Items where Year is 2023

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: V | Б | В | Г | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ф | Х | Ш | Я
Number of items: 89.

V

04-05-64М Vasyliv, V. B. and Kardash, O. L. and Joshi, O. I. and Reinska, V. B. (2023) Methodological guidelines for the execution of laboratory work in the discipline «Basics of Digital Technologies» for undergraduate students of all NUWEE degree programmes of full-time and part-time forms of education. Module 2. [Методичне забезпечення]

Б

04-05-134S Барановський, С. В. (2023) Силабус освітньої компоненти «Теорія прийняття рішень» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» за спеціальністю 015 «Професійна освіта» денної форми навчання. [Силабус]

В

04-05-121S Василів, В. Б. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Інтернет-маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського) ступеня які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)». [Силабус]

04-05-139S Василів, В. Б. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології в управлінні організацією» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

04-05-140S Василів, В. Б. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Інформаційні технології управління проєктами» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

Веремейчик, С. В. and Veremeychik, S. V. (2023) SMM технології (укр.). SMM technologies (en.). [Опис дисципліни]

06-07-201М Веремейчик, С. В. and Сарнавська, О. В. (2023) Методичні вказівки та плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Реклама, дизайн та брендинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації», «Креативна та цифрова культура» спеціальності 034 «Культурологія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-243M Веремеєнко, С. І. and Фурманець, О. А. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з освітньої компоненти «Технології прецизійного землеробства» для здобувачів вищої освіти другого рівня за освітньо-професійною програмою «Агрохімія і грунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-01-245M Веремеєнко, С. І. and Фурманець, О. А. (2023) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з освітньої компоненти «Моделювання ґрунтових процесів та технологій виробництва продукції рослинництва» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-науковою програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-02-60S Вознюк, Н. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Моніторинг довкілля» для здобувачів вищої освіти бакалаврського (першого) рівня, які навчаються за освітньою програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія». [Силабус]

05-02-61S Вознюк, Н. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Моніторинг довкілля» для здобувачів вищої освіти бакалаврського (першого) рівня, які навчаються за освітньою програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Силабус]

05-01-43S Володимирець, В. О. (2023) Силабус. Освітня компонента «Біологія грунтів з основами сільськогосподарської мікробіології» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою “Агрономія”, за спеціальністю 201 “Агрономія”. [Силабус]

Г

03-10-106S Гнєушев, В. О. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі геологорозвідки» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна геологія та захист довкілля в надрокористуванні», спеціальність 103 «Науки про Землю», галузь знань 10 «Природничі науки» денної та заочної форм навчання. [Силабус]

04-05-98S Грицюк, П. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Комп’ютерне моделювання та аналіз даних» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» за спеціальністю 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)» денної форми навчання. [Силабус]

З

06-07-47S Залужна, А. Є. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Інформаційні процеси і суспільні комунікації» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаютьсяза освітньо-професійною програмою «Креативна та цифрова культура»спеціальності 034 «Культурологія». [Силабус]

Залужна, А. Є. and Zaluzhna, A. E. (2023) Інформаційні процеси і суспільні комунікації (укр.). Information processes and public communications (en.). [Опис дисципліни]

06-09-94S Зощук, Н. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», для спеціальності «культурологія». [Силабус]

Зощук, Н. В. and Zoshchuk, N. V. (2023) Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) (укр.). English for specific purposes (en.). [Опис дисципліни]

К

06-07-35S Коберська, Т. А. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Івент індустрія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Креативна та цифрова культура, «Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації» 034 "Культурологія". [Силабус]

06-07-45S Коберська, Т. А. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Міжкультурні зв’язки та туризмознавство» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Креативна та цифрова культура», 034 "Культурологія". [Силабус]

Коберська, Т. А. and Koberskaya, T. A. (2023) Міжкультурні зв’язки та туризмознавство (укр.). Intercultural relations and tourism (en.). [Опис дисципліни]

06-07-46S Коберська, Т. А. and Веремейчик, С. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «SMM технології» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Креативна та цифрова культура", 034 "Культурологія". [Силабус]

Козішкурт, С. М. and Kozishkurt, S. M. (2023) Системи ландшафтного зрошення (укр.). Landscape Irrigation Systems (en.). [Опис дисципліни]

Козішкурт, С. М. and Kozishkurt, S. M. (2023) Системи ландшафтного зрошення (укр.). Landscape Irrigation Systems (en.). [Опис дисципліни]

Конарівська, О. Б. and Яковишина, М. С. (2023) ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА РІВНЕНЩИНИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО МАРШРУТУ VIA REGIA UKRAINE. ЦФЕНД (Ч. 2). pp. 33-35.

06-14-237S Корбутяк, В. І. (2023) Силабус освітньої компоненти "Організація електронних бібліотек" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Управління інформаційними комунікаціями", за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". [Силабус]

06-14-238S Корбутяк, В. І. (2023) Силабус освітньої компоненти "Бібліотекознавство та бібліографія" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Управління інформаційними комунікаціями", за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". [Силабус]

06-14-264М Корбутяк, В. І. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація електронних бібліотек» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційними комунікаціями» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-265М Корбутяк, В. І. (2023) Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бібліотекознавство та бібліографія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Управління інформаційними комунікаціями» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-266М Корбутяк, В. І. (2023) Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційними комунікаціями» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-267М Корбутяк, В. І. and Маланчук, Л. О. (2023) Методичні вказівки до проходження виробничої практики з діловодства для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційними комунікаціями» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-40S Корнева, Т. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Фінансове право» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". [Силабус]

02-01-71S Кравець, С. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Теорія руйнування робочих середовищ» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Створення та експлуатація машин і обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-72S Кравець, С. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Наукові основи створення машин» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інжиніринг машин і обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

Кузло, М. Т. and Фурсович, М. О. and Супрунюк, В. В. (2023) Навчальна практика з інженерно-геологічних вишукувань та механіки ґрунтів (укр.). Educational practice in engineering geological investigations and soil mechanics (en.). [Опис дисципліни]

03-10-96S Кухнюк, О. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Інженерна техніка та устаткування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою першого рівня вищої освіти за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», галузі знань 26 «Цивільна безпека». [Силабус]

02-06-88S Кучерук, М. О. (2023) Силабус освітньої компоненти «Геотехнології гірництва» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гірництво» за спеціальністю 184 "Гірництво". [Силабус]

02-06-89S Кучерук, М. О. (2023) Силабус освітньої компоненти «Технології відкритої розробки корисних копалин» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гірництво» за спеціальністю 184 "Гірництво" за скороченим терміном навчання. [Силабус]

04-02-15S Кушнір, О. О. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Теорія ймовірності і математична статистика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» за спеціальністю 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)» денної форми навчання. [Силабус]

Л

06-09-97S Левун, Г. Г. (2023) Силабус навчально-мовної практики з англійської мови для здобувачів першого бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 "Гуманітарні науки" спеціальності 034 «Культурологія (Креативна та цифрова культура)» денної форми навчання. [Силабус]

02-01-73S Лук’янчук, О. П. (2023) Силабус навчальної дисципліни „Інформаційні технології в науці та створенні машин” для здобувачів вищої освіти ступеня магістр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Інжиніринг машин та обладнання” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

М

06-05-114S Міщук, Г. Ю. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Теорія і практика командоутворення» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітніми програмами «Бізнес-аналітика», «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-115S Міщук, Г. Ю. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Людський розвиток» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-116S Міщук, Г. Ю. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Брендинг» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» та освітньо-науковою програмою «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-117S Міщук, Г. Ю. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Соціоекономіка» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика», освітньо-професійною програмою«Управління персоналом та економіка праці» та освітньо-науковоюпрограмою «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-113S Міщук, Г. Ю. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Робота в команді (team building)» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітніми програмами «Бізнес-аналітика», «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

Н

НУВГП, . (2023) Науково-інноваційний супровід збалансованого природокористування. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-541-3

НУВГП, . and Кафедра суспільних дисциплін, . (2023) СУСПІЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ:СУЧАСНІ ОСВІТНІ ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

06-07-48S Наконечна, О. П. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Методологія гуманітарного знання» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Креативна та цифрова культура», 034 «Культурологія». [Силабус]

06-07-194М Наконечна, О. П. (2023) Методичні вказівки до проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Креативна та цифрова культура» спеціальності 034 «Культурологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Наконечна, О. П. and Nakonechna, O. P. (2023) Методологія гуманітарного знання (укр.). Methodology of humanitarian knowledge (en.). [Опис дисципліни]

02-01-69S Налобіна, О. О. (2023) Силабус освітньої компоненти "Теоретикометодологічні проблеми наукової спеціальності" для здобувачів ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-науковою програмою «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-02-168М Никончук, В. М. and Сорока, В. С. and Хітров, І. О. and Швець, М. Д. (2023) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» галузі знань 27 «Транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

О

06-08-275S Окорський, В. П. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньою програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування. [Силабус]

07-03-140S Олексін, Ю. П. and Плюта, Н. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Нова історія країн Європи, Америки, Азії та Африки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня, спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» освітньо-професійної програми «Cередня освіта (Історія)». [Силабус]

07-03-151S Олексін, Ю. П. and Сокаль, В. А. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Професійна педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 "Професійна освіта (цифрові технології)" денної і заочної форм навчання. [Силабус]

05-01-246M Олійник, О. О. (2023) Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи з освітньої компоненти «Агрофармакологія» (частина 1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-01-56S Олійник, О. О. (2023) Силабус освітньої компоненти «Основи агрономічних досліджень» для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05-01-241M Олійник, О. О. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з освітньої компоненти «Агрохімсервіс» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-науковою програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» та освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-01-244M Олійник, О. О. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з освітньої компоненти «Методика агрохімічних досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

П

02-03-50S Пахаренко, В. Л. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека». [Силабус]

06-03-310M Подлевський, А. А. and Скаковська, С. С. (2023) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Підприємництво» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Креативна та цифрова культура» спеціальності 034 «Культурологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-311М Подлевський, А. А. and Скаковська, С. С. (2023) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Підприємництво» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Креативна та цифрова культура» спеціальності 034 «Культурологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Подлевський, А. А. and Скаковська, С. С. and Podlevskyi, A. А. and Skakovska, S. S. (2023) Підприємництво (укр.). Entrepreneurship (en.). [Опис дисципліни]

Поліщук, М. В. (2023) НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ З КОМБІНОВАНИМ АРМУВАННЯМ. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

С

06-07-18S Сарнавська, О. В. (2023) Силабус освітнього компонента "Естетика" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Креативна та цифрова культура», «Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації» спеціальності 034 Культурологія. [Силабус]

06-07-39S Сарнавська, О. В. (2023) Силабус освітнього компонента "Вступ до спеціальності" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Креативна та цифрова культура», «Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації» спеціальності 034 Культурологія. [Силабус]

06-07-38S Сарнавська, О. В. (2023) Силабус освітньої компоненти "Основи human resources"  для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Креативна та цифрова культура», «Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації» спеціальності 034 Культурологія. [Силабус]

Сарнавська, О. В. and Sarnavska, O. V. (2023) Реклама, дизайн, брендінг (укр.). Advertising, design, branding (en.). [Опис дисципліни]

06-02-79S Сиротинська, А. П. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Управлінські інформаційні системи" дляздобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітнімипрограмами «Бізнес-аналітика» і «Управління персоналом та економіка праці»за спеціальністю 051 «Економіка» та «Економіка підприємства» заспеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Силабус]

07-03-133S Сокаль, В. А. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня, спеціальності 015.39 "Професійна освіта (цифрові технології)". [Силабус]

Т

06-09-98S Тимощук, І. О. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Друга іноземна мова (французька)" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціалізацією (освітньо-професійною програмою) «Креативна та цифрова культура» за спеціальністю 034 "Культурологія". [Силабус]

Тимощук, І. О. and Tymoshchuk, I. O. (2023) Друга іноземна мова (французька) (укр.). Second foreign language (French) (en.). [Опис дисципліни]

06-14-229S Тихончук, Л. Х. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Правові основи вирішення спорів в органах місцевого самоврядування" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Місцеве самоврядування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

03-10-89М Туровська, Г. І. (2023) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за всіма освітньо-професійними програмами спеціальностей ННІВГП та ННМІ денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-01-60М Турченюк, В. О. and Коптюк, Р. М. and Басюк, Т. О. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Основи раціонального природокористування та природооблаштування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ф

05-01-242M Фурманець, О. А. (2023) Методичні вказівки до самостійної роботи з освітньої компоненти «Технології прецизійного землеробства» для здобувачів вищої освіти другого рівня за освітньо-професійною програмою «Агрохімія і грунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-01-239M Фурманець, О. А. (2023) Методичні вказівки до самостійної роботи з освітньої компоненти «Технології прецизійного землеробства» для здобувачів вищої освіти другого рівня за освітньо-науковою програмою «Агрохімія і грунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-01-240M Фурманець, О. А. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з освітньої компоненти «Технології прецизійного землеробства» для здобувачів вищої освіти другого рівня за освітньо-науковою програмою «Агрохімія і грунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

Х

01-05-200М Холоденко, В. С. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «ВОДНОБАЛАНСОВІ РОЗРАХУНКИ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ш

03-10-116S Шаталов, О. С. (2023) Силабус освітньої компоненти «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія». [Силабус]

03-10-117S Шаталов, О. С. (2023) Силабус освітньої компоненти «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Технологія захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технологія захисту навколишнього середовища». [Силабус]

03-10-115S Шаталов, О. С. (2023) Силабус освітньої компоненти «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Силабус]

03-10-114S Шаталов, О. С. (2023) Силабус освітньої компоненти «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія». [Силабус]

Шаталов, О. С. and Shatalov, O. S. (2023) Безпека життєдіяльності та цивільний захист (укр.). Life safety and civil protection (en.). [Опис дисципліни]

04-05-137S Шроль, Т. С. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Програмування мовою Java» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)». [Силабус]

04-05-136S Шроль, Т. С. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Програмування мовою Java» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи і технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». [Силабус]

Я

07-03-134S Якубовська, С. С. (2023) Силабус освітньої компоненти "Психологія" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 "Професійна освіта (цифрові технології)". [Силабус]

Якубовська, С. С. and Yakubovska, S. S. (2023) Психологія (укр.). Psychology (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed Feb 1 12:58:02 2023 UTC.