої освіти спеціальності 201 "Агрономія". [Методичне забезпечення]

04-01-10 Тулашвілі, Ю. Й. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни “Моделювання ризиків складних систем” для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 “Прикладна математика”. Program of the discipline "Modeling the risks of complex systems" specialty 113 "Applied Mathematics". [Робочі програми]

04-05-22 Тулашвілі, Ю. Й. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Надійність комп’ютерних систем " для студентів, які навчаються за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки". Program of the discipline "Reliability of computer systems" specialty 122 "Computer science". [Робочі програми]

04-05-21 Тулашвілі, Ю. Й. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Технології розподілених систем та паралельних обчислень" для студентів, які навчаються за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології". Program of the discipline "Technologies of distributed systems and parallel computing" specialty 126 "Information systems and technologies". [Робочі програми]

04-05-19 Тулашвілі, Ю. Й. and Акуленко, К. Ю. (2017) Методичні вказівки до виконання розділу “Економіко-організаційна частина” дипломної роботи бакалавра для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Тулашвілі, Ю. Й. and Козяр, М. М. and Зубик, Л. В. (2017) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ. ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 01 "Освіта". СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 015 "Професійна освіта". СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: 015.10 "Комп'ютерні технології". РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: перший (бакалаврський) рівень. СТУПІНЬ: бакалавр. ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ: бакалавр з інформаційних технологій, викладач професійного навчання в галузі комп'ютерних технологій. [Освітні програми]

04-01-19 Турбал, Ю. В. (2017) Робоча програма “Інформаційні процеси у соціальних мережах” для аспірантів, які навчаються за спеціальностями 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". Program of the discipline "Information processes in the social networks" specialty 122 "Сomputer science and information technology". [Робочі програми]

04-01-17 Турбал, Ю. В. (2017) Робоча програма “Інформаційні процеси у соціальних мережах” для аспірантів, які навчаються за спеціальностями 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". Program of the discipline "Information processes in the social networks" specialty 122 "Сomputer science and information technology". [Робочі програми]

04-01-16 Турбал, Ю. В. (2017) Робоча програма дисципліни “Програмні комплекси сейсмічного та хвильового моніторингу” для аспірантів, які навчаються за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". Program of the discipline "Seismic and wave monitoring software complexes" specialty 122 "Сomputer science and information technology". [Робочі програми]

04-01-18 Турбал, Ю. В. (2017) Робоча програма дисципліни “Спеціальні методи інтелектуального аналізу даних” для аспірантів, які навчаються за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". Program of the discipline "Special methods of data mining" specialty 122 "Сomputer science". [Робочі програми]

Турбал, Ю. В. and Гладка, О. М. and Степанченко, О. М. (2017) ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології». Кваліфікація: бакалавр з інформаційних систем та технологій. [Освітні програми]

Турбал, Ю. В. and Мартинюк, П. М. and Демчук, О. С. and Жуковський, В. В. (2017) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Прикладна інформатика" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, галузі знань 12 Інформаційні технології Кваліфікація: магістр з комп’ютерних наук. [Освітні програми]

Туровська, Г. І. and Turovska, H. I. (2017) Правові основи та управління цивільною безпекою (укр.) Legal bases and management of civil security (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. and Turovska, H. I. (2017) Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці (укр.) Organization of supervisory activity in the field of safety labor (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. and Turovska, H. I. (2017) Ергономіка робочих місць (укр.) Workplace ergonomics (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. and Turovska, H. I. (2017) Психологія праці та її безпеки (укр.) The psychology of labor and its security (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. and Гнєушев, В. О. and Шаталов, О. С. and Довбенко, Т. О. and Довбенко, В. О. and Зощук, В. О. and Богданенко, О. В. and Turovska, H. I. and Hnieushev, V. O. and Shatalov, O. S. and Dovbenko, T. O. and Dovbenko, V. S. and Zoshchuk, V. O. and Bogdanenko, O. V. (2017) Основи охорони праці (укр.) Basics of labor protection (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. and Костюкова, Т. А. and Turovska, H. I. and Kostiukova, T. A. (2017) МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ. НУВГП (16). pp. 99-108.

Турченюк, В. О. and Turcheniuk, V. О. (2017) ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ШЛЯХОМ ЇХ ГЛИБОКОГО РОЗПУШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 3-11.

Турченюк, В. О. and Рокочинський, А. М. and Turcheniuk, V. О. and Rokochynskyі, A. M. (2017) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ДРЕНАЖУ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 3-9.

Турченюк, М. О. and Turchenіuk, M. O. (2017) Основи теорії транспортних процесів і систем (укр.) Basic theory of transport processes and systems (en.). [Опис дисципліни]

Турченюк, М. О. and Швець, М. Д. and Кірічок, О. Г. and Кристопчук, М. Є. (2017) Планування діяльності автотранспортного підприємства. НУВГП, Рівне.

02-02-84 Тхорук, Є. І. and Кірічок, О. Г. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Автотехнічна експертиза» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Тхорук, В. П. (2017) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 121-124.

Тхорук, В. П. (2017) ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НИМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТ. Студентський вісник НУВГП (1(7)). pp. 125-128.

Ф

Фаринович, І. В. (2017) ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФАКТОРИНГОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Фаринович, І. В. (2017) ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФАКТОРИНГОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

Федина, К. М. and Антонюк, Ю. П. and Fedyna, K. M. and Antonіuk, Y. P. (2017) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 122-127.

Фесянов, П. О. and Fesianov, P. O. (2017) АДАПТАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 31-39.

Филипчук, В. Л. and Fylypchuk, V. L. (2017) Промислова екологія (укр.) Industrial ecology (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, В. Л. and Fylypchuk, V. L. (2017) Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (укр.) Investigation, accounting and analysis of accidents at work and occupational diseases (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, В. Л. and Fylypchuk, V. L. (2017) Методика та організація наукових досліджень (укр.) Methodology and organization of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, В. Л. and Fylypchuk, V. L. (2017) Безпечна експлуатація інженерних систем (укр.) Safe operation of engineering systems (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, В. Л. and Древецький, В. В. and Филипчук, Л. В. and Клепач, М. І. (2017) Автоматизоване керування природоохоронними системами очищення металовмісних стічних вод. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Филипчук, В. Л. and Туровська, Г. І. and Гшєушев, В. О. and Шаталов, О. С. and Кусковець, С. Л. and Довбенко, Т. О. and Довбенко, В. О. and Кухнюк, О. М. and Зощук, В. О. and Прокопчук, Н. М. and Fylypchuk, V. L. and Turovska, H. I. and Hnieushev, V. O. and Shatalov, O. S. and Kuskovets, S. L. and Dovbenko, T. O. and Dovbenko, V. S. and Kukhnyuk, O. M. and Zoshchuk, V. O. and Prokopchuk, N. M. (2017) Охорона праці в галузі (укр.) Labor protection in the branch (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, В. Л. and Шаталов, О. С. and Кусковець, С. Л. and Туровська, Г. І. (2017) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОХОРОНА ПРАЦІ» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю № 263 «Цивільна безпека» галузі знань № 26 «Цивільна безпека» Кваліфікація: інженер з охорони праці. [Освітні програми]

Флорек, І. and Florek, I. (2017) СПЕЦИФІКА І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛЮ, ЩО ПРОВОДИТЬСЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ КОНТРОЛЮЮЧИМИ СЛУЖБАМИ, ВІДПОВІДНО ДО ПРИНЦИПІВ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 141-152.

06-08-07 Фроленкова, Н. А. (2017) Робоча програма з дисципліни «Кадровий та інформаційний менеджмент» для студентів, що навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Program of the Discipline PERSONNEL AND INFORMATION MANAGEMENT specialty 029 Information, library and archival affairs specialization Information communication management. [Робочі програми]

05-01-25 Фурман, В. М. (2017) Картографія ґрунтів. Робоча програма навчальної дисципліни спеціальності 201 „Агрономія”. [Робочі програми]

Фурман, В. М. and Furman, V. M. (2017) Землеробство (укр.) Agriculture (en.). [Опис дисципліни]

Фурман, В. М. and Furman, V. M. (2017) Картографія ґрунтів (укр.) Cartography of soils (en.). [Опис дисципліни]

Фурман, В. М. and Furman, V. M. (2017) Управління ґрунтовими режимами (укр.) Management the ground modes (en.). [Опис дисципліни]

Фурман, В. М. and Furman, V. M. (2017) Ґрунтознавство (укр.) Soil science (en.). [Опис дисципліни]

Фурман, В. М. and Furman, V. M. (2017) Технологія раціонального землекористування та ґрунтозахисна система землеробства (укр.) Technology of rational land-tenure and soil defense system of agriculture (en.). [Опис дисципліни]

Фурманець, О. А. and Furmanets, O. A. (2017) Агрохімія (укр.) Agrochemistry (en.). [Опис дисципліни]

Фурманець, О. А. and Furmanets, O. A. (2017) Комп'ютерні технології програмування родючості ґрунтів і врожайності сільськогосподарських культур (укр.) Computer technologies of soil fertility and crop yields programming (en.). [Опис дисципліни]

Фурманець, О. А. and Furmanets, O. A. (2017) Моделювання ґрунтових процесів та прогнозування врожайності сільськогосподарських культур (укр.) Soil processes modeling and crop yields forecasting (en.). [Опис дисципліни]

Фурманець, О. А. and Furmanets, O. A. (2017) Овочівництво (укр.) Vegetable Growing (en.). [Опис дисципліни]

Фурманець, О. А. and Furmanets, O. A. (2017) Овочівництво закритого ґрунту (укр.) Vegetable-growing in Sheltered Ground (en.). [Опис дисципліни]

03-03-013 Фурсович, М. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Експлуатація автомобільних доріг" для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізація: „Автомобільні дороги та аеродроми” . Program of the discipline for students of specialty 192 "Construction and civil engineering" Speci